Prawda

Niedziela, 12 lipca 2020 - 23:14

« Poprzedni Następny »


Okropne informowanie o nauce w “Guardianie”: mamut włochaty” na progu wskrzeszenia? Watpię, a Matthew prostuje błędy


Jerry A. Coyne 2017-03-03

(Podpis w “Guardianie”) Mamut włochaty (Mammuthus primigenius), model wymarłego mamuta z epoki lodowej. Zdjęcie: Andrew Nelmerm/Getty Images/Dorling Kindersley
(Podpis w “Guardianie”) Mamut włochaty (Mammuthus primigenius), model wymarłego mamuta z epoki lodowej. Zdjęcie: Andrew Nelmerm/Getty Images/Dorling Kindersley

George Church, znany genetyk z Harvardu, wsławił się swoim wkładem w metodę sekwencjonowania DNA, jak też “bioinżynierią” DNA przez zmianę go przy użyciu techniki CRISPR, którą pomógł rozwinąć. CRISPR daje nam możliwość precyzyjnego edytowania DNA przez wstawianie pojedynczych nukleotydów, kawałków genów lub całych genów i grup genów w precyzyjnie określone miejsce w innym genomie. Możemy także używać tej metody do wyłączania wstawionych genów. Oczywiście, otwiera to szeroko możliwość robienia nadzwyczajnych rzeczy, ma olbrzymie implikacje dla zdrowia ludzkiego i polepszenia upraw i z pewnością wynalazcy tej techniki otrzymają Nagrodę Nobla. (Toczy się zacięty spór o to, kto ma patent na tę metodę. W tym tygodniu tytuł własności patentu przyznano  Broad Institute w Cambridge, Massachusetts, ale walka się nie skończyła.)

Laboratorium Churcha zaproponowało jedno z dziwaczniejszych zastosowań CRISPR i już trwają tam nad tym prace. Jest nim, jak właśnie poinformował “Guardian”, próba wskrzeszenia mamuta włochatego (Mammuthus primigenius), gruboskórca, który wymarł około 4 tysiące lat temu, prawdopodobnie z powodu połączenia ocieplenia klimatu i polowań przez ludzi.  


Mamut, na ilustracji powyżej, jest znacznie bliżej spokrewniony ze słoniem azjatyckim (Elephas maximus, który oddzielił się od mamutów około 6 milionów lat temu) niż ze słoniem afrykańskim (Loxodonta spp., który oddzielił się od mamutów 25 milionów lat temu), a więc Church proponuje użycie słoni azjatyckich do „wskrzeszenia” mamuta.


Problemem jest to, że nagłówek “Guardiana”: Wooly mammoth on verge of resurrection, scientists reveal [Mamut włochaty na progu wskrzeszenia, ujawniają naukowcy] i treść artykułu napisanego przez korespondentkę naukową, Hannah Devlin, są całkowicie błędne. Początkowo bezkrytycznie zacytowała Geoge’a Churcha i podała jego plan badań, a potem zamieniła jego słowa w chwytliwy tytuł. Był to wczoraj najczęściej cytowany artykuł w „Guardianie” i zebrał ponad 1,4 tysiąca komentarzy. Ale był po prostu błędny, albo – parafrazując Wolfganga Pauliego „nawet nie można nazwać go błędnym”, z przyczyn, które podam poniżej. Po jego opublikowaniu nasz Matthew Cobb, zawsze czujny wobec złej nauki, napisał o tych błędach na Twitterze do dziennikarki. Taka jest moc Twittera, że wstawiła  następnie kilka krytycznych komentarzy od Matthew. Ale artykuł nadal wprowadza w błąd.


To, co Church zamierza zrobić, nie zbliża się nawet do wskrzeszenia mamuta, co znaczyłoby stworzenie żywego zwierzęcia zawierającego cały genom mamuta włochatego. Jak już pisałem wcześniej, nie mamy technologii do zrobienia tego, bo gdybyśmy próbowali zrobić to przez wstawienie genomu mamuta do jajeczka „gospodarza” słonia azjatyckiego, nie działałoby to. Jest tak, ponieważ nie można po prostu wepchnąć całego DNA mamuta do pozbawionego DNA jajeczka słonia: DNA musi być porządnie uszeregowany na chromosomach, by funkcjonować. Ponadto, trzeba by było wstawić do jajeczka substancje efektu matczynego od mamuta-matki, bo słoń azjatycki ich nie ma.


DNA mamuta włochatego nie możemy syntetyzować w całe chromozomy, a DNA z zamarzniętych mamutów (znaleziono kilka, które wpadły w szczeliny w lodzie i przechowały się przez tysiące lat) jest zdegradowany do tego stopnia, że nie jest w porządnej konfiguracji na chromosomach. Mamy jedynie odcinki genomu zachowanych mamutów. Z tego możemy otrzymać ich sekwencję genomową, ale nie możemy otrzymać nadającego się do użytku genomu, gotowego do wstawienia do jajeczka.


Jak powiedziałem, możemy użyć tych odcinków do zsekwencjonowania całego genomu mamuta i w ten sposób zobaczyć różnice między nim a jego bliskim krewnym, słoniem azjatyckim. Co możemy zrobić potem? No cóż, nie możemy wskrzesić mamuta włochatego. Obecnie możemy tylko wstawić małą liczbę sekwencji DNA mamuta (geny) do DNA słonia azjatyckiego, a następnie wyhodować jajeczko, które rozwinęłoby się – jeśli istotnie się rozwinie – w słonia azjatyckiego z pewnymi cechami mamuta włochatego, takimi jak mniejsze uszy, więcej tkanki tłuszczowej i więcej włosia.


Ale nawet dla zrobienia tego, musimy wiedzieć dokładnie, które geny mamuta włochatego dają różnice wyglądu i fizjologii w stosunku do słonia azjatyckiego, a nie wiemy także i tego. Church i jego zespół zaproponowali wybranie genów „kandydatów”, których sekwencje DNA różnią się między tymi dwoma gatunkami, a następnie wstawienie około 45 takich kandydatów do embriona słonia azjatyckiego przy pomocy techniki CRISPR. Jak dotąd jednak udało im się wstawić kilka genów mamuta do hodowanych w probówce komórek skóry słonia azjatyckiego i doprowadzić do ekspresji genów mamuta – wytworzenia białka lub informacyjnego RNA. Choć bardzo to miłe, nie jest to w najmniejszym stopniu zbliżone do stworzenia całego mamuta.


Jest więcej problemów. Zdumiewają plany Churcha do hodowania tego “zmamutyzowanego” embriona słonia azjatyckiego w “sztucznej macicy”, co jest czystą fantazją. Takie macice były używane do hodowania myszy przez 10 dni, ale nie przez cały okres rozwoju płodu (20 dni). Nie udało się wyhodować żadnego ssaka w sztucznej macicy aż do stadium „narodzin”. Hodowla mysiego embriona przez 10 dni jest czymś zupełnie innym od hodowli płodu mamuta, który w ostatniej fazie ciąży waży około 100 kilogramów, przez 22 miesiące! Twierdzenie, że taka możliwość jest tuż za rogiem, jest czystą fantazją – i złym dziennikarstwem. Nie muszę chyba dodawać, że Church nigdy nie opublikował pracy, w której byłyby szczegóły techniczne tej sztucznej macicy?


I dlaczego mieliby użyć sztucznej macicy zamiast wszczepienia „zmamutyzowanego” jajeczka słonicy azjatyckiej w rodzaju zapłodnienia in vitro? No cóż, mogłoby to być niebezpieczne zarówno dla embriona, jak i matki, i wątpię, by jakiekolwiek zoo zgodziło się dać im jedną ze swoich słonic azjatyckich, by została surogatką.


Cała technika dałaby, jeśli by się powiodła (a to jest mało prawdopodobne), słonia azjatyckiego, który może miałby gęstsze owłosienie i mniejsze uszy, i kilka innych mamucich cech. Nie byłby to jednak w żadnym wypadku autentyczny mamut i „Guardian” nie ma racji to sugerując. W pierwszej wersji Devlin po prostu powtórzyła to, co powiedział Church, nie prosząc żadnego innego genetyka o komentarz. (Tak się nie robi!) Wtedy Matthew tweetował “faul” i Devlin dodała jego komentarz do swojej naiwnej relacji.


Resztki tego artykułu nadal tam są i nadal wprowadzają w błąd:

Mamut włochaty zniknął z powierzchni Ziemi 4 tysiące lat temu, ale obecnie naukowcy mówią, że są na progu wskrzeszenia tego pradawnego zwierzęcia w zrewidowanej postaci, poprzez ambitny wyczyn inżynierii genetycznej.


Mówiąc przed dorocznym spotkaniem American Association for the Advancement of Science (AAAS) w Bostonie w tym tygodniu, naukowiec prowadzący pracę nad “odwróceniem wymarcia” powiedział, że zespół z Harvardu jest tylko o dwa lata odległy od stworzenia embriona-hybrydy, w którym cechy mamuta zostaną zaprogramowane u słonia azjatyckiego.  

Być może, ale ten embrion musi być hodowany do narodzin, a tego nie zobaczymy jeszcze długo. Samo zbudowanie sztucznej macicy, która utrzyma takiego hybrydowego embriona przez 22 miesiące, jest olbrzymim przedsięwzięciem.


Wreszcie, Church mówił, że tej techniki będzie można użyć do, jak napisała Devlin: “pomocy w zachowaniu zagrożonego słonia azjatyckiego w zmienionej postaci”. Przypuszczalnie chodziło mu o to, że stworzą wiele włochatych, mamucich słoni azjatyckich, a potem uwolnią je w Azji północnej, gdzie owłosienie i tkanka tłuszczowa pomogą im przetrwać zimno. To także jest absurdalne. Sposobem na uratowanie słoni azjatyckich jest zachowanie ich habitatu i powstrzymanie ludzie przed zabijaniem ich lub, w najgorszym wypadku, przez hodowanie ich w ogrodach zoologicznych.


Tutaj jest krótka odpowiedź Matthew, dodana do pierwotnego, artykułu w “Guardianie”. Porusza sprawę, o której nie pomyślałem:

Matthew Cobb, profesor zoologii z University of Manchester, powiedział: “Proponowane ‘odwrócenie wymarcia’ mamuta podnosi poważną kwestię etyczną – mamut nie był po prostu zestawem genów, był zwierzęciem społecznym, podobnie jak współczesny słoń azjatycki. Co stanie się, kiedy urodzi się hybryda słonia i mamuta? Jak przyjmą ją inne słonie?”


. . . . “Zespół Churcha proponuje hodowanie embriona w ‘sztucznej macicy’, co wydaje się ambitne, mówiąc ostrożnie – wynikające z tego zwierzę byłoby pozbawione wszystkich poprzedzających narodzenie interakcji z matką” – powiedział Cobb.

Jeśli znacie eufemistyczny sposób wyrażania się Brytyjczyków, to wiecie, że przez „wydaje się ambitne, mówiąc ostrożnie” Matthew rozumie: “to się po prostu nie uda, a jest to tylko jeden z problemów”. A oto streszczenie dokonane przez Matthew w e-mailu, który pokazuję za jego pozwoleniem:

W rzeczywistości [Church] jest bardziej powściągliwy niż sugeruje pospieszne czytanie – chce on jedynie użyć CRISPR do wstawienia pewnych mamutopodobnych sekwencji do embriona słonia azjatyckiego. Koniec. Reszta jest fantazją – sztuczna macica i cała reszta. Pozostaje politowanie.

Główna wina spoczywa tutaj na dziennikarce Devlin, która donosi o rychłym „wskrzeszeniu” mamuta włochatego, co jest kompletną i całkowitą fabrykacją. Oczywiście, Church także jest winny – marnowania czasu i pieniędzy na idiotyczny plan, który niemal z pewnością nie zadziała, a nawet gdyby zadziałał, nie wskrzesi czegokolwiek znaczącego. W rzeczywistości, jeśli chcesz mamutowego słonia, jest znacznie bezpieczniej dokonywać doboru słoni azjatyckich na bardziej owłosione, z większą tkanką tłuszczową i mniejszymi uszami. (Co zabrałoby wieki, ale nie pociągało kosztów edytowania genów.)


Po tweecie Matthew i po wstawieniu przez “Guardiana” jego uwag, Matthew był oblegany przez stacje radiowe i telewizyjne z prośbami o jego komentarz to tej “ekscytującej” sprawy. (Ludzie kochają rozważania o ponownym pojawieniu się wymarłych stworzeń.) Jak powiedział: „Moje wczoraj zamieniło się w Mamuci Dzień”.

Dodam tylko w ramach pełnego ujawniania informacji, że skrzyżowałem już wcześniej szable z dr Churchem – ale to było w kwestiach nauka kontra religia (patrz tutaj i tutaj; jest on akomodacjonistą).


Nie miało to jednak nic wspólnego z Wskrzeszeniem Mamuta. Church jest dobrym naukowcem, ale w tym wypadku marnuje czas i pieniądze na daremną próbę wskrzeszenia zwierzęcia, które, nawet jeśli zostanie wskrzeszone, musiałoby być wskrzeszane w wielu kopiach przeciwnej płci.

Jak powiedzieliby Niemcy: “Das ist ja Wahnsinn!”


Terrible science reporting at The Guardian: woolly mammoth on verge of resurrection? I doubt  it and Matthew corrects it

Why Evolution Is True, 18 lutego 2017

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry Coyne

Profesor (emeritus) na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1124 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Uprawy GM są dobre dla środowiska     2014-07-08
Bliskie spotkania z baronem MünchausenemPaulina Łopatniuk     2017-07-22
Indyjscy farmerzy wysiali ziarna GMO w proteście obywatelskiego nieposłuszeństwa     2019-06-13
Maniok o wysokiej zawartości żelaza i cynku może poprawić odżywianie i zdrowie w Afryce Zachodniej     2019-02-05
Pierwsze spojrzenie na mikroby współczesnych łowców zbieraczy     2014-04-23
Wojna domowa w ludzkim genomie     2014-10-13
Film dokumentalny “Know GMO”, nakręcany w Afryce, stawia wyzwanie panikarskiej kampanii straszenia ludzi     2015-11-07
Maleńkim lisom na Wyspach Santa Barbara brakuje różnorodności genetycznej i strachu przed ludźmi     2016-05-15
Ekomodernizm i zrównoważona intensyfikacja     2015-06-17
Chemicznie zakamuflowana żaba     2015-12-12
Nie jesteśmy wszyscy neandertalczykami: tak postępuje nauka     2016-02-02
Strepsiptera – najdziwaczniejsze owady?     2015-12-22
Ogniska odry w Brooklynie w 2013 r.: Badanie kosztów antyszczepionkowej pseudonauki     2018-08-14
Atak “doktorostwa Wolfson” na rodziców chłopca, który zmarł na koklusz     2018-09-20
Naiwna promocja “integrowania” znachorstwa do medycyny     2018-01-29
Triumf Mao: Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie akceptuje szarlatanerię tradycyjnej chińskiej medycyny     2019-06-04
Rolnictwo biodynamiczne: podobne do antropozoficznej medycyny, ale dla farm     2018-04-06
Fabrizio Benedetti pyta: “Czy badania placebo wzmacniają pseudonaukę?”     2019-11-01
Naturopaci: potrafią uczynić nawet sól z Epsom potencjalnym zabójcą     2017-10-23
Obniżenie poprzeczki dla tradycyjnej medycyny chińskiej dla ideologii i zysku     2017-12-29
Szarlatan handlujący fałszywą nadzieją     2017-05-12
Czego może nas nauczyć była zwolenniczka antyszczepionkowców, Kelley Watson-Snyder     2019-08-30
Nanocząstki: nowy, jedyny, prawdziwy powód wszystkich chorób?     2017-03-24
Finansowanie społecznościowe terapii komórkami macierzystymi o nieudowodnionej skuteczności: wykorzystywanie hojności obcych, by płacić za szarlatanerię     2018-05-18
Antyszczepionkowcy - pielęgniarka lub lekarz nie powinni opiekować się dziećmi     2018-09-10
Wybuchy epidemii odry w Europie: zapowiedź tego, co przyjdzie do USA?     2017-07-24
Szczepionka HPV działa. Koniec kropka     2019-07-13
Akupunktura kontra nauka, wersja lingwistyczna     2017-06-01
Śmiertelność z powodu raka nadal spada wbrew twierdzeniom szarlatanów     2020-02-11
Efekt Krugera-Dunninga, antyszczepionkowcy i arogancja ignorancji     2018-08-09
Dlaczego sądy nie powinny rozstrzygać o nauce     2018-12-13
Tydzień Świadomości Homeopatii. Pomaga przypomnieć ludziom, że jest to szarlataneria!     2018-05-02
Plastry uśmierzające ból z Luminas: gdzie słowa „kwantum” i „energia” w rzeczywistości znaczą „magia”     2018-09-07
Zabobonne pojęcia u sedna przekonań antyszczepionkowych     2017-08-21
Tako rzecze antyszczepionkowa “wojowniczka mama”, Brittney Kara: jeśli szczepionki są tak wspaniałe, to dlaczego nie wspomina ich Biblia?     2018-04-26
Jak to jest, że Stanisław Burzyński nadal żeruje na zrozpaczonych pacjentach z rakiem?     2018-05-12
Helen Lawson i czarna maść: wycinanie, wypalanie i zatruwanie w sposób „naturalny”     2018-06-09
Homeopatia, wibracje i oszustwo     2018-06-12
Kolejne przypomnienie, nie ma epidemii autyzmu     2017-03-13
Akupunktura jadu pszczelego: śmiercionośne znachorstwo, które może zabić     2018-04-23
Naturopatyczna propaganda głosi normalne porady dotyczące stylu życia jako własne i dodaje szamaństwo     2018-02-14
Rzekł antyszczepionkowiec: Szczepionki powodują autyzm u psów!     2017-04-28
Dychotomiczne myślenie, niepewność i zaprzeczanie nauce     2020-01-01
Dlaczego szarlatani nie powinni nadzorować sami siebie     2019-05-08
Zły tydzień dla homeopatii jest dobrym tygodniem dla nauki     2018-03-23
Inicjatywa „Globalna Spójność”: nonsens na globalną skalę     2018-04-11
Dziennik z Mozambiku: Sybilla     2014-03-01
Musi się potępić akademicki mobbing uczonego     2018-12-14
Przekonania antyoświeceniowe są „zaskakująco trwałe”     2018-05-11
Na zdrowie: izraelscy naukowcy warzą piwo na ”wskrzeszonych” drożdżach sprzed 5000 lat     2019-05-31
Ostateczna klęska teorii ewolucji     2016-02-15
Co mówi nam ruch płaskiej Ziemi     2018-05-17
Wspólne pochodzenie sygnałów płodności   Cobb   2014-01-28
Uderzające podobieństwo: rewolucyjne wyniki badań nad bliźniętami   Dynesen   2018-08-27
Opera mydlana z życia łysek amerykańskich, część III   Lyon   2017-07-28
Fałszywe nadzieje i niewidzialni wrogowie   Anomaly   2018-02-09
Skuteczny kontra patologiczny altruizm   Anomaly   2018-10-10
Opowieść o dwóch krzywych dzwonowych   Ben Winegard   2017-04-12
Niebezpieczne życie antropologa   Blackwell   2019-10-12
Nowe zastosowania zużytych filtrów do dializy   Blum   2018-08-07
Odwołajcie antyszczepionkową konferencję w Tel Awiwie   Blum   2019-11-15
Fałszywa pokora nie uratuje planety   Boudry   2020-01-09
Ryzyko niewarte podejmowania: list otwarty do moich kolegów w świecie akademickim   Boutwell   2017-06-14
Stagnacja socjologii i jej przyczyny   Boutwell   2017-03-21
Ewolucyjne wyjaśnienie nienaukowych przekonań   Bretl   2020-01-31
Dlaczego leniwce wypróżniają się na ziemi?   Bruce Lyon   2014-02-02
Zaprzeczanie neuronauce o różnicach płci   Cahill   2019-04-05
Ugandyjski dziennikarz: jak informować o biotechnologii, kiedy jej krytycy rozsiewają dezinformację?   Christopher Bendana   2017-11-03
A polać wielką wodą…   Cipiur   2019-05-18
Zrozumienie nowoczesnych horrorów afrykańskich zakorzenionych w handlu niewolnikami przez Ocean Indyjski   Clarfield   2019-02-28
Co byłoby, gdyby Wilkins i Franklin umieli ze sobą współpracować?   Cobb   2016-09-03
Ewolucja człowieka: zarośnięty brzeg   Cobb   2016-02-24
Google świętuje Antoniego van Leeuwenhoeka   Cobb   2016-10-31
Ogony CAT osłabiają centralny dogmat – dlaczego ma to znaczenie i dlaczego nie ma   Cobb   2015-01-08
Z okazji urodzin Maxa Delbrücka   Cobb   2016-09-22
Wesołych Świąt od Oswalda Avery’ego – ale co byłoby, gdyby zmarł wcześniej?   Cobb   2016-12-30
Kacze dzioby, Umwelt i a priori Kanta   Cobb   2019-03-04
Dlaczego kod genetyczny nie jest uniwersalny   Cobb   2014-10-06
Zachwycający rabuś, który liczy sto milionów lat   Cobb   2014-04-28
Twoja wewnętrzna mucha   Cobb   2014-01-22
Ćma gynandromorf wychodzi na światło dzienne  - opowiada historię o nauce    Cobb   2015-09-15
Seksizm w nauce: czy Watson i Crick naprawdę ukradli dane Rosalind Franklin?   Cobb   2015-07-07
Uroczy wykres, który opowiada naszą historię   Cobb   2017-10-17
12 podstawowych punktów biologii ewolucyjnej   Cobb   2016-03-02
Świat RNA   Cobb   2014-11-27
Jak karakara wygrywa z osami   Cobb   2013-12-29
Seymour Benzer: humor, historia i genetyka   Cobb   2014-03-21
Dlaczego powinny nas fascynować liczące 100 tysięcy lat ludzkie zęby z Chin?   Cobb   2015-10-30
DNA: zoptymalizowany kod źródłowy?   Cobb   2015-11-30
Wszystkiego najlepszego w dniu 60. urodzin, centralny dogmacie!   Cobb   2017-10-04
Dziwaczne, wysysające krew czerwie jurajskie   Cobb   2014-06-28
Geny neandertalskie są wszędzie   Cobb   2015-10-23
Technologia pomaga w kryzysach wodnych na całym globie   Cohen   2019-04-02
Selektywnie stosowana koncepcja tabula rasa i ideologicznie motywowane nieporozumienia   Cory Clark   2019-05-09
Dlaczego zwierzęta są urocze?   Coyne   2014-12-30
Trzecia droga ewolucji? Nie sądzę   Coyne   2015-03-05
Lekcja ewolucji: specjacja w akcji!   Coyne   2015-01-12
Moda na kopanie nauki   Coyne   2014-02-03
Niezwykłe pasikoniki naśladujące liście, u których samce i samice są różnych kolorów   Coyne   2017-01-24
Francis Crick był niesamowitym geniuszem   Coyne   2015-04-02

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk