Prawda

Piątek, 1 lipca 2022 - 03:58

« Poprzedni Następny »


Czy wykształceni ludzie są bardziej antysemiccy?


Jay P. Greene, Albert Cheng i Ian Kingsbury 2021-04-05

Rys. Kurt Hoffman 
Rys. Kurt Hoffman
 


Nowe badanie pokazuje, że środek zaradczy, w którym amerykańscy Żydzi pokładali swoje nadzieje przez ostatnie stulecie, może wręcz szerzyć chorobę


Podstawową zasadą w walce przeciwko nienawiści w Ameryce jest wiara, że nietolerancja ogólnie, a antysemityzm w szczególności wynikają z ignorancji, który to problem można rozwiązać przez edukację. Widzimy dowody tej wiary za każdym razem, kiedy niepokój o nietolerancję lub antysemityzm staje się poważniejszy. Wśród proponowanych rozwiązań często figuruje zwiększenie edukacji o Holocauście lub zwiększanie różnorodności i szkolenia o inkluzywności. Antysemici są na ogół przedstawiani jako biali z terenów wiejskich lub miejskie mniejszości z niskim wykształceniem. Dobrze wykształceni ludzie czują się na ogół bezpiecznie ze swoim statusem wyższej klasy i wyobrażają sobie, że niebezpieczeństwo międzygrupowej nienawiści jest skoncentrowane gdzie indziej.


Istotnie, szeroko cytowane badania antysemityzmu popierają przekonanie, że jest on związany z niskim wykształceniem. Na przykład, sondaż Anti-Defamation League, Global 100, w kwestii antysemityzmu, który przeprowadzono na całym świecie, pokazał, że “wśród chrześcijan i niewierzących wyższy poziom edukacji prowadzi do mniejszej liczby antysemickich postaw”.  Sondaż, który obejmował społeczeństwo Iranu i Turcji, pokazał, że “wśród muzułmańskich respondentów jest zgoła odwrotnie”. Niemniej, pomijając systemy szkolne, które jawnie uczą nienawiści do Żydów, edukacja rzeczywiście wydaje się redukować antysemityzm. Po przejrzeniu wielu badań socjolog Frederick Weil doszedł do wniosku, że “w USA lepiej wykształceni są znacznie mniej skłonni do antysemityzmu niż gorzej wykształceni i żadna inna miara statusu społecznego (tj. dochody, zawód) nie wyjaśnia tego związku”.


Dużym problemem z tym powszechnym przekonaniem – które dominowało w podejściu amerykańskiej społeczności żydowskiej do zwalczania nienawiści od dni Louisa Brandeisa – jest to, że polega ono na pytaniach zadawanych w badaniach, które prawdopodobnie nie mogą wychwycić antysemityzmu wśród ludzi dobrze wykształconych. Na ogół te badania mierzą antysemityzm przez proste pytanie respondentów, co myślą o Żydach lub przez pytanie, czy zgadzają się z jawnie antysemickimi stereotypami. Wykształceni ludzie jednak, którzy mają doświadczenie z odpowiadaniem na pytania w testach, wiedzą, które odpowiedzi są „złe”.


Na przykład, niedawne badanie zaprojektowane do zmierzenia antysemityzmu na kampusach uniwersyteckich, opierało się na stopniu zgody respondentów ze stwierdzeniami takimi jak: “Żydzi mają za dużo wpływu na międzynarodowych rynkach finansowych” lub „Żydów nie obchodzi, co dzieje się z kimkolwiek poza innymi Żydami”. Wykształceni respondenci z większym prawdopodobieństwem rozumieją, o co tak naprawdę są pytani i dają społecznie poprawne odpowiedzi, które mogą ukrywać bardziej zniuansowany antysemityzm. Wiara, że antysemityzm jest związany z niższym poziomem wykształcenia, może być tylko funkcją tego, kto daje się przyłapać w sondażu, nie zaś na związku między edukacją a antypatią do Żydów.


Dla sprawdzenia tej hipotezy stworzyliśmy nową miarę badawczą w oparciu o to, co działacz praw człowieka i były sowiecki refusenik, Natan Szaranski, identyfikuje jako definiującą cechę antysemityzmu: podwójne standardy. Stworzyliśmy dwie wersje tego samego pytania, jedną, proszącą respondentów o zastosowanie zasady do żydowskiego przykładu, i drugą, by zastosowali tę samą zasadę do nieżydowskiego przykładu. Badanym losowo przydzieliliśmy  jedną lub drugą wersję i żaden badany nie widział obu wersji pytania. Ponieważ nikt nie mógł zobaczyć obu wersji pytania, respondenci nie mieli żadnej możliwości odgadnięcia, że mierzymy ich uczucia do Żydów i żadnej wskazówki, kierującej ku politycznie poprawnej odpowiedzi.


Kiedy zastosowaliśmy te pomiary podwójnych standardów w sondażu na ogólnokrajowej reprezentatywnej próbie ponad 1800 osób, nasze wyniki były całkowicie różne od konwencjonalnego poglądu o stosunku między wykształceniem a antysemityzmem. W rzeczywistości wyniki pokazały, że wyżej wykształceni ludzie częściej stosowali ostrzejsze zasady do żydowskich przykładów. Przez ukrycie przed badanymi, że pytamy ich o ich uczucia wobec Żydów, odkryliśmy, że wyżej wykształceni ludzie w Stanach Zjednoczonych mają tendencję do większej antypatii do Żydów niż mniej wykształceni ludzie.


Wbrew wcześniejszym twierdzeniom edukacja wydaje się nie dostarczać żadnej ochrony przed antysemityzmem, a właściwie może nawet służyć do wzmacniania go – częściowo przez dostarczanie ludziom bardziej wyrafinowanych i społecznie akceptowalnych sposobów jego wyrażania.  


Nasze badanie składało się z 29 tematów, gdzie respondentów pytaliśmy o rozmaite polityczne kwestie i kontrowersje, jak również informacje demograficzne, wykształcenie itd.  Rozszerzyliśmy próbę nauczycieli szkolnych i uniwersyteckich, żeby dostarczyć zwiększonej wagi statystycznej do wyciągania wniosków o ludziach na wyższych poziomach edukacji. Użyliśmy stosownych wag, by zapewnić, że połączona próba była reprezentatywna dla Stanów Zjednoczonych. W badaniu było siedem par pytań, w których respondenci musieli zastosować zasadę albo do żydowskiego, albo do nieżydowskiego przykładu.  


Z przyczyn, które wyjaśnimy poniżej, skupiamy się na czterech z tych siedmiu pytań, by stworzyć naszą miarę antysemityzmu. W pierwszym pytamy, czy “rząd powinien ustalić minimalne wymagania tego, co jest nauczane w prywatnych szkołach”, a jako przykłady podaliśmy szkoły ortodoksyjnych Żydów lub szkoły Montessori. W drugim pytamy, czy “przywiązanie człowieka do innego kraju tworzy konflikt interesów przy działaniu na rzecz jakichś stanowisk polityki zagranicznej USA’, z Meksykiem i Izraelem oferowanymi jako ilustrujące przykłady. W trzecim pytamy, czy “należy pozwolić armii USA na zakazanie” noszenia religijnych nakryć głowy, z żydowską jarmułką i turbanem Sikhów jako ilustrującymi przykładami. I w czwartym pytamy, czy publiczne zgromadzenia podczas pandemii “stanowiły zagrożenie zdrowia publicznego i należało im zapobiec” z ortodoksyjnymi żydowskimi pogrzebami lub protestami Black Lives Matter (BLM) jako ilustrującymi przykładami.


Rozumowanie za tymi pytaniami o podwójne standardy jest następujące: sytuacje są wystarczająco porównywalne przy przykładach żydowskim i nieżydowskim, że respondenci powinni – przeciętnie rzecz biorąc – odpowiadać na nie podobnie. Ludzie mogą domagać się mniej lub więcej regulacji tego, co jest nauczane w prywatnych szkołach, bardziej lub mniej przejmować się problemami podwójnej lojalności, bardziej lub mniej szanować reguły munduru wojskowego i wierzyć, że publiczne zgromadzenia stanowią większe lub mniejsze zagrożenie dla zdrowia publicznego. Niezależnie od tego, co badani uważają w każdej z tych kwestii, nie powinni, jako zbiór, odpowiadać inaczej, jeśli pokazuje się im przykład żydowski lub nieżydowski.  


W pozostałych trzech pytaniach okoliczności między sytuacją żydowską i nieżydowską mogły być na tyle różne, że ludzie mogli odpowiadać na nie inaczej bez odzwierciedlania antypatii lub sympatii do Żydów. W pierwszym pytaliśmy, czy izraelskie Prawo Podstawowe jest “dyskryminujące” , kiedy mówi, że “państwo Izrael jest państwem narodowym narodu żydowskiego”. W nieżydowskiej wersji pytaliśmy o postanowienia duńskiej konstytucji, która mówi, że “Kościół ewangelicko-luterański będzie Kościołem Danii i jako taki będzie wspierany przez państwo” lub o postanowienie jordańskiej konstytucji, które mówi, że „Islam jest religią państwową i arabski jest jego oficjalnym językiem”. W drugim pytaliśmy, czy naukowcy z Izraela albo z Chin powinni być przedmiotem akademickiego bojkotu “by zaprotestować przeciwko łamaniu praw człowieka przez rządy tych krajów”. A w trzecim pytaliśmy, czy profesor powinien zostać zwolniony z pracy za zaprzeczanie Holocaustowi lub za krytykowanie imigrantów. Dla wszystkich trzech pytań sytuacje można uznać za wystarczająco niepodobne, by przeciętny respondent nie traktował ich podobnie, więc pominęliśmy je z naszej miary antysemityzmu. Jednak także tutaj rezultaty były podobne do pozostałych pytań. Naszą miarą antysemityzmu dla każdej z dwóch podgrup jest różnica między odpowiedziami tych podgrup na żydowską i nieżydowską wersję każdego pytania.


Odkryliśmy, że respondenci o wyższym poziomie edukacji stosują podwójne standardy nieprzyjazne Żydom znacznie częściej niż respondenci o niższym poziomie edukacji. Na wszystkie cztery pytania, w których żydowska i nieżydowska wersja wydawały się najbardziej podobne, ogólna próba odpowiadała z grubsza w ten sam sposób, wśród respondentów ze stopniem licencjata 5 procent więcej zastosowało zasadę ostrzej wobec Żydów niż wobec nie-Żydów. Wśród ludzi z tytułami magistra i wyżej 15 procent więcej respondentów było bardziej nieżyczliwych wobec przykładów żydowskich niż nieżydowskich.


Patrząc osobno na te cztery pytania, widzimy respondentów o wyższym poziomie edukacji prezentujących bardziej nieżyczliwe postawy wobec Żydów w trzech pytaniach i nie widzimy różnicy w czwartym. W pytaniu o regulowanie treści nauczania w prywatnych szkołach ludzie o wyższym poziomie edukacji wydają się preferować więcej rządowych regulacji, ale nie wydają się stosować tej zasady w znacząco inny sposób, jeśli ilustrującym przykładem jest szkoła ortodoksyjno-żydowska lub Montessori.


Zapytani o to, czy “przywiązanie do innego kraju tworzy konflikt interesów” respondenci z licencjatem o 7 procent częściej wyrażali o to troskę, a ci z wyższymi tytułami o 13 procent częściej, kiedy pytanie dotyczyło Izraela niż Meksyku. Ludzie z wyższymi tytułami mieli o 12 procent wyższe prawdopodobieństwo popierania zakazu wobec żydowskiej jarmułki niż zakazu turbanu Sikhów jako części munduru. Ci z licencjatami odpowiedzieli na to pytanie tak samo, niezależnie, czy przykładem był Żyd, czy Sikh.


Ogólna próba była dość zaniepokojona publicznymi zgromadzeniami podczas pandemii z 61% popierającymi zakaz publicznych zgromadzeń niezależnie od tego, czy na żydowski pogrzeb, czy na protest BLM. Ci z licencjatem o 11 procent częściej sprzeciwiali się publicznym zgromadzeniom na żydowski pogrzeb niż na protest BLM. Ludzie z dyplomami od magistra w górę o 36% częściej chcieli zakazu żydowskich pogrzebów niż protestów BLM.


[Pierwsza kolumna: Ogółem; Druga Licencjat; Trzecia magisterium lub więcej.Niebieski: Przekonani, że zgromadzenia na pogrzebach ortodoksyjnych Żydów są zagrożeniem dla zdrowia publicznego i powinny być zabronione.Czerwony: Przekonani, że protesty Black Lives Matter są zagrożeniem dla zdrowia publicznego i powinny być zabronione.]   Ipsos

[Pierwsza kolumna: Ogółem; Druga Licencjat; Trzecia magisterium lub więcej.

Niebieski: Przekonani, że zgromadzenia na pogrzebach ortodoksyjnych Żydów są zagrożeniem dla zdrowia publicznego i powinny być zabronione.

Czerwony: Przekonani, że protesty Black Lives Matter są zagrożeniem dla zdrowia publicznego i powinny być zabronione.]   

Ipsos


Nasza miara podwójnego standardu antysemityzmu nie pozwala nam mierzyć absolutnego poziomu antysemityzmu w Stanach Zjednoczonych, ponieważ skupiamy się na kwestiach, które przeciętny człowiek uważa za porównywalne w żydowskich i nieżydowskich wersjach. W zasadzie różnice w całej populacji powinny być bliskie zera.To podejście jednak pozwala nam podzielić próbę według poziomu edukacji, żeby zobaczyć, gdzie jest stosunkowo więcej, czy mniej antypatii do Żydów. Wbrew konwencjonalnej mądrości i wcześniejszym badaniom, ludzie mający wyższy poziom wykształcenia wydają się bardziej niechętni Żydom.


Ten większy antagonizm wobec Żydów wśród bardziej wykształconych jest niepokojący z szeregu powodów. Po pierwsze, Żydzi mogą mylić się w sprawie tego, gdzie dominuje zagrożenie dla nich. Żydzi mogą wierzyć, że niebezpieczeństwo głównie pochodzi ze strony odległych i nieznajomych grup, a nie z kręgów, w których zazwyczaj żyją. Po drugie, dobrze wykształceni ludzie na ogół mają większy wpływ na bieg zdarzeń, więc nie wróży dobrze Żydom, że są u nich w niełasce. Po trzecie, nasze strategie zajmowania się nietolerancją ogólnie i antysemityzmem w szczególności na ogół obracają się wokół wiary, że powodem nienawiści do innych grup jest ignorancja i że rozwiązaniem jest edukacja. Niemniej, jeśli wyżej wykształceni ludzie są bardziej wrodzy wobec Żydów, wyższe poziomy edukacji i więcej kursów i szkolenia mogą powodować wzrost uprzedzeń zamiast je zmniejszać.


Wydaje się, że edukacja, która po prostu dostarcza informacji o historycznych wydarzeniach, swobodach obywatelskich i innych grupach kulturowych, jest niewystarczająca. Zwalczanie antysemityzmu i ogólnie uprzedzeń wobec innych może wymagać kultywowania pewnych cech charakteru. Konkretniej, kształtowania charakteru, który nie tylko zna inne grupy i demokratyczne normy, ale także kieruje się prawością,by zachowywać się w sposób, który pokazuje branie pod uwagę ich interesów i powściągliwość w użyciu władzy politycznej w dążeniu do osobistych interesów.


Profesor Ruth Wisse z Harvard University zwróciła uwagę na fakt, że antysemityzm nie nasilał się z powodu wzrostu ignorancji, ale dlatego, że “tworzy część politycznego ruchu i służy politycznym celom”. Te polityczne ruchy, które posługują się antysemityzmem, są coraz bardziej faworyzowane przez dobrze wykształconych ludzi w USA. Przeciwdziałanie antysemityzmowi dobrze wykształconych będzie polityczną i moralną walką, której nie można prowadzić konwencjonalnym działaniem skierowanym na samą edukację.  


This story originally appeared in English in Tablet Magazine, at tabletmag.com, and is reprinted with permission.


Are Educated People More Anti-Semitic?
 

Tablet Mag., 30 marca 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Jay P. Greene

Jest profesorem wykładającym politykę edukacyjną  na University of Arkansas.

Albert Cheng

Wykładowca na wydziale Polityki Edukacyjnej i Reform Systemu Oświatowego University of Arkansas.

Ian Kingsbury

Zrobił niedawno doktorat na Wydziale Polityki Edukacyjnej i Reform Systemu Oświatowego na University of Arkansas, pracuje w Empire Center for Public Policy w Nowym Jorku.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1307 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13
Czy znaleziono najstarszy dowód na istnienie zwierzęcia? Nowa gąbko-podobna skamieniałość liczy 890 milionów lat   Coyne   2021-08-11
Psy rozumieją ludzi   Novella   2021-08-06
Nowy start nauki o życiu w epoce genu   Ridley   2021-08-05
Użycie ognia przez homininy: przykład szybkiej ewolucji kulturowej?   Coyne   2021-08-04
Historia pandemii jest historią zaprzeczania   Jackoby   2021-07-27
Nieuchwytny neuron babci   Novella   2021-07-22
Cierpienie i pytanie, czy przestaniemy jeść mięso   Koraszewski   2021-07-14
Czy nadchodzi hydroponika?   Novella   2021-07-13
Raport Unii Europejskiej o glifosacie   Novella   2021-07-10
Dlaczego ideologii nie należy mieszać z nauką   Coyne   2021-06-30
Nagonka na Izrael grasuje w stowarzyszeniach nauk ścisłych, medycyny i edukacji   Chesler   2021-06-24
Szczęśliwi pracoholicy   Witkowski   2021-06-03
Propaganda w wykonaniu nauczycieli akademickich   Chesler   2021-06-02
Ewolucja wielokomórkowości   Novella   2021-05-07
Polityczna polaryzacja jest przesadzona   Novella   2021-05-04
Wrotki były kiedyś sztandarową grupą istot bez seksu, a teraz sądzi się, że ukradkiem odstawiają szybkie numerki   Coyne   2021-04-22
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Mayflower wyrusza w podróż raz jeszcze   Koraszewski   2021-04-19

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk