Prawda

Wtorek, 29 listopada 2022 - 01:23

« Poprzedni Następny »


Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów


Steven Novella 2022-04-30


Jak wiele razy pisałem na tym blogu, organiczne rolnictwo jest ideologicznym podejściem do uprawy roli, które w ostatecznym rachunku jest szkodliwe dla środowiska i rolnictwa. Jest tak, ponieważ nie opiera się na dowodach, ale na wątpliwej filozofii, na koncepcji, że metody, które są bardziej „naturalne” (marnie zdefiniowane pojęcie), są z natury bezpieczniejsze i lepsze niż metody, które są „sztuczne”. Określenia “organiczny” używa się głównie jako marketingowego terminu, dla stworzenia aureoli zdrowia wokół produktów, co pozwala na pobieranie ideologicznej opłaty bez żadnych udowodnionych korzyści.

Jednym z aspektów organicznego rolnictwa jest to, że nie pozwala na używanie syntetycznych pestycydów, ale pozwala na używanie naturalnych pestycydów. Nie ma to naukowego sensu – substancje, które występują w naturze, mogą być śmiertelnymi truciznami, tak samo jak syntetyczne substancje. Stopień, do jakiego coś jest “naturalne”, jest całkowicie niezależny od tego, jak jest bezpieczne lub toksyczne dla różnych domen życia. Używanie naturalności jako wskaźnika bezpieczeństwa jest więc kompletnie nienaukowym i nonsensownym podejściem, ale takie jest organiczne rolnictwo.  


Kontrola szkodników jest jednym z największych wyzwań nowoczesnego rolnictwa. Problem wynika z faktu, że sadzimy rząd za rzędem tę samą roślinę uprawną. To stanowi atrakcyjne źródło pokarmu dla wszystkiego, co może to zjadać. Szkodniki potrafią zdewastować plony, a więc trzymanie ich pod kontrolą jest niezbędne dla rolnictwa. Jest szereg metod, które można użyć i specjaliści na ogół zalecają coś, co nazywa się integrowaną ochroną roślin (IPM), a co używa wielu metod do zmniejszenie obciążenia roślin szkodnikami. IPM obejmuje rozsądne używanie pestycydów, kiedy jest to niezbędne i zarówno konwencjonalni, jak organiczni farmerzy używają pestycydów, tyle że organiczni farmerzy ograniczają się do pestycydów, które uznane są za „naturalne”.


Nawiasem mówiąc, istnieje zadziwiające pokrywanie się między marketingiem organicznego rolnictwa i alternatywnej medycyny, i oba używają podobnych strategii. Jedną ze strategii jest wkładanie konwencjonalnej praktyki do pudełka, twierdząc fałszywie, że jest ograniczona do wąskiego zestawu działań, które następnie można demonizować. Na przykład, propaganda alternatywnej medycyny fałszywie twierdzi, że standardowa medycyna ogranicza się do leków i chirurgii. Następnie próbuje przypisywać sobie zasługi za długą listę standardowych terapii, takich jak fizjoterapia, zmiany diety, ćwiczenia fizyczne itd., które po prostu określa jako alternatywne. Organiczne rolnictwo odstawia podobną sztuczkę, próbując sobie przypisać zasługi za każdą praktykę, która jest zrównoważona lub nie używa syntetycznych związków chemicznych. W rzeczywistości orędownicy organicznego rolnictwa prezentują je jako zrównoważone rolnictwo, jakby była to ta sama rzecz, ale są one różne.  Organiczne rolnictwo jest pseudonauką. Zrównoważone rolnictwo jest podejściem do rolnictwa, które swobodnie używa każdej techniki, która jest oparta na dowodach i prowadzi do najbardziej zrównoważonych wyników (czy kwalifikują się jako organiczne, czy nie).


Wracając do IPM – choć jest prawdą, że organiczni farmerzy na ogół używają mniej pestycydów niż nieorganiczne rolnictwo, nadal używają pestycydów, jeśli są naturalne, a nie syntetyczne. Potem udają, że pestycydy są używane tylko w standardowym rolnictwie i wielu ludzi fałszywie wierzy, że rolnictwo organiczne nie używa żadnych pestycydów. Ponadto zakładają, że ich pestycydy są bezpieczne, dlatego, że są naturalne, ale jest to nieuzasadnione założenie. Ich filozofia w rzeczywistości doprowadza ich do tego, że nie testują w pełni skutków pestycydów, których używają. Dosłownie zastępują dowody wiarą.   


W rzeczywistości, kiedy naukowcy badają skutki organicznych pestycydów, wyniki nie są dobre. Pewne organiczne pestycydy są bardziej toksyczne niż ich syntetyczne odpowiedniki. Ponadto, organiczne pestycydy są mniej skuteczne, wymagają większych ilości i częstszego stosowania, z większymi negatywnymi skutkami dla środowiska.


Niedawne badanie
 dodaje więcej dowodów do wniosku, że nie możemy zakładać, iż organiczne pestycydy są bezpieczne. Badacze przyjrzeli się popularnemu organicznemu środkowi owadobójczemu o nazwie spinosad. Do niedawna mechanizm działania i bezpieczeństwo tej substancji nie były znane. Odkryli:


Chroniczne wystawienie dorosłych samic na niskie dawki spinosadu prowadzi do uszkodzeń mitochondrialnych, poważnej neurodegeneracji i ślepoty. Te szkodliwe skutki wystawienia na niskie dawki uzasadniają staranne badanie jego wpływu na korzystne owady.  


Badali muszkę owocową Drosophila, ponieważ jest fizjologicznie podobna do wielu korzystnych gatunków owadów, a więc jest powód do podejrzeń o niezamierzone szkody spowodowane używaniem tego pestycydu. Ponadto badali dawki, które są podobne do przypadkowego narażenia przy normalnym użyciu tego środka owadobójczego. To badanie obala założenie bezpieczeństwa tego pestycydu i jest kolejnym dowodem na to, że używanie „naturalnych” środków jest zasadniczo bezwartościowe.  


Należy jeszcze dokładniej zbadać spinosad i właściwie jego użycie powinno być zabronione do ukończenia takich badań, ponieważ istnieją alternatywy, które są niemal z pewnością bezpieczniejsze. Łatwo jest wytykać palcami konwencjonalne rolnictwo, co organiczne lobby robi często, podsycając obawy przed pestycydami, podczas gdy samo chowa się za faktem, że pestycydy, których używa, po prostu nie były badane.


Organic Insecticide Harmful to Beneficial Insects

NeuroLogica Blog, 24 marca 2022

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSteven Novella 

Neurolog, wykładowca na Yale University School of Medicine. Przewodniczący i współzałożyciel New England Skeptical Society. Twórca popularnych (cotygodniowych) podkastów o nauce The Skeptics’ Guide to the Universe. Jest również dyrektorem Science-Based Medicine będącej częścią James Randi Educational Foundation (JREF), członek Committee for Skeptical Inquiry (CSI) oraz członek założyciel Institute for Science in Medicine. Prowadzi blog Neurologica.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1361 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Geny i języki   Novella   2022-11-26
Uporczywa obecność religijnego mitu   Winegard   2022-11-24
Znaleziono skrytkę posągów z brązu   Novella   2022-11-23
W oparach zrównoważonej ignorancji   Koraszewski   2022-11-21
10 twierdzeń działaczy walczących w Afryce z GMO o tym, dlaczego postępy w biotechnologii upraw powinny zostać odrzucone – i dlaczego są one błędne   Maina   2022-11-17
List otwarty do wszystkich oszołomów   Novella   2022-11-03
Po prostu nie mogę się doczekać, aby znów wyruszyć w trasę   Tonhasca Júnior   2022-10-27
Czy mizoandria może być zakaźna?   Tonhasca Júnior   2022-10-24
Niezwykła fizjologia hibernujących niedźwiedzi   Coyne   2022-10-22
Cuchnąca pułapka i przytulna kryjówka   Tonhasca Júnior   2022-10-21
Obraz Izraela na amerykańskich uniwersytetach   Mansour   2022-10-19
Kenia aprobuje GMO po 10 latach zakazu   Maina   2022-10-18
Pangenom jedwabnika morwowego   Novella   2022-10-14
Czy Samolubny gen zaszkodził publicznemu rozumieniu biologii?   Coyne   2022-10-13
Nieokrzesani goście   Tonhasca Júnior   2022-10-11
Niezrozumienie równości   Winegard   2022-10-07
Zyski klimatyczne to „niewygodna prawda” — nie wszystkie wiadomości o środowisku są złymi wieściami   Lomborg   2022-10-06
Gorzko-słodki, uzależniający lek   Tonhasca Júnior   2022-09-30
Przeciwko autentyczności   Winegard   2022-09-27
Biomedyczne znaczenie płci (i jej binarnej natury)   Coyne   2022-09-22
Mózgi neandertalczyków   Novella   2022-09-20
Oszuści i oszukani w grze w zapylanie   Tonhasca Júnior   2022-09-15
Po raz kolejny “Scientific American” wypacza biologię, a teraz także historię, by podeprzeć swoją ideologię   Coyne   2022-09-14
Upadek czasopisma “Nature”   Winegard   2022-09-08
Instynkt macierzyński i “New York Times”   Coyne   2022-09-07
Ćmy ze złym public relations   Tonhasca Júnior   2022-09-05
Studenci Uniwersytetu Ghany debatują nad wykorzystaniem upraw GMO w ich kraju   Gakpo   2022-09-02
“Scientific American” poświęca się polityce, a nie nauce; odmawia publikowania krytycznych analiz swoich fałszywych lub wprowadzających w błąd twierdzeń   Coyne   2022-09-01
Dysonansy poznawcze: czekolada a muszki, wino a osy   Júnior   2022-08-29
Patrick Matthew: prawdziwy autor idei doboru naturalnego?   Coyne   2022-08-26
Odporny na choroby, genetycznie modyfikowany maniok zapowiada przełom w Kenii   Maina   2022-08-25
Niekochane, ale czasem pożyteczne   Tonhasca Júnior   2022-08-23
Trwałość laktazy w populacjach pijących mleko: ponowna ocena klasycznej historii z ewolucji człowieka   Coyne   2022-08-19
Pierwszy znany drapieżnik: nowo opisana skamieniałość   Coyne   2022-08-16
Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk