Prawda

Poniedziałek, 8 sierpnia 2022 - 05:56

« Poprzedni Następny »


Ewolucja człowieka: zarośnięty brzeg


Matthew Cobb 2016-02-24


W październiku patrzyliśmy na zęby człowieka anatomicznie współczesnego z Chin, sprzed 100 tysięcy lat. Było to zaskakujące, bo chociaż dowody archeologiczne wskazywały, że Homo sapiens wyszedł z Afryki około 125 tysięcy lat temu, sądzono, że ludzie trzymali się Bliskiego Wschodu, docierając może do Azji Zachodniej, ale nie dalej. Te zęby powiedziały nam, że dotarli dalej na wschód niż sądzono.

Ogólnie sądzono, że to pierwsze “wyjście z Afryki” nie udało się w tym sensie, że wszystkie dane genetyczne z wszystkich nieafrykańskich populacji ludzkich sugerują, że nasi wspólni przodkowie wymaszerowali z Afryki około 65 tysięcy lat temu. Wszyscy na całej planecie, którzy nie są z Afryki, są potomkami tej drugiej fali migracji, która z pewnością była udana – i to jak.


Nie było żadnych dowodów, że ta pierwsza, “nieudana” fala migracji pozostawiła jakiekolwiek ślady genetyczne. Do teraz.


W artykule, który właśnie pojawił się w “Nature”, badacze z całego świata badali genom neandertalczyka, który żył w Denisowej Jaskini w górach Ałtaju na Syberii ponad 50 tysięcy lat temu wraz z genami dwóch neandertalczyków z Hiszpanii i Chorwacji i genomem członka tajemniczych denisowian, którzy żyli w tej samej jaskini Denisowej (stąd ich nazwa), chociaż prawdopodobnie nie w tym samym czasie, co neandertalczyk. Patrzyli także na genomy współczesnych Afrykanów, które nie powinny były mieć żadnych śladów kontaktów z neandertalczykami ani denisowianami, ponieważ ich przodkowie nie opuścili Afryki. Patrzyli także na inne współczesne genomy.


To badanie ujawnia, jak skomplikowane były interakcje między tymi różnymi formami ludzkimi. Przede wszystkim pokazuje, że neandertalczyk z Ałtaju odziedziczył geny człowieka, który opuścił Afrykę z pierwszą falą „nieudanej” migracji, dziesiątki tysięcy lat zanim żył neandertalczyk ałtajski. Być może ci pierwsi odważni ludzie nie pozostawili nam żadnych genów bezpośrednio, ale pozostawili geny naszym bliskim kuzynom, neandertalczykom z Syberii. Ciekawe, że nie było żadnych śladów takiego mieszania się z pierwszą falą ludzi ani u hiszpańskich lub chorwackich neandertalczyków, ani u denisowian.


Wreszcie, genom samych denisowian ujawnił, że ci ludzie nie tylko wymieniali geny z drugą falą ludzką podczas swojej podróży przez Azję (o tym już wiedziano), ale także, że kiedyś w dalekiej przeszłości denisowianie nabyli geny z nieznanego źródła, kojarząc się z osobnikiem lub osobnikami, którzy oddzielili się od reszty naszej linii rodowej setki tysięcy lat temu. (To ostatnie odkrycie pomaga wyjaśnić pewne tajemnicze wyniki, które sugerowały, że niektóre współczesne sekwencje DNA afrykańskiego wydają się spokrewnione z sekwencjami denisowian – w rzeczywistości dzielili oni DNA od jednego z naszych krewnych w zamierzchłej przeszłości.)


Tutaj są dwie użyteczne ilustracje z artykułu, które pomagają wyjaśnić tę burzę zdumiewających faktów. Najpierw ilustracja pokazująca wzory ewolucji i wymianę genów między tymi grupami. Czas jest pokazany z góry na dół, z czasem obecnym na dole. Homo sapiens i ich przodkowie są pokazani kolorem jasnoniebieskim, neandertalczycy różowym, a denisowianie czerwonym.Można zobaczyć, że gałęzie neandertalczyków i denisowian (różowe) blakną, pokazując, że zniknęli (czerwone kropki odpowiadają próbkom badanym w tej pracy). Ukośne kreski u góry pokazują, że ta część wykresu nie jest zgodna ze skalą. Niebieska strzałka prowadząca do denisowian pochodzi z nieznanych form, które dawno temu, ale po szympansach, oddzieliły się od ludzkiej linii rodowej. Czerwona strzałka prowadząca do neandertalczyków ałtajskich pokazuje introgresję z pierwszej fali migracji ludzi, która na tym wykresie zatrzymuje się około 50 tysięcy lat temu, wskazując, że w chwili obecnej nie sądzimy, by ci ludzie pozostawili jakichkolwiek bezpośrednich współczesnych potomków. Dokładny związek tej grupy z współczesnymi Afrykanami nie jest jasny i dlatego autorzy umieścili kółko z lewej strony rysunku.


Genetyka jest czymś zdumiewającym i przez porównanie częstotliwości różnych postaci danego genu (zwanych allelami) genetycy populacji mogą dojść do tego, ilu osobników musiało być zamieszanych w wytworzenie tej zmienności, innymi słowy, jak duża była populacja reprodukcyjna. Ta „efektywna wielkość populacji”, jak się to nazywa, jest znacznie mniejsza niż populacja demograficzna – rzeczywista liczba osobników – ale daje pojęcie o ogólnej liczebności. Tutaj jest to samo drzewo rodowe, ale tym razem ze znacznie dokładniejszą linią czasu i – dla każdej grupy – efektywną wielkością populacji wyliczoną przy pomocy genetyki populacyjnej:Ta ilustracja pokazuje, że efektywna wielkość populacji neandertalczyków ałtajskich była rzeczywiście mała – być może nie więcej niż tysiąc osobników w porównaniu do 27 tysięcy dla Joruba w Afryce. Góry Ałtaju mogły być trudnym miejscem do życia i dla neandertalczyków ałtajskich, mieszkających w tym regionie razem z denisowianami, których efektywna wielkość populacji wydaje się być większa, życie mogło być trudne. Rodzice ałtajskiego neandertalczyka byli bardzo blisko spokrewnieni, być może byli przyrodnim rodzeństwem. Różnice wielkości populacji ludzi współczesnych i neandertalczyków/denisowian są uderzające. Być może wyjście z Afryki wtedy, kiedy oni to zrobili, nie było najlepszym pomysłem – nie wydaje się by rozkwitali w porównaniu do ludzi, którzy pozostali w Afryce. 


Oto streszczenie obecnej wiedzy w łatwych do strawienia punktach. Wytnijcie to i przypnijcie koło biurka. W przyszłym tygodniu będzie test.

  • Ludzie współcześni i neandertalczycy rozeszli się około 550-765 tysięcy lat temu.
  • Neandertalczycy i denisowianie rozeszli się 381-473 tysiące lat temu.
  • Ludzie współcześni krzyżowali się z neandertalczykami w Azji około 100 tysięcy lat temu podczas naszej pierwszej, nieudanej fali migracji, pozostawiając nasze geny w ich DNA.
  • Ludzie współcześni krzyżowali się z neandertalczykami na Bliskim Wschodzie około 50 tysięcy lat temu podczas drugiej, udanej fali migracji. Mamy trochę ich DNA, które zostało powiązane z szeregiem cech.  
  • Ludzie współcześni krzyżowali się z denisowianami w Azji środkowej i wschodniej i dostali od nich trochę świetnych genów, włącznie z tym, który umożliwia Tybetańczykom życie na znacznych wysokościach.  
  • Denisowianie krzyżowali się z nieznaną formą (nota bene: nie wiemy, jak wyglądali denisowianie poza faktem, że mieli wielkie zęby), być może z reliktami Homo erectus, wytworem bardzo wczesnej migracji Homo z Afryki.

To jest tylko najnowszy odcinek tego, co uważam za najbardziej zdumiewającą część nowoczesnej biologii. 20 lat temu wszystko to byłoby science fiction po prostu dlatego, że dane wydawały się niedostępne. Nawet po tym, jak zespół Svante Pääbo zaczął sekwencjonować geny neandertalczyka, nikt nie mógł wyobrazić sobie późniejszych odkryć. Powiązanie paleogenetyki z archeologią i paleontologią otwiera zdumiewający rozdział w historii naszej wiedzy o nas samych.  


Źródło:  Kuhlwilm M, et al. (2016) Ancient gene flow from early modern humans into Eastern Neanderthals. Nature (in press)

 

Human evolution: a tangled bank

Why Evolution Is True, 18 lutego 2016

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 Matthew Cobb

Biolog i pisarz, mieszka i pracuje w Manchesterze, niedawno w Stanach Zjednoczonych ukazała się jego książka „Generation”, a w Wielkiej Brytanii „The Egg & Sperm Race”. Systematycznie publikuje w "LA Times", "Times Literary Supplement", oraz "Journal of Experimental Biology".


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1325 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk