Prawda

Piątek, 1 marca 2024 - 04:18

« Poprzedni Następny »


PAP ma Alę, Ala ma Hamas


Andrzej Koraszewski 2015-04-07


PAP kocha Alę, Ala kocha Hamas. Gdzie jest Ala? Ala jest w Gazie i Hamas jest w Gazie. Ala donosi z Gazy. Ala nie donosi na Hamas. Na kogo donosi Ala? Tu jest Ala facebook.com/ala.qa.3 , a tu jest Hamas Ali: Gaza – więzienie pod gołym niebem. Jak i o czym pisze Ala Qandil korespondentka zagraniczna Polskiej Agencji Prasowej?      


Polska Agencja Prasowa otrzymała kilkakrotnie pytania dotyczące Ali Qandil. Porównanie jej doniesień z prasą Hamasu może wskazywać na systematyczne przekazywanie przez tę korespondentkę propagandy tej terrorystycznej organizacji. Dbająca o swoją reputację organizacja zapewne zleciłaby albo wewnętrzną, albo niezależną kontrolę i zbadałaby zasadność tego rodzaju zarzutów. Polska Agencja Prasowa  nie znalazła powodów do przeprowadzania takiej kontroli. Jak pisał w styczniu 2012 rokuzastępca redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej, Mirosław Harasim, Ala Qandil zaakceptowała zasady  i standardy dziennikarskie obowiązujące w PAP i odbyła miesięczną praktykę.  „Dopóki pisane przez nią teksty są kompetentne, rzetelne i obiektywne, dopóty nie ma podstaw do stawiania jej zarzutów o stronniczość.”


Odpowiedź napisana po pierwszym roku donosów Ali Qandil, a więc już wówczas firma dbająca o swoją reputacje mogła przeprowadzić dość prosty w naszych czasach test, polegający na zebraniu donosów korespondentki w jednym pliku i sprawdzenie ich pod kątem tego, co tam jest, jak i tego, czego tam nie ma. Wbijając różne hasła moglibyśmy w ciągu kilku minut dowiedzieć się, że Ala Qandil nie donosi o ostrzeliwaniu rakietami ludności cywilnej Izraela, nie donosi o rakietach Hamasu spadających przedwcześnie na cywilną ludność Gazy, nie donosi o wykorzystywaniu szkół i szpitali dla celów militarnych, nie donosi o wystąpieniach przywódców Hamasu zawierających groźby, antysemickie wypowiedzi, deklaracje wojny z Izraelem do ostatniego Żyda, nie donosi o paradach militarnych Hamasu, o obozach wojskowych dla dzieci i młodzieży, o treści podręczników szkolnych, nie donosi o korupcji w Gazie, praktycznie rzecz biorąc nie donosi o konfliktach między Hamasem i Fatahem, nie donosi o torturach stosowanych wobec przeciwników politycznych Hamasu i o politycznych mordach, nie donosi o sytuacji kobiet w Gazie, o wydawaniu za mąż małych dziewczynek lub statystykach tzw. zabójstw honorowych. Lista tego, czego w donosach Ali Qandil nie ma, jest znacznie dłuższa i może prowadzić do pytania, co kierownictwo PAP rozumie przez stwierdzenie, że „Dopóki pisane przez nią teksty są kompetentne, rzetelne i obiektywne, dopóty nie ma podstaw do stawiania jej zarzutów o stronniczość”?


Oczywiście, zakładając bezwzględną uczciwość kierownictwa Polskiej Agencji Prasowej i troskę o wysokie standardy dziennikarskie, domyślamy się, że albo kierownictwo tej agencji nie  ma świadomości, iż w Gazie mogą być wydarzenia, o których korespondentka z Gazy powinna donosić, a nie donosi, albo (podobnie jak na przykład kierownictwo Associated Press), w trosce o bezpieczeństwo korespondentki stacjonującej w miejscu, gdzie barbarzyństwo sprawującej tam władzę organizacji terrorystycznej powoduje zagrożenie życia dziennikarzy zagranicznych, informacje o „drażliwych” wydarzeniach przekazuje na podstawie innych źródeł.


Na kolejnym etapie możemy poddać analizie to, o czym korespondentka Polskiej Agencji Prasowej donosi. Te doniesienia na ogół nie są sygnowane i Polska Agencja Prasowa przejmuje pełną odpowiedzialność za ich wiarogodność. Mając świadectwo niewinności z instytucji o takiej renomie jak Polska Agencja Prasowa, Ala Qandil jest osobą pożądaną przez media drukowane i elektroniczne. Styl jej artykułów i wywiadów jest tak charakterystyczny, iż bez trudu możemy rozpoznać, które depesze PAP wyszły spod jej pióra. Artykuły podpisane imieniem i nazwiskiem Ala Qandil pisze dla wszystkich, którzy jej pragną, ale wiele wskazuje na to, że w Wirtualnej Polsce pragną jej bardziej, bo jej wirtualny obraz Bliskiego Wschodu widać Wirtualnej Polsce odpowiada jeszcze bardziej niż innym. 


Spróbujmy spojrzeć na jeden płód Ali Qandil, pisany dla Wirtualnej Polski. Tekst opublikowany 27 marca w dziale „wiadomości”. (Portal reklamuje się  jako „Przewodnik Polaków w wirtualnym świecie.”) Artykuł Ali Qandil nosi tytuł: Palestyńscy obywatele Izraela podnoszą głowę. Ale wciąż traktowani są jak tykająca bomba, jest to opowieść o izraelskich wyborach widzianych z Gazy.


Z artykułu dowiadujemy się, że wypowiedź Netanjahu o Arabach tłumnie walących do urn zawierałasporą dawką rasizmu”, że „rasizm jest wbudowany w izraelski system polityczny”, ale teraz Arabowie „dzięki silnej pozycji w Knesecie będą mogli blokować rasistowskie i dyskryminacyjne przepisy”.


(Jeśli ktoś nie wie co dokładnie powiedział Netanjahu to tu jest wideo, na którym izraelski premier mówi: „ Arabscy wyborcy przybywają tłumnie do urn. Organizacje lewicowe przywożą ich autobusami. My nie mamy V15 [organizacja finansowana z zagranicy - głównie przez USA i Europę w celu wpłynięcia na wynik wyborów i usunięcia Netanjahu –A.K.], my mamy tylko Rozkaz 8 [kod powołania do służby rezerwistów armii izraelskiej w wypadku nagłego zagrożenia – A.K.]. Mamy tylko was.”)


W tej kampanii wyborczej - jak pisze Ala Qandil, było więcej „antyarabskiego podżegania”, zaś Liberman podobno wzywał do "odrąbywania siekierą głów" nielojalnym obywatelom. (Żeby było ciekawiej, ten pełniący wówczas funkcję ministra spraw zagranicznych izraelski polityk rzeczywiście powiedział na wiecu przedwyborczym: „ci Arabowie, którzy nas popierają powinni dostać wszystkie [prawa], ci, którzy są przeciwko nam, nie ma innego wyjścia, musimy podnieść siekierę i obciąć im głowę...” Nie trudno zgadnąć, że posypały się na niego gromy z lewej i z prawej strony izraelskiej sceny politycznej i nic mu nie pomogły wyjaśnienia, że mówił o urwaniu łba hydrze, a nie o naśladowaniu praktyk islamistów. Zdecydowana większość izraelskiego społeczeństwa nie toleruje takich metafor.)    


Do ciekawostek należy zaliczyć stwierdzenie Ali Qandil, że to „Nazaret jest nieoficjalną stolicą Palestyńczyków w Izraelu” (Jeśli Jezus może być Palestyńczykiem, to dlaczego Nazaret nie może być stolicą Palestyńczyków?). Korespondentka Polskiej Agencji Prasowej opowiada o historii wojny 1948 roku. Dwukrotnie pisze o „żydowskich bojówkach”. Nie, nie wspomina, że Izrael w pierwszym dniu niepodległości został napadnięty przez pięć armii arabskich, pisze o „żydowskich bojówkach, które podbijały kolejne ziemie mandatowej Palestyny”.Ta mandatowa Palestyna Ali Qandil jest cokolwiek dziwna. Kompetentna korespondentka Polskiej Agencji Prasowej wydaje się nie wiedzieć, że brytyjski Mandat Palestyński obejmował dzisiejszą Jordanię, dzisiejszy Izrael i tzw. Zachodni Brzeg, że (jak przypominał niedawno palestyński dysydent, Mudar Zahran) 80 procent Mandatu Brytyjczycy przeznaczyli na państwo arabskie, zaś z przyznanej przez Ligę Narodów Żydom części mandatu armia jordańska zajęła Judeę i Samarię w 1948 roku i okupowała ją do 1967 roku.    


(Obecnie Izrael nie zgłasza roszczeń do Judei i Samarii, żąda jednak korekty granic pozwalającej na zwiększenia bezpieczeństwa kraju i zdemilitaryzowanego państwa Palestyńczyków, a nie kolejnej bazy terrorystycznej. Z prawdziwym stanowiskiem premiera Netanjahu na temat palestyńskiego państwa można zapoznać się tutaj.)


Ala Qandil nawet nie udaje bezstronnej dziennikarki. Pisze wprost:

„W palestyńskiej historii wydarzenia, które Izraelczycy nazywają wojną o niepodległość, zapisały się jako Nakba, z arabskiego ‘katastrofa’. Izraelskie siły zajęły wtedy prawie 80 proc. mandatowej Palestyny,a z około miliona arabskich mieszkańców tych ziem zostało - według różnych szacunków - od 100 do 156 tysięcy.”

Ala Qandil nie informuje, że tą „katastrofą” było niepowodzenie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, które zapowiadali politycy arabscy i dowódcy arabskich armii. Fascynuje jednak pytanie jak z tych, podobno wywłaszczonych, pozostałych w Izraelu Arabów, jak z tych mizernych 100 tysięcy, mamy dziś ponad półtora miliona, w tym sędziów, dyplomatów, lekarzy, wynalazców, oficerów armii, nauczycieli akademickich, których dorobek naukowy przekracza osiągnięcia kilku państw arabskich łącznie.     


Jak dowiadujemy się tej od kompetentnej korespondentki Polskiej Agencji Prasowej:

 „W 1967 roku Izrael podbił resztę mandatowej Palestyny - Zachodni Brzeg wraz z Jerozolimą Wschodnią i Strefą Gazy, po czym rozpoczął trwającą do dziś okupację. Cztery i pół miliona żyjących tam Palestyńczyków ma zupełnie inny status prawny niż ich pobratymcy w Izraelu. Są ludnością okupowaną i nie mają prawa głosować w izraelskich wyborach. Palestyńskie władze zarządzają tylko częścią tego terytorium, a najważniejsze kwestie pozostają w gestii izraelskich dowódców wojskowych.”

Nie było Nassera, nie było armii arabskich na granicy Izraela, ani zapowiedzi zagłady - „Izrael podbił resztę mandatowej Palestyny”. Płacząc, że mieszkańcy Autonomii Palestyńskiej, mający własnego „prezydenta” (wybranego w głosowaniu przez Palestyńczyków 11 lat temu na 5-letnią kadencję, ale potem jakoś nie było kolejnych wyborów), parlament, własną prasę, sądy, więzienia i siły bezpieczeństwa, nie mają prawa głosować w wyborach izraelskich, Ala Qandil wydaje się wierzyć w bezmiar naiwności nadwiślańskich czytelników. Autonomia i okupacja są tu starannie pomieszane. W istocie Hamas twierdzi, że zakończył okupację Gazy i od „okupanta” żąda się jedynie dostaw wody, elektryczności, żywności i cementu na tunele, mające służyć inwazji. Na Zachodnim Brzegu częściowo respektujący porozumienia z Oslo Fatah, grozi właśnie zerwaniem porozumienia z Izraelem  w sprawie bezpieczeństwa, co w ustach „prezydenta” Abbasa jest niemal z pewnością bluffem, gdyż wszystkie badania i analizy pokazują, że  jego „prezydentura” zakończyłaby się w ciągu kilku dni, a najdalej kilku tygodni. Hamas jest lepiej uzbrojony i bardziej bezwzględny, więc konkurencją dla niego nie jest Fatah tylko ISIS. Oczywiście pisząc o „innym statusie” kompetentna korespondentka nie informuje, że i w Gazie, i na Zachodnim Brzegu dziesiątki tysięcy ludzi mieszka w obozach dla uchodźców i to nie Izrael ich tam trzyma, a władze Autonomii, a w Gazie Hamas.


W ostatnim akapicie swojego artykułu dla Wirtualnej Polski  Ala Qandil przytacza wypowiedź zadowolonego z wyników wyborów palestyńskiego aktywisty:

 „W opinii dla "New York Times'a" palestyński działacz Jusef Munajjer pisał, że jemu też ulżyło, bo gdyby lewica doszła do władzy, znowu zaczęłyby się prowadzące donikąd rozmowy pokojowe...”

Autorka nie dodaje jednak, że jest to oficjalny pogląd kierownictwa Hamasu, które po wyborach oświadczyło, że: 

„Wyniki [wyborów] powinny przekonać Autonomię Palestyńską, by zapomniała o kontynuacji absurdalnych rozmów pokojowych”.  

Czy Ala Qandil jest głosem Hamasu w polskiej prasie? Analiza jej depesz dla PAP, jej sygnowanych nazwiskiem artykułów, jej postów na Facebooku, nie pozostawia wielu wątpliwości. Korespondentka PAP skrupulatnie przestrzega instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Hamasu dla aktywistów mediów społecznościowych. W tej instrukcji dostępnej zarówno na stronie Hamasu, jak i na wideo czytamy między innymi:

"Każdy zabity lub męczennik ma być nazywany cywilem z Gazy lub Palestyny, zanim będziecie mówić o jego pozycji w dżihadzie lub jego randze wojskowej. Nie zapomnijcie, by w opisie zabitych przez ataki izraelskie na Gazę zawsze dodać ‘niewinny cywil’ lub ‘niewinny obywatel’.

Zaczynajcie [waszą relację] o działaniach [ruchu] oporu zwrotem ‘W odpowiedzi na okrutny atak izraelski’, i kończcie zwrotem: ‘Tak wielu ludzi zostało męczennikami od kiedy Izrael rozpoczął agresję przeciwko Gazie’. Zawsze utrwalajcie zasadę, że ‘rolą okupacji jest atak, a my w Palestynie wypełniamy [rolę] oporu’.

Strzeżcie się szerzenia pogłosek od rzeczników izraelskiej, szczególnie tych, które szkodzą sytuacji na tyłach. Bądźcie ostrożni w akceptowaniu wersji okupanta. Musicie zawsze podawać [tę wersję] w wątpliwość, obalać ją i traktować jako fałszywą.

Unikaj publikowania zdjęć rakiet wystrzeliwanych na Izrael z centrów miast [Gazy]. To dostarcza pretekstu do atakowania dzielnic mieszkalnych Strefy Gazy, Nie publikuj i nie dziel się zdjęciami lub klipami wideo pokazującymi miejsca wyrzutni rakiet lub ruchy [sił] oporu w Gazie.

Do administratorów stron wiadomości Facebooka: nie publikujcie zdjęć zamaskowanych mężczyzn z ciężką bronią, żeby wasza strona nie została zamknięta [przez Facebook] pod zarzutem, że podżegacie do przemocy. Podając wiadomości, mówcie koniecznie: ‘Lokalnie wytwarzane pociski, którymi strzela [ruch] oporu są naturalną reakcją na okupanta izraelskiego, który umyślnie strzela rakietami w cywilów na Zachodnim Brzegu i w Gazie’…”

Dodatkowo ministerstwo spraw wewnętrznych przygotowało serię sugestii specjalnie dla aktywistów palestyńskich, którzy rozmawiają z ludźmi z Zachodu przez portale społecznościowe. Ministerstwo podkreśla, że rozmowy z nimi powinny być prowadzone inaczej niż rozmowy z innymi Arabami. Poleca:

  • "Kiedy rozmawiasz z Zachodem, musisz używać dyskursu politycznego, racjonalnego i przekonującego i unikać dyskursu emocjonalnego, zmierzającego do wywołania współczucia. Istnieją na świecie odłamy ludzi z sumieniem; musisz utrzymywać z nimi kontakt i uaktywniać ich na rzecz Palestyny. Ich rolą jest zawstydzanie okupanta i ujawnianie jego nadużyć.
  • Unikaj wdawania się w spory polityczne z ludźmi Zachodu, mającymi na celu przekonanie ich, że Holocaust jest kłamstwem i oszustwem; zamiast tego zrównuj go ze zbrodniami Izraela przeciwko cywilom palestyńskim.
  • Narracja życia kontra narracja krwi. [Mówiąc] do arabskiego przyjaciela zaczynaj od liczby męczenników. [Ale] mówiąc do przyjaciela z Zachodu, zaczynaj od liczby rannych i zabitych. Koniecznie humanizuj cierpienie Palestyńczyków. Próbuj malować obraz cierpień cywilów w Gazie i na Zachodnim Brzegu podczas działań okupanta i jego bombardowań miast i wsi.
  • Nie publikuj zdjęć dowódców wojskowych. Nie wspominaj publicznie ich nazwisk i nie wychwalaj ich osiągnięć w rozmowach z zagranicznymi przyjaciółmi”! (Źródło: MEMRI, specjalny Komunikat nr 5799 z 17 lipca 2014)

Z Facebooka Ali Qandil.
Z Facebooka Ali Qandil.

Elementarz Mariana Falskiego służył kilku pokoleniom, a zwrot „Ala ma kota” wszedł na stałe do języka polskiego. Tendencyjne, zakłamane dziennikarstwo służące politycznej propagandzie nie jest żadną nowością. Wraz z upadkiem komunizmu żyliśmy nadzieją na to, że wolność słowa zmieni prasę w źródło rzetelnej informacji. Polska Agencja Prasowa, zapewne w dobrej wierze, przekonuje nas, że jej korespondentka jest kompetentna i bezstronna. Na wszelki wypadek nie sprawdza, czy przypadkiem nie wprowadza nas w błąd.

Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj
Komentarze
1. antysemityzm i rusofobia mieczysławski 2015-04-07


Znasz li ten kraj

Znalezionych 386 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Agenci propagandy nienawiści   Koraszewski   2023-11-05
Modne słowo: narracja   Koraszewski   2023-10-06
Jaka religia, jaki ateizm?   Koraszewski   2023-10-02
Płacimy za grzechy dziadów   Koraszewski   2023-09-26
Poranne refleksje mieszkańca Polski   Koraszewski   2023-09-22
Dlaczego film Holland jest zły   Wójcik   2023-09-20
Śmierć byłego nauczyciela historii   Kruk   2023-09-18
Jeśli mam zacząć od nowa…   Koraszewski   2023-09-12
Osiem gwiazdek na grobie, Richard Dawkins i moje miasteczko   Koraszewski   2023-09-09
Elekcja posłów polskich   Koraszewski   2023-09-07
Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowanych bajek świat   Koraszewski   2023-08-29
Głosuj 4 razy NIE, czyli jak Jarosław Kaczyński poszedł śladami Bolesława Bieruta   Koraszewski   2023-08-15
Przedwyborcza kampania prania mózgów   Koraszewski   2023-07-19
Poemat o oszczędnym posługiwaniu się prawdą   Koraszewski   2023-07-06
Smutek plemiennego humanizmu   Koraszewski   2023-06-19
“Ewa” i Pola. Głos kobiet żydowskich   Walter   2023-06-14
Ordo Juris, ludzkie dramaty i złe dziennikarstwo   Koraszewski   2023-05-12
Papierowym okrętem po ojczystych kałużach   Koraszewski   2023-04-24
Wobbly hypothesis i życie współczesne   Koraszewski   2023-04-21
Powrót konfederatów polskich   Koraszewski   2023-04-18
Człowieku, zbliża się Dzień Darwina   Koraszewski   2023-02-04
Śmierć prezydenta i dylemat sędziego   Koraszewski   2022-12-17
Nacjonalistyczna patoekonomia wiecznie żywa   Łukaszewski   2022-12-16
Kogo i w jaki sposób chciałby zniszczyć ob. Kaczyński?   Koraszewski   2022-12-10
Listopadowe powstanie i sprawa dla niektórych niekoszerna   Łukaszewski   2022-11-30
Polityka jest sztuką realizowania tego co jest  możliwe   Koraszewski   2022-11-28
Państwo, religia, dzieci i Żydzi   Koraszewski   2022-11-17
W poszukiwaniu katolickich konstytucyjnych demokratów   Koraszewski   2022-11-15
Polityka, czyli taniec świętego Wita   Koraszewski   2022-10-20
Czy przywódcy organizacji rolniczych są największymi wrogami rolników?   Koraszewski   2022-10-15
Oświecony lud tego nie kupi   Zbierski   2022-10-10
Potforny ftorek i ojczyzna w potszebie   Kruk   2022-10-08
Do przyjaciół Moskali   Łukaszewski   2022-09-29
List otwarty do pewnego typa   Koraszewski   2022-09-28
Hic Rhodus, hic salta!   Koraszewski   2022-09-21
Głupota zawsze dziewica   Koraszewski   2022-09-19
Jesień oświecenia i owoc poznania   Koraszewski   2022-09-13
Od sierpnia 1980 do sierpnia 2022   Koraszewski   2022-08-30
Gdybym ja był Panem Bogiem   Kruk   2022-08-11
Przemilczana pielgrzymka posłów polskich do grobu Arafata   Koraszewski   2022-08-04
Kaczyński w Kórniku i powrót towarzysza Szmaciaka   Koraszewski   2022-07-26
Polska demokracja wyznaniowa   Koraszewski   2022-05-30
Ból głowy po święcie pracy   Kruk   2022-05-02
Świat się zmienia na lepsze   Kruk   2022-04-22
Pisowska wojna z rozumem   Koraszewski   2022-04-14
Oni się nie wstydzą, państwo nie reaguje   Koraszewski   2022-03-23
Kto dostrzeże grozę wzrostu cen żywności?   Koraszewski   2022-03-18
Cicho płynie solidarność   Koraszewski   2022-03-09
Pokaż figę sykofantom   Koraszewski   2022-02-19
Nie oskarżam, tylko przypominam   Koraszewski   2022-02-10
List otwarty do wice-ministra zdrowia Piotra Bombera, nadzorującego Departament Dialogu Społecznego   Koraszewski   2022-02-03
Pierwsza poprawka do, że tak powiem   Koraszewski   2021-12-08
Dzyndzyk patriotyczny i kwestie prawne   Kruk   2021-11-19
Głupota oparta na wiedzy   Koraszewski   2021-11-15
Jezus, Mahomet i cała reszta   Koraszewski   2021-11-11
 Byłem z Romanem na ty   Koraszewski   2021-11-09
Jarosław Kaczyński i historia polskiego analfabetyzmu   Koraszewski   2021-10-28
Czy można zrozumieć pamięć i tożsamość?   Koraszewski   2021-10-25
My naród i klops   Koraszewski   2021-10-15
Saga rodu Fedorowiczów, powiatowa walka z zaborcą i proces Katarzyny Mrówczyny   Koraszewski   2021-10-04
Historia pewnego teatru   Łukaszewski   2021-09-25
Niech żywi nie tracą nadziei   Kruk   2021-09-15
Dyskurs nasz powszedni pozwól zmienić Panie   Koraszewski   2021-09-11
Zawieszony w prawach członka   Kruk   2021-07-21
Codzienne obowiązki sołtysa honoris causa   Koraszewski   2021-06-26
Czy warto być Polakiem – wyjaśniamy   Koraszewski   2021-06-18
Polityczna kamasutra i umysł człowieka podnieconego   Koraszewski   2021-06-12
Dławiący wiatr historii   Koraszewski   2021-06-07
Piasek dla kota i inne troski   Koraszewski   2021-06-02
Nowy ład, Polski ład, czyli Nowa Ekonomiczna Polityka   Koraszewski   2021-05-29
Sen nocy wiosennej   Koraszewski   2021-05-14
Owszem żyję, ale trudno to potwierdzić   Koraszewski   2021-05-08
Święto flagi i inne święta   Kruk   2021-05-05
Demokracja umarła, niech żyje demokracja   Koraszewski   2021-04-30
Uczucia patriotyczne w promocji   Koraszewski   2021-04-28
Chuć w narodzie, czerep nadal rubaszny, dusza anielska trzepocze sztucznymi rzęsami   Kruk   2021-04-20
Czy wicepremier zarządzi wcześniejsze wybory?   Koraszewski   2021-04-14
Nie marszcz czoła, stawiaj go wyzwaniom   Kruk   2021-04-12
Bliźni gorszego sortu i problem moralności   Koraszewski   2021-04-10
Prawda, sumienie, zgoda   Koraszewski   2021-04-07
Rewolucja w NBP, nominały jawne i poufne   Koraszewski   2021-04-01
Mural w mieście Dobrzyniu   Koraszewski   2021-03-19
Groza reedukacji narodowej   Koraszewski   2021-02-27
Państwo mi nie służy   Koraszewski   2021-02-24
Prymas częściowo nieświeży   Koraszewski   2021-02-19
Teologia zniewolenia kontra społeczeństwo obywatelskie   Koraszewski   2021-02-01
Zostałem zaszczepiony przeciw wrednemu wirusowi   Koraszewski   2021-01-27
Opowieść o Polaku, który się prawdzie nie kłaniał   Koraszewski   2021-01-06
Rok parasola i parasolki?   Koraszewski   2021-01-04
Wypas środowiskowych prawd   Koraszewski   2020-12-28
„Uwaga, tu obywatelki i obywatele, to jest legalne zgromadzenie!”. Powolne budowanie mostów ponad podziałami.   Górska   2020-12-19
Doktor Dolittle i zielony kanarek    Garczyński-Gąssowski   2020-12-12
Seks bez seksizmu, kapłaństwo bez pedofilii   Koraszewski   2020-12-08
Opowieść o nocnym stróżu, kucharce i wartościach   Koraszewski   2020-12-06
Cyrkowe fikołki, teatralne gesty i realne działania opozycji   Górska   2020-11-30
Lekcja zdalna i pytanie dodatkowe   Kruk   2020-11-26
Przez okno wszedł Ziobro, a spod łóżka wylazł biskup, czyli jak Jarosław Kaczyński rozpętał wojnę domową   Górska   2020-11-24
Mowa pozasejmowa do obywatela Kaczyńskiego   Koraszewski   2020-11-21
Przekleństwo naszych czasów i wszystkich wcześniejszych   Kruk   2020-11-16
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!   Koraszewski   2020-11-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk