Prawda

Piątek, 8 grudnia 2023 - 06:25

« Poprzedni Następny »


Teologia zniewolenia kontra społeczeństwo obywatelskie


Andrzej Koraszewski 2021-02-01

Twitter:JasnaGoraNews@JasnaGoraNews·16 mar 2019KRÓLOWO POLSKI, MÓDL SIĘ ZA NAMI. W intencji Ojczyzny i zbliżających się wyborów na #JasnaGóra modlił się powracający z konwencji w Katowicach prezes@pisorgplJarosław Kaczyński

Twitter:

JasnaGoraNews

@JasnaGoraNews

·

16 mar 2019

KRÓLOWO POLSKI, MÓDL SIĘ ZA NAMI. W intencji Ojczyzny i zbliżających się wyborów na #JasnaGóra modlił się powracający z konwencji w Katowicach prezes

@pisorgpl

Jarosław KaczyńskiReligijna definicja życia, religijna definicja morderstwa, religijna definicja człowieka. Kiedy Wicepremier Generalny 16 stycznia wystąpił w kościele w Starachowicach z okazji rocznicy śmierci swojej matki, jego słowa obiegły wszystkie krajowe media. Wielu miało świadomość że Wicepremier Generalny przekazuje ważny sygnał informujący o kierunku polityki Partii i rządu. Czy istnieje jakiś związek między tym wystąpieniem Wicepremiera Generalnego, a wyborem daty opublikowania orzeczenia oraz uzasadnienia tego orzeczenia w sprawie „niekonstytucyjności” aborcji z powodu nieuleczalnych wad płodu? Prawdopodobnie zbieżność tych dwóch zdarzeń jest przypadkowa, chociaż mamy poczucie, że niespodziewane pojawienia się owego „uzasadnienia” było, jeśli nie z inicjatywy Wicepremiera Generalnego, to po uzgodnieniu z nim tego kroku i otrzymaniu od niego zielonego światła. Widzimy tu zatem wyraźną kontynuację i nasilenie trendu podporządkowywania polskiego prawa państwowego prawu katolickiego szariatu.

Czy właściwe jest tu użycie terminu z innej kultury i innej religii? Europejska, amerykańska czy australijska tradycja rozdziału kościoła i państwa od kilku dziesiątków lat jest kwestionowana przez chrześcijańskich fundamentalistów, a kwestia aborcji jest tu jednym z centralnych elementów walki z jednoznacznym rozdziałem prawa stanowionego i „prawa boskiego”.


Moglibyśmy podejrzewać, że głównym powodem jest rozwój medycyny, nie tylko pojawienie się nowoczesnych środków antykoncepcyjnych (włącznie z tabletkami „dzień po”), ale niesłychany rozwój diagnostyki prenatalnej. Rozwój medycyny nie był jedynym czynnikiem przyspieszającym zmiany postaw społecznych, większej niż w przeszłości swobody seksualnej i nowych, partnerskich relacji w rodzinie. Emancypacja kobiet w postaci zrównania praw, masowej oświaty, aktywności zawodowej prowadziła do powszechnego odrzucenia wizerunku kobiety jako istoty ograniczonej do roli żony, służącej i matki. W chrześcijańskim świecie zmierzch patriarchatu budził reakcje obronne i ponowne nasilanie się religijnych ruchów fundamentalistycznych. Widzimy je we wszystkich wyznaniach chrześcijańskich, jednak jak się wydaje, w krajach o nieprzerwanej tradycji katolickiej były one lepiej zorganizowane i silniej powiązane ze sceną polityczną. Chrześcijaństwo od wielu stuleci nie znało już teokracji jako systemu politycznego i było zmuszone do przynajmniej werbalnego zaakceptowania zasad demokracji. Emancypacja kobiet budziła szczególnie silny opór zarówno kościelnej hierarchii, jak i szeregowych kapłanów. Przyjmowała często niemal groteskowe formy otwartej nienawiści do kobiet odważających się żądać swoich praw.            


W tradycji islamskiej prawo szariatu oznacza podporządkowanie prawa państwowego prawu boskiemu definiowanemu przez instytucje religijne. Czysta teokracja jest dziś właściwie tylko w Islamskiej Republice Iranu. Demokratyczne instytucje są tam wyłącznie fasadowe i całkowicie podporządkowane władzy religijnego przywódcy. W innych krajach muzułmańskich widzimy różne kombinacje, a prawo szariatu jest zmieszane z świeckim prawem państwowym. Arabia Saudyjska, Pakistan, Nigeria czy Turcja nie tylko w różnym stopniu uznają wyższość praw religijnych nad prawem stanowionym i w różnym stopniu czynią prawa szariatu prawem państwowym, ale widzimy tu różne tendencje. Kraje takie jak Turcja czy Pakistan przybliżają się w coraz większym stopniu do teokracji, w krajach takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Tunezja, a nawet Arabia Saudyjska widzimy ostrożne próby reform zmierzających do rozdziału meczetu i państwa oraz ograniczenia wpływu instytucji religijnych i fanatycznych organizacji religijnych na scenę polityczną. Powtarzają się głosy, że połączenie tożsamości religijnej i narodowej jest najpoważniejszym zagrożeniem państwowego bytu, wywołuje wojny sekciarskie i destabilizację życia społecznego.

 

Zarówno w islamie sunnickim, jak i szyickim widzimy szczególną rolę organizacji pozarządowych takich jak Bractwo Muzułmańskie, dążących środkami politycznymi i terrorystycznymi do podporzadkowania całego życia publicznego prawu religijnemu. Podczas gdy Bractwo Muzułmańskie tworzy struktury polityczne, organizacje takie jak Al-Kaida, ISIS, Boko Haram, Taliban, czy szyicki Hezbollah wymuszają podporządkowanie szariatowi terrorem.


Czy instytucje katolickie patrzą z zazdrością na proces podporządkowywania sobie państwa przez islamskie instytucje religijne? Trudno powiedzieć, możemy zaledwie obserwować bliskie związki papieża i najwyższego autorytetu sunnickiego islamu, wielkiego muftiego uniwersytetu Al-Azhar Mahameda al-Tajjeba. W ich licznych spotkaniach i wspólnych przedsięwzięciach nie porusza się kwestii masowych prześladowań chrześcijan w krajach muzułmańskich (mordów, czystek etnicznych, przymusowego nawracania, nauczania międzywyznaniowej nienawiści), co można przypisać próbom ugłaskania potwora. Nie ma również wzmianki o dyskryminacji kobiet, ale słyszymy dużo o wspólnych wartościach. W prasie katolickiej (tak polskiej, jak i zachodniej) rzadko możemy znaleźć wzmianki o prawie szariatu i jego zagrożeniach dla demokracji. Krytyka ruchów feministycznych, rzekomo podważających sam fundament wiary, jest często dziwnie podobna. (Uczciwie mówiąc, emancypacja kobiet istotnie podważa fundament religijnej moralności, tak w islamie, jak i w chrześcijaństwie, jak i w każdej innej religii opartej na tradycji patriarchatu.)    


Jarosław Kaczyński wygłaszając swoje exposé w Starachowicach mówił:

Dzisiaj odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród, atakuje instytucję, która jest w centrum naszej tożsamości - Kościół katolicki.

Wicepremier Generalny wskazał również, gdzie to zło się ukrywa i czemu służy mówiąc:

…przed świątynią stoją także ludzie, którzy służą "najgorszej sprawie, służą sprawie niszczenia Kościoła, niszczenia naszego narodu. I to jest coś, o czym musimy pamiętać, musimy mieć to w swojej świadomości, ale musimy mieć także w sobie wolę, bardzo silną wolę, by się temu przeciwstawić, by tę walkę o polską tożsamości, o przyzwoitość w naszym życiu publicznym wygrać.”

Istotnie przed świątynią stała grupa kobiet z transparentami Strajku Kobiet i skandujących hasło „Twoja wina”. 


Interpretacja nie pozostawia miejsca na wątpliwości, walka o prawa kobiet jest zdaniem wicepremiera „atakiem na Kościół”, a tym samym na „polską tożsamość” i na „przyzwoitość”. Tak więc, to wystąpienie mogło (chociaż nie musiało) wpłynąć na decyzję o dacie ogłoszenia, uzasadnienia orzeczenia TK w sprawie „niekonstytucyjności” aborcji z powodu nieuleczalnych wad płodu. Istotna jest tu jednak raczej sama deklaracja o wyższości tożsamości katolickiej nad tożsamością obywatelską, o wyższości „przyzwoitości” religijnej nad ludzką, o wyższości prawa religijnego nad prawem państwowym i dążeniem do podporządkowania prawa państwowego „prawu” religijnemu.

 

Jarosław Kaczyński powiedział prawdę, ludzie przeciwstawiający się temu zawłaszczeniu państwa atakują nie tylko jego i jego partię polityczną, „atakują Kościół”, który próbuje narzucić swoje prawa i swoją moralność.


Czy w samym Kościele toczy się dziś jakaś dyskusja nad możliwością pogodzenia moralności religijnej („boskiej”) z moralnością ludzką? Taka próba została niegdyś podjęta na Soborze Watykańskim II i wyciszona natychmiast po śmierci Jana XXIII. Kościół nie mógł całkowicie odrzucić idei planowania rodziny, ale zmienił ją w groteskę, ignorując nowoczesną medycynę. Kościół nie mógł już całkowicie odrzucić emancypacji kobiet, ale rzucił na szalę cały swój autorytet, by nie dopuścić do tego, aby to kobiety mogły same decydować o swoim ciele. Kościół nie mógł liczyć na to, że jego normy „przyzwoitości” będą zaakceptowane przez wiernych. Potrzebował środków przymusu w postaci prawa państwowego i systemu wymuszania tego prawa.      


Stanowiska wiernych, a nawet stanowiska przedstawicieli kleru czy teologów są nadal podzielone. Kościół jest jednak organizacją hierarchiczną, która łatwiej wybacza zbrodnię pedofilii, kradzież, czy mord niż kwestionowanie nauczania w sprawie aborcji i praw kobiet. Tak więc, jest zrozumiałe, że odrębne głosy przedstawicieli kleru czy teologów, pojawiają się niesłychanie rzadko (albo ujawniają się po rozstaniu z Kościołem). Kościół reaguje agresją na propozycję referendum w sprawie aborcji. To zrozumiałe. Wiele wskazuje na to, że większość katolików nie akceptuje tej religijnej moralności opowiadającej o rzekomych mordach, o jakimś Holokauście nienarodzonych, o śmiertelnym grzechu połknięcia tabletki „dzień po”.


Jarosław Kaczyński jest całkowicie świadomy, że wśród protestujących kobiet dominują kobiety katoliczki. Że to „zło”, które atakuje dziś Kościół, to ludzie odrzucający teologię zniewolenia. Kaczyński i jego partia przenoszą na arenę polityczną spór teologiczny, a raczej wojnę Kościoła z nauką, z medycyną, z ideą swobód obywatelskich. Reakcją na ponowne lansowanie tożsamości narodowo-katolickiej jest coraz silniejsza świadomość, że Jarosław Kaczyński jest zaledwie wykonawcą poleceń Episkopatu Polski i Watykanu. Podczas gdy Watykan wskazuje tylko kierunek, Episkopat Polski opowiada się za katolickim radykalizmem, za Kościołem arcybiskupa Jędraszewskiego i Tadeusza Rydzyka. Wicepremier mówił prawdę, coraz większa część społeczeństwa nie tylko odwraca się od tego Kościoła, ale decyduje się na walkę z Kościołem o zachowanie swoich praw.


Ksiądz Józef Tischner mówił, że najpierw jest człowiekiem, potem filozofem, potem długo, długo nic, a dopiero potem księdzem. Trawestując jego słowa możemy o Jarosławie Kaczyńskim powiedzieć, że najpierw jest katolikiem, potem Polakiem, a potem nie ma nic. Umiarkowani katolicy, którzy prawdopodobnie są w większości, woleliby nie otrzymywać tej teologicznej propozycji z poparciem policyjnych pałek, kanistrów z gazem łzawiącym i karabinów. Wicepremier ma jednak silną wolę, by nie dopuścić do tego, aby był to spór parlamentarny. Wynik w dużym stopniu zależy od tego, czy obrona wolności i człowieczeństwa będzie wartością wspólną, czy też podziały doprowadzą do znacznego osłabienia szeregów gotowych do odparcia próby całkowitego przejęcia państwa przez siły narodowo-katolickie.


To nie jest wojna wierzących z niewierzącymi, to jest wojna z biskupami, z Kościołem Tadeusza Rydzyka, wojna w której wierzący są i pozostaną największą i decydującą siłą.


Na ateistycznym forum zareagowałem na wpis oskarżający wierzących o wściekły konserwatyzm i odbieranie praw innym. Kiedy napisałem, że są inni wierzący, internauta gniewnie zapytał, gdzie ich spotykam. Napisałem, że najczęściej u mnie w kuchni. W chwilę później napisał, że przeprasza wszystkich swoich wierzących przyjaciół, że o nich zapomniał. Miałem poczucie małego, ale ważnego zwycięstwa i świadomość, że jeśli nie chcemy powtarzać naszych durnych powstań narodowych, jeśli chcemy obronić naszą wolność i nie pozwolić na zwycięstwo teologii zniewolenia, musimy pamiętać, że oni chcą bezwzględnej jednolitości, a my jesteśmy różni i chcemy pozostać różni.


Wyślij artykuł do znajomego: WydrukujZnasz li ten kraj

Znalezionych 386 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Agenci propagandy nienawiści   Koraszewski   2023-11-05
Modne słowo: narracja   Koraszewski   2023-10-06
Jaka religia, jaki ateizm?   Koraszewski   2023-10-02
Płacimy za grzechy dziadów   Koraszewski   2023-09-26
Poranne refleksje mieszkańca Polski   Koraszewski   2023-09-22
Dlaczego film Holland jest zły   Wójcik   2023-09-20
Śmierć byłego nauczyciela historii   Kruk   2023-09-18
Jeśli mam zacząć od nowa…   Koraszewski   2023-09-12
Osiem gwiazdek na grobie, Richard Dawkins i moje miasteczko   Koraszewski   2023-09-09
Elekcja posłów polskich   Koraszewski   2023-09-07
Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowanych bajek świat   Koraszewski   2023-08-29
Głosuj 4 razy NIE, czyli jak Jarosław Kaczyński poszedł śladami Bolesława Bieruta   Koraszewski   2023-08-15
Przedwyborcza kampania prania mózgów   Koraszewski   2023-07-19
Poemat o oszczędnym posługiwaniu się prawdą   Koraszewski   2023-07-06
Smutek plemiennego humanizmu   Koraszewski   2023-06-19
“Ewa” i Pola. Głos kobiet żydowskich   Walter   2023-06-14
Ordo Juris, ludzkie dramaty i złe dziennikarstwo   Koraszewski   2023-05-12
Papierowym okrętem po ojczystych kałużach   Koraszewski   2023-04-24
Wobbly hypothesis i życie współczesne   Koraszewski   2023-04-21
Powrót konfederatów polskich   Koraszewski   2023-04-18
Człowieku, zbliża się Dzień Darwina   Koraszewski   2023-02-04
Śmierć prezydenta i dylemat sędziego   Koraszewski   2022-12-17
Nacjonalistyczna patoekonomia wiecznie żywa   Łukaszewski   2022-12-16
Kogo i w jaki sposób chciałby zniszczyć ob. Kaczyński?   Koraszewski   2022-12-10
Listopadowe powstanie i sprawa dla niektórych niekoszerna   Łukaszewski   2022-11-30
Polityka jest sztuką realizowania tego co jest  możliwe   Koraszewski   2022-11-28
Państwo, religia, dzieci i Żydzi   Koraszewski   2022-11-17
W poszukiwaniu katolickich konstytucyjnych demokratów   Koraszewski   2022-11-15
Polityka, czyli taniec świętego Wita   Koraszewski   2022-10-20
Czy przywódcy organizacji rolniczych są największymi wrogami rolników?   Koraszewski   2022-10-15
Oświecony lud tego nie kupi   Zbierski   2022-10-10
Potforny ftorek i ojczyzna w potszebie   Kruk   2022-10-08
Do przyjaciół Moskali   Łukaszewski   2022-09-29
List otwarty do pewnego typa   Koraszewski   2022-09-28
Hic Rhodus, hic salta!   Koraszewski   2022-09-21
Głupota zawsze dziewica   Koraszewski   2022-09-19
Jesień oświecenia i owoc poznania   Koraszewski   2022-09-13
Od sierpnia 1980 do sierpnia 2022   Koraszewski   2022-08-30
Gdybym ja był Panem Bogiem   Kruk   2022-08-11
Przemilczana pielgrzymka posłów polskich do grobu Arafata   Koraszewski   2022-08-04
Kaczyński w Kórniku i powrót towarzysza Szmaciaka   Koraszewski   2022-07-26
Polska demokracja wyznaniowa   Koraszewski   2022-05-30
Ból głowy po święcie pracy   Kruk   2022-05-02
Świat się zmienia na lepsze   Kruk   2022-04-22
Pisowska wojna z rozumem   Koraszewski   2022-04-14
Oni się nie wstydzą, państwo nie reaguje   Koraszewski   2022-03-23
Kto dostrzeże grozę wzrostu cen żywności?   Koraszewski   2022-03-18
Cicho płynie solidarność   Koraszewski   2022-03-09
Pokaż figę sykofantom   Koraszewski   2022-02-19
Nie oskarżam, tylko przypominam   Koraszewski   2022-02-10
List otwarty do wice-ministra zdrowia Piotra Bombera, nadzorującego Departament Dialogu Społecznego   Koraszewski   2022-02-03
Pierwsza poprawka do, że tak powiem   Koraszewski   2021-12-08
Dzyndzyk patriotyczny i kwestie prawne   Kruk   2021-11-19
Głupota oparta na wiedzy   Koraszewski   2021-11-15
Jezus, Mahomet i cała reszta   Koraszewski   2021-11-11
 Byłem z Romanem na ty   Koraszewski   2021-11-09
Jarosław Kaczyński i historia polskiego analfabetyzmu   Koraszewski   2021-10-28
Czy można zrozumieć pamięć i tożsamość?   Koraszewski   2021-10-25
My naród i klops   Koraszewski   2021-10-15
Saga rodu Fedorowiczów, powiatowa walka z zaborcą i proces Katarzyny Mrówczyny   Koraszewski   2021-10-04
Historia pewnego teatru   Łukaszewski   2021-09-25
Niech żywi nie tracą nadziei   Kruk   2021-09-15
Dyskurs nasz powszedni pozwól zmienić Panie   Koraszewski   2021-09-11
Zawieszony w prawach członka   Kruk   2021-07-21
Codzienne obowiązki sołtysa honoris causa   Koraszewski   2021-06-26
Czy warto być Polakiem – wyjaśniamy   Koraszewski   2021-06-18
Polityczna kamasutra i umysł człowieka podnieconego   Koraszewski   2021-06-12
Dławiący wiatr historii   Koraszewski   2021-06-07
Piasek dla kota i inne troski   Koraszewski   2021-06-02
Nowy ład, Polski ład, czyli Nowa Ekonomiczna Polityka   Koraszewski   2021-05-29
Sen nocy wiosennej   Koraszewski   2021-05-14
Owszem żyję, ale trudno to potwierdzić   Koraszewski   2021-05-08
Święto flagi i inne święta   Kruk   2021-05-05
Demokracja umarła, niech żyje demokracja   Koraszewski   2021-04-30
Uczucia patriotyczne w promocji   Koraszewski   2021-04-28
Chuć w narodzie, czerep nadal rubaszny, dusza anielska trzepocze sztucznymi rzęsami   Kruk   2021-04-20
Czy wicepremier zarządzi wcześniejsze wybory?   Koraszewski   2021-04-14
Nie marszcz czoła, stawiaj go wyzwaniom   Kruk   2021-04-12
Bliźni gorszego sortu i problem moralności   Koraszewski   2021-04-10
Prawda, sumienie, zgoda   Koraszewski   2021-04-07
Rewolucja w NBP, nominały jawne i poufne   Koraszewski   2021-04-01
Mural w mieście Dobrzyniu   Koraszewski   2021-03-19
Groza reedukacji narodowej   Koraszewski   2021-02-27
Państwo mi nie służy   Koraszewski   2021-02-24
Prymas częściowo nieświeży   Koraszewski   2021-02-19
Teologia zniewolenia kontra społeczeństwo obywatelskie   Koraszewski   2021-02-01
Zostałem zaszczepiony przeciw wrednemu wirusowi   Koraszewski   2021-01-27
Opowieść o Polaku, który się prawdzie nie kłaniał   Koraszewski   2021-01-06
Rok parasola i parasolki?   Koraszewski   2021-01-04
Wypas środowiskowych prawd   Koraszewski   2020-12-28
„Uwaga, tu obywatelki i obywatele, to jest legalne zgromadzenie!”. Powolne budowanie mostów ponad podziałami.   Górska   2020-12-19
Doktor Dolittle i zielony kanarek    Garczyński-Gąssowski   2020-12-12
Seks bez seksizmu, kapłaństwo bez pedofilii   Koraszewski   2020-12-08
Opowieść o nocnym stróżu, kucharce i wartościach   Koraszewski   2020-12-06
Cyrkowe fikołki, teatralne gesty i realne działania opozycji   Górska   2020-11-30
Lekcja zdalna i pytanie dodatkowe   Kruk   2020-11-26
Przez okno wszedł Ziobro, a spod łóżka wylazł biskup, czyli jak Jarosław Kaczyński rozpętał wojnę domową   Górska   2020-11-24
Mowa pozasejmowa do obywatela Kaczyńskiego   Koraszewski   2020-11-21
Przekleństwo naszych czasów i wszystkich wcześniejszych   Kruk   2020-11-16
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!   Koraszewski   2020-11-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk