Prawda

Niedziela, 22 wrzesnia 2019 - 03:45

« Poprzedni Następny »


Nowa i ważna czaszka hominina z Etiopii


Jerry A. Coyne 2019-09-10


Nowa analiza niezwykłego znaleziska w Etiopii sugeruje, że gatunek, jaki reprezentuje, Australopithecus anamensis, może być jednym z najwcześniejszych gatunków w naszej linii rodowej, a możliwe, że jest pierwszym homininem, jakiego znamy, który jest niewątpliwie częścią naszej genealogii. (“Homininy”, dawniej nazywane „hominidami”, reprezentują wszystkie skamieniałości naszej strony drzewa rodzinnego od czasu, kiedy odgałęziliśmy się od wspólnego z szympansami przodka.) To znalezisko doprowadziło także do zrewidowania tezy, że A. anamensis był przodkiem późniejszego A. afarensis, uważanego przez wielu za przodka rodzaju Homo, a więc także nowoczesnego Homo sapiens. (Lubimy wiedzieć, kim są nasi przodkowie, jak o tym świadczy popularność firm takich jak 23 & Me.)


A. anamensis
 żył mniej więcej 4,2 do 3,9 milionów lat temu, a A. afarensis od 3,9 do 3,0 milionów lat temu. A. afarensis obejmuje słynny szkielet Lucy (około 3,2 milionów lat temu), który jest niemal kompletny od szyi w dół, ale ma tylko fragmenty czaszki. Jak sugeruje poniższa ilustracja (a jest typowa) A. anamensis jest najwcześniejszym znanym homininem, który jest częścią naszej linii rodowej i jest przedstawiany jako przodek A. afarensis:Zakłada się (jak pokazane powyżej), że było liniowe przekształcenie A. anamensis w A. afarensis: to jest, jak sądzono, że ten pierwszy gatunek wyewoluował z czasem w A. afarensis.


To niedawne odkrycie podważa ten wniosek, co dokumentuje nowy artykuł w „Nature” (dostęp przez kliknięcie na link pod zrzutem z ekranu lub pdf tutaj). To nowe odkrycie pokazuje, że A. anamensis był w rzeczywistości współczesny z A. afarensis, a więc te dwa gatunki żyły równocześnie, przynajmniej przez pewien czas.  


To nie wyklucza jednak możliwości, że A. afarensis wyewoluował z jednej lub więcej populacji  A. anamensis, choć inne populacje tego drugiego gatunku kontynuowały życie w zasadzie niezmienione.  (Niektórzy powiedzieliby jednak, że takie rozgałęzienie automatycznie zmienia nazwę A. anamensis; patrz poniżej.) Tak więc oba gatunki mogły współegzystować, podczas gdy A. afarensis nadal mógł być potomkiem A. anemensis.


Artykuł:


Jak widzicie, nowa czaszka liczy sobie 3,8 miliona lat, co umieszcza ją pod koniec kadencji A. anamensis i mniej więcej w czasie, kiedy pojawił się A. afarensis.


Nowa czaszka jest zadziwiająco kompletna: jest najbardziej nienaruszoną czaszką A. anamensis jaką mamy i ma szereg cech, które mówią nam, że był to hominin, a nie członek A. afarensis. Ponieważ najwcześniejsze A. afarensis żyły nieco wcześniej niż ten okaz (3,9 milionów lat temu) wydaje się, że A. afarensis nie może być potomkiem w linii prostej A. anamensis. (Ale, jak powiedziałem powyżej, może być potomkiem którejś populacji A. anamensis.)


Tutaj jest czaszka, która ma maleńką pojemność (365-370 cc w porównaniu do około 1200-1300 cc u dzisiejszych ludzi), grzebień strzałkowy i łuki brwiowe.


<span>a, Widok z przodu. b, widok z tyłu. c, Widok z góry. d, Widok z lewego boku. e, Widok z prawego boku. f, Widok od spodu. Okaz jest skierowany w płaszczyźnie frankfurckiej. Skala 1 cm.</span>
a, Widok z przodu. b, widok z tyłu. c, Widok z góry. d, Widok z lewego boku. e, Widok z prawego boku. f, Widok od spodu. Okaz jest skierowany w płaszczyźnie frankfurckiej. Skala 1 cm.

Możecie zobaczyć jak mała jest ta czaszka w porównaniu do rozmiarów głowy głównego autora artykułu:


<span>Yohannes Haile-Selassie with the skull. Photograph: AFP/Getty Images</span>
Yohannes Haile-Selassie with the skull. Photograph: AFP/Getty Images

Wydaje się, że był to dorosły samiec.


Dlaczego jest to hominin?
 No cóż, tutaj jest żargon, jakiego używają do pokazania, że jest to hominin i bardziej prymitywny (tj., wyglądem bliższy wspólnemu przodkowi) niż A. afarensis:

Okaz jest z łatwością identyfikowalny jako hominin po następujących morfologicznych cechach: kieł ma zredukowane rozmiary w porównaniu do nieczłowieczych małp człekokształtnych i wykazuje silny językowy guzek podstawny; wyrostki sutkowate są rozdęte; płaszczyzna karkowa jest bardziej pozioma niż u nieczłowieczych małp człekokształtnych; a punkt przecięcia linii pośrodkowej tylnej z kresami karkowymi (wyniosłość potyliczna zewnętrzna), który jest zbieżny z punktem antropometrycznym leżącym na łusce kości potylicznej, wyznaczającym największą długość czaszki (lub głowy), leży blisko poziomu płaszczyzny frankfurckiej. Równocześnie mała pojemność czaszki, wysoce prognatyczna twarz, rozległa pneumatyzacja i inne cechy omawiane poniżej wskazują, że MRD reprezentuje hominina, który jest bardziej prymitywny niż A. afarensis.

Zrozumieliście? Ja też nie, ale paleoantropolodzy rozumieją. W każdym razie daty umieszczają go wcześniej niż większość okazów A. afarensis i ma dłuższe górne kły, mniejsze otwory uszne i węższe podniebienie. Tutaj jest porównanie tego nowego okazu (MRD-VP-s/1, w skrócie MRD) z Sahelanthropus tchadensis (homininem, który może być bliski wspólnemu przodkowi linii człowieka i szympansa, i który żył około 7 milionów lat temu) wraz z Australopithecus ramidus (4,4 milionów lat temu, hominin o nieznanym miejscu na drzewie) oraz A. afarensis i późniejszym A. africanus.


<span>(Wszystkie podpisy poniżej z artykułu w „Nature”): Czerwone linie i strzałki pokazują, odpowiednio, nachylenie bruzdy czołowej i obecność bruzdy potylicznej. Niebieskie linie pokazują orientację środka i dołu twarzy z linią przerywaną wskazującą na podzielony profil twarzowy27. Zielona strzałka zaznacza tylny występ guzka jarzmowego (w stosunku do przedniego szwu jarzmowego). Skala 2 cm.</span>
(Wszystkie podpisy poniżej z artykułu w „Nature”): Czerwone linie i strzałki pokazują, odpowiednio, nachylenie bruzdy czołowej i obecność bruzdy potylicznej. Niebieskie linie pokazują orientację środka i dołu twarzy z linią przerywaną wskazującą na podzielony profil twarzowy27. Zielona strzałka zaznacza tylny występ guzka jarzmowego (w stosunku do przedniego szwu jarzmowego). Skala 2 cm.

Tutaj jest tył czaszki porównany z nowoczesnym szympansem i dwoma późniejszymi australopitekami. Proszę zauważyć mniejszą puszkę czaszki i bardziej wydatny grzebień strzałkowy MRD:


<span>Poprzeczny zarys podstawy czaszki jest wypukły u afrykańskich małp człekokształtnych, podczas gdy  A. afarensis pokazuje kątowe przejście między karkowym regionem a bardzo rozbudowanymi wyrostkami sutkowymi (czerwone przerywane linie). Pod tym względem A. afarensis wyprzedza morfologię masywnych australopiteków. MRD wykazuje prymitywny, wypukły zarys podstawy, chociaż wyrostki sutkowate są rozbudowane. MRD jest także prymitywny pod względem wielkiej długości płaszczyzny karkowej (czarne strzałki). Jednak jest podobny do A. afarensis w konfiguracji grzebienia skroniowo-karkowego (białe przerywane linie), pola nagiego (niebieski trójkąt) i ogólnie „dzwonowatego” kształtu tylnego zarysu (tj. ciemieniowe ściany są lekko zbieżne i największa szerokość znajduje się u podstawy poprzez powiększone wyrostki sutkowate).</span>
Poprzeczny zarys podstawy czaszki jest wypukły u afrykańskich małp człekokształtnych, podczas gdy  A. afarensis pokazuje kątowe przejście między karkowym regionem a bardzo rozbudowanymi wyrostkami sutkowymi (czerwone przerywane linie). Pod tym względem A. afarensis wyprzedza morfologię masywnych australopiteków. MRD wykazuje prymitywny, wypukły zarys podstawy, chociaż wyrostki sutkowate są rozbudowane. MRD jest także prymitywny pod względem wielkiej długości płaszczyzny karkowej (czarne strzałki). Jednak jest podobny do A. afarensis w konfiguracji grzebienia skroniowo-karkowego (białe przerywane linie), pola nagiego (niebieski trójkąt) i ogólnie „dzwonowatego” kształtu tylnego zarysu (tj. ciemieniowe ściany są lekko zbieżne i największa szerokość znajduje się u podstawy poprzez powiększone wyrostki sutkowate).

Filogenetyczna analiza miejsca czaszki MDR w filogenetyce homininów. Jak widać, pojawia się przed A. afarensis i mieści się w części, która doprowadziła do współczesnych ludzi.  


<span>h, i, Kladogramy z połączonych analiz K oraz S&G (jak w a i b), z apomorfami dodanymi do kladogramu, by zilustrować sugerowany wzór ewolucyjnej zmiany. Charakterystyki zrekonstruowane w węzłach A i B dostarczają odnośników do zidentyfikowania apomorfów A. anamensis i A. afarensis, które są pokazane tutaj jako prostokąty zawierające skróty etykietek cech. Znaki czerwone, pomarańczowe, złote i zielone opisują podobną morfologię i pojawiają się w obu uprzednio opublikowanych 27,33. Patrz Supplementary Note 9 i Supplementary Table 1.</span>
h, i, Kladogramy z połączonych analiz K oraz S&G (jak w a i b), z apomorfami dodanymi do kladogramu, by zilustrować sugerowany wzór ewolucyjnej zmiany. Charakterystyki zrekonstruowane w węzłach A i B dostarczają odnośników do zidentyfikowania apomorfów A. anamensis i A. afarensis, które są pokazane tutaj jako prostokąty zawierające skróty etykietek cech. Znaki czerwone, pomarańczowe, złote i zielone opisują podobną morfologię i pojawiają się w obu uprzednio opublikowanych 27,33. Patrz Supplementary Note 9 i Supplementary Table 1.

W tym gatunku był dymorfizm płciowy, z samcami około 1,5 metra wysokości i wadze 45 kg, oraz samicami o wzroście okolo 1,1 metra i wadze 28 kg. Rozmiary i cechy czaszki (zużycie zębów itd.) sugerują, że był to dorosły samiec.


Wielkie odkrycie:
 Głównym i jednoznacznym wnioskiem tutaj – zakładając, że datowanie jest poprawne – jest, że A. anamensis współistniał z A. afarensis przez co najmniej 100 tysięcy lat. Sądzi się, że A. afarensis jest jednym z naszych przodków i dał początek rodzajowi Homo, jak również wymarłym „masywnym” australopitekom. Pozostawia to jednak pytanie: 


Czy A. anamensis był przodkiem A. afarensis?
 Tylko to, że dwa gatunki współistniały, nie znaczy, że ten, który żył wcześniej, nie był przodkiem tego, który pojawił się później. Pomyślmy, że były różne populacje wcześniejszego A. anamensis. Załóżmy, że jedna lub więcej z nich wyewoluowały w A. afarensis, ale jakieś inne populacje zachowały wygląd i cechy A. anamensis. Wtedy nadal mamy stosunek przodek-potomek, chociaż kladystyczni taksonomiści powiedzieliby, że w tym momencie A. afarensis odgałęził się i musimy zmienić nazwę A. amanensis. (To jest część praktyki kladystycznej klasyfikacji, chociaż nie ma to większego sensu dla laików.)


Niezależnie od tego, czy A. afarensis powstał w ten sposób, czy nie, jasne jest, że te dwa gatunki australopiteków żyły w tym samym czasie i paleoantropolodzy uważają, jak pokazuje pierwsza ilustracja powyżej, że jeden z nich jest przodkiem kilku gatunków homininów włącznie z nami.  


h/t: Pyers


Uwaga tłumacza: Proszę wszystkich paleoantropologów, którzy znajdą błędy w tłumaczeniu, o pomoc. Każdy wskazany błąd poprawię natychmiast i z pokorą. Nie powiem, bym zbyt dużo rozumiała z tego, co przetłumaczyłam.


A new and important hominin skull from Ethiopia

Why Evolution Is True, 1 września 2019

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem książki "Faith vs Fakt". Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1003 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

St Paul Island część 5   Lyon   2019-09-21
Co to jest czerwona rtęć?   Novella   2019-09-20
Jaka sztuka siedzi w naszych genach i czy to aby nie kicz?   Koraszewski   2019-09-19
Fałszywe wspomnienia i Fake News   Novella   2019-09-18
Kolejna próba odrzucenia teorii Darwina   Coyne   2019-09-17
Choroba zielonych mięśni   Łopatniuk   2019-09-14
”Sygnalizowanie cnoty” może nas irytować. Cywilizacja byłaby jednak bez niego niemożliwa    Miller   2019-09-13
Foka Weddela wygryza w lodzie otwory do oddychania   Coyne   2019-09-12
DNA i Loch Ness   Novella   2019-09-11
Nowa i ważna czaszka hominina z Etiopii   Coyne   2019-09-10
St Paul Island, Część 4   Lyon   2019-09-06
Biały jak śnieg, żółciutki jak kaczuszka   Łopatniuk   2019-09-04
Pingwiny geje? Nie tak szybko   Coyne   2019-09-03
Czego może nas nauczyć była zwolenniczka antyszczepionkowców, Kelley Watson-Snyder     2019-08-30
Bezzbożowa karma dla psa   Novella   2019-08-29
Odrażające życie płciowe pingwinów białookich   Coyne   2019-08-28
Badanie akupunktury jako terapii na dławicę piersiową   Novella   2019-08-23
Pradawna gigantyczna papuga z Nowej Zelandii: metr wysokości i waga 7 kilogramów!   Coyne   2019-08-22
Alaska — nurniczki i obopólny dobór płciowy   Lyon   2019-08-20
Zła nauka promuje organiczne jabłka   Novella   2019-08-19
Gąsienica zmienia kolor, żeby dopasować się do podłoża nie używając oczu: potrafi widzieć skórą!   Coyne   2019-08-16
Pseudonaukowa histeria to nie jest dobra odpowiedź na klimatyczne wyzwania   Lomborg   2019-08-14
GMO i model deficytu wiedzy   Novella   2019-08-12
Po raz pierwszy użyto edytowania genów CRISPR do leczenia zaburzenia genetycznego – anemii sierpowatej   Coyne   2019-08-08
Maskonury z wyspy St. Paul na Alasce   Lyon   2019-08-07
Zbieg okoliczności czy prawo wielkich liczb?   Novella   2019-08-06
I pijcie łzy moje, czyste rzęsiste   Łopatniuk   2019-08-03
Kształtowanie opinii o nauce i medycynie   Novella   2019-08-02
Nowe badanie dotyczące zwrotu zgubionych portfeli: ludzie na świecie są uczciwsi niż myślisz, ale czytelnik wyliczył, że uczciwość jest większa w mniej religijnych krajach   Coyne   2019-08-01
Praktykowanie medycyny bez uprawnień nie jest wolnością słowa   Novella   2019-07-31
Radujcie się, Ziemia staje się zieleńsza   Ridley   2019-07-30
Spiski wokół ptaków   Novella   2019-07-29
Matt Meselson opisuje swój najsłynniejszy eksperyment (z Frankiem Stahlem)   Coyne   2019-07-26
Niemający rozeznania filozof twierdzi, że gatunki nie istnieją   Coyne   2019-07-23
Więcej złych wiadomości dla dilerów witamin   Novella   2019-07-22
Starożytny ptak z nadzwyczaj długim palcem   Coyne   2019-07-19
YouTube i szarlataneria leczenia raka dietą   Novella   2019-07-18
“Współczesny” Homo sapiens mógł być w Eurazji aż 210 tysięcy lat temu   Coyne   2019-07-17
Hodowanie mini-mózgów z komórek macierzystych   Novella   2019-07-15
Szczepionka HPV działa. Koniec kropka     2019-07-13
Efekt przechodnia   Novella   2019-07-11
Prątkiem w raka, czyli co ma gruźlica do raka pęcherza   Łopatniuk   2019-07-06
Opowieści o nauce zastępują fikcję w Teatrze Narodowym Ugandy   Ongu   2019-07-05
Pleśń w przestrzeni kosmicznej   Novella   2019-07-03
Pterozaury: Czy umiały latać od razu po wykluciu się?   Coyne   2019-07-02
Ludziom rosną rogi? – Złe informowanie o nauce   Novella   2019-07-01
Przemysł ”wellness”   Novella   2019-06-28
Nazywanie zmiany klimatu ”katastrofalną” utrudnia znalezienie realnych odpowiedzi   Lomborg   2019-06-26
Olbrzymie straszyki mają zostać ponownie wprowadzone na wyspę Lord Howe   Coyne   2019-06-25
Amonit (i masa innych stworzeń) znaleziona w birmańskim bursztynie   Coyne   2019-06-21
Ślubowanie o zniesieniu grzechu   Ridley   2019-06-20
Nowe informacje o dzieciach CRISPR   Novella   2019-06-17
Słonie mają fantastyczny węch (lepszy niż psy): są jedynymi zwierzętami, które potrafią rozróżnić inne ilości pokarmu tylko po zapachu   Coyne   2019-06-14
Indyjscy farmerzy wysiali ziarna GMO w proteście obywatelskiego nieposłuszeństwa     2019-06-13
Chcąc zadowolić antyaborcjonistów administracja Trumpa tnie finansowanie badań medycznych przy użyciu tkanki płodowej   Coyne   2019-06-11
Triumf Mao: Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie akceptuje szarlatanerię tradycyjnej chińskiej medycyny     2019-06-04
Ale jak to bezbarwnikowy?   Łopatniuk   2019-06-01
Na zdrowie: izraelscy naukowcy warzą piwo na ”wskrzeszonych” drożdżach sprzed 5000 lat     2019-05-31
Skąd wiemy to, co wiemy?   Novella   2019-05-28
Samice bonobo (ale nie samice szympansów) pomagają swoim synom w zdobywaniu partnerek   Coyne   2019-05-25
Dlaczego ludzie sprzeciwiają się technologiom, które zmniejszają szkody?   Ridley   2019-05-24
Nowa praca o nielotnych chruścielach rażąco przesadzona i wypaczona w popularnych mediach   Coyne   2019-05-22
Trenowanie sztucznej inteligencji, żeby widziała jak człowiek   Novella   2019-05-21
A polać wielką wodą…   Cipiur   2019-05-18
Wykrywanie kłamstw w mózgu   Novella   2019-05-17
Walka o zachowanie bioróżnorodności   Ridley   2019-05-15
Niezwykły przypadek mimikry: skaczący pająk naśladuje gąsienicę   Coyne   2019-05-14
Selektywnie stosowana koncepcja tabula rasa i ideologicznie motywowane nieporozumienia   Cory Clark   2019-05-09
Dlaczego szarlatani nie powinni nadzorować sami siebie     2019-05-08
Kiedy naukowcy nie tolerują odmiennego zdania   Weber   2019-05-07
Przegapione odkrycia w historii nauki   Ridley   2019-05-02
W obronie scjentyzmu   Winegard   2019-04-30
Akupunktura kwantowa   Novella   2019-04-23
Nie tylko kakao   Łopaniuk   2019-04-20
Wstęga Möbiusa sprzecznych egocentryzmów poznawczych   Landes   2019-04-18
Kolejne badania nad bzdurą   Novella   2019-04-17
Licząca 43 miliony lat forma przejściowa: wodno-lądowy wieloryb    Coyne   2019-04-15
Zdumiewające możliwości docenienia i wykorzystania neuroróżnorodności   Koraszewski   2019-04-12
Jak sobie radzić ze skrajnymi wydarzeniami pogodowymi?   Lomborg   2019-04-09
Najbardziej zabójczy dzień na Ziemi   Novella   2019-04-06
Zaprzeczanie neuronauce o różnicach płci   Cahill   2019-04-05
Zwierzęce roboty   Novella   2019-04-04
Technologia pomaga w kryzysach wodnych na całym globie   Cohen   2019-04-02
Niezwykłe skamieniałości kambryjskie porównywalne do tych z łupków z Burgess   Coyne   2019-03-30
Tak wygląda dobre dziennikarstwo   Novella   2019-03-29
Wzrost sektora nasiennictwa w Ugandzie demaskuje główne twierdzenie anty- GMO   Ongu   2019-03-21
Ewolucja „nieredukowalnie złożonych” białek zapobiegających zamarzaniu u ryb polarnych (i policzek wymierzony Behemu)   Coyne   2019-03-20
Złoty ryż wreszcie dopuszczony w Bangladeszu   Novella   2019-03-19
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka   Welsh   2019-03-18
Wyprane kłamstwa   Ridley   2019-03-14
Czy islamska teologia i filozofia może wzbogacić etyczną debatę wokół CRISPR?   Coyne   2019-03-06
Kacze dzioby, Umwelt i a priori Kanta   Cobb   2019-03-04
Co kręci płaskoziemców   Novella   2019-03-02
Ślimaki nagoskrzelne mają kolczaste penisy jednorazowego użytku, którymi usuwają plemniki rywala ze swojej partnerki   Coyne   2019-03-01
Zrozumienie nowoczesnych horrorów afrykańskich zakorzenionych w handlu niewolnikami przez Ocean Indyjski   Clarfield   2019-02-28
Raport z sensacyjnym twierdzeniem o ”załamaniu klimatu” jest chwytliwy, ale nieprawdziwy   Lomborg   2019-02-27
Naukowiec analizuje dwa przykłady w nowej książce Behego; stwierdza, że są głęboko błędne   Coyne   2019-02-26
Triasowy mięsak, czyli praprzodkowie żółwi też chorowali na nowotwory   Łopatniuk   2019-02-16
Co nauka może powiedzieć pani Ocasio-Cortez o klimacie   Lomborg   2019-02-15
Kury produkujące leki   Novella   2019-02-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk