Prawda

Poniedziałek, 11 grudnia 2023 - 01:30

« Poprzedni Następny »


Role mężczyzn i kobiet w polowaniu, raz jeszcze


Jerry A. Coyne 2023-07-15

Kobiety też polowały na grubego zwierza.
Kobiety też polowały na grubego zwierza.

Trzydziestego czerwca opisywałem artykuł w PLOS One, którego dane pokazały, że w istniejących społecznościach łowców-zbieraczy kobiety brały udział w polowaniach znacznie częściej, niż większość ludzi (przynajmniej ja) myślała. (Artykuł jest tutaj.) Oto co napisałem, podając wnioski autorów (słowa autorów są podwójnie wcięte, mój krótki fragment pojedynczo).

Wnioski autorów:

Tutaj zbadaliśmy, czy odnotowane trendy łowiectwa, niezwiązane z płcią, znane z zapisówarcheologicznych, utrzymywały się w nowszych okresach etnograficznych. Opisana tutaj próbka jest wystarczająca, aby uzasadnić wniosek, że kobiety w społecznościach łowiecko-zbierackich na całym świecie w późniejszych okresach uczestniczyły w polowaniach, co ma sens, biorąc pod uwagę ogólną morfologię i fizjologię kobiet. Częstość występowania danych na temat polujących kobiet bezpośrednio zaprzecza powszechnemu przekonaniu, że kobiety zajmują się wyłącznie zbieractwem, podczas gdy mężczyźni wyłącznie polują, a ponadto, że dorozumiany płciowy podział pracy „łowca/zbieracz” jest niewłaściwie stosowany. Biorąc pod uwagę, że ten bimodalny paradygmat wpłynął na interpretację dowodów archeologicznych, które obejmują niechęć do rozpoznawania broni miotanej znajdowanej w grobach kobiet jako przeznaczonej do polowania (lub walki), ta praca przyłącza się do innych w wezwaniu do konieczności ponownej oceny archeologicznych dowodów, ponownego oszacowania etnograficznych dowodów, kwestionowania dychotomicznego używanie „łowiectwo i zbieractwo” i dekonstrukcji ogólnej narracji o „mężczyźnie-myśliwym”.


Spośród 63 społeczności łowiecko-zbierackich z jasnymi opisami strategii łowieckich, 79% z nich wykazywało polowanie przez kobiety. Powszechna obecność polujących kobiet sugeruje, że kobiety odgrywają zasadniczą rolę w polowaniach, dodatkowo dodając do danych, że kobiety przyczyniają się nieproporcjonalnie do całkowitego spożycia kalorii przez wiele grup łowiecko-zbierackich. Ponadto ponad 70% polowań dokonywanych przez kobiety interpretuje się jako celowe, co oznacza, że kobiety odgrywają aktywną i ważną rolę w polowaniu – i nauczaniu polowania – nawet jeśli używają różnych narzędzi i stosują różne strategie. Na przykład wśród Aka wymagany był udział kobiet w polowaniu sieciami, podczas gdy udział mężczyzn nie był.

Z tych danych jasno wynika, że społeczności łowców-zbieraczy nie wykazują ścisłego podziału pracy, chociaż chciałbym zobaczyć dane dotyczące częstotliwości polowań, w których uczestniczą kobiety, a nie tylko częstotliwości społeczeństw, w których kobiety polują. Mężczyźni nadal wykonują większość polowań i większość polowań na grubego zwierza, ale pokazuje to raczej umiarkowany niż ekstensywny podział pracy.

Dane te wzbudziły duże zainteresowanie, ponieważ artykuł podobno „obalał mit”, że w społecznościach łowców-zbieraczy, zarówno teraz, jak i wśród naszych przodków, istniał ścisły podział pracy: mężczyźni zajmowali się polowaniem, a kobiety zbieractwem. Podczas gdy większość antropologów, którzy się wtrącali, twierdziła, że nikt w tej dziedzinie nie wierzył w aż tak ścisły podział pracy, jestem pewien, że przynajmniej niektórzy laicy wierzyli, a dane są cenne w obalaniu takiego mitu.


Śledzę reakcję na oryginalny artykuł, ponieważ mamy tutaj przypadek nauki w toku: wydaje się, że „paradygmat” pracy przypisanej do płci został obalony (lub przynajmniej nadgryziony), a inni będą teraz analizować dane i wypowiadać się. Jedna rzecz, która nie była jasna w pierwotnym artykule, brzmiała: biorąc pod uwagę, że kobiety uczestniczą w polowaniach w większości współczesnych społeczeństw łowiecko-zbierackich, w jakim stopniu uczestniczą? Czy wykonują połowę polowań, czy tylko trochę? Podkreślam, że jakikolwiek taki podział pracy nie ma nic wspólnego z niższością jednej płci nad drugą, ale może być produktem ubocznym różnic w sile i szybkości mężczyzn i kobiet, cech, które wynikają z doboru naturalnego lub płciowego. Zanim jednak zaczniemy spekulować, potrzebujemy danych.


W każdym razie, w kiepsko zatytułowanym artykule w „Aporia Magazine” (polowanie przez kobiety NIE jest „mitem” i poniższy artykuł pokazuje, że nie jest), autor przeanalizował dane z 11 społeczeństw afrykańskich (granica tego, co można by przedstawić w tym krótkim artykule) i okazało się, że tak, kobiety polowały w wielu społeczeństwach – ale nigdy w takim stopniu, jak mężczyźni.


Autor, „Aleksander”, jest opisany następująco:

Alexander jest absolwentem badań behawioralnych i poznawczych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą związków i atrakcyjności. Możesz śledzić go na Twitterze, aby uzyskać ciekawe wątki badawcze i na YouTube aby uzyskać porady randkowe oparte na dowodach.

 

Możesz przeczytać artykuł, klikając na link pod zrzutem ekranu poniżej.


Alexander zauważa zainteresowanie mediów artykułem w PLOS One, ale mówi, że chociaż nagłówki mogły błędnie podawać wyniki, prawdziwe „duże problemy” z artykułem są następujące:

  1. Dane nie pokazują, że jest „mitem”, iż mężczyźni są dominującymi myśliwymi w tych kulturach.
  2. Dane nie pokazują, że kobiety polują tak często jak mężczyźni.
  3. Dane nie pokazują, że kobiety zawsze polowały tak samo często jak mężczyźni.

Tak więc „mit” nie polega na tym, że kobiety nie polują, ale na tym, że polują tak często, jak mężczyźni. Tytuł powinien był to wyjaśnić.


Oto, jak Alexander przedstawił to, co zostało zrobione w oryginalnym artykule: proste kodowanie binarne z 0 dla „nie” (polowanie, łowienie ryb, zbieractwo) i 1 dla „tak”.

Anderson i in. (2023) przeanalizowali istniejącą literaturę etnograficzną w celu udokumentowania polowań przez kobiety. Zostało to sklasyfikowane jako zmienna binarna. Jeśli istniała jakakolwiek dokumentacja o polowaniach kobiet, zapisywano to jako 1, proste „tak”. Rodzi to problem. Nie określa ilościowo, ilu mężczyzn i kobiet uczestniczy w polowaniach. Nie miało znaczenia, czy polowania były rzadkie w przypadku kobiet, czy praktyki łowieckie kobiet znacznie różniły się od praktyk łowieckich mężczyzn (np. chwytanie ptaków w pułapki w porównaniu z polowaniem na słonie z włóczniami).

Alexander przyjrzał się 11 społeczeństwom w Afryce, konsultując się z oryginalnymi źródłami. Cytuje z nich; w niektórych wydaje się, że istnieje ścisły podział pracy bez kobiet polujących, w innych kobiety polują z sieciami, ale w innych kobiety polują bardzo rzadko. Alexander dzieli podział pracy na cztery subiektywne kategorie, a następnie wykreśla kategorię dla każdego społeczeństwa (poniżej):

Na podstawie opisu kultur w Anderson et al. (2023) i badań cytowanych powyżej, zakodowałem kultury zgodnie z następującym schematem:


Wyraźny podział pracy myśliwych ze względu na płeć: binarny tak/nie.


Stopień ogólnej segregacji polowań: skala 1-4. 1 oznacza brak segregacji; mężczyźni i kobiety wykonują te same zadania łowieckie w mieszanych grupach. 4 oznacza prawie całkowitą segregację.


Oto wyniki dla uwzględnionych społeczeństw afrykańskich:Oto jego konkluzja:

100% społeczeństw miało płciowy podział pracy w polowaniu. Kobiety mogły uczestniczyć wraz z mężczyznami w niektórych kontekstach łowieckich, zwykle chwytając drobną zwierzynę za pomocą sieci, ale znacznie rzadziej uczestniczyły w polowaniu na grubą zwierzynę z bronią. Nawet w tych kontekstach zwykle bywało tak, że rola kobiet podczas wspólnego polowania była inna. Na przykład kobiety zapędzały dziką zwierzynę do pułapki, podczas gdy mężczyźni zabijali zwierzęta.


To są moje subiektywne oceny oparte na artykułach, które przeczytałem w Anderson et al. (2023) i cytowanej przeze mnie literaturze pomocniczej. Możecie się nie zgodzić i przypisać różne oceny. Chodzi o to, że istnieją znaczne różnice między kulturami w rolach łowieckich opartych na płci. Ponadto w każdym ze społeczeństw tak naprawdę te role są obecne.

Ponownie, wszystko, co możesz zrobić, to spojrzeć na dane, które odtwarza. Jego konkluzja jest taka, że generalnie istnieje pewien podział pracy, ale nie ma społeczeństw o randze 1 („brak segregacji”), a cztery wykazują „całkowitą segregację”.


Przeczytaj ten artykuł wraz z moim wcześniejszym postem i postem Aleksandra (zwłaszcza tekst, który odtwarza z oryginalnych źródeł), a także artykułem z PLOS One. I pamiętaj, że różnice między rolami płciowymi, duże lub małe, nie mówią nic o rankingu. Pamiętaj też, że pomysł, że „kobiety nigdy nie polują w społecznościach łowców-zbieraczy”, jest czymś, co antropolodzy odrzucili dawno temu. Aleksander kończy tym przypomnieniem:

Dlaczego powstało postrzeganie „mężczyzny-myśliwego”? Jest tak prawdopodobnie dlatego, że obserwujemy wiele praktyk łowieckich z podziałem na płeć, szczególnie podczas polowania z bronią na grubą zwierzynę. Ponadto, kiedy myślisz o polowaniu, pierwszą rzeczą, która przychodzi ci do głowy, może nie być zaganianie ptaków w sieci. Prawdopodobnie myślisz o mężczyźnie z włócznią — zazwyczaj jest to mężczyzna, a nie kobieta z włócznią.


Niemniej ważne jest nie dewaluowanie roli polowania na drobną zwierzynę i zbieractwa. Ichikawa (2021) zauważył, że polowanie na drobną zwierzynę łowną za pomocą sieci zapewniało taką samą podaż pożywienia w tonach, ale było również stabilne i nie sporadyczne w porównaniu z polowaniami na słonie. W społeczeństwach rolniczych kobiety nie tylko siedzą w domu. Praca w rolnictwie jest dzielona, a kobiety zwykle produkują tyle samo żywności, co mężczyźni. Kobiety ciężko pracują w różnych kulturach. Nie siedzą w jaskini, czekając, aż wrócisz z mięsem mamuta.


Niektórym to nie wystarcza. Kieruje nimi przekonanie, że egalitaryzm społeczeństw łowców-zbieraczy oznacza, że nie mają ról ani podziałów opartych na płci. To nie tylko wiara, ale ideologiczne pragnienie. Chcą wierzyć, że egalitaryzm łowców-zbieraczy oznacza identyczność płci. W tej kwestii zostawię was z tym, co  Lewis (2014)  napisał o rolach płciowych dla jednej grupy łowców-zbieraczy pigmejów, powiązanej z tymi, które zostały omówione w tej literaturze:

Mbendjele rozpoznają, pielęgnują i celebrują różnice między płciami, ale cenią je jednakowo. Aby zrozumieć egalitarne społeczeństwa, konieczne jest zrozumienie, że zróżnicowanie indywidualne i równość współistnieją.


[…] Mężczyźni i kobiety Mbendjele spędzają większość czasu poza snem osobno; w lesie kobiety zbierają się i łowią razem z innymi kobietami i dziećmi, mężczyźni szukają miodu lub polują w mniejszych grupach wyłącznie męskich.

Link do oryginału: https://whyevolutionistrue.com/2023/07/07/the-roles-of-men-and-women-in-hunting-revisited/

Why Evolution Is True, 7 lipca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem (wydanej również po polsku przez wydawnictwo "Stapis") książki "Faith vs Fakt". Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1452 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nie gryzie się ręki, która cię zapyla   Tonhasca Júnior   2023-10-19
Rewolucja komunikacyjna   Hannam   2023-10-18
BBC szerzy propagandę rolnictwa organicznego, a biedni na świecie cierpią   i Kathleen Hefferon   2023-10-13
Niezwykły przypadek koewolucji i specyficzności zapylacz/storczyk   Coyne   2023-10-07
Płeć męska lub żeńska: nie ma nic pomiędzy   Elliot   2023-10-03
Myślenie intuicyjne i analityczne   Novella   2023-09-29
„Kryzys klimatyczny” to mistyfikacja   Williams   2023-09-25
Jak (i dlaczego) ośmiornica edytuje swój RNA   Lewis   2023-09-23
„Najbardziej znany zabójca ludzi”: jakie są prawdziwe początki XIV-wiecznej Czarnej Śmierci?   Lewis   2023-09-15
Do jakiego stopnia pary mają wspólne cechy?   Novella   2023-09-14
Kenia daje zielone światło 58 projektom GMO – naukowcy na całym świecie kontynuują badania w dziedzinie biotechnologii, mimo procesów sądowych i dezinformacji   Ombogo   2023-09-08
Lancet atakuje anty-przebudzenie, a czytelnik odpowiada   Coyne   2023-08-24
Więcej wyrafinowanej teologii: uczony religijny zastanawia się, czy neandertalczycy mieli nieśmiertelne dusze   Coyne   2023-08-16
Aktywiści anty-GMO w Afryce szerzą mity i strach, ale nie przedstawiają żadnych naukowych dowodów   Abutu   2023-08-14
Mało znana strona ryjkowców   Tonhasca Júnior   2023-08-11
Dlaczego nie można być osobą transrasową?   Coyne   2023-08-10
Walka z malarią za pomocą inżynierii genetycznej   Novella   2023-08-08
Jak restrykcje Unii Europejskiej podsycały głosy przeciwko GMO, jak również głód na globalnym Południu, a zwłaszcza w Afryce   Oria   2023-08-02
Nieznośni mali pomocnicy   Tonhasca Junior   2023-07-29
Macedońskie skarby   Tonhasca Júnior   2023-07-26
GMO i motyle   Novella   2023-07-25
Narzucanie ideologii naturze: Kew Garden celebruje „rośliny queer”   Coyne   2023-07-24
Smak miesiąca   Tonhasca Júnior   2023-07-20
Kłopoty na wylocie   Szczęsny   2023-07-18
Ideologiczne podważanie biologii   i Luana S. Maroja   2023-07-17
Role mężczyzn i kobiet w polowaniu, raz jeszcze   Coyne   2023-07-15
David Hillis o specjacji   Coyne   2023-07-13
Niechętni dawcy i pracowici biorcy   Tonhasca Júnior   2023-07-08
Grube problemy z jelitem   Szczęsny   2023-07-07
Badaczka z Leakey Foundation twierdzi, że kości orangutanów mówią nam, że biologiczna płeć jest spektrum, a nie binarna   Coyne   2023-06-30
Przez dziurkę od klucza   Szczęsny   2023-06-24
Nowa (nie podparta żadnymi dowodami) hipoteza, która eliminuje role płciowe w społecznościach łowców-zbieraczy   Coyne   2023-06-22
Błędne wyobrażenia o ewolucji   Coyne   2023-06-16
Influencerzy z podziemia   Tonhasca Júnior   2023-06-13
Jak wyewoluowało ubarwienie ostrzegawcze?   Coyne   2023-06-12
„San Francisco Chronicle” bardzo myli się w sprawie biologicznej płci   Coyne   2023-06-09
Kolczasty problem   Tonhasca Júnior   2023-06-06
Wpaść w amok. Empiryczna analiza szaleńczych zabójstw pokazuje, że wyłaniają się dwa różne wzorce.   King   2023-06-03
Błędna krytyka genetycznych testów na pochodzenie   Coyne   2023-06-02
Zdatny do lotu   Tonhasca Júnior   2023-06-01
‘Raniąca’ idea merytorycznych podstaw nauki    i Jerry Coyne   2023-05-29
Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany   Coyne   2023-05-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Czy uprawa jabłek odzwierciedla bigoterię?   Coyne   2023-05-18
Kenia: Musimy zająć się brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale najpierw musimy położyć kres dezinformacji na temat upraw modyfikowanych genetycznie   Oria   2023-05-16
Czytanie myśli z fMRI i AI   Novella   2023-05-05
Jest lepiej niż myślisz   Lomborg   2023-05-03
Dwudziestu dziewięciunaukowców publikuje artykuł w obronie merytorycznych podstaw w nauce     2023-05-01
Niewygodna historia   Ferguson   2023-04-28
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Porywacze ciał   Tonhasca Júnior   2023-04-25
Porażka jest kluczowym składnikiem innowacji   Ridley   2023-04-22
Używanie roślin jako biofrabryk   Novella   2023-04-14
Dawno zmarli przemawiają do nas   Tonhasca Júnior   2023-04-12
Wątpliwi pomocnicy    Tonhasca Júnior   2023-04-08
Uganda: aktywiści przeciwni biotechnologii szerzą dezinformację   Wetaya   2023-04-05
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Recenzja z książki  Can “The Whole World” Be Wrong?   Rose   2023-04-01
Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16
Ewolucyjne ślepe zaułki i lepkie urządzenia: botanik Darwin   Tonhasca Júnior   2022-12-14
Ewolucja nie idzie prostą drogą   Novella   2022-12-08
Geny i języki   Novella   2022-11-26
Uporczywa obecność religijnego mitu   Winegard   2022-11-24
Znaleziono skrytkę posągów z brązu   Novella   2022-11-23
W oparach zrównoważonej ignorancji   Koraszewski   2022-11-21
10 twierdzeń działaczy walczących w Afryce z GMO o tym, dlaczego postępy w biotechnologii upraw powinny zostać odrzucone – i dlaczego są one błędne   Maina   2022-11-17
List otwarty do wszystkich oszołomów   Novella   2022-11-03
Po prostu nie mogę się doczekać, aby znów wyruszyć w trasę   Tonhasca Júnior   2022-10-27
Czy mizoandria może być zakaźna?   Tonhasca Júnior   2022-10-24
Niezwykła fizjologia hibernujących niedźwiedzi   Coyne   2022-10-22

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk