Prawda

Czwartek, 22 lutego 2024 - 05:19

« Poprzedni Następny »


Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany


Jerry A. Coyne 2023-05-26

Porozmawiajmy o naszych przodkach. (Źródło: Wikipedia)
Porozmawiajmy o naszych przodkach. (Źródło: Wikipedia)

Jak piszą autorzy nowego artykułu w „Nature” (tytuł poniżej), istnieje pięć głównych grup zwierząt, które powstały na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i przetrwały do dziś: żebropławy (bezparzydełkowce), gąbki (Porifera), płaskowce (małe, proste organizmy wielokomórkowe), parzydełkowce (meduzy, koralowce, ukwiały) i zwierzęta dwubocznie symetryczne (wszystkie inne zwierzęta, od mięczaków po kręgowce). Mamy całkiem dobre pojęcie o tym, kiedy ich przodkowie oddzielili się od siebie w ewolucji (jest to w rzeczywistości stopień ich pokrewieństwa, wyrażony w ich filogenezie lub drzewie genealogicznym), z wyjątkiem jednego pytania: która grupa przodków rozwinęła się jako pierwsza? Grupę tę nazwano „siostrzaną grupą” wszystkich żyjących zwierząt.

Sekwencjonowanie DNA wykazało, że są to albo żebropławy, albo gąbki (najczęstszy kandydat), ale bardzo trudno było zdecydować między nimi, ponieważ minęło tyle czasu, odkąd przodkowie współczesnych gąbek i żebropławów oddzielili się od innych grup – 700 -800 milionów lat – że nagromadziło się zbyt wiele zmian DNA, aby umożliwić solidne rozwiązanie oparte na DNA. (DNA jest obecnie najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu tych drzew.) Co kilka lat ktoś próbuje stworzyć kolejną filogenezę zwierząt opartą na DNA, a grupa zewnętrzna/siostrzana ciągle się zmienia między gąbkami a żebropławami.


Dlaczego jest to ważne pytanie? Nie chodzi tylko o ciekawość, odpowiedź ma znaczenie dla ważnego faktu: podobnie jak wszystkie inne zwierzęta z wyjątkiem gąbek, żebropławy mają nerwy i mięśnie. Wydaje się to wskazywać, że żebropławy są zgrupowane z innymi zwierzętami, podczas gdy gąbki wcześnie odgałęziły się, a następnie nerwy i mięśnie wyewoluowały u przodka wszystkich innych zwierząt. To przekonało wielu, że gąbki są grupą zewnętrzną. Z drugiej strony, gdyby żebropławy były siostrzaną grupą zewnętrzną, która rozgałęziła się jako pierwsza, postawiłoby nas to przed zagadką: dlaczego gąbki są jedynym wyjątkiem, pozbawionym nerwów i mięśni, wśród wszystkich innych zwierząt? Oto dwie możliwości dla grup zewnętrznych, z „N&M” pokazującym, gdzie ewoluowały nerwy i mięśnie. (Wstawiłem kropki i materiał dotyczący „N&M”.)


A. Żebropławy jako grupa zewnętrzna: przodkowie WSZYSTKICH zwierząt miały nerwy i mięśnie, ale gąbki je utraciły.

Lub

B. Gąbki jako grupa zewnętrzna: nerwy i mięśnie wyewoluowały po tym, jak przodek gąbek oddzielił się od przodka wszystkich innych zwierząt. (Nie jest wymagana utrata już wyewoluowanych cech.)


Lewa strona pokazuje literę „A”, gdzie wspólny przodek wszystkich zwierząt ma nerwy i mięśnie, ale potem zostały one utracone przez przodka żywych gąbek. Prawa strona pokazuje możliwość „B”, z przodkiem wszystkich żywych zwierząt (czerwona kropka) pozbawionym nerwów i mięśni, które pojawiły się później u wspólnego przodka wszystkich żywych zwierząt po tym, jak ten przodek oddzielił się od przodka gąbek.


Jak widać, „A” zakłada dwa zdarzenia ewolucyjne: ewolucję nerwów i mięśni u przodka wszystkich żyjących zwierząt, a następnie ich utratę w linii gąbki, podczas gdy „B” zakłada ewolucję nerwów i mięśni tylko raz: u przodka wszystkich zwierząt niegąbczastych.Jeśli jednak ma miejsce „A”, można założyć inny scenariusz, w którym żebropławy niezależnie od innych grup zwierząt wyewoluowały nerwy i mięśnie, podczas gdy przodkowie wszystkich zwierząt ich nie mieli.


Poniższy diagram pokazuje wspólnego przodka wszystkich zwierząt (czerwona kropka) pozbawionego nerwów i mięśni, które niezależnie od siebie wyewoluowały dwukrotnie: w żebropławach, a następnie także w innych grupach, które później oddzieliły się od wspólnego przodka z gąbkami. Tak więc, jeśli A jest poprawne, a żebropławy są grupą zewnętrzną, nadal istnieją dwa wyjaśnienia obecności nerwów/mięśni u zwierząt: albo były u przodka wszystkich żywych zwierząt, a następnie zaginęły u przodka gąbek, albo nie występują u zwierzęcego przodka, ale następnie ewoluowały dwukrotnie niezależnie od siebie (N&M pokazuje, gdzie nastąpiła ewolucja). Jak widać, jeśli przodek zaznaczony czerwoną kropką nie miał nerwów i mięśni, ale mają je wszystkie współczesne zwierzęta oprócz gąbek, ORAZ jeśli żebropławy były grupą siostrzaną, to nerwy i mięśnie musiały ewoluować dwukrotnie LUB (jak widać powyżej), posiadały je wszystkie wczesne zwierzęta, ale utracił je przodek gąbek. Tak więc lewa strona powyższego diagramu LUB poniższy diagram pokazują dwie możliwości ewolucyjne, w których występują mięśnie i nerwy.Właśnie dlatego rozwiązanie problemu grupy zewnętrznej jest ważne: prowadzi do różnych hipotez dotyczących tego, jak działała ewolucja. Tak więc możliwościami są: A z grupą zewnętrzną żebropławów, gdzie nerwy i mięśnie albo zostały utracone w gąbkach, albo ewoluowały dwukrotnie niezależnie; lub B, z grupą zewnętrzną gąbek, w którym to przypadku nerwy i mięśnie wyewoluowały tylko raz — u wspólnego przodka wszystkich innych zwierząt. Ponieważ dla wielu „B” wydaje się bardziej oszczędne, taki był scenariusz konsensusu.


Ale teraz konsensus wydaje się błędny: nowe dane pokazują całkiem przekonująco, że żebropławy wydają się być grupą zewnętrzną, a gąbki są bliżej spokrewnione ze wszystkimi innymi żywymi zwierzętami niż żebropławy. Można o tym przeczytać, klikając na link pod  zrzutem z ekranu lub przechodząc do pliku pdf tutaj (odnośnik na dole).


Analiza była bardzo sprytna. Zamiast po prostu patrzeć na duże ilości DNA u zwierząt, przyjrzeli się kolejności sekwencji DNA (genów) na chromosomach. W ciągu ostatnich 800 milionów lat to DNA zostało przetasowane, gdy chromosomy się zlewały się lub fragmenty chromosomów poluzowały i przykleiły do innych chromosomów (translokacje). W obu przypadkach fragmenty DNA są następnie tasowane między chromosomami i na danym chromosomie przez inwersje.


Daje nam to sposób, by zobaczyć, które grupy przeszły unikalne fuzje/translokacje i zdarzenia tasowania, ponieważ gdy ma to miejsce u wspólnego przodka, jest mało prawdopodobne, aby zostało to cofnięte przez odwrócenie wszystkich procesów, które prowadziły do dzisiejszego uporządkowania genów. Tak więc, jeśli zobaczymy grupę zwierząt, które mają wspólny porządek genów inny niż w innej linii rodowej, możemy być prawie pewni, że ta grupa jest bliżej spokrewniona ze sobą niż z inną linią.

 

I to właśnie zrobili autorzy: nie tylko zsekwencjonowali lub pobrali sekwencje z całych genomów wszystkich powyższych linii zwierzęcych (w tym dwóch gatunków żebropławów), ale uporządkowali geny wzdłuż chromosomów. Nie tylko przyjrzeli się wszystkim liniom rodowym zwierząt, ale także grupom jednokomórkowców, które są mniej spokrewnione ze zwierzętami, takimi jak ameby i wiciowce kołnierzykowe (nie są one uważane za „zwierzęta”, ale ich przodkowie są uważani za grupy zewnętrzne w stosunku do wszystkich żywych zwierząt).


Wyniki były dość jednoznaczne: znaleźli kilka fragmentów DNA, które były wspólne dla jednokomórkowych krewnych i żebropławów, ale także cztery uporządkowane fragmenty genów, które były wspólne dla wszystkich żywych zwierząt wielokomórkowych z wyjątkiem żebropławów. Oznacza to, że gąbki dzieliły fragmenty genów z kręgowcami, parzydełkowcami i płaskowcami, ale te fragmenty znajdowały się w zupełnie innych miejscach w żebropławach.


Wniosek: te fragmenty znalazły swoje wspólne położenie u współczesnych zwierząt po tym, jak już oddzieliły się od przodka współczesnych żebropławów. Żebropławy są zatem grupą zewnętrzną i jesteśmy z nimi mniej spokrewnieni niż z gąbkami. Scenariusz A powyżej jest prawidłowy. (Trzy grupy na górze poniższego diagramu to jednokomórkowe organizmy niezwierzęce, daleko spokrewnione ze zwierzętami). Jak widać, żebropławy oddzieliły się od wszystkich innych żyjących zwierząt przed jakąkolwiek inną grupą zwierząt, co czyni, że są mniej spokrewnione ze współczesnymi zwierzętami niż gąbki.Ta analiza może być błędna, ale biorąc pod uwagę nieodwracalność wielokrotnego przenoszenia fragmentów genów, wspólne fragmenty genów na chromosomach prawie na pewno oznaczają wspólne pochodzenie. Jestem więc całkiem przekonany, że ten artykuł rozwiązał długotrwałe kontrowersje dotyczące „grupy zewnętrznej” wszystkich zwierząt.


Ale to pozostawia nas oczywiście z dwoma pytaniami. Czy przodek wszystkich żywych zwierząt miał mięśnie i nerwy, a gąbki po prostu je straciły, czy też nerwy i mięśnie ewoluowały dwukrotnie niezależnie od siebie?


Do każdego z nich dołączona jest inna łamigłówka. Pierwszą z nich jest to: dlaczego gąbki miały złożony i wysoce rozwinięty zestaw cech do wyczuwania środowiska i poruszania się, ale potem go utraciły? Drugi jest jeszcze bardziej zagadkowy: w jaki sposób tak złożone cechy mogły ewoluować dwukrotnie niezależnie od siebie?


Chociaż wiemy, że najlepsze informacje, jakie mamy, to scenariusz „A” powyżej, nie wiemy, czy gąbki straciły swoje oprzyrządowanie, czy też to oprzyrządowanie wyewoluowało dwukrotnie i niezależnie. Autorzy artykułu nie omawiają tego, ale w artykule Carla Zimmera w „New York Times” na temat tej pracy pisze on o wskazówce, że nerwy i mięśnie mogły ewoluować niezależnie u żebropławów i u wszystkich innych zwierząt, które je mają:

Zamiast tego naukowcy przyglądają się teraz żebropławom, żeby zobaczyć, jak podobne i różne od innych zwierząt są ich układy nerwowe. Niedawno Maike Kittelmann, biolożka komórkowa z Oxford Brookes University, wraz z współpracownikami zamroziła larwy żebropławów, by zdobyć mikroskopowy obraz  ich układu nerwowego. To, co zobaczyli, wprawiło ich w zdumienie.


W całym królestwie zwierząt neurony są zwykle oddzielone od siebie małymi szczelinami zwanymi synapsami. Mogą komunikować się przez lukę, uwalniając związki chemiczne.


Kiedy jednak dr Kittelmann i jej współpracownicy zaczęli badać neurony żebropławów, mieli trudności ze znalezieniem synaps między neuronami. „W tym momencie pomyśleliśmy: ‘To jest dziwne’ ”- powiedziała.


Ostatecznie nie udało im się znaleźć między nimi żadnych synaps. Zamiast tego układ nerwowy żebropława tworzy jedną ciągłą sieć.


Kiedy dr Kittelmann i jej współpracownicy  zgłosili swoje odkrycia w zeszłym miesiącu, rozważali jeszcze jedną możliwość pochodzenia zwierząt. Żebropławy mogły wyewoluować swój własny dziwny układ nerwowy niezależnie od innych zwierząt, używając niektórych z tych samych elementów budulcowych.


Dr Kittelmann i jej współpracownicy badają teraz inne gatunki żebropławów, by sprawdzić, czy ten pomysł się utrzyma. Ale nie będą zdziwieni, że znów coś ich zaskoczy. „Nie można niczego zakładać” – powiedziała.

Oznacza to, że istnieją różnice między nerwami żebropławów i wszystkich innych zwierząt posiadających nerwy: wydaje się, że te pierwsze nie mają synaps. Sugeruje to, że nerwy mogły ewoluować niezależnie i podążać dwiema drogami, z których jedna nie miała przerwy (synaps) między nerwami. Jeśli chodzi o mięśnie, ani artykuł, ani Zimmer nie zajmują się tym, czy istnieją jakieś fundamentalne różnice między strukturą mięśni lub ich działaniem między żebropławami z jednej strony, a wszystkimi innymi zwierzętami posiadającymi mięśnie z drugiej.


Jak zwykle, prawdopodobnie rozwiązaliśmy jedną kwestię ewolucyjną, ale pojawiło się kilka innych. Ludzie będą teraz poświęcać więcej uwagi nerwom i mięśniom zwierząt.


Jak powiedział jeden z moich przyjaciół, który wykłada podstawy biologii na dużym uniwersytecie: „Cóż, chyba będę musiał zrewidować swoje notatki z wykładów. Od lat powtarzam studentom, że chociaż grupa zewnętrzna wszystkich zwierząt nie jest pewna, najprawdopodobniej są to gąbki”.


Oto żebropław pokazany w Wikipedii. To naprawdę fajne zwierzęta, a jeśli chcesz zobaczyć ich kilka, udaj się do Monterey Aquarium w Kalifornii, gdzie mają hipnotyzujący pokaz:Schultz, D.T., Haddock, S.H.D., Bredeson, J.V. et al. 2023. Ancient gene linkages support ctenophores as sister to other animals. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-023-05936-6

 

Link do oryginału: https://whyevolutionistrue.com/2023/05/21/a-major-problem-in-animal-phylogeny-seems-to-have-been-solved/

Why Evolution Is True, 21 maja 2023

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem (wydanej również po polsku przez wydawnictwo "Stapis") książki "Faith vs Fakt". Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1461 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Ryjący w ziemi przedsiębiorcy   Tonhasca Júnior   2024-02-15
Olbrzymie armie o niezliczonych umiejętnościach    Tonhasca Júnior   2024-02-08
Wejdź, powiedziała, dam ci schronienie przed burzą   Tonhasca Júnior   2024-01-15
Czy ludzie wyewoluowali w wodzie?   Coyne   2024-01-08
Jak upadają wielcy   Tonhasca Júnior   2024-01-04
Oczy reniferów zmieniają kolor, żeby łatwiej im było dostrzec jadalne porosty   Coyne   2023-12-30
Życzliwi przestępcy   Tonhasca Júnior   2023-12-28
Conor Friedesdorf (i Alexander Barvinok) o ideologicznym przymusie na amerykańskich uczelniach   Coyne   2023-12-26
Zdumiewający manipulatorzy   Tonhasca Júnior   2023-12-25
Nie gryzie się ręki, która cię zapyla   Tonhasca Júnior   2023-10-19
Rewolucja komunikacyjna   Hannam   2023-10-18
BBC szerzy propagandę rolnictwa organicznego, a biedni na świecie cierpią   i Kathleen Hefferon   2023-10-13
Niezwykły przypadek koewolucji i specyficzności zapylacz/storczyk   Coyne   2023-10-07
Płeć męska lub żeńska: nie ma nic pomiędzy   Elliot   2023-10-03
Myślenie intuicyjne i analityczne   Novella   2023-09-29
„Kryzys klimatyczny” to mistyfikacja   Williams   2023-09-25
Jak (i dlaczego) ośmiornica edytuje swój RNA   Lewis   2023-09-23
„Najbardziej znany zabójca ludzi”: jakie są prawdziwe początki XIV-wiecznej Czarnej Śmierci?   Lewis   2023-09-15
Do jakiego stopnia pary mają wspólne cechy?   Novella   2023-09-14
Kenia daje zielone światło 58 projektom GMO – naukowcy na całym świecie kontynuują badania w dziedzinie biotechnologii, mimo procesów sądowych i dezinformacji   Ombogo   2023-09-08
Lancet atakuje anty-przebudzenie, a czytelnik odpowiada   Coyne   2023-08-24
Więcej wyrafinowanej teologii: uczony religijny zastanawia się, czy neandertalczycy mieli nieśmiertelne dusze   Coyne   2023-08-16
Aktywiści anty-GMO w Afryce szerzą mity i strach, ale nie przedstawiają żadnych naukowych dowodów   Abutu   2023-08-14
Mało znana strona ryjkowców   Tonhasca Júnior   2023-08-11
Dlaczego nie można być osobą transrasową?   Coyne   2023-08-10
Walka z malarią za pomocą inżynierii genetycznej   Novella   2023-08-08
Jak restrykcje Unii Europejskiej podsycały głosy przeciwko GMO, jak również głód na globalnym Południu, a zwłaszcza w Afryce   Oria   2023-08-02
Nieznośni mali pomocnicy   Tonhasca Junior   2023-07-29
Macedońskie skarby   Tonhasca Júnior   2023-07-26
GMO i motyle   Novella   2023-07-25
Narzucanie ideologii naturze: Kew Garden celebruje „rośliny queer”   Coyne   2023-07-24
Smak miesiąca   Tonhasca Júnior   2023-07-20
Kłopoty na wylocie   Szczęsny   2023-07-18
Ideologiczne podważanie biologii   i Luana S. Maroja   2023-07-17
Role mężczyzn i kobiet w polowaniu, raz jeszcze   Coyne   2023-07-15
David Hillis o specjacji   Coyne   2023-07-13
Niechętni dawcy i pracowici biorcy   Tonhasca Júnior   2023-07-08
Grube problemy z jelitem   Szczęsny   2023-07-07
Badaczka z Leakey Foundation twierdzi, że kości orangutanów mówią nam, że biologiczna płeć jest spektrum, a nie binarna   Coyne   2023-06-30
Przez dziurkę od klucza   Szczęsny   2023-06-24
Nowa (nie podparta żadnymi dowodami) hipoteza, która eliminuje role płciowe w społecznościach łowców-zbieraczy   Coyne   2023-06-22
Błędne wyobrażenia o ewolucji   Coyne   2023-06-16
Influencerzy z podziemia   Tonhasca Júnior   2023-06-13
Jak wyewoluowało ubarwienie ostrzegawcze?   Coyne   2023-06-12
„San Francisco Chronicle” bardzo myli się w sprawie biologicznej płci   Coyne   2023-06-09
Kolczasty problem   Tonhasca Júnior   2023-06-06
Wpaść w amok. Empiryczna analiza szaleńczych zabójstw pokazuje, że wyłaniają się dwa różne wzorce.   King   2023-06-03
Błędna krytyka genetycznych testów na pochodzenie   Coyne   2023-06-02
Zdatny do lotu   Tonhasca Júnior   2023-06-01
‘Raniąca’ idea merytorycznych podstaw nauki    i Jerry Coyne   2023-05-29
Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany   Coyne   2023-05-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Czy uprawa jabłek odzwierciedla bigoterię?   Coyne   2023-05-18
Kenia: Musimy zająć się brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale najpierw musimy położyć kres dezinformacji na temat upraw modyfikowanych genetycznie   Oria   2023-05-16
Czytanie myśli z fMRI i AI   Novella   2023-05-05
Jest lepiej niż myślisz   Lomborg   2023-05-03
Dwudziestu dziewięciunaukowców publikuje artykuł w obronie merytorycznych podstaw w nauce     2023-05-01
Niewygodna historia   Ferguson   2023-04-28
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Porywacze ciał   Tonhasca Júnior   2023-04-25
Porażka jest kluczowym składnikiem innowacji   Ridley   2023-04-22
Używanie roślin jako biofrabryk   Novella   2023-04-14
Dawno zmarli przemawiają do nas   Tonhasca Júnior   2023-04-12
Wątpliwi pomocnicy    Tonhasca Júnior   2023-04-08
Uganda: aktywiści przeciwni biotechnologii szerzą dezinformację   Wetaya   2023-04-05
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Recenzja z książki  Can “The Whole World” Be Wrong?   Rose   2023-04-01
Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16
Ewolucyjne ślepe zaułki i lepkie urządzenia: botanik Darwin   Tonhasca Júnior   2022-12-14
Ewolucja nie idzie prostą drogą   Novella   2022-12-08

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk