Prawda

Czwartek, 14 listopada 2019 - 20:32

« Poprzedni Następny »


My, Palestyńczycy, trzymamy klucz do lepszej przyszłości


Bassem Eid 2015-02-15


Po 66 latach błędów i zmarnowanych okazji pora, byśmy my, Palestyńczycy, stworzyli warunki dla pokoju i pracy na rzecz lepszej przyszłości. Pora, byśmy przestali udawać, że możemy zniszczyć Izrael lub wepchnąć Żydów do morza. Pora, byśmy przestali słuchać radykałów muzułmańskich i dyktatorów arabskich, którzy używają nas, by kontynuować bezsensowną, destrukcyjną i niemoralną wojnę z Izraelem.

Jestem dumnym Palestyńczykiem, który wyrósł w obozie dla uchodźców i wychował dużą rodzinę. Chcę pokoju i pomyślności dla mojego ludu. Chcę końca nieszczęść i zniszczenia.

 

Nasza ponura sytuacja


Bądźmy realistami. Nam, Palestyńczykom, nie wiedzie się dobrze.


W Gazie nasze szkoły opanowane są przez fanatyków muzułmańskich, którzy indoktrynują nasze dzieci, a Hamas używa naszych cywilów jako ludzkich tarcz w przegrywanej przez nich walce z Izraelem. Hamas utrzymuje się przy władzy dzięki przemocy i zapewnia, że pieniądze idą na jego broń zamiast na poprawę życia Palestyńczyków. Prezydent Abbas, tak szybki do potępienia Izraela, kiedy Izrael atakuje Hamas, nie ma absolutnie żadnej możliwości powstrzymania Hamasu przed prowokowaniem Izraela.


Na Zachodnim Brzegu Abbas nie był zdolny do powstrzymania budowy osiedli izraelskich, jedyne dobre miejsca zatrudnienia dla Palestyńczyków są w firmach izraelskich, a ruch BDS (Bojkot, Sankcje, Wycofanie inwestycji) robi, co może, żeby odebrać nam te miejsca pracy. Abbas kieruje skorumpowaną dyktaturą, która używa funduszy międzynarodowych do konsolidowania własnej administracji zamiast do rozwijania gospodarki palestyńskiej.


W Jerozolimie Wschodniej jest taka nieufność wobec Autonomii Palestyńskiej, że większość Palestyńczyków woli żyć pod rządami izraelskimi niż pod rządami AP, a jednak niektórzy z nas wydają się niezdolni do życia w pokoju z Żydami.  


W obozach palestyńskich w krajach arabskich nieustannie łamane są nasze prawa człowieka i po prostu jesteśmy wykorzystywani przez naszych arabskich gospodarzy dla ich własnych celów.


Fakty o Izraelu


Mimo tego, co sobie wmawiamy, Izrael jest tutaj i tutaj pozostanie. Co więcej: ma prawo do istnienia. Jest to kraj Żydów, ale także kraj Arabów izraelskich, którzy mają lepsze życie niż Arabowie w jakimkolwiek kraju arabskim. Musimy zaakceptować te fakty i pójść do przodu. Antysemityzm propagowany przez Hamas, Fatah i ruch BDS nie jest odpowiedzią dla nas, Palestyńczyków.


Odpowiedzią jest życie w pokoju i demokracji obok Izraela. Zmarnowaliśmy wiele okazji zrobienia tego. Zmarnowaliśmy ją w 1947 r., kiedy reżimy arabskie namawiały nas do odmówienia przyjęcia planu podziału. Zmarnowaliśmy ją w latach 1948-1967, kiedy odmówiliśmy stworzenia państwa obok Izraela. Marnowaliśmy te okazje za każdym razem potem, kiedy przedstawiano nam rozwiązanie w postaci dwóch państwa, a my odmawialiśmy.


A przecież wiemy, że Izraelczycy chcą żyć z nami w pokoju i że olbrzymia większość Izraelczyków jest przyjazna i chce dobrych sąsiedzkich stosunków. Wiemy, że wynikiem przemocy palestyńskiej jest zniechęcenie Izraelczyków do pokoju i wybieranie przez nich coraz bardziej prawicowych rządów. Wiemy, że Egipt był w stanie uzyskać bardzo korzystną umowę pokojową z Izraelem, ponieważ Egipt zgodził się zaakceptować Izrael i zrezygnować z przemocy. Wiemy, że łagodność działa w relacjach z Izraelem, niemniej kontynuujemy przemoc i ekstremistyczną retorykę.


Izrael nigdy nie zaakceptuje dużego napływu Palestyńczyków, który zmieniłby żydowski charakter Izraela. Znaczy to, że upieranie się przy powrocie milionów uchodźców do Izraela jest czystym urojeniem. W dodatku do tego, wsie, o których mówimy uchodźcom palestyńskim, że powrócą do nich któregoś dnia, już dawno nie istnieją. Po prostu okłamujemy samych siebie.


Nowa postawa


Musimy zmienić naszą postawę, żeby zawrzeć pokój z Izraelem. Musimy zaakceptować, że prawo powrotu będzie rozwiązane przez rekompensatę finansową, która pozwoli uchodźcom palestyńskim na osiedlenie się albo w krajach arabskich, albo w Palestynie. Musimy zaakceptować, że bezpieczeństwo Izraela jest kluczem do każdego rozwiązania. Musimy zaakceptować, że Jerozolima Wschodnia może pozostać częścią Izraela.


Najważniejszą jednak zmianą w naszej postawie i to taką, do której potrzebujemy pomocy społeczności międzynarodowej, jest to, że potrzebujemy demokratycznie wybranego i świeckiego rządu, który reaguje na potrzeby naszych ludzi. Jak pisałem w sierpniu 2008 r. wraz z Natanem Szaranskim, byłym dysydentem radzieckim i autorem książki The Case for Democracy, nie będzie pokoju bez demokracji. Jak długo tak zwany przywódca palestyński będzie mógł używać funduszy międzynarodowych do konsolidowania własnej sieci skorumpowanych kumpli, Palestyńczycy nie zaufają mu i będą szukać alternatywy, którą niestety jest Hamas.


Jak Szaranski i ja pisaliśmy w 2008 r., rozumowanie izraelskie i międzynarodowe, które wzmacnia niedemokratycznego, skorumpowanego przywódcę, zapewni, że twierdzenie, iż jest on „w stanie zwalczyć Hamas i wykuć ostateczny pokój z Izraelem” nie jest prawdą. Niemal siedem lat później jest jeszcze bardziej oczywiste, że ta postawa prowadzi do nikąd. Prezydent Abbas nie ma żadnej wiarygodności wśród Palestyńczyków i nawet gdyby chciał umowy pokojowej (co wydaje się wątpliwe), nie potrafi sprzedać jej społeczności palestyńskiej.


My, Palestyńczycy, potrzebujemy silnego społeczeństwa obywatelskiego i silnych instytucji demokratycznych i musimy zakończyć łamanie praw człowieka, włącznie z tym, którego dokonują Palestyńczycy i inni Arabowie. Międzynarodowi darczyńcy o dobrych intencjach muszą zapewnić, że ich pieniądze wydawane są na ten cel, nie zaś na wspieranie albo Hamasu, albo Fatahu. Nie ulega wątpliwości, że wymaga to dużo pracy, ale co najmniej musimy odwrócić obecny trend, który powoduje, że społeczeństwo palestyńskie dryfuje jeszcze dalej ku skorumpowanym i brutalnym rządom, zarówno w Gazie, jak na Zachodnim Brzegu. Jak na ironię, tylko w Jerozolimie Wschodniej, pod panowaniem izraelskim, większość Palestyńczyków czuje, że jest właściwie reprezentowana przez swoich polityków.


Nadzieja na przyszłość


Mimo naszej obecnej trudnej sytuacji wierzę, że nasza przyszłość będzie jasna, jeśli zrobimy to, czego potrzeba do osiągnięcia pokoju. Możemy mieć świecką demokrację, która będzie dążyła do zabezpieczenia naszych najlepszych interesów. Możemy żyć w pokoju z Izraelem i z Żydami i możemy odnosić korzyści z sukcesu gospodarczego Izraela i jego demokratycznych wartości. W naszej mocy jest doprowadzenie do zamiany długoletniego wroga w przyjaciela. Mamy wybór i możemy wybrać lepszą przyszłość dla naszego ludu.


We Palestinians hold the key to a better future

12 lutego 2015

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaBassem Eid


Inicjator i przewodniczący Palestinian Human Rights Monitoring Group, pozarządowej organizacji zajmującej się monitorowaniem naruszeń praw człowieka i działaniem na rzecz demokratycznej i pluralistycznej Palestyny.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Dysydenci

Znalezionych 207 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak przywódcy Hamasu nabierają Palestyńczyków   Tawil   2019-10-06
Świat muzułmański walczy, a Zachód kapituluje   El-Ghazzali   2019-08-17
Jak palestyńscy przywódcy masakrują prawdę   Tawil   2019-06-18
Priorytety palestyńskich przywódców   Toameh   2019-06-14
Palestyńczycy: Kogo to naprawdę obchodzi?   Tawil   2019-02-09
Arabowie są winni Żydom dużo więcej niż 250 miliardów dolarów   Maroun   2019-02-07
Zdrada irańskich dysydentów przez Zachód   Memarsadeghi   2019-01-26
Kiedy Abbas i Hamas rzucali na siebie obelgi...   Toameh   2019-01-23
Palestyńskie dzieci: ofiary arabskiego apartheidu   Toameh   2019-01-05
Prawdziwa nieproporcjonalność w konflikcie Arabów z Izraelem   Maroun   2018-12-24
Mój rok na terytorium Autonomii Palestyńskiej   Gerstenfeld   2018-12-22
Dlaczego Iran finansuje palestyńskich terrorystów?   Tawil   2018-12-15
Nowa palestyńska "troska" o międzynarodowe konwencje   Tawil   2018-11-19
Nadzieja mimo arabskiego antysemityzmu   Maroun   2018-10-31
Pokonanie terroru wymaga wszechstronnej kampanii ideologicznej, kulturowej, edukacyjnej i religijnej   Al-Ansari   2018-10-22
Musicie zakazać zarzynania ofiarnych zwierząt na ulicach   Baraka   2018-08-29
W islamie Jerozolima to nie Mekka   Mohamed   2018-08-27
Tajny powód arabskiego odrzucenia żydowskiego prawa narodowego   Tawil   2018-08-14
Pojechałam do Izraela i nie żałuję tego     2018-08-12
Dlaczego przywódcy palestyńscy sprzeciwiają się pomaganiu własnej ludności?   Tawil   2018-07-18
Jesteśmy rasistami, ale przypisujemy to Izraelowi   Al-Sa'di   2018-07-10
Palestyńczycy: jak poprawić jakość życia?   Tawil   2018-06-30
Dlaczego my, Arabowie, musimy krzyczeć   Maroun   2018-06-27
Palestyńczycy: Ofiary arabskiego apartheidu   Toameh   2018-06-25
W przyszłym roku w Jerozolimie   Eid   2018-06-22
Egipski Al-Azhar upiera się przy antysemityzmie   Mohamed   2018-06-14
O tym nie słyszeliście na Zachodzie   Tawil   2018-06-13
Tak, było mi dobrze w Izraelu, kiedy Palestyńczycy ginęli w Gazie   Maroun   2018-06-02
Obalenie 25 mitów lewicy i Arabów z prespektywy lewicowego Araba   Maroun   2018-05-05
Wciągamy religię w każdy aspekt naszego życia   Hamami   2018-04-21
Palestyńczycy torturowani; media milczą   Tawil   2018-04-21
Jestem jawnym i dumnym syjonistą, bo jestem jawnym i dumnym lewicowcem   Maroun   2018-04-11
Kiedy religię przedstawia się jako ideologię, jest bardziej niebezpieczna niż broń nuklearna     2018-03-22
Grożenie terrorem nie powinno być sposobem zarabiania na życie   Darwish   2018-01-31
Arabskie reżimy przerażone wolnością w Izraelu   Meotti   2018-01-30
Odwiedzanie Izraela jest przywilejem, a nie prawem   Maroun   2018-01-20
Witajcie na Zachodzie, ale prosimy się nie integrować …    Arbabzadah   2018-01-01
Rzeczywista reakcja palestyńska na jerozolimskie przemówienie Trumpa   Tawil   2017-12-09
Do moich rodaków Libańczyków, których gniewają izraelskie bomby   Maroun   2017-11-05
Palestyńczycy zamykają w więzieniu dziennikarzy za ujawnianie korupcji   Toameh   2017-10-02
Iracki duchowny: muzułmanie są utrapieniem świata     2017-09-29
Błędem jest ograniczanie wolności myśli obywateli   Al-Salem   2017-09-28
Popieranie Izraela jest obowiązkiem lewicy   Maroun   2017-09-24
Kiedy "progresizm" miażdży kobiety muzułmańskie   Mohamed   2017-09-23
Muzułmanie amerykańscy powinni zdemaskować imamów, którzy głoszą nienawiść   Al-Hadj   2017-09-20
Ograniczanie praw kobiet: Prawa islamskie i multikulturalizm   Khan   2017-09-16
Palestyńczycy, których zachodnie media wolą nie widzieć   Toameh   2017-09-13
Ofiary islamizacji Turcji: kobiety   Bekdil   2017-09-09
Szef ONZ Guterres, media i palestyńskie fake news   Tawil   2017-09-06
Palestyńczycy: Niszczenie sądownictwa   Toameh   2017-09-04
My, muzułmanie, jesteśmy całkowicie pozbawionymi samokrytycyzmu płaczliwymi łobuzami na szkolnym podwórku   Nawaz   2017-09-02
Uderzyć w wylęgarnie terroru   Khan   2017-09-01
Musimy podjąć stanowczą decyzję     2017-08-27
Czy było etyczne ze strony Izraela NIEdeportowanie Arabów w 1948 i 1967 r.?   Maroun   2017-08-06
Zaprzeczaj Holocaustowi, ale nigdy nie kwestionuj szariatu?   Rafizadeh   2017-07-31
Problemem z wykrywaczami metalu jest to, że są one żydowskie   Maroun   2017-07-25
Islamska koncepcja “feminizmu”   Darwish   2017-07-23
UNESCO wspiera terroryzm   Tawil   2017-07-20
Modernizacja Bliskiego Wschodu jest spektakularna   Taheri   2017-07-19
Arabowie, którzy nie cenią Izraela, są głupcami   Maroun   2017-07-16
My, Arabowie, mamy cholerne szczęście, że Żydzi nie zachowują się jak Arabowie   Maroun   2017-07-15
Nadchodzi kolejna antysemicka wojna, a świat dalej odwraca głowę   Maroun   2017-07-04
Turcja bez cenzury: wojna z mediami   Bulut   2017-07-03
Jako lekarz i muzułmanin protestuję przeciw okaleczaniu kobiet   Jasser   2017-07-01
Niewygodna prawda o konflikcie izraelsko-palestyńskim   Maroun   2017-06-30
Miękki szariat w Turcji     2017-06-29
Źli przywódcy - prawdziwa tragedia Palestyńczyków   Toameh   2017-06-24
Świat musi wygnać niszczące go fantazje   Qudosi   2017-06-11
Jako Arab wstydzę się za wojnę sześciodniową   Maroun   2017-06-07
Dorastając na północ od Izraela: Jak zostałem żarliwym syjonistą   Maroun   2017-05-31
Palestyńczycy: Groźby, które Trump powinien usłyszeć   Tawil   2017-05-22
Palestyńczycy potrzebują prawdziwego poparcia   Eid   2017-05-18
Przemysł terroryzmu   Tawil   2017-04-14
Kiedy Arabowie przestaną pozwalać, by prowadzono ich jak barany?   Maroun   2017-04-12
Proszę, czy Zachód mógłby przestać stawać po stronie zbrodniarzy?   Khan   2017-04-03
Linda Sarsour to objaw poważniejszej choroby   Maroun   2017-04-02
Gość z Czarnego Lądu   Koraszewski   2017-03-31
Palestyńczycy: Puste obietnice Abbasa   Toameh   2017-03-31
Czy twardogłowa lewica jest sprzymierzona z radykalnymi islamistami?   AlSaied   2017-03-29
Jako muzułmanka zdecydowanie popieram zakaz zakwefiania   Ahmed   2017-03-28
Czego nie mówią ci o Indonezji   Lato   2017-03-27
Palestyńczycy: fałszywe informacje i “alternatywne fakty”   Tawil   2017-03-14
Antysemityzm: wpatrywanie się w mrok   Maroun   2017-03-07
Wspieranie terroryzmu pod przykrywką dziennikarstwa   Tawil   2017-03-06
Tortury za murami Jerycha   Toameh   2017-02-08
Świat ma dość muzułmańskiego ekstremizmu religijnego     2017-01-22
Dysydenci arabscy i wojna o pokój     2017-01-19
Spojrzenie Araba na pokojowy szczyt w Paryżu   Maroun   2017-01-17
Przemówienie noworoczne do świata muzułmańskiego   Darwish   2017-01-07
Kontratak liberalnych muzułmanów   Palmer   2016-12-24
Komu po drodze z Trumpem?   Koraszewski   2016-12-09
Strach przed prezydenturą Trumpa jest  przesadny   Al-Hadj   2016-11-27
Żydzi z sześcioma ramionami   Rahola   2016-11-04
Skończcie z podżeganiem przeciwko Żydom     2016-10-23
Wywiad z francuskim eseistą, Majidem Oukacha   Canlorbe   2016-10-19
Świat jest jeden i trzeba do niego dołączyć     2016-10-17
Długa walka dra Turkiego Al-Hamada   Fernandez   2016-10-13
Złe wiadomości dla nienawidzących Izraela   Toameh   2016-09-24
Wzrastające szeregi muzułmańskich syjonistów   Koraszewski   2016-08-20
Terror jest produktem ekstremizmu w mediach, meczetach i szkołach   Al-Rashed   2016-08-15

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk