Prawda

Piątek, 5 marca 2021 - 01:10

« Poprzedni Następny »


Powiadom znajomych o tym artykule:
Do:
Od:

Państwo jako stróż dzienny


Andrzej Koraszewski 2014-11-05


Adam Smith miał marzenie, żeby państwo było tylko nocnym stróżem, pilnującym, aby niewidzialna ręka rynku nie okazywała się ręką gangstera. O tym, że nieuczciwe praktyki mogą rynek psuć, wiedział świetnie i jako urzędnik państwowy próbował temu zapobiegać.

Mądra teoria pana Smitha dotarła z pewnym opóźnieniem pod nasze strzechy, porzuciliśmy socjalistyczny, pańszczyźniany industrializm i weszliśmy na drogę gospodarki rynkowej, ufni, że niewidzialna ręka rynku da większości według jej zasług, a ta większość, kierowana mądrym egoizmem, okaże solidarność z tymi, którym z takich czy innych powodów relacje z niewidzialną ręką źle się ułożyły. Wolny handel pozwala na gromadzenie środków na szczodrą solidarność, ale jest on prawdziwie wolny, kiedy konkurencja jest uczciwa, a konsument chroniony przed oszustami.

 

Tajemnica ukrywa się w tym, że wolny handel wyzwala potencjał ludzkiej pomysłowości, czyli te zasoby, które są stokrotnie ważniejsze niż kopalnie soli, złota, diamentów, miedzi, pokłady węgla czy ropy naftowej. Nic dziwnego, że poziom innowacyjności w świecie, w którym dominuje prawdziwy wolny handel, tysiąckrotnie przekracza innowacyjność w świecie, w którym miejsce w społeczeństwie wyznacza przypisanie z racji urodzenia, a zamożność zależy od tego, z czyjej niewolniczej lub półniewolniczej pracy możesz korzystać.

 

Wolność człowieka bez wolnego handlu okazuje się nieodmiennie problematyczna, wszelako wolność bywa nadużywana przez różnego rodzaju cwaniaków i stąd potrzeba stróża.

 

Przerzuciwszy się w trybie szokowym na system gospodarki rynkowej, pospiesznie ustanowiliśmy anioła stróża, żeby cwaniacy nie chowali się za niewidoczną ręką. Stróż otrzymał niezbyt zręczną nazwę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

 

Chronienie konkurencji brzmi nieco podejrzanie, ale kierowani dobrą wolą chcieliśmy się domyślać, że może tu chodzić o chronienie zasad uczciwej konkurencji. Różne decyzje tego Urzędu skłaniały do dosłownej interpretacji jego nazwy, zaś pewna decyzja UOKiK pozwala podejrzewać, iż bardziej właściwą byłaby tu nazwa Urząd Ochrony Kantujących Konsumenta.

 

Jak za Polską Agencją Prasową informowała mp.pl, w artykule pod tytułem  NRL versus UOKiK w sprawie homeopatii, ta państwowa instytucja, mająca chronić konsumenta przed cwaniakami, postanowiła dać przykład i surowo karać wszelkie próby ujawniania oszukiwania konsumentów.

 

Dawno, dawno temu, w lipcu 2008 roku ( a więc ponad sześć lat temu), Naczelna Rada Lekarska „negatywnie oceniła zjawisko stosowania homeopatii i pokrewnych nienaukowych metod przez niektórych lekarzy i lekarzy dentystów, a także organizowanie szkoleń w tych dziedzinach przez instytucje i organizacje mające sprawować pieczę nad prawidłowym wykonywaniem zawodów medycznych”.

 

Państwowy Urząd, mający pełnić rolę stróża zasad uczciwej konkurencji, rozpoczął proces myślenia, który zakończył równo trzy lata później, czyli w lipcu 2011 roku i... nałożył na Naczelną Izbę Lekarską karę w wysokości 50 tysięcy złotych. Jak czytamy w cytowanym tu doniesieniu:

Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło stanowisko Izby, zgodnie z którym lekarzom - za przepisywanie pacjentom produktów homeopatycznych dostępnych wyłącznie na receptę - groziło wszczęcie postępowania dyscyplinarnego - informował wtedy UOKiK.

 

Prawdą jest, że nasz lokalny stróż dzienny znalazł się w dylemacie, jako że będąc częścią większego organizmu, znajduje się w sferze oddziaływania ponadnarodowej myśli urzędniczej, europejskiej w duchu i unijnej w treści. Ponadnarodowa myśl urzędnicza objęła słodzoną wodę jak również powstałe na jej bazie granulki, jako cudowny produkt, mający właściwości lecznicze i stanowiący rynkową konkurencję dla leków podlegających surowej procedurze testowania pod względem zawartości, skuteczności i skutków ubocznych.


„Leki” homeopatyczne są sprawdzane tylko pod względem bezpośrednich skutków ubocznych i wszystkie testy wykazały, że „leki” te mogą zaszkodzić, jeśli się człowiek w nich utopi.  (Zabijają jednak w inny sposób, ale o tym potem.)

 

Zdaniem lekarzy „leki” homeopatyczne pomagają jak umarłemu kadzidło, ale rygorystyczne wymogi stawiane producentom leków nie obowiązują szamanów. Nasz państwowy Urząd służący jako dzienny stróż i zajmujący się ochroną nieuczciwej konkurencji ma silne argumenty:

 

Przedstawiciele UOKiK powiedzieli PAP, że w sprawie w ogóle nie powinno chodzić o oceny naukowe poszczególnych metod terapeutycznych, tylko o niedopuszczalną ingerencję samorządu lekarskiego w rynek produktów leczniczych, polegającą na zakazie stosowania legalnych produktów.

 

Tłumacząc to na zrozumiały język polski, nie chodzi o to, czy konsument jest oszukiwany, czy nie, chodzi o to, żeby urzędnik miał osłonięty tyłek. Ponieważ pani premier Kopacz, mimo medycznego wykształcenia i pełnej wiedzy na temat zerowej skuteczności „leków” homeopatycznych, jeszcze jako minister zdrowie nie zgłosiła weta wobec unijnego nakazu dopuszczenia tych oszukańczych produktów do obrotu, podległy jej Urząd Ochrony Nieuczciwej Konkurencji, nawet jeśli jego pracownicy posiadają wystarczający poziom inteligencji, żeby odróżnić słodzoną wodę od przetestowanych medykamentów, są zbyt dobrze płatni, aby chcieli być uczciwi.

 

Tak więc, ujawnianie kantowania konsumentów staje się decyzją Wysokiego Urzędu czynnością karalną. Zaś ta, jak powiada Urząd, „niedopuszczalna ingerencja w rynek produktów leczniczych” ciągle się powtarza, Urząd nie ma innego wyboru, jak konsekwentnie ścigać tych, którzy ośmielają się głosić, że mamy na „rynku produktów leczniczych” produkty, które nie leczą, gdyż na mocy praw fizyki leczyć nie mogą, a setki badań wykazały, że również w tym przypadku rzeczywistość zgadza się  teorią. Mówili o tym eksperci z Polskiej Akademii Nauk, liczni profesorowie medycyny, a nawet zwykli lekarze. Naczelna Izba Lekarska (podobnie zresztą jak rzeczony Urząd) została powołana w określonym celu, a jest nim m.in. pilnowanie, iżby zawód lekarza był praktykowany zgodnie z wiedzą medyczną, czyli mówiąc inaczej pilnowanie, by konsument usług medycznych nie był narażony na szalbierstwo. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zamierza wymusić odstąpienie od tego celu Naczelnej Izby Lekarskiej i żadne „oceny naukowe” od tego zamiaru go nie odwiodą.

 

Czas urzędowy jest znacznie wolniejszy od czasu ludzkiego, więc decyzje podjęte kiedy rodziły się dzieci, które niebawem pójdą do szkoły, staną się teraz przedmiotem rozważań specjalnego sądu. Już w najbliższy piątek, 7 listopada przed Sądem Okręgowym w Warszawie (przy ulicy Czerniakowskiej 100), a dokładniej w Wydziale Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odbędzie się wysłuchanie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Macieja Hamankiewicza i sekretarza tej Rady Konstantego Radziwiłła.

 

Nie wiemy, czy będzie to wysłuchanie otwarte, czy zamknięte, ani jak liczne grono dziennikarzy, zarówno zwolenników, jak i przeciwników gospodarki rynkowej i wolnego handlu, pojawi się na ulicy Czerniakowskiej. Czy będzie profesor Balcerowicz, albo ktoś z Centrum im. Adama Smitha, kto zechce przy okazji opowiedzieć prasie, co szkocki ekonomista rozumiał przez państwo w roli nocnego stróża i dlaczego nasz dzienny stróż jest nie tylko groteskowy, ale i rażąco sprzeczny z ideą ochrony zasad uczciwej konkurencji interesów konsumenta?

 

Może ktoś odpowiedzieć, że profesor Balcerowicz nie zajmuje się takimi głupstwami, jak patrzenie stróżowi na ręce, a eksperci Centrum im. Adama Smitha studiowaniem pism Adama Smitha. Gdybyśmy jednak chcieli mieć gospodarkę bardziej rynkową, a konkurencję bardziej uczciwą, warto tę arcyciekawą sprawę o ściganie prób ujawniania oszukiwania konsumentów śledzić, bo chociaż nasze prawo nie jest oparte na precedensach, to nie jest prawdą, że precedensy nie wpływają na nasze prawo, szczególnie te, które zostają usankcjonowane bez tego, by ktokolwiek zauważył, że mamy do czynienia z astronomicznym skandalem. Kiedy reakcja na skandal pojawia się w dawkach homeopatycznych, skandal staje się normalnością i tylko woda pamięta, że coś było nie tak.

 

A gdyby ktoś pytał, czy nieszkodliwe „leki” homeopatyczne mogą zabijać, to wystarczy zapytać dowolnego lekarza jak często szybka diagnoza i szybka właściwa terapia decydują o życiu lub śmierci. Pseudoleki, o które tak usilnie walczy UOKiK, mimo, że są nieszkodliwe,  zabijają częściej niż nam się wydaje.     

Uzupełnienie  

Jak łatwo sie domyślac zainteresowanie mediów ta sprawa było zerowe (prasa była w całości zajęta mnachlojkami sejmowych osłów). Tylko w "Gońcu Medycznym" ukazała się następująca notka:

Hamankiewicz przed sądem: stanowiska NRL ws. homeopatii było tylko wskazówką dla lekarzy

Stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej są wskazówką dla lekarzy, za ich nieprzestrzeganie nie grożą postępowania dyscyplinarne - mówił w sądzie prezes NRL Maciej Hamankiewicz. Zeznawał on w procesie samorząd lekarski - UOKiK, dotyczącym negatywnego stanowiska NRL ws. homeopatii.

Interpretacja: Naczelna Rada Lekarska udzieliła sądowi zapewnienia, że nie będzie w żaden sposób karać za naruszanie etyki lekarskiej i przepisywanie "leków", o których lekarz wie, że nie mogą działać. 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
2. Ważny suplement. Lucjan Ferus 2014-11-06
1. Wyrafinowane poczucie humoru. Lucjan Ferus 2014-11-06


Znasz li ten kraj

Znalezionych 304 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Groza reedukacji narodowej   Koraszewski   2021-02-27
Państwo mi nie służy   Koraszewski   2021-02-24
Prymas częściowo nieświeży   Koraszewski   2021-02-19
Teologia zniewolenia kontra społeczeństwo obywatelskie   Koraszewski   2021-02-01
Zostałem zaszczepiony przeciw wrednemu wirusowi   Koraszewski   2021-01-27
Opowieść o Polaku, który się prawdzie nie kłaniał   Koraszewski   2021-01-06
Rok parasola i parasolki?   Koraszewski   2021-01-04
Wypas środowiskowych prawd   Koraszewski   2020-12-28
„Uwaga, tu obywatelki i obywatele, to jest legalne zgromadzenie!”. Powolne budowanie mostów ponad podziałami.   Górska   2020-12-19
Doktor Dolittle i zielony kanarek    Garczyński-Gąssowski   2020-12-12
Seks bez seksizmu, kapłaństwo bez pedofilii   Koraszewski   2020-12-08
Opowieść o nocnym stróżu, kucharce i wartościach   Koraszewski   2020-12-06
Cyrkowe fikołki, teatralne gesty i realne działania opozycji   Górska   2020-11-30
Lekcja zdalna i pytanie dodatkowe   Kruk   2020-11-26
Przez okno wszedł Ziobro, a spod łóżka wylazł biskup, czyli jak Jarosław Kaczyński rozpętał wojnę domową   Górska   2020-11-24
Mowa pozasejmowa do obywatela Kaczyńskiego   Koraszewski   2020-11-21
Przekleństwo naszych czasów i wszystkich wcześniejszych   Kruk   2020-11-16
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!   Koraszewski   2020-11-11
Panie Ministrze Czarnek, trzeba było ich nie… epatować wizerunkami młodocianych bohaterów   Górska   2020-11-03
Kobiety żądają zdjęcia dziadów   Koraszewski   2020-11-02
Wściekłość, działanie, skuteczność   Koraszewski   2020-10-30
Mazurek Dąbrowskiego w Świętochłowicach   Górska   2020-10-29
Chrześcijańskie wartości w pisowskim sosie   Koraszewski   2020-10-26
Z notatnika starego państwowca   Koraszewski   2020-10-17
Meandry odporności stadnej   Koraszewski   2020-10-12
Patrz Kościuszko na nas z nieba   Koraszewski   2020-09-29
„Moje życie jest klęską”   Koraszewski   2020-09-14
Inna twarz polskiego Sejmu   Koraszewski   2020-09-10
Niech żyje król!   Łukaszewski   2020-09-01
Wojaki Chrystusa i cudaki z PZPR   Koraszewski   2020-08-21
Maska jako symbol statusu społecznego   Koraszewski   2020-08-16
Raz na ludowo   Łukaszewski   2020-08-11
W okopach świętej  niechęci   Koraszewski   2020-08-05
Uwaga: PiS kocha ubogich   Koraszewski   2020-07-29
Rozważania wokół praworządności   Koraszewski   2020-07-27
Reizm nasz ledwie żywy   Koraszewski   2020-07-19
Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieństwaMarcin Kruk   Kruk   2020-07-16
Smutek obwodów kiepsko scalonych   Kruk   2020-07-11
W niedzielę druga tura, ale właściwie czego?   Koraszewski   2020-07-07
Przekonajcie mnie dlaczego mam głosować na Trzaskowskiego   Koraszewski   2020-07-01
Dyskurs narodowy i jego meandry   Kruk   2020-06-09
Widziane z ławy oskarżonych   Koraszewski   2020-06-01
Niespodziewana erekcja impotenta na placu elekcyjnym   Koraszewski   2020-05-09
Wolność jest zaledwie wstępem   Koraszewski   2020-05-06
Między świętem braku pracy a świętem gwałcenia konstytucji   Koraszewski   2020-05-02
Trzy razy NIE w bolszewickim plebiscycie na prezydenta   Koraszewski   2020-04-17
Samorząd, solidarność, samopomoc   Koraszewski   2020-04-15
Zdalna lekcja wychowawcza   Kruk   2020-04-06
Jak zbrodniczy okaże się ten rząd?   Koraszewski   2020-04-03
Kochać i być mądrym   Koraszewski   2020-04-01
Plac Powstańców i inne przystanki   Zbierski   2020-03-12
Bóg Kościołem upupiony   Koraszewski   2020-03-05
Wyścig do fotela i dylematy wyborcy   Koraszewski   2020-02-19
PiS budzi się z ręką w nocniku i przeciera oczy   Koraszewski   2020-02-15
Podanie o posadę prezydenta   Koraszewski   2020-02-12
Raport z małego miasta   Koraszewski   2020-01-23
Kości zostały rzucone   Koraszewski   2020-01-21
Diabeł hasa po Księżych Górkach   Kruk   2019-11-21
Nie cała władza w rękach postprawdziwków   Koraszewski   2019-11-18
Sen nocy listopadowej   Kruk   2019-11-12
Troski i zmartwienia z celibatem   Koraszewski   2019-10-30
Zjednoczona prawica i Halloween   Koraszewski   2019-10-26
Moralne zwierzę to oburzone zwierzę   Koraszewski   2019-10-21
Związki partnerskie w czwartej Rzeczpospolitej   Koraszewski   2019-10-16
Dzień po wyborach, Dzień Nauczyciela   Koraszewski   2019-10-14
Bób, Hummus, Włoszczyzna   Koraszewski   2019-10-02
Niedziela handlowa i Ogórek małoetyczna   Kruk   2019-10-01
Czy Polscy wybiją się i na co teraz?   Koraszewski   2019-09-28
Homo politicus vs. Homo sapiens   Koraszewski   2019-09-16
Uwagi o groźnej przewadze donosów nad doniesieniami   Koraszewski   2019-09-09
Dla kogo feralna okaże się trzynastka?   Koraszewski   2019-08-31
Kilka uwag o podwójnej lojalności   Koraszewski   2019-08-21
Przeszłość i przyszłość polskiego paralmentaryzmu   Koraszewski   2019-07-27
Ogólna teoria zatroskania   Koraszewski   2019-07-25
Struktura klasowa w świadomości aspołecznej   Koraszewski   2019-07-20
Trudno kochać i być mądrym, jeszcze trudniej nie znosić i pozostać mądrym   Koraszewski   2019-07-10
O szkodliwości palenia (na stosach) i migotaniu przedsionków (do władzy)   Koraszewski   2019-07-08
Marchewka stadnego myślenia i niechciany kij racjonalizmu   Koraszewski   2019-07-04
Wściekłość nieboszczyka i duma romantyków   Koraszewski   2019-06-24
Kronika szczęśliwego dzieciństwa   Ferus   2019-06-23
Spór o wiek zgody w czasach przyzwolenia   Koraszewski   2019-06-19
Nocne polucje wiceministra nieprawości   Kruk   2019-06-15
Jak słuchać, żeby być rozumianym?   Koraszewski   2019-06-12
Przepraszam, że przypominam raz jeszcze   Koraszewski   2019-06-06
Za Głupotę Naszą i Waszą   Koraszewski   2019-05-30
Uwagi o pełniących obowiązki  mądrych i dobrych   Koraszewski   2019-05-20
Primas Poloniae i jego niepokojący brak zgody   Koraszewski   2019-05-13
Serwus, madonna, czyli signum temporis   Koraszewski   2019-05-10
Chwała Bogu, mamy święto maryjne   Kruk   2019-05-03
Strajki szkolne czyli niesolidarna "Solidarność"   Garczyński-Gąssowski   2019-04-24
Jak będziemy obchodzić święto Konstytucji?   Koraszewski   2019-04-08
Oświata, poświata, stan umysłów   Koraszewski   2019-04-03
Niewiara szukająca zrozumienia   Koraszewski   2019-03-12
Jak sztuczna inteligencja wyssała antysemityzm z  mlekiem matki   Koraszewski   2019-03-03
Nie pluć na Ogórek, nie zanieczyszczać wagonu   Koraszewski   2019-02-11
Inspirująca „Pieśń ciszy”   Ferus   2019-02-03
Czy dzisiejsza Polska jest demokracją?   Koraszewski   2019-01-24
Błąd sprzed 30 lat, za który nadal płacimy   Koraszewski   2019-01-19
Czy można reaktywować Komisję Edukacji Narodowej   Koraszewski   2019-01-14
Człowiek, katolik, przecie nie ssak   Koraszewski   2019-01-09

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk