Prawda

Niedziela, 7 sierpnia 2022 - 20:31

« Poprzedni Następny »


Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów


Steven Novella 2022-06-02


Wygląda na to, że z Brexitu wyszło coś dobrego. UE zasadniczo zakazała produktów GMO (organizmów modyfikowanych genetycznie), co moim zdaniem jest sprzeczne z nauką i nadmiernie restrykcyjne. Postawy anty-GMO są wyraźnie skorelowane ze słabą wiedzą na temat rolnictwa i genetyki. Jest tak, ponieważ postawy anty-GMO zostały w dużej mierze stworzone przez kampanię propagandową opartą na kłamstwach i dezinformacji. Na przykład wiele osób, które sprzeciwiają się GMO, twierdzi, że Monsanto pozwała rolników za przypadkowe zanieczyszczenie. To absolutnie nieprawda, ale skutecznie demonizowało branżę.


Wielka Brytania może teraz swobodnie tworzyć własne przepisy dotyczące GMO i wydaje się, że zmierzają do poluzowania swoich ograniczeń. Jednak ograniczają to rozluźnienie do organizmów z „edytowanych genami” i tylko do roślin (nie zwierząt). To jest zaledwie pół kroku, ale przynajmniej we właściwym kierunku. Jaka jest różnica między genetyczną modyfikacją a edytowaniem genów?

 

„Edytowanie genów” to nowa kategoria, obejmująca zmiany genetyczne, (które wcześniej były wrzucane do jednego worka w ramach GMO), wyodrębniona teraz głównie ze względu na dostępność nowej technologii. Roślina z edytowanymi genami to taka, w której jeden lub więcej genów zostało włączonych lub wyłączonych, ale nie dodano nowego materiału genetycznego. GMO jest obecnie ograniczone do organizmów, do których dodawany jest nowy materiał genetyczny (albo cisgeniczny, jeśli pochodzi z tego samego gatunku, albo transgeniczny, jeśli pochodzi z innego gatunku). Dlaczego różnica? To wszystko jest ostatecznie arbitralne, nie oparte na żadnej racjonalnej nauce. Na przykład możesz użyć promieniowania lub chemikaliów, aby szybko zmutować rośliny, zasadzić setki mutantów, a następnie wybrać te, które mają pożądane cechy (proces zwany hodowlą mutacji). To jest w porządku i nie jest uważane za zmodyfikowane genetycznie. Takie rośliny liczą się nawet jako „organiczne” (kolejna arbitralna etykieta). Jeśli jednak precyzyjnie wstawisz znany gen, to w jakiś sposób jest to uważane za GMO i demonizowane przez duży odłam populacji.

 

Próbując ominąć trwającą od dziesięcioleci kampanię mającą na celu skierowanie opinii publicznej przeciwko GMO za pomocą propagandy, niektórzy zwolennicy i regulatorzy stworzyli nową kategorię edytowania genów, częściowo w odpowiedzi na CRISPR, który pozwala na znacznie szybsze i tańsze włączanie i wyłączanie genów. Powstało znacznie więcej roślin uprawnych z edytowanymi genami, a w niektórych krajach organy nadzorcze zdecydowały, że nie stanowią one takiego samego poziomu ryzyka, jak faktyczne wprowadzenie nowego genu. To jest częściowa wygrana – ale muszę zaznaczyć, że nie ma wykazanego ryzyka także transgenicznych GMO.

 

Proponowane brytyjskie rozporządzenie pozwoliłoby na uprawę i sprzedaż roślin, które zostały poddane edytowaniu genów. Nadal nie znosi to unijnego zakazu GMO ani zwierząt z edytowanymi genami, głównie z powodu utrzymujących się uprzedzeń i propagandy. Na przykład powodem, dla którego nie zniesiono zakazu dotyczącego zwierząt z edytowanymi genami, jest to, że chcą przeprowadzić więcej badań, aby upewnić się, że powstałe zwierzęta nie będą cierpieć. Jestem całkowicie za tym, by zwierzęta nie cierpiały, i za takim regulowaniem przemysłu, aby upewnić się, że nie cierpią. Ale znowu nie ma powodu, by sądzić, że edytowanie genów powoduje cierpienie. Oczywiście każda indywidualna zmiana musi być oceniana indywidualnie i ponownie jestem za regulowaniem branży oraz ocenianiem i zatwierdzaniem każdej proponowanej zmiany z osobna. Tak się teraz dzieje. Proponowana edycja genów ma na celu na przykład uczynienie zwierząt bardziej odpornymi na choroby. Jest to dobre dla zwierząt, dobre dla przemysłu i dobre dla konsumenta. Nie wiem, jak odporność na choroby spowoduje cierpienie zwierzęcia. Ale dobrze – oceń badania pod kątem wszelkich proponowanych zmian, zamiast wprowadzenia ogólnego zakazu opartego na niejasnych i nieuzasadnionych obawach.

 

Tłumek sprzeciwiający się GMO, w tym lobby organiczne, odpowiedział przewidywalnie słabymi argumentami. Jak donosi BBC:

Jo Lewis, dyrektorka ds. polityki organicznej żywności w Soil Association, krytycznie odniosła się do projektu ustawy, mówiąc: „unika bezpośredniego zajmowania się transformacją potrzebną w naszym systemie żywnościowym i rolniczym dla osiągnięcia prawdziwego bezpieczeństwa i odporności.


Jesteśmy głęboko rozczarowani, widząc, że rząd traktuje priorytetowo niepopularne technologie, zamiast skupiać się na prawdziwych problemach takich jak  – niezdrowa dieta, brak różnorodności upraw, nadmiar zwierząt gospodarskich i spadek liczby pożytecznych owadów, które mogą jeść szkodniki”.

Po pierwsze, technologia wciąż cieszy się poparciem >50%, a jeszcze większym, jeśli jest wykorzystywana do poprawy jakości żywności, a nie do zysków dla rolników (ci chciwi rolnicy, ledwo dający sobie radę z bardzo małymi marginesami zysków). Co ważniejsze, są one niepopularne tylko do tego stopnia, do jakiego ekologiczni lobbyści, tacy jak Lewis, niesprawiedliwie demonizowali technologię. Jej argumentem jest zatem – nie używaj tej technologii, ponieważ uczyniliśmy ją niepopularną, by wesprzeć naszą, konkurencyjną markę. Dokonuje również klasycznej (i w tym przypadku fałszywej) sztuczki – nie skupiaj się na tej kwestii, ale raczej skup się na tej innej kwestii, która naszym zdaniem jest ważniejsza, ponieważ tak mówimy. Oczywiście używanie GMO nie ma absolutnie nic wspólnego z problemami, które według Lewis są ważniejsze, takimi jak niezdrowa dieta i stłoczenie zwierząt. Jej argument jest zatem całkowitym non-sequitur.


Potem jest jeszcze gorzej. Mówi:

Historia dowiodła, że poprzednik edycji genów, GM, „przynosi korzyści tylko mniejszości dużych firm, przy znacznym wzroście kontroli patentów roślin uprawnych i niepożądanych, dochodowych cech, takich jak chwasty odporne na herbicydy”.

Patenty na rośliny uprawne są popularne od 1930 r., kiedy uchwalono pierwsze rozporządzenie dotyczące takich patentów. Od tego czasu zdecydowana większość sprzedawanych nasion to hybrydy, które są w większości opatentowane i nie można ich sadzić ponownie. GMO generalnie mają wyższy poziom ochrony patentowej (patent użytkowy, a nie roślinny), ponieważ mogą dostarczyć dużo więcej informacji na temat genetyki odmiany i mogą chronić nowy kod genetyczny, który stworzyli, a nie tylko ogólną odmianę. Jednak dla rolników nie zmienia się zbyt wiele – wciąż muszą co roku kupować opatentowane nasiona. A przecież przed GMO większość (około 98%) upraw komercyjnych stanowiły hybrydy, których plonów z definicji nie można używać jako materiału siewnego (cechy hybrydowe nie przenoszą się).

 

Co więcej, teraz, gdy minęło ponad 20 lat od pierwszego GMO, patenty zaczynają wygasać. Na rynku pojawiają się teraz generyczne odmiany GMO po znacznie niższych cenach, a rolnicy mogą oszczędzać i ponownie sadzić nasiona, jeśli chcą. Jest to więc właściwie ulepszenie w porównaniu z erą przed GMO, kiedy większość nasion była hybrydami. Rynek generyczny wciąż się rozwija, ale rolnicy mogą już kupować generyczną soję GMO.

 

A na czym polega problem z „dochodowymi” cechami? Jeśli są bezpieczne (a są) i sprawiają, że rolnictwo jest bardziej wydajne (a robią to), w czym problem? Jest to również część wspólnej strategii propagandy anty-GMO, która sprawia, że opinia publiczna myśli, że „GMO” oznacza odporność na herbicydy. Biją w ten bęben bez końca i to działa. Ale modyfikacja genetyczna (i edytowanie genów) to technologia. Nie jest to związane z żadnym poszczególnym zastosowaniem. Demonizowanie całej technologii nie ma sensu, ponieważ nie podoba ci się jedno lub kilku zastosowań. Modyfikację i edytowanie można również wykorzystać do uczynienia upraw odpornymi na choroby, suszę, do lepszej odżywczości, opóźnionego psucia się lub tolerancji na zimno. Pozwala to rolnikom na uprawę większej ilości żywności na mniejszej powierzchni, sprawia, że żywność jest bezpieczniejsza i bardziej pożywna, a także pomoże nam przystosować rośliny do ocieplającego się klimatu. Ale, o zgrozo!– jakaś firma może na tym zarobić. Nie możemy do tego dopuścić.

 

To jest dosłownie najlepszy argument, jakim dysponują mają. To i zwykłe kłamstwa. Będą nawet sprzeciwiać się GMO, które zostało opracowane w laboratorium uniwersyteckim, nie jest opatentowane, zostanie udostępnione rolnikom za darmo i poprawi odżywianie, aby walczyć z plagą dotykającą biednych świata (złoty ryż). Desperacko chcą zabronić tej technologii przed ratowaniem biednych dzieci przed ślepotą i śmiercią, ponieważ może to przynieść publiczne zwycięstwo przeciwko ich szkalowaniu GMO. A ich argumenty są równie żałosne. Takie są boje skrajnej ideologii. Ale możemy cieszyć się z małego zwycięstwa nauki i rozumu w Wielkiej Brytanii.

 

UK Seeks to Allow Gene-Edited Plants

NeuroLogica Blog, 27 maja 2022

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSteven Novella 

Neurolog, wykładowca na Yale University School of Medicine. Przewodniczący i współzałożyciel New England Skeptical Society. Twórca popularnych (cotygodniowych) podkastów o nauce The Skeptics’ Guide to the Universe. Jest również dyrektorem Science-Based Medicine będącej częścią James Randi Educational Foundation (JREF), członek Committee for Skeptical Inquiry (CSI) oraz członek założyciel Institute for Science in Medicine. Prowadzi blog Neurologica.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1325 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk