Prawda

Środa, 20 marca 2019 - 13:18

« Poprzedni Następny »


Problemy z organiczną żywnością i badaniem raka


Steven Novella 2018-10-31


Jednym z frustrujących aspektów tego, jak przedstawiane są informacje o nauce w mediach głównego nurtu, jest to, że skomplikowane badanie z bardzo niejasnymi wynikami przedstawiane jest z wprowadzającą w błąd tezą podstawową. Większość ludzi czyta tylko nagłówek lub może pierwszy akapit, żeby nabrać jakiegoś pojęcia o istocie badania naukowego. Nie czytają całości, żeby dowiedzieć się ważnych szczegółów ani nie szukają samego badania.

Jest to szczególnie problematyczne, kiedy badanie jest wstępne lub kiedy wnioski autora wprowadzają w błąd lub wykazują uprzedzenia.


Najnowszym przykładem tego jest badanie związku między konsumpcją organicznej żywności a ryzykiem zachorowania na raka. CNN poinformowało, że badanie wykazuje: “Możesz zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka przez jedzenie organicznej [żywności], mówi nowe badanie”. Nie – nie to wykazuje badanie.

 

Samo badanie nie jest złe jak na to, czym jest, ale można z niego wyciągnąć tylko bardzo ograniczone wnioski i ma pewne poważne ograniczenia. Badacze analizowali francuską bazę danych dotyczącą dobrej konsumpcji, NutriNet-Santé Prospective Cohort Study. Poprosili wolontariuszy o wypełnianie dzienników żywnościowych przez trzy dni, poinformowali o konsumpcji żywności organicznej, zebrali dane demograficzne i inne o stylu życia, a następnie śledzili ich przez cztery lata używając różnych metod do wykrycia wypadków raka.  

 

Znaleźli negatywny związek między konsumpcją żywności organicznej a ryzykiem raka tylko dla grupy o najwyższej konsumpcji żywności organicznej i tylko dla tych z ogólnie niską do średniej jakością diety oraz tylko dla dwóch rodzajów raka (raka piersi po menopauzie i chłoniaka nieziarniczego). To nie są spójne lub przekonujące wyniki. Choć próbowali wziąć pod uwagę zakłócające zmienne, złożoność tego badania zasadniczo to uniemożliwia. I dlatego nie jest możliwa interpretacja tych wyników z jakąkolwiek pewnością.


Dla wyjaśnienia – to jest tylko badanie obserwacyjne. To znaczy, że nie możemy wyciągać jakichkolwiek pewnych wniosków o przyczynie i skutku, a tylko patrzeć na korelacje. Ponadto, korelacje są niezmiernie skomplikowane. Są to problemy, które moim zdaniem czynią, że nie da się interpretować wyników.


Tutaj jest najdziwniejszy wynik:

Połączenie wysokiej jakości diety i częstego konsumowania żywności organicznej nie wydaje się być związane ze zmniejszonym ryzykiem raka ogólnie w porównaniu do diety o niskiej jakości i rzadkiego konsumowania żywności organicznej. Znaleziono negatywny związek między ryzykiem raka a połączeniem niskiej do średniej jakości diety z wysoką częstotliwością konsumpcji żywności organicznej.  (eTabela 6 w Aneksie).

Trudno powiedzieć, co to znaczy. Biorąc to za dobrą monetę, wydaje się to znaczyć, że jeśli twoja dieta jest dobra, zamiana na organiczną żywność niczego nie dodaje. Jeśli twoja dieta jest niskiej lub średniej jakości, to jedzenie organicznej żywności może być związane z niższym ryzykiem zachorowania na raka. Ale potencjał dla czynników zakłócających jest olbrzymi.


Ponadto uczestnicy tego badania nie byli dobrani losowo – byli wolontariuszami. ¾ z nich to były kobiety, które ogólnie są bardziej skłonne do konsumowania organicznej żywności. Z raportu: 

Wyższa konsumpcja organicznej żywności była pozytywnie związana z płcią żeńską, wysokim statusem zawodowym i miesięcznym dochodem na jednostkę w gospodarstwie domowym, wykształceniem  wyższym, fizyczną aktywnością i statusem byłego palacza (Tabela 1).

Próbowali wziąć pod uwagę te czynniki, ale nie jest to naprawdę możliwe w tego rodzaju badaniu. Uczestnicy tego badania, którzy byli wolontariuszami, nie zaś ludźmi wybranymi losowo, wyraźnie zachowywali się inaczej niż ogólna populacja. Można wychwycić część ich zachowań, ale nie wszystkie.


Moim metodologicznym zastrzeżeniem jest to, że nie ma wzmianki o kontrolowaniu wielu zmiennych i porównań. Kiedy patrzysz na wiele wyników i wiele potencjalnych związków, stwierdzenie, że jeden czy dwa są znaczące, nie zaskakuje.


Tutaj jest fatalna wada, którą sami przyznają:

“Należy wspomnieć o pewnych ograniczeniach naszego badania. Po pierwsze, nasze analizy opierają się na wolontariuszach, którzy prawdopodobnie są ludźmi szczególnie świadomymi spraw zdrowia, ograniczając w ten sposób możliwość uogólniania naszych wyników. Uczestnikami NutriNet-Santé są częściej kobiety, ludzie o wysokim wykształceniu i wykazujący zdrowsze zachowanie w porównaniu do populacji Francji. Te czynniki mogły prowadzić do niższej częstotliwości zachorowań na raka niż w szacunkach krajowych, jak również wyższych poziomów konsumpcji żywności organicznej w naszej próbie.   

Przyznają także, że ich wyniki nie zgadzają się ze znacznie większym Million Women Study, które obejmowało 623 080 kobiet w Wielkiej Brytanii i piszą:

W tym dużym, prospektywnym badaniu było niewiele lub w ogóle nie było zmniejszenia przypadków rak związanego z konsumpcją żywności organicznej, być może tylko z wyjątkiem chłoniaka nieziarniczego.

W programie CNN nie było wzmianki o tym dużym badaniu.


To badanie reprezentuje także główny problem, jaki mam z organicznym rolnictwem – jest to fałszywa dychotomia oparta na odwołaniu się do błędu naturalistycznego. Autorzy wyciągają wniosek, że ich badanie sugeruje promowanie konsumpcji organicznej żywności jako możliwego sposobu zmniejszenia zachorowań na raka. Ich badanie nie jest jednak w stanie pokazać tego, a nawet gdyby były jakieś rzeczywiste sygnały w ich zabałaganionych danych, to jest to błędne podejście.


Promowanie organicznej żywności nie jest racjonalne. Po prostu nie mamy ziemi ani naturalnych nawozów, by wyżywić jakąś znaczącą część świata organiczną żywnością. Ponadto organiczne lobby zajmuje nienaukowe stanowisko w wielu sprawach, takich jak sprzeciwianie się konserwacji żywności przez jej napromienienie i wszelkiej modyfikacji genetycznej. Jest to umowa wiązana z mnóstwem nonsensu i pseudonauki.


Potrzebne nam jest obiektywne, oparte na dowodach spojrzenie na każdą poszczególną zmienną. Z pewnością jest możliwe, że pewne pestycydy powodują negatywne skutki zdrowotne przy obecnych poziomach ich używania (chociaż obecnie nie ma na to dowodów). Jeśli tak, to musimy dowiedzieć się, które i albo je wyeliminować, albo zmienić progi bezpieczeństwa. To w rzeczywistości robią różne agencje regulujące – monitorują dane naukowe i dopasowują odpowiednio progi bezpieczeństwa z szczodrymi marginesami.


Promowanie organicznego rolnictwa ma masę niezamierzonych, negatywnych konsekwencji. Produkty organiczne są zazwyczaj znacznie droższe i mogą zmniejszyć ogólną konsumpcję owoców i warzyw, jeśli ludzie unikają bardziej finansowo dostępnych produktów z powodu nieuzasadnionego strachu.  


Pamiętajmy także, że w organicznym rolnictwie wolno używać wielu pestycydów, tyle tylko, że muszą one być ”naturalne”.


Samo pojęcie organicznego rolnictwa jest pseudonaukową paplaniną. To badanie jest tylko jednym z przykładów dezorientacji, jaką tworzy.

 

Problems With That Organic Food and Cancer Study

23 października 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSteven Novella 

Neurolog, wykładowca na Yale University School of Medicine. Przewodniczący i współzałożyciel New England Skeptical Society. Twórca popularnych (cotygodniowych) podkastów o nauce The Skeptics’ Guide to the Universe. Jest również dyrektorem Science-Based Medicine będącej częścią James Randi Educational Foundation (JREF), członek Committee for Skeptical Inquiry. (CSI) oraz członek założyciel Institute for Science in Medicine. Prowadzi blog Neurologica.
 

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. co... hipi 2018-11-03


Nauka

Znalezionych 917 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Ewolucja „nieredukowalnie złożonych” białek zapobiegających zamarzaniu u ryb polarnych (i policzek wymierzony Behemu)   Coyne   2019-03-20
Złoty ryż wreszcie dopuszczony w Bangladeszu   Novella   2019-03-19
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka   Welsh   2019-03-18
Wyprane kłamstwa   Ridley   2019-03-14
Czy islamska teologia i filozofia może wzbogacić etyczną debatę wokół CRISPR?   Coyne   2019-03-06
Kacze dzioby, Umwelt i a priori Kanta   Cobb   2019-03-04
Co kręci płaskoziemców   Novella   2019-03-02
Ślimaki nagoskrzelne mają kolczaste penisy jednorazowego użytku, którymi usuwają plemniki rywala ze swojej partnerki   Coyne   2019-03-01
Zrozumienie nowoczesnych horrorów afrykańskich zakorzenionych w handlu niewolnikami przez Ocean Indyjski   Clarfield   2019-02-28
Raport z sensacyjnym twierdzeniem o ”załamaniu klimatu” jest chwytliwy, ale nieprawdziwy   Lomborg   2019-02-27
Naukowiec analizuje dwa przykłady w nowej książce Behego; stwierdza, że są głęboko błędne   Coyne   2019-02-26
Triasowy mięsak, czyli praprzodkowie żółwi też chorowali na nowotwory   Łopatniuk   2019-02-16
Co nauka może powiedzieć pani Ocasio-Cortez o klimacie   Lomborg   2019-02-15
Kury produkujące leki   Novella   2019-02-14
Rak w raku i przerzut w przerzucie   Łopatniuk   2019-02-09
Prawo niezamierzonych konsekwencji   Novella   2019-02-07
Czy świat rzeczywiście staje się biedniejszy? Odpowiedź Stevena Pinkera   Coyne   2019-02-06
Maniok o wysokiej zawartości żelaza i cynku może poprawić odżywianie i zdrowie w Afryce Zachodniej     2019-02-05
Dalszy spadek zgonów z powodu raka   Novella   2019-02-04
Dokopywanie nauce przez dwóch naukowców i filozofa   Coyne   2019-02-01
Jacy naprawdę byli neandertalczycy?   Novella   2019-01-31
Żywność GM i zmiana opinii   Novella   2019-01-29
Wojny o Oświecenie: kilka refleksji o Enlightenment Now, w rok później   Pinker   2019-01-25
Dunning Kruger a opozycja wobec GMO   Novella   2019-01-23
Nasza pamięć cofa się   Nivella   2019-01-21
Niezrozumienie efektu Dunninga-Krugera   Novella   2019-01-18
Szarlataneria finansowana przez społeczność internetową   Novella   2019-01-16
Nowa duża salamandra ze Stanów Zjednoczonych   Mayer   2019-01-10
Kwitnące rośliny pozostają zdolne do życia po przejściu przez przewód pokarmowy ptactwa wodnego   Coyne   2019-01-07
Radykalne poglądy polityczne korelują z marnym metapoznaniem   Novella   2019-01-05
Nareszcie: owocowy gospodarz dzikiej Drosophila melanogaster   Coyne   2019-01-02
Z końcem roku   Łopatniuk   2019-01-01
Psychologia globalnego pesymizmu   Ridley   2018-12-26
Wiara w Świętego Mikołaja   Novella   2018-12-25
Brudna pardwa górska   Lyon   2018-12-24
Lotosowe szaleństwo   Łopatniuk   2018-12-22
Intrygujące zajęcia na Princeton University   Coyne   2018-12-19
Aktywność umysłowa nie zapobiega osłabieniu umysłowej sprawności   Novella   2018-12-15
Musi się potępić akademicki mobbing uczonego     2018-12-14
Dlaczego sądy nie powinny rozstrzygać o nauce     2018-12-13
Dziennikarze  nie rozumieją nowego raportu USA o klimacie   Lomborg   2018-12-12
Kilka myśli o altruizmie   Coyne   2018-12-10
Nauka nie jest twoim wrogiem   Pinker   2018-12-08
Czy poparcie przez celebrytę może skłonić ludzi do zaakceptowania ewolucji?   Coyne   2018-12-07
Dominujący indyk i jego popisy   Lyon   2018-12-04
Dlaczego kocie języki są kolczaste?   Coyne   2018-12-01
Hiszpania dąży do zakazania alternatywnej medycyny   Novella   2018-11-30
Inżyneria fotosyntezy i jej przeciwnicy   Novella   2018-11-27
Mój list do Darwina   Coyne   2018-11-26
Zapuszczenie   Łopatniuk   2018-11-24
Nowa praca potwierdza sześć podgatunków tygrysa   Coyne   2018-11-21
Nawigacja może być fundamentalna dla myślenia   Novella   2018-11-20
Zrezygnowanie z hamburgerów nie uratuje planety   Lomborg   2018-11-16
Echinacea nie działa na przeziębienie   Novella   2018-11-15
Laserowe skanowanie Archeopteryxa   Novella   2018-11-10
Apoptoza całego ciała   Dennett   2018-11-09
Głębota i polityka pseudogłębi   Hughes   2018-11-08
Niewydolność wątroby spowodowana ekstraktem z zielonej herbaty   Novella   2018-11-06
Skąd wiemy, że niemal wszyscy neandertalczycy byli praworęczni?   Coyne   2018-11-05
Co nam daje psychologia ewolucyjna?   Flock   2018-11-01
Problemy z organiczną żywnością i badaniem raka   Novella   2018-10-31
Geny, które wpływają na ludzką inteligencję i osobowość   Ridley   2018-10-30
Dławiący problem   Łopatniuk   2018-10-27
Niepoprawna ludzkość znowu poprawiona   Koraszewski   2018-10-26
Neandertalskie kości w Chorwacji   Coyne   2018-10-25
Światowa Organizacja Zdrowia udziela poparcia szarlatanerii   Novella   2018-10-24
Socjologia. Uwagi o nauce zaangażowanej   Koraszewski   2018-10-22
Daj ać ja pobruszę …   Łukaszewski   2018-10-20
Opieka zdrowotna neandertalczyków   Novella   2018-10-17
Łez kamienie   Łopatniuk   2018-10-13
Akademicki skandal: troje badaczy umyślnie publikowało fałszywe artykuły o „badaniach żałości”, by pokazać fatalne standardy akademickie w naukach społecznych   Coyne   2018-10-12
Skuteczny kontra patologiczny altruizm   Anomaly   2018-10-10
Czas powiedzieć stop pseudonauce o GMO   Novella   2018-10-02
Trochę inny rak wątroby   Łopatniuk   2018-09-29
Najwcześniejsze znane zwierzę?   Coyne   2018-09-27
Organiczne rolnictwo nie jest najlepsze   Novella   2018-09-24
Ateista z chwilową luką w pamięci i w szoku niewolnictwa   Dawkins   2018-09-21
Stereotypy są często szkodliwe a zarazem poprawne   Shpancer   2018-09-21
Atak “doktorostwa Wolfson” na rodziców chłopca, który zmarł na koklusz     2018-09-20
Probiotyki – to skomplikowane   Novella   2018-09-13
Przesądy i złudzenie kontroli   Novella   2018-09-11
Antyszczepionkowcy - pielęgniarka lub lekarz nie powinni opiekować się dziećmi     2018-09-10
Francuski uniwersytet wyrzuca homeopatię   Novella   2018-09-08
Plastry uśmierzające ból z Luminas: gdzie słowa „kwantum” i „energia” w rzeczywistości znaczą „magia”     2018-09-07
Odkryto nowy rodzaj neuronów u ludzi   Novella   2018-09-06
Epigenetyka: powrót Lamarcka? Nie tak szybko!   Coyne   2018-09-05
Przejściowe formy przodków żółwia   Novella   2018-09-03
Recenzja nowej książki Davida Quammena o drzewach ewolucyjnych (i porównanie z innymi recenzjami)   Coyne   2018-09-01
Dlaczego jedne sowy mają kępki piór na uszach, a inne nie?   Lyon   2018-08-30
Psychoaktywny lek i doświadczenie śmierci   Novella   2018-08-29
Samce koników morskich, które są ciężarne, redukują inwestycję w potomstwo, jeśli widzą seksowną samicę   Coyne   2018-08-28
Uderzające podobieństwo: rewolucyjne wyniki badań nad bliźniętami   Dynesen   2018-08-27
Ale tego wija lepiej zostaw w spokoju   Łopatniuk   2018-08-24
Ile jest ziemi nadającej się pod uprawę?   Novella   2018-08-22
Więcej o szarlatanerii komórek macierzystych   Novella   2018-08-18
Kontrolowane próby szczepionek   Novella   2018-08-15
Ogniska odry w Brooklynie w 2013 r.: Badanie kosztów antyszczepionkowej pseudonauki     2018-08-14
Uprzednie doświadczenie wpływa na to, co widzimy   Novella   2018-08-11
Efekt Krugera-Dunninga, antyszczepionkowcy i arogancja ignorancji     2018-08-09
Nowe zastosowania zużytych filtrów do dializy   Blum   2018-08-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamiki


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk