Prawda

Wtorek, 22 maja 2018 - 21:26

« Poprzedni Następny »


Południowoafrykańska saga: kampania dezinformacji grup anty-GMO przeciwko nowej, odpornej na choroby odmianie kukurydzy


Isaac Ongu 2017-11-17


Jak grupy aktywistów anty-GMO stały się tak skuteczne w niedopuszczaniu do wprowadzania nowych produktów, z których wiele daje widoczne korzyści w postaci wyższych plonów, redukcji chorób roślin i lepszych wartości odżywczych?


Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA) [Sojusz na rzecz Suwerenności Żywnościowej w Afryce], dobrze finansowana organizacja sprzeciwiająca się GMO, która gromadzi większość anty-GMO organizacji na kontynencie, jest tu świetnym przykładem.


Używając znanego chwytu listu otwartego, AFSA opublikowała anty-GMO dossier pod tytułem: Nie pozwólcie, by Afrykanie byli używani jako króliki doświadczalne niesprawdzonej, bardzo ryzykownej nowej technologii GM. To dossier, które jest skierowane do ludzi i instytucji regulujących afrykańskie biobezpieczeństwo, wzywa do natychmiastowego zakazu importu do Afryki Południowej tego, co AFSA nazywa: „kukurydzą Monsanto drugiej generacji, genetycznie modyfikowaną przez wyciszanie genów, z wysokim stopniem ryzyka”. 


Niemal 90 procent kukurydzy w Afryce Południowej już jest genetycznie modyfikowana. Ta nowa wersja opiera się na technice wyłączającej ekspresję pewnych genów. Nigeria także otrzymała niedawno wniosek o próby polowe GM odmiany manioku, która również używa RNAi, by zredukować ilość skrobi w manioku, zapobiegając rozkładowi skrobi podczas magazynowania. 


List był częścią skoordynowanej kampanii z innymi grupami anty-GMO, włącznie z Afrykańskim Ośrodkiem Bioróżnorodności, który twierdzi, że “nowa technika edytowania genów nie jest właściwie oceniona pod względem ryzyka”.


Dla tych NGO jest to kolejny przykład światowego spisku przemysłu, by przejąć afrykańską podaż żywności. AFSA napisał, że odrzuca i potępia to, co nazywa korporacyjnym spiskiem USA, by eksploatować miliony Afrykanów jako nieświadome króliki doświadczalne dla ich najnowszych eksperymentów genetycznych. W liście nie oszczędzono również Instytutu Tropikalnego Rolnictwa (IITA) za używanie tego, co AFSA nazywa tę samą “niebezpieczną” technologią przy produkowaniu GM manioku dla przemysłu biopaliwowego. 


W 2014 r. AFSA napisał podobny otwarty list do Gates Foundation przeciwstawiając się próbie karmienia ludzi bananami genetycznie modyfikowanymi, która miała miejsce w Ohio State University.Przez długi czas większość anty-GMO aktywistów albo świadomie, albo z powodu ignorancji atakowała GMO jako homogeniczne produkty, niezależnie od problemu, jaki każda genetycznie modyfikowana roślina miała rozwiązać. Niezależnie od tego, czy była to tolerancja na herbicydy, odporność na choroby, czy podniesienie wartości odżywczej, krytycy patrzyli na nie zawsze jako na GMO, które ich zdaniem nie są bezpieczne. Obecnie, z nastaniem wyciszania i edytowania genów – co nie wymaga „obcych” genów i dlatego może nie podlegać regulacjom tak jak tradycyjne GMO i mieć łatwiejszą drogę do zaaprobowania – grupy anty-GMO zaczynają identyfikować różne techniki. Mimo że naukowcy od dawna twierdzili, że inżynieria genetyczna jest procesem, nie zaś produktem, ta grupa właśnie obudziła się i zaczęła rozumieć fakt, że nie każdy „GMO” dotyczy genów z innych gatunków.


Ta nowa świadomość nie czyni jednak ich twierdzeń bardziej wiarygodnymi.


Sprawdzanie faktów w twierdzeniach AFSA


AFSA twierdzi, że RNAi — interferencja RNA lub technika wyciszania genów, jak to się nazywa – jest nowa i nieznane są parametry bezpieczeństwa. Nie jest. Artykuł autorstwa Richarda W. Carthew o Origins and Mechanisms miRNA i RNAi, opublikowany przez National Center for Biotechnology Information w USA, pokazuje, że technikę wyciszania genów zaczęto praktykować na początku lat 2000. Interferencja RNA (RNAi), znana także jako post-transkrybcyjne wyciszanie genów, była użyta do stworzenia odmian papai, które są odporne na wirusa pierścieniowej plamistości papai w odpowiedzi na niszczące ataki tego wirusa na papaję na Hawajach. Odmiany Rainbow i Sunup były hodowane komercyjnie już w 1998 r. i nadal są uprawiane na Hawajach. 


Wysłałem list AFSA w sprawie bezpieczeństwa RNAi do Francisco Jose Lima Aragao, brazylijskiego biologa molekularnego, który pracuje jako badacz w Emprapa Recursos Genéticos e Biotecnologia i jest odpowiedzialny za laboratorium inżynierii genetycznej w Brazylii. Powiedział, że brazylijska komisja biobezpieczeństwa już zaaprobowała dwie rośliny uprawne stworzone przy pomocy techniki wyciszania genów: fasolę odporną na wirusa żółtej mozaiki fasoli i kukurydzę odporną na stonkę kukurydzianą. Powiedział jednak, że tych odmian nie ma jeszcze na rynku, ponieważ Emprapa nie była w stanie wyprodukować wystarczającej ilości ziarna, ale ma nadzieję, że farmerzy wkrótce będą to ziarno mieli. Farmerów mogą nie interesować naukowe określenia, jakich używa Aragao do opisania nauki leżącej u podstaw tego produktu, ale z pewności niecierpliwie oczekują na pojawienie się tych odpornych na choroby nasion na swoich farmach.

 W Afryce technikę RNAi stosował projekt Virus Resistant Cassava for Africa (VIRCA) [Odporny na wirusa maniok dla Afryki], by stworzyć odmiany manioku odporne na wirusa brunatnych bruzd. Te odporne odmiany są obecnie źródłem odporności, używanym w projekcie (VIRCA Plus) dla ulepszenia innych, preferowanych przez farmerów odmian w regionie Afryki Wschodniej.


Nieuczciwe zapewnienia


Kiedy miano przeprowadzać próby wzbogaconych w prowitaminę A bananów, używając amerykańskich studentów z Ohio State, aktywiści AFSA twierdzili, że twierdzili, że badań nie powinno się prowadzić w USA, ponieważ Afrykanie inaczej przyrządzają banany. Jak napisali w innym liście otwartym: “Kwestionujemy, jakie wnioski można wyciągnąć z prób karmienia młodych ludzi mieszkających w Stanach Zjednoczonych dla ubogich wiejskich farmerów i konsumentów w Afryce, biorąc pod uwagę wszystkie różnice w stylu życia i dietach między tymi dwiema populacjami”.


Teraz odwracają ten sam argument, by pasował do ich planu niewpuszczenia GMO do Afryki, mimo że nie ma żadnych dowodów na jakiekolwiek problemy z bezpieczeństwem.  


AFSA używa także tego, co twierdzi, że jest brakiem wiedzy o biotechnologii, jako sposobu powstrzymania postępu, ponieważ nie zgadza się z istniejącą, szeroko zaakceptowaną nauką. Zamiast tego AFSA przedstawia własne, niezweryfikowane twierdzenia, cytując ludzi związanych z zachodnimi anty-GMO i grupami rolnictwa organicznego. Są wśród nich skandaliczne twierdzenia, włącznie z argumentem, że ta technologia:


"…jest całkowicie nie przetestowana … i ma potencjał zakłócenia całego życia na ziemi, włącznie z nami… Wzywamy afrykańskich polityków, by odrzucili inżynierię genetyczną i poparli przejście na agroekologię jako nienaruszającą równowagi ekologicznej przyszłość rolnictwa w Afryce." 


Taktyki AFSA pokazują bardzo wyraźnie, że kwestie bezpieczeństwa są jedynie zasłoną dymną. Aktywiści nie chcą, by GMO były uprawiane gdziekolwiek na świecie. Niemniej, mimo całej negatywnej atmosfery otaczającej przyjęcie GMO i potępienia przez aktywistów naukowo wiarygodnych instytucji, takich jak Institute of Tropical Agriculture, farmerzy wybierają biotechnologiczne rozwiązania. W efekcie areał upraw biotechnologicznych rośnie z roku na rok, jak pokazuje globalny raport ISAAA za rok 2016.

 

South African saga: Anti-GMO activist group’s disinformation campaign against new disease-resistant corn

Genetic Literacy Project, 2 listopada 2017

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

 Isaac Ongu


Popularyzator nauki, zajmuje się agronomią i nowymi technologiami w rolnictwie oraz wyzwaniami dla rolnictwa w krajach rozwijających się. Związany z grupą  Genetic Literacy Project


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 781 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Budzenie zmarłych   Novella   2018-05-21
Finansowanie społecznościowe terapii komórkami macierzystymi o nieudowodnionej skuteczności: wykorzystywanie hojności obcych, by płacić za szarlatanerię     2018-05-18
Co mówi nam ruch płaskiej Ziemi     2018-05-17
Osy papierowe + sprytny biolog = tęczowe gniazda   Coyne   2018-05-14
Jak to jest, że Stanisław Burzyński nadal żeruje na zrozpaczonych pacjentach z rakiem?     2018-05-12
Przekonania antyoświeceniowe są „zaskakująco trwałe”     2018-05-11
Jeremy Sherman nadal nie rozumie ewolucji   Coyne   2018-05-09
Zdrowy tryb życia ma znaczenie   Novella   2018-05-08
Miasta są nowymi wyspami Galapagos   Ridley   2018-05-04
O obowiązkowym oznakowywaniu GMO   Novella   2018-05-03
Tydzień Świadomości Homeopatii. Pomaga przypomnieć ludziom, że jest to szarlataneria!     2018-05-02
Znajdź Tiktaalika!   Coyne   2018-05-01
Wzrost potęgi dinozaurów   Novella   2018-04-30
Niebezpieczeństwa martwienia się o sądny dzień   Pinker   2018-04-27
Tako rzecze antyszczepionkowa “wojowniczka mama”, Brittney Kara: jeśli szczepionki są tak wspaniałe, to dlaczego nie wspomina ich Biblia?     2018-04-26
Geny wydają się wyjaśniać większość sukcesów uczniów szkół elitarnych   Ridley   2018-04-25
Akupunktura jadu pszczelego: śmiercionośne znachorstwo, które może zabić     2018-04-23
Mumia z Atakama nie jest kosmitą   Novella   2018-04-20
Feministyczna geografia w Dartmouth   Coyne   2018-04-19
Dlaczego odmawiamy dostrzegania jaśniejszej strony, choć powinniśmy   Pinker   2018-04-17
Inicjatywa „Globalna Spójność”: nonsens na globalną skalę     2018-04-11
Wreszcie: sensowna dyskusja o “rasie”   i Greg Mayer   2018-04-10
Rolnictwo biodynamiczne: podobne do antropozoficznej medycyny, ale dla farm     2018-04-06
Mózg i kodowanie predyktywne   Novella   2018-04-05
Dziwaczne życie seksualne żabnicy   Coyne   2018-04-04
Dwa kilo prostaty poproszę   Łopatniuk   2018-03-31
Dziennik z Mozambiku: Demony w kurzu   Naskręcki   2018-03-30
Otumaniony myśliciel twierdzi, że ewolucja nie może wyjaśnić organizmów i ich “dążeń”   Coyne   2018-03-28
Orientacja na złe wiadomości nasila się i wpływa na nasze działania   Ridley   2018-03-27
Urojenie fałszywej flagi   Novella   2018-03-24
Zły tydzień dla homeopatii jest dobrym tygodniem dla nauki     2018-03-23
Czy farmerzy mają czekać aż parlamentarzyści podszkolą się w nauce o manioku?   Ongu   2018-03-22
David Barash namawia naukowców do stworzenia człowieko-szympansiej hybrydy   Coyne   2018-03-20
Déjà vu i swojskość   Novella   2018-03-17
“Odwrócenie specjacji” (fuzja gatunków) u kruków   Coyne   2018-03-16
Błąd atrybucji, sofizmat rozszerzenia (atakowanie chochoła) i zasada wielkoduszności   Novella   2018-03-14
Mutualistyczne ptaki nocują w pachwinach i na brzuchach żyraf   Coyne   2018-03-13
Polityczny szympans   Martino   2018-03-09
Najstarsza sztuka jaskiniowa w Europie, to niemal z pewnością dzieło neandertalczyków   Coyne   2018-03-06
Nowa inicjatywa w Kalifornii – magnetyzm nonsensu w działaniu   Novella   2018-03-05
Nie zostawić żadnej mrówki: mrówki noszą rannych towarzyszy do mrowiska i opatrują ich rany   Coyne   2018-03-03
Unikatowy skamieniały owad z nożycami na głowie i tułowiu   Coyne   2018-02-28
Serce na wierzchu   Łopatniuk   2018-02-24
Skąd się wzięły pająki?   Coyne   2018-02-23
Czy kometa zabiła mamuty   Novella   2018-02-22
Zagadka: co zapyla muchołówkę?   Coyne   2018-02-20
“Partenogenetyczny” rak rozmnaża się bez seksu: czy to jest nowy gatunek?   Coyne   2018-02-17
Naturopatyczna propaganda głosi normalne porady dotyczące stylu życia jako własne i dodaje szamaństwo     2018-02-14
Bezwstydne organiczne sianie strachu   Novella   2018-02-12
Fałszywe nadzieje i niewidzialni wrogowie   Anomaly   2018-02-09
Pierwszy exodus Homo sapiens z Afryki?   Coyne   2018-02-06
Niebezpieczeństwa kultury celebrytów   Novella   2018-02-05
Małe kroki, czyli białko, które nie jest młotem na raka (ale i tak się przydaje)   Łopatniuk   2018-02-03
Opera mydlana: Z życia łysek amerykańskich – część VI   Lyon   2018-02-02
List otwarty do Charlotte Allen   Coyne   2018-01-31
Naiwna promocja “integrowania” znachorstwa do medycyny     2018-01-29
Kolejne zachwalanie “całkowicie innego” wyjaśnienia ewolucji   Coyne   2018-01-26
Bekon bez azotynów   Novella   2018-01-25
Specjacja przez hybrydyzację u amazońskich gorzyków?   Coyne   2018-01-23
Dowody, że ptaki drapieżne szerzą pożary leśne, by wypłoszyć zdobycz   Coyne   2018-01-20
Tajemnicze cykle epok lodowych   Ridley   2018-01-19
Pochodzenie ludzkiej muzyki? Samiec kakadu palmowej używa patyka do rytmicznego uderzania w wydrążone drzewa   Coyne   2018-01-18
Powrót “tradycyjnej” astrologii   Novella   2018-01-17
Nowe badanie o tym, jak ewoluują ludzie   Coyne   2018-01-16
Krąg mimikry müllerowskiej   Coyne   2018-01-12
Sztuczna inteligencja będzie symbiozą, nie zaś zastąpieniem   Ridley   2018-01-11
Czy nauka zabija duszę?   S. Pinker   2018-01-09
Dlaczego nie będzie doboru na inteligentne niemowlęta   Ridley   2018-01-05
Powrót łysenkoizmu w Putinowskiej Rosji   Novella   2018-01-03
Pozory mylą, czyli niespodzianki nie zawsze przykre   Łopatniuk   2017-12-30
Obniżenie poprzeczki dla tradycyjnej medycyny chińskiej dla ideologii i zysku     2017-12-29
Multikulturaliści unicestwiają zachodnią cywilizację   Salzman   2017-12-28
Nie znasz przeszłości, nie znasz przyszłości   Mayer   2017-12-27
Alternatywna medycyna zabija   Novella   2017-12-26
Na wpół syntetyczne życie z powiększonym kodem genetycznym   Novella   2017-12-23
Ziemniaki GMO zmniejszą użycie pestycydów i dostarczą więcej gotówki farmerom w Ugandzie   Ongu   2017-12-22
Słusznie o plastiku i PCB, błędnie o zakwaszeniu   Ridley   2017-12-21
Chwytówka modliszkowata ma chodzącą poczwarkę, która wspina się na drzewa przed przekształceniem   Coyne   2017-12-19
Pseudonauka Masaru Emoto   Novella   2017-12-18
Fantastyczne oko przegrzebka pokazane w nowej pracy   Coyne   2017-12-16
Czy ptaki wyewoluowały większe dzioby, by zjadać duże, inwazyjne ślimaki?   Coyne   2017-12-13
Biotechnologia jest pilnie potrzebna w Afryce – dla gospodarki i środowiska   Ridley   2017-12-08
Okrutne zabawy wielorybów   Lyon   2017-12-07
Specjacja zięb z Galápagos przez hybrydyzację   Coyne   2017-12-04
Zrób sobie test ciążowy, Krzysiu   Łopatniuk   2017-12-02
Szopy pracze są inteligentne, ale bywają kłopotliwe   Novella   2017-11-30
Popieranie wiatrowej i słonecznej energii kosztem środowiska   Ridley   2017-11-28
Tradycyjni uzdrawiacze, szczyt o szarlatanerii i “medyczny apartheid” w Południowej Afryce   Igwe   2017-11-25
Prawo Amary   Ridley   2017-11-24
Ewolucja przyłapana na gorącym uczynku   Novella   2017-11-22
Dziwaczny skrzydłoszpon rogaty   Coyne   2017-11-18
Południowoafrykańska saga: kampania dezinformacji grup anty-GMO przeciwko nowej, odpornej na choroby odmianie kukurydzy   Ongu   2017-11-17
Niecne chochliki naszej pamięci   Novella   2017-11-16
BBC znowu błędnie przedstawia ewolucję, opisując nowe odkrycie wczesnych ssaków wyższych   Coyne   2017-11-14
Teraz nawet akceptujących zmianę klimatu nazywa się “negacjonistami   Lomborg   2017-11-13
Nowy gatunek orangutana? Wątpię.   Coyne   2017-11-10
Antynauka czystego jedzenia   Novella   2017-11-08
Wiecej niemądrych twierdzeń, że epigenetyka całkowicie zrewiduje nasz pogląd na ewolucję   Coyne   2017-11-06
Skandal z glifosatem   Ridley   2017-11-04
Ugandyjski dziennikarz: jak informować o biotechnologii, kiedy jej krytycy rozsiewają dezinformację?   Christopher Bendana   2017-11-03

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Prawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pure


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk