Prawda

Poniedziałek, 25 marca 2019 - 19:13

« Poprzedni Następny »


Dziennikarze  nie rozumieją nowego raportu USA o klimacie


Bjorn Lomborg 2018-12-12

Getty Images/iStockphoto
Getty Images/iStockphoto

Aktywiści mają tendencję do przesadzania wpływu zmiany klimatycznej i równoczesnego niedoceniania kosztów powstrzymywania jej. Pouczające jest przyjęcie nowego oszacowania klimatu przez USA. Ten raport na ogół jest chłodno naukowy i opiera się na jeszcze ostrożniejszym globalnym raporcie panelu ONZ ds. klimatu i nauki znanego jako IPCC.


Niestety, ścisłe relacjonowanie nauki nie zwiększa popularności programów telewizyjnych, a przewidywanie rychłego końca świata tak. 


Jednym z wielu, którzy występowali w studiach telewizyjnych, był często cytowany klimatolog, Michael Mann. Omawiał on raport dla NPR i CNN, mówiąc, że jego przewidywania już widać dzisiaj w ”bezprecedensowych skrajnościach pogodowych”.


W rzeczywistości to oszacowanie w tym raporcie i nauka mówią coś innego: ”Statystyka susz na całym terytorium USA zmalała” – napisano w raporcie i przypomniano, że „Okres Dust Bowl z lat 1930 pozostaje wzorcem suszy i skrajnych upałów”.  


W sprawie klimatu oszacowanie akceptuje twierdzenia IPCC, które „nie przypisuje zmiany w powodziach antropogenicznym [ludzkim] wpływom i nie znajduje zmian w rozmiarach, trwaniu i częstotliwości powodzi”. 


Jeszcze bardziej dramatyczny był nagłówek CNN, krzyczący, że ”zmiana klimatu zmniejszy gospodarkę [USA]” o 10 procent, co powtórzył także na pierwszej stronie ”New York Times”.


W rzeczywistości oenzetowskie scenariusze zmian klimatu przewidują, że PKB Stanów Zjednoczonych zwiększy się ponad trzykrotnie pod koniec bieżącego stulecia, a więc ta 10 procentowa redukcja będzie dotyczyć gospodarki o 300 procent większej niż jest dzisiaj. Innymi słowy, nieco mniejsza bonanza.     


Ale również te 10 procent jest niepewne. Raport zakłada, że temperatury podniosą się do końca stulecia w skali globalnej o około 14 stopni Fahrenheita (7,8 ℃). To jest mało prawdopodobne. W raporcie USA ocenia się, że – bez żadnej skutecznej akcji zmierzającej do zahamowania zmian klimatycznych – amerykańskie temperatury podniosą się o między 5F (2,8 ℃) a 8,7F (4,8 ℃). Używając wyższej z tych wartości, szkody będą wynosiły połowę, czyli 5 procent.


Ale także oszacowanie ocieplenia na 8,7 stopnia Fahrenheita jest nadmiernie pesymistyczne. Wynika ono ze scenariusza skrajnie wysokich emisji, według którego niemal cały świat powróciłby do olbrzymich ilości węgla: co dałoby pięciokrotny wzrost w stosunku do dzisiejszego stanu.


Jak pokazuje jedno z badań, to z kolei zakłada znalezienie znacznie większej ilości paliw kopalnych, które są dostępne. Również inne badanie uznaje ten scenariusz za „wyjątkowo mało prawdopodobny”.


Tak więc, nawet pięcioprocentowa redukcja wielkości amerykańskiej gospodarki wynika tylko z wybrania mało prawdopodobnych, najgorszych scenariuszy.


Ponadto dwie trzecie domniemanych 10 procentowych szkód dla gospodarki pochodzi z jednej tylko kategorii przewidywanych zmian: wzrostu przypadków śmierci z powodu upału.


Choć jest prawdą, że więcej ludzi umiera, kiedy jest niezwykle gorąco, nie jest prawdą, że życie jest krótsze w gorętszych miejscach. Jest tak, ponieważ ludzie przystosowują się. Badania migrantów pokazują, że robią to bardzo szybko, wręcz w ciągu tygodni.  


Założenie, że stosunek między temperaturą a śmiertelnością w USA pozostanie stały, jest absurdalne. Założenie, że jeśli temperatury miałyby podnieść się o 14 stopniu Fahrenheita, ludzie będą masowo umierali, ignoruje fakt, że wykazano, iż ludzie przystosowują się z czasem do zmian temperatury. Poza tym, przez ponad 80 lat do roku 2100 ludzie mogą dokonać dodatkowych zmian, które redukują zagrożenie, od urządzeń klimatyzacyjnych do zmian architektonicznych.  


Tak więc szeroko nagłaśniana teza, że ocieplenie skurczy gospodarkę o 10 procent, ignoruje olbrzymi wzrost gospodarczy, zakłada dwukrotność szkód nawet najgorszego wzrostu temperatury założonego przez tenże raport, a nawet wtedy ocenia, że ten wysoki koszt wyniknie niemal wyłącznie ze spowodowanych upałami zgonów, którym łatwo zapobiec.   


Podczas gdy aktywiści przesadzają koszty zmiany klimatycznej, mówią, że zatrzymanie jej jest tylko kwestią politycznej woli. W rzeczywistości istnieją znaczne koszty działań na rzecz powstrzymania zmian klimatu: często chodzi o zastąpienie stosunkowo tanich i wydajnych paliw kopalnych przez nadal niekonkurencyjne źródła zielonej energii.  


Ekonomista specjalizujący się w sprawach klimatu, William Nordhaus, pokazał, że globalnie skoordynowany i stopniowo podnoszony podatek węglowy mógłby zmniejszyć wzrost temperatury z 7,4 (4,1 ℃) do 6,3 (3,5 ℃) stopni Fahrenheita kosztem 20 bilionów dolarów utraconej produktywności, ale to może zostać opłacone z nawiązką przez obniżenie kosztów spowodowanych zmianą klimatu.


To wszystko wymaga jednak bardzo dobrze zaprojektowanej, skoordynowanej globalnej polityki. W rzeczywistym świecie polityka klimatyczna jest na ogół mniej skuteczna i znacznie bardziej kosztowna.   


Nordhaus pokazuje, że bardziej ambitna polityka, taka jak cel Porozumienia Paryskiego: 3,6 stopni, kosztowałaby około 134 bilionów dolarów, czyli znacznie więcej niż związane z tym korzyści klimatyczne. Takie recepty na powstrzymanie zmiany klimatu są gorsze niż sama choroba.  


Tak, musimy przyspieszyć odchodzenie od paliw kopalnych przez inwestowanie w badania nad zielonymi źródłami energii. Niemniej informowanie o zmianie klimatu musi być oparte na faktach. Przesada jest zrozumiała, ale niebezpieczna, ponieważ naraża na marnowanie zasobów na złe odpowiedzi polityczne i daje amunicję tym, którzy ignorują rzeczywiste wyzwanie.  

 

The media got it all wrong on the new US climate report

New York Post, 28 listopada 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaBjörn Lomborg

 

Dyrektor Copenhagen Consensus Center i profesor nadzwyczajny w Copenhagen Business School. Jego najnowsza książka nosi tytuł “How Much Have Global Problems Cost the World? A Scorecard from 1900 to 2050.”
 

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 918 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Wzrost sektora nasiennictwa w Ugandzie demaskuje główne twierdzenie anty- GMO   Ongu   2019-03-21
Ewolucja „nieredukowalnie złożonych” białek zapobiegających zamarzaniu u ryb polarnych (i policzek wymierzony Behemu)   Coyne   2019-03-20
Złoty ryż wreszcie dopuszczony w Bangladeszu   Novella   2019-03-19
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka   Welsh   2019-03-18
Wyprane kłamstwa   Ridley   2019-03-14
Czy islamska teologia i filozofia może wzbogacić etyczną debatę wokół CRISPR?   Coyne   2019-03-06
Kacze dzioby, Umwelt i a priori Kanta   Cobb   2019-03-04
Co kręci płaskoziemców   Novella   2019-03-02
Ślimaki nagoskrzelne mają kolczaste penisy jednorazowego użytku, którymi usuwają plemniki rywala ze swojej partnerki   Coyne   2019-03-01
Zrozumienie nowoczesnych horrorów afrykańskich zakorzenionych w handlu niewolnikami przez Ocean Indyjski   Clarfield   2019-02-28
Raport z sensacyjnym twierdzeniem o ”załamaniu klimatu” jest chwytliwy, ale nieprawdziwy   Lomborg   2019-02-27
Naukowiec analizuje dwa przykłady w nowej książce Behego; stwierdza, że są głęboko błędne   Coyne   2019-02-26
Triasowy mięsak, czyli praprzodkowie żółwi też chorowali na nowotwory   Łopatniuk   2019-02-16
Co nauka może powiedzieć pani Ocasio-Cortez o klimacie   Lomborg   2019-02-15
Kury produkujące leki   Novella   2019-02-14
Rak w raku i przerzut w przerzucie   Łopatniuk   2019-02-09
Prawo niezamierzonych konsekwencji   Novella   2019-02-07
Czy świat rzeczywiście staje się biedniejszy? Odpowiedź Stevena Pinkera   Coyne   2019-02-06
Maniok o wysokiej zawartości żelaza i cynku może poprawić odżywianie i zdrowie w Afryce Zachodniej     2019-02-05
Dalszy spadek zgonów z powodu raka   Novella   2019-02-04
Dokopywanie nauce przez dwóch naukowców i filozofa   Coyne   2019-02-01
Jacy naprawdę byli neandertalczycy?   Novella   2019-01-31
Żywność GM i zmiana opinii   Novella   2019-01-29
Wojny o Oświecenie: kilka refleksji o Enlightenment Now, w rok później   Pinker   2019-01-25
Dunning Kruger a opozycja wobec GMO   Novella   2019-01-23
Nasza pamięć cofa się   Nivella   2019-01-21
Niezrozumienie efektu Dunninga-Krugera   Novella   2019-01-18
Szarlataneria finansowana przez społeczność internetową   Novella   2019-01-16
Nowa duża salamandra ze Stanów Zjednoczonych   Mayer   2019-01-10
Kwitnące rośliny pozostają zdolne do życia po przejściu przez przewód pokarmowy ptactwa wodnego   Coyne   2019-01-07
Radykalne poglądy polityczne korelują z marnym metapoznaniem   Novella   2019-01-05
Nareszcie: owocowy gospodarz dzikiej Drosophila melanogaster   Coyne   2019-01-02
Z końcem roku   Łopatniuk   2019-01-01
Psychologia globalnego pesymizmu   Ridley   2018-12-26
Wiara w Świętego Mikołaja   Novella   2018-12-25
Brudna pardwa górska   Lyon   2018-12-24
Lotosowe szaleństwo   Łopatniuk   2018-12-22
Intrygujące zajęcia na Princeton University   Coyne   2018-12-19
Aktywność umysłowa nie zapobiega osłabieniu umysłowej sprawności   Novella   2018-12-15
Musi się potępić akademicki mobbing uczonego     2018-12-14
Dlaczego sądy nie powinny rozstrzygać o nauce     2018-12-13
Dziennikarze  nie rozumieją nowego raportu USA o klimacie   Lomborg   2018-12-12
Kilka myśli o altruizmie   Coyne   2018-12-10
Nauka nie jest twoim wrogiem   Pinker   2018-12-08
Czy poparcie przez celebrytę może skłonić ludzi do zaakceptowania ewolucji?   Coyne   2018-12-07
Dominujący indyk i jego popisy   Lyon   2018-12-04
Dlaczego kocie języki są kolczaste?   Coyne   2018-12-01
Hiszpania dąży do zakazania alternatywnej medycyny   Novella   2018-11-30
Inżyneria fotosyntezy i jej przeciwnicy   Novella   2018-11-27
Mój list do Darwina   Coyne   2018-11-26
Zapuszczenie   Łopatniuk   2018-11-24
Nowa praca potwierdza sześć podgatunków tygrysa   Coyne   2018-11-21
Nawigacja może być fundamentalna dla myślenia   Novella   2018-11-20
Zrezygnowanie z hamburgerów nie uratuje planety   Lomborg   2018-11-16
Echinacea nie działa na przeziębienie   Novella   2018-11-15
Laserowe skanowanie Archeopteryxa   Novella   2018-11-10
Apoptoza całego ciała   Dennett   2018-11-09
Głębota i polityka pseudogłębi   Hughes   2018-11-08
Niewydolność wątroby spowodowana ekstraktem z zielonej herbaty   Novella   2018-11-06
Skąd wiemy, że niemal wszyscy neandertalczycy byli praworęczni?   Coyne   2018-11-05
Co nam daje psychologia ewolucyjna?   Flock   2018-11-01
Problemy z organiczną żywnością i badaniem raka   Novella   2018-10-31
Geny, które wpływają na ludzką inteligencję i osobowość   Ridley   2018-10-30
Dławiący problem   Łopatniuk   2018-10-27
Niepoprawna ludzkość znowu poprawiona   Koraszewski   2018-10-26
Neandertalskie kości w Chorwacji   Coyne   2018-10-25
Światowa Organizacja Zdrowia udziela poparcia szarlatanerii   Novella   2018-10-24
Socjologia. Uwagi o nauce zaangażowanej   Koraszewski   2018-10-22
Daj ać ja pobruszę …   Łukaszewski   2018-10-20
Opieka zdrowotna neandertalczyków   Novella   2018-10-17
Łez kamienie   Łopatniuk   2018-10-13
Akademicki skandal: troje badaczy umyślnie publikowało fałszywe artykuły o „badaniach żałości”, by pokazać fatalne standardy akademickie w naukach społecznych   Coyne   2018-10-12
Skuteczny kontra patologiczny altruizm   Anomaly   2018-10-10
Czas powiedzieć stop pseudonauce o GMO   Novella   2018-10-02
Trochę inny rak wątroby   Łopatniuk   2018-09-29
Najwcześniejsze znane zwierzę?   Coyne   2018-09-27
Organiczne rolnictwo nie jest najlepsze   Novella   2018-09-24
Ateista z chwilową luką w pamięci i w szoku niewolnictwa   Dawkins   2018-09-21
Stereotypy są często szkodliwe a zarazem poprawne   Shpancer   2018-09-21
Atak “doktorostwa Wolfson” na rodziców chłopca, który zmarł na koklusz     2018-09-20
Probiotyki – to skomplikowane   Novella   2018-09-13
Przesądy i złudzenie kontroli   Novella   2018-09-11
Antyszczepionkowcy - pielęgniarka lub lekarz nie powinni opiekować się dziećmi     2018-09-10
Francuski uniwersytet wyrzuca homeopatię   Novella   2018-09-08
Plastry uśmierzające ból z Luminas: gdzie słowa „kwantum” i „energia” w rzeczywistości znaczą „magia”     2018-09-07
Odkryto nowy rodzaj neuronów u ludzi   Novella   2018-09-06
Epigenetyka: powrót Lamarcka? Nie tak szybko!   Coyne   2018-09-05
Przejściowe formy przodków żółwia   Novella   2018-09-03
Recenzja nowej książki Davida Quammena o drzewach ewolucyjnych (i porównanie z innymi recenzjami)   Coyne   2018-09-01
Dlaczego jedne sowy mają kępki piór na uszach, a inne nie?   Lyon   2018-08-30
Psychoaktywny lek i doświadczenie śmierci   Novella   2018-08-29
Samce koników morskich, które są ciężarne, redukują inwestycję w potomstwo, jeśli widzą seksowną samicę   Coyne   2018-08-28
Uderzające podobieństwo: rewolucyjne wyniki badań nad bliźniętami   Dynesen   2018-08-27
Ale tego wija lepiej zostaw w spokoju   Łopatniuk   2018-08-24
Ile jest ziemi nadającej się pod uprawę?   Novella   2018-08-22
Więcej o szarlatanerii komórek macierzystych   Novella   2018-08-18
Kontrolowane próby szczepionek   Novella   2018-08-15
Ogniska odry w Brooklynie w 2013 r.: Badanie kosztów antyszczepionkowej pseudonauki     2018-08-14
Uprzednie doświadczenie wpływa na to, co widzimy   Novella   2018-08-11
Efekt Krugera-Dunninga, antyszczepionkowcy i arogancja ignorancji     2018-08-09

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamiki


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk