Prawda

Sobota, 25 czerwca 2022 - 18:34

« Poprzedni Następny »


Turcja bez cenzury: wojna z mediami


Uzay Bulut 2017-07-03


Dzisiaj w więzieniach tureckich gnije 167 dziennikarzy, liczba podana przez Platformę Niezależnych Dziennikarzy Turcji (P24). Wiele stacji telewizyjnych, agencji informacyjnych, gazet, magazynów, radiostacji i wydawnictw także zamknięto zgodnie z dekretami wyjątkowymi po nieudanym zamachu stanu w ubiegłym roku.

Naciski na media nie są jednak nowym zjawiskiem w Turcji. Nie będzie przesadą powiedzenie, że od powstania Turcji w 1923 r. ataki na prasę i dziennikarzy (połączone z przemocą lub bez przemocy) były stałą normą w tym kraju.


Wielu Turków, w tym wielu dziennikarzy, chcąc uniknąć presji i ataków ze strony rządu postanowiło ostatnio szukać schronienia w Grecji, ojczyźnie ludzi, których Turcja w Anatolii wymordowała. Jednym z uciekinierów jest turecki dziennikarz Cevheri Güven, były redaktor naczelny magazynu “Nokta”. Po wielu zatrzymaniach przez policję, Güven w 2015 roku z żoną i dwójką dzieci zbiegł do Grecji. „Ludzie muszą zrozumieć, nie ma sprawiedliwości w Turcji” - powiedział Güven AFP.


Prześladowania ze strony rządu są dla wielu Turków czymś nowym, ale dla mieszkających w Turcji Greków dyskryminacja przez władze i znaczną część społeczeństwa należy od stuleci do  codzienności.  


Oczywiście szczególną ofiarą tureckiej nietolerancji były greckojęzyczne gazety i piszący po grecku dziennikarze. Obecnie jest już tylko jedna greckojęzyczna gazeta w Turcji – Apoyevmatini, (która stoi w obliczu likwidacji).


Jak mówi redaktor naczelny tej gazety, Mihail Vasiliadis, w latach 30. i 40. ubiegłego wieku w Stambule mieszkało 120 tysięcy Greków i sprzedawano około 35 tysięcy egzemplarzy gazety dziennie. Dziś jest  w tym mieście zaledwie 605 greckich rodzin, a 600 spośród nich to prenumeratorzy Apoyevmatini. Redakcja założonej w 1925 roku gazety została zamknięta w październiku 2014 roku w związku z kłopotami ekonomicznymi i od tego czasu Vasiliadis redaguje ją u siebie w domu.      


W styczniu ubiegłego roku prorządowy dziennik Sabah opublikował artykuł profesora historii, Ekrema Buğra Ekincia, pod tytułem „Gazety – intelektualne dziedzictwo imperium osmańskiego.” Autor pisał:

Poza Arabami, nie muzułmańscy obywatele imperium, w tym Grecy, Ormianie, Żydzi, i Bułgarzy mieli swoje zarówno ogólnokrajowe jak i regionalne gazety i magazyny. W 1908 roku spośród 726 gazet i magazynów dopuszczonych do publikacji 109 było w języku greckim.

Ekinci nie podjął jednak prawdziwego problemu: Co się z tymi wszystkimi greckojęzycznymi gazetami stało?


Spójrzmy najpierw na sytuację w dwóch głównych ośrodkach kultury imperium osmańskiego – Konstantynopolu (Stambule) i Smyrnie (Izmirze).   


Konstantynopol (Stambuł)


Encyclopedia of the Hellenic World zawiera  obszerne hasło traktujące o greckojęzycznych gazetach w osmańskim Konstantynopolu, opisujące prężne i zróżnicowane dzienniki greckojęzyczne w tym mieście. “Silna obecność publikowanych w XIX wieku w Konstantynopolu (Stambule) gazet po grecku była związana z ponownym wzrostem ludności wyznania prawosławnego od połowy lat 1830. i podjęcia reform Tanzimat (1839).   


Jednak obecną populację Greków szacuje się na plus minus 2000 osób. Każdy gwałtowny atak przeciw mówiącym po grecku mieszkańcom kraju przybliża moment ostatecznego wyplenienia tej mniejszości.     


Te ataki obejmują, ale nie są ograniczone do ludobójstwa Greków w latach 1914–1923, w latach 1941-1943 powołanie do wojska “dwudziestu roczników” (w próbie kontroli podczas drugiej wojny światowej wszystkich mężczyzn z populacji nie-muzułmanów, w tym starych i psychicznie chorych,), wprowadzenie w 1943 podatku od zamożności, pogrom Greków w dniach 6-7 września 1955 w Stambule i przymusowe wysiedlanie Greków z Turcji w 1964.


Podczas zainicjowanego przez rząd pogromu we wrześniu 1955 roku, mówiący po grecku chrześcijanie w Stambule spotkali się z dziką przemocą. Tureccy muzułmanie rzucili się na wszystko co było własnością Greków, na domy, sklepy, przedsiębiorstwa, cmentarze kościoły i szkoły.     


W opublikowanym w 2007 roku artykule profesor Alfred de Zayas pisał, że pogrom w Stambule “powinien być nazwany zbrodnią przeciw ludzkości porównywalną do Kristallnacht w Niemczech, w listopadzie 1938, akcji podjętej przez nazistowskie władze przeciw żydowskiej ludności.”


Podczas tego pogromu celem była również greckojęzyczna prasa w Stambule.

“Redakcje i drukarnie ośmiu gazet zostały zniszczone. ” pisał dziennikarz Speros Vryonis Jr. “Wszystkie trzy główne dzienniki , Apoyevmatini, Tachydromos oraz Embros, poniosły ogromne straty. Pierwsze dwa dzienniki miały całkowicie zniszczone redakcje i drukarnie. W przypadku Embros, zniszczono tylko redakcję ponieważ pismo nie miało własnej drukarni.”  

Smyrna (Izmir)


Smyrna/Izmir agora

Smyrna/Izmir agoraPrzed ludobójstwem Greków w Smyrnie w latach 1914, “Grecy mieli dominującą pozycję, zarówno z demograficznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia,” pisali badacze Evangelia Boubougiatzi, Ifigenia Vamvakidou oraz Argyris Kyridis w artykule pod tytułem Greeks’ Identities in Smyrna, 19th – 20th Century Local and Global Parameters.


Greckojęzyczne gazety dominowały w tym mieście, które nie ma dziś ani jednej greckiej gazety:

Sto trzydzieści pięć greckich gazet i magazynów wychodziło w Izmir (Smyrnie) w okresie od 1831 do 1922 roku, w tym samym okresie było 16 gazet tureckich, 34 ormiańskie, 12 żydowskich, jedna włoska i 22 w języku francuskim (te ostatnie publikowane przez Greków, Ormian i Żydów). Grecy przywiązywali wielką wagę do prasy podtrzymującej zachowanie ich języka, do promowania edukacji i kultury. Publicyści ukradkiem wspierali cywilizacyjne przenikanie greckiej kultury w Azji Mniejszej.

Grecy Smyrny, nazywanej dziś “Izmir,” zostali w większości wymordowani podczas pożaru we wrześniu 1922 roku wywołanego przez turecką armię, który profesor Lou Ureneck określił  jako “ostatni gwałtowny epizod trwającego 10 lat holocaustu, który zabił 3 miliony ludzi  Ormian, Greków i Asyryjczyków – wszystkie mniejszości chrześcijańskie na tureckim subkontynencie.”


W dodatku rzeczy należących do chrześcijan i Żydów, takie jak maszyny drukarskie i budynki redakcji zostały zarekwirowane przez ludzi z władz lub osoby prywatne.

“Nowy republikański ustrój wyrósł na cierpieniach Ormian, na kradzieży nieruchomości, na pozbawianiu praw i własności,” pisał dziennikarz Alin Ozinian. “Prawo o mieniu porzuconym było wymówką do przejmowania własności innych, w szczególności własność Ormian stała się głównym źródłem zasobów republikańskich władz. Własność pomordowanych Ormian przechodziła w ręce tureckie, podobnie jak własność Greków i Żydów.”

Można by sądzić, że ten holocaust powinien choć trochę zaspokoić żądzę chrześcijańskiej krwi. Tak się nie stało. Również dziesiątki lat później grecka mniejszość spotyka się z dyskryminacją, a wolność słowa nie należy do wolności, którymi mogą się cieszyć tureccy Grecy.    


W 1991 roku Helsinki Watch przeprowadziła badanie i opublikowała  wszechstronny raport zatytułowany “Odmawianie praw człowieka i prawa do etnicznej tożsamości: Grecy w Turcji.” Raport stwierdzał m.in.:  

Problemy, których doświadcza dziś grecka mniejszość, obejmują nękanie przez policję, ograniczenia wolności słowa, dyskryminację na polu edukacji, w tym dyskryminację nauczycieli, cenzurę książek i programów szkolnych, restrykcje swobód religijnych, ograniczenia nadzoru organizacji dobroczynnych, i zakazy okazywania etnicznej tożsamości.

Helsinki Watch dodaje, że grecka społeczność w Turcji jest pozbawiona “swobody wypowiedzi, prawa do informacji bez ingerencji i bez ograniczeń.” Raport stwierdzał:  

W Stambule dwie gazety publikowane są po grecku, każda z nich ma nakład od 500 do 600 egzemplarzy i ma osiem stron. Każdego dnia, według informacji członków greckiej społeczności, redakcje muszą dostarczać po pięć egzemplarzy do biura gubernatora Stambułu. Gazetom nie wolno krytykować tureckiego rządu. Jeśli turecka gazeta publikuje krytykę rządu, greckim gazetom nie wolno publikować tłumaczeń takich krytyk. „Byłem dziennikarzem przez 37 lat – powiedział Helsinki Watch grecki dziennikarz – wiem dobrze, co mi wolno pisać, a czego nie wolno.”


Według etnicznych Greków, rząd turecki nie pozwala na import gazet i magazynów publikowanych w Grecji i żadne greckie książki nie są dostępne w tureckich księgarniach.   

Mimo zaprzeczeń ze strony tureckiego rządu Helsinki Watch stwierdzała, iż rząd turecki poważnie ogranicza wolność słowa greckiej społeczności w Turcji naruszając międzynarodowe porozumienia o prawach człowieka.


Kiedy ten raport został opublikowany, w Turcji było zaledwie dwa i pół tysiąca Greków.


Zniszczenie społeczności jest niemal zakończone


Kiedy Seldżuccy Turcy z Azji Środkowej podbili Azję Mniejszą w 1071 roku większość rdzennej ludności tego regionu mówiła po grecku i była greko-prawosławnymi chrześcijanami.    


Konstantynopol został założony przez cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego (324–337) i stał się ucieleśnieniem cywilizacji wschodniego bizantyńskiego cesarstwa. Został najechany i zdobyty przez osmańskich Turków w 1453 roku, a jego nazwa została zmieniona na Istambuł przez rząd turecki w 1930 roku.


Dziś greckojęzyczna, prawosławna mniejszość w Turcji umiera. “Liczba ludzi mówiących płynnie po grecku, traktujących grecki jako język macierzysty i znających kulturę grecką to około 1600 osób” – pisze Vasiliadis. “Ich średni wiek to 60 lat. Młodzi wyjechali z Turcji. Nie organizujemy już ślubów ani chrzcin, wyłącznie pogrzeby.”


Dziś zniszczenie pozostałości greckiej kultury w Turcji jest niemal kompletne. Islamizacja i turkizacja przez tureckie rządy została dokonana na przestrzeni niespełna stu lat. Etniczna czystka Greków w Turcji była nadzwyczaj skuteczna.


Zachód, który zawdzięcza głównie swoją demokracje cywilizacji greckiej, po prostu odwracał oczy, kiedy te wszystkie krzywdy wyrządzano anatolijskim Grekom. Efekty utraty greckiej kultury winny być postrzegane jako straty dla ludzkości o historycznych proporcjach, straty, którym kraje zachodnie bez trudu mogły zapobiec.             


Turkey Uncensored: A War On Journalism

19 czerwca 2017

Tłumaczenie: Andrzej KoraszewskiUzay Bulut

Znana publicystka z Ankary. Pisze o sobie, że "urodziła się jako muzułmanka". Ostatnio przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Dysydenci

Znalezionych 289 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Likwidacja islamskiego terroryzmu wymaga wymazania ekstremizmu z programów szkolnych, rozwijania wiedzy, tolerancji i humanizmu     2022-06-13
Opowieść o dwóch kobietach zajmujących się nauką     2022-05-24
Znieść „Dzień Nakby”   Eid   2022-05-15
Jestem Południowoafrykańczykiem. Nie mówcie mi, że w Izraelu jest jakiś apartheid   Mokgomole   2022-05-05
Administracja Bidena ignoruje to, co Palestyńczycy rzeczywiście mówią   Toameh   2022-04-29
Dlaczego Palestyńczycy świętują mordowanie Żydów   Toameh   2022-04-24
Jak Palestyńczycy bezczeszczą święte miejsca wszystkich, włącznie z własnymi   Tawil   2022-04-23
Przemówienie Josepha Haddada do członków irlandzkiego parlamentu (24 lutego 2022)   Haddad   2022-03-12
Wojna ONZ z żydowską Jerozolimą   Trotter   2022-01-06
Prosta wiara dziecka   Mansour   2021-12-19
Czy Palestyńczycy wybierają terroryzm czy pokój? Abbas wybiera jedno i drugie   Toameh   2021-12-09
Gdyby Izraelczycy nazwali swoje państwo Palestyną     2021-12-05
Palestyński dżihad przeciwko Żydom   Tawil   2021-12-01
Dlaczego Palestyńczycy wolą pracować w Izraelu   Toameh   2021-10-20
Opowieść ku przestrodze o ściganiu zwolenników normalizacji arabsko-izraelskiej   Tobin   2021-10-11
Izrael: najgorsza rzecz, jaka przydarzyła się islamowi   Pandavar   2021-10-02
Żelazna Kopuła chroni nie tylko Żydów   Eid   2021-09-30
Naruszenia” praw, o które nie dba Rada Bezpieczeństwa ONZ   Toameh   2021-08-09
Pułapki palestyńskiej wyjątkowości   Aboubakr   2021-07-29
Ulice Gazy są piękniejsze niż ulice Bagdadu     2021-07-28
Bojkot ogłoszony przez Ben & Jerry szkodzi Palestyńczykom   Eid   2021-07-23
“Aktywista praw człowieka”, który kocha tyranów   Abdul-Hussain   2021-07-05
Pora, by Ilhan Omar i cała “Brygada” dowiedziały się prawdy o Izraelu i Hamasie   Eid   2021-07-03
Kongresmenka, która nigdy nie stała się Amerykanką   Abdul-Hussain   2021-06-23
Bliski Wschód: Dzwon alarmowy dla administracji Bidena   Toameh   2021-06-16
Hamas i Iran zamienili Gazę w cmentarz dla dzieci   Toameh   2021-06-09
To Hamas, a nie Izrael, jest winny najnowszego rozlewu krwi   Eid   2021-05-24
Jak zawarłem pokój z Izraelem   Abdul-Hussain   2021-05-21
Bohaterzy chińskiego narodu   Jackoby   2021-04-24
Demokraci na amerykańskim uniwersytecie wymazują palestyńskie głosy   Eid   2021-04-08
Europa, islam i polityka   Dabbas   2021-03-23
Palestyńczycy: Co znaczy prawdziwa edukacja   Toameh   2021-02-24
Prawda o finansowej pomocy dla Autonomii Palestyńskiej   Kedar   2021-02-21
Więcej korupcji, kiedy Biden wznawia pomoc finansową   Tawil   2021-02-20
Irańscy dysydenci proszą USA o utrzymanie “maksymalnego nacisku”   Bergman   2021-02-13
Irański duchowny wzywa do pokoju z Izraelem   Fitzgerald   2021-02-10
Iran zamienia Gazę w magazyn broni   Toameh   2021-02-03
Palestyńczycy: ofiary arabskiego kraju   Toameh   2021-01-30
Zdefiniowanie narzędzi do pomiaru stopnia radykalizmu islamu jest niezbędne dla pokonania radykalizmu   Hamid   2021-01-29
Palestyński plan nabrania administracji Bidena   Tawil   2021-01-29
Liban chce zakończenia irańskiej okupacji   Toameh   2021-01-26
Marokański intelektualista: Porozumienie z Izraelem przynosi Maroku korzyści,   a nie szkody, jak twierdzą niektórzy   Assid   2021-01-22
Arabowie: Niezwykle ważny głos na rzecz pokoju   Toameh   2021-01-14
Palestyński dziennikarz i były polityk o Bractwie Muzułmańskim   Sadek   2021-01-13
ONZ nagradza irańskie potworności   Bergman   2020-11-05
Potrzebujemy tej zmiany w świecie arabskim   Al Nuaimi   2020-08-28
Palestyńska wojna z historią   Tawil   2020-08-20
Zmiana marki kalifatu – nigdy niekończący się, dystopijny mit   Mahmoud   2020-08-13
Palestyńczycy: Popieramy obozy koncentracyjne dla muzułmanów w Chinach   Toameh   2020-08-12
Dlaczego Palestyńczycy popełniają samobójstwa?   Toameh   2020-08-02
Palestyńczycy: Akceptuj zachodnie fundusze, głosuj na dżihad   Toameh   2020-07-30
Przyczynek do działalności skazanej na przegraną   Koraszewski   2020-07-21
Jak Palestyńczycy terroryzują własną ludność   Tawil   2020-07-13
Co kanadyjski żołnierz uświadomił mi o IDF   Dandachi   2020-06-12
Czyje głosy w dzisiejszym Izraelu są najsilniej syjonistyczne i najmniej przepraszające?   Oz   2020-06-09
Doradzanie palestyńskim przywódcom, by działali racjonalnie, jest skrajnie irracjonalne     2020-06-05
Palestyńczycy: Jedzenie posiłku z Żydami jest przestępstwem   Toameh   2020-06-02
Palestyńskie mity i izraelska rzeczywistość     Dabbas   2020-05-29
Koronawirus: Bohaterowie Chin, którzy zniknęli, i milczenie Zachodu   Meotti   2020-05-20
Co byłoby, gdyby Izrael zniknął?   Mahmoud   2020-05-18
Palestyńczycy i wirus normalizacji   Toameh   2020-05-06
Koronawirus: więcej palestyńskich oszczerstw przeciwko Izraelowi   Toameh   2020-05-01
Koronawirus w Turcji: Rząd atakuje lekarzy    Şahin   2020-04-15
Hamas: nowy pretekst do atakowania Izraela   Toameh   2020-04-12
List 100 irańskich naukowców i działaczy politycznych do Chameiniego: „Ty jesteś głównym winowajcą katastrofy narodowej”     2020-04-07
Palestyńscy przywódcy używają koronawirusa do atakowania Izraela   Toameh   2020-03-21
Palestyńczycy powtarzają oszczerstwa o rytuale krwi, podczas gdy Izrael ratuje ich życie   Toameh   2020-03-10
Prawdziwy powód, dla którego izraelscy Arabowie nie chcą żyć w ”Palestynie”   Toameh   2020-02-05
Dlaczego niektórzy Palestyńczycy kochają Solejmaniego   Toameh   2020-02-04
Abbas wybiera Hamas zamiast pokoju z Izraelem   Toameh   2020-01-31
Polityczny islam niszczy społeczeństwa   Gürcanli   2020-01-30
Palestyńczycy w Syrii: kolejny rok śmierci i udręki   Toameh   2020-01-18
O kwestii żydożercy   Aboubakr   2020-01-14
Państwa arabskie mają wiele do wygrania normalizując stosunki z Izraelem   Dabbas   2020-01-12
Palestyńczycy: ”Cudzoziemcy” w arabskim kraju   Toameh   2020-01-07
Bliskowschodni Arab chwali ”niesłychane osiągnięcia” Izraela, krytykuje ”tyrańskie dynastie”   Dabbas   2019-12-31
Czy kryzys ekonomiczny Jordanii może rozwiązać konflikt izraelsko-palestyński?   Dabbas   2019-12-22
Czego mógłby dokonać świat arabski, gdyby zawarł pokój z Izraelem   Dabbas   2019-12-13
Ignoranci nazywają feminizm herezją, nie rozumiejąc, czym on jest   Al-Budair   2019-12-10
Nie zamierzam być politycznie poprawna w sprawie antysemityzmu   Raza   2019-11-27
Trzydziestu wspaniałych i inni   Koraszewski   2019-11-23
4006 Palestyńczyków, o których Europejczycy nie słyszeli   Tawil   2019-11-22
Jak przywódcy Hamasu nabierają Palestyńczyków   Tawil   2019-10-06
Świat muzułmański walczy, a Zachód kapituluje   El-Ghazzali   2019-08-17
Jak palestyńscy przywódcy masakrują prawdę   Tawil   2019-06-18
Priorytety palestyńskich przywódców   Toameh   2019-06-14
Palestyńczycy: Kogo to naprawdę obchodzi?   Tawil   2019-02-09
Arabowie są winni Żydom dużo więcej niż 250 miliardów dolarów   Maroun   2019-02-07
Zdrada irańskich dysydentów przez Zachód   Memarsadeghi   2019-01-26
Kiedy Abbas i Hamas rzucali na siebie obelgi...   Toameh   2019-01-23
Palestyńskie dzieci: ofiary arabskiego apartheidu   Toameh   2019-01-05
Prawdziwa nieproporcjonalność w konflikcie Arabów z Izraelem   Maroun   2018-12-24
Mój rok na terytorium Autonomii Palestyńskiej   Gerstenfeld   2018-12-22
Dlaczego Iran finansuje palestyńskich terrorystów?   Tawil   2018-12-15
Nowa palestyńska "troska" o międzynarodowe konwencje   Tawil   2018-11-19
Nadzieja mimo arabskiego antysemityzmu   Maroun   2018-10-31
Pokonanie terroru wymaga wszechstronnej kampanii ideologicznej, kulturowej, edukacyjnej i religijnej   Al-Ansari   2018-10-22
Musicie zakazać zarzynania ofiarnych zwierząt na ulicach   Baraka   2018-08-29
W islamie Jerozolima to nie Mekka   Mohamed   2018-08-27
Tajny powód arabskiego odrzucenia żydowskiego prawa narodowego   Tawil   2018-08-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk