Prawda

Czwartek, 19 wrzesnia 2019 - 21:36

« Poprzedni Następny »


Palestyńczycy torturowani; media milczą


Bassam Tawil 2018-04-21

Na zdjęciu: Dr Ammar Dwaik (pośrodku), dyrektor generalny Niezależnej Komisji Praw Człowieka (Zdjęcie: ICHR)
Na zdjęciu: Dr Ammar Dwaik (pośrodku), dyrektor generalny Niezależnej Komisji Praw Człowieka (Zdjęcie: ICHR)

Co dzieje się, kiedy Palestyńczycy mówią, że byli torturowani i naruszono ich wolności obywatelskie? Jeśli wskazują na Izrael jako sprawcę, media międzynarodowe prześcigają się w staraniach o dostarczenie tej informacji do najszerszej możliwie publiczności. Na tym sprawa się nie kończy. Organizacje praw człowieka i agendy ONZ potępiają Izrael za „łamanie” praw człowieka Palestyńczyków, a Rada Bezpieczeństwa zwołuje sesję nadzwyczajną, by potępić Izrael.


Kiedy jednak Palestyńczycy padają ofiarą praktyk własnego rządu – Autonomii Palestyńskiej (AP) na Zachodnim Brzegu lub Hamasu w Strefie Gazy – reakcja jest zupełnie inna. Cisza zalega w międzynarodowych mediach i społeczność międzynarodowa ukrywa się za niebieskim murem milczenia.  


Jak można wytłumaczyć te dziurę w komunikacji? Proste: kiedy nie chodzi o rzekome potworności popełnione przez Izrael, z punktu widzenia zachodnich mediów jest to sprawa niewarta omówienia.


Większość zachodnich reporterów widzi jako naganne tylko postępowanie, które mogli popełnić Izraelczycy. Dla nich izraelski żołnierz, który krzyknie na palestyńskie dziecko na punkcie kontrolnym, jest historią bardziej wartą opowiedzenia niż palestyńscy więźniowie, których torturowała Autonomia Palestyńska albo Hamas.


Ci, którzy mają wiedzę o izraelsko-palestyńskim konflikcie i sposobie działania międzynarodowych mediów na Bliskim Wschodzie nie są zaskoczeni tym jednostronnym, nieprofesjonalnym i stronniczym informowaniem.


Korespondenci bliskowschodni systematycznie zamykają oczy na łamanie praw człowieka popełnianie przez Autonomię Palestyńską i Hamas.


Niektórzy dziennikarze mogą bać się, że jeśli poinformują o zdarzeniu, które stawia Palestyńczyków w negatywnym świetle, zostaną oskarżeni o to, że są “opłacani przez żydowskie lobby” lub, co gorsza, że są „syjonistycznymi agentami służącymi izraelskiej machinie propagandowej”.


Lub może obawiają się, że nie będą mieli dłużej dostępu do palestyńskiej machiny propagandowej.


Jest także ważne, by przypomnieć, że większość zagranicznych korespondentów polega na palestyńskich asystentach, którzy często dyktują im ton, jaki muszą mieć relacje o Palestyńczykach.  


Lokalni palestyńscy asystenci nie chcą, by zagraniczni korespondenci informowali o nieustannym łamaniu praw człowieka po stronie palestyńskiej. Ci asystenci widzą siebie jako lojalnych żołnierzy służących swojemu ludowi i jego sprawie. Uważają się za rzeczników palestyńskich przywódców i instytucji i przeraża ich myśl o otwartym mówieniu o brudach.


Dlaczego jest to istotne teraz? Ponieważ zawsze istnieje potrzeba przypominania czytelnikom, jak zagraniczne media pomijają wiele ważnych spraw związanych z konfliktem izraelsko-palestyńskim. Obecnie prawdziwym wydarzeniem nie jest dłużej to, o czym donoszą zagraniczni korespondenci. Jest takim wydarzeniem to, o czym nie donoszą.


Weźmy, na przykład, najnowszy raport Palestyńskiej Niezależnej Komisji Praw Człowieka (ICHR), której obowiązkami i odpowiedzialnością jest “kontrola i zapewnienie, że różne palestyńskie prawa, przepisy i regulacje oraz praca rozmaitych departamentów, agend i instytucji palestyńskich odpowiada wymogom zabezpieczającym prawa człowieka”.  


W tym raporcie – który jak dotąd nie wywołał cienia zainteresowania ze strony tak zagranicznych mediów, jak międzynarodowych grup praw człowieka - ICHR pisze, że otrzymała skargi o torturach i maltretowaniu od 46 Palestyńczyków zatrzymanych przez Autonomię Palestyńską i Hamas tylko w lutym 2018 r.


Ponad połowa skarg, 27, pochodzi od Palestyńczyków aresztowanych przez Autonomię Palestyńską, podczas gdy 19 pochodzi od Palestyńczyków żyjących pod rządami Hamasu w Strefie Gazy.


Gdyby taki raport o torturach opublikowała lewicowa grupa izraelska, B'Tselem, zdobyłoby to uwagę społeczności międzynarodowej. Dlaczego? Ponieważ ta grupa wydaje się zafiksowana tylko na wykroczeniach Izraela, starannie ignorując to, co dzieje się w palestyńskich miejscach internowania na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy.  


ICHR podaje w raporcie, że otrzymała także skargi od 31 Palestyńczyków o arbitralnych i bezprawnych aresztowaniach zarówno przez Autonomię Palestyńską, jak przez Hamas.  


Większość aresztowań miała miejsce na terenach kontrolowanych przez finansowane i szkolone przez Zachód siły bezpieczeństwa Autonomii Palestyńskiej. Niektórych aresztowano na podstawie nakazu podpisanego przez wysokiego palestyńskiego funkcjonariusza, zazwyczaj gubernatora miasta.


W raporcie jest także informacja o dalszym nękaniu przez Autonomię Palestyńską i przez Hamas dziennikarzy i działaczy politycznych z powodu ich poglądów i ich postów w mediach społecznościowych.


Jeden z dziennikarzy, niezidentyfikowany z nazwiska, został aresztowany w Strefie Gazy za zamieszczenie uwag krytycznych wobec Hamasu. Inny dziennikarz został aresztowany przez Hamas za informowanie o łamaniu praw człowieka przez tę grupę terrorystyczną.


W lutym, według tego raportu, na Zachodnim Brzegu siły bezpieczeństwa Autonomii Palestyńskiej aresztowały dwóch palestyńskich studentów z Hebronu za ich działalność na kampusie.


W tym samym miesiącu ICHR otrzymała także skargi od Palestyńczyków, że służby bezpieczeństwa dokonały nalotów na ich domy i nielegalnie zarekwirowały komputery, telefony komórkowe, gotówkę i inne przedmioty osobiste.


W raporcie opisano także inne rodzaje łamania praw człowieka przez Autonomię Palestyńską i Hamas, takie jak zakaz podróży i odmowę realizacji nakazów sądowych.


Na przykład, przy kilku okazjach siły bezpieczeństwa Autonomii Palestyńskiej zignorowały wyrok sądowy nakazujący zwolnienie zatrzymanych. Takie drwiny z systemu sądowniczego są powszechne w Autonomii Palestyńskiej i w Strefie Gazy.


Raport ICHR nie jest tajny. Wręcz przeciwnie, został opublikowany i jest dostępny na witrynie internetowej tej organizacji. Każdy ma do niego dostęp.


Można by zakładać, że korespondenci z Bliskiego Wschodu mogą być zainteresowani takim raportem – ale nie, są od tego jak najdalsi.


W oczach zagranicznych korespondentów ten raport ICHR jest “problematyczny”, ponieważ zajmuje się tematami, które nie zgadzają się z ich agendą, a jest nią uważanie Izraela za jedynego odpowiedzialnego za wszelkie łamania praw człowieka w konflikcie arabsko-izraelskim.


Niektórzy zagraniczni korespondenci mogą twierdzić w swojej obronie, że nie mogą informować o takich sprawach, bo w tym celu musieliby pojechać na Zachodni Brzeg lub do Strefy Gazy, a to zagrażałoby ich życiu. Innymi słowy, korespondenci przyznają, że Palestyńczycy grożą im, by unikali takich spraw.


Można się tylko zastanawiać nad profesjonalizmem dziennikarzy, którzy świadomie i konsekwentnie nie informują o łamaniu praw człowieka przez Palestyńczyków.


Można się także zastanawiać, jak mogą sądzić, że czynią przysługę Palestyńczykom przez zamykanie oczu na łamanie praw człowieka przez Autonomię Palestyńską i Hamas. Czy ci dziennikarze znają zwrot „dać wolną rękę”?


Palestyńczycy są przede wszystkim ofiarami własnych dyktatorskich i pełnych przemocy przywódców.


Niestety, nie pomagają im stronnicze i nieprofesjonalne media, które działają jak rodzaj kolektywnego “potakiwacza” na powszechne łamanie praw człowieka pod rządami Autonomii Palestyńskiej i Hamasu.


Obie palestyńskie dyktatury – Autonomia Palestyńska i Hamas – nie mają więc powodów do niepokoju; mogą spokojnie torturować i nielegalnie aresztować swoją ludność. Nikt nie patrzy.


Palestinians tortured; Media Silent

Gatestone Institute, 23 marca 2018

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Bassam Tawil

Muzułmański badacz i publicysta mieszkający na Bliskim Wschodzie. 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Dysydenci

Znalezionych 206 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Świat muzułmański walczy, a Zachód kapituluje   El-Ghazzali   2019-08-17
Jak palestyńscy przywódcy masakrują prawdę   Tawil   2019-06-18
Priorytety palestyńskich przywódców   Toameh   2019-06-14
Palestyńczycy: Kogo to naprawdę obchodzi?   Tawil   2019-02-09
Arabowie są winni Żydom dużo więcej niż 250 miliardów dolarów   Maroun   2019-02-07
Zdrada irańskich dysydentów przez Zachód   Memarsadeghi   2019-01-26
Kiedy Abbas i Hamas rzucali na siebie obelgi...   Toameh   2019-01-23
Palestyńskie dzieci: ofiary arabskiego apartheidu   Toameh   2019-01-05
Prawdziwa nieproporcjonalność w konflikcie Arabów z Izraelem   Maroun   2018-12-24
Mój rok na terytorium Autonomii Palestyńskiej   Gerstenfeld   2018-12-22
Dlaczego Iran finansuje palestyńskich terrorystów?   Tawil   2018-12-15
Nowa palestyńska "troska" o międzynarodowe konwencje   Tawil   2018-11-19
Nadzieja mimo arabskiego antysemityzmu   Maroun   2018-10-31
Pokonanie terroru wymaga wszechstronnej kampanii ideologicznej, kulturowej, edukacyjnej i religijnej   Al-Ansari   2018-10-22
Musicie zakazać zarzynania ofiarnych zwierząt na ulicach   Baraka   2018-08-29
W islamie Jerozolima to nie Mekka   Mohamed   2018-08-27
Tajny powód arabskiego odrzucenia żydowskiego prawa narodowego   Tawil   2018-08-14
Pojechałam do Izraela i nie żałuję tego     2018-08-12
Dlaczego przywódcy palestyńscy sprzeciwiają się pomaganiu własnej ludności?   Tawil   2018-07-18
Jesteśmy rasistami, ale przypisujemy to Izraelowi   Al-Sa'di   2018-07-10
Palestyńczycy: jak poprawić jakość życia?   Tawil   2018-06-30
Dlaczego my, Arabowie, musimy krzyczeć   Maroun   2018-06-27
Palestyńczycy: Ofiary arabskiego apartheidu   Toameh   2018-06-25
W przyszłym roku w Jerozolimie   Eid   2018-06-22
Egipski Al-Azhar upiera się przy antysemityzmie   Mohamed   2018-06-14
O tym nie słyszeliście na Zachodzie   Tawil   2018-06-13
Tak, było mi dobrze w Izraelu, kiedy Palestyńczycy ginęli w Gazie   Maroun   2018-06-02
Obalenie 25 mitów lewicy i Arabów z prespektywy lewicowego Araba   Maroun   2018-05-05
Wciągamy religię w każdy aspekt naszego życia   Hamami   2018-04-21
Palestyńczycy torturowani; media milczą   Tawil   2018-04-21
Jestem jawnym i dumnym syjonistą, bo jestem jawnym i dumnym lewicowcem   Maroun   2018-04-11
Kiedy religię przedstawia się jako ideologię, jest bardziej niebezpieczna niż broń nuklearna     2018-03-22
Grożenie terrorem nie powinno być sposobem zarabiania na życie   Darwish   2018-01-31
Arabskie reżimy przerażone wolnością w Izraelu   Meotti   2018-01-30
Odwiedzanie Izraela jest przywilejem, a nie prawem   Maroun   2018-01-20
Witajcie na Zachodzie, ale prosimy się nie integrować …    Arbabzadah   2018-01-01
Rzeczywista reakcja palestyńska na jerozolimskie przemówienie Trumpa   Tawil   2017-12-09
Do moich rodaków Libańczyków, których gniewają izraelskie bomby   Maroun   2017-11-05
Palestyńczycy zamykają w więzieniu dziennikarzy za ujawnianie korupcji   Toameh   2017-10-02
Iracki duchowny: muzułmanie są utrapieniem świata     2017-09-29
Błędem jest ograniczanie wolności myśli obywateli   Al-Salem   2017-09-28
Popieranie Izraela jest obowiązkiem lewicy   Maroun   2017-09-24
Kiedy "progresizm" miażdży kobiety muzułmańskie   Mohamed   2017-09-23
Muzułmanie amerykańscy powinni zdemaskować imamów, którzy głoszą nienawiść   Al-Hadj   2017-09-20
Ograniczanie praw kobiet: Prawa islamskie i multikulturalizm   Khan   2017-09-16
Palestyńczycy, których zachodnie media wolą nie widzieć   Toameh   2017-09-13
Ofiary islamizacji Turcji: kobiety   Bekdil   2017-09-09
Szef ONZ Guterres, media i palestyńskie fake news   Tawil   2017-09-06
Palestyńczycy: Niszczenie sądownictwa   Toameh   2017-09-04
My, muzułmanie, jesteśmy całkowicie pozbawionymi samokrytycyzmu płaczliwymi łobuzami na szkolnym podwórku   Nawaz   2017-09-02
Uderzyć w wylęgarnie terroru   Khan   2017-09-01
Musimy podjąć stanowczą decyzję     2017-08-27
Czy było etyczne ze strony Izraela NIEdeportowanie Arabów w 1948 i 1967 r.?   Maroun   2017-08-06
Zaprzeczaj Holocaustowi, ale nigdy nie kwestionuj szariatu?   Rafizadeh   2017-07-31
Problemem z wykrywaczami metalu jest to, że są one żydowskie   Maroun   2017-07-25
Islamska koncepcja “feminizmu”   Darwish   2017-07-23
UNESCO wspiera terroryzm   Tawil   2017-07-20
Modernizacja Bliskiego Wschodu jest spektakularna   Taheri   2017-07-19
Arabowie, którzy nie cenią Izraela, są głupcami   Maroun   2017-07-16
My, Arabowie, mamy cholerne szczęście, że Żydzi nie zachowują się jak Arabowie   Maroun   2017-07-15
Nadchodzi kolejna antysemicka wojna, a świat dalej odwraca głowę   Maroun   2017-07-04
Turcja bez cenzury: wojna z mediami   Bulut   2017-07-03
Jako lekarz i muzułmanin protestuję przeciw okaleczaniu kobiet   Jasser   2017-07-01
Niewygodna prawda o konflikcie izraelsko-palestyńskim   Maroun   2017-06-30
Miękki szariat w Turcji     2017-06-29
Źli przywódcy - prawdziwa tragedia Palestyńczyków   Toameh   2017-06-24
Świat musi wygnać niszczące go fantazje   Qudosi   2017-06-11
Jako Arab wstydzę się za wojnę sześciodniową   Maroun   2017-06-07
Dorastając na północ od Izraela: Jak zostałem żarliwym syjonistą   Maroun   2017-05-31
Palestyńczycy: Groźby, które Trump powinien usłyszeć   Tawil   2017-05-22
Palestyńczycy potrzebują prawdziwego poparcia   Eid   2017-05-18
Przemysł terroryzmu   Tawil   2017-04-14
Kiedy Arabowie przestaną pozwalać, by prowadzono ich jak barany?   Maroun   2017-04-12
Proszę, czy Zachód mógłby przestać stawać po stronie zbrodniarzy?   Khan   2017-04-03
Linda Sarsour to objaw poważniejszej choroby   Maroun   2017-04-02
Gość z Czarnego Lądu   Koraszewski   2017-03-31
Palestyńczycy: Puste obietnice Abbasa   Toameh   2017-03-31
Czy twardogłowa lewica jest sprzymierzona z radykalnymi islamistami?   AlSaied   2017-03-29
Jako muzułmanka zdecydowanie popieram zakaz zakwefiania   Ahmed   2017-03-28
Czego nie mówią ci o Indonezji   Lato   2017-03-27
Palestyńczycy: fałszywe informacje i “alternatywne fakty”   Tawil   2017-03-14
Antysemityzm: wpatrywanie się w mrok   Maroun   2017-03-07
Wspieranie terroryzmu pod przykrywką dziennikarstwa   Tawil   2017-03-06
Tortury za murami Jerycha   Toameh   2017-02-08
Świat ma dość muzułmańskiego ekstremizmu religijnego     2017-01-22
Dysydenci arabscy i wojna o pokój     2017-01-19
Spojrzenie Araba na pokojowy szczyt w Paryżu   Maroun   2017-01-17
Przemówienie noworoczne do świata muzułmańskiego   Darwish   2017-01-07
Kontratak liberalnych muzułmanów   Palmer   2016-12-24
Komu po drodze z Trumpem?   Koraszewski   2016-12-09
Strach przed prezydenturą Trumpa jest  przesadny   Al-Hadj   2016-11-27
Żydzi z sześcioma ramionami   Rahola   2016-11-04
Skończcie z podżeganiem przeciwko Żydom     2016-10-23
Wywiad z francuskim eseistą, Majidem Oukacha   Canlorbe   2016-10-19
Świat jest jeden i trzeba do niego dołączyć     2016-10-17
Długa walka dra Turkiego Al-Hamada   Fernandez   2016-10-13
Złe wiadomości dla nienawidzących Izraela   Toameh   2016-09-24
Wzrastające szeregi muzułmańskich syjonistów   Koraszewski   2016-08-20
Terror jest produktem ekstremizmu w mediach, meczetach i szkołach   Al-Rashed   2016-08-15
Kampania „antynormalizacji” i prawo Izraela do istnienia   Toameh   2016-08-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk