Prawda

Piątek, 18 października 2019 - 18:20

« Poprzedni Następny »


Dlaczego ateiści walczą o prawo wyjścia z cienia w Afryce i nie tylko w Afryce?


Leo Igwe 2019-04-10

Miliony ateistów walczą o prawo wyjścia z cienia, zejścia z drogi wytyczonej przez teistów.

Miliony ateistów walczą o prawo wyjścia z cienia, zejścia z drogi wytyczonej przez teistów.Ludzie, którzy nie wierzą w Boga, to najstarsza na świecie szczególnie silnie prześladowana mniejszość, która nadal walczy o prawo wyjścia z cienia.    


23 marca ateiści obchodzili międzynarodowy dzień ateizmu. Ustanowiono ten dzień by pokazać problemy, z jakimi borykają  się ateiści na świecie. Ludzie, którzy nie wierzą w Boga, to najstarsza na świecie szczególnie silnie prześladowana mniejszość. Mało uwagi poświęcono ich położeniu, kwestii jak traktowani są w różnych krajach niewierzący, ich walce i prześladowaniom i pogwałceniom ich praw. Aby zrozumieć znaczenie tego dnia, warto spojrzeć na problemy i kłopoty ateistów.


Dyskryminacja i prześladowania ateistów to zjawisko ogólnoświatowe. Przybiera różne formy w różnych społeczeństwach. Prześladowania niewierzących są tak stare jak teizm. Oczywiście, w dzisiejszym świecie są znaczne różnice w traktowaniu ateistów i ludzi areligijnych. Ateiści mają więcej wolności i traktowani są z większym szacunkiem w jednych krajach i dramatycznie prześladowani w innych. W skali globalnej ateizm długo jeszcze nie będzie traktowany jako coś normalnego.

 

Dlaczego trzeba dużej odwagi, żeby ateista zdecydował się na coming out? Przez długie wieki teiści przeciwstawiali się normalizacji ateizmu. Wierzący wyjęli niewierzących spod prawa. Co czyniło ateizm czymś ryzykownym i niebezpiecznym. Pomyśl o tym, przecież nie ma niczego złego w ateizmie. Brak wiary w boga czy bogów nie czyni nikomu krzywdy. To postawa zdroworozsądkowa, a swoboda wyboru jest cechą wolnego społeczeństwa. A jednak, przez tysiąclecia teiści konsekwentnie blokowali możliwość bycia ateistą, wyrzucając ich poza margines społeczeństwa, kryminalizując ich poglądy i demonizując ich jako ludzi.  Sugerowali, że ateizm jest zagrożeniem ludzkości i obrazą społeczeństwa. Teiści na wszelkie sposoby zniekształcali ideę ateizmu.    


Teiści zdominowali społeczną wrażliwość. Świadomie budowali narrację łączącą wrażliwość społeczną z wrażliwością teistyczną. W ten sposób ateizm był postrzegany jako rodzaj dewiacji i coś zakazanego, jako coś sprzecznego z przyjętymi normami. Nawet w zachodnich społeczeństwach, gdzie ateiści mają znacznie więcej swobód, ludzie nadal są pełni obaw, żeby przypadkiem nie urazić religijnej wrażliwości, nadal są karani za obrazę uczuć religijnych. Co więcej, przybiera to tak obrzydliwe formy, że nawet całkowicie uzasadniona krytyka religii, a szczególnie islamu, traktowana jest jako rodzaj rasizmu. Tak więc, kiedy zabierasz głos jako ateista, możesz być oskarżony o rasizm.    


Oczywiście teiści nigdy nie są karani za ”obrażanie”ateistycznych czy areligijnych uczuć, za publikowanie kłamstw i dawanie fałszywego świadectwa. Nie są karani za pogardliwe wypowiedzi o ateistach i bezbożnikach. Teiści mogą bezkarnie mówić, że ludzie uważający, iż nie ma boga, są głupcami. Równocześnie ateiści, którzy otwarcie drwią z cudów Jezusa, pokazują nonsensy w Koranie, mówią o głupocie, błędach i absurdach w doktrynie proroka Mahometa, ryzykują więzienie a nawet śmierć za bluźnierstwo. W rzeczywistości wypowiedzi teistów, które obejmują demonizowanie ateistów, podżeganie do przemocy wobec niewiernych, są uważane za uprawnione w ramach swobody wyznania, zaś wypowiedzi ateistów są często uznawane za bluźniercze i obraźliwe wobec religii. Ateiści i teiści nie mają równych praw obywatelskich. Te podwójne standardy, ta nierównowaga traktowania utrudnia niewierzącym otwarte deklarowanie swoich przekonań.             


W odróżnieniu od wierzących, ateiści muszą walczyć o prawo publicznego prezentowania swoich poglądów, ponieważ system polityczny jest nastawiony do nich wrogo. Przez stulecia, władza polityczna była łączona z religią, a religie były upolityczniane. Teizm to coś więcej niż deklaracja religijnego wyznania. To narracja mająca na celu zdobycie, sprawowanie i legitymizowanie władzy. Kościoły, meczety, świątynie to instytucje namaszczające władze. Teiści przekonują, że władza pochodzi od Boga, że otrzymuje się ją identyfikując się jako wyznawca Boga lub Allaha, a nie jako niewierzący. Tym samym niewierzący są na tym polu automatycznie dyskwalifikowani.            


Teistyczna koncepcja władzy zakłada, że ateista może być tylko poddanym albo niewolnikiem, ateiści mogą wybierać, ale nie mogą być wybierani. Ateiści mogą być rządzeni, ale nie mogą rządzić.  Nie mogą rządzić, ponieważ mentalność  teistów zakłada, że wszelka władza pochodzi od Boga. Nikomu, kto nie wierzy w Boga, nie wolno powierzyć władzy. Więc jeśli ateista chce działać jako polityk, zazwyczaj musi ukryć swoją niewiarę i udawać wierzącego. Innymi słowy, ateizm, czy też silny sceptycyzm wobec religii, jest w polityce obciążeniem.      


Co więcej walka ateistów o prawo do otwartego głoszenia swoich poglądów jest ważna dlatego, że system prawny znajduje się pod wpływem religii. W konstytucjach wielu krajów widzimy odwołanie do Boga jako źródła autorytetu, w wielu republikach widzimy otwarte lub dyskretne powiązania z jednym wyznaniem (w szególności w krajach chrześcijanskich lub muzułmańskich). Flagi narodowe mają często religijne symbole, a ceremonie państwowe łączy się często z modlitwami i ceremoniami religijnymi i jest to traktowane jako jakaś oczywistość. W krajach z muzułmańską większością obowiązuje często prawo szariatu. Sprawy są rozpatrywane przez sądy szariackie, a religijna policja ściga za przestępstwa przeciw religii. Wybrani politycy mają obowiązek zachowania prawa szariatu, nawet jeśli konstytucja formalnie gwarantuje swobodę wyznania i przekonań. Ateiści są wyłączeni ze swobody ekspresji swoich przekonań. W społeczeństwach, w których wprowadzono prawo szariatu, porzucenie islamu jest przestępstwem. Ateizm jest bardzo często postrzegany jako forma obrazy religii.            


Tak więc, ateiści zmagają się z wieloma problemami, kiedy decydują się na ujawnienie swoich poglądów. Ludzie niewierzący w Boga nie mają równych praw obywatelskich. Nie przyznano im takich samych praw, jakie mają wierzący. W wielu  miejscach na świecie teizm porwał cały system praw człowieka i określa z jakich praw ateiści mogą korzystać. Są kraje w których ateista nie ma prawa do życia, do wolności od tortur, od nieludzkiego i poniżającego traktowania, gdzie nie ma dla ateistów wolności słowa, ani wolności stowarzyszeń i zgromadzeń. W niektórych krajach ateiści są całkowicie pozbawieni podstawowych wolności, w wielu innych ich prawa są ograniczane. Ateiści są obdzierani ze swoich praw i z godności.        

Jakby tego było mało teiści uzurpowali sobie prawo ekonomicznego uprzywilejowania i szczególnych możliwości zdobywania  majątku, przywilejów w dostępie do stanowisk, świadczeń socjalnych, ułatwień w dziedzinie przedsiębiorczości i zdobywania rządowych kontraktów. Religia jest obecna w gospodarce, a odwrotną stroną tego medalu jest ekonomiczna dyskryminacja ateistów. Skażona religią gospodarka ogranicza możliwości ateisty, który prowadzi działalność gospodarczą i otwarcie identyfikuje się jako niewierzący. W wielu krajach ateista działający w świecie finansów lub przedsiębiorczości musi zostawić swoje poglądy w domu.   


Teiści wymuszają dla siebie zwolnienia z podatków, co pozwala im na gromadzenie bogactwa i budowanie wielkich komercyjnych przedsiębiorstw. Jako posiadacze akcji kościoły i meczety uprawiają spekulacje i biznesy jakie tylko sobie wymarzą, zaś ich inkwizytorskie nawyki uderzają w ateistów. Kradnąc społeczną moralność, dominując społeczno-ekonomiczne systemy, wpływają na gospodarkę, ograniczając możliwości niewierzących.        Teiści niemal w dosłownym tego słowa znaczeniu w wielu miejscach zmieniają ateistów w zakładników. Ograniczają im możliwości działania i popularyzacji ich idei, ograniczają osobiste swobody i wolności. Teiści tworzą atmosferę, w której ateistyczny coming out staje się poważnym wyzwaniem, naraża na niebezpieczeństwa i wymaga nadzwyczajnej odwagi. Tak być nie powinno. Tak jak każdy ma prawo do deklaracji swojej wiary, swoboda przyznania się do swojej niewiary w Boga jest prawem, które musi być chronione. Ateistyczny coming out nie powinien wymagać aż takich zmagań, ani w Nigerii, ani w żadnym innym miejscu na świecie.  


Why
Atheists Struggle to Come Out in Africa and Beyond

Uncommon Ground, 3 kwietnia 2019

Tłuymaczenie: Andrzej KoraszewskiLeo Igwe

Sekretarz Nigeryjskiego Ruchu Humanistycznego, działacz Center for Inquiry w Nigerii, członek IHEU i Atheist Alliance International. Jest redaktorem "Humanist Inquirer" i autorem wielu artykułów wolnomyślicielskich. Większość swojego czasu poświęca ratowaniu dzieci oskarżanych o czary.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 576 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak Bóg ogarnia swoje dzieło   Ferus   2019-10-13
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (V)   Ferus   2019-10-06
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców IV   Ferus   2019-09-29
Katolicka Afryka i jej niepokoje   Igwe   2019-09-27
Turcja: ucieczka od religii?   Bulut   2019-09-25
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (III)   Ferus   2019-09-22
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (II)   Ferus   2019-09-15
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców   Ferus   2019-09-08
Zlecenie walki z szatanem   Koraszewski   2019-09-02
Mrówki i ludzie. Czyli niepokojące podobieństwo „korony stworzenia” do bezrozumnych owadów.   Ferus   2019-09-01
Jabłko, które jabłkiem nie było   Ferus   2019-08-25
Ta miłość zaczęła się od strachu   Koraszewski   2019-08-24
Problem „ukrywającego się Boga”.   Ferus   2019-08-18
Hipoteza Boga kontra nauka (IV)   Ferus   2019-08-11
Na początku był jakiś Jezus   Koraszewski   2019-08-05
Hipoteza Boga kontra nauka (III)   Ferus   2019-08-04
Hipoteza Boga kontra nauka (II)   Ferus   2019-07-28
Hipoteza Boga kontra nauka   Ferus   2019-07-21
Apostołowie Nowego Ładu (II)   Ferus   2019-07-14
Bóg bez państwa i państwo bez Boga   Koraszewski   2019-07-12
Apostołowie Nowego Ładu. Czyli ludzie pogodzeni z nieubłaganymi prawami natury.   Ferus   2019-07-07
Pamięć i odrzucona tożsamość   Koraszewski   2019-06-27
O znaczeniu świeckich usług medycznych   Igwe   2019-06-22
Bezlitosne Miłosierdzie Boże   Ferus   2019-06-16
Dziecko i jego I Komunia Święta   Ferus   2019-06-09
Tajemnica zawodowa duchownych   Ferus   2019-06-02
Rozmyślając nad sensem życia (VIII)   Ferus   2019-05-26
Rozmyślając nad sensem życia (VII)   Ferus   2019-05-19
Rozmyślając nad sensem życia (VI)   Ferus   2019-05-12
De non existentia Dei   Koraszewski   2019-05-06
Rozmyślając nad sensem życia (V)   Ferus   2019-05-05
Nieszczęsny ateizm. List do przyjaciela   Koraszewska   2019-05-04
Ewangelia według pana Jeża   Koraszewski   2019-05-02
Biły się dwa bogi   Koraszewski   2019-04-29
Rozmyślając nad sensem życia IV.   Ferus   2019-04-28
Ani nie manifest, ani nie tak nowego ateizmu   Koraszewski   2019-04-26
Wzrastająca obecność boga   Koraszewski   2019-04-22
Rozmyślając nad sensem życia (III)   Ferus   2019-04-21
Dziękujmy Panu, korona cierniowa ocalona   Koraszewski   2019-04-19
Czary, zagrożenie bezpieczeństwa i prawo szariatu   Igwe   2019-04-16
Rozmyślając nad sensem życia (II).   Ferus   2019-04-14
Dlaczego ateiści walczą o prawo wyjścia z cienia w Afryce i nie tylko w Afryce?   Igwe   2019-04-10
Rozmyślając nad sensem życia   Ferus   2019-04-07
Krzywdy wyrządzone ludzkości przez naukę   Ferus   2019-04-01
Zdobywca nagrody Templetona i jego nonsensy w „Scientific American”   Coyne   2019-03-28
Mały Traktat o duszy dziecka poczętego tak lub inaczej   Koraszewski   2019-03-26
Czy religijne prawdy są zbyt trudne do zrozumienia? (II)   Ferus   2019-03-24
Zwalczanie oszukańczych kapłanów i komercjalizacji religii w Republice Południowej Afryki   Igwe   2019-03-23
Dlaczego musiałem zostać ateistą   Ferus   2019-03-17
Eks-ateistka obnaża nędzę ateizmu   Koraszewski   2019-03-07
Ego kontra Świadomość. Czyli lepiej żyć złudzeniami czy prawdą o rzeczywistości?   Ferus   2019-03-03
Trzy dni, które nie wstrząsną Kościołem   Koraszewski   2019-02-25
Ego kontra Świadomość II. Czyli lepiej żyć złudzeniami czy prawdą o rzeczywistości?   Ferus   2019-02-24
Kiedy największa na świecie sunnicka instytucja religijne potępi swój kolonializm?    Shoaaib   2019-02-24
Artykuł w ”New York Times”: Nauka może uczyć się od religii   Coyne   2019-02-20
Ego kontra Świadomość. Czyli lepiej żyć złudzeniami czy prawdą o rzeczywistości?   Ferus   2019-02-17
Papież ucałował notorycznego islamistycznego antysemitę   Meotti   2019-02-12
Czy religijne prawdy są zbyt trudne do zrozumienia?   Ferus   2019-02-10
Płaska Ziemia: kwestia wiedzy czy wiary? (II)   Ferus   2019-01-27
Płaska Ziemia: czyli kwestia wiedzy czy wiary?   Ferus   2019-01-20
Zachodni apologeci ekstremizmu   Rafizadeh   2019-01-19
Refleksje po lekturze „Ateisty”   Ferus   2019-01-13
Czy Afryce potrzebna jest religijna reformacja?   Igwe   2019-01-08
Eksperci od „prawdziwej” wolności i grzechu   Ferus   2019-01-06
Ośmioletnia panna młoda   Rafizadeh   2019-01-02
Intrygujące pytanie papieża Franciszka   Ferus   2018-12-30
Tak, jest wojna między nauką a religią   Coyne   2018-12-29
Jasełkowo-teologiczne refleksje dziadka „Maryi panienki”.   Ferus   2018-12-23
Pogodzenie nauki i religii?   Coyne   2018-12-21
Adwokat diabła II.Czyli religijna wersja ludzkich umiejętności „poszukiwania wyjścia”.   Ferus   2018-12-16
Adwokat diabła. Czyli religijne racje zastępujące prawdę.   Ferus   2018-12-09
Duchowni wypaczają religię i mordują kobiety   Reza   2018-12-03
Niechciany dar Boga. Czyli trudności z akceptacją nieuniknionego.   Ferus   2018-12-02
W Nigerii porzucenia religii jest ryzykownym przedsięwzięciem   Igwe   2018-11-29
Człowiek musi w coś wierzyć. Podsumowanie.   Ferus   2018-11-25
 “Islam przeżywa ostre starcie z nowoczesnością i wymaga reform”     2018-11-22
Człowiek musi w coś wierzyć. Schizma arcybiskupa Lefebvre'a   Ferus   2018-11-18
Człowiek musi w coś wierzyć. Mariawici.   Ferus   2018-11-11
Boski niebyt, nauka i patriotyzm   Koraszewski   2018-11-07
Człowiek musi w coś wierzyć. Raskolnicy, Swedenborg.   Ferus   2018-11-04
Człowiek musi w coś wierzyć. Savonarola, Luter i inni   Ferus   2018-10-28
Allah stworzył kobiety, żeby były w domach     2018-10-25
Prawdziwy opór przeciw fanatyzmowi   Chesler   2018-10-24
Człowiek musi w coś wierzyć. Kontynuacja.   Ferus   2018-10-21
List Einsteina kwestionujący religię, biblię i ideę Boga jest znowu na sprzedaż   Coyne   2018-10-19
Jak ekstremistyczny rząd traktuje dziewczynki i kobiety   Bulut   2018-10-19
Szatan pierwszej klasy   Kruk   2018-10-15
Przemyślana odmowa przymusowej relokacji uchodźców   Ferus   2018-10-14
Kiedy rzeczywistość zaprzecza religijnej fikcji. Czyli refleksje nad listem papieża Franciszka do ludu Bożego.   Ferus   2018-10-07
Rozum uskrzydlony wiarą (III)   Ferus   2018-09-30
Rozum uskrzydlony wiarą (II)   Ferus   2018-09-23
Rozum uskrzydlony wiarą   Ferus   2018-09-16
Zbrodnie Boga czy zbrodnie ludzi w imieniu Boga?   Ferus   2018-09-09
Kiedy stworzenie czuje się lepsze od Stwórcy.   Ferus   2018-09-02
Na skrzydłach Nauki i Wiary (III)   Ferus   2018-08-26
Na skrzydłach Nauki i Wiary (II)   Ferus   2018-08-19
Na skrzydłach Nauki i Wiary   Ferus   2018-08-12
Religia i strach, historia hidżabu   Rafizadeh   2018-08-10
Dziecko, grzech i kochający Ojciec w niebie   Ferus   2018-08-05
Refleksje sprzed lat: Na skrzydłach Nauki i Wiary II.   Ferus   2018-07-29

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk