Prawda

Poniedziałek, 13 lipca 2020 - 07:34

« Poprzedni Następny »


Nowa data udomowienia kotów: około 5300 lat temu – i to w Chinach


Jerry Coyne 2013-12-26


Kilku czytelników przysłało mi link do nowej pracy w Proceedings of the National Academy of Sciences autorstwa Yaowu Hu i współpracowników (odnośnik i link na końcu). Praca ta informuje o odkryciu pozostałości kocich kości powiązanych z ludzkim osiedlem liczącym między 5200 a 5500 lat w Chinach środkowowschodnich. Ponieważ poprzednio wiadomo było o najwcześniejszych udomowionych kotach w Chinach zaledwie sprzed 2000 lat, przesuwa to chińskie udomowione koty o ponad 3000 lat wstecz.

Problemem jest ustalenie, czy były to naprawdę na wpół udomowione koty i to jest głównym tematem tej pracy. Dowody są sugestywne, ale nie nadzwyczaj przekonujące. Najpierw jednak pozwólcie, że opowiem, co wiemy o historii udomowienia kota. Zamiast pisać własnymi słowami wstęp do tego artykułu, zacytuję go, jako że jest wystarczająco jasny.

Badania mitochondrialnego DNA współczesnych kotów dzikich i kotów domowych pokazują, że starożytne populacje dzikich kotów bliskowschodnich (Felis silvestris lybica) były przodkami po kądzieli kotów domowych. Paliczek dzikiego kota ze stanowiska w Klimonas pokazuje, że zostały one sprowadzone na Cypr 11000 -10500 BP [1] i jest to najwcześniejszy związek między ludźmi a kotami. Najwcześniejszy kot, który pokazuje bliski związek z ludźmi, także pochodzi z Cypru, gdzie pochowano młodego, dzikiego kota obok człowieka w Shillourokambos około 9500 lat temu. Poszczególne kości kocie znaleziono w różnych miejscach na Bliskim Wschodzie, jak np. w Jerycho, ale niewiele wiadomo o kluczowym dla udomowienia kota okresie między 9 a 4 tysiące lat temu. Zaleczone złamanie przednich łap młodego kota bagiennego (Felis chaus) pochowanego w liczącym około 5500 lat grobie w Hierakonpolis w Górnym Egipcie wskazują, że starożytni Egipcjanie opiekowali się dzikimi kotami. Jednak pierwsze dowody udomowienia kotów opierają się na sztuce egipskiej z Średniego Państwa, datowanej na około 4000 BP. Handel kotami był zabroniony w starożytnym Egipcie, niemniej eksportowali je do Grecji około 3000 lat temu, a stamtąd do Europy. Sądzono, że koty pojawiły się w Chinach około 2000 lat temu. Były twierdzenia o wcześniejszych kotach w tym regionie (Tabela S1), ale bez dokładnych dat ani szczegółowych pomiarów biometrycznych trudno je było ocenić.

Autorzy stawiają hipotezę, że jakiś podgatunek Felis silvestris stawał się udomowiony przez kontakty w ludźmi z tego stanowiska, którzy uprawiali i jedli zboże (autorzy znaleźli pozostałości prosa i trochę ryżu). Ponieważ naczynia do przechowywania zboża na stanowisku były ukształtowane w sposób utrudniający dostęp dla gryzoni i ponieważ autorzy znaleźli także kości gryzoni (włącznie z chińskim „zokorem” - Eospalax fontanierii), stawiają tezę, że koty udomowiły się same przez pałętanie się wokół osiedla, zjadając przyciągnięte zbożem gryzonie. Następnie, wedle tej opowieści, koty stały się mniej płochliwe, dystans zmniejszył się i ludzie zaczęli karmić je zbożem. Nie jest to nowe: jest to stara koncepcja, że koty nie zostały udomowione przez ludzi, ale udomowiły się same.

W każdym razie tutaj jest rysunek jednego z takich garnków przeciwko gryzoniom, wzięty z „materiału dodatkowego” tej pracy. Zgaduję, że zokory nie potrafiły wspinać się po wychylających się na zewnątrz ściankach garnka:Więcej dowodów na udomowienie: autorzy znaleźli na stanowisku 8 kości kocich (żuchwę, kość ramienną, miednicę, piszczel i kość udową) z przynajmniej dwóch zwierząt, a jedna z nich - ”A” na zdjęciach poniżej – miała „starty czwarty ząb przedtrzonowy i pierwszy trzonowy”. Autorzy sugerują, że stare koty oznaczają, że były to na wpół udomowione i dobrze odżywiane koty, osobiście jestem pewien, że niektóre koty w naturze żyją wystarczająco długo, by mieć starte zęby. Datowanie metodą węgla-14 określa wiek kości na około 5300 lat.


Trzeci dowód opiera się na rozmiarach ciała. Kot ze stanowiska chińskiego (mierzyli tylko jeden zestaw kości) jest większy niż współczesne koty domowe (mierzone w Czechach), ale mniejszy niż współczesne dzikie koty europejskie, chociaż ta pośredniość nie jest jednolita. Na przykład miednica chińskiego kota mierzy 79 mm w „GL” (nie jestem pewien, co to znaczy, może „girth left”, bo mierzyli tylko lewą stronę) w porównaniu do przeciętnej 44 mm u współczesnych kotów czeskich i 53 mm u współczesnych dzikich kotów europejskich z Karpat. Niektóre pomiary kości pokazują także, że ten kot jest odrobinę mniejszy niż koty ze starożytnych stanowisk egipskich.

Z faktu, że wymiary chińskiego kota przypadają gdzieś pomiędzy współczesnymi kotami domowymi i współczesnymi kotami dzikimi, autorzy wyciągają wniosek, że dane “sugerują udomowione koty”. Dla mnie jednak jest to zupełnie nieprzekonujące. Sugerują oni, że udomowienie prowadzi do mniejszych kotów, co może być prawdą, ale rozmiar określają także czynniki niegenetyczne, takie jak zdrowie i odżywienie. Ponadto, jeśli istniał w Chinach starożytny podgatunek Felis silvestris, który był mniejszy niż współczesny dziki kot europejski, to te właśnie dzikie koty mogły włóczyć się wokół osiedla. Dla mnie pomiary wielkości są nieprzekonującym dowodem udomowienia.

Na koniec autorzy podają dane izotopowe (węgiel i azot) pobrane z kolagenu kości okazów znalezionych na tym stanowisku. Z tego próbują wywnioskować coś o diecie. Poniżej są wykresy δ13C (stosunek C13/C12) i δ15N (stosunek N15/N14) dla każdego ze zbadanych okazów, włącznie z ludźmi. Koty (dlaczego są tam trzy kropki zamiast dwóch?) pokazują pośrednie wartości dla stosunku azotu i wyższe wartości dla stosunku węgla. Niestety, nie zbadano żadnych czysto mięsożernych, bo żadnego nie było na tym stanowisku.

Z tych danych autorzy  nie wnioskują – no cóż, niczego, pod czym mógłbym się podpisać. Na przykład, jasne jest, że koty nie jadły tego samego co jelenie i ryby, ponieważ jednak koty są mięsożerne, a ani ryby, ani jelenie nie są, nie ma w tym nic dziwnego. Mówią oni jednak także, że wysoka wartość δ13C u ludzi “sugerowała, że osobnik ten konsumował duże ilości opartego na C4 białka zwierzęcego”. Zaledwie kilka akapitów dalej mówią jednak, że „powszechny chiński zokor [gryzoń] miał wysoką wartość δ13C, wskazującą na konsumpcję produktów z prosa”. No to jak to jest? Dane sugerują także autorom, że również koty jadły proso. Ale koty są mięsożerne, to dlaczego nie jadły gryzoni? Czy koty jadłyby proso, gdyby mogły je dostać albo gdyby ludzie je nim karmili? Czy te dane w ogóle sugerują, że koty jadły proso?Zupełnie nie mogę połapać się w tych danych izotopowych (choć może to po prostu odzwierciedlać moją ignorancję). Niemniej podane interpretacje wydają się zawierać bardzo dużo spekulacji. Na przykład, autorzy mówią:

Razem wzięte, rozprzestrzenianie się uprawy prosa i towarzysząca temu populacja gryzoni przyciągała koty i dostarczała społeczności rolników motywu, by je wspierać. Populacja kotów w Quanhucun przetrwała przez kilkaset lat, a jeden osobnik, którego badaliśmy, dożył znacznego wieku, co sugeruje środowisko sprzyjające przetrwaniu kotów. Wyróżnia się jedno ze zwierząt z wysoką wartością δ13C (−12,3‰) i niską wartością δ15N (5,8‰), co sugeruje, że jadło duże ilości produktów rolnych i nie polegało w takim zakresie, jak można oczekiwać, na gryzoniach i innych małych zwierzętach. Te dane są intrygujące, nasuwając możliwość, że ten kot nie był w stanie polować i wyszukiwał wyrzucone przez ludzi resztki lub że ludzie opiekowali się nim i karmili go.

Widzimy tu MNÓSTWO spekulacji. Gdybym był redaktorem tej pracy (była nią Dolores Piperno ze Smithsonian) powiedziałbym autorom, że muszą wyjaśnić wiele rzeczy i unikać takich ilości spekulacji. Skoro ja nie mogę zrozumieć danych o izotopach po dwukrotnym przeczytaniu, to nie może tego także zrozumieć przeciętny czytelnik.

Praca jest jednak wartościowa pod innymi względami. Na przykład, podaje dowody, że koty w Chinach żyły w co najmniej luźnym związku z ludźmi ponad 5 tysięcy lat temu, w czasie, kiedy podobno dopiero były udomowiane na Bliskim Wschodzie. (Mitochondrialny DNA mówi nam, że wszystkie współczesne koty domowe pochodzą od Felis silvestris lybica z Bliskiego Wschodu.) Jeśli więc te koty są udomowione i to nie udomowione in situ w Chinach, to jak dostały się z Bliskiego Wschodu do Shaanxi? Istnieje także azjatycki podgatunek F. silvestris, więc może zostały one udomowione niezależnie i później nabyły mitochondrialny DNA przez hybrydyzację z kotami sprowadzonymi z Bliskiego Wschodu. (Przy hybrydyzacji między podgatunkami i gatunkami następuje szybka introgresja mitochondrialnego DNA, podczas gdy jądrowy DNA pozostaje różny.)

Jak sądzę, wszystko to daje nam niezadowalający ale bardzo częsty wniosek, że „trzeba wykonać więcej prac”. Problem polega na tym, że jest bardzo trudno zobaczyć jądrowy DNA z kości, a nie jestem pewien jak bardzo można ufać danym izotopowym. W każdym razie nie mamy podstaw do wniosku, ani że koty zostały pierwotnie udomowione w Chinach (co sugerowały niektóre gazety), ani że koty udomowiły siebie w Chinach, jedząc zarówno zboże, jak gryzonie. To musi poczekać na dalsze prace.

Hili, czytasz to?

_______

Hu, Y., S. Hu, W. Wang, X. Wu, F. B. Marshall, X. Chen, L. Hou, and C. Wang. 2013. Earliest evidence for commensal processes of cat domestication. 10.1073/pnas.1311439110 Proceedings of the National Academy of Sciences, early edition.

[1] Before Present (ang. "przed teraźniejszością"), to system oznaczania lat, stosowany w geologii[1] i archeologii do oznaczania wydarzeń z przeszłości. Za "teraźniejszość" przyjęty został rok 1950.

New date on first domesticated cats ca 5300 years ago - and in China

Why Evolution Is True, 18 grudnia 2013

Tłumaczenie M. K.

Jerry A. Coyne
Profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza ksiażka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej. 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1124 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Homeopatia jest bezwartościowa a czasami szkodliwa   Novella   2020-07-10
Pięć błędnych wyobrażeń o ewolucji: jedno jest wątpliwe, jedno niesłuszne   Coyne   2020-07-08
Wiecznie kurczący się tranzystor i wynalezienie Google   Ridley   2020-07-06
Postmodernizm: filozofia, która stoi za naszymi wojnami kulturowymi i postępującym nihilizmem   Hill   2020-07-02
Bodźce do innowacji w końcu pokonają COVID-19   Ridley   2020-06-27
Maleńkie stworzenia morskie budują olbrzymie, fantastyczne domy, by chronić się i zdobywać pokarm   Coyne   2020-06-25
Rośliny uprawne z edytowanym genomem pomagają farmerom i środowisku   Ridley   2020-06-20
Czy klucz do COVID można znaleźć w rosyjskiej pandemii?   Ridley   2020-06-18
Skąd więc wziął się ten wirus?   Ridley   2020-06-16
Nowe dane o tym, jak działają grzyby „mrówek zombie”   Coyne   2020-06-15
Czy brytyjski naukowy establishment popełnił największy błąd w historii?   Ridley   2020-06-13
Błysk światła w mroku   Sheagren   2020-06-12
Poczucie pewności napędza efekt potwierdzenia   Novella   2020-06-08
Czy możemy zobaczyć osobowość?   Novella   2020-06-05
Rozwiązanie dla obecnego kryzysu   Ridley   2020-06-02
Lokalizacja funkcji wykonawczych   Novella   2020-05-30
Przestańcie wierzyć w naukę   Greenfield   2020-05-28
Ewolucyjne korzenie sztuki   Koraszewski   2020-05-27
Innowacji nie można wymusić, ale można je zdławić   Ridley   2020-05-26
Stymulowanie kory wzrokowej   Novella   2020-05-23
Pora na telemedycynę   Novella   2020-05-19
Czy mrożącą krew w żyłach prawdą jest, że decyzja o zamknięciu społeczeństwa opierała się na luźnych matematycznych spekulacjach?   Ridley   2020-05-15
MMR jest bezpieczna i skuteczna   Novella   2020-05-14
Odporność stada na fakty   Koraszewski   2020-05-13
O COVID wiemy wszystko – i nie wiemy niczego   Ridley   2020-05-12
Nanotechnologia zastosowana do leczenia choroby Alzheimera   Novella   2020-05-11
COVID-19 – To są szkody   Novella   2020-05-05
Nadmiar teorii wszystkiego   Koraszewski   2020-05-04
Zawodnicy – i trudności – w wyścigu do wyleczenia COVID   Ridley   2020-04-30
Psychologia sprzeciwu wobec szczepień   Novella   2020-04-25
Prowokator czy prowokowany?   Witkowski   2020-04-24
Nauka on-line jest skuteczna   Novella   2020-04-23
Mądrość w pułapce autorytetu   Witkowski   2020-04-18
Znaleziono najstarszego “bilaterian”: odkryto podobne do robaka stworzenie wraz z jego skamieniałymi śladami   Coyne   2020-04-16
Nietoperze i pandemia   Ridley   2020-04-14
Pandemia ludzkiej głupoty   Novella   2020-04-12
W miarę postępu badań natura naszego wroga staje się coraz wyraźniejsza   Ridley   2020-04-04
Wzmacnianie układu odpornościowego podczas pandemii   Novella   2020-04-02
Dlaczego ten wirus inaczej dotyka pokolenia?   Ridley   2020-03-30
Czaszka maleńkiego dinozaura/ptaka znaleziona w bursztynie   Coyne   2020-03-27
Szczepionka na koronawirusa nie przybędzie szybko   Ridley   2020-03-25
Niebawem dowiemy się jak solidna jest nasza cywilizacja   Ridley   2020-03-23
Żywotność wirusa Covid-19 na różnych powierzchniach (rada: używaj rękawiczek, kiedy odbierasz paczki i nie otwieraj ich przez 24 godziny)   Coyne   2020-03-21
Dzień był krótszy 70 milionów lat temu   Novella   2020-03-20
Jak często powstają ptasie hybrydy?   Coyne   2020-03-18
Mózgi noworodków   Novella   2020-03-16
Twierdzenie o białku i DNA dinozaurów   Novella   2020-03-10
Porażka jest stałym elementem pracy naukowca   Konrad Bocian   2020-03-07
Jak myśleć o naszych problemach   Tupy   2020-03-03
Dlaczego tak wiele nowych wirusów pochodzi od nietoperzy?   Ridley   2020-02-29
Odkrycie antybiotyku przez AI   Novella   2020-02-27
Wizyta w Andach u łysek rogatych   Lyon   2020-02-26
Zioła nie pomagają na utratę wagi   Novella   2020-02-25
Dawkins pisze tweeta   Coyne   2020-02-24
W obronie binarności płci u ludzi   Coyne   2020-02-21
Nie palmy pieniędzy na ołtarzu zielonej manii   Lomborg   2020-02-20
Więcej dowodów ewolucji: końskie zarodki zaczynają tworzyć pięć palców, a cztery zawiązki znikają   Coyne   2020-02-18
Homeopatyczny rentgen   Novella   2020-02-14
Różnice płci w wyborze zabawek: chłopcy bawią się chłopięcymi zabawkami, dziewczynki dziewczęcymi zabawkami   Coyne   2020-02-13
Śmiertelność z powodu raka nadal spada wbrew twierdzeniom szarlatanów     2020-02-11
Odkrycie w immunologii, a leczenie nowotworów   Novella   2020-02-10
Ponowne psucie nauki przez ideologię: ”Slate” wypacza biologię ewolucyjną, by wyglądała na kapitalistyczną i antysocjalistyczną   Coyne   2020-02-07
Flamingi z braku łysek rogatych   Lyon   2020-02-06
Moja ostatnia praca badawcza. Część 3: Znaczenie   Coyne   2020-02-04
Moja ostatnia praca badawcza. Część 2: Wyniki   Coyne   2020-02-03
Moja ostatnia praca badawcza: Część 1: Cele i metody   Coyne   2020-02-01
Ewolucyjne wyjaśnienie nienaukowych przekonań   Bretl   2020-01-31
Zdumiewająca mimikra   Coyne   2020-01-27
Reality check: Pęd do szybkiej „zerowej” emisji to gwarancja przegranej   Lomborg   2020-01-27
Sfuszerowany artykuł o biologii w „Washington Post”   Coyne   2020-01-24
Punkty dla Ameryki w konflikcie między Iranem i USA   Destexhe   2020-01-24
Zbliżanie się do rozumienia pamięci   Novella   2020-01-22
Z perspektywy naszego kurnika   Witkowski   2020-01-16
Fałszywa pokora nie uratuje planety   Boudry   2020-01-09
Złoty ryż zatwierdzony na Filipinach   Novella   2020-01-07
Cudowna animacja DNA i komórek   Coyne   2020-01-06
Dychotomiczne myślenie, niepewność i zaprzeczanie nauce     2020-01-01
Mieliśmy najlepszą dekadę w historii. Naprawdę   Ridley   2019-12-31
Kreacjonista opowiada się za ”argumentem z niedowierzania”   Coyne   2019-12-26
Biologia męskiej agresji i dlaczego nie jest to tylko „socjalizacja”   Coyne   2019-12-24
Wydajność, wyzysk, wybory   Koraszewski   2019-12-23
Społecznościowe finansowanie szarlatanerii   Novella   2019-12-20
Wykład Dawkinsa o czerpaniu odwagi z darwinizmu   Coyne   2019-12-18
Uprawy GM, takie jak Złoty Ryż, uratują życie setek tysięcy dzieci   Ridey   2019-12-13
Darwin, lisy i inne ssaki na Falklandach   Mayer   2019-12-11
Wirtualna edukacja   Novella   2019-12-03
Teoria klasy próżniaczej Thorsteina Veblena – uaktualnienie statusu   Henderson   2019-12-02
Punkt szczytowy inteligencji   Novella   2019-11-30
Likwidowanie przeziębienia miedzią   Novella   2019-11-27
Dlaczego wyjaśnianie problemów przez biały przywilej jest niesłuszne   Rob Henderson   2019-11-25
LiveScience zachwala panpsychizm jako rozwiązanie trudnego problemu świadomości   Coyne   2019-11-22
Jak walczyć z firehosing   Novella   2019-11-19
Odwołajcie antyszczepionkową konferencję w Tel Awiwie   Blum   2019-11-15
Ewolucja dwunożności   Novella   2019-11-14
Granice „przeskoczenia” progu opłacalności   Lomborg   2019-11-13
Dlaczego nie żyjemy w epoce post-prawdy   Pinker   2019-11-11
Śledząc pochodzenie człowieka   Novella   2019-11-09
Skamieniałe trylobity idące gęsiego. Ale dlaczego to zrobiły?   Coyne   2019-11-06
Saga o złotym ryżu   Novella   2019-11-04
Kolejne badanie rolnictwa organicznego   Novella   2019-11-02

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk