Prawda

Niedziela, 12 lipca 2020 - 13:46

« Poprzedni Następny »


Badanie akupunktury jako terapii na dławicę piersiową


Steven Novella 2019-08-23


Cykl powinien być już teraz znajomy – nowe badanie akupunktury utrzymuje, że wykazano, iż akupunktura na coś działa. Prasa łatwowiernie to połyka. Orędownicy krzyczą na cały świat, oznajmiając, że wreszcie mają dowód. Wtedy jednak sceptycy pokazują tragiczne wady badania oraz to, że w rzeczywistości to badanie nie pokazuje niczego. Niestety, ten cykl dał w wyniku powolne wpełzanie akupunktury do medycyny, ponieważ większość ludzi nie ma wystarczająco dużo cierpliwości, by przeczytać krytyczne analizy.

Zamknijmy więc cykl dla kolejnego badania akupunktury, tym razem o przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej – bólu serca spowodowanego złym krążeniem. Oto główne wyniki:

Ta losowa próba kliniczna, która obejmowała 404 pacjentów z przewlekłą, stabilną dławicą piersiową, pokazała, że akupunktura w akupunktach na dotkniętej chorobą meridianie znacząco redukuje częstotliwość ataków dławicy piersiowej w porównaniu z akupunkturą w akupunktach na niedotkniętej meridianie, pozorowanej akupunkturze i bez akupunktury.

Powierzchownie rzecz biorąc, wydaje się to rozsądne. Próba nie jest duża, ale też nie jest mała. Są właściwe kontrole i głoszą, że była ślepa. Wszystkie wyniki są statystycznie istotne:

Przeciętne zmiany w częstotliwości ataków dławicy piersiowej różnią się istotnie między 4 grupami w ciągu 16 tygodni: większą redukcję ataków dławicy zaobserwowano w grupie DAM kontra grupa NAM (różnica, 4,07; 95% CI, 2,43-5,71; P < .001), w grupie DAM kontra grupa SA (różnica, 5,18; 95% CI, 3,54-6,81; P < .001), i w grupie DAM kontra grupa WL (różnica, 5,63 ataków; 95% CI, 3.99-7.27; P < .001).

No dobrze, więc dlaczego nie jestem przekonany? Oczywiście, jedno badanie kliniczne nigdy samo nie jest przekonujące, ale poza tym jest wiele powodów do podejrzeń wobec tego badania. Po pierwsze, twierdzi, że pokazuje, że akupunktura w „poprawnej” meridianie jest skuteczniejsza niż w „niepoprawnej”. Używam cudzysłowów, ponieważ ponad stulecie nauk medycznych doprowadziło do niesłychanie silnego wniosku, że te meridiany nie istnieją. Nie mają żadnej podstawy w anatomii, fizjologii, biologii ani rzeczywistości. Opierają się wyłącznie na przednaukowych koncepcjach energii życiowej. Właściwe jest więc sceptyczne spojrzenie na każde badanie, które nagle twierdzi, że są realne, tak jak bylibyśmy sceptyczni wobec badania, które twierdzi, że cztery humory lub miazmy są realne.  


Mamy także tysiące badań klinicznych, które w sposób przytłaczający nie pokazują żadnej różnicy w skutkach dokonywania akupunktury w różnych punktach. Kilka badań, które pokazują różnicę, są wyjątkami. Ponadto nie chodzi tylko o liczbę badań, ale o ich jakość. Lepsze badania na ogół nie pokazują żadnej różnicy i wydaje się, że różnice widać tylko wtedy, kiedy w badaniu jest jedna lub więcej poważnych wad. Co więc z tym badaniem?

 

Jedną dużą wadą – a trzeba wczytać się głęboko w badanie, żeby to znaleźć – jest to, że „akupunktura” obejmowała stymulację elektryczną. Stymulacja elektryczna jest terapią sama w sobie, z własnymi efektami fizjologicznymi. „Elektroakupunktura” jest po prostu sposobem zmieszana dwóch różnych interwencji, żeby nie można było ich oceniać oddzielnie. Nie mamy więc żadnego pojęcia, który składnik dawał ten efekt. Tutaj przewodnikiem jest jednak historia, bowiem wiele badań pokazuje, jak pracują oszuści akupunktury, robiąc w rzeczywistości elektryczną stymulację pod przykrywką akupunktury.  


Ponadto badanie nie było podwójnie ślepe, bo ci, którzy wykonywali akupunkturę, wiedzieli co robią. Wiedzieli, w której grupie byli. To jest zasadnicza wada i poprzednie badania pokazały, że interakcja z wykonującym akupunkturę jest w rzeczywistości najważniejszym czynnikiem decydującym o subiektywnych odpowiedziach. Tę słabość potęguje fakt, że nie dokonano żadnej próby pomiaru sukcesu utrzymania w niewiedzy pacjentów. Jest więc całkowicie możliwe, że wykonujący akupunkturę wpłynęli na pacjentów i że to jest w pełni odpowiedzialne za zaobserwowane efekty.


Ten wniosek znajduje poparcie w fakcie, że była bardzo mała różnica między grupą, która otrzymywała pozorowaną akupunkturę, a grupą, która nie otrzymywała żadnej akupunktury. Jest to całkowicie sprzeczne z normalnymi rezultatami takich badań. We wcześniejszych badaniach akupunktury, w których badano subiektywne reakcje, niemal zawsze jest różnica między grupami, które otrzymują jakiś rodzaj akupunktury (rzeczywistą, pozorowaną lub symulowaną) a grupą, które nie doznaje żadnej interwencji. Brak istotnej różnicy w tym badaniu sugeruje mi, że grupa, która otrzymywała pozorowaną akupunkturę, nie była „ślepa” dzięki interakcji z osobą dokonującą akupunktury.  


U podstaw tego wniosku leży fakt, że wynik był całkowicie subiektywny -  informowanie o napadzie dławicy. Nie było żadnych obiektywnym miar fizjologicznych na poparcie takiej informacji.


Raz jeszcze więc mamy czysto subiektywny wynik przy marnym zaślepieniu i wątpliwych rezultatach (brak różnicy między pozorowaną akupunkturą a żadną). Ponadto, wyniki są zamulone przez użycie elektrycznej stymulacji.


Wreszcie istnieje, żeby się tak wyrazić, meta-przyczyna do podejrzliwości wobec tego badania – jak zauważył Edzard Ernst, wszyscy autorzy są Chińczykami i są związani ze szkołami akupunktury lub Tradycyjnej Chińskiej Medycyny. Jest uzasadnione rozważanie roli stronniczości przy ocenie badania, a stronniczość kulturowa i polityczna może być bardzo silna. Nie musimy jednak spekulować w tej sprawie, mamy dowody.

 

W 1998 roku Vickers i in. opublikowali przegląd badań akupunktury w różnych krajach i stwierdzili, że:

Żadne badanie opublikowane w Chinach lub w Rosji/ZSRR nigdy nie uznało testowanej terapii za nieskuteczną.

Tak jest – 100% badań akupunktury opublikowanych w Chinach było pozytywnych. Nawet dla terapii, która ewidentnie działa, taki wynik jest praktycznie statystyczną niemożliwością. Jest to bardzo mocny dowód stronniczości, prawdopodobnie połączenia stronniczości badaczy i wydawców.   A jeśli myślicie, że ten wynik ma 21 lat i jest przestarzały, a więc może już nieważny, uaktualnione badanie z 2014 roku raz jeszcze stwierdziło, że:

W tym przeglądzie znaleziono 847 opublikowanych losowych badań klinicznych akupunktury w chińskich pismach. 99.8% z nich informowało o pozytywnych rezultatach.

Istnieją także dowody, które częściowo wyjaśniają te podejrzane rezultaty. Autorzy przeglądów znaleźli niższe standardy metodologiczne w chińskich badaniach akupunktury w porównaniu do zachodnich:  

Metodologiczna jakość była niższa niż standardy międzynarodowe i tylko jeden artykuł RCT opisywał technologiczny proces badania. Było także mniej informacji o wpływie na jakość RCT, takich jak kwalifikacje i wykształcenie prowadzących badanie (3,06%), niekorzystne reakcje (4,23%), metoda ślepa (5,98%) i  kontrolne obserwacje (14,43%).

Tymczasem w przeglądzie z 2017 roku stwierdzono, że tylko 8,7% prób klinicznych (z których połowa jest badaniem akupunktury), jakie były zarejestrowane w clinicaltrials.gov, poinformowało o wynikach. Są więc dowody na marną metodologię i stronniczość publikacji. Obecne badanie jest świetnym przykładem tego, co zazwyczaj widzimy – zawsze jest trochę miejsca w metodologii dla odrobiny stronniczości, wystarczająco wiele, by wyjaśnić wyniki.

 

Po dziesięcioleciach i tysiącach badań akupunktury po prostu nie ma powodu na istnienie tych metodologicznych błędów, na które tak często wskazywano wcześniej. Chyba że, oczywiście, są one cechą tych badań, a nie usterką. Prawdziwie rygorystyczne badania akupunktury są negatywne i konsekwentnie nie wykazują żadnego skutku pozycji igły ani rzeczywistego wkłucia. Całość dowodów klinicznych silnie popiera wniosek, że akupunktura jest teatralnym placebo w żadnym rzeczywistym terapeutycznym skutkiem.  


Omijanie metodologicznego rygoru jest jednym ze sposobów fabrykowania pozytywnych dowodów. Istnieje silny kulturowy i polityczny nacisk na propagowanie TCM i Chiny dręczy zachowanie niezgodne z etyką naukową oraz oszustwa, które wielkością przyćmiewają podobne zachowania w innych krajach.

 

Raz jeszcze mamy tu badanie promowano jako przełomowe na korzyść akupunktury, ale w rzeczywistości jest to jeszcze jedno takie samo badanie – niezmiernie wadliwe i zupełnie nieprzekonujące.  


Study on Acupuncture for Angina

Science Based Medicine, 31 lipca 2019

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSteven Novella 

Neurolog, wykładowca na Yale University School of Medicine. Przewodniczący i współzałożyciel New England Skeptical Society. Twórca popularnych (cotygodniowych) podkastów o nauce The Skeptics’ Guide to the Universe. Jest również dyrektorem Science-Based Medicine będącej częścią James Randi Educational Foundation (JREF), członek Committee for Skeptical Inquiry (CSI) oraz członek założyciel Institute for Science in Medicine. Prowadzi blog Neurologica.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1124 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Homeopatia jest bezwartościowa a czasami szkodliwa   Novella   2020-07-10
Pięć błędnych wyobrażeń o ewolucji: jedno jest wątpliwe, jedno niesłuszne   Coyne   2020-07-08
Wiecznie kurczący się tranzystor i wynalezienie Google   Ridley   2020-07-06
Postmodernizm: filozofia, która stoi za naszymi wojnami kulturowymi i postępującym nihilizmem   Hill   2020-07-02
Bodźce do innowacji w końcu pokonają COVID-19   Ridley   2020-06-27
Maleńkie stworzenia morskie budują olbrzymie, fantastyczne domy, by chronić się i zdobywać pokarm   Coyne   2020-06-25
Rośliny uprawne z edytowanym genomem pomagają farmerom i środowisku   Ridley   2020-06-20
Czy klucz do COVID można znaleźć w rosyjskiej pandemii?   Ridley   2020-06-18
Skąd więc wziął się ten wirus?   Ridley   2020-06-16
Nowe dane o tym, jak działają grzyby „mrówek zombie”   Coyne   2020-06-15
Czy brytyjski naukowy establishment popełnił największy błąd w historii?   Ridley   2020-06-13
Błysk światła w mroku   Sheagren   2020-06-12
Poczucie pewności napędza efekt potwierdzenia   Novella   2020-06-08
Czy możemy zobaczyć osobowość?   Novella   2020-06-05
Rozwiązanie dla obecnego kryzysu   Ridley   2020-06-02
Lokalizacja funkcji wykonawczych   Novella   2020-05-30
Przestańcie wierzyć w naukę   Greenfield   2020-05-28
Ewolucyjne korzenie sztuki   Koraszewski   2020-05-27
Innowacji nie można wymusić, ale można je zdławić   Ridley   2020-05-26
Stymulowanie kory wzrokowej   Novella   2020-05-23
Pora na telemedycynę   Novella   2020-05-19
Czy mrożącą krew w żyłach prawdą jest, że decyzja o zamknięciu społeczeństwa opierała się na luźnych matematycznych spekulacjach?   Ridley   2020-05-15
MMR jest bezpieczna i skuteczna   Novella   2020-05-14
Odporność stada na fakty   Koraszewski   2020-05-13
O COVID wiemy wszystko – i nie wiemy niczego   Ridley   2020-05-12
Nanotechnologia zastosowana do leczenia choroby Alzheimera   Novella   2020-05-11
COVID-19 – To są szkody   Novella   2020-05-05
Nadmiar teorii wszystkiego   Koraszewski   2020-05-04
Zawodnicy – i trudności – w wyścigu do wyleczenia COVID   Ridley   2020-04-30
Psychologia sprzeciwu wobec szczepień   Novella   2020-04-25
Prowokator czy prowokowany?   Witkowski   2020-04-24
Nauka on-line jest skuteczna   Novella   2020-04-23
Mądrość w pułapce autorytetu   Witkowski   2020-04-18
Znaleziono najstarszego “bilaterian”: odkryto podobne do robaka stworzenie wraz z jego skamieniałymi śladami   Coyne   2020-04-16
Nietoperze i pandemia   Ridley   2020-04-14
Pandemia ludzkiej głupoty   Novella   2020-04-12
W miarę postępu badań natura naszego wroga staje się coraz wyraźniejsza   Ridley   2020-04-04
Wzmacnianie układu odpornościowego podczas pandemii   Novella   2020-04-02
Dlaczego ten wirus inaczej dotyka pokolenia?   Ridley   2020-03-30
Czaszka maleńkiego dinozaura/ptaka znaleziona w bursztynie   Coyne   2020-03-27
Szczepionka na koronawirusa nie przybędzie szybko   Ridley   2020-03-25
Niebawem dowiemy się jak solidna jest nasza cywilizacja   Ridley   2020-03-23
Żywotność wirusa Covid-19 na różnych powierzchniach (rada: używaj rękawiczek, kiedy odbierasz paczki i nie otwieraj ich przez 24 godziny)   Coyne   2020-03-21
Dzień był krótszy 70 milionów lat temu   Novella   2020-03-20
Jak często powstają ptasie hybrydy?   Coyne   2020-03-18
Mózgi noworodków   Novella   2020-03-16
Twierdzenie o białku i DNA dinozaurów   Novella   2020-03-10
Porażka jest stałym elementem pracy naukowca   Konrad Bocian   2020-03-07
Jak myśleć o naszych problemach   Tupy   2020-03-03
Dlaczego tak wiele nowych wirusów pochodzi od nietoperzy?   Ridley   2020-02-29
Odkrycie antybiotyku przez AI   Novella   2020-02-27
Wizyta w Andach u łysek rogatych   Lyon   2020-02-26
Zioła nie pomagają na utratę wagi   Novella   2020-02-25
Dawkins pisze tweeta   Coyne   2020-02-24
W obronie binarności płci u ludzi   Coyne   2020-02-21
Nie palmy pieniędzy na ołtarzu zielonej manii   Lomborg   2020-02-20
Więcej dowodów ewolucji: końskie zarodki zaczynają tworzyć pięć palców, a cztery zawiązki znikają   Coyne   2020-02-18
Homeopatyczny rentgen   Novella   2020-02-14
Różnice płci w wyborze zabawek: chłopcy bawią się chłopięcymi zabawkami, dziewczynki dziewczęcymi zabawkami   Coyne   2020-02-13
Śmiertelność z powodu raka nadal spada wbrew twierdzeniom szarlatanów     2020-02-11
Odkrycie w immunologii, a leczenie nowotworów   Novella   2020-02-10
Ponowne psucie nauki przez ideologię: ”Slate” wypacza biologię ewolucyjną, by wyglądała na kapitalistyczną i antysocjalistyczną   Coyne   2020-02-07
Flamingi z braku łysek rogatych   Lyon   2020-02-06
Moja ostatnia praca badawcza. Część 3: Znaczenie   Coyne   2020-02-04
Moja ostatnia praca badawcza. Część 2: Wyniki   Coyne   2020-02-03
Moja ostatnia praca badawcza: Część 1: Cele i metody   Coyne   2020-02-01
Ewolucyjne wyjaśnienie nienaukowych przekonań   Bretl   2020-01-31
Zdumiewająca mimikra   Coyne   2020-01-27
Reality check: Pęd do szybkiej „zerowej” emisji to gwarancja przegranej   Lomborg   2020-01-27
Sfuszerowany artykuł o biologii w „Washington Post”   Coyne   2020-01-24
Punkty dla Ameryki w konflikcie między Iranem i USA   Destexhe   2020-01-24
Zbliżanie się do rozumienia pamięci   Novella   2020-01-22
Z perspektywy naszego kurnika   Witkowski   2020-01-16
Fałszywa pokora nie uratuje planety   Boudry   2020-01-09
Złoty ryż zatwierdzony na Filipinach   Novella   2020-01-07
Cudowna animacja DNA i komórek   Coyne   2020-01-06
Dychotomiczne myślenie, niepewność i zaprzeczanie nauce     2020-01-01
Mieliśmy najlepszą dekadę w historii. Naprawdę   Ridley   2019-12-31
Kreacjonista opowiada się za ”argumentem z niedowierzania”   Coyne   2019-12-26
Biologia męskiej agresji i dlaczego nie jest to tylko „socjalizacja”   Coyne   2019-12-24
Wydajność, wyzysk, wybory   Koraszewski   2019-12-23
Społecznościowe finansowanie szarlatanerii   Novella   2019-12-20
Wykład Dawkinsa o czerpaniu odwagi z darwinizmu   Coyne   2019-12-18
Uprawy GM, takie jak Złoty Ryż, uratują życie setek tysięcy dzieci   Ridey   2019-12-13
Darwin, lisy i inne ssaki na Falklandach   Mayer   2019-12-11
Wirtualna edukacja   Novella   2019-12-03
Teoria klasy próżniaczej Thorsteina Veblena – uaktualnienie statusu   Henderson   2019-12-02
Punkt szczytowy inteligencji   Novella   2019-11-30
Likwidowanie przeziębienia miedzią   Novella   2019-11-27
Dlaczego wyjaśnianie problemów przez biały przywilej jest niesłuszne   Rob Henderson   2019-11-25
LiveScience zachwala panpsychizm jako rozwiązanie trudnego problemu świadomości   Coyne   2019-11-22
Jak walczyć z firehosing   Novella   2019-11-19
Odwołajcie antyszczepionkową konferencję w Tel Awiwie   Blum   2019-11-15
Ewolucja dwunożności   Novella   2019-11-14
Granice „przeskoczenia” progu opłacalności   Lomborg   2019-11-13
Dlaczego nie żyjemy w epoce post-prawdy   Pinker   2019-11-11
Śledząc pochodzenie człowieka   Novella   2019-11-09
Skamieniałe trylobity idące gęsiego. Ale dlaczego to zrobiły?   Coyne   2019-11-06
Saga o złotym ryżu   Novella   2019-11-04
Kolejne badanie rolnictwa organicznego   Novella   2019-11-02

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk