Prawda

Niedziela, 22 wrzesnia 2019 - 03:40

« Poprzedni Następny »


Badanie akupunktury jako terapii na dławicę piersiową


Steven Novella 2019-08-23


Cykl powinien być już teraz znajomy – nowe badanie akupunktury utrzymuje, że wykazano, iż akupunktura na coś działa. Prasa łatwowiernie to połyka. Orędownicy krzyczą na cały świat, oznajmiając, że wreszcie mają dowód. Wtedy jednak sceptycy pokazują tragiczne wady badania oraz to, że w rzeczywistości to badanie nie pokazuje niczego. Niestety, ten cykl dał w wyniku powolne wpełzanie akupunktury do medycyny, ponieważ większość ludzi nie ma wystarczająco dużo cierpliwości, by przeczytać krytyczne analizy.

Zamknijmy więc cykl dla kolejnego badania akupunktury, tym razem o przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej – bólu serca spowodowanego złym krążeniem. Oto główne wyniki:

Ta losowa próba kliniczna, która obejmowała 404 pacjentów z przewlekłą, stabilną dławicą piersiową, pokazała, że akupunktura w akupunktach na dotkniętej chorobą meridianie znacząco redukuje częstotliwość ataków dławicy piersiowej w porównaniu z akupunkturą w akupunktach na niedotkniętej meridianie, pozorowanej akupunkturze i bez akupunktury.

Powierzchownie rzecz biorąc, wydaje się to rozsądne. Próba nie jest duża, ale też nie jest mała. Są właściwe kontrole i głoszą, że była ślepa. Wszystkie wyniki są statystycznie istotne:

Przeciętne zmiany w częstotliwości ataków dławicy piersiowej różnią się istotnie między 4 grupami w ciągu 16 tygodni: większą redukcję ataków dławicy zaobserwowano w grupie DAM kontra grupa NAM (różnica, 4,07; 95% CI, 2,43-5,71; P < .001), w grupie DAM kontra grupa SA (różnica, 5,18; 95% CI, 3,54-6,81; P < .001), i w grupie DAM kontra grupa WL (różnica, 5,63 ataków; 95% CI, 3.99-7.27; P < .001).

No dobrze, więc dlaczego nie jestem przekonany? Oczywiście, jedno badanie kliniczne nigdy samo nie jest przekonujące, ale poza tym jest wiele powodów do podejrzeń wobec tego badania. Po pierwsze, twierdzi, że pokazuje, że akupunktura w „poprawnej” meridianie jest skuteczniejsza niż w „niepoprawnej”. Używam cudzysłowów, ponieważ ponad stulecie nauk medycznych doprowadziło do niesłychanie silnego wniosku, że te meridiany nie istnieją. Nie mają żadnej podstawy w anatomii, fizjologii, biologii ani rzeczywistości. Opierają się wyłącznie na przednaukowych koncepcjach energii życiowej. Właściwe jest więc sceptyczne spojrzenie na każde badanie, które nagle twierdzi, że są realne, tak jak bylibyśmy sceptyczni wobec badania, które twierdzi, że cztery humory lub miazmy są realne.  


Mamy także tysiące badań klinicznych, które w sposób przytłaczający nie pokazują żadnej różnicy w skutkach dokonywania akupunktury w różnych punktach. Kilka badań, które pokazują różnicę, są wyjątkami. Ponadto nie chodzi tylko o liczbę badań, ale o ich jakość. Lepsze badania na ogół nie pokazują żadnej różnicy i wydaje się, że różnice widać tylko wtedy, kiedy w badaniu jest jedna lub więcej poważnych wad. Co więc z tym badaniem?

 

Jedną dużą wadą – a trzeba wczytać się głęboko w badanie, żeby to znaleźć – jest to, że „akupunktura” obejmowała stymulację elektryczną. Stymulacja elektryczna jest terapią sama w sobie, z własnymi efektami fizjologicznymi. „Elektroakupunktura” jest po prostu sposobem zmieszana dwóch różnych interwencji, żeby nie można było ich oceniać oddzielnie. Nie mamy więc żadnego pojęcia, który składnik dawał ten efekt. Tutaj przewodnikiem jest jednak historia, bowiem wiele badań pokazuje, jak pracują oszuści akupunktury, robiąc w rzeczywistości elektryczną stymulację pod przykrywką akupunktury.  


Ponadto badanie nie było podwójnie ślepe, bo ci, którzy wykonywali akupunkturę, wiedzieli co robią. Wiedzieli, w której grupie byli. To jest zasadnicza wada i poprzednie badania pokazały, że interakcja z wykonującym akupunkturę jest w rzeczywistości najważniejszym czynnikiem decydującym o subiektywnych odpowiedziach. Tę słabość potęguje fakt, że nie dokonano żadnej próby pomiaru sukcesu utrzymania w niewiedzy pacjentów. Jest więc całkowicie możliwe, że wykonujący akupunkturę wpłynęli na pacjentów i że to jest w pełni odpowiedzialne za zaobserwowane efekty.


Ten wniosek znajduje poparcie w fakcie, że była bardzo mała różnica między grupą, która otrzymywała pozorowaną akupunkturę, a grupą, która nie otrzymywała żadnej akupunktury. Jest to całkowicie sprzeczne z normalnymi rezultatami takich badań. We wcześniejszych badaniach akupunktury, w których badano subiektywne reakcje, niemal zawsze jest różnica między grupami, które otrzymują jakiś rodzaj akupunktury (rzeczywistą, pozorowaną lub symulowaną) a grupą, które nie doznaje żadnej interwencji. Brak istotnej różnicy w tym badaniu sugeruje mi, że grupa, która otrzymywała pozorowaną akupunkturę, nie była „ślepa” dzięki interakcji z osobą dokonującą akupunktury.  


U podstaw tego wniosku leży fakt, że wynik był całkowicie subiektywny -  informowanie o napadzie dławicy. Nie było żadnych obiektywnym miar fizjologicznych na poparcie takiej informacji.


Raz jeszcze więc mamy czysto subiektywny wynik przy marnym zaślepieniu i wątpliwych rezultatach (brak różnicy między pozorowaną akupunkturą a żadną). Ponadto, wyniki są zamulone przez użycie elektrycznej stymulacji.


Wreszcie istnieje, żeby się tak wyrazić, meta-przyczyna do podejrzliwości wobec tego badania – jak zauważył Edzard Ernst, wszyscy autorzy są Chińczykami i są związani ze szkołami akupunktury lub Tradycyjnej Chińskiej Medycyny. Jest uzasadnione rozważanie roli stronniczości przy ocenie badania, a stronniczość kulturowa i polityczna może być bardzo silna. Nie musimy jednak spekulować w tej sprawie, mamy dowody.

 

W 1998 roku Vickers i in. opublikowali przegląd badań akupunktury w różnych krajach i stwierdzili, że:

Żadne badanie opublikowane w Chinach lub w Rosji/ZSRR nigdy nie uznało testowanej terapii za nieskuteczną.

Tak jest – 100% badań akupunktury opublikowanych w Chinach było pozytywnych. Nawet dla terapii, która ewidentnie działa, taki wynik jest praktycznie statystyczną niemożliwością. Jest to bardzo mocny dowód stronniczości, prawdopodobnie połączenia stronniczości badaczy i wydawców.   A jeśli myślicie, że ten wynik ma 21 lat i jest przestarzały, a więc może już nieważny, uaktualnione badanie z 2014 roku raz jeszcze stwierdziło, że:

W tym przeglądzie znaleziono 847 opublikowanych losowych badań klinicznych akupunktury w chińskich pismach. 99.8% z nich informowało o pozytywnych rezultatach.

Istnieją także dowody, które częściowo wyjaśniają te podejrzane rezultaty. Autorzy przeglądów znaleźli niższe standardy metodologiczne w chińskich badaniach akupunktury w porównaniu do zachodnich:  

Metodologiczna jakość była niższa niż standardy międzynarodowe i tylko jeden artykuł RCT opisywał technologiczny proces badania. Było także mniej informacji o wpływie na jakość RCT, takich jak kwalifikacje i wykształcenie prowadzących badanie (3,06%), niekorzystne reakcje (4,23%), metoda ślepa (5,98%) i  kontrolne obserwacje (14,43%).

Tymczasem w przeglądzie z 2017 roku stwierdzono, że tylko 8,7% prób klinicznych (z których połowa jest badaniem akupunktury), jakie były zarejestrowane w clinicaltrials.gov, poinformowało o wynikach. Są więc dowody na marną metodologię i stronniczość publikacji. Obecne badanie jest świetnym przykładem tego, co zazwyczaj widzimy – zawsze jest trochę miejsca w metodologii dla odrobiny stronniczości, wystarczająco wiele, by wyjaśnić wyniki.

 

Po dziesięcioleciach i tysiącach badań akupunktury po prostu nie ma powodu na istnienie tych metodologicznych błędów, na które tak często wskazywano wcześniej. Chyba że, oczywiście, są one cechą tych badań, a nie usterką. Prawdziwie rygorystyczne badania akupunktury są negatywne i konsekwentnie nie wykazują żadnego skutku pozycji igły ani rzeczywistego wkłucia. Całość dowodów klinicznych silnie popiera wniosek, że akupunktura jest teatralnym placebo w żadnym rzeczywistym terapeutycznym skutkiem.  


Omijanie metodologicznego rygoru jest jednym ze sposobów fabrykowania pozytywnych dowodów. Istnieje silny kulturowy i polityczny nacisk na propagowanie TCM i Chiny dręczy zachowanie niezgodne z etyką naukową oraz oszustwa, które wielkością przyćmiewają podobne zachowania w innych krajach.

 

Raz jeszcze mamy tu badanie promowano jako przełomowe na korzyść akupunktury, ale w rzeczywistości jest to jeszcze jedno takie samo badanie – niezmiernie wadliwe i zupełnie nieprzekonujące.  


Study on Acupuncture for Angina

Science Based Medicine, 31 lipca 2019

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSteven Novella 

Neurolog, wykładowca na Yale University School of Medicine. Przewodniczący i współzałożyciel New England Skeptical Society. Twórca popularnych (cotygodniowych) podkastów o nauce The Skeptics’ Guide to the Universe. Jest również dyrektorem Science-Based Medicine będącej częścią James Randi Educational Foundation (JREF), członek Committee for Skeptical Inquiry (CSI) oraz członek założyciel Institute for Science in Medicine. Prowadzi blog Neurologica.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1003 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

St Paul Island część 5   Lyon   2019-09-21
Co to jest czerwona rtęć?   Novella   2019-09-20
Jaka sztuka siedzi w naszych genach i czy to aby nie kicz?   Koraszewski   2019-09-19
Fałszywe wspomnienia i Fake News   Novella   2019-09-18
Kolejna próba odrzucenia teorii Darwina   Coyne   2019-09-17
Choroba zielonych mięśni   Łopatniuk   2019-09-14
”Sygnalizowanie cnoty” może nas irytować. Cywilizacja byłaby jednak bez niego niemożliwa    Miller   2019-09-13
Foka Weddela wygryza w lodzie otwory do oddychania   Coyne   2019-09-12
DNA i Loch Ness   Novella   2019-09-11
Nowa i ważna czaszka hominina z Etiopii   Coyne   2019-09-10
St Paul Island, Część 4   Lyon   2019-09-06
Biały jak śnieg, żółciutki jak kaczuszka   Łopatniuk   2019-09-04
Pingwiny geje? Nie tak szybko   Coyne   2019-09-03
Czego może nas nauczyć była zwolenniczka antyszczepionkowców, Kelley Watson-Snyder     2019-08-30
Bezzbożowa karma dla psa   Novella   2019-08-29
Odrażające życie płciowe pingwinów białookich   Coyne   2019-08-28
Badanie akupunktury jako terapii na dławicę piersiową   Novella   2019-08-23
Pradawna gigantyczna papuga z Nowej Zelandii: metr wysokości i waga 7 kilogramów!   Coyne   2019-08-22
Alaska — nurniczki i obopólny dobór płciowy   Lyon   2019-08-20
Zła nauka promuje organiczne jabłka   Novella   2019-08-19
Gąsienica zmienia kolor, żeby dopasować się do podłoża nie używając oczu: potrafi widzieć skórą!   Coyne   2019-08-16
Pseudonaukowa histeria to nie jest dobra odpowiedź na klimatyczne wyzwania   Lomborg   2019-08-14
GMO i model deficytu wiedzy   Novella   2019-08-12
Po raz pierwszy użyto edytowania genów CRISPR do leczenia zaburzenia genetycznego – anemii sierpowatej   Coyne   2019-08-08
Maskonury z wyspy St. Paul na Alasce   Lyon   2019-08-07
Zbieg okoliczności czy prawo wielkich liczb?   Novella   2019-08-06
I pijcie łzy moje, czyste rzęsiste   Łopatniuk   2019-08-03
Kształtowanie opinii o nauce i medycynie   Novella   2019-08-02
Nowe badanie dotyczące zwrotu zgubionych portfeli: ludzie na świecie są uczciwsi niż myślisz, ale czytelnik wyliczył, że uczciwość jest większa w mniej religijnych krajach   Coyne   2019-08-01
Praktykowanie medycyny bez uprawnień nie jest wolnością słowa   Novella   2019-07-31
Radujcie się, Ziemia staje się zieleńsza   Ridley   2019-07-30
Spiski wokół ptaków   Novella   2019-07-29
Matt Meselson opisuje swój najsłynniejszy eksperyment (z Frankiem Stahlem)   Coyne   2019-07-26
Niemający rozeznania filozof twierdzi, że gatunki nie istnieją   Coyne   2019-07-23
Więcej złych wiadomości dla dilerów witamin   Novella   2019-07-22
Starożytny ptak z nadzwyczaj długim palcem   Coyne   2019-07-19
YouTube i szarlataneria leczenia raka dietą   Novella   2019-07-18
“Współczesny” Homo sapiens mógł być w Eurazji aż 210 tysięcy lat temu   Coyne   2019-07-17
Hodowanie mini-mózgów z komórek macierzystych   Novella   2019-07-15
Szczepionka HPV działa. Koniec kropka     2019-07-13
Efekt przechodnia   Novella   2019-07-11
Prątkiem w raka, czyli co ma gruźlica do raka pęcherza   Łopatniuk   2019-07-06
Opowieści o nauce zastępują fikcję w Teatrze Narodowym Ugandy   Ongu   2019-07-05
Pleśń w przestrzeni kosmicznej   Novella   2019-07-03
Pterozaury: Czy umiały latać od razu po wykluciu się?   Coyne   2019-07-02
Ludziom rosną rogi? – Złe informowanie o nauce   Novella   2019-07-01
Przemysł ”wellness”   Novella   2019-06-28
Nazywanie zmiany klimatu ”katastrofalną” utrudnia znalezienie realnych odpowiedzi   Lomborg   2019-06-26
Olbrzymie straszyki mają zostać ponownie wprowadzone na wyspę Lord Howe   Coyne   2019-06-25
Amonit (i masa innych stworzeń) znaleziona w birmańskim bursztynie   Coyne   2019-06-21
Ślubowanie o zniesieniu grzechu   Ridley   2019-06-20
Nowe informacje o dzieciach CRISPR   Novella   2019-06-17
Słonie mają fantastyczny węch (lepszy niż psy): są jedynymi zwierzętami, które potrafią rozróżnić inne ilości pokarmu tylko po zapachu   Coyne   2019-06-14
Indyjscy farmerzy wysiali ziarna GMO w proteście obywatelskiego nieposłuszeństwa     2019-06-13
Chcąc zadowolić antyaborcjonistów administracja Trumpa tnie finansowanie badań medycznych przy użyciu tkanki płodowej   Coyne   2019-06-11
Triumf Mao: Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie akceptuje szarlatanerię tradycyjnej chińskiej medycyny     2019-06-04
Ale jak to bezbarwnikowy?   Łopatniuk   2019-06-01
Na zdrowie: izraelscy naukowcy warzą piwo na ”wskrzeszonych” drożdżach sprzed 5000 lat     2019-05-31
Skąd wiemy to, co wiemy?   Novella   2019-05-28
Samice bonobo (ale nie samice szympansów) pomagają swoim synom w zdobywaniu partnerek   Coyne   2019-05-25
Dlaczego ludzie sprzeciwiają się technologiom, które zmniejszają szkody?   Ridley   2019-05-24
Nowa praca o nielotnych chruścielach rażąco przesadzona i wypaczona w popularnych mediach   Coyne   2019-05-22
Trenowanie sztucznej inteligencji, żeby widziała jak człowiek   Novella   2019-05-21
A polać wielką wodą…   Cipiur   2019-05-18
Wykrywanie kłamstw w mózgu   Novella   2019-05-17
Walka o zachowanie bioróżnorodności   Ridley   2019-05-15
Niezwykły przypadek mimikry: skaczący pająk naśladuje gąsienicę   Coyne   2019-05-14
Selektywnie stosowana koncepcja tabula rasa i ideologicznie motywowane nieporozumienia   Cory Clark   2019-05-09
Dlaczego szarlatani nie powinni nadzorować sami siebie     2019-05-08
Kiedy naukowcy nie tolerują odmiennego zdania   Weber   2019-05-07
Przegapione odkrycia w historii nauki   Ridley   2019-05-02
W obronie scjentyzmu   Winegard   2019-04-30
Akupunktura kwantowa   Novella   2019-04-23
Nie tylko kakao   Łopaniuk   2019-04-20
Wstęga Möbiusa sprzecznych egocentryzmów poznawczych   Landes   2019-04-18
Kolejne badania nad bzdurą   Novella   2019-04-17
Licząca 43 miliony lat forma przejściowa: wodno-lądowy wieloryb    Coyne   2019-04-15
Zdumiewające możliwości docenienia i wykorzystania neuroróżnorodności   Koraszewski   2019-04-12
Jak sobie radzić ze skrajnymi wydarzeniami pogodowymi?   Lomborg   2019-04-09
Najbardziej zabójczy dzień na Ziemi   Novella   2019-04-06
Zaprzeczanie neuronauce o różnicach płci   Cahill   2019-04-05
Zwierzęce roboty   Novella   2019-04-04
Technologia pomaga w kryzysach wodnych na całym globie   Cohen   2019-04-02
Niezwykłe skamieniałości kambryjskie porównywalne do tych z łupków z Burgess   Coyne   2019-03-30
Tak wygląda dobre dziennikarstwo   Novella   2019-03-29
Wzrost sektora nasiennictwa w Ugandzie demaskuje główne twierdzenie anty- GMO   Ongu   2019-03-21
Ewolucja „nieredukowalnie złożonych” białek zapobiegających zamarzaniu u ryb polarnych (i policzek wymierzony Behemu)   Coyne   2019-03-20
Złoty ryż wreszcie dopuszczony w Bangladeszu   Novella   2019-03-19
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka   Welsh   2019-03-18
Wyprane kłamstwa   Ridley   2019-03-14
Czy islamska teologia i filozofia może wzbogacić etyczną debatę wokół CRISPR?   Coyne   2019-03-06
Kacze dzioby, Umwelt i a priori Kanta   Cobb   2019-03-04
Co kręci płaskoziemców   Novella   2019-03-02
Ślimaki nagoskrzelne mają kolczaste penisy jednorazowego użytku, którymi usuwają plemniki rywala ze swojej partnerki   Coyne   2019-03-01
Zrozumienie nowoczesnych horrorów afrykańskich zakorzenionych w handlu niewolnikami przez Ocean Indyjski   Clarfield   2019-02-28
Raport z sensacyjnym twierdzeniem o ”załamaniu klimatu” jest chwytliwy, ale nieprawdziwy   Lomborg   2019-02-27
Naukowiec analizuje dwa przykłady w nowej książce Behego; stwierdza, że są głęboko błędne   Coyne   2019-02-26
Triasowy mięsak, czyli praprzodkowie żółwi też chorowali na nowotwory   Łopatniuk   2019-02-16
Co nauka może powiedzieć pani Ocasio-Cortez o klimacie   Lomborg   2019-02-15
Kury produkujące leki   Novella   2019-02-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk