Prawda

Niedziela, 17 stycznia 2021 - 13:05

« Poprzedni Następny »


Jak uratować islam przed islamistami


Qanta Ahmed 2015-01-18


Zamach terrorystyczny w Paryżu w zeszłym tygodniu reprezentuje najbardziej wyraźną deklarację wojny islamizmu z wolnym społeczeństwem. Zmasakrowano nie-muzułmanów w nie-muzułmańskim kraju, żeby pomścić tak zwane przestępstwo przeciwko prawu o bluźnierstwie, które nawet nie jest islamskie – jedynie islamistyczne. Jeśli jest tu jakieś bluźnierstwo, to popełnia je sam islamizm przeciwko mojej religii, islamowi.

Nareszcie w dzień Nowego Roku prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi zrobił to, czego jak dotąd nie zrobił żaden przywódca w świecie muzułmańskim: nazwał po imieniu prawdziwego wroga islamu. Na spotkaniu duchownych w starożytnym uniwersytecie Kairu, Al-Azhar, wezwał do uratowania islamu przed „ideologią”. Jego przemówienie zostało bardzo słabo nagłośnione w prasie zachodniej, ale warto je dość obszernie przytoczyć.  

“Potrzebujemy rewolucji religijnej – powiedział. – Wy, imamowie, jesteście odpowiedzialni przed Allahem. Cały świat, powtarzam, cały świat czeka na wasz następny krok, ponieważ świat islamski jest rozdzierany, jest niszczonym, zmierza do zagłady. A zmierza do zagłady z naszych rąk”.  Jest niewyobrażalne, powiedział, że “ten sposób myślenia – a nie mówię religia – ma powodować, że cały świat islamski staje się źródłem niepokoju, zagrożeń, mordów i destrukcji na całym świecie”. Terapią dla islamu, powiedział al-Sisi, jest rozpoznanie i dyskutowanie o tym zmutowanym nurcie. „Dyskusja religijna jest największą bitwą i największym wyzwaniem stojącym przed narodem egipskim – powiedział. – Potrzebujemy nowoczesnego, wszechstronnego zrozumienia religii islamu” zamiast „polegać na interpretacji, która nie zmieniła się od 800 lat”.

Przemówienie Sisiego jest istotne, ponieważ świat islamski ma niesłychanie mało przywódców mówiących o zbiorowej odpowiedzialności muzułmanów za toksyczną ideologię panującą wśród nas. Szczerość prezydenta Sisiego rzuciła snop światła na najistotniejszą kwestię naszych czasów: na pilną potrzebę świata muzułmańskiego potępienia islamizmu jako uzurpatora i wyjaśnienia prawdziwego znaczenia Koranu.


Jestem brytyjską muzułmanką, mieszkałam w Arabii Saudyjskiej, pracowałam jako lekarz w Pakistanie – i widziałam, jak każda dyskusja o islamie stawała się coraz bardziej niebezpieczna w tych miejscach. W narodach przeżartych przez ideologię islamistyczną jakakolwiek krytyka islamu uważana jest za „islamofobię”. Także na Zachodzie trudniej jest prowadzić krytyczną dyskusję. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła szereg rezolucji, które dają islamofobii status przestępstwa według prawa międzynarodowego.


Nie wystarcza więc po prostu powiedzieć, jak to wielu robiło w zeszłym tygodniu, że islamiści nigdy nie wygrają. Na wielu ważnych arenach już wygrywają. Ich koncepcja bluźnierstwa działa szczególnie silnie: Shahbaz Bhatti, pakistański minister, został zabity przez muzułmańskich „obrońców wiary”, kiedy odważnie skrytykował nieludzkie (i jawnie islamistyczne) prawo o bluźnierstwie w Pakistanie. Z tego samego powodu zabito gubernatora Pendżabu Salmana Taseera. Francuskich dziennikarzy zabito, by ustanowić de facto prawo o bluźnierstwie w Europie przez pokazanie: jeśli publikujesz pewnego rodzaju karykatury, narażasz życie własne – i twoich współpracowników.


Innym celem dżihadystów jest przemawianie w imieniu całego świata muzułmańskiego i propagowanie idei zderzenia cywilizacji. To idzie im zupełnie dobrze, jeśli można wierzyć badaniom opinii publicznej – mniej więcej połowa mieszkańców Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Stanów Zjednoczonych mówi, że ich zdaniem islam jest nie do pogodzenia z Zachodem. I to jest powodem, dla którego muzułmanie nie mogą polegać na potępieniach terroryzmu przez prezydentów i premierów – społeczeństw nie przekonają słowa ich przywódców, potrzebują słów muzułmanów.


Zapewnienie, że islamizm jest nie-islamski, nie jest instynktowną reakcją na jego potworności, ale jedynym wnioskiem, jaki można wyciągnąć po starannym rozważeniu jego zasad. Muzułmański uczony z Damaszku, Bassam Tibi, identyfikuje sześć zasad islamizmu. Pierwszą jest dążenie do nowego porządku świata przez nowy, dyktatorski, globalny „kalifat”. (Nie ma znaczenia, że słowo „dawla” – islam jako państwo – nie występuje nigdzie w liczącym 80 tysięcy słów dokumencie, który akceptujemy jako objawiony Koran). Następnym jest ustanowienie islamizmu w ramach demokracji – islamiści chętnie stają do wyborów, ale kiedy zdobędą władzę, chcą zamknąć za sobą furtkę do demokracji.


Trzecią zasadą jest ustawienie Żydów jako głównego wroga islamu, czyniąc w ten sposób antysemityzm sprawą centralną (jak zaświadcza karta założycielska Hamasu). Następną zasadą jest wypaczenie klasycznego dżihadu w terrorystyczny dżihadyzm – który cały świat zna już aż zbyt dobrze.


Piątą zasadą jest prawo szariatu – nie szariatu, jak go opisuje Koran, ale upichconej wersji używanej do narzucenia rodzaju rządów totalitarnych, co nie ma precedensu historycznego. Jak widzimy, szczególnie w Iranie i w Pakistanie, nie ma miejsca dla miłosierdzia w islamistycznej wersji szariatu.


W swojej ciętej analizie tego problemu prawnik brytyjski Sadakat Kadri, zamieszcza krytyczną obserwację, że „bezlitosna kara”, choć nie ma jej w samym islamie, znalazła wygodny dom w większości świata islamistycznego. Sędziowie „mają karać, ale zakazuje się im wybaczania”, co oznacza kamienowanie, amputacje i chłosty. Średniowieczne barbarzyństwo stało się rzeczywistością w znacznej części współczesnego świata muzułmańskiego – tyle, że takie kary były niezwykłe nawet w czasach średniowiecznych. Kadri pisze, że przez pięć stuleci udokumentowanej historii prawnej Imperium Osmańskiego jest tylko jeden zapis o ukamienowaniu. 


Kiedy nie egzekwują bezlitosnych kar, Islamiści zajęci są szóstą zasadą: ich pojęciem czystości i autentyczności. Każde kwestionowanie islamizmu jest, ich zdaniem, dowodem de facto nie-islamskiego zachowania. Jak ujmuje to profesor Tibi, to właśnie czyni z islamizmu „ideologię totalitarną, gotową do stworzenia państwa totalitarnego”, dorównując nazizmowi i leninizmowi. „Biorąc pod uwagę, że muzułmanie stanowią ponad jedną czwartą ludzkości – pisze on – napięcie między świeckim islamem a islamistycznym totalitaryzmem ma znaczenie dla wszystkich”.


Napięcie to nabudowywało się od lat. Wybuchło w wojnę w Pakistanie, co widziałam sama, kiedy podróżowałam z komandosami z Korpusu Granicznego po Waziristanie. Widziałam pakistańskich muzułmanów – cywilów i żołnierzy – de-radykalizujących i rehabilitujących byłych dżihadystów – dzieci, które zaindoktrynowano ideologią talibów. Żołnierze pakistańscy nie mieli żadnych trudności ze zrozumieniem pojęcia dżihadysty ani z zaakceptowaniem, że credo talibów jest herezją naszej wiary. Widziałam dzieci pozdrawiające konwój wojskowy i wiedzące, kto wyparł ich islamistycznych ciemiężców.


W zeszłym miesiącu masakra 132 dzieci w Peszawarze była szokującym przypomnieniem dla świata muzułmańskiego, że islamizm nie kieruje się tylko przeciwko Zachodowi. Jest także przypomnieniem, dlaczego wzrasta niechęć wobec islamistów – dając nadzieję na rzeczywistą reformę. Bractwo Muzułmańskie niezbyt długo utrzymało się w Egipcie, a wzrost ISIS w Syrii i Iraku daje całemu regionowi narastające zrozumienie tego, jak w rzeczywistości wygląda nieokiełznany islamizm. Co najważniejsze, dżihadyści tracą rząd dusz. Dziesięć lat temu sondaż Pew pokazał, że 41 procent muzułmanów pakistańskich uważało zamachy samobójcze za usprawiedliwione. Obecnie spadło to do 3 procent.


O to właśnie chodziło prezydentowi Sisi: to jest moment, by świat islamski zdemaskował islamizm – ale poluzowanie jego uchwytu naszej wiary za gardło musi zostać dokonane przez tych muzułmanów, którzy cenią pluralizm i cywilizowany, oświecony islam. Islam nie potrzebuje reformacji, której domaga się wielu, potrzebują jej muzułmanie – a szczególnie przywódcy muzułmańscy.


Także władze zachodnie nie mogą dłużej przymykać oczu na zasadniczą różnicę między autentycznym islamem a dżihadystycznym uzurpatorem. Nienazywanie islamizmu po imieniu (a winny temu jest także, niestety, Barack Obama) gwarantuje porażkę. Idea wojny między ogólnym islamem a Zachodem jest tym właśnie, o co starają się islamiści. Nienazywanie islamizmu z powodu poprawności politycznej, strachu lub głupoty jest w najwyższym stopniu islamofobiczne. To, co uważa się, często szczerze, jako pragnienie nieobrażania, pozwoliło tylko islamistom na plenienie się w naszych demokracjach, których zagładę planują.


Musimy więc nazwać tę bestię i zrobić to z przekonaniem. Tu nie chodzi tylko o wyplenienie zmory dżihadu ze szkół w Birmingham, ale o danie milionom muzułmanów szansy na pokojowe współistnienie z resztą ludzkości. I o przekonanie nie-muzułmanów, że islamiści mylą się – że takie współistnienie jest możliwe.


Koran przypomina muzułmanom, że każdy lud otrzymał “Prawo” i “Drogę” i że muzułmanie nie powinni sądzić ludzi innych wyznań w świetle własnej wiary. Zamiast tego Ludzie Księgi muszą osądzać się sami według własnych tekstów objawionych („dla ciebie twoja religia, a dla mnie moja religia”), bo czcimy tego samego Boga. Koran uczy, że trzeba czcić Mojżesza i Aarona za ich odwagę w obliczu bezlitosnych rządów. Tora i Ewangelia mają być honorowane.


Biblijne wezwanie – niech stanie się światło! – podsumowuje to, co mówił prezydent Sisi w Kairze i co mówi wielu muzułmańskich reformatorów. Islamiści wszędzie, od dzikich obszarów w Pakistanie do paryskich przedmieść, muszą otrzymać informację: muzułmanie –prawdziwi muzułmanie – idziemy po was.


How to save islam from the islamists

Spectator, 17 stycznia 2015

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Qanta Ahmed

Profesor medycyny, zatrudniona w State University of New York (Stony Brook). Autorka słynnej książki 'In the Land of Invisible Women' (Sourcebooks 2008), przez kilka lat pracowała w Arabii Saudyjskiej, od 2009 roku prowadzi swój blog przy Huffington Post gdzie zajmuje się głównie politycznym islamem, Bliskim Wschodem i terroryzmem. Jest i pierwszym lekarzem, i pierwszą muzułmanką, która została zaproszona do programu Fundacji Templetona dla dziennikarzy. Pochodzi z Pakistanu.

 

Od Redakcji

Czy zgadzamy się z każdym słowem Autorki tego artykułu? Nie, uważamy, że ani Koran, ani Biblia to nie są księgi humanistów. Ludzie pięknie wierzący od stuleci uciekali od dosłowności "pism świętych” szukając drogi do połączenia swojej wiary z humanizmem. To pięknie wierzący, a nie ateiści położyli fundament pod ideę państwa świeckiego, to oni wzywali do religijnego pokoju. W dzisiejszym świecie to oni są największą nadzieją. Również tylko z nimi, my, ateiści, możemy przyjaźnie spierać się przy wspólnym stole. Jest to jednak sprawa trzeciorzędna wobec faktu, że dziś musimy zrobić wszystko, by ich głos był usłyszany.    


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
5. Czy jest na to sposób? - c.d. pol-bel 2015-01-24
4. Czy jest na to sposób? pol-bel 2015-01-22
3. jak uratować wierzenia przed terrorystami? mieczysławski 2015-01-21
2. Miód na serce darekpiotrek 2015-01-18
1. Prawdziwy Islam Marek C (Negev) 2015-01-18


Dysydenci

Znalezionych 247 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Arabowie: Niezwykle ważny głos na rzecz pokoju   Toameh   2021-01-14
Palestyński dziennikarz i były polityk o Bractwie Muzułmańskim   Sadek   2021-01-13
ONZ nagradza irańskie potworności   Bergman   2020-11-05
Potrzebujemy tej zmiany w świecie arabskim   Al Nuaimi   2020-08-28
Palestyńska wojna z historią   Tawil   2020-08-20
Zmiana marki kalifatu – nigdy niekończący się, dystopijny mit   Mahmoud   2020-08-13
Palestyńczycy: Popieramy obozy koncentracyjne dla muzułmanów w Chinach   Toameh   2020-08-12
Dlaczego Palestyńczycy popełniają samobójstwa?   Toameh   2020-08-02
Palestyńczycy: Akceptuj zachodnie fundusze, głosuj na dżihad   Toameh   2020-07-30
Przyczynek do działalności skazanej na przegraną   Koraszewski   2020-07-21
Jak Palestyńczycy terroryzują własną ludność   Tawil   2020-07-13
Co kanadyjski żołnierz uświadomił mi o IDF   Dandachi   2020-06-12
Czyje głosy w dzisiejszym Izraelu są najsilniej syjonistyczne i najmniej przepraszające?   Oz   2020-06-09
Doradzanie palestyńskim przywódcom, by działali racjonalnie, jest skrajnie irracjonalne     2020-06-05
Palestyńczycy: Jedzenie posiłku z Żydami jest przestępstwem   Toameh   2020-06-02
Palestyńskie mity i izraelska rzeczywistość     Dabbas   2020-05-29
Koronawirus: Bohaterowie Chin, którzy zniknęli, i milczenie Zachodu   Meotti   2020-05-20
Co byłoby, gdyby Izrael zniknął?   Mahmoud   2020-05-18
Palestyńczycy i wirus normalizacji   Toameh   2020-05-06
Koronawirus: więcej palestyńskich oszczerstw przeciwko Izraelowi   Toameh   2020-05-01
Koronawirus w Turcji: Rząd atakuje lekarzy    Şahin   2020-04-15
Hamas: nowy pretekst do atakowania Izraela   Toameh   2020-04-12
List 100 irańskich naukowców i działaczy politycznych do Chameiniego: „Ty jesteś głównym winowajcą katastrofy narodowej”     2020-04-07
Palestyńscy przywódcy używają koronawirusa do atakowania Izraela   Toameh   2020-03-21
Palestyńczycy powtarzają oszczerstwa o rytuale krwi, podczas gdy Izrael ratuje ich życie   Toameh   2020-03-10
Prawdziwy powód, dla którego izraelscy Arabowie nie chcą żyć w ”Palestynie”   Toameh   2020-02-05
Dlaczego niektórzy Palestyńczycy kochają Solejmaniego   Toameh   2020-02-04
Abbas wybiera Hamas zamiast pokoju z Izraelem   Toameh   2020-01-31
Polityczny islam niszczy społeczeństwa   Gürcanli   2020-01-30
Palestyńczycy w Syrii: kolejny rok śmierci i udręki   Toameh   2020-01-18
O kwestii żydożercy   Aboubakr   2020-01-14
Państwa arabskie mają wiele do wygrania normalizując stosunki z Izraelem   Dabbas   2020-01-12
Palestyńczycy: ”Cudzoziemcy” w arabskim kraju   Toameh   2020-01-07
Bliskowschodni Arab chwali ”niesłychane osiągnięcia” Izraela, krytykuje ”tyrańskie dynastie”   Dabbas   2019-12-31
Czy kryzys ekonomiczny Jordanii może rozwiązać konflikt izraelsko-palestyński?   Dabbas   2019-12-22
Czego mógłby dokonać świat arabski, gdyby zawarł pokój z Izraelem   Dabbas   2019-12-13
Ignoranci nazywają feminizm herezją, nie rozumiejąc, czym on jest   Al-Budair   2019-12-10
Nie zamierzam być politycznie poprawna w sprawie antysemityzmu   Raza   2019-11-27
Trzydziestu wspaniałych i inni   Koraszewski   2019-11-23
4006 Palestyńczyków, o których Europejczycy nie słyszeli   Tawil   2019-11-22
Jak przywódcy Hamasu nabierają Palestyńczyków   Tawil   2019-10-06
Świat muzułmański walczy, a Zachód kapituluje   El-Ghazzali   2019-08-17
Jak palestyńscy przywódcy masakrują prawdę   Tawil   2019-06-18
Priorytety palestyńskich przywódców   Toameh   2019-06-14
Palestyńczycy: Kogo to naprawdę obchodzi?   Tawil   2019-02-09
Arabowie są winni Żydom dużo więcej niż 250 miliardów dolarów   Maroun   2019-02-07
Zdrada irańskich dysydentów przez Zachód   Memarsadeghi   2019-01-26
Kiedy Abbas i Hamas rzucali na siebie obelgi...   Toameh   2019-01-23
Palestyńskie dzieci: ofiary arabskiego apartheidu   Toameh   2019-01-05
Prawdziwa nieproporcjonalność w konflikcie Arabów z Izraelem   Maroun   2018-12-24
Mój rok na terytorium Autonomii Palestyńskiej   Gerstenfeld   2018-12-22
Dlaczego Iran finansuje palestyńskich terrorystów?   Tawil   2018-12-15
Nowa palestyńska "troska" o międzynarodowe konwencje   Tawil   2018-11-19
Nadzieja mimo arabskiego antysemityzmu   Maroun   2018-10-31
Pokonanie terroru wymaga wszechstronnej kampanii ideologicznej, kulturowej, edukacyjnej i religijnej   Al-Ansari   2018-10-22
Musicie zakazać zarzynania ofiarnych zwierząt na ulicach   Baraka   2018-08-29
W islamie Jerozolima to nie Mekka   Mohamed   2018-08-27
Tajny powód arabskiego odrzucenia żydowskiego prawa narodowego   Tawil   2018-08-14
Pojechałam do Izraela i nie żałuję tego     2018-08-12
Dlaczego przywódcy palestyńscy sprzeciwiają się pomaganiu własnej ludności?   Tawil   2018-07-18
Jesteśmy rasistami, ale przypisujemy to Izraelowi   Al-Sa'di   2018-07-10
Palestyńczycy: jak poprawić jakość życia?   Tawil   2018-06-30
Dlaczego my, Arabowie, musimy krzyczeć   Maroun   2018-06-27
Palestyńczycy: Ofiary arabskiego apartheidu   Toameh   2018-06-25
W przyszłym roku w Jerozolimie   Eid   2018-06-22
Egipski Al-Azhar upiera się przy antysemityzmie   Mohamed   2018-06-14
O tym nie słyszeliście na Zachodzie   Tawil   2018-06-13
Tak, było mi dobrze w Izraelu, kiedy Palestyńczycy ginęli w Gazie   Maroun   2018-06-02
Obalenie 25 mitów lewicy i Arabów z prespektywy lewicowego Araba   Maroun   2018-05-05
Wciągamy religię w każdy aspekt naszego życia   Hamami   2018-04-21
Palestyńczycy torturowani; media milczą   Tawil   2018-04-21
Jestem jawnym i dumnym syjonistą, bo jestem jawnym i dumnym lewicowcem   Maroun   2018-04-11
Kiedy religię przedstawia się jako ideologię, jest bardziej niebezpieczna niż broń nuklearna     2018-03-22
Grożenie terrorem nie powinno być sposobem zarabiania na życie   Darwish   2018-01-31
Arabskie reżimy przerażone wolnością w Izraelu   Meotti   2018-01-30
Odwiedzanie Izraela jest przywilejem, a nie prawem   Maroun   2018-01-20
Witajcie na Zachodzie, ale prosimy się nie integrować …    Arbabzadah   2018-01-01
Rzeczywista reakcja palestyńska na jerozolimskie przemówienie Trumpa   Tawil   2017-12-09
Do moich rodaków Libańczyków, których gniewają izraelskie bomby   Maroun   2017-11-05
Palestyńczycy zamykają w więzieniu dziennikarzy za ujawnianie korupcji   Toameh   2017-10-02
Iracki duchowny: muzułmanie są utrapieniem świata     2017-09-29
Błędem jest ograniczanie wolności myśli obywateli   Al-Salem   2017-09-28
Popieranie Izraela jest obowiązkiem lewicy   Maroun   2017-09-24
Kiedy "progresizm" miażdży kobiety muzułmańskie   Mohamed   2017-09-23
Muzułmanie amerykańscy powinni zdemaskować imamów, którzy głoszą nienawiść   Al-Hadj   2017-09-20
Ograniczanie praw kobiet: Prawa islamskie i multikulturalizm   Khan   2017-09-16
Palestyńczycy, których zachodnie media wolą nie widzieć   Toameh   2017-09-13
Ofiary islamizacji Turcji: kobiety   Bekdil   2017-09-09
Szef ONZ Guterres, media i palestyńskie fake news   Tawil   2017-09-06
Palestyńczycy: Niszczenie sądownictwa   Toameh   2017-09-04
My, muzułmanie, jesteśmy całkowicie pozbawionymi samokrytycyzmu płaczliwymi łobuzami na szkolnym podwórku   Nawaz   2017-09-02
Uderzyć w wylęgarnie terroru   Khan   2017-09-01
Musimy podjąć stanowczą decyzję     2017-08-27
Czy było etyczne ze strony Izraela NIEdeportowanie Arabów w 1948 i 1967 r.?   Maroun   2017-08-06
Zaprzeczaj Holocaustowi, ale nigdy nie kwestionuj szariatu?   Rafizadeh   2017-07-31
Problemem z wykrywaczami metalu jest to, że są one żydowskie   Maroun   2017-07-25
Islamska koncepcja “feminizmu”   Darwish   2017-07-23
UNESCO wspiera terroryzm   Tawil   2017-07-20
Modernizacja Bliskiego Wschodu jest spektakularna   Taheri   2017-07-19
Arabowie, którzy nie cenią Izraela, są głupcami   Maroun   2017-07-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk