Prawda

Wtorek, 26 stycznia 2021 - 10:29

« Poprzedni Następny »


Do posłanki co dyskutować chciała


Andrzej Koraszewski 2016-11-19

Posłanka do Sejmu RP z ramienia PiS, Beata Mateusiak-Pielucha
Posłanka do Sejmu RP z ramienia PiS, Beata Mateusiak-Pielucha

Posłanka do Sejmu Rzeczpospolitej, pani  Beata Mateusiak-Pielucha, została zarzucona nie tylko krytyką, ale również pełnymi nienawiści mailami i komentarzami. Te gniewne reakcje wywołało zdanie w jej artykule, w którym domaga się oświadczeń od ateistów, prawosławnych i muzułmanów oraz deportowania ich, jeśli nie spełniają naszych wymagań.


Na swoim Facebooku posłanka pisze, że nazywanie jej faszystowską k... nie jest dobrym sposobem na dyskusję.  Nie jestem pewien, czy pani poseł faktycznie wzywała do dyskusji, ale postanowiłem podnieść rękawiczkę.

Oczywiście ma Pani rację pisząc, że nazywanie Panią faszystowską k... nie jest dobrym sposobem na dyskusję. Zastanawiam się, jak zareagowałaby Pani na proste pytanie – czy jest możliwe, że napisała Pani głupstwo? To głupstwo jest „zaledwie” efektem braku precyzji. Pracując jako tłumacz dla szwedzkiej policji przyczyniłem się do deportacji wielu Polaków, którzy popełnili przestępstwa, a czasem tylko wykroczenia na terenie Szwecji. Pani jednak nie napisała, że cudzoziemcy, którzy popełnili przestępstwo na terenie Polski, jeśli nie są obywatelami naszego kraju, powinni być deportowani. (Niektóre wypowiedzi Trumpa na temat imigrantów były równie nieścisłe i potem je korygował.)  Ma Pani rację, polityka imigracyjna powinna być przedmiotem dyskusji, w której starannie ważymy słowa.

 

Zanim przejdę do Pani propozycji deportowania, zatrzymam się przy kontekście. Zarzuca Pani swoim krytykom wyrwanie owego akapitu z kontekstu. Kontekstem są refleksje po obejrzeniu filmu „Wołyń”. Pisze Pani, że nie zna Pani tych ziem. Obawiam się, że nie zna Pani również ich historii, ale pewność mam tylko w jednej sprawie – nie kłopocze się Pani pytaniem o przyczyny tak wielkiej ówczesnej nienawiści Ukraińców do Polaków. Odnosi się wrażenie, że nie zastanawiała się Pani na tym, jak wyglądało nasze panowanie na ziemiach ukraińskich. Zbrodnia wołyńska jest przez polskich nacjonalistów wyrywana z historycznego kontekstu. Tak jest wygodniej, tak czujemy się lepiej przedstawiając się wyłącznie jako niewinne ofiary. Jak często bywało w historii, ślepy gniew spadał na niewinnych ludzi. Nacjonalizm budzi demony.

 

Zarzuca Pani krytykom, że zignorowali kontekst cytatu z Pani artykułu. Ten kontekst jest rzeczywiście ciekawy.  Jak zaczynają się akapity poprzedzające ten, który wywołał burzę? Pięć akapitów wcześniej czytamy: „Niebezpieczeństwo epitetów medialnych nie może jednak odbierać odwagi myślenia...” Te słowa wyrwane z kontekstu budzą sympatię, ależ tak, oczywiście.   W kolejnym akapicie jednak znajdujemy zdanie: „Takie zachowanie powinniśmy zostawić dziennikarzom pokroju Lisa czy Żakowskiego...” Nie przedstawia Pani konkretnych zarzutów (nawet takich wyrwanych z kontekstu), wymienionym dziennikarzom, informuje Pani o swojej niechęci, robi Pani to, przed czym Pani ostrzega.        

 

W kolejnym akapicie stwierdza Pani, że Ukraina jest w stanie wojny i że mamy prawo pytać jakiej Ukrainy Ukraińcy chcą dla siebie. Na tym bardzo ogólnym poziomie znowu zgoda. Czy umie Pani odpowiedzieć na pytanie, jakiej Polski chcą dla siebie Polacy? Nieco innej Polski chcą zaprzyjaźnieni z PiS członkowie ONR, innej prezes rządzącej partii, innej ksiądz Rydzyk, jeszcze innej ksiądz Boniecki. Ścieramy się o gospodarkę, oświatę, o rozumienie tego, czym jest patriotyzm. Ukraińcy podobnie i nie ma jednej odpowiedzi na pytanie o to, jakiej Ukrainy chcą Ukraińcy.  Co więcej, kiedy Polak stawia to pytanie Ukraińcowi, on może zapytać, co się za tym pytaniem kryje (a może się tu kryć bardzo wiele).

 

Kolejny akapit sprawia wrażenie, że czuje się Pani bardziej katoliczką niż Polką i bardziej Polką niż człowiekiem. Zaczyna się ten akapit tak:   „Oczywiście uznaję za obowiązek katolika pomaganie...”. Po odczytaniu tego akapitu czytelnik przestaje się dziwić, że oczekuje Pani jakichś deklaracji od ateistów. Najwyraźniej jest Pani podejrzliwa wobec ludzi, którzy katolikami nie są. Dla mnie, ateisty, obowiązek pomagania drugiemu człowiekowi jest obowiązkiem, który nie wynika z ateizmu, ani z polskości. Najpierw jestem człowiekiem, a dopiero potem Polakiem, zaś katolikiem nie jestem od dwunastego roku życia, co nie znaczy, że nie uczyłem się humanizmu od wspaniałych chrześcijan, że nie czerpałem z dziedzictwa arabskiego, że nie korzystam z dziedzictwa greckiego. Pewnie uczono Panią w szkole, że najwspanialszych (z moralnego punktu widzenia) chrześcijan deportowano z Polski. Bracia Polscy (arianie) na stulecia przed  innymi antycypowali naszą dzisiejszą moralność. Sprzeciwiali się niewolnictwu, chcieli dać wolność chłopom, twierdzili, że wszyscy jesteśmy równi. Dla nas dziś to oczywistość, ale były to twierdzenia tak bluźniercze, że szlachta i księża namawiali chłopów, żeby ich mordowali, a chłopi wierzyli, że ci arianie to bluźniercy, którzy chcą szkodzić Bogu i Kościołowi. Czytając Pani tekst zastanawiałem się trochę, czy gotowa jest Pani potępić deportację Braci Polskich, czy też jako katoliczka czuje się Pani w obowiązku nadal całym sercem ją popierać?      

 

Wywodzi Pani swój obowiązek bycia człowiekiem ze swojej katolickiej wiary. To prawda, wiara religijna może być źródłem moralnego zachowania, ale równie często, a raczej znacznie częściej, jest źródłem zachowań wykluczających, antagonizmów, wojen religijnych. Próbowaliśmy narzucić Ukraińcom naszą katolicką wiarę i nie robiliśmy tego przy pomocy samych argumentów (prawdopodobnie w szkole oszczędzono Pani tej historii). Wojny religijne to paskudny rozdział europejskiej historii. Osławiona polska tolerancja była po katolickiej stronie dziełem heretyków, wspaniałych ludzi, którzy ostro spierali się z Kościołem. Dziś muzułmanie ratujący chrześcijan przed barbarzyństwem swoich współwiernych są bohaterami, ale wielu innych muzułmanów uważa ich za apostatów, za odmianę ateistów. Czy zauważyła Pani niechęć swoich towarzyszy partyjnych do profesora Władysława Bartoszewskiego? On również pomagając Żydom podczas wojny wyprowadzał swój obowiązek bycia człowiekiem ze swojej wiary katolickiej. Podczas okupacji, dla polskich Żydów największym zagrożeniem byli katoliccy sąsiedzi, ci którzy za podszeptem księży w rodzaju księdza Międlara uważali, że wydanie Żyda, a nawet mordowanie Żydów i rabunek ich mienia, to nie jest grzech i nie kłóci się z katolickim rozumieniem bycia człowiekiem. Władysław Bartoszewski (i nie on jeden) uważał, że jego katolicyzm dyktuje inny sposób rozumienia tego, co to znaczy być człowiekiem. Przed tym strasznym czasem okupacji, ci sami nacjonaliści w sutannach i bez domagali się deportowania Żydów, polskich obywateli i to nie tylko tych, którzy popełnili jakieś przestępstwa, ale wszystkich, którzy urodzili się Żydami. Rozumie Pani, że wielu ludziom takie wezwania do deportacji mogą źle się kojarzyć.

 

Akapit, w którym wywodzi Pani swoje człowieczeństwo ze swojej wiary jest interesujący. Pisze Pani w nim dalej: „...jeżeli chcą mieszkać w Polsce i pracować obok mnie, mam prawo spytać ich o poglądy, przekonania i nastawienie do wartości, które w Polsce uznajemy za ważne”. Znów, na tym poziomie ogólności właściwie się z Panią zgadzam. Trochę się oburzyłem, kiedy przyjechałem do Szwecji i w obozie dla uchodźców dostaliśmy broszurkę (po polsku), w której między innymi ostrzegano, że w Szwecji niczego nie załatwia się przy pomocy łapówek i że próba wręczenia urzędnikowi łapówki może spowodować natychmiastową deportację. Domyśla się Pani, że zabolało mnie to.  Pomyślałem, że traktują nas jak dzikusów, którzy nie mają pojęcia o moralności. Kiedy 27 lat później wracałem do ojczyzny, ojczyzna powitała mnie zupełnie bezczelnym domaganiem się łapówki przez celnika. Jak Pani pewnie wie, mamy w Polsce poważny problem z moralnością i przypadki korupcji polityków, urzędników, a nawet policjantów nie należą do rzadkości.

 

Kontekst słów, które ściągnęły na Panią taką burzę, jest interesujący, ale jest ważny powód, aby się skupić właśnie na tych czterech zdaniach. Pierwsze z nich trudno kwestionować. Tak, mamy prawo oczekiwać od rządu i rządzącej partii polityki otwartych oczu i rozwiązywania rzeczywistych problemów. Drugie zdanie też nie budzi kontrowersji. Oczekujemy, aby przybywający do nas cudzoziemcy załatwiali wszelkie formalności związane z ich pobytem zgodnie z prawem. Domyślam się, że w trzecim zdaniu, mamy skrót myślowy i że powinno ono brzmieć: Ale także powinniśmy wymagać od przybywających do nas cudzoziemców, niezależnie czy są ateistami, prawosławnymi, czy muzułmanami oświadczeń, że znają i zobowiązują się w pełni respektować polską Konstytucję i wartości uznawane w Polsce za ważne. 

 

Na swoim Facebooku napisała Pani, że to właśnie  miała Pani na myśli, nie innowierców, mieszkańców Polski, ale przybyszów szukających u nas schronienia. Zapewne tak napisane zdanie nie wywołałoby aż tak silnych reakcji. A jednak nawet tak zapisane zdanie byłoby nadal głupstwem. Kiedy szwedzka policja zatrzymywała polskich złodziei, czy awanturujących się polskich pijaków, nie pytano ich czy znają i akceptują szwedzką ustawę zasadniczą. Sprawdzano skrupulatnie, czy rzeczywiście popełnili przestępstwo, w przypadku poważnego przestępstwa skazywano na karę więzienia, w przypadku wykroczenia deportowano bez sądu. Uchodźcy, którzy szukali w Szwecji schronienia, otrzymywali nie tylko pomoc w nauce języka, ale i wprowadzenie w szwedzkie prawo i obyczaje. Jednak decyzja o deportacji była zawsze związana jednoznacznie z naruszeniem prawa, a nie z akceptacją jakichś wartości. W przypadku turysty mogło to być nawet podjęcie pracy na czarno, w przypadku człowieka starającego się o azyl, sprawa wymagała starannego zbadania i decyzji sądu. Innymi słowy, mam wrażenie, że napisała Pani to zdanie bez namysłu, chociaż jego intencji możemy się domyślać, a nawet (po licznych zastrzeżeniach dotyczących niezbędnych procedur) moglibyśmy się z nim zgodzić.

 

Pisze Pani, że nazywanie Panią faszystowską k... nie jest dobrym sposobem na dyskusję. Rozumiem, że traktuje Pani swój krótki tekst napisany po obejrzeniu filmu „Wołyń” za swego rodzaju wprowadzenie do dyskusji. Muszę powiedzieć, że tak traktując Pani artykuł, mam poważny problem. O czym miałaby ta dyskusja traktować? O antagonizmie polsko-ukraińskim, o polityce imigracyjnej, a może o patriotyzmie, czy nacjonalizmie, czy o kinematografii?

 

Skuteczna dyskusja wymaga dokładnego sprecyzowania tematu, starannego zdefiniowania pojęć w zagajeniu do dyskusji, wyraźnego postawienia pytań. Pani artykuł nie spełnia tych warunków. A burzę wywołało jedno bardzo niechlujnie napisane zdanie.

 

Przykro mi, że spotkały Panią tak nienawistne reakcje. Ta nienawiść buzująca w naszych „dyskusjach” budzi przerażenie. Jest to po części spowodowane tym, że ani szkoła, ani dom, ani tym bardziej dominująca religia, nie przygotowują nas do rzeczowych dyskusji. Bezładnie przerzucamy się pustymi słowami, często nie umiejąc nawet ustalić, o czym właściwie dyskutujemy. Efekty są ponure. Nie umiemy się dogadać w żadnej sprawie, a próby dyskutowania kończą się na pluciu. Szwedzi mają idiom polsk riksdag – polski sejm - używają go jako określenie bezładnej paplaniny. Ten idiom jest obecny w szwedzkim języku od stuleci. Od stuleci jesteśmy słynni w świecie z bezładnej paplaniny, z której wyłaniają się nasze kolejne narodowe klęski. Czasem warto dyskusję zacząć od pytania o czym rozmawiamy.                                                            


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
3. Dobre pytanie! Lucjan Ferus 2016-11-20
2. Pan.. Mirek 2016-11-19
1. Głupstwo ,ot co baszarteg 2016-11-19


Znasz li ten kraj

Znalezionych 299 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Opowieść o Polaku, który się prawdzie nie kłaniał   Koraszewski   2021-01-06
Rok parasola i parasolki?   Koraszewski   2021-01-04
Wypas środowiskowych prawd   Koraszewski   2020-12-28
„Uwaga, tu obywatelki i obywatele, to jest legalne zgromadzenie!”. Powolne budowanie mostów ponad podziałami.   Górska   2020-12-19
Doktor Dolittle i zielony kanarek    Garczyński-Gąssowski   2020-12-12
Seks bez seksizmu, kapłaństwo bez pedofilii   Koraszewski   2020-12-08
Opowieść o nocnym stróżu, kucharce i wartościach   Koraszewski   2020-12-06
Cyrkowe fikołki, teatralne gesty i realne działania opozycji   Górska   2020-11-30
Lekcja zdalna i pytanie dodatkowe   Kruk   2020-11-26
Przez okno wszedł Ziobro, a spod łóżka wylazł biskup, czyli jak Jarosław Kaczyński rozpętał wojnę domową   Górska   2020-11-24
Mowa pozasejmowa do obywatela Kaczyńskiego   Koraszewski   2020-11-21
Przekleństwo naszych czasów i wszystkich wcześniejszych   Kruk   2020-11-16
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!   Koraszewski   2020-11-11
Panie Ministrze Czarnek, trzeba było ich nie… epatować wizerunkami młodocianych bohaterów   Górska   2020-11-03
Kobiety żądają zdjęcia dziadów   Koraszewski   2020-11-02
Wściekłość, działanie, skuteczność   Koraszewski   2020-10-30
Mazurek Dąbrowskiego w Świętochłowicach   Górska   2020-10-29
Chrześcijańskie wartości w pisowskim sosie   Koraszewski   2020-10-26
Z notatnika starego państwowca   Koraszewski   2020-10-17
Meandry odporności stadnej   Koraszewski   2020-10-12
Patrz Kościuszko na nas z nieba   Koraszewski   2020-09-29
„Moje życie jest klęską”   Koraszewski   2020-09-14
Inna twarz polskiego Sejmu   Koraszewski   2020-09-10
Niech żyje król!   Łukaszewski   2020-09-01
Wojaki Chrystusa i cudaki z PZPR   Koraszewski   2020-08-21
Maska jako symbol statusu społecznego   Koraszewski   2020-08-16
Raz na ludowo   Łukaszewski   2020-08-11
W okopach świętej  niechęci   Koraszewski   2020-08-05
Uwaga: PiS kocha ubogich   Koraszewski   2020-07-29
Rozważania wokół praworządności   Koraszewski   2020-07-27
Reizm nasz ledwie żywy   Koraszewski   2020-07-19
Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieństwaMarcin Kruk   Kruk   2020-07-16
Smutek obwodów kiepsko scalonych   Kruk   2020-07-11
W niedzielę druga tura, ale właściwie czego?   Koraszewski   2020-07-07
Przekonajcie mnie dlaczego mam głosować na Trzaskowskiego   Koraszewski   2020-07-01
Dyskurs narodowy i jego meandry   Kruk   2020-06-09
Widziane z ławy oskarżonych   Koraszewski   2020-06-01
Niespodziewana erekcja impotenta na placu elekcyjnym   Koraszewski   2020-05-09
Wolność jest zaledwie wstępem   Koraszewski   2020-05-06
Między świętem braku pracy a świętem gwałcenia konstytucji   Koraszewski   2020-05-02
Trzy razy NIE w bolszewickim plebiscycie na prezydenta   Koraszewski   2020-04-17
Samorząd, solidarność, samopomoc   Koraszewski   2020-04-15
Zdalna lekcja wychowawcza   Kruk   2020-04-06
Jak zbrodniczy okaże się ten rząd?   Koraszewski   2020-04-03
Kochać i być mądrym   Koraszewski   2020-04-01
Plac Powstańców i inne przystanki   Zbierski   2020-03-12
Bóg Kościołem upupiony   Koraszewski   2020-03-05
Wyścig do fotela i dylematy wyborcy   Koraszewski   2020-02-19
PiS budzi się z ręką w nocniku i przeciera oczy   Koraszewski   2020-02-15
Podanie o posadę prezydenta   Koraszewski   2020-02-12
Raport z małego miasta   Koraszewski   2020-01-23
Kości zostały rzucone   Koraszewski   2020-01-21
Diabeł hasa po Księżych Górkach   Kruk   2019-11-21
Nie cała władza w rękach postprawdziwków   Koraszewski   2019-11-18
Sen nocy listopadowej   Kruk   2019-11-12
Troski i zmartwienia z celibatem   Koraszewski   2019-10-30
Zjednoczona prawica i Halloween   Koraszewski   2019-10-26
Moralne zwierzę to oburzone zwierzę   Koraszewski   2019-10-21
Związki partnerskie w czwartej Rzeczpospolitej   Koraszewski   2019-10-16
Dzień po wyborach, Dzień Nauczyciela   Koraszewski   2019-10-14
Bób, Hummus, Włoszczyzna   Koraszewski   2019-10-02
Niedziela handlowa i Ogórek małoetyczna   Kruk   2019-10-01
Czy Polscy wybiją się i na co teraz?   Koraszewski   2019-09-28
Homo politicus vs. Homo sapiens   Koraszewski   2019-09-16
Uwagi o groźnej przewadze donosów nad doniesieniami   Koraszewski   2019-09-09
Dla kogo feralna okaże się trzynastka?   Koraszewski   2019-08-31
Kilka uwag o podwójnej lojalności   Koraszewski   2019-08-21
Przeszłość i przyszłość polskiego paralmentaryzmu   Koraszewski   2019-07-27
Ogólna teoria zatroskania   Koraszewski   2019-07-25
Struktura klasowa w świadomości aspołecznej   Koraszewski   2019-07-20
Trudno kochać i być mądrym, jeszcze trudniej nie znosić i pozostać mądrym   Koraszewski   2019-07-10
O szkodliwości palenia (na stosach) i migotaniu przedsionków (do władzy)   Koraszewski   2019-07-08
Marchewka stadnego myślenia i niechciany kij racjonalizmu   Koraszewski   2019-07-04
Wściekłość nieboszczyka i duma romantyków   Koraszewski   2019-06-24
Kronika szczęśliwego dzieciństwa   Ferus   2019-06-23
Spór o wiek zgody w czasach przyzwolenia   Koraszewski   2019-06-19
Nocne polucje wiceministra nieprawości   Kruk   2019-06-15
Jak słuchać, żeby być rozumianym?   Koraszewski   2019-06-12
Przepraszam, że przypominam raz jeszcze   Koraszewski   2019-06-06
Za Głupotę Naszą i Waszą   Koraszewski   2019-05-30
Uwagi o pełniących obowiązki  mądrych i dobrych   Koraszewski   2019-05-20
Primas Poloniae i jego niepokojący brak zgody   Koraszewski   2019-05-13
Serwus, madonna, czyli signum temporis   Koraszewski   2019-05-10
Chwała Bogu, mamy święto maryjne   Kruk   2019-05-03
Strajki szkolne czyli niesolidarna "Solidarność"   Garczyński-Gąssowski   2019-04-24
Jak będziemy obchodzić święto Konstytucji?   Koraszewski   2019-04-08
Oświata, poświata, stan umysłów   Koraszewski   2019-04-03
Niewiara szukająca zrozumienia   Koraszewski   2019-03-12
Jak sztuczna inteligencja wyssała antysemityzm z  mlekiem matki   Koraszewski   2019-03-03
Nie pluć na Ogórek, nie zanieczyszczać wagonu   Koraszewski   2019-02-11
Inspirująca „Pieśń ciszy”   Ferus   2019-02-03
Czy dzisiejsza Polska jest demokracją?   Koraszewski   2019-01-24
Błąd sprzed 30 lat, za który nadal płacimy   Koraszewski   2019-01-19
Czy można reaktywować Komisję Edukacji Narodowej   Koraszewski   2019-01-14
Człowiek, katolik, przecie nie ssak   Koraszewski   2019-01-09
Biblia Dobrej Zmiany(plagiat)Marcin Kruk    Kruk   2018-12-28
Rzecznik Praw Dziecka w państwowego Anioła Stróża zamieniony   Koraszewski   2018-12-17
Zawierzeni bez granic   Koraszewski   2018-12-03
Cała władza w ręce marginesu   Koraszewski   2018-11-28
Odnaleziony tekst Tischnera oraz portret (pewnego) Polaka AD 2018   Koraszewski   2018-11-19

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk