Prawda

Poniedziałek, 20 stycznia 2020 - 22:51

« Poprzedni Następny »


Powiadom znajomych o tym artykule:
Do:
Od:

Niezwykłe skamieniałości kambryjskie porównywalne do tych z łupków z Burgess


Jerry A. Coyne 2019-03-30

<div>Rekonstrukcja fauny, z artykułu. Fig. 4 from paper. Artist’s rendering of the Qingjiang biota showing characteristic early Cambrian taxa from the Lagerstätte.</div>

Rekonstrukcja fauny, z artykułu. Fig. 4 from paper. Artist’s rendering of the Qingjiang biota showing characteristic early Cambrian taxa from the Lagerstätte.Chciałbym zwrócić waszą uwagę na niezwykłe znalezisko skamieniałości w południowych Chinach; skarbiec zwierząt o miękkich ciałach, „Faunę z Qingjiang”, sprzed około 518 milionów lat. Znaczenie tego znaleziska jest porównywalne do fauny z łupków Burgess spopularyzowanej w książce Steve’a Goulda Wonderful Life, oraz fauny z Chengjiang z Chin. Są również w porównywalnym wieku: fauna z Burgess liczy 508 milionów lat, a nowe znalezisko z Qingjiang ma 518 milionów lat, tyle samo co fauna z Chenjiang. Niemniej zwierzęta z tych dwóch ostatnich miejsc mimo podobnego wieku i morskiego habitatu, bardzo się różnią (patrz poniżej).

Można przeczytać tę nową pracę, jeśli ma się legalną aplikację Unpayall, lub można spróbować otworzyć pdf tutaj. Jest także jednostronicowy przegląd Allison Daley w News and Views A treasure trove of Cambrian fossils.

Sam artykuł jest tutaj:Są to skamieniałości zwierząt o miękkich ciałach, zachowane jako wspaniałe węglowe warstewki na szarym „iłowcu”: osadach rozrzuconych między pokładami czarnego iłowca, które nie zawierają skamieniałości. Warstwy ze skamieniałościami widać jako jasnoszare paski po prawej stronie ilustracji poniżej (miejsce znalezienia skamieniałości w Chinach jest po lewej).  


<span>From paper: Fig. 1 Locality map and early Cambrian stratigraphy of the study area. (A) Lithofacies map of the Yangtze Platform during Cambrian Stage 3, with type localities of the Qingjiang and Chengjiang biotas. (B) Geological map of the study area, showing the distribution of Cambrian outcrops and the location of studied sections with characteristic couplets of background and event claystone beds within the middle member of the Shuijingtuo Formation. (C) Composite stratigraphic column for the study area. (D) Stratigraphic column at the Jinyangkou type locality.</span>
From paper: Fig. 1 Locality map and early Cambrian stratigraphy of the study area. (A) Lithofacies map of the Yangtze Platform during Cambrian Stage 3, with type localities of the Qingjiang and Chengjiang biotas. (B) Geological map of the study area, showing the distribution of Cambrian outcrops and the location of studied sections with characteristic couplets of background and event claystone beds within the middle member of the Shuijingtuo Formation. (C) Composite stratigraphic column for the study area. (D) Stratigraphic column at the Jinyangkou type locality.

Skamieniałości powstały w sposób podobny do skamieniałości z łupków Burgess. Podwodna lawina błotna osadów płytkich mórz poniosła zwierzęta i glony w głębsze, pozbawione tlenu miejsce, gdzie szybko zostały pokryte błotem i tak pozostały, nienaruszone przez fale. Ciał zwierząt nie zastąpiły minerały, ale zamieniły się w skarbonizowane warstewki, które pokazują je z najdrobniejszymi szczegółami.


I cóż to za szczegóły i jaka rozmaitość zwierząt! Gąbki, jamochłony (parzydełkowce), glony, żebropławy, ryjkogłowy („smoki błotne”, znalezione tylko raz przedtem jako wczesne skamieniałości), stawonogi, ramienionogi, niezmogowce, a nawet strunowce, członek naszego typu, przypominający niezwykłą skamieniałość Pikaia znalezioną w łupkach z Burgess. Jest tam także wiele maleńkich larw i niełatwo je przypisać do jakiejś grupy, bo podlegają metamorfozie w coś, co wygląda zupełnie inaczej.


Co niezwykłe, 53% tych skamieniałości należy do poprzednio nieznanych taksonów, czyniąc z tego prawdziwy „skarbiec” opisany przez Daley. Spójrzcie na te skamieniałości! Zwróćcie uwagę na strunowca, być może z linii prowadzącej do naszych przodków, oznaczonego literą F.


<span>Fig 2 (from paper). Fig. 2 New soft-bodied taxa from the Qingjiang biota. (A) Medusoid cnidarian, showing radially symmetrical body plan, exumbrellar/subumbrellar surfaces (Eu/Su), manubrium (Ma), and tentacles (Te). (B) Polypoid cnidarian, showing oral disc and mouth (Mo), tentacles, column, and pedal disc (Pd). (C) Ctenophore, showing that comb rows and oral-aboral body axis have a biradial symmetry resulting from sheathed tentacles. (D) Branched alga, showing quadripartite thallus. (E) Sponge Leptomitella sp. (F) New chordate. (G) Yunnanozoon sp.</span>
Fig 2 (from paper). Fig. 2 New soft-bodied taxa from the Qingjiang biota. (A) Medusoid cnidarian, showing radially symmetrical body plan, exumbrellar/subumbrellar surfaces (Eu/Su), manubrium (Ma), and tentacles (Te). (B) Polypoid cnidarian, showing oral disc and mouth (Mo), tentacles, column, and pedal disc (Pd). (C) Ctenophore, showing that comb rows and oral-aboral body axis have a biradial symmetry resulting from sheathed tentacles. (D) Branched alga, showing quadripartite thallus. (E) Sponge Leptomitella sp. (F) New chordate. (G) Yunnanozoon sp.

Popatrzcie na niezwykłego stawonoga Leanchoilia (A), żeby zobaczyć szczegóły tych skamieniałości. Zachowane jest każde odnóże i każdy czułek.  


<span>Fig. 3 (from paper): Ecdysozoans of the Qingjiang biota. (A) Leanchoilia sp., showing fine anatomical details, including those of the great appendages. (B) New megacherian preserved with internal soft tissues. (C) A possible kinorhynch scalidophoran, with segmented body armored by scalids. (D) Lobopodian. (E) Priapulid worm.</span>
Fig. 3 (from paper): Ecdysozoans of the Qingjiang biota. (A) Leanchoilia sp., showing fine anatomical details, including those of the great appendages. (B) New megacherian preserved with internal soft tissues. (C) A possible kinorhynch scalidophoran, with segmented body armored by scalids. (D) Lobopodian. (E) Priapulid worm.

Więcej szczegółów; można zobaczyć każdy włosek na tym ryjkogłowym!


<span>From Allison Daley’s news and views: Fossils discovered in the Qingjiang biota include animals rarely seen in the Cambrian rock record, such as jellyfish (left), comb jellies (middle), and kinorhynchs (right).</span>
From Allison Daley’s news and views: Fossils discovered in the Qingjiang biota include animals rarely seen in the Cambrian rock record, such as jellyfish (left), comb jellies (middle), and kinorhynchs (right).

Co dziwne, ta fauna zupełnie nie jest podobna do fauny z Chenjiang z tego samego czasu. Ta nowa fauna ma, na przykład, znacznie więcej parzydełkowców (meduz, ukwiałów itd.) i znacznie więcej ryjkogłowych niż mają próbki z Chengjian. Jak piszą autorzy: “Tylko niewielka liczba gatunków (n = 8) jest wspólna z Chengjiang (materiały i metody), a najliczniejsze taksony, Kunmingella i Maotianshania, jak również Fuxianhuia, nie występują w zbiorze z Qingjiang”.


Zdaniem autorów te różnice nie są różnicami artefaktów zachowania się, ale rzeczywistą różnicą w naturze fauny na tych dwóch obszarach. Mogły być z różnej głębokości oceanu.


Potencjał tego odkrycia jest olbrzymi, ale oczywiście jeszcze nawet nie rozpoczęto jego badania. Może pomóc w rekonstrukcji historii życia i możliwości, że różne sugerowane grupy – takie jak żebropławy – są częścią historii naszych przodków. I, oczywiście, jest nowy, podobny do ryby strunowiec powyżej. Daley podsumowuje ten potencjał w swoim artykule:

Jednym z najbardziej niezwykłych odkryć, o jakich informują Fu et al. jest to, że 53% zwierząt i glonów w biocie Qingjiang reprezentuje nieznane poprzednio taksony. Kiedy te taksony zostaną szczegółowo opisane, biota Qingjiang pomoże naświetlić powody, dla których fauna różni się na różnych obszarach. Bioty z łupków w Burgess i z Chengjiang, na przykład, mają pewne podobieństwa w ogólnym typie i liczebności zwierząt znalezionych w każdym z tych miejsc, ale tylko 15% rodzajów znaleziono w obu miejscach.  


. . . Fu et al. przekonująco pokazują, że biota Qingjiang reprezentuje zbiór organizmów, które zachowały się niemal w miejscu, dostarczając migawkowego zdjęcia realnej społeczności zwierzęcej 518 milionów lat temu. Skarbnica bioty Qingjiang dostarcza fascynującej możliwości badania tego, jak paleośrodowiskowe warunki wpływały na ekologiczne struktury i ewolucyjne naciski podczas eksplozji kambryjskiej.  

h/t: Barry

___________

Fu, D., G. Tong, T. Dai, W. Liu, Y. Yang, Y. Zhang, L. Cui, L. Li, H. Yun, Y. Wu, A. Sun, C. Liu, W. Pei, R. R. Gaines, and X. Zhang. 2019. The Qingjiang biota—A Burgess Shale–type fossil Lagerstätte from the early Cambrian of South China. Science 363:1338-1342.


Remarkable new Cambrian fossils comparable to those of the Burgess shale
W
EIT, 19 marca 2019,
Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska Jerry Coyne

Profesor (emeritus) na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1052 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Z perspektywy naszego kurnika   Witkowski   2020-01-16
Fałszywa pokora nie uratuje planety   Boudry   2020-01-09
Złoty ryż zatwierdzony na Filipinach   Novella   2020-01-07
Cudowna animacja DNA i komórek   Coyne   2020-01-06
Dychotomiczne myślenie, niepewność i zaprzeczanie nauce     2020-01-01
Mieliśmy najlepszą dekadę w historii. Naprawdę   Ridley   2019-12-31
Kreacjonista opowiada się za ”argumentem z niedowierzania”   Coyne   2019-12-26
Biologia męskiej agresji i dlaczego nie jest to tylko „socjalizacja”   Coyne   2019-12-24
Wydajność, wyzysk, wybory   Koraszewski   2019-12-23
Społecznościowe finansowanie szarlatanerii   Novella   2019-12-20
Wykład Dawkinsa o czerpaniu odwagi z darwinizmu   Coyne   2019-12-18
Uprawy GM, takie jak Złoty Ryż, uratują życie setek tysięcy dzieci   Ridey   2019-12-13
Darwin, lisy i inne ssaki na Falklandach   Mayer   2019-12-11
Wirtualna edukacja   Novella   2019-12-03
Teoria klasy próżniaczej Thorsteina Veblena – uaktualnienie statusu   Henderson   2019-12-02
Punkt szczytowy inteligencji   Novella   2019-11-30
Likwidowanie przeziębienia miedzią   Novella   2019-11-27
Dlaczego wyjaśnianie problemów przez biały przywilej jest niesłuszne   Rob Henderson   2019-11-25
LiveScience zachwala panpsychizm jako rozwiązanie trudnego problemu świadomości   Coyne   2019-11-22
Jak walczyć z firehosing   Novella   2019-11-19
Odwołajcie antyszczepionkową konferencję w Tel Awiwie   Blum   2019-11-15
Ewolucja dwunożności   Novella   2019-11-14
Granice „przeskoczenia” progu opłacalności   Lomborg   2019-11-13
Dlaczego nie żyjemy w epoce post-prawdy   Pinker   2019-11-11
Śledząc pochodzenie człowieka   Novella   2019-11-09
Skamieniałe trylobity idące gęsiego. Ale dlaczego to zrobiły?   Coyne   2019-11-06
Saga o złotym ryżu   Novella   2019-11-04
Kolejne badanie rolnictwa organicznego   Novella   2019-11-02
Fabrizio Benedetti pyta: “Czy badania placebo wzmacniają pseudonaukę?”     2019-11-01
Nathaniel Comfort raz jeszcze: nauka nie czyni postępów (czy może robi to?)   Coyne   2019-10-31
Pochwała jednoznaczności   Witkowski   2019-10-29
Stare i nowe  troski o bezpieczeństwo żywnościowe   Ongu   2019-10-28
Powrót Adama i Ewy jako rzeczywistych ludzi, jak proponuje kolejna pseudonaukowa teoria   Coyne   2019-10-25
Pradawne przechowywanie żywności   Novella   2019-10-24
Artykuł w naukowym piśmie ”Nature” dyskredytuje naukę i „scjentyzm”, kwestionuje wartości Oświecenia   Coyne   2019-10-22
Błogosławieni ci, którzy wycofują   Jacoby   2019-10-19
Pro-life czyli czarodziej z Krotoszyna   Koraszewski   2019-10-18
Biologia rozwoju ujawnia ewolucyjną historię   Novella   2019-10-15
Niebezpieczne życie antropologa   Blackwell   2019-10-12
Swędzikami jesień się zaczyna   Łopatniuk   2019-10-11
Jak wieloryb stracił swoje geny   Coyne   2019-10-10
Używanie sztucznej inteligencji do diagnozy   Novella   2019-10-08
Niespodzianka! Koty są tak samo przywiązane do swojego personelu jak psy i niemowlęta   Coyne   2019-10-05
Oburzenie, stronniczość i niestabilność prawdy   Novella   2019-10-04
O zmianie klimatu: ludzkość nie jest „nikczemna”   Lomborg   2019-10-03
Postmodernizm wyjaśniony i krytykowany   Coyne   2019-09-30
Uzdrawianie kryształami   Novella   2019-09-26
Kolejna rewolucja w rolnictwie   Novella   2019-09-24
Opory przeciwko szczelinowaniu są oparte na ideologii, a nie na nauce   Jacoby   2019-09-23
St Paul Island część 5   Lyon   2019-09-21
Co to jest czerwona rtęć?   Novella   2019-09-20
Jaka sztuka siedzi w naszych genach i czy to aby nie kicz?   Koraszewski   2019-09-19
Fałszywe wspomnienia i Fake News   Novella   2019-09-18
Kolejna próba odrzucenia teorii Darwina   Coyne   2019-09-17
Choroba zielonych mięśni   Łopatniuk   2019-09-14
”Sygnalizowanie cnoty” może nas irytować. Cywilizacja byłaby jednak bez niego niemożliwa    Miller   2019-09-13
Foka Weddela wygryza w lodzie otwory do oddychania   Coyne   2019-09-12
DNA i Loch Ness   Novella   2019-09-11
Nowa i ważna czaszka hominina z Etiopii   Coyne   2019-09-10
St Paul Island, Część 4   Lyon   2019-09-06
Biały jak śnieg, żółciutki jak kaczuszka   Łopatniuk   2019-09-04
Pingwiny geje? Nie tak szybko   Coyne   2019-09-03
Czego może nas nauczyć była zwolenniczka antyszczepionkowców, Kelley Watson-Snyder     2019-08-30
Bezzbożowa karma dla psa   Novella   2019-08-29
Odrażające życie płciowe pingwinów białookich   Coyne   2019-08-28
Badanie akupunktury jako terapii na dławicę piersiową   Novella   2019-08-23
Pradawna gigantyczna papuga z Nowej Zelandii: metr wysokości i waga 7 kilogramów!   Coyne   2019-08-22
Alaska — nurniczki i obopólny dobór płciowy   Lyon   2019-08-20
Zła nauka promuje organiczne jabłka   Novella   2019-08-19
Gąsienica zmienia kolor, żeby dopasować się do podłoża nie używając oczu: potrafi widzieć skórą!   Coyne   2019-08-16
Pseudonaukowa histeria to nie jest dobra odpowiedź na klimatyczne wyzwania   Lomborg   2019-08-14
GMO i model deficytu wiedzy   Novella   2019-08-12
Po raz pierwszy użyto edytowania genów CRISPR do leczenia zaburzenia genetycznego – anemii sierpowatej   Coyne   2019-08-08
Maskonury z wyspy St. Paul na Alasce   Lyon   2019-08-07
Zbieg okoliczności czy prawo wielkich liczb?   Novella   2019-08-06
I pijcie łzy moje, czyste rzęsiste   Łopatniuk   2019-08-03
Kształtowanie opinii o nauce i medycynie   Novella   2019-08-02
Nowe badanie dotyczące zwrotu zgubionych portfeli: ludzie na świecie są uczciwsi niż myślisz, ale czytelnik wyliczył, że uczciwość jest większa w mniej religijnych krajach   Coyne   2019-08-01
Praktykowanie medycyny bez uprawnień nie jest wolnością słowa   Novella   2019-07-31
Radujcie się, Ziemia staje się zieleńsza   Ridley   2019-07-30
Spiski wokół ptaków   Novella   2019-07-29
Matt Meselson opisuje swój najsłynniejszy eksperyment (z Frankiem Stahlem)   Coyne   2019-07-26
Niemający rozeznania filozof twierdzi, że gatunki nie istnieją   Coyne   2019-07-23
Więcej złych wiadomości dla dilerów witamin   Novella   2019-07-22
Starożytny ptak z nadzwyczaj długim palcem   Coyne   2019-07-19
YouTube i szarlataneria leczenia raka dietą   Novella   2019-07-18
“Współczesny” Homo sapiens mógł być w Eurazji aż 210 tysięcy lat temu   Coyne   2019-07-17
Hodowanie mini-mózgów z komórek macierzystych   Novella   2019-07-15
Szczepionka HPV działa. Koniec kropka     2019-07-13
Efekt przechodnia   Novella   2019-07-11
Prątkiem w raka, czyli co ma gruźlica do raka pęcherza   Łopatniuk   2019-07-06
Opowieści o nauce zastępują fikcję w Teatrze Narodowym Ugandy   Ongu   2019-07-05
Pleśń w przestrzeni kosmicznej   Novella   2019-07-03
Pterozaury: Czy umiały latać od razu po wykluciu się?   Coyne   2019-07-02
Ludziom rosną rogi? – Złe informowanie o nauce   Novella   2019-07-01
Przemysł ”wellness”   Novella   2019-06-28
Nazywanie zmiany klimatu ”katastrofalną” utrudnia znalezienie realnych odpowiedzi   Lomborg   2019-06-26
Olbrzymie straszyki mają zostać ponownie wprowadzone na wyspę Lord Howe   Coyne   2019-06-25
Amonit (i masa innych stworzeń) znaleziona w birmańskim bursztynie   Coyne   2019-06-21
Ślubowanie o zniesieniu grzechu   Ridley   2019-06-20

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk