Prawda

Niedziela, 14 sierpnia 2022 - 17:04

« Poprzedni Następny »


Używające narzędzi mrówki budują struktury, by spijać roztwór cukru w pojemnikach, nie topiąc się


Jerry A. Coyne 2020-10-22


Wiadomo obecnie, że wiele zwierząt używa narzędzi i artykuł poniżej z “Functional Ecology” (pdf tutaj, odnośnik pod spodem) pokazuje, że tylko u owadów znamy pięćdziesiąt przykładów. Niektóre z nich, u mrówek, dotyczą używania różnych substancji, takich jak liście lub sklejone grudki ziemi, które nasączają słodkim płynem i zabierają do mrowiska. Artykuł poniżej opisuje nie tylko użycie narzędzi, ale zdolność dopasowania ich użycia w warunkach środowiska, jak rozmiary ziaren piasku i powierzchniowego napięcia płynu, by spijać słodki płyn bez narażania się na utonięcie. To przystosowanie do warunków w środowisku czyli jak używają nowego “narzędzia” (struktury zbudowanej z ziaren piasku) stanowi nowy wynik w tym artykule.


Kliknij, na link pod zrzutem z ekranu, żeby przeczytać.Badanymi owadami były laboratoryjne kolonie czarnych mrówek ognistychSolenopsis richteri, zebrane w Missisipi. Kolonie umieszczono na arenie, która zawierała ziarna piasku o różnej wielkości, jak również 1 ml roztworu cukru (15% ) w małym plastikowym pojemniku.


W normalnych warunkach dzięki swej budowie mrówki są w stanie utrzymać się na powierzchni takiego roztworu cukru. Dla zmniejszenia napięcia powierzchniowego naukowcy dodali pięć różnych stężeń surfaktantu aż do 2%. Tworzyło to możliwość tonięcia mrówek w roztworze. Można było wtedy mierzyć ryzyko żerowania dla mrówek przez liczenie utopionych mrówek. Były tam również cztery rodzaje piasku: gruby, średni, drobny i mieszany. Razem autorzy dokonali 12 powtórzeń wszystkich warunków (4 każdego rodzaju piasku i 6 stężenia surfaktantu), dając 24 x 12 czy 288 replikacji.


Każde powtórzenie pozostawiano na pięć godzin po umieszczeniu roztworu cukru obok piasku, więc zabrało to bardzo dużo czasu. Na koniec ważyli ziarna piasku użyte przez mrówki, liczyli utopione mrówki i ważyli mrówki po żerowaniu, porównując z ich wagą przed żerowaniem, żeby zdobyć jakieś pojęcie o ilości skonsumowanego roztworu.

Oto rezultaty w skrócie:


Po pierwsze, bez surfaktantu i tylko z roztworem cukru niewiele mrówek topiło się. W miarę wzrostu stężenia surfaktantu do 2%, więcej mrówek tonęło, bo nie mogły dłużej utrzymać się na powierzchni płynu o zmniejszonym napięciu powierzchniowym. Im więcej dodawano surfaktantu, tym więcej mrówek tonęło.  


Po drugie, kiedy dodano surfaktant i mrówki zaczęły topić się, mrówki zaczęły używać narzędzi. Przy najniższym stężeniu, 0,05%, przyklejały ziarna piasku wewnątrz plastikowych pojemników z roztworem cukru, co wypychało roztwór bliżej brzegów, gdzie mrówki mogły żerować bez konieczności zbliżania się do płynu.


Kiedy stężenie surfaktantu rosło do 0,1%, mrówki zaczęły tworzyć coś, co autorzy nazwali “strukturami z piasku”, rodzaju piaskowych syfonów, które zaczynały się wewnątrz pojemników i kontynuowały na zewnątrz i w dół do podłoża, gdzie były dostępne kupki piasku. Te syfony wyprowadzały następnie słodką ciecz z pojemnika, gdzie mogła być bezpiecznie skonsumowana bez utonięcia, podnosząc ilość skonsumowanego przez mrówki pokarmu o 8% - znaczący wzrost – a także zredukowało odsetek tonących mrówek. (Syfony mogły “wyssać” około połowę roztworu z pojemników):


Tutaj jest zdjęcie tych piaskowych struktur; czerwony barwnik dodany do roztworu cukru pokazuje, jak piaskowa struktura “wysysała” roztwór z pojemnika na podłoże. Podpis z artykułu.


<span>The sand syphon structures. (A, B) Syphon structures dried completely at room temperature. (C) Five minute after 1 ml of sugar water with 1% surfactant was added into in syphon structure A. (D) Five minutes after 1 ml sugar water with 1% surfactant and red food dye were added into the syphon structure B. (E) Top view of sand syphon structures.</span>
The sand syphon structures. (A, B) Syphon structures dried completely at room temperature. (C) Five minute after 1 ml of sugar water with 1% surfactant was added into in syphon structure A. (D) Five minutes after 1 ml sugar water with 1% surfactant and red food dye were added into the syphon structure B. (E) Top view of sand syphon structures.

Mrówki potrafiły dopasować budowę syfonu do roztworu (autorzy zauważają, że zredukowane napięcie powierzchniowe może być cechą niektórych nektarów i innych słodkich płynów w naturze), a możliwe, że także do postrzegania liczby utopionych mrówek. Były w stanie wybierać ziarnka piasku, które najskuteczniej “odsysały” pokarm: średnie i grube. (Pokazali, że możliwości drobnego piasku były niższe.)


Wniosek: mrówki w jakiś sposób potrafią ocenić “ryzyko żerowania” i, kiedy jest wyższe, używać narzędzi przez budowanie dużych syfonów z piasku.


Nie jest to pierwszy opisany przypadek używania narzędzi przez mrówki, choć poprzednie opisy wydają się rzadkie. Z artykułu:

Kilka gatunków mrówek z podrodziny Myrmicinae potrafi używać różnych drobin do zbierania i transportu płynów do mrowisk (Banschbach, Brunelle, Bartlett, Grivetti, & Yeamans, 2006; Barber et al., 1989; Maák et al., 2017). Informowano o kilku tylko wypadkach wytwarzania narzędzi przez mrówki przed naszym badaniem, ale nie ma jeszcze potwierdzenia słuszności tego raportu. Mrówka zbożowa z Florydy, P. badius, potrafi budować małe grudki z ziarenek piasku i nasączać je miodem do transportu (Morrill, 1972). Ta informacja jednak została przekazana w krótkim komunikacie bez następującego po nim badania i dane są niewystarczające, by potwierdzić, że jest to prawdziwy przypadek wytwarzania narzędzi przez mrówki.

To więc jest dobrze udokumentowany przypadek używania narzędzi przez mrówki – i liczy się to jako używanie narzędzi. Pokazuje również po raz pierwszy, że owady potrafią dostosować swoje strategie żerowania tak, by minimalizować niebezpieczeństwo.


Wreszcie, autorzy sądzą, że mrówki wykazują “wysoki stopień rozpoznania” i tutaj mam zdanie odmienne. W artykule piszą:

Nasze odkrycia sugerują, że społeczne owady mogą być zdolne do tworzenia nowych strategii żerowania przez używanie dostępnych in situ narzędzi, by przezwyciężyć ograniczenia środowiskowe. Wyniki wskazują także, że u takich społecznych owadów jak mrówki mogą rozwinąć się znaczne zdolności do złożonych procesów poznawczych i wyjątkowych strategii żerowania, które uprzednio przypisywano tylko kręgowcom w sytuacjach ryzyka i problemów. Taka zaawansowana elastyczność w używaniu narzędzi dostarcza platform do dalszych badań mechanizmu poznania i strategii używania narzędzi u społecznych owadów, a równocześnie promuje badania nad uniwersalnością strategii używania narzędzi u bezkręgowców.

Tak, to jest zaawansowana elastyczność, chociaż autorzy nie wiedzą, czy odsetek utopionych mrówek zamiast percepcji napięcia powierzchniowego (są one skorelowane) prowadzi do budowania piaskowych syfonów.


Czy to jednak są “złożone procesy poznawcze”?  Czy to w ogóle są „procesy poznawcze”? To nie jest trywialne pytanie. Oxford English Dictionary podaje dwie definicje procesu poznawczego związane z tym (są także inne):

  1. Działanie lub zdolność pojmowania; wiedza, świadomość; zaznajomienie się z przedmiotem.
  2. Zrozumienie; Percepcja

Pytaniem jest więc, czy mrówki reagują na wbudowany program behawioralny, który automatycznie pobiera informację o środowisku i reaguje adaptacyjnym działaniem, co byłoby zgodne z drugą definicją, lub czy mrówki robią to “świadomie”; to jest, czy są w jakiś sposób świadome – podobnie jak my – tego, co się dzieje. To byłoby zgodne z pierwszą definicją. Nie akceptuję, że mrówki nauczyły się tego w laboratorium; to z pewnością jest forma zachowania, jakie wykonują w stanie dzikim. Mrówki nie są aż tak bystre!


Moim zdaniem, jako deterministy, mrówki nie mogą podejmować świadomej decyzji o tym, co robić, kiedy napięcie powierzchniowe jest niskie i widzą tonące mrówki i dysponują ziarnkami piasku o różnej wielkości. Nie chodzi więc o to, czy mrówki dokonują wyboru, ale o to, czy są świadome tego, co robią. Wszystko, co możemy powiedzieć, to że mrówki są zdolne do postrzegania bodźców środowiskowych i dopasowania swojego zachowania w sposób adaptacyjny, w tym wypadku, użycia narzędzi. Cała reszta dotyczy pytania, na które nie ma odpowiedzi, czyli „jak to jest być mrówką”. Tak to już jest.  

___________________

Zhou, A, Du, Y, Chen, J. Ants adjust their tool use strategy in response to foraging riskFunct Ecol. 2020; 00: 1– 12. https://doi.org/10.1111/1365-2435.13671


Tool-using ants build siphons to wick sugar water out of containers, keeping them from drowning

Why Evolution Is True, 11 października 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1327 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk