Prawda

Sobota, 6 czerwca 2020 - 00:31

« Poprzedni Następny »


Twoja wewnętrzna mucha


Matthew Cobb 2014-01-22


Matthew napisał wspaniały tekst  i mam nadzieję, że ludzie go przeczytają. Wyniki tej analizy naukowej są zdumiewające, a narzędzia genetyczne, niezbędne, by je dać, zapierają dech w piersiach – są to narzędzia, jakich nie mogłem sobie nawet wyobrazić, kiedy pracowałem nad doktoratem. Gdybym mógł wyrazić jedno życzenie na rok 2014, to byłoby nim, by ludzie czytali więcej postów naukowych. (Może robicie to i po prostu nie komentujecie!) - Jerry Coyne

W 2007 r. opublikowano w “Nature” genomy 12 blisko spokrewnionych gatunków Drosophila. Był to ważny moment, bo umożliwił on badaczom spojrzenie poza ich tradycyjnego przyjaciela, D. melanogaster, i badanie podobieństw i różnic między zachowaniem i genami tej muszki, a jej krewnych, ponieważ niektóre gatunki rozdzieliły się dopiero około milion lat temu, podczas gdy inne były znacznie bardziej odległe: do 40 milionów lat od rozejścia się.


Genomom towarzyszył dający wiele do myślenia artykuł neurobiolog specjalizującej się w Drosophila, Leslie Vosshall z Rockefeller University. W artykule tym, zatytułowanym “Into the mind of the fly”  [Zrozumieć umysł muchy], Leslie podsumowuje rozmaite badania behawioralne nad Drosophilą, większość z prac Seymoura Benzera, który stał za odkryciem pierwszego genu zegara biologicznego, jak również mutacji wpływającej na uczenie się. Nie tylko istnieją takie złożone zachowania i geny, ale okazało się, że są w wysokim stopniu konserwatywne: na przykład, te same geny, które kontrolują zegary muszki, kontrolują też część ludzkiego zegara biologicznego. Innymi słowy, podzielasz pewne interesujące kawałki fizjologii z muchą.


Leslie kończy artykuł tym śmiałym twierdzeniem:


Wydaje się teraz możliwe zbadanie bardziej złożonych zachowań, a nawet emocji muszki, których podstaw neurobiologicznych na poziomie genetycznym i funkcjonalnym nie rozumiemy zbyt dobrze u żadnego zwierzęcia: stadność, zdrowy rozsądek, altruizm, empatia, frustracja, motywacja, nienawiść, zazdrość, nacisk grupy i tak dalej. Jedynym ograniczeniem a priori badania którejkolwiek z tych cech jest przekonanie, że muszka może okazywać takie emocje i zaprojektowanie przekonującego paradygmatu behawioralnego do mierzenia ich.


Wtedy myślałem, że jest to pycha muszej neuronauki. Teraz jednak uważam, że prawdopodobnie ma ona rację – wszystkie nasze ludzkie cechy będące pod wpływem genów muszą mieć jakichś mglistych poprzedników u zwierząt; wiele może mieć głębokie korzenie ewolucyjne i dlatego możemy mieć je wspólne nawet z tak odległym krewnymi jak muchy.


Wskazówką, że Leslie miała rację, jest artykuł, który właśnie ukazał się w “Cell”, jednego z jej uczniów Kenty Asahina. Asahina i jego koledzy pokazali, że biochemiczna podstawa agresji wydaje się angażować neuropeptyd, który jest także zaangażowany w agresji u ssaków, włącznie z ludźmi.


Muszki Drosophila są normalnie dość pokojową gromadką, spędzając czas wokół gnijących owoców, kopulując i tak dalej. Jeśli jednak dasz parze samców ograniczoną ilość pokarmu, to potrafią stać się bardzo agresywne i najwyraźniej terytorialne, jak można zobaczyć na tym eleganckim wideo Amber McCartney (trwa ono niemal 4 minuty – rozumiesz sytuację po około 15 sekundach; po 2:15 minuty pojawia się samica, ale chłopaków bardziej interesuje dawanie sobie wzajem wycisku niż flirtowanie z laską, która i tak nie ma na flirt ochoty).Agresję okazują przede wszystkim samce i udział w tym biorą sygnały chemiczne – jeśli stworzysz samicę pokrytą męskimi feromonami (naukowcy od muszek uwielbiają robić takie rzeczy), samce traktują ją agresywnie zamiast próbować z nią kopulować. W komórkach zaangażowanych w kontrolę tego zachowania  ekspresji ulega gen zwany fruitless, który jest bardzo złożony – ma różne postaci u samców i samic – i robi wiele rzeczy związanych z typowym dla danej płci zachowaniem muszki.


Kenta i jego koledzy (większość z nich z Cal Tech) wykonali elegancki eksperyment; podejrzewali, że neuropeptydy mogą być zaangażowane w kontrolę agresji u muszek, ponieważ substancje te znajdują się także w obwodach neuronowych kontrolujących złożone zachowania. Wzięli 40 linii rodowych muszek reprezentujących w sumie około 20 genów neuropeptydów i zmodyfikowali je tak, że geny mogły działać tylko w temperaturze 29º C (to także jest rodzaj rzeczy, które ludzie od muszek lubią robić). Umieścili parami samce w stadium przepoczwarzania się i potem automatycznie obserwowali ich ruchy.


Szóstego dnia zmienili temperaturę na 29ºC i obserwowali, co się działo. Jak pokazuje poniższy wykres, dwie z linii, w których ekspresji ulegał neuropeptyd o nazwie tachykinina, wykazywały wysokie poziomy zachowania polegającego na rzucaniu się  (jest to kluczowa część agresji samczej), co sugeruje, że ten neuropeptyd jest zaangażowany w kontrolowanie agresji.

Potem przyjrzeli się w jaki sposób gen Tachykinin (‘Tk’) ulegał ekspresji w mózgach muszek i odkryli, że tylko w niewielkiej liczbie komórek u samców ten gen ulegał ekspresji. Okazało się, że te komórki były także specyficzne dla męskiej postaci genu fruitless. Poniżej można zobaczyć kunsztowną naukę, jaką potrafią dzisiaj uprawiać neuroanatomowie - kolor zielony oznacza komórki w mózgu muszki, w których ekspresji ulega Tk, kolor fioletowy pokazuje wzór ekspresji męskiego fruitless (A2, B2).
Aby dowieść, że te komórki są rzeczywiście zaangażowane w kontrolowanie agresji, zmodyfikowali muszki w taki sposób, że mogły włączać i wyłączać Tk tylko w tych specyficznych komórkach. I rzeczywiście stwierdzili, że kiedy gen był włączony, muszki wykazywały zachowanie agresywne.


Jest w tym artykule znacznie więcej, włącznie z pokazaniem, że dotyczyło to tylko agresji, że mutacja w genie Tk anulowała agresję, aktywowanie komórek Tk powodowało agresywność muszek i tak dalej, ale dla zwykłych czytelników możemy przejść do pièce de résistance. (Przepraszam naukowców, którzy wykonali tak wielką robotę, w żaden sposób nie umniejszam waszych wysiłków!)


W części “Dyskusja” autorzy podkreślają, że to, co ludzie od much nazywają tachykininą, jest homologiczne do tego, co u ssaków nazywa się „Substancją P”, która jest zaangażowana w kontrolowanie agresji u ssaków. Innymi słowy, neuropeptyt, który umożliwia tym muszkom agresję, znajduje się także w tobie i we mnie. Autorzy przechodzą następnie do śmiałych twierdzeń w oparciu o to niewiarygodnie szczegółowe i dobrze podbudowane badanie. Kilka lat temu mógłbym zlekceważyć i odrzucić te twierdzenia, ale obecnie traktuję je niezwykle poważnie. Przytaczam ich końcowy akapit (bez odnośników). Część z tego może być trudna, ale to jest wspaniały materiał z potencjalnie olbrzymimi implikacjami, jeśli mają oni rację:


Spośród trzech wariantów neuropeptydów o charakterze tachykininy, Substancja P jest zaangażowana bezpośrednio lub pośrednio, w rozmaite postaci agresji, włącznie z wściekłością obronną i atakiem na ofiarę u kotów oraz agresją między samcami u szczurów. Choć nie wszystkie funkcje Substancji P są zachowawcze, (takie jak nocycepcja u ssaków i modulacja węchowa u much), dane sugerują, że ten neuropeptyd jest szeroko zaangażowany w kontrolę zachowania agonistycznego zarówno u kręgowców, jak i bezkręgowców. Dołączają więc one do rosnącej liczby układów neuropeptydowych, które pokazują niezwykłą zachowawczość ewolucyjną funkcji regulujących wrodzone „zachowania sprzyjające przeżyciu”, takie jak odżywianie się i kojarzenie. Aminy biogenne kontrolują także agresję w całym rozwoju filogenetycznym. Chociaż w wypadku serotoniny kierunek jej wpływu jest przeciwny u much i u ludzi.


Nasze odkrycia wskazują, że badania zachowań agonistycznych u Drosophila mogą umożliwić identyfikację genów odgrywających istotną rolę w regulacji agresji również u kręgowców. Co ciekawe, u ludzi koncentracja w płynie mózgowordzeniowym substancji o immunoreaktywności podobnej do Substancji P, pozytywnie koreluje z tendencjami agresywnymi u pacjentów z zaburzeniami osobowości. U ludzi testowano preparaty o działaniu antagonistycznym w stosunku do Substancji P w charakterze leków przeciwlękowych i przeciwdepresyjnych, ale nie wykazały one skuteczności. Obecne odkrycia, w połączeniu z badaniami nad ssakami, sugerują, że może być cenne zbadanie potencjału tych antagonistów dla zmniejszenia agresywnej przemocy wśród ludzi.


Źródła

Leslie B. Vosshall (2007) Into the mind of a fly Nature 450:193-197 (FREE!)

Kenta Asahina et al. (2014) Tachykinin-Expressing Neurons Control Male-Specific Aggressive Arousal in Drosophila. Cell 156:221-235. (abstract free, article = $$$)


Your inner fly: fighting dipterans share genes with you and me

Why Evolution Is True, 19 stycznia 2014

Tłumaczenie M.K. [Podziękowania dla dr Karola Zuba za sprawdzenie tłumaczenia.]


Matthew Cobb

Biolog i pisarz, mieszka i pracuje w Manchesterze, niedawno w Stanach Zjednoczonych ukazała się jego książka „Generation”, a w Wielkiej Brytanii „The Egg & Sperm Race”. Systematycznie publikuje w "LA Times", "Times Literary Supplement", oraz "Journal of Experimental Biology".


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1111 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Czy możemy zobaczyć osobowość?   Novella   2020-06-05
Rozwiązanie dla obecnego kryzysu   Ridley   2020-06-02
Lokalizacja funkcji wykonawczych   Novella   2020-05-30
Przestańcie wierzyć w naukę   Greenfield   2020-05-28
Ewolucyjne korzenie sztuki   Koraszewski   2020-05-27
Innowacji nie można wymusić, ale można je zdławić   Ridley   2020-05-26
Stymulowanie kory wzrokowej   Novella   2020-05-23
Pora na telemedycynę   Novella   2020-05-19
Czy mrożącą krew w żyłach prawdą jest, że decyzja o zamknięciu społeczeństwa opierała się na luźnych matematycznych spekulacjach?   Ridley   2020-05-15
MMR jest bezpieczna i skuteczna   Novella   2020-05-14
Odporność stada na fakty   Koraszewski   2020-05-13
O COVID wiemy wszystko – i nie wiemy niczego   Ridley   2020-05-12
Nanotechnologia zastosowana do leczenia choroby Alzheimera   Novella   2020-05-11
COVID-19 – To są szkody   Novella   2020-05-05
Nadmiar teorii wszystkiego   Koraszewski   2020-05-04
Zawodnicy – i trudności – w wyścigu do wyleczenia COVID   Ridley   2020-04-30
Psychologia sprzeciwu wobec szczepień   Novella   2020-04-25
Prowokator czy prowokowany?   Witkowski   2020-04-24
Nauka on-line jest skuteczna   Novella   2020-04-23
Mądrość w pułapce autorytetu   Witkowski   2020-04-18
Znaleziono najstarszego “bilaterian”: odkryto podobne do robaka stworzenie wraz z jego skamieniałymi śladami   Coyne   2020-04-16
Nietoperze i pandemia   Ridley   2020-04-14
Pandemia ludzkiej głupoty   Novella   2020-04-12
W miarę postępu badań natura naszego wroga staje się coraz wyraźniejsza   Ridley   2020-04-04
Wzmacnianie układu odpornościowego podczas pandemii   Novella   2020-04-02
Dlaczego ten wirus inaczej dotyka pokolenia?   Ridley   2020-03-30
Czaszka maleńkiego dinozaura/ptaka znaleziona w bursztynie   Coyne   2020-03-27
Szczepionka na koronawirusa nie przybędzie szybko   Ridley   2020-03-25
Niebawem dowiemy się jak solidna jest nasza cywilizacja   Ridley   2020-03-23
Żywotność wirusa Covid-19 na różnych powierzchniach (rada: używaj rękawiczek, kiedy odbierasz paczki i nie otwieraj ich przez 24 godziny)   Coyne   2020-03-21
Dzień był krótszy 70 milionów lat temu   Novella   2020-03-20
Jak często powstają ptasie hybrydy?   Coyne   2020-03-18
Mózgi noworodków   Novella   2020-03-16
Twierdzenie o białku i DNA dinozaurów   Novella   2020-03-10
Porażka jest stałym elementem pracy naukowca   Konrad Bocian   2020-03-07
Jak myśleć o naszych problemach   Tupy   2020-03-03
Dlaczego tak wiele nowych wirusów pochodzi od nietoperzy?   Ridley   2020-02-29
Odkrycie antybiotyku przez AI   Novella   2020-02-27
Wizyta w Andach u łysek rogatych   Lyon   2020-02-26
Zioła nie pomagają na utratę wagi   Novella   2020-02-25
Dawkins pisze tweeta   Coyne   2020-02-24
W obronie binarności płci u ludzi   Coyne   2020-02-21
Nie palmy pieniędzy na ołtarzu zielonej manii   Lomborg   2020-02-20
Więcej dowodów ewolucji: końskie zarodki zaczynają tworzyć pięć palców, a cztery zawiązki znikają   Coyne   2020-02-18
Homeopatyczny rentgen   Novella   2020-02-14
Różnice płci w wyborze zabawek: chłopcy bawią się chłopięcymi zabawkami, dziewczynki dziewczęcymi zabawkami   Coyne   2020-02-13
Śmiertelność z powodu raka nadal spada wbrew twierdzeniom szarlatanów     2020-02-11
Odkrycie w immunologii, a leczenie nowotworów   Novella   2020-02-10
Ponowne psucie nauki przez ideologię: ”Slate” wypacza biologię ewolucyjną, by wyglądała na kapitalistyczną i antysocjalistyczną   Coyne   2020-02-07
Flamingi z braku łysek rogatych   Lyon   2020-02-06
Moja ostatnia praca badawcza. Część 3: Znaczenie   Coyne   2020-02-04
Moja ostatnia praca badawcza. Część 2: Wyniki   Coyne   2020-02-03
Moja ostatnia praca badawcza: Część 1: Cele i metody   Coyne   2020-02-01
Ewolucyjne wyjaśnienie nienaukowych przekonań   Bretl   2020-01-31
Zdumiewająca mimikra   Coyne   2020-01-27
Reality check: Pęd do szybkiej „zerowej” emisji to gwarancja przegranej   Lomborg   2020-01-27
Sfuszerowany artykuł o biologii w „Washington Post”   Coyne   2020-01-24
Punkty dla Ameryki w konflikcie między Iranem i USA   Destexhe   2020-01-24
Zbliżanie się do rozumienia pamięci   Novella   2020-01-22
Z perspektywy naszego kurnika   Witkowski   2020-01-16
Fałszywa pokora nie uratuje planety   Boudry   2020-01-09
Złoty ryż zatwierdzony na Filipinach   Novella   2020-01-07
Cudowna animacja DNA i komórek   Coyne   2020-01-06
Dychotomiczne myślenie, niepewność i zaprzeczanie nauce     2020-01-01
Mieliśmy najlepszą dekadę w historii. Naprawdę   Ridley   2019-12-31
Kreacjonista opowiada się za ”argumentem z niedowierzania”   Coyne   2019-12-26
Biologia męskiej agresji i dlaczego nie jest to tylko „socjalizacja”   Coyne   2019-12-24
Wydajność, wyzysk, wybory   Koraszewski   2019-12-23
Społecznościowe finansowanie szarlatanerii   Novella   2019-12-20
Wykład Dawkinsa o czerpaniu odwagi z darwinizmu   Coyne   2019-12-18
Uprawy GM, takie jak Złoty Ryż, uratują życie setek tysięcy dzieci   Ridey   2019-12-13
Darwin, lisy i inne ssaki na Falklandach   Mayer   2019-12-11
Wirtualna edukacja   Novella   2019-12-03
Teoria klasy próżniaczej Thorsteina Veblena – uaktualnienie statusu   Henderson   2019-12-02
Punkt szczytowy inteligencji   Novella   2019-11-30
Likwidowanie przeziębienia miedzią   Novella   2019-11-27
Dlaczego wyjaśnianie problemów przez biały przywilej jest niesłuszne   Rob Henderson   2019-11-25
LiveScience zachwala panpsychizm jako rozwiązanie trudnego problemu świadomości   Coyne   2019-11-22
Jak walczyć z firehosing   Novella   2019-11-19
Odwołajcie antyszczepionkową konferencję w Tel Awiwie   Blum   2019-11-15
Ewolucja dwunożności   Novella   2019-11-14
Granice „przeskoczenia” progu opłacalności   Lomborg   2019-11-13
Dlaczego nie żyjemy w epoce post-prawdy   Pinker   2019-11-11
Śledząc pochodzenie człowieka   Novella   2019-11-09
Skamieniałe trylobity idące gęsiego. Ale dlaczego to zrobiły?   Coyne   2019-11-06
Saga o złotym ryżu   Novella   2019-11-04
Kolejne badanie rolnictwa organicznego   Novella   2019-11-02
Fabrizio Benedetti pyta: “Czy badania placebo wzmacniają pseudonaukę?”     2019-11-01
Nathaniel Comfort raz jeszcze: nauka nie czyni postępów (czy może robi to?)   Coyne   2019-10-31
Pochwała jednoznaczności   Witkowski   2019-10-29
Stare i nowe  troski o bezpieczeństwo żywnościowe   Ongu   2019-10-28
Powrót Adama i Ewy jako rzeczywistych ludzi, jak proponuje kolejna pseudonaukowa teoria   Coyne   2019-10-25
Pradawne przechowywanie żywności   Novella   2019-10-24
Artykuł w naukowym piśmie ”Nature” dyskredytuje naukę i „scjentyzm”, kwestionuje wartości Oświecenia   Coyne   2019-10-22
Błogosławieni ci, którzy wycofują   Jacoby   2019-10-19
Pro-life czyli czarodziej z Krotoszyna   Koraszewski   2019-10-18
Biologia rozwoju ujawnia ewolucyjną historię   Novella   2019-10-15
Niebezpieczne życie antropologa   Blackwell   2019-10-12
Swędzikami jesień się zaczyna   Łopatniuk   2019-10-11
Jak wieloryb stracił swoje geny   Coyne   2019-10-10

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk