Prawda

Środa, 10 sierpnia 2022 - 03:39

« Poprzedni Następny »


Tam, gdzie są ptaki


Greg Mayer 2014-06-01

Jednym z głównych źródeł dowodów ewolucji jest biogeografia – geograficzne rozmieszczenie roślin i zwierząt. Wielki biogeograf XX wieku, P.J. Darlington powiedział, że biogeografia pokazała ewolucję darwinowską,  a Jerry mówi od dawna, że fakty biogeograficzne należą do najbardziej przekonujących dowodów wspólnego pochodzenia.

[Jerry Coyne - Uwaga: przeczytajcie to! To świetna biologia!]

 Carl Zimmer w „New York Times” zwraca uwagę na opublikowany wczoraj w “Science” artykuł Kierena Mitchella i jego współpracowników z University of Adelaide, który zajmuje się starym problemem w biogeografii, przedstawiając nowe dane. Inny artykuł, w “Molecular Biology and Evolution”  Allana Bakera i współpracowników z Royal Ontario Museum, zajmuje się tym samym problemem – i konkretnym przykładem – w podobny sposób.  


Rekonstrukcja artystyczna wymarłego mamutaka (New York Times).
Rekonstrukcja artystyczna wymarłego mamutaka (New York Times).

Problemem jest dysjunkcja – spokrewnione gatunki znajdowane w bardzo odległych od siebie miejscach. Oto problem: w jaki sposób pokrewne gatunki znalazły się tak daleko od siebie? Szereg odpowiedzi proponowano dla zwierząt lądowych i wszystkie propozycje okazały się prawdziwe w niektórych wypadkach:


Przestrzeń pomiędzy nimi była kiedyś zamieszkała, ale stworzenia wymarły od tego czasu.
Jest to dobrze znane zjawisko: na przykład, gatunek rozszerza swój zasięg w czasach przyjaznych klimatycznie. a potem ten zasięg kurczy się, gdy klimat pogarsza się, pozostawiając oddzieloną resztkę w miejscu, które nadal są przyjazne warunki. Żaba leśna (Rana sylvatica), gatunek północnoamerykański znajdowany na chłodniejszych obszarach i sporych wysokościach, ma pokrewną populację w Górach Skalistych, pozostawioną tam, kiedy zasięg przesuwał się na północ w miarę ocieplania klimatu w okresie interglacjalnym (co dla żab leśnych było pogorszeniem warunków klimatycznych).


Dysjunkcja przez wymarcie populacji na obszarze pomiędzy dwiema skrajnymi populacjami, choć stosuje się do zwierząt, które rozdziela ląd, nie może wyjaśnić dysjunkcji poprzez wodę. Doprowadziło to do popularnego kiedyś wyjaśnienia: 


Most lądowy łączył kiedyś rozdzielone obszary, pozwalając organizmom na zasiedlenie ich, ale obecnie most zapadł się i jest pod wodą.
Biogeografowie kreślili na oceanach hipotetyczne mosty lądowe, ale większość z nich uważa się obecnie za nieprawdopodobne z punktu widzenia geologii i niepotrzebne z punktu widzenia biogeografii.  Niemniej mosty lądowe niewątpliwie istniały, a następnie znikały i organizmy przechodziły nimi, kiedy były ponad wodą. Na przykład mamuty przeszły między Azją a Ameryką w czasie niższego poziomu morza, kiedy Cieśnina Beringa stała się mostem lądowym Beringa.


Jeśli nie było połączenia lądowego, to jak organizmy przedostawały się z jednego miejsca do drugiego?


Organizmy rozprzestrzeniały się przez wodę – latając, pływając, przenosząc się na pływających przedmiotach itd. – co Darwin nazywał „przypadkowymi środkami transportu”.
Dla mas lądowych, które nigdy nie były połączone, był to jedyny sposób na pojawienie się dysjunkcji i zaobserwowano wiele przykładów rozprzestrzeniania się przez wodę, najczęściej przez lot, ale bezpośrednio zaobserwowano także rzadsze sposoby (np. jaszczurki przenoszące się z wyspy na wyspę w Indiach Zachodnich, żółw olbrzymi Aldabra wychodzący na ląd w Tanzanii).


I wreszcie istnieje możliwość, która stała się popularna po odkryciu ruchu płyt tektonicznych w geologii:


Dysjunkcja była spowodowana rozdzieleniem się pierwotnie ciągłej masy lądowej na dwie lub więcej części, tak że geograficzna dystrybucja organizmów rozrzuconych po całej masie lądowej została także rozdzielona.
 Innymi słowy, organizmy nie ruszyły się z miejsca – zrobiły to kontynenty. Kiedy geologia pokazała rzeczywistość dryfu kontynentalnego, stało się jasne, że dysjunkcja może zdarzyć się nie z powodu przenoszenia się zwierząt (chociaż pierwotnie musiały rozprzestrzenić się po ciągłym lądzie pierwotnym), ale przez przesuwanie się połaci ziemi. Żeby więc użyć przykładu skamielin, podobny do ssaków gad Cynognathus z triasu został znaleziony zarówno w Afryce, jak w Ameryce Południowej.  To korpulentne zwierze o długości metra nie było dobrym kandydatem na podróże przez oceany; kiedy jednak zrozumiano, że w owym czasie te dwa kontynenty były połączone, problem zniknął; dryf kontynentalny wyjaśnił dysjunkcję.  


Problemem badanym zarówno przez Mitchella, jak Bakera jest dystrybucja i stosunki pokrewieństwa strusiowatych – grupy dużych, nielotnych ptaków, która obejmuje strusie, nandu, kazuary, kiwi, emu i wymarłe niedawno moa oraz mamutaki.


Wszystkie te ptaki znajdują się głównie na kontynentach południowych, które były kiedyś połączone w jeden super-kontynent Gondowanę. Oto ich obecna dystrybucja:


Dystrybucja strusiowatych (Bronx Zoo).
Dystrybucja strusiowatych (Bronx Zoo).

Od dawna było wiadomo, że strusiowate są wzajem ze sobą spokrewnione, jak również są spokrewnione z kusaczami, marnie latającymi ptakami z Ameryki Południowej. Jak te różne nielotne formy znalazły się w swoich obecnych miejscach zamieszkania było przez długi czas zagadką. Rozprzestrzenianie się ponad wodą wydawało się wykluczone (przecież są to ptaki nielotne) więc może istniały kiedyś na kontynentach północnych, ale wymarły tam. Po pojawieniu się informacji o ruchu płyt tektonicznych ulubioną hipotezą było, że przodek strusiowatych był szeroko rozprzestrzeniony na Gondowanie i, kiedy super-kontynent rozłamał się w krecie, nielotne ptaki, każdy na swoim kawałku lądu, poszły swoimi drogami i wyewoluowały w dzisiejsze gatunki. Orędownikiem tego poglądu był Joel Cracraft, pracujący obecnie w American Museum.


Ten pogląd jednak spotkał się z krytyką i różni autorzy mówili, że ptaki jednak rozprzestrzeniały się ponad wodą (patrz na przykład to streszczenie wykładu Mike’a Dickisona z 2008 r.). Obie nowe prace, Mitchella i Bakera, popierają pogląd rozprzestrzenienia się ponad wodą. Baker, używając technik badania prastarego DNA do zbadania DNA wymarłych moa, potwierdza wcześniejsze prace własne i jego współpracowników pokazujące, że najbliższymi krewnymi moa są latające kusacze, pokazując w ten sposób, że nielotność wyewoluowała więcej niż jeden raz wśród strusiowatych. Mitchel także używa prastarego DNA i pokazuje, że najbliższymi krewnymi mamutaków z Madagaskaru są kiwi z Nowej Zelandii, ponadto ocenia czas rozejścia się na 50 milionów lat temu – długo po tym, jak Gondwana rozpadła się do tego stopnia, że szerokie morze oddzielało Madagaskar od Nowej Zelandii, co sugeruje, że wspólny przodek tych dwóch ptaków latał.


Obie grupy badaczy wyciągają wniosek, że większość lub wszystkie wzory dystrybucji strusiowate zawdzięczają migracjom ponad wodą swoich latających przodków, co zdarzyło się długo po rozłamanie się Gondwany na jej nowoczesne części i że nielotność wyewoluowała zbieżnie u strusiowatych. Według „Timesa”, Cracraft jeszcze nie jest całkowicie przekonany, ale sądzi, że dalsze badania wkrótce pokażą pełniejszą historię ewolucyjną strusiowatych.

______________________________________________________________

Baker, A.J., Haddrath, O., McPherson, J.D., and A. Cloutier.2014. Genomic support for a moa-tinamou clade and adaptive morphological convergence in flightless ratites. Molecular Biology and Evolution in press.

Cracraft, J. 1973. Phylogeny and evolution of the ratite birds. Ibis 116:494-521.

Mitchell, K.J., Llamas, B. Soubrier, J, Rawlence, N.J., Worthy, T.H., Wood, J., Lee, M.S.Y., and A. Cooper. 2014. Ancient DNA reveals elephant birds and kiwi are sister taxa and clarifies ratite bird evolution. Science 344:898-900.


Where the birds are

Why Evolution Is True, 24 maja 2014

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaGreg Mayer

Zastępca kuratora działu gadów i płazów w muzeum zoologicznym Uniwersytetu Wisconsin. Doktorat z biologii ewolucyjnej obronił na Harvardzie.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1326 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk