Prawda

Czwartek, 27 stycznia 2022 - 12:32

« Poprzedni Następny »


Sceptyczne pytania, które każdy powinien zadawać


Steven Novella 2017-02-02


Ponieważ jestem działaczem organizacji sceptyków, często dostaję pytania o to, jak być lepszym sceptykiem. Jest to, oczywiście, złożone pytanie i patrzę na sceptycyzm (jak na wszelką wiedzę) jako na podróż, nie zaś punkt docelowy. Nadal próbuję zrozumieć, jak być lepszym sceptykiem.

Niedawno jednak zadano mi znakomite pytanie w kwestii praktycznego sceptycyzmu – jakie pytania powinien zadawać sobie sceptyk, kiedy natyka się na nową wiadomość? Oto mój proces myślowy: 


1 – Jak prawdopodobnie brzmiące jest twierdzenie?


Jest to naprawdę trudne pytanie, które wymaga starannego osądu. Problem polega na tym, że każde twierdzenie, które już zgadza się z twoimi przekonaniami, uznasz za prawdopodobne, a wszystko, co im zaprzecza, za mało prawdopodobne. Nie jest to jednak aż tak groźne, jak to brzmi, jeśli twoje obecne przekonania oparte są na logice i dowodach. Jednak w stopniu, w jakim twoje przekonania (a rozumiem przez to model rzeczywistości, jaki konstruujesz w głowie) oparte są na ideologii i subiektywnej perspektywie, koncepcja prawdopodobieństwa może być samospełniająca się.


Mówię “może być”, ponieważ nie musi być. Jest tak, ponieważ pierwsze pytanie dotyczące prawdopodobieństwa, jest tylko pierwszym pytaniem, nie zaś jedynym pytaniem. Nie powinieneś od ręki odrzucać nieprawdopodobnie brzmiących twierdzeń. Celem oceny prawdopodobieństwa jest określenie właściwej poprzeczki dowodów potrzebnych do zaakceptowania twierdzenia. Jest to związane z tym, że: „nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów”.


Jeśli nową wiadomością jest twierdzenie, że astronomowie znaleźli ciekawą nową planetę poza naszym układem słonecznym, mogę zaakceptować to twierdzenie, jeśli mam przyzwoity odsyłacz, najlepiej do źródła informacji. Jeśli ktoś twierdzi, że odkrył resztki Bigfoot, nie zaakceptuję tego twierdzenia do czasu, kiedy dowody zostaną niezależnie sprawdzone i inne, bardziej przekonujące interpretacje, zostaną wykluczone.


Jakość i ilość dowodów musi być proporcjonalna do twierdzenia, co znaczy, że musi się mieć jakieś poczucie, jak prawdopodobne jest twierdzenie. Tak czy inaczej jednak, mogę zaakceptować każde twierdzenie, jeśli poparte jest wystarczającymi dowodami.


2 – Jakie jest źródło?


Nie wszystkie źródła informacji są równoważne. Jednym z podstawowych problemów sposobu, w jaki informacja szerzona jest na mediach społecznościowych, jest to, że często wymazuje informację o źródłach. Wszystko staje się ogólną wiadomością szerzoną na Facebooku lub Twitterze. Ludzie już mają coś, co psycholodzy nazywają „amnezją źródeł”, co znaczy, że mamy tendencję do pamiętania faktów, ale nie tego, skąd pochodzą te fakty. Ile razy słyszeliście lub sami mówiliście: „Czytałem gdzieś, że...”?


Najwyraźniej zapamiętywanie źródła informacji dawało niewystarczające korzyści ewolucyjne, by poświęcać temu znaczną liczbę szarych komórek.


W naszym skomplikowanym świecie nowoczesnym jednak znajomość źródeł jest sprawą krytyczną. Mam trzy podstawowe pytania do każdego nowego źródła informacji: jaka jest  ogólna jakość informacji z tego źródła, jakie jest ogólne skrzywienie i jak bezpośrednie jest to źródło. Oczywiście, najlepszymi źródłami są te, które mają najwyższe standardy dziennikarskie i czynią autentyczne starania o zachowanie neutralności ideologicznej i politycznej.


Jeśli źródło ma wyraźny program ideologiczny, dyskredytuje to je jako źródło. Nie ufam grupom środowiskowców, że dadzą mi obiektywną informację w kontrowersyjnej sprawie ochrony środowiska.  Nie znaczy to, że są bezwartościowe jako źródła, ale nie mogę polegać na nich, że będą obiektywne. Z doświadczenia wiem, że naginają swoje analizy oraz wybierają informacje, które pasują do ich programu. To samo dotyczy informacji pochodzącej od każdej grupy interesu. Ludzie wiedzą, że nie należy ufać informacjom firm o ich produktach. Pomaga patrzenie na samą informację jako na produkt.


Dodatkowo do jakości i skrzywienia są także źródła bezpośrednie kontra źródła z drugiej ręki. Zawsze należy cofnąć się do źródła bezpośredniego, gdy tylko jest to możliwe, lub przynajmniej tak blisko źródła podstawowego, jak to możliwe. Dla badań naukowych znaczy to pójście do badania oryginalnego. Jeśli nie jesteś naukowcem lub akademikiem z dostępem do artykułów w pismach naukowych, zazwyczaj możesz przynajmniej obejrzeć streszczenie za darmo. Te streszczenia badań są krótkie i zawierają podstawowe wnioski. Jeśli takie streszczenie jest dobrze napisane, pomaga w ocenie tego, co badanie w rzeczywistości dokonało i odkryło. To nie wystarcza dla pełnej oceny badania przez eksperta, ale pomaga laikowi zobaczyć, czy doniesienia medialne przynajmniej poprawnie przedstawiają badanie.


3 – Jaki jest konsensus?


Poza analizą indywidualnych źródeł pomaga ustalenie, czy twierdzenie reprezentuje konsensus tych, którzy znają się na tym lub posiadają wyspecjalizowaną w danej dziedzinie wiedzę. Dobrą regułą jest nieufanie pojedynczemu źródłu. Kiedy więc znajduję ciekawą informację, szybko szukam, żeby zobaczyć, czy inne, niezależne źródła mówią to samo.


Pułapką tutaj jest to, że często jedno źródło wiadomości będzie powielane wiele razy przez różne media. Często odkrywam, że większość, lub nawet wszystkie media, po prostu przedrukowują ten sam komunikat prasowy. Wielu dziennikarzy pracuje dzisiaj niezależnie i przedstawia swoją pracę organizacjom informacyjnym, takim jak Associated Press. Gazeta lub stacja radiowa może brać wiadomości od AP zamiast polegać na pracy własnych dziennikarzy, szczególnie w zakresie wiadomości krajowych i międzynarodowych.


Dla wiadomości naukowych nie jest niczym niezwykłym powielanie komunikatu prasowego przez wiele różnych mediów, często bez żadnej zmiany.


Często trzeba głęboko kopać, szukać ludzi zaangażowanych w te badania lub w daną dziedzinę, by znaleźć niezależne źródła informacji.


Zawsze też chcę dowiedzieć się, co mówią media o innym nastawieniu redakcyjnym. Dopóki nie wiesz, co i dlaczego mówią krytycy, nie masz dobrego zrozumienia stawianego twierdzenia. Oznacza to szukanie sprzecznej opinii lub sceptycznej analizy. W końcu chcesz dojść do punktu, w którym masz dość dogłębne zrozumienie różnych perspektyw, ich argumentów i dowodów oraz tego, jak odpowiadają na twierdzenia i krytykę drugiej strony. Tylko wtedy możesz naprawdę ocenić, która strona ma bardziej zasadne argumenty.


Jeśli już masz opinię w danej sprawie, powinieneś szukać sprzecznych opinii i zająć się najlepszymi argumentami z obu stron.


4 – Jaki jest kontekst?


Informacje i twierdzenia nie istnieją w próżni. Zrozumienie tła sprawy pomoże przy interpretowaniu nowych twierdzeń. W nauce znaczy to zrozumienie, co jeszcze wiemy i jak to twierdzenie pasuje do ogólnego naukowego obrazu rzeczywistości.


Ważne jest zrozumienie, czy istnieje kontrowersja na dany temat i jaka jest historia tej kontrowersji. Jeśli, na przykład, nie znasz stosunku między ideologią libertariańską a przemysłem paliw kopalnych lub przemysłem żywności organicznej a propagandą anty-GMO, nie będziesz w stanie ustawić konkretnych twierdzeń w szerszym kontekście.


Jeśli chodzi o badanie naukowe, to nie istnieje ono w izolacji, ale jest częścią trwającego programu badawczego dotyczącego pewnych pytań. Często są różne linie dowodowe z różnymi stronami mocnymi i słabymi. Mogą być różne dyscypliny naukowe z różnym podejściem. Geolodzy i paleontolodzy używają różnych narzędzi do badania pytania o to, co stało się 65 milionów lat temu, a czego wynikiem było wymarcie dinozaurów.


5 – W jakich sprawach jesteś stronniczy?


Zadawanie powyższych pytań jest procesem, ale nie jest to przepis kucharski ani algorytm. Nie można po prostu przejść przez te wszystkie kroki i dotrzeć do poprawnej odpowiedzi. Proces wymaga osądu i ostatecznie może nie być całkowicie poprawnej odpowiedzi. Mogą tam być elementy nieznane lub subiektywne.


Wszędzie, gdzie wymagany jest osąd, dobrze jest założyć, że własne uprzedzenia będą miały wpływ na twoją opinię. Ostatecznym pytaniem jest więc – jakie są twoje uprzedzenia? Powinieneś być najbardziej sceptyczny wobec informacji, która całkowicie popiera twoje istniejące przekonania, szczególnie jeśli jesteś zaangażowany emocjonalnie lub są one źródłem twojej tożsamości. Próba osiągnięcia maksymalnej neutralności braku uprzedzeń jest rozsądna, ale ponieważ nigdy nie osiąga się takiego stanu, dobrze jest przynajmniej wiedzieć o własnych uprzedzeniach.


Oznacza to próbę cofnięcia się i zrozumienia, jaka jest twoja narracja. Najbardziej subtelną i uwodzicielską pułapką intelektualną jest posiadanie narracji i nie zdawanie sobie z tego sprawy. Choć próbuję być w tym bardzo czujny, ciągle wpadam w tę pułapkę. Istnieją narracje sceptyczne, takie jak na przykład, koncepcja, że ludzie świadomie oszukują innych dla własnych, niecnych celów. Choć z pewnością zdarza się to, może to stać się łatwą narracją, którą aż zbyt szybko akceptujemy. Rzeczywistość może być bardziej skomplikowana.


W dodatku do uprzedzeń istnieją pułapki poznawcze, o których często tutaj piszę. Pamięć i percepcja są zawodne, a ludzkie rozumowanie ma tendencję do obierania drogi najmniejszego oporu. Jesteśmy także stworzeniami emocjonalnymi i nasze poznanie jest nastawione na redukcję dysonansu poznawczego i podniesienie naszego komfortu emocjonalnego.


Wniosek


Nie ma formuły na ocenę twierdzenia, ale jest proces. Oczywiście, nie każdy ma czas i możliwości głębokiego badania każdego twierdzenia. Życie jest zbyt krótkie. Jednak, jeśli nie zbadałeś dogłębnie tematu, to może powinieneś wstrzymać się z osądem, a przynajmniej przyznać, że nie masz solidnej podstawy do stanowczych opinii.


Nie zawsze musisz dorzucić własny grosz. Jest w porządku, jeśli powiesz, że nie masz wyrobionej opinii, bo rozumiesz, że kwestia jest złożona, a nie miałeś czasu dokładnie się z nią zapoznać.


Jest także rozsądne znalezienie źródeł, którym na ogół ufasz. W zasadzie, możesz znaleźć wiarygodne źródła ze stosunkowo niską stronniczością lub przynajmniej takie, których stronniczość rozumiesz, i polegać na nich, by streściły dla ciebie znaczną część powyżej przedstawionego procesu. Taką funkcję mogą wykonywać wielcy popularyzatorzy nauki, tacy jak Neil Tyson. Nie polegałbym jednak zanadto na jednym źródle, jak to powiedziałem powyżej. Kilka wiarygodnych źródeł o wysokiej jakości to nie jest zły pomysł.


Nic jednak nie zastąpi samodzielnego przejścia przez cały ten proces. Jest on także otwarty i nigdy się nie kończy. Obejmuje rozwinięcie podstawowej znajomości nauki i umiejętności krytycznego myślenia.


Miło byłoby, gdyby większość ludzi wychodziła ze szkoły z tymi umiejętnościami. Niestety, dowody pokazują wyraźnie, że tak nie jest.


Skeptical Questions Everyone Should Ask

19 grudnia 2016

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSteven Novella


Neurolog, wykładowca na Yale University School of Medicine. Przewodniczący i współzałożyciel New England Skeptical Society. Twórca popularnych (cotygodniowych) podkastów o nauce The Skeptics’ Guide to the Universe.  Jest również dyrektorem Science-Based Medicine będącej częścią James Randi Educational Foundation (JREF), członek Committee for Skeptical Inquiry (CSI) oraz członek założyciel Institute for Science in Medicine.

Prowadzi blog Neurologica.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1268 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13
Czy znaleziono najstarszy dowód na istnienie zwierzęcia? Nowa gąbko-podobna skamieniałość liczy 890 milionów lat   Coyne   2021-08-11
Psy rozumieją ludzi   Novella   2021-08-06
Nowy start nauki o życiu w epoce genu   Ridley   2021-08-05
Użycie ognia przez homininy: przykład szybkiej ewolucji kulturowej?   Coyne   2021-08-04
Historia pandemii jest historią zaprzeczania   Jackoby   2021-07-27
Nieuchwytny neuron babci   Novella   2021-07-22
Cierpienie i pytanie, czy przestaniemy jeść mięso   Koraszewski   2021-07-14
Czy nadchodzi hydroponika?   Novella   2021-07-13
Raport Unii Europejskiej o glifosacie   Novella   2021-07-10
Dlaczego ideologii nie należy mieszać z nauką   Coyne   2021-06-30
Nagonka na Izrael grasuje w stowarzyszeniach nauk ścisłych, medycyny i edukacji   Chesler   2021-06-24
Szczęśliwi pracoholicy   Witkowski   2021-06-03
Propaganda w wykonaniu nauczycieli akademickich   Chesler   2021-06-02
Ewolucja wielokomórkowości   Novella   2021-05-07
Polityczna polaryzacja jest przesadzona   Novella   2021-05-04
Wrotki były kiedyś sztandarową grupą istot bez seksu, a teraz sądzi się, że ukradkiem odstawiają szybkie numerki   Coyne   2021-04-22
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Mayflower wyrusza w podróż raz jeszcze   Koraszewski   2021-04-19
Genetyczny przełącznik CRISPR   Novella   2021-04-16
Wielkie zdarzenie oksydacyjne   Novela   2021-04-09
Kiedy panika klimatyczna zlewa się z kulturą anulowania   Lomborg   2021-04-06
Czy wykształceni ludzie są bardziej antysemiccy?   Albert Cheng i Ian Kingsbury   2021-04-05
Nieoczekiwana historia i cudowny sukces szczepionek   Ridley   2021-03-31
Innowacja jest geograficznie zlokalizowanym i chwilowym zjawiskiem   Ridley   2021-03-29
Czy gąbki są najbliższymi krewnymi pozostałych zwierząt?   Coyne   2021-03-26
Kilka lekcji z rosyjskiej rewolucji. Jak kuszący radykalny nihilizm prowadzi do ekstremizmu   Geifman   2021-03-22
Wracamy do raju?   Łukaszewski   2021-03-18
Ślimakowi morskiemu odrasta tułów z odciętej głowy, czyli “autotomia z kleptoplastią”   Coyne   2021-03-15
Ewolucyjne korzyści udawania ofiary   Clark   2021-03-11
Ludzie i wymieranie megafauny   Novella   2021-03-10
Banany edytowane przez CRISPR   Novella   2021-03-02
Nikczemne grzyby naśladują kwiaty trawy, by ułatwić własne rozmnażanie się   Coyne   2021-02-26
Co zabiło megafaunę Ameryki Północnej?   Novella   2021-02-25
Stresy i nowe szczepy wirusa   Ridley   2021-02-12
EWOLUCJA wirusa Covid-19   Coyne   2021-02-10
Czy „toksyczna kobiecość” jest główną przyczyną bojów o społeczną sprawiedliwość?   Coyne   2021-02-08
Najmniejszy gad (i owodniowiec) świata: BARDZO mały kameleon   Coyne   2021-02-05
Dlaczego kocimiętka i matatabi doprowadzają koty do szaleństwa? Grupa badaczy mówi, że te rośliny mogą chronić je przed komarami   Coyne   2021-02-02
Bądźcie sceptyczni wobec wideo pokazujących “skutki uboczne” szczepionki   Novella   2021-01-28
Szaleństwo odnawialnej energii   Ridley   2021-01-23
Głębia ludzkiej historii   Novella   2021-01-19
Dlaczego szczepionki mRNA mogą zrewolucjonizować medycynę?   Ridley   2021-01-02
Szczepionka mRNA na koronawirusa: świadectwo ludzkiej pomysłowości i mocy nauki   Coyne   2021-01-01
Dziwaczny rodzaj rasistowskiego patriarchatu   Arora   2020-12-31
Centrala muszek owocowych: Bloomington Drosophila Stock Center   Coyne   2020-12-29
Pierwszy raport o używaniu narzędzi przez pszczoły: rodzimy gatunek używa grudek łajna, by odeprzeć drapieżne szerszenie   Coyne   2020-12-23
Nie – żadne chi nie istnieje   Novella   2020-12-21
Moc nauki dostarczyła najlepszej możliwej wiadomości w tym koszmarnym roku   Ridley   2020-12-18
Szczątkowa cecha ptaków, która mogła być funkcjonalna u przodków: zdalne wyczuwanie drgań dziobem (nadal czynne u kiwi)   Coyne   2020-12-16
Paradoks wielce niedoskonałego dobra   Koraszewski   2020-12-11
Nasiona roślin ewoluują, by upodobnić się odchodów antylopy, a oszukane żuki gnojowe odtaczają i zagrzebują nasiona   Coyne   2020-12-10
AI – asystent lekarza   Novella   2020-12-09
Czy problem zwijania białka został rozwiązany?   Coyne   2020-12-05
„Gryzoń skunksowy”, który żuje trujące rośliny i wypluwa truciznę na swoje futro   Coyne   2020-12-02
Intensywne zbieranie leczniczej rośliny przez ludzi prowadzi do ewolucji nowych kolorów liści i kwiatów   Coyne   2020-11-28
Jak ewoluuuje altruizm?   Coyne   2020-11-25
Filozof zainfekowany efektem potwierdzenia wyjaśnia, dlaczego ewolucja dowodzi Boga   Coyne   2020-11-23

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk