Prawda

Niedziela, 20 maja 2018 - 19:23

« Poprzedni Następny »


Pierwszy exodus Homo sapiens z Afryki?


Jerry A. Coyne 2018-02-06


Homininy kilkakrotnie opuszczały Afrykę, włącznie z Homo erectus, którego członkowie wyszli z Afryki około 1,8 miliona lat temu i rozprzestrzenili się po całej Eurazji, dochodząc aż do Chin, Wietnamu i Indii. Ale ten gatunek wymarł całkowicie około 140 tysięcy lat temu z nieznanych nam przyczyn, i w żaden sposób nie przyłożył się do nowoczesnego ludzkiego genomu.

Uwaga: Nie jestem specjalistą ewolucji człowieka, więc ten post może zawierać błędy. Będę wdzięczny za poprawienie mnie. Używam określenia podgatunku H. sapiens sapiens jako synonimu “nowoczesnego H. sapiens” i dla odróżnienia ich od neandertalczyków, których na podstawie reprodukcyjnej (patrz poniżej) uważam za podgatunek: H. sapiens neanderthalensis.

__________

Istniejący gatunek, nasz, Homo sapiens sapiens, wyewoluował w Afryce, ale także opuszczał ten kontynent – kilkakrotnie. Najnowszy exodus miał miejsce 60-90 tysięcy lat temu i potomkowie tych migrantów obejmują wszystkich żyjących członków naszego gatunku (wiemy to z danych genetycznych). Jednak większość nowoczesnych ludzi ma także odcinki genomu z wcześniejszych migracji: szczególnie neandertalczyków, których przodkowie prawdopodobnie opuścili Afrykę około 300 tysięcy lat temu i wymarli między 40 a 25 tysięcy lat temu. Zanim wymarli jednak z pewnością krzyżowali się do pewnego stopnia z linią, która dała nowoczesnych ludzi, tak że wielu z nas nosi garść neandertalskich genów. (Jak powiedziałem na początku, uważam neandertalczyków za podgatunek Homo sapiens—H. sapiens neanderthalensis –ponieważ mieli nadające się do życia i płodne hybrydy z „nowoczesnymi” H. sapiens, których dla uproszczenia nazywam H. sapiens sapiens. Niektórzy antropolodzy jednak uważają neandertalczyków za pełen gatunek: H. neanderthalensis.)


Cechy H. sapiens sapiens, w porównaniu do innych homininów, obejmują, jak piszą w streszczeniu w “Science” (“When did modern humans leave Africa?“; odnośnik i link poniżej): “kulistą czaszkę, łuki brwiowe podzielone na części centralną i boczną, płaski środek twarzy, podbródek na dolnej szczęce i wąską miednicę”. Homininy z tymi nowoczesnymi cechami prawdopodobnie oddzieliwszy się od linii H. erectus, pojawiły się w Afryce około 300 tysięcy lat temu. Następnie było kilka migracji z Afryki, co dało grupy takie jak denisowianie i neandertalczycy, ale aż do teraz skamieniałości H. sapiens sapiens znajdowane poza Afryką datują się na 120-90 tysięcy lat temu – w Izraelu. Ci emigranci prawdopodobnie również wymarli, a więc chociaż uważani są za członków H. sapiens sapiens, byli grupą, która nie przeżyła.


Obecnie nowy artykuł w “Science” Israela Hershkovitza i in. (a jest tam wielu „in.”; patrz odnośnik poniżej z pełnym pdf tutaj) cofa datę emigracji H. sapiens daleko wstecz – do około 180 tysięcy lat temu. Także ci emigranci widocznie wymarli (nie wiemy, dlaczego – może ich populacja była zbyt mała?) i nie pozostawili wkładu genetycznego do genomu nowoczesnego człowieka. Autorzy artykułu sugerują jednak, że wyprawy H. sapiens sapiens na ziemie poza Afryką miały miejsce dużo wcześniej niż myśleliśmy.  


Nowe dane pochodzą z jednej kości szczękowej znalezionej w jaskini Misliya na górze Karmel w Izraelu. Tutaj jest to miejsce za artykułem w „Science” (wszystkie podpisy z artykułu):


A) The excavation area and the location of the Misliya-1 maxilla (red dot). Squares K9 to K12 are indicated. (B) Map of the Misliya Cave Upper Terrace excavations (1 m2 grid) with denoted excavated squares and showing the location of the human maxilla (Misliya-1). (C) Stratigraphic section of the Upper Terrace, squares K9 to K12. Apart from Unit 2, a Terra Rosa soil intrusion, all units contain EMP finds or assemblages. The present-day dripline roughly separates between highly cemented (Units 1,3,5) and more loosely cemented (Units 4 and 6) sediments. Misliya-1 was retrieved from the upper part of Unit 6.
A) The excavation area and the location of the Misliya-1 maxilla (red dot). Squares K9 to K12 are indicated. (B) Map of the Misliya Cave Upper Terrace excavations (1 m2 grid) with denoted excavated squares and showing the location of the human maxilla (Misliya-1). (C) Stratigraphic section of the Upper Terrace, squares K9 to K12. Apart from Unit 2, a Terra Rosa soil intrusion, all units contain EMP finds or assemblages. The present-day dripline roughly separates between highly cemented (Units 1,3,5) and more loosely cemented (Units 4 and 6) sediments. Misliya-1 was retrieved from the upper part of Unit 6.

Autorzy znaleźli lewą stronę górnej szczęki z wszystkimi ośmioma zębami, kawałkiem kości policzkowej i podniebieniem oraz kawałkiem jamy nosowej (po lewej stronie na zdjęciu poniżej). Znalezisko datowano na wiele sposobów, włącznie z datowaniem zębiny i osadów przyklejonych do kości szczękowej metodą uranowo-torową, uranową i połączoną metodą uranową/spektroskopową EPR emalii oraz termoluminescencyjną metodą na narzędziach kamiennych związanych ze skamieniałością. Rozrzut datowań pokazany jest po prawej stronie:


(A) Lateral, occlusal, and oblique views of the hemimaxilla from Misliya Cave. Left: The virtual reconstruction; all adhering matrix was removed using virtual techniques. The enamel caps of the teeth were removed to show the dentine surfaces (which were analyzed through landmark-based methods); right: the original specimen. (B) Overview of the dating results obtained at Misliya Cave. All ages are given at a 2σ confidence level. Key: (*) The U-series age on dentine and calcitic crust on the maxilla should be considered as a minimum age estimate for Misliya-1; (**) the combined US-ESR age should be regarded as a maximum age estimate for Misliya-1; (***) average TL date based on nine samples of burnt flint obtained from nearby squares (N12, L10; see Fig. 1). Dark gray: Age range for Misliya-1, based on dates obtained from the fossil (U-Th provides the minimum age and combined US-ESR the maximum age), is between 177 ky (=185 – 8 ky) to 194 ky (=174 + 20 ky). Light gray: Age range for the EMP period in the Levant (250 to 140 ky) based on the combination of TL dates obtained for Tabun Cave, Hayonim Cave, and Misliya Cave.
(A) Lateral, occlusal, and oblique views of the hemimaxilla from Misliya Cave. Left: The virtual reconstruction; all adhering matrix was removed using virtual techniques. The enamel caps of the teeth were removed to show the dentine surfaces (which were analyzed through landmark-based methods); right: the original specimen. (B) Overview of the dating results obtained at Misliya Cave. All ages are given at a 2σ confidence level. Key: (*) The U-series age on dentine and calcitic crust on the maxilla should be considered as a minimum age estimate for Misliya-1; (**) the combined US-ESR age should be regarded as a maximum age estimate for Misliya-1; (***) average TL date based on nine samples of burnt flint obtained from nearby squares (N12, L10; see Fig. 1). Dark gray: Age range for Misliya-1, based on dates obtained from the fossil (U-Th provides the minimum age and combined US-ESR the maximum age), is between 177 ky (=185 – 8 ky) to 194 ky (=174 + 20 ky). Light gray: Age range for the EMP period in the Levant (250 to 140 ky) based on the combination of TL dates obtained for Tabun Cave, Hayonim Cave, and Misliya Cave.

Daty są dość zgodne poza serią U zębiny, która podaje wiek na około 70 tysięcy lat, nie różniący się od najnowszej migracji z Afryki, która doprowadziła do wszystkich poza-afrykańskich populacji H. sapiens sapiens. Ten wyjątek niepokoi mnie, ale autorzy, zestawiając dane, uznali wiek okazu na między 177 a 194 tysiące lat (ciemne pasmo na rysunku powyżej). To jest powyżej moich kwalifikacji, ale przyjmuję ich ocenę na słowo, że najpóźniejsza data, 70 tysięcy lat, jest błędna.


Skąd wiemy, że to jest “nowoczesny” H. sapiens? Autorzy zrobili morfologiczną analizę zębów i pokazali, że mieszczą się dobrze w granicach zębów tej grupy. Tutaj jest główny składnik analizy kształtu korony jednego z zębów trzonowych okazu. (Ta analiza łączy kilka cech morfologii w dwie główne osi, które obejmują większość różnic między okazami.) Na wykresie poniżej nowy ząb trzonowy, “Misliya1” po lewej, grupuje się elegancko z szarymi rombami nowoczesnych H. sapiens i jest ukształtowany inaczej niż zęby neandertalczyków (czarne romby), wczesnych ludzi nowoczesnych (przypuszczalnie z Afryki; zielonkawo-żółte x), ludzi z wczesnego i środkowego plejstocenu z Europy, którzy nie są H. sapiens ale są rodzaju Homo (fioletowe kwadraty) i okazów z Afryki w tym samym wieku (+ bordowe). Jeśli chcesz dokładnej lokalizacji, sprawdź dodatkowe dane w artykule.


First two principal components (PCs) of the crown shape of Misliya-1 M1. Misliya-1 is distinct from Neandertals and other Middle Pleistocene hominins and clearly grouped with modern humans. Red star, Misliya-1; gray circles, recent modern humans (without labels), Upper Paleolithic and Epipaleolithic modern Homo (with labels); black diamonds, Neandertals; yellow X, early modern humans; violet square, European Early and Middle Pleistocene Homo; burgundy plus sign, African Early and Middle Pleistocene Homo; blue triangle, Middle Pleistocene Asian specimens; for the specimen labels, refer to table S7.
First two principal components (PCs) of the crown shape of Misliya-1 M1. Misliya-1 is distinct from Neandertals and other Middle Pleistocene hominins and clearly grouped with modern humans. Red star, Misliya-1; gray circles, recent modern humans (without labels), Upper Paleolithic and Epipaleolithic modern Homo (with labels); black diamonds, Neandertals; yellow X, early modern humans; violet square, European Early and Middle Pleistocene Homo; burgundy plus sign, African Early and Middle Pleistocene Homo; blue triangle, Middle Pleistocene Asian specimens; for the specimen labels, refer to table S7.

To prawda, to jest tylko jeden ząb trzonowy, ale wiek jest całkiem przekonujący i zgadza się z nowoczesnym H. sapiens. Inne dane, których nie pokazałem, o kształcie kości szczękowej, jak również cechy innych zębów pokazują, że one także grupują się z niedawnym i nowoczesnymi ludźmi, nie zaś z wcześniejszymi Homo nie-sapiens. 


Ponadto narzędzia znalezione w tej samej warstwie i datowane metodami termalnymi pokazują to, co nazywa się “techniką lewaluaską”, co wyjaśnia i pokazuje Wikipedia:

Z jednego końca tworzy się podstawę uderzenia, a potem odłupuje kawałki rdzenia wokół zarysu zamierzonego odłupku. Tworzy to owalny kształt z jednej strony rdzenia. Kiedy uderza się potem podstawę uderzenia, odłupek oddziela się od rdzenia w wyraźnymi płaskowklęsłym profilami i wszystkimi krawędziami zaostrzonymi przez wcześniejsze odłupywania.Ten sposób robienia tnących narzędzi widziany jest także w afrykańskich okazach H. sapiens sapiens datowanych na mniej więcej ten sam czas, co popiera tezę, że okaz izraelski pochodzi z nowoczesnego H. sapiens i istotnie datuje się na około 200 tysięcy lat.  


PODSUMOWANIE
:  To znalezisko nie “rewolucjonizuje historii ewolucji człowieka”: w końcu, jeśli ten okaz liczy około 180 tysięcy lat, to pochodzi z populacji naszego gatunku, która wymarła nie pozostawiając potomków. Pokazuje jednak, że nowoczesny H. sapiens sapiens – członkowie naszego podgatunku - opuścili Afrykę znacznie wcześniej niż myśleliśmy. I pokazuje, że było kilka migracji H. sapiens sapiens z Afryki w różnym czasie.   Wszystkie współczesne poza afrykańskie populacje jednak pochodzą z ostatniego exodusu, z grubsza 60-90 tysięcy lat temu. Historia jest złożona i obejmuje także krzyżowanie się „nowoczesnego” H. sapiens z linią H. sapiens neanderthalensis lineale – zarówno w Afryce, jak poza Afryką.


Z pewnością oczekuje nas więcej niespodzianek, bo skamieniałości homininów są rzadkie i każda może potencjalnie powiedzieć nam coś zdumiewającego. Jak powiedział kiedyś Steve Gould, za każdym razem, kiedy wykładał o ewolucji człowieka, wyrzucał wszystkie stare notatki i całkowicie na nowo pisał wykład.


Tutaj jest wykres z Stringera i Galway-Witham “nowości i poglądy”, pokazujący różne migracje nowoczesnych ludzi oraz jeszcze starsze migracje w ramach Afryki:  Hershkovitz, I., G. W. Weber, R. Quam, M. Duval, R. Grün, L. Kinsley, A. Ayalon, M. Bar-Matthews, H. Valladas, N. Mercier, J. L. Arsuaga, M. Martinón-Torres, J. M. Bermúdez de Castro, C. Fornai, L. Martín-Francés, R. Sarig, H. May, V. A. Krenn, V. Slon, L. Rodríguez, R. García, C. Lorenzo, J. M. Carretero, A. Frumkin, R. Shahack-Gross, D. E. Bar-Yosef Mayer, Y. Cui, X. Wu, N. Peled, I. Groman-Yaroslavski, L. Weissbrod, R. Yeshurun, A. Tsatskin, Y. Zaidner, and M. Weinstein-Evron. 2018. The earliest modern humans outside Africa. Science 359:456-459.

Stringer, C. and J. Galway-Witham. When did modern humans leave Africa? Science 359:389-390


New jaw and teeth puts first exodus of Homo sapiens from Africa about 180,000 years ago

Why Evolution Is True, 26 stycznia 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne


Profesor (emeritus) na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 780 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Finansowanie społecznościowe terapii komórkami macierzystymi o nieudowodnionej skuteczności: wykorzystywanie hojności obcych, by płacić za szarlatanerię     2018-05-18
Co mówi nam ruch płaskiej Ziemi     2018-05-17
Osy papierowe + sprytny biolog = tęczowe gniazda   Coyne   2018-05-14
Jak to jest, że Stanisław Burzyński nadal żeruje na zrozpaczonych pacjentach z rakiem?     2018-05-12
Przekonania antyoświeceniowe są „zaskakująco trwałe”     2018-05-11
Jeremy Sherman nadal nie rozumie ewolucji   Coyne   2018-05-09
Zdrowy tryb życia ma znaczenie   Novella   2018-05-08
Miasta są nowymi wyspami Galapagos   Ridley   2018-05-04
O obowiązkowym oznakowywaniu GMO   Novella   2018-05-03
Tydzień Świadomości Homeopatii. Pomaga przypomnieć ludziom, że jest to szarlataneria!     2018-05-02
Znajdź Tiktaalika!   Coyne   2018-05-01
Wzrost potęgi dinozaurów   Novella   2018-04-30
Niebezpieczeństwa martwienia się o sądny dzień   Pinker   2018-04-27
Tako rzecze antyszczepionkowa “wojowniczka mama”, Brittney Kara: jeśli szczepionki są tak wspaniałe, to dlaczego nie wspomina ich Biblia?     2018-04-26
Geny wydają się wyjaśniać większość sukcesów uczniów szkół elitarnych   Ridley   2018-04-25
Akupunktura jadu pszczelego: śmiercionośne znachorstwo, które może zabić     2018-04-23
Mumia z Atakama nie jest kosmitą   Novella   2018-04-20
Feministyczna geografia w Dartmouth   Coyne   2018-04-19
Dlaczego odmawiamy dostrzegania jaśniejszej strony, choć powinniśmy   Pinker   2018-04-17
Inicjatywa „Globalna Spójność”: nonsens na globalną skalę     2018-04-11
Wreszcie: sensowna dyskusja o “rasie”   i Greg Mayer   2018-04-10
Rolnictwo biodynamiczne: podobne do antropozoficznej medycyny, ale dla farm     2018-04-06
Mózg i kodowanie predyktywne   Novella   2018-04-05
Dziwaczne życie seksualne żabnicy   Coyne   2018-04-04
Dwa kilo prostaty poproszę   Łopatniuk   2018-03-31
Dziennik z Mozambiku: Demony w kurzu   Naskręcki   2018-03-30
Otumaniony myśliciel twierdzi, że ewolucja nie może wyjaśnić organizmów i ich “dążeń”   Coyne   2018-03-28
Orientacja na złe wiadomości nasila się i wpływa na nasze działania   Ridley   2018-03-27
Urojenie fałszywej flagi   Novella   2018-03-24
Zły tydzień dla homeopatii jest dobrym tygodniem dla nauki     2018-03-23
Czy farmerzy mają czekać aż parlamentarzyści podszkolą się w nauce o manioku?   Ongu   2018-03-22
David Barash namawia naukowców do stworzenia człowieko-szympansiej hybrydy   Coyne   2018-03-20
Déjà vu i swojskość   Novella   2018-03-17
“Odwrócenie specjacji” (fuzja gatunków) u kruków   Coyne   2018-03-16
Błąd atrybucji, sofizmat rozszerzenia (atakowanie chochoła) i zasada wielkoduszności   Novella   2018-03-14
Mutualistyczne ptaki nocują w pachwinach i na brzuchach żyraf   Coyne   2018-03-13
Polityczny szympans   Martino   2018-03-09
Najstarsza sztuka jaskiniowa w Europie, to niemal z pewnością dzieło neandertalczyków   Coyne   2018-03-06
Nowa inicjatywa w Kalifornii – magnetyzm nonsensu w działaniu   Novella   2018-03-05
Nie zostawić żadnej mrówki: mrówki noszą rannych towarzyszy do mrowiska i opatrują ich rany   Coyne   2018-03-03
Unikatowy skamieniały owad z nożycami na głowie i tułowiu   Coyne   2018-02-28
Serce na wierzchu   Łopatniuk   2018-02-24
Skąd się wzięły pająki?   Coyne   2018-02-23
Czy kometa zabiła mamuty   Novella   2018-02-22
Zagadka: co zapyla muchołówkę?   Coyne   2018-02-20
“Partenogenetyczny” rak rozmnaża się bez seksu: czy to jest nowy gatunek?   Coyne   2018-02-17
Naturopatyczna propaganda głosi normalne porady dotyczące stylu życia jako własne i dodaje szamaństwo     2018-02-14
Bezwstydne organiczne sianie strachu   Novella   2018-02-12
Fałszywe nadzieje i niewidzialni wrogowie   Anomaly   2018-02-09
Pierwszy exodus Homo sapiens z Afryki?   Coyne   2018-02-06
Niebezpieczeństwa kultury celebrytów   Novella   2018-02-05
Małe kroki, czyli białko, które nie jest młotem na raka (ale i tak się przydaje)   Łopatniuk   2018-02-03
Opera mydlana: Z życia łysek amerykańskich – część VI   Lyon   2018-02-02
List otwarty do Charlotte Allen   Coyne   2018-01-31
Naiwna promocja “integrowania” znachorstwa do medycyny     2018-01-29
Kolejne zachwalanie “całkowicie innego” wyjaśnienia ewolucji   Coyne   2018-01-26
Bekon bez azotynów   Novella   2018-01-25
Specjacja przez hybrydyzację u amazońskich gorzyków?   Coyne   2018-01-23
Dowody, że ptaki drapieżne szerzą pożary leśne, by wypłoszyć zdobycz   Coyne   2018-01-20
Tajemnicze cykle epok lodowych   Ridley   2018-01-19
Pochodzenie ludzkiej muzyki? Samiec kakadu palmowej używa patyka do rytmicznego uderzania w wydrążone drzewa   Coyne   2018-01-18
Powrót “tradycyjnej” astrologii   Novella   2018-01-17
Nowe badanie o tym, jak ewoluują ludzie   Coyne   2018-01-16
Krąg mimikry müllerowskiej   Coyne   2018-01-12
Sztuczna inteligencja będzie symbiozą, nie zaś zastąpieniem   Ridley   2018-01-11
Czy nauka zabija duszę?   S. Pinker   2018-01-09
Dlaczego nie będzie doboru na inteligentne niemowlęta   Ridley   2018-01-05
Powrót łysenkoizmu w Putinowskiej Rosji   Novella   2018-01-03
Pozory mylą, czyli niespodzianki nie zawsze przykre   Łopatniuk   2017-12-30
Obniżenie poprzeczki dla tradycyjnej medycyny chińskiej dla ideologii i zysku     2017-12-29
Multikulturaliści unicestwiają zachodnią cywilizację   Salzman   2017-12-28
Nie znasz przeszłości, nie znasz przyszłości   Mayer   2017-12-27
Alternatywna medycyna zabija   Novella   2017-12-26
Na wpół syntetyczne życie z powiększonym kodem genetycznym   Novella   2017-12-23
Ziemniaki GMO zmniejszą użycie pestycydów i dostarczą więcej gotówki farmerom w Ugandzie   Ongu   2017-12-22
Słusznie o plastiku i PCB, błędnie o zakwaszeniu   Ridley   2017-12-21
Chwytówka modliszkowata ma chodzącą poczwarkę, która wspina się na drzewa przed przekształceniem   Coyne   2017-12-19
Pseudonauka Masaru Emoto   Novella   2017-12-18
Fantastyczne oko przegrzebka pokazane w nowej pracy   Coyne   2017-12-16
Czy ptaki wyewoluowały większe dzioby, by zjadać duże, inwazyjne ślimaki?   Coyne   2017-12-13
Biotechnologia jest pilnie potrzebna w Afryce – dla gospodarki i środowiska   Ridley   2017-12-08
Okrutne zabawy wielorybów   Lyon   2017-12-07
Specjacja zięb z Galápagos przez hybrydyzację   Coyne   2017-12-04
Zrób sobie test ciążowy, Krzysiu   Łopatniuk   2017-12-02
Szopy pracze są inteligentne, ale bywają kłopotliwe   Novella   2017-11-30
Popieranie wiatrowej i słonecznej energii kosztem środowiska   Ridley   2017-11-28
Tradycyjni uzdrawiacze, szczyt o szarlatanerii i “medyczny apartheid” w Południowej Afryce   Igwe   2017-11-25
Prawo Amary   Ridley   2017-11-24
Ewolucja przyłapana na gorącym uczynku   Novella   2017-11-22
Dziwaczny skrzydłoszpon rogaty   Coyne   2017-11-18
Południowoafrykańska saga: kampania dezinformacji grup anty-GMO przeciwko nowej, odpornej na choroby odmianie kukurydzy   Ongu   2017-11-17
Niecne chochliki naszej pamięci   Novella   2017-11-16
BBC znowu błędnie przedstawia ewolucję, opisując nowe odkrycie wczesnych ssaków wyższych   Coyne   2017-11-14
Teraz nawet akceptujących zmianę klimatu nazywa się “negacjonistami   Lomborg   2017-11-13
Nowy gatunek orangutana? Wątpię.   Coyne   2017-11-10
Antynauka czystego jedzenia   Novella   2017-11-08
Wiecej niemądrych twierdzeń, że epigenetyka całkowicie zrewiduje nasz pogląd na ewolucję   Coyne   2017-11-06
Skandal z glifosatem   Ridley   2017-11-04
Ugandyjski dziennikarz: jak informować o biotechnologii, kiedy jej krytycy rozsiewają dezinformację?   Christopher Bendana   2017-11-03
Myślenie spiskowe i rozpoznawanie wzorów   Novella   2017-11-02

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

WSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubic


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk