Prawda

Piątek, 22 lutego 2019 - 21:28

« Poprzedni Następny »


Pierwszy exodus Homo sapiens z Afryki?


Jerry A. Coyne 2018-02-06


Homininy kilkakrotnie opuszczały Afrykę, włącznie z Homo erectus, którego członkowie wyszli z Afryki około 1,8 miliona lat temu i rozprzestrzenili się po całej Eurazji, dochodząc aż do Chin, Wietnamu i Indii. Ale ten gatunek wymarł całkowicie około 140 tysięcy lat temu z nieznanych nam przyczyn, i w żaden sposób nie przyłożył się do nowoczesnego ludzkiego genomu.

Uwaga: Nie jestem specjalistą ewolucji człowieka, więc ten post może zawierać błędy. Będę wdzięczny za poprawienie mnie. Używam określenia podgatunku H. sapiens sapiens jako synonimu “nowoczesnego H. sapiens” i dla odróżnienia ich od neandertalczyków, których na podstawie reprodukcyjnej (patrz poniżej) uważam za podgatunek: H. sapiens neanderthalensis.

__________

Istniejący gatunek, nasz, Homo sapiens sapiens, wyewoluował w Afryce, ale także opuszczał ten kontynent – kilkakrotnie. Najnowszy exodus miał miejsce 60-90 tysięcy lat temu i potomkowie tych migrantów obejmują wszystkich żyjących członków naszego gatunku (wiemy to z danych genetycznych). Jednak większość nowoczesnych ludzi ma także odcinki genomu z wcześniejszych migracji: szczególnie neandertalczyków, których przodkowie prawdopodobnie opuścili Afrykę około 300 tysięcy lat temu i wymarli między 40 a 25 tysięcy lat temu. Zanim wymarli jednak z pewnością krzyżowali się do pewnego stopnia z linią, która dała nowoczesnych ludzi, tak że wielu z nas nosi garść neandertalskich genów. (Jak powiedziałem na początku, uważam neandertalczyków za podgatunek Homo sapiens—H. sapiens neanderthalensis –ponieważ mieli nadające się do życia i płodne hybrydy z „nowoczesnymi” H. sapiens, których dla uproszczenia nazywam H. sapiens sapiens. Niektórzy antropolodzy jednak uważają neandertalczyków za pełen gatunek: H. neanderthalensis.)


Cechy H. sapiens sapiens, w porównaniu do innych homininów, obejmują, jak piszą w streszczeniu w “Science” (“When did modern humans leave Africa?“; odnośnik i link poniżej): “kulistą czaszkę, łuki brwiowe podzielone na części centralną i boczną, płaski środek twarzy, podbródek na dolnej szczęce i wąską miednicę”. Homininy z tymi nowoczesnymi cechami prawdopodobnie oddzieliwszy się od linii H. erectus, pojawiły się w Afryce około 300 tysięcy lat temu. Następnie było kilka migracji z Afryki, co dało grupy takie jak denisowianie i neandertalczycy, ale aż do teraz skamieniałości H. sapiens sapiens znajdowane poza Afryką datują się na 120-90 tysięcy lat temu – w Izraelu. Ci emigranci prawdopodobnie również wymarli, a więc chociaż uważani są za członków H. sapiens sapiens, byli grupą, która nie przeżyła.


Obecnie nowy artykuł w “Science” Israela Hershkovitza i in. (a jest tam wielu „in.”; patrz odnośnik poniżej z pełnym pdf tutaj) cofa datę emigracji H. sapiens daleko wstecz – do około 180 tysięcy lat temu. Także ci emigranci widocznie wymarli (nie wiemy, dlaczego – może ich populacja była zbyt mała?) i nie pozostawili wkładu genetycznego do genomu nowoczesnego człowieka. Autorzy artykułu sugerują jednak, że wyprawy H. sapiens sapiens na ziemie poza Afryką miały miejsce dużo wcześniej niż myśleliśmy.  


Nowe dane pochodzą z jednej kości szczękowej znalezionej w jaskini Misliya na górze Karmel w Izraelu. Tutaj jest to miejsce za artykułem w „Science” (wszystkie podpisy z artykułu):


A) The excavation area and the location of the Misliya-1 maxilla (red dot). Squares K9 to K12 are indicated. (B) Map of the Misliya Cave Upper Terrace excavations (1 m2 grid) with denoted excavated squares and showing the location of the human maxilla (Misliya-1). (C) Stratigraphic section of the Upper Terrace, squares K9 to K12. Apart from Unit 2, a Terra Rosa soil intrusion, all units contain EMP finds or assemblages. The present-day dripline roughly separates between highly cemented (Units 1,3,5) and more loosely cemented (Units 4 and 6) sediments. Misliya-1 was retrieved from the upper part of Unit 6.
A) The excavation area and the location of the Misliya-1 maxilla (red dot). Squares K9 to K12 are indicated. (B) Map of the Misliya Cave Upper Terrace excavations (1 m2 grid) with denoted excavated squares and showing the location of the human maxilla (Misliya-1). (C) Stratigraphic section of the Upper Terrace, squares K9 to K12. Apart from Unit 2, a Terra Rosa soil intrusion, all units contain EMP finds or assemblages. The present-day dripline roughly separates between highly cemented (Units 1,3,5) and more loosely cemented (Units 4 and 6) sediments. Misliya-1 was retrieved from the upper part of Unit 6.

Autorzy znaleźli lewą stronę górnej szczęki z wszystkimi ośmioma zębami, kawałkiem kości policzkowej i podniebieniem oraz kawałkiem jamy nosowej (po lewej stronie na zdjęciu poniżej). Znalezisko datowano na wiele sposobów, włącznie z datowaniem zębiny i osadów przyklejonych do kości szczękowej metodą uranowo-torową, uranową i połączoną metodą uranową/spektroskopową EPR emalii oraz termoluminescencyjną metodą na narzędziach kamiennych związanych ze skamieniałością. Rozrzut datowań pokazany jest po prawej stronie:


(A) Lateral, occlusal, and oblique views of the hemimaxilla from Misliya Cave. Left: The virtual reconstruction; all adhering matrix was removed using virtual techniques. The enamel caps of the teeth were removed to show the dentine surfaces (which were analyzed through landmark-based methods); right: the original specimen. (B) Overview of the dating results obtained at Misliya Cave. All ages are given at a 2σ confidence level. Key: (*) The U-series age on dentine and calcitic crust on the maxilla should be considered as a minimum age estimate for Misliya-1; (**) the combined US-ESR age should be regarded as a maximum age estimate for Misliya-1; (***) average TL date based on nine samples of burnt flint obtained from nearby squares (N12, L10; see Fig. 1). Dark gray: Age range for Misliya-1, based on dates obtained from the fossil (U-Th provides the minimum age and combined US-ESR the maximum age), is between 177 ky (=185 – 8 ky) to 194 ky (=174 + 20 ky). Light gray: Age range for the EMP period in the Levant (250 to 140 ky) based on the combination of TL dates obtained for Tabun Cave, Hayonim Cave, and Misliya Cave.
(A) Lateral, occlusal, and oblique views of the hemimaxilla from Misliya Cave. Left: The virtual reconstruction; all adhering matrix was removed using virtual techniques. The enamel caps of the teeth were removed to show the dentine surfaces (which were analyzed through landmark-based methods); right: the original specimen. (B) Overview of the dating results obtained at Misliya Cave. All ages are given at a 2σ confidence level. Key: (*) The U-series age on dentine and calcitic crust on the maxilla should be considered as a minimum age estimate for Misliya-1; (**) the combined US-ESR age should be regarded as a maximum age estimate for Misliya-1; (***) average TL date based on nine samples of burnt flint obtained from nearby squares (N12, L10; see Fig. 1). Dark gray: Age range for Misliya-1, based on dates obtained from the fossil (U-Th provides the minimum age and combined US-ESR the maximum age), is between 177 ky (=185 – 8 ky) to 194 ky (=174 + 20 ky). Light gray: Age range for the EMP period in the Levant (250 to 140 ky) based on the combination of TL dates obtained for Tabun Cave, Hayonim Cave, and Misliya Cave.

Daty są dość zgodne poza serią U zębiny, która podaje wiek na około 70 tysięcy lat, nie różniący się od najnowszej migracji z Afryki, która doprowadziła do wszystkich poza-afrykańskich populacji H. sapiens sapiens. Ten wyjątek niepokoi mnie, ale autorzy, zestawiając dane, uznali wiek okazu na między 177 a 194 tysiące lat (ciemne pasmo na rysunku powyżej). To jest powyżej moich kwalifikacji, ale przyjmuję ich ocenę na słowo, że najpóźniejsza data, 70 tysięcy lat, jest błędna.


Skąd wiemy, że to jest “nowoczesny” H. sapiens? Autorzy zrobili morfologiczną analizę zębów i pokazali, że mieszczą się dobrze w granicach zębów tej grupy. Tutaj jest główny składnik analizy kształtu korony jednego z zębów trzonowych okazu. (Ta analiza łączy kilka cech morfologii w dwie główne osi, które obejmują większość różnic między okazami.) Na wykresie poniżej nowy ząb trzonowy, “Misliya1” po lewej, grupuje się elegancko z szarymi rombami nowoczesnych H. sapiens i jest ukształtowany inaczej niż zęby neandertalczyków (czarne romby), wczesnych ludzi nowoczesnych (przypuszczalnie z Afryki; zielonkawo-żółte x), ludzi z wczesnego i środkowego plejstocenu z Europy, którzy nie są H. sapiens ale są rodzaju Homo (fioletowe kwadraty) i okazów z Afryki w tym samym wieku (+ bordowe). Jeśli chcesz dokładnej lokalizacji, sprawdź dodatkowe dane w artykule.


First two principal components (PCs) of the crown shape of Misliya-1 M1. Misliya-1 is distinct from Neandertals and other Middle Pleistocene hominins and clearly grouped with modern humans. Red star, Misliya-1; gray circles, recent modern humans (without labels), Upper Paleolithic and Epipaleolithic modern Homo (with labels); black diamonds, Neandertals; yellow X, early modern humans; violet square, European Early and Middle Pleistocene Homo; burgundy plus sign, African Early and Middle Pleistocene Homo; blue triangle, Middle Pleistocene Asian specimens; for the specimen labels, refer to table S7.
First two principal components (PCs) of the crown shape of Misliya-1 M1. Misliya-1 is distinct from Neandertals and other Middle Pleistocene hominins and clearly grouped with modern humans. Red star, Misliya-1; gray circles, recent modern humans (without labels), Upper Paleolithic and Epipaleolithic modern Homo (with labels); black diamonds, Neandertals; yellow X, early modern humans; violet square, European Early and Middle Pleistocene Homo; burgundy plus sign, African Early and Middle Pleistocene Homo; blue triangle, Middle Pleistocene Asian specimens; for the specimen labels, refer to table S7.

To prawda, to jest tylko jeden ząb trzonowy, ale wiek jest całkiem przekonujący i zgadza się z nowoczesnym H. sapiens. Inne dane, których nie pokazałem, o kształcie kości szczękowej, jak również cechy innych zębów pokazują, że one także grupują się z niedawnym i nowoczesnymi ludźmi, nie zaś z wcześniejszymi Homo nie-sapiens. 


Ponadto narzędzia znalezione w tej samej warstwie i datowane metodami termalnymi pokazują to, co nazywa się “techniką lewaluaską”, co wyjaśnia i pokazuje Wikipedia:

Z jednego końca tworzy się podstawę uderzenia, a potem odłupuje kawałki rdzenia wokół zarysu zamierzonego odłupku. Tworzy to owalny kształt z jednej strony rdzenia. Kiedy uderza się potem podstawę uderzenia, odłupek oddziela się od rdzenia w wyraźnymi płaskowklęsłym profilami i wszystkimi krawędziami zaostrzonymi przez wcześniejsze odłupywania.Ten sposób robienia tnących narzędzi widziany jest także w afrykańskich okazach H. sapiens sapiens datowanych na mniej więcej ten sam czas, co popiera tezę, że okaz izraelski pochodzi z nowoczesnego H. sapiens i istotnie datuje się na około 200 tysięcy lat.  


PODSUMOWANIE
:  To znalezisko nie “rewolucjonizuje historii ewolucji człowieka”: w końcu, jeśli ten okaz liczy około 180 tysięcy lat, to pochodzi z populacji naszego gatunku, która wymarła nie pozostawiając potomków. Pokazuje jednak, że nowoczesny H. sapiens sapiens – członkowie naszego podgatunku - opuścili Afrykę znacznie wcześniej niż myśleliśmy. I pokazuje, że było kilka migracji H. sapiens sapiens z Afryki w różnym czasie.   Wszystkie współczesne poza afrykańskie populacje jednak pochodzą z ostatniego exodusu, z grubsza 60-90 tysięcy lat temu. Historia jest złożona i obejmuje także krzyżowanie się „nowoczesnego” H. sapiens z linią H. sapiens neanderthalensis lineale – zarówno w Afryce, jak poza Afryką.


Z pewnością oczekuje nas więcej niespodzianek, bo skamieniałości homininów są rzadkie i każda może potencjalnie powiedzieć nam coś zdumiewającego. Jak powiedział kiedyś Steve Gould, za każdym razem, kiedy wykładał o ewolucji człowieka, wyrzucał wszystkie stare notatki i całkowicie na nowo pisał wykład.


Tutaj jest wykres z Stringera i Galway-Witham “nowości i poglądy”, pokazujący różne migracje nowoczesnych ludzi oraz jeszcze starsze migracje w ramach Afryki:  Hershkovitz, I., G. W. Weber, R. Quam, M. Duval, R. Grün, L. Kinsley, A. Ayalon, M. Bar-Matthews, H. Valladas, N. Mercier, J. L. Arsuaga, M. Martinón-Torres, J. M. Bermúdez de Castro, C. Fornai, L. Martín-Francés, R. Sarig, H. May, V. A. Krenn, V. Slon, L. Rodríguez, R. García, C. Lorenzo, J. M. Carretero, A. Frumkin, R. Shahack-Gross, D. E. Bar-Yosef Mayer, Y. Cui, X. Wu, N. Peled, I. Groman-Yaroslavski, L. Weissbrod, R. Yeshurun, A. Tsatskin, Y. Zaidner, and M. Weinstein-Evron. 2018. The earliest modern humans outside Africa. Science 359:456-459.

Stringer, C. and J. Galway-Witham. When did modern humans leave Africa? Science 359:389-390


New jaw and teeth puts first exodus of Homo sapiens from Africa about 180,000 years ago

Why Evolution Is True, 26 stycznia 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne


Profesor (emeritus) na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 906 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Triasowy mięsak, czyli praprzodkowie żółwi też chorowali na nowotwory   Łopatniuk   2019-02-16
Co nauka może powiedzieć pani Ocasio-Cortez o klimacie   Lomborg   2019-02-15
Kury produkujące leki   Novella   2019-02-14
Rak w raku i przerzut w przerzucie   Łopatniuk   2019-02-09
Prawo niezamierzonych konsekwencji   Novella   2019-02-07
Czy świat rzeczywiście staje się biedniejszy? Odpowiedź Stevena Pinkera   Coyne   2019-02-06
Maniok o wysokiej zawartości żelaza i cynku może poprawić odżywianie i zdrowie w Afryce Zachodniej     2019-02-05
Dalszy spadek zgonów z powodu raka   Novella   2019-02-04
Dokopywanie nauce przez dwóch naukowców i filozofa   Coyne   2019-02-01
Jacy naprawdę byli neandertalczycy?   Novella   2019-01-31
Żywność GM i zmiana opinii   Novella   2019-01-29
Wojny o Oświecenie: kilka refleksji o Enlightenment Now, w rok później   Pinker   2019-01-25
Dunning Kruger a opozycja wobec GMO   Novella   2019-01-23
Nasza pamięć cofa się   Nivella   2019-01-21
Niezrozumienie efektu Dunninga-Krugera   Novella   2019-01-18
Szarlataneria finansowana przez społeczność internetową   Novella   2019-01-16
Nowa duża salamandra ze Stanów Zjednoczonych   Mayer   2019-01-10
Kwitnące rośliny pozostają zdolne do życia po przejściu przez przewód pokarmowy ptactwa wodnego   Coyne   2019-01-07
Radykalne poglądy polityczne korelują z marnym metapoznaniem   Novella   2019-01-05
Nareszcie: owocowy gospodarz dzikiej Drosophila melanogaster   Coyne   2019-01-02
Z końcem roku   Łopatniuk   2019-01-01
Psychologia globalnego pesymizmu   Ridley   2018-12-26
Wiara w Świętego Mikołaja   Novella   2018-12-25
Brudna pardwa górska   Lyon   2018-12-24
Lotosowe szaleństwo   Łopatniuk   2018-12-22
Intrygujące zajęcia na Princeton University   Coyne   2018-12-19
Aktywność umysłowa nie zapobiega osłabieniu umysłowej sprawności   Novella   2018-12-15
Musi się potępić akademicki mobbing uczonego     2018-12-14
Dlaczego sądy nie powinny rozstrzygać o nauce     2018-12-13
Dziennikarze  nie rozumieją nowego raportu USA o klimacie   Lomborg   2018-12-12
Kilka myśli o altruizmie   Coyne   2018-12-10
Nauka nie jest twoim wrogiem   Pinker   2018-12-08
Czy poparcie przez celebrytę może skłonić ludzi do zaakceptowania ewolucji?   Coyne   2018-12-07
Dominujący indyk i jego popisy   Lyon   2018-12-04
Dlaczego kocie języki są kolczaste?   Coyne   2018-12-01
Hiszpania dąży do zakazania alternatywnej medycyny   Novella   2018-11-30
Inżyneria fotosyntezy i jej przeciwnicy   Novella   2018-11-27
Mój list do Darwina   Coyne   2018-11-26
Zapuszczenie   Łopatniuk   2018-11-24
Nowa praca potwierdza sześć podgatunków tygrysa   Coyne   2018-11-21
Nawigacja może być fundamentalna dla myślenia   Novella   2018-11-20
Zrezygnowanie z hamburgerów nie uratuje planety   Lomborg   2018-11-16
Echinacea nie działa na przeziębienie   Novella   2018-11-15
Laserowe skanowanie Archeopteryxa   Novella   2018-11-10
Apoptoza całego ciała   Dennett   2018-11-09
Głębota i polityka pseudogłębi   Hughes   2018-11-08
Niewydolność wątroby spowodowana ekstraktem z zielonej herbaty   Novella   2018-11-06
Skąd wiemy, że niemal wszyscy neandertalczycy byli praworęczni?   Coyne   2018-11-05
Co nam daje psychologia ewolucyjna?   Flock   2018-11-01
Problemy z organiczną żywnością i badaniem raka   Novella   2018-10-31
Geny, które wpływają na ludzką inteligencję i osobowość   Ridley   2018-10-30
Dławiący problem   Łopatniuk   2018-10-27
Niepoprawna ludzkość znowu poprawiona   Koraszewski   2018-10-26
Neandertalskie kości w Chorwacji   Coyne   2018-10-25
Światowa Organizacja Zdrowia udziela poparcia szarlatanerii   Novella   2018-10-24
Socjologia. Uwagi o nauce zaangażowanej   Koraszewski   2018-10-22
Daj ać ja pobruszę …   Łukaszewski   2018-10-20
Opieka zdrowotna neandertalczyków   Novella   2018-10-17
Łez kamienie   Łopatniuk   2018-10-13
Akademicki skandal: troje badaczy umyślnie publikowało fałszywe artykuły o „badaniach żałości”, by pokazać fatalne standardy akademickie w naukach społecznych   Coyne   2018-10-12
Skuteczny kontra patologiczny altruizm   Anomaly   2018-10-10
Czas powiedzieć stop pseudonauce o GMO   Novella   2018-10-02
Trochę inny rak wątroby   Łopatniuk   2018-09-29
Najwcześniejsze znane zwierzę?   Coyne   2018-09-27
Organiczne rolnictwo nie jest najlepsze   Novella   2018-09-24
Ateista z chwilową luką w pamięci i w szoku niewolnictwa   Dawkins   2018-09-21
Stereotypy są często szkodliwe a zarazem poprawne   Shpancer   2018-09-21
Atak “doktorostwa Wolfson” na rodziców chłopca, który zmarł na koklusz     2018-09-20
Probiotyki – to skomplikowane   Novella   2018-09-13
Przesądy i złudzenie kontroli   Novella   2018-09-11
Antyszczepionkowcy - pielęgniarka lub lekarz nie powinni opiekować się dziećmi     2018-09-10
Francuski uniwersytet wyrzuca homeopatię   Novella   2018-09-08
Plastry uśmierzające ból z Luminas: gdzie słowa „kwantum” i „energia” w rzeczywistości znaczą „magia”     2018-09-07
Odkryto nowy rodzaj neuronów u ludzi   Novella   2018-09-06
Epigenetyka: powrót Lamarcka? Nie tak szybko!   Coyne   2018-09-05
Przejściowe formy przodków żółwia   Novella   2018-09-03
Recenzja nowej książki Davida Quammena o drzewach ewolucyjnych (i porównanie z innymi recenzjami)   Coyne   2018-09-01
Dlaczego jedne sowy mają kępki piór na uszach, a inne nie?   Lyon   2018-08-30
Psychoaktywny lek i doświadczenie śmierci   Novella   2018-08-29
Samce koników morskich, które są ciężarne, redukują inwestycję w potomstwo, jeśli widzą seksowną samicę   Coyne   2018-08-28
Uderzające podobieństwo: rewolucyjne wyniki badań nad bliźniętami   Dynesen   2018-08-27
Ale tego wija lepiej zostaw w spokoju   Łopatniuk   2018-08-24
Ile jest ziemi nadającej się pod uprawę?   Novella   2018-08-22
Więcej o szarlatanerii komórek macierzystych   Novella   2018-08-18
Kontrolowane próby szczepionek   Novella   2018-08-15
Ogniska odry w Brooklynie w 2013 r.: Badanie kosztów antyszczepionkowej pseudonauki     2018-08-14
Uprzednie doświadczenie wpływa na to, co widzimy   Novella   2018-08-11
Efekt Krugera-Dunninga, antyszczepionkowcy i arogancja ignorancji     2018-08-09
Nowe zastosowania zużytych filtrów do dializy   Blum   2018-08-07
Puszczyk mszarny   Lyon   2018-08-06
Oprzeć się wiatrom - dobór naturalny, huragany i jaszczurki   Mayer   2018-08-04
Unia Europejska odrzuciła uprawy z edytowanym genomem   Ridley   2018-08-03
Spojrzenie na ruch anty-GMO   Novella   2018-08-02
Tajemne życie morskich ptaków   Ridley   2018-08-01
Więcej dowodów przeciwko „epigenetycznie” dziedziczonym i środowiskowo wprowadzonym zmianom w DNA   Coyne   2018-07-31
Usterka w Matriksie   Novella   2018-07-27
Czy współczesny Homo sapiens wyewoluował w różnych częściach Afryki?   Coyne   2018-07-24
Pandemie, szczepienia, i kuracja mleczna profesora Jastrebowa   Turski   2018-07-21
Sóweczka dwuplamista   Lyon   2018-07-20
Lucyfer, którego wymyślił Zimbardo. O konsekwencjach stanfordzkiego eksperymentu więziennego i skandalu, którego stał się obiektem   Witkowski   2018-07-19

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk