Prawda

Poniedziałek, 17 czerwca 2019 - 03:56

« Poprzedni Następny »


Niezwykłe skamieniałości kambryjskie porównywalne do tych z łupków z Burgess


Jerry A. Coyne 2019-03-30

<div>Rekonstrukcja fauny, z artykułu. Fig. 4 from paper. Artist’s rendering of the Qingjiang biota showing characteristic early Cambrian taxa from the Lagerstätte.</div>

Rekonstrukcja fauny, z artykułu. Fig. 4 from paper. Artist’s rendering of the Qingjiang biota showing characteristic early Cambrian taxa from the Lagerstätte.Chciałbym zwrócić waszą uwagę na niezwykłe znalezisko skamieniałości w południowych Chinach; skarbiec zwierząt o miękkich ciałach, „Faunę z Qingjiang”, sprzed około 518 milionów lat. Znaczenie tego znaleziska jest porównywalne do fauny z łupków Burgess spopularyzowanej w książce Steve’a Goulda Wonderful Life, oraz fauny z Chengjiang z Chin. Są również w porównywalnym wieku: fauna z Burgess liczy 508 milionów lat, a nowe znalezisko z Qingjiang ma 518 milionów lat, tyle samo co fauna z Chenjiang. Niemniej zwierzęta z tych dwóch ostatnich miejsc mimo podobnego wieku i morskiego habitatu, bardzo się różnią (patrz poniżej).

Można przeczytać tę nową pracę, jeśli ma się legalną aplikację Unpayall, lub można spróbować otworzyć pdf tutaj. Jest także jednostronicowy przegląd Allison Daley w News and Views A treasure trove of Cambrian fossils.

Sam artykuł jest tutaj:Są to skamieniałości zwierząt o miękkich ciałach, zachowane jako wspaniałe węglowe warstewki na szarym „iłowcu”: osadach rozrzuconych między pokładami czarnego iłowca, które nie zawierają skamieniałości. Warstwy ze skamieniałościami widać jako jasnoszare paski po prawej stronie ilustracji poniżej (miejsce znalezienia skamieniałości w Chinach jest po lewej).  


<span>From paper: Fig. 1 Locality map and early Cambrian stratigraphy of the study area. (A) Lithofacies map of the Yangtze Platform during Cambrian Stage 3, with type localities of the Qingjiang and Chengjiang biotas. (B) Geological map of the study area, showing the distribution of Cambrian outcrops and the location of studied sections with characteristic couplets of background and event claystone beds within the middle member of the Shuijingtuo Formation. (C) Composite stratigraphic column for the study area. (D) Stratigraphic column at the Jinyangkou type locality.</span>
From paper: Fig. 1 Locality map and early Cambrian stratigraphy of the study area. (A) Lithofacies map of the Yangtze Platform during Cambrian Stage 3, with type localities of the Qingjiang and Chengjiang biotas. (B) Geological map of the study area, showing the distribution of Cambrian outcrops and the location of studied sections with characteristic couplets of background and event claystone beds within the middle member of the Shuijingtuo Formation. (C) Composite stratigraphic column for the study area. (D) Stratigraphic column at the Jinyangkou type locality.

Skamieniałości powstały w sposób podobny do skamieniałości z łupków Burgess. Podwodna lawina błotna osadów płytkich mórz poniosła zwierzęta i glony w głębsze, pozbawione tlenu miejsce, gdzie szybko zostały pokryte błotem i tak pozostały, nienaruszone przez fale. Ciał zwierząt nie zastąpiły minerały, ale zamieniły się w skarbonizowane warstewki, które pokazują je z najdrobniejszymi szczegółami.


I cóż to za szczegóły i jaka rozmaitość zwierząt! Gąbki, jamochłony (parzydełkowce), glony, żebropławy, ryjkogłowy („smoki błotne”, znalezione tylko raz przedtem jako wczesne skamieniałości), stawonogi, ramienionogi, niezmogowce, a nawet strunowce, członek naszego typu, przypominający niezwykłą skamieniałość Pikaia znalezioną w łupkach z Burgess. Jest tam także wiele maleńkich larw i niełatwo je przypisać do jakiejś grupy, bo podlegają metamorfozie w coś, co wygląda zupełnie inaczej.


Co niezwykłe, 53% tych skamieniałości należy do poprzednio nieznanych taksonów, czyniąc z tego prawdziwy „skarbiec” opisany przez Daley. Spójrzcie na te skamieniałości! Zwróćcie uwagę na strunowca, być może z linii prowadzącej do naszych przodków, oznaczonego literą F.


<span>Fig 2 (from paper). Fig. 2 New soft-bodied taxa from the Qingjiang biota. (A) Medusoid cnidarian, showing radially symmetrical body plan, exumbrellar/subumbrellar surfaces (Eu/Su), manubrium (Ma), and tentacles (Te). (B) Polypoid cnidarian, showing oral disc and mouth (Mo), tentacles, column, and pedal disc (Pd). (C) Ctenophore, showing that comb rows and oral-aboral body axis have a biradial symmetry resulting from sheathed tentacles. (D) Branched alga, showing quadripartite thallus. (E) Sponge Leptomitella sp. (F) New chordate. (G) Yunnanozoon sp.</span>
Fig 2 (from paper). Fig. 2 New soft-bodied taxa from the Qingjiang biota. (A) Medusoid cnidarian, showing radially symmetrical body plan, exumbrellar/subumbrellar surfaces (Eu/Su), manubrium (Ma), and tentacles (Te). (B) Polypoid cnidarian, showing oral disc and mouth (Mo), tentacles, column, and pedal disc (Pd). (C) Ctenophore, showing that comb rows and oral-aboral body axis have a biradial symmetry resulting from sheathed tentacles. (D) Branched alga, showing quadripartite thallus. (E) Sponge Leptomitella sp. (F) New chordate. (G) Yunnanozoon sp.

Popatrzcie na niezwykłego stawonoga Leanchoilia (A), żeby zobaczyć szczegóły tych skamieniałości. Zachowane jest każde odnóże i każdy czułek.  


<span>Fig. 3 (from paper): Ecdysozoans of the Qingjiang biota. (A) Leanchoilia sp., showing fine anatomical details, including those of the great appendages. (B) New megacherian preserved with internal soft tissues. (C) A possible kinorhynch scalidophoran, with segmented body armored by scalids. (D) Lobopodian. (E) Priapulid worm.</span>
Fig. 3 (from paper): Ecdysozoans of the Qingjiang biota. (A) Leanchoilia sp., showing fine anatomical details, including those of the great appendages. (B) New megacherian preserved with internal soft tissues. (C) A possible kinorhynch scalidophoran, with segmented body armored by scalids. (D) Lobopodian. (E) Priapulid worm.

Więcej szczegółów; można zobaczyć każdy włosek na tym ryjkogłowym!


<span>From Allison Daley’s news and views: Fossils discovered in the Qingjiang biota include animals rarely seen in the Cambrian rock record, such as jellyfish (left), comb jellies (middle), and kinorhynchs (right).</span>
From Allison Daley’s news and views: Fossils discovered in the Qingjiang biota include animals rarely seen in the Cambrian rock record, such as jellyfish (left), comb jellies (middle), and kinorhynchs (right).

Co dziwne, ta fauna zupełnie nie jest podobna do fauny z Chenjiang z tego samego czasu. Ta nowa fauna ma, na przykład, znacznie więcej parzydełkowców (meduz, ukwiałów itd.) i znacznie więcej ryjkogłowych niż mają próbki z Chengjian. Jak piszą autorzy: “Tylko niewielka liczba gatunków (n = 8) jest wspólna z Chengjiang (materiały i metody), a najliczniejsze taksony, Kunmingella i Maotianshania, jak również Fuxianhuia, nie występują w zbiorze z Qingjiang”.


Zdaniem autorów te różnice nie są różnicami artefaktów zachowania się, ale rzeczywistą różnicą w naturze fauny na tych dwóch obszarach. Mogły być z różnej głębokości oceanu.


Potencjał tego odkrycia jest olbrzymi, ale oczywiście jeszcze nawet nie rozpoczęto jego badania. Może pomóc w rekonstrukcji historii życia i możliwości, że różne sugerowane grupy – takie jak żebropławy – są częścią historii naszych przodków. I, oczywiście, jest nowy, podobny do ryby strunowiec powyżej. Daley podsumowuje ten potencjał w swoim artykule:

Jednym z najbardziej niezwykłych odkryć, o jakich informują Fu et al. jest to, że 53% zwierząt i glonów w biocie Qingjiang reprezentuje nieznane poprzednio taksony. Kiedy te taksony zostaną szczegółowo opisane, biota Qingjiang pomoże naświetlić powody, dla których fauna różni się na różnych obszarach. Bioty z łupków w Burgess i z Chengjiang, na przykład, mają pewne podobieństwa w ogólnym typie i liczebności zwierząt znalezionych w każdym z tych miejsc, ale tylko 15% rodzajów znaleziono w obu miejscach.  


. . . Fu et al. przekonująco pokazują, że biota Qingjiang reprezentuje zbiór organizmów, które zachowały się niemal w miejscu, dostarczając migawkowego zdjęcia realnej społeczności zwierzęcej 518 milionów lat temu. Skarbnica bioty Qingjiang dostarcza fascynującej możliwości badania tego, jak paleośrodowiskowe warunki wpływały na ekologiczne struktury i ewolucyjne naciski podczas eksplozji kambryjskiej.  

h/t: Barry

___________

Fu, D., G. Tong, T. Dai, W. Liu, Y. Yang, Y. Zhang, L. Cui, L. Li, H. Yun, Y. Wu, A. Sun, C. Liu, W. Pei, R. R. Gaines, and X. Zhang. 2019. The Qingjiang biota—A Burgess Shale–type fossil Lagerstätte from the early Cambrian of South China. Science 363:1338-1342.


Remarkable new Cambrian fossils comparable to those of the Burgess shale
W
EIT, 19 marca 2019,
Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska Jerry Coyne

Profesor (emeritus) na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 951 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Słonie mają fantastyczny węch (lepszy niż psy): są jedynymi zwierzętami, które potrafią rozróżnić inne ilości pokarmu tylko po zapachu   Coyne   2019-06-14
Indyjscy farmerzy wysiali ziarna GMO w proteście obywatelskiego nieposłuszeństwa     2019-06-13
Chcąc zadowolić antyaborcjonistów administracja Trumpa tnie finansowanie badań medycznych przy użyciu tkanki płodowej   Coyne   2019-06-11
Triumf Mao: Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie akceptuje szarlatanerię tradycyjnej chińskiej medycyny     2019-06-04
Ale jak to bezbarwnikowy?   Łopatniuk   2019-06-01
Na zdrowie: izraelscy naukowcy warzą piwo na ”wskrzeszonych” drożdżach sprzed 5000 lat     2019-05-31
Skąd wiemy to, co wiemy?   Novella   2019-05-28
Samice bonobo (ale nie samice szympansów) pomagają swoim synom w zdobywaniu partnerek   Coyne   2019-05-25
Dlaczego ludzie sprzeciwiają się technologiom, które zmniejszają szkody?   Ridley   2019-05-24
Nowa praca o nielotnych chruścielach rażąco przesadzona i wypaczona w popularnych mediach   Coyne   2019-05-22
Trenowanie sztucznej inteligencji, żeby widziała jak człowiek   Novella   2019-05-21
A polać wielką wodą…   Cipiur   2019-05-18
Wykrywanie kłamstw w mózgu   Novella   2019-05-17
Walka o zachowanie bioróżnorodności   Ridley   2019-05-15
Niezwykły przypadek mimikry: skaczący pająk naśladuje gąsienicę   Coyne   2019-05-14
Selektywnie stosowana koncepcja tabula rasa i ideologicznie motywowane nieporozumienia   Cory Clark   2019-05-09
Dlaczego szarlatani nie powinni nadzorować sami siebie     2019-05-08
Kiedy naukowcy nie tolerują odmiennego zdania   Weber   2019-05-07
Przegapione odkrycia w historii nauki   Ridley   2019-05-02
W obronie scjentyzmu   Winegard   2019-04-30
Akupunktura kwantowa   Novella   2019-04-23
Nie tylko kakao   Łopaniuk   2019-04-20
Wstęga Möbiusa sprzecznych egocentryzmów poznawczych   Landes   2019-04-18
Kolejne badania nad bzdurą   Novella   2019-04-17
Licząca 43 miliony lat forma przejściowa: wodno-lądowy wieloryb    Coyne   2019-04-15
Zdumiewające możliwości docenienia i wykorzystania neuroróżnorodności   Koraszewski   2019-04-12
Jak sobie radzić ze skrajnymi wydarzeniami pogodowymi?   Lomborg   2019-04-09
Najbardziej zabójczy dzień na Ziemi   Novella   2019-04-06
Zaprzeczanie neuronauce o różnicach płci   Cahill   2019-04-05
Zwierzęce roboty   Novella   2019-04-04
Technologia pomaga w kryzysach wodnych na całym globie   Cohen   2019-04-02
Niezwykłe skamieniałości kambryjskie porównywalne do tych z łupków z Burgess   Coyne   2019-03-30
Tak wygląda dobre dziennikarstwo   Novella   2019-03-29
Wzrost sektora nasiennictwa w Ugandzie demaskuje główne twierdzenie anty- GMO   Ongu   2019-03-21
Ewolucja „nieredukowalnie złożonych” białek zapobiegających zamarzaniu u ryb polarnych (i policzek wymierzony Behemu)   Coyne   2019-03-20
Złoty ryż wreszcie dopuszczony w Bangladeszu   Novella   2019-03-19
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka   Welsh   2019-03-18
Wyprane kłamstwa   Ridley   2019-03-14
Czy islamska teologia i filozofia może wzbogacić etyczną debatę wokół CRISPR?   Coyne   2019-03-06
Kacze dzioby, Umwelt i a priori Kanta   Cobb   2019-03-04
Co kręci płaskoziemców   Novella   2019-03-02
Ślimaki nagoskrzelne mają kolczaste penisy jednorazowego użytku, którymi usuwają plemniki rywala ze swojej partnerki   Coyne   2019-03-01
Zrozumienie nowoczesnych horrorów afrykańskich zakorzenionych w handlu niewolnikami przez Ocean Indyjski   Clarfield   2019-02-28
Raport z sensacyjnym twierdzeniem o ”załamaniu klimatu” jest chwytliwy, ale nieprawdziwy   Lomborg   2019-02-27
Naukowiec analizuje dwa przykłady w nowej książce Behego; stwierdza, że są głęboko błędne   Coyne   2019-02-26
Triasowy mięsak, czyli praprzodkowie żółwi też chorowali na nowotwory   Łopatniuk   2019-02-16
Co nauka może powiedzieć pani Ocasio-Cortez o klimacie   Lomborg   2019-02-15
Kury produkujące leki   Novella   2019-02-14
Rak w raku i przerzut w przerzucie   Łopatniuk   2019-02-09
Prawo niezamierzonych konsekwencji   Novella   2019-02-07
Czy świat rzeczywiście staje się biedniejszy? Odpowiedź Stevena Pinkera   Coyne   2019-02-06
Maniok o wysokiej zawartości żelaza i cynku może poprawić odżywianie i zdrowie w Afryce Zachodniej     2019-02-05
Dalszy spadek zgonów z powodu raka   Novella   2019-02-04
Dokopywanie nauce przez dwóch naukowców i filozofa   Coyne   2019-02-01
Jacy naprawdę byli neandertalczycy?   Novella   2019-01-31
Żywność GM i zmiana opinii   Novella   2019-01-29
Wojny o Oświecenie: kilka refleksji o Enlightenment Now, w rok później   Pinker   2019-01-25
Dunning Kruger a opozycja wobec GMO   Novella   2019-01-23
Nasza pamięć cofa się   Nivella   2019-01-21
Niezrozumienie efektu Dunninga-Krugera   Novella   2019-01-18
Szarlataneria finansowana przez społeczność internetową   Novella   2019-01-16
Nowa duża salamandra ze Stanów Zjednoczonych   Mayer   2019-01-10
Kwitnące rośliny pozostają zdolne do życia po przejściu przez przewód pokarmowy ptactwa wodnego   Coyne   2019-01-07
Radykalne poglądy polityczne korelują z marnym metapoznaniem   Novella   2019-01-05
Nareszcie: owocowy gospodarz dzikiej Drosophila melanogaster   Coyne   2019-01-02
Z końcem roku   Łopatniuk   2019-01-01
Psychologia globalnego pesymizmu   Ridley   2018-12-26
Wiara w Świętego Mikołaja   Novella   2018-12-25
Brudna pardwa górska   Lyon   2018-12-24
Lotosowe szaleństwo   Łopatniuk   2018-12-22
Intrygujące zajęcia na Princeton University   Coyne   2018-12-19
Aktywność umysłowa nie zapobiega osłabieniu umysłowej sprawności   Novella   2018-12-15
Musi się potępić akademicki mobbing uczonego     2018-12-14
Dlaczego sądy nie powinny rozstrzygać o nauce     2018-12-13
Dziennikarze  nie rozumieją nowego raportu USA o klimacie   Lomborg   2018-12-12
Kilka myśli o altruizmie   Coyne   2018-12-10
Nauka nie jest twoim wrogiem   Pinker   2018-12-08
Czy poparcie przez celebrytę może skłonić ludzi do zaakceptowania ewolucji?   Coyne   2018-12-07
Dominujący indyk i jego popisy   Lyon   2018-12-04
Dlaczego kocie języki są kolczaste?   Coyne   2018-12-01
Hiszpania dąży do zakazania alternatywnej medycyny   Novella   2018-11-30
Inżyneria fotosyntezy i jej przeciwnicy   Novella   2018-11-27
Mój list do Darwina   Coyne   2018-11-26
Zapuszczenie   Łopatniuk   2018-11-24
Nowa praca potwierdza sześć podgatunków tygrysa   Coyne   2018-11-21
Nawigacja może być fundamentalna dla myślenia   Novella   2018-11-20
Zrezygnowanie z hamburgerów nie uratuje planety   Lomborg   2018-11-16
Echinacea nie działa na przeziębienie   Novella   2018-11-15
Laserowe skanowanie Archeopteryxa   Novella   2018-11-10
Apoptoza całego ciała   Dennett   2018-11-09
Głębota i polityka pseudogłębi   Hughes   2018-11-08
Niewydolność wątroby spowodowana ekstraktem z zielonej herbaty   Novella   2018-11-06
Skąd wiemy, że niemal wszyscy neandertalczycy byli praworęczni?   Coyne   2018-11-05
Co nam daje psychologia ewolucyjna?   Flock   2018-11-01
Problemy z organiczną żywnością i badaniem raka   Novella   2018-10-31
Geny, które wpływają na ludzką inteligencję i osobowość   Ridley   2018-10-30
Dławiący problem   Łopatniuk   2018-10-27
Niepoprawna ludzkość znowu poprawiona   Koraszewski   2018-10-26
Neandertalskie kości w Chorwacji   Coyne   2018-10-25
Światowa Organizacja Zdrowia udziela poparcia szarlatanerii   Novella   2018-10-24

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Biły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzm


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk