Prawda

Niedziela, 14 sierpnia 2022 - 17:48

« Poprzedni Następny »


“New Scientist”: Darwin jednak miał rację

 


Jerry A. Coyne 2020-10-01


Nowy numer “New Scientist” jest interesujący, biorąc pod uwagę historię podważania neodarwinowskiej teorii ewolucji w tym piśmie, włącznie z okładką z 2009 roku, o której wówczas pisałem.


Ich określenie “nie miał racji” nie miało na celu odrzucenia całej teorii Darwina, ale ich twierdzenie atakowało ważną część tej teorii: ideę Darwina, że istnieje rozgałęziające się drzewo życia, które w zasadzie można zrekonstruować. Koncepcja, że życie zaczęło się raz, a następnie rozgałęziło się, by stworzyć wszystkie żyjące i wymarłe gatunki, tak że każda para gatunków, żywych lub wymarłych, miała wspólnego przodka, była jedną z głównych tez Darwina. „New Scientist” zapewniał, że to jest błędne.

 

Jak pisałem wówczas:


"Co jest błędnego w drzewie życia?  No cóż,  Graham Lawton zapewnia w artykule, że horyzontalny transfer genów (przechodzenie odcinków DNA między gatunkami przez “zakażenie”), zjawisko często widziane u bakterii i niektórych protistów, a czasami u złożonych zwierząt, unieważnia całą ideę drzewa z rozwidlającymi się gałęziami. To jest  oczywisty nonsens. Taki transfer genów może rozmyć lub nawet ukryć genealogię u kilku prokariontów, ale nikt nie sądzi, że wymaże genealogie większości innych grup. Czy możemy oczekiwać odkrycia, że w rzeczywistości jesteśmy bliżej spokrewnieni z gibonami niż z szympansami, a ta prawda była przesłonięta masywnym horyzontalnym transferem genów z mięsa upolowanego w buszu? Nie oczekujcie olbrzymich zmian w genealogii życia, jaką już zestawiliśmy na podstawie danych molekularnych."


Kilku z nas zirytowała ta podburzająca okładka i napisaliśmy list do redaktora naczelnego “New Scientist”:

Darwin miał rację
Opublikowane 18 lutego 2009
Daniel Dennett, Jerry Coyne, Richard Dawkins i Paul Myers


Co wam do głowy przyszło, żeby wyprodukować tę krzykliwą okładkę z oznajmieniem, że „Darwin nie miał racji” (24 stycznia)?


Po pierwsze, jest to fałszywe, a po drugie, podburzające. Jak z pewnością wiecie, wielu czytelników uzna, że ta okładka nie mówi o Darwinie, ale o ewolucji.


Nic w artykule nie pokazuje, że koncepcja drzewa życia jest niesolidna; tylko tyle, że jest bardziej skomplikowana niż zdawano sobie z tego sprawę przed nastaniem genetyki molekularnej. Nadal jest prawdą, że całe życie powstało z „kilku form lub… jednej”, jak pisał Darwin w O powstawaniu gatunków. Nadal prawdą jest, że zróżnicowało się przez dziedziczenie z modyfikacjami drogą doboru naturalnego i innych czynników.


Oczywiście, że istnieje drzewo; po prostu bardziej przypomina banian niż dąb ze swoim jednokomórkowym organizmem jako podstawą. Problem horyzontalnego transferu genów w większości niebakteryjnych gatunków nie jest wystarczająco poważny, by przesłonić gałęzie, jakie znajdujemy sekwencjonując DNA.


Towarzyszący artykuł redakcyjny czyni jasnym, że wiecie doskonale, że wasza okładka dała kreacjonistom złotą okazję do wprowadzania w błąd zarządów szkół, uczniów i studentów, i ogólnie społeczeństwa w sprawie statusu biologii ewolucyjnej. Istotnie, w kilka godzin po publikacji członkowie Zarządu Edukacji stanu Teksas cytowali artykuł jako dowód, że nauczyciele muszą nauczać inspirowanej przez kreacjonizm „słabości ewolucji”, twierdząc, że „drzewo życia Darwina jest błędne”.


Stworzyliście wiele dodatkowych, nieprzyjemnych zajęć naukowcom, których prace powinniście wyjaśniać społeczeństwu. Musimy teraz próbować skorygować całe błędne rozumienie, jakie zrodziła wasza okładka.

Obecnie pismo zrewidowało nieco swój pogląd. W najnowszym numerze, który naświetla ewolucję, “New Scientist” dumnie oznajmia, że “DARWIN MIAŁ RACJĘ”.A tutaj jest ich nowe ujęcie sprawy:

Darwin miał rację        

New Scientist

23 września 2020


Teoria ewolucji jest jednym z największych osiągnięć ludzkiego umysłu. Niektórzy mogą argumentować, że największym, chociaż teoria kwantowa lub względności także mają swoich orędowników. W naukach biologicznych jednak jest niezrównana. Jest wielką, jednoczącą teorią życia.


Jest także teorią w najprawdziwszym sensie tego słowa znaczeniu: jest wzajemnie zazębiającym się i spójnym systemem empirycznych obserwacji i dających się testować hipotez, która nigdy nie zawiodła w obliczu badań. Nie odkryto niczego, co falsyfikowałoby jakąkolwiek jej część, mimo wytężonych starań jej zagorzałych krytyków. Wszystko w niej sprawdza się.


Niemniej powinniśmy oprzeć się pokusie uznania, że ewolucja jest wyryta na kamiennych tablicach. Radykalne, ale nieodparte idee przedstawione przez Charlesa Darwina i Alfreda Russel Wallace’a w 1859 roku pozostają trzonem teorii, niemniej nieustannie kooptowała nową wiedzę. Najbardziej widoczne było to mniej więcej sto lat temu, kiedy nowa nauka genetyki zlała się z doborem naturalnym, by stworzyć to, co zyskało nazwę „nowoczesnej syntezy”.


Dzisiaj jesteśmy chyba pośrodku kolejnego unowocześniania. Odkrycia biologii rozwojowej, epigenetyki i inne z ostatnich 30 lat muszą dostać się pod skrzydła ewolucji. Jak pokazuje nasz specjalny raport na stronie 38, w znacznej mierze zrobiły to. Tylko z perspektywy czasu będzie można ocenić, czy to, co wyłoni się, jest Ewolucją 3.0, czy jedynie Nowoczesną Syntezą 1.1. Jeśli nic innego, ożywiona działalność jest dowodem, że ewolucja – a więc nauki biologiczne – tętni życiem i nadal jest w kwiecie wieku.


Ewolucja osiągnęła także coś, co jest może ważniejsze: pożegnała swoich zagorzałych krytyków z wojen kulturowych. Dziesięć lat temu była na frontowej linii wojny, atakowana przez kreacjonizm i jego pseudonaukowe alter ego, inteligentny projekt. Te głosy na ogół ucichły, zmęczone cierpliwym głosem rozumu.


Niestety, pozostaje to izolowanym zwycięstwem w szerszej antynaukowej wojnie kulturowej. Pokazuje jednak, że zwycięstwa nie są niemożliwe. Ewolucja zwyciężyła, bo jest prawdą. W końcu prawda zwycięży.

No cóż, jest to nieco zakłamane, bo ich stwierdzenie, że “Nie odkryto niczego, co falsyfikowałoby jakąkolwiek część [teorii Darwina]”, jest sprzeczne z ich twierdzeniem z 2009 roku, że “Darwin nie miał racji”. W rzeczywistości rozgałęzianie się drzewa życia (i odwrotność tego – patrzenie wstecz, by zrozumieć, że wszystkie gatunki mają wspólnych przodków) jest jednym z szczytowych osiągnięć teorii Darwina.


Jest wiele części domniemanego “unowocześnienia” ewolucji przez “New Scientist” i zajmę się nimi jutro. Oczywiście, teoria bardzo zmieniła się od 1859 roku: nie mieliśmy sensownego zapisu kopalnego i nie wiedzieliśmy niczego o genetyce, Ale to pismo wychwala wiele modnych „unowocześnień”, które okazały się jedynie dodatkami do Nowoczesnej Syntezy teorii ewolucji zaakceptowanymi w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Te, na które mamy dowody, istotnie mieszczą się pod skrzydłami ewolucji (np. horyzontalny transfer genów, który można uważać za radykalny rodzaj mutacji, ale który nie wymazuje drzewa życia), a więc są częścią Nowoczesnej Syntezy1.1, nie zaś Ewolucji 3.0. Kilka innych zachwalanych „unowocześnień” (np. genetyczna asymilacja nabytych cech, twierdzenie, że gatunki nie istnieją) są albo nieważne, wieloznaczne, albo fałszywe.


Kilkoma z tych unowocześnień zajmę się jutro.


New Scientist: Darwin wasn’t wrong after all

Why Evolution Is True, 24 września 2020

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem książki "Faith vs Fakt". Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.
 

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1327 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk