Prawda

Niedziela, 14 sierpnia 2022 - 17:02

« Poprzedni Następny »


Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 1. Genetyczna plastyczność

 


Jerry A. Coyne 2020-10-03


Jak pisałem wczoraj, “New Scientist” ma specjalny numer o ewolucji, na który składa się ich przyznanie, że jednak Darwin miał rację, wraz ze “specjalnym artykułem” tak opisanym:

Nasza nowoczesna koncepcja ewolucji zaczęła się od Charlesa Darwina i jego tezy o doborze naturalnym – “przetrwaniu najlepiej przystosowanych” – by wyjaśnić, dlaczego pewne osobniki rozkwitają, podczas gdy innym nie udaje się pozostawić dziedzictwa. Potem przyszła genetyka, by wyjaśnić leżący u podstaw mechanizm: zmiany w organizmie spowodowane przez losowe mutacje genów. Obecnie ten obraz zmienia się raz jeszcze, kiedy odkrycia w genetyce, epigenetyce, biologii rozwojowej i innych dziedzinach przydają nowej złożoności i bogactwa naszej największej teorii przyrody. Więcej znajdziesz w tym 12-stronicowym specjalnym artykule.

Artykuł, którego nie można przeczytać on line, składa się z 13 ponumerowanych naukowych obszarów, które rzekomo skłaniają do rewizji nowoczesnej teorii ewolucji. Nie zamierzam zajmować się nimi wszystkimi, bo już to zrobiłem o wielu tych modnych dziedzinach, włącznie z epigenetyką i konstrukcją nisz, ale wybiorę kilka z tych tematów, które są, moim zdaniem, wyolbrzymione lub błędnie przedstawione. Czytelnikom, którzy powiedzieli, że “New Scientist” nie jest takim złym pismem, odpowiadam: “No cóż, przynajmniej to, co piszą o ewolucji, jest okropne, co widzisz, jeśli wiesz coś o nowoczesnej biologii ewolucyjnej”.


To prawda, chwilami w artykule są puste słowa nawiązujące do faktu, że są to dziedziny “kontrowersyjne”, ale odnosi się wrażenie, że biologia ewolucyjna obfituje nie tylko w nowe pomysły, ale w nowe pomysły, które są niedarwinowskie i zapowiadają radykalną rewizję teorii. Problem polega na tym, że te nowe obszary albo są błędnie prezentowane, albo nie stanowią zmiany teorii ewolucyjnej. W rzeczywistości, żadna z nich nie robi nic więcej poza włożeniem nowego kaczątka pod skrzydło darwinizmu, a żadna z nich nie zastępuje kaczki-matki.


Dzisiejszym celem jest GENETYCZNA PLASTYCZNOŚĆ, pierwsza, rzekomo “nowa” dziedzina biologii ewolucyjnej Opisana jest pod zachęcającym tytułem “Genes Aren’t Destiny” [Geny nie są przeznaczeniem].


Moją pierwszą odpowiedzią jest, że wiemy o genetycznej plastyczności od ponad stulecia. Cofnijmy się jednak: czym jest genetyczna plastyczność?


To proste: jest to obserwacja, że dla wielu genów ich ekspresja zależy od środowiska, w którym rozwija się lub którego doświadcza organizm je posiadający (a więc i same geny). Istnieją niezliczone przykłady. Dla jednych genów są trwałe skutki, zależnie od środowiska podczas wzrostu organizmu. Jednym przykładem, którego wraz z dwoma kolegami użyłem w eksperymencie dotyczącym temperatur, jakie muszki doświadczają w naturze, jest zmutowany allel białej krwi, który wpływa na kolor oczu. Ekspresja mutacji jest wrażliwa na temperaturę w krótkich okresie, kiedy tworzy się kolor oka w stadium poczwarki. Jeśli temperatura jest wysoka, oko może być bardzo jasno żółte, a nawet białe, ale jeśli temperatura jest niższa, oko jest ciemniejsze aż do ciemno fioletowego. Po tym wrażliwym okresie kolor oka pozostaje taki sam przez całe życie muszki. Mówi się, że kolor jest „plastyczny pod względem temperatury”.


Podobnie, jeśli nie dostajesz wystarczająco dużo pokarmu jako dziecko, będziesz zawsze mały po okresie dojrzewania. Jest tak dlatego, że geny, które stymulują “wzrost” są wrażliwe na odżywienie otrzymywane przez organizm, czyniąc “wzrost człowieka” plastyczną cechą. Jest mnóstwo genów, które są plastyczne na podobne sposoby; właściwie wiem o bardzo niewielu genach, na których ekspresję nie wpływa środowisko (może geny na polidaktylię u ludzi i kotów są tego przykładami).  


Niektóre geny mogą zmieniać ekspresję podczas życia organizmu. Koty dostają gęstsze futro na zimę i wracają do krótszego futra latem: geny produkujące włosy są odwracalnie plastyczne na temperaturę. Zając amerykański jest biały zimą i brązowy latem, odwracalny wypadek wrażliwości genów pigmentu na temperaturę.


Faktem jest, że od nastania genetyki mendlowskiej na początku XX wieku genetycy rozumieli plastyczność genów i cechy, do których daje wkład. Nazywało się to wówczas “zmienną ekspresywnością” lub “zmienną penetracją” genów, zależnie od środowiska. (Biała krew została opisana w 1945 roku.) Idea plastyczności wcale nie jest nowa i była zawarta w założycielskich pracach Nowoczesnej Syntezy Ewolucyjnej w latach 1930. i 1940. Była integralną częścią naszego nowoczesnego poglądu na rozwój, gdzie od dawna uznawano, że niemal żadne cechy nie są produkowane jako niezmienne przez geny działające niezależnie od środowiska, zaś ekspresja większości genów i cech odbywa się w interakcji między genami i środowiskiem.


Daję to wprowadzenie, ponieważ “New Scientist” w punkcie 1 swojej litanii udaje, że ta idea jest czymś nowym i podniecającym. W rzeczywistości, mówią powołując się na Projekt Odczytania Ludzkiego Genomu, że dopiero teraz rozumiemy, że ten rodzaj interakcji obala genetyczny determinizm:  

Im więcej dowiadujemy się o genetyce, tym jaśniejsze staje się, że “genetyczny determinizm” – myśl, że geny i tylko geny wyznaczają nasz los – jest mitem. Dany zestaw genów ma potencjał stworzenia rozmaitości dających się obserwować cech, znanych jako fenotyp, zależnie od środowiska.  Arktyczny lis zmienia kolor futra wraz z porą roku. Obecność drapieżnika powoduje, że pchle wodnej, Daphnia longicephala, wyrasta ochronny hełm i kolce.


Moc elastyczności


Także zmiany w społecznym środowisku mogą wywołać zmianę. U osy klecanki rdzaworożnej (Polistes dominula), na przykład, kiedy umiera królowa-matka, najstarsza robotnica przekształca się w nową królową. Ale nie ona jedna reaguje.  Seirian Sumner z University College London i jej koledzy odkryli, że śmierć królowej powoduje tymczasowe zmiany w ekspresji genów wszystkich robotnic, jak gdyby genetycznie przepychały się do sukcesji. Ta elastyczność jest kluczem do przetrwania gniazda i gatunku, mówi  Sumner.


Moc genetycznej plastyczności można zobaczyć u skromnej dziwuszki ogrodowej. W ciągu ostatnich 50 lat skolonizowała wschodnią połowę Ameryki Północnej, przenosząc się do habitatów od lasów sosnowych w pobliżu granicy z Kanadą do moczarów w Zatoce Meksykańskiej. Leżąca u podstaw plastyczność rozwojowa dziwuszki dostarczyła surowca, z którego wyewoluowały nowe cechy, włącznie z wieloma nowymi ubarwieniami i innymi cechami fizycznymi i behawioralnymi, mówi David Pfennig z University of North Carolina at Chapel Hill. “Przestańcie myśleć o tym jako pochodzące z genów albo ze środowiska, bo jest to połączenie jednego i drugiego” – powiedział.

To jest wszystko, co napisała (autorką tego punktu jest Carrie Arnold).


Zauważmy, że pewna plastyczność, jak wzrost włosów ssaków podczas zimy i kolor futra zająca amerykańskiego, wyewoluowała: zmienność genów w nowym środowisku jest zjawiskiem adaptacyjnym (tworząc więcej ciepła w zimie i lepszy kamuflaż zimą). Plastyczność nie zawsze jest daną i wrodzoną cechą genów, ale w wielu wypadkach wyewoluowała, kiedy organizmy doświadczały różnych środowisk podczas ewolucyjnej historii swojego gatunku, czyniąc zmienność bardziej korzystną niż trwałość.


Ponadto, można rozumieć “genetyczny determinizm” na dwa sposoby, które zlewają się w artykule. Pierwszy, można go widzieć jako proporcje zmienności jednej cechy organizmu w jednej populacji organizmów, spowodowanej zmiennością w genetycznym wyposażeniu osobników. Proporcja zmienności wśród osobników w populacji spowodowana zmiennością ich genów nazywa się odziedziczalnością tej cechy i waha się od 0% do 100%.  Na przykład, u ludzi odziedziczalność wzrostu w wielu populacjach wynosi około 80%, co znaczy, że około 80% różnic we wzroście u ludzi, jakie widzimy w danej populacji jest spowodowana zmiennością genów. To nie znaczy, że środowisko nie może wpłynąć na sam wzrost, bo ewidentnie może (użyłem powyżej przykładu odżywiania). W istniejących jednak w populacji warunkach można uznać odziedziczalność za indeks genetycznego determinizmu w danej populacji w istniejącym środowisku.


Można jednak także rozumieć genetyczny determinizm jako stopień, do jakiego na ekspresję genu w osobniku wpływa środowisko. Jeśli to rozumieją autorzy artykułu (a sądzę, że tak jest), to istotnie plastyczność pokazuje, że geny nie są wszystkim, co określa daną cechę.


Ważna rzeczą jest jednak to, co powiedziałem powyżej: TO WCALE NIE JEST NOWE! Jest albo ignorancją, albo zakłamaniem ze strony “New Scientist” udawanie, że genetyczna plastyczność jest zarówno niedawnym odkryciem, jak takim, który rewiduje neodarwinizm. Genetyczną plastyczność uznawano na długo zanim został sformułowany neodarwinizm w latach 1930. jako fuzję genetyki, historii przyrody i ewolucji, ponieważ genetyczna plastyczność jest znana od bardzo wczesnych dni genetyki – niemal od ponownego odkrycia prac Mendla w 1900 roku.


Tak więc, jeśli jesteście wystarczającymi masochistami, by przeczytać cały artykuł w “New Scientist”, możecie pójść dalej, kiedy dotrzecie do punktu 1; niczego tam nie ma. Jest to niemal tak, jakby autorzy natarczywie zachwalali twierdzenie że idea doboru naturalnego (która naprawdę nie była szeroko akceptowana do lat 1920.) była nowym i podniecającym dodatkiem do darwinizmu.


The intellectual vacuity of New Scientist’s evolution issue: 1 Genetic plasticity

Why Evolution Is True, 26 września 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1327 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk