Prawda

Sobota, 24 października 2020 - 13:18

« Poprzedni Następny »


Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 1. Genetyczna plastyczność

 


Jerry A. Coyne 2020-10-03


Jak pisałem wczoraj, “New Scientist” ma specjalny numer o ewolucji, na który składa się ich przyznanie, że jednak Darwin miał rację, wraz ze “specjalnym artykułem” tak opisanym:

Nasza nowoczesna koncepcja ewolucji zaczęła się od Charlesa Darwina i jego tezy o doborze naturalnym – “przetrwaniu najlepiej przystosowanych” – by wyjaśnić, dlaczego pewne osobniki rozkwitają, podczas gdy innym nie udaje się pozostawić dziedzictwa. Potem przyszła genetyka, by wyjaśnić leżący u podstaw mechanizm: zmiany w organizmie spowodowane przez losowe mutacje genów. Obecnie ten obraz zmienia się raz jeszcze, kiedy odkrycia w genetyce, epigenetyce, biologii rozwojowej i innych dziedzinach przydają nowej złożoności i bogactwa naszej największej teorii przyrody. Więcej znajdziesz w tym 12-stronicowym specjalnym artykule.

Artykuł, którego nie można przeczytać on line, składa się z 13 ponumerowanych naukowych obszarów, które rzekomo skłaniają do rewizji nowoczesnej teorii ewolucji. Nie zamierzam zajmować się nimi wszystkimi, bo już to zrobiłem o wielu tych modnych dziedzinach, włącznie z epigenetyką i konstrukcją nisz, ale wybiorę kilka z tych tematów, które są, moim zdaniem, wyolbrzymione lub błędnie przedstawione. Czytelnikom, którzy powiedzieli, że “New Scientist” nie jest takim złym pismem, odpowiadam: “No cóż, przynajmniej to, co piszą o ewolucji, jest okropne, co widzisz, jeśli wiesz coś o nowoczesnej biologii ewolucyjnej”.


To prawda, chwilami w artykule są puste słowa nawiązujące do faktu, że są to dziedziny “kontrowersyjne”, ale odnosi się wrażenie, że biologia ewolucyjna obfituje nie tylko w nowe pomysły, ale w nowe pomysły, które są niedarwinowskie i zapowiadają radykalną rewizję teorii. Problem polega na tym, że te nowe obszary albo są błędnie prezentowane, albo nie stanowią zmiany teorii ewolucyjnej. W rzeczywistości, żadna z nich nie robi nic więcej poza włożeniem nowego kaczątka pod skrzydło darwinizmu, a żadna z nich nie zastępuje kaczki-matki.


Dzisiejszym celem jest GENETYCZNA PLASTYCZNOŚĆ, pierwsza, rzekomo “nowa” dziedzina biologii ewolucyjnej Opisana jest pod zachęcającym tytułem “Genes Aren’t Destiny” [Geny nie są przeznaczeniem].


Moją pierwszą odpowiedzią jest, że wiemy o genetycznej plastyczności od ponad stulecia. Cofnijmy się jednak: czym jest genetyczna plastyczność?


To proste: jest to obserwacja, że dla wielu genów ich ekspresja zależy od środowiska, w którym rozwija się lub którego doświadcza organizm je posiadający (a więc i same geny). Istnieją niezliczone przykłady. Dla jednych genów są trwałe skutki, zależnie od środowiska podczas wzrostu organizmu. Jednym przykładem, którego wraz z dwoma kolegami użyłem w eksperymencie dotyczącym temperatur, jakie muszki doświadczają w naturze, jest zmutowany allel białej krwi, który wpływa na kolor oczu. Ekspresja mutacji jest wrażliwa na temperaturę w krótkich okresie, kiedy tworzy się kolor oka w stadium poczwarki. Jeśli temperatura jest wysoka, oko może być bardzo jasno żółte, a nawet białe, ale jeśli temperatura jest niższa, oko jest ciemniejsze aż do ciemno fioletowego. Po tym wrażliwym okresie kolor oka pozostaje taki sam przez całe życie muszki. Mówi się, że kolor jest „plastyczny pod względem temperatury”.


Podobnie, jeśli nie dostajesz wystarczająco dużo pokarmu jako dziecko, będziesz zawsze mały po okresie dojrzewania. Jest tak dlatego, że geny, które stymulują “wzrost” są wrażliwe na odżywienie otrzymywane przez organizm, czyniąc “wzrost człowieka” plastyczną cechą. Jest mnóstwo genów, które są plastyczne na podobne sposoby; właściwie wiem o bardzo niewielu genach, na których ekspresję nie wpływa środowisko (może geny na polidaktylię u ludzi i kotów są tego przykładami).  


Niektóre geny mogą zmieniać ekspresję podczas życia organizmu. Koty dostają gęstsze futro na zimę i wracają do krótszego futra latem: geny produkujące włosy są odwracalnie plastyczne na temperaturę. Zając amerykański jest biały zimą i brązowy latem, odwracalny wypadek wrażliwości genów pigmentu na temperaturę.


Faktem jest, że od nastania genetyki mendlowskiej na początku XX wieku genetycy rozumieli plastyczność genów i cechy, do których daje wkład. Nazywało się to wówczas “zmienną ekspresywnością” lub “zmienną penetracją” genów, zależnie od środowiska. (Biała krew została opisana w 1945 roku.) Idea plastyczności wcale nie jest nowa i była zawarta w założycielskich pracach Nowoczesnej Syntezy Ewolucyjnej w latach 1930. i 1940. Była integralną częścią naszego nowoczesnego poglądu na rozwój, gdzie od dawna uznawano, że niemal żadne cechy nie są produkowane jako niezmienne przez geny działające niezależnie od środowiska, zaś ekspresja większości genów i cech odbywa się w interakcji między genami i środowiskiem.


Daję to wprowadzenie, ponieważ “New Scientist” w punkcie 1 swojej litanii udaje, że ta idea jest czymś nowym i podniecającym. W rzeczywistości, mówią powołując się na Projekt Odczytania Ludzkiego Genomu, że dopiero teraz rozumiemy, że ten rodzaj interakcji obala genetyczny determinizm:  

Im więcej dowiadujemy się o genetyce, tym jaśniejsze staje się, że “genetyczny determinizm” – myśl, że geny i tylko geny wyznaczają nasz los – jest mitem. Dany zestaw genów ma potencjał stworzenia rozmaitości dających się obserwować cech, znanych jako fenotyp, zależnie od środowiska.  Arktyczny lis zmienia kolor futra wraz z porą roku. Obecność drapieżnika powoduje, że pchle wodnej, Daphnia longicephala, wyrasta ochronny hełm i kolce.


Moc elastyczności


Także zmiany w społecznym środowisku mogą wywołać zmianę. U osy klecanki rdzaworożnej (Polistes dominula), na przykład, kiedy umiera królowa-matka, najstarsza robotnica przekształca się w nową królową. Ale nie ona jedna reaguje.  Seirian Sumner z University College London i jej koledzy odkryli, że śmierć królowej powoduje tymczasowe zmiany w ekspresji genów wszystkich robotnic, jak gdyby genetycznie przepychały się do sukcesji. Ta elastyczność jest kluczem do przetrwania gniazda i gatunku, mówi  Sumner.


Moc genetycznej plastyczności można zobaczyć u skromnej dziwuszki ogrodowej. W ciągu ostatnich 50 lat skolonizowała wschodnią połowę Ameryki Północnej, przenosząc się do habitatów od lasów sosnowych w pobliżu granicy z Kanadą do moczarów w Zatoce Meksykańskiej. Leżąca u podstaw plastyczność rozwojowa dziwuszki dostarczyła surowca, z którego wyewoluowały nowe cechy, włącznie z wieloma nowymi ubarwieniami i innymi cechami fizycznymi i behawioralnymi, mówi David Pfennig z University of North Carolina at Chapel Hill. “Przestańcie myśleć o tym jako pochodzące z genów albo ze środowiska, bo jest to połączenie jednego i drugiego” – powiedział.

To jest wszystko, co napisała (autorką tego punktu jest Carrie Arnold).


Zauważmy, że pewna plastyczność, jak wzrost włosów ssaków podczas zimy i kolor futra zająca amerykańskiego, wyewoluowała: zmienność genów w nowym środowisku jest zjawiskiem adaptacyjnym (tworząc więcej ciepła w zimie i lepszy kamuflaż zimą). Plastyczność nie zawsze jest daną i wrodzoną cechą genów, ale w wielu wypadkach wyewoluowała, kiedy organizmy doświadczały różnych środowisk podczas ewolucyjnej historii swojego gatunku, czyniąc zmienność bardziej korzystną niż trwałość.


Ponadto, można rozumieć “genetyczny determinizm” na dwa sposoby, które zlewają się w artykule. Pierwszy, można go widzieć jako proporcje zmienności jednej cechy organizmu w jednej populacji organizmów, spowodowanej zmiennością w genetycznym wyposażeniu osobników. Proporcja zmienności wśród osobników w populacji spowodowana zmiennością ich genów nazywa się odziedziczalnością tej cechy i waha się od 0% do 100%.  Na przykład, u ludzi odziedziczalność wzrostu w wielu populacjach wynosi około 80%, co znaczy, że około 80% różnic we wzroście u ludzi, jakie widzimy w danej populacji jest spowodowana zmiennością genów. To nie znaczy, że środowisko nie może wpłynąć na sam wzrost, bo ewidentnie może (użyłem powyżej przykładu odżywiania). W istniejących jednak w populacji warunkach można uznać odziedziczalność za indeks genetycznego determinizmu w danej populacji w istniejącym środowisku.


Można jednak także rozumieć genetyczny determinizm jako stopień, do jakiego na ekspresję genu w osobniku wpływa środowisko. Jeśli to rozumieją autorzy artykułu (a sądzę, że tak jest), to istotnie plastyczność pokazuje, że geny nie są wszystkim, co określa daną cechę.


Ważna rzeczą jest jednak to, co powiedziałem powyżej: TO WCALE NIE JEST NOWE! Jest albo ignorancją, albo zakłamaniem ze strony “New Scientist” udawanie, że genetyczna plastyczność jest zarówno niedawnym odkryciem, jak takim, który rewiduje neodarwinizm. Genetyczną plastyczność uznawano na długo zanim został sformułowany neodarwinizm w latach 1930. jako fuzję genetyki, historii przyrody i ewolucji, ponieważ genetyczna plastyczność jest znana od bardzo wczesnych dni genetyki – niemal od ponownego odkrycia prac Mendla w 1900 roku.


Tak więc, jeśli jesteście wystarczającymi masochistami, by przeczytać cały artykuł w “New Scientist”, możecie pójść dalej, kiedy dotrzecie do punktu 1; niczego tam nie ma. Jest to niemal tak, jakby autorzy natarczywie zachwalali twierdzenie że idea doboru naturalnego (która naprawdę nie była szeroko akceptowana do lat 1920.) była nowym i podniecającym dodatkiem do darwinizmu.


The intellectual vacuity of New Scientist’s evolution issue: 1 Genetic plasticity

Why Evolution Is True, 26 września 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1164 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Zakład Simon-Ehrlich po 40 latach   Gale L. Pooley   2020-10-23
Używające narzędzi mrówki budują struktury, by spijać roztwór cukru w pojemnikach, nie topiąc się   Coyne   2020-10-22
Czego pandemia nauczyła nas o nauce?   Ridley   2020-10-19
Przeddarwinowscy “darwiniści”   Berry   2020-10-16
Covid 19 może przejmować kontrolę nad receptorami bólu, uśmierzając ból i podnosząc szerzenie się choroby: możliwy rezultat doboru naturalnego   Coyne   2020-10-15
Znowu wrzawa, że “teoria ewolucji wywrócona”, ale jak zwykle, robią z igły widły   Coyne   2020-10-13
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 4. Rzekome znaczenie dryfu genetycznego w ewolucji   Coyne   2020-10-09
Chromosomy Y ludzi, neandertalczyków i denisowian   Novella   2020-10-08
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 3. Rzekome znaczenie epigenetyki w ewolucji   Coyne   2020-10-07
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 2. Rzekome nieistnienie gatunków   Coyne   2020-10-05
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 1. Genetyczna plastyczność    Coyne   2020-10-03
“New Scientist”: Darwin jednak miał rację    Coyne   2020-10-01
Uprawy GMO i wzrost plonów   Novella   2020-09-28
Książka o psychologii ewolucyjnej, która pokazuje wartość tej dziedziny – ale nie wartość memów   Coyne   2020-09-22
Przyjemności seksu i jagód   Ridley   2020-09-18
Czy można falsyfikować naukowe teorie? Naukowiec odpowiada, że “nie”   Coyne   2020-09-12
Naukowe pismo “Nature” przystaje do Przebudzonych twierdząc, że zarówno płeć, jak gender są niebinarne   Coyne   2020-09-09
Wybór ostatecznej wolności   Witkowski   2020-09-07
Polio zlikwidowane w Afryce   Novella   2020-09-05
Czy wyrazy ludzkiej twarzy są uniwersalne w okazywaniu emocji?   Coyne   2020-09-02
Barwny erudyta J.B.S. Haldane   Coyne   2020-08-28
Modelowanie zbijania się pingwinów cesarskich w gromadę: każdy dostaje równie dużo ciepła   Coyne   2020-08-25
Jak algorytmy wpływają na twoje życie   Novella   2020-08-24
Z okazji dziewięćdziesiątych urodzin Thomasa Sowella   Jacoby   2020-08-22
Prawdziwie długa szyja: 6-metrowy wodny gad z triasu z szyją długości 2,7 metra   Coyne   2020-08-19
Wątrobiane duszki   Novella   2020-08-17
Rozrzedzanie krwi bez groźby krwawienia   Novella   2020-08-14
Nowy raport: Bakteria po stu milionach lat nadal żywa!   Coyne   2020-08-08
Modlitwa to nie jest lekarstwo   Nowella   2020-08-07
Maleńki, 10-centymetrowy dinosaur, który zjadał owady   Coyne   2020-08-06
Piękny skoczek, który upodabnia się do mrówki   Coyne   2020-08-03
Urodziny Rosalind Franklin!   Cobb   2020-07-31
Kondor wielki: ptak, który rzadko kiedy macha skrzydłami   Coyne   2020-07-28
Czy ludzie byli w Nowym Świecie ponad 30 tysięcy lat temu?   Coyne   2020-07-26
Oszaleć na punkcie nietoperzy w czasach korony i politykierstwa   Collins   2020-07-25
Dwa gatunki dały zdolną do życia hybrydę, mimo że rozeszły się 150 milionów lat temu   Coyne   2020-07-23
Niccolo Tartaglia jego tajemnica   Jacoby   2020-07-20
Akcja afirmatywna w wieloetnicznym narodzie   Hyams   2020-07-17
Dekolonizacja ewolucji (i Darwina) była nieunikniona   Coyne   2020-07-15
Filtr mózgu (czyli czego nie widzimy)   Novella   2020-07-14
Homeopatia jest bezwartościowa a czasami szkodliwa   Novella   2020-07-10
Pięć błędnych wyobrażeń o ewolucji: jedno jest wątpliwe, jedno niesłuszne   Coyne   2020-07-08
Wiecznie kurczący się tranzystor i wynalezienie Google   Ridley   2020-07-06
Postmodernizm: filozofia, która stoi za naszymi wojnami kulturowymi i postępującym nihilizmem   Hill   2020-07-02
Bodźce do innowacji w końcu pokonają COVID-19   Ridley   2020-06-27
Maleńkie stworzenia morskie budują olbrzymie, fantastyczne domy, by chronić się i zdobywać pokarm   Coyne   2020-06-25
Rośliny uprawne z edytowanym genomem pomagają farmerom i środowisku   Ridley   2020-06-20
Czy klucz do COVID można znaleźć w rosyjskiej pandemii?   Ridley   2020-06-18
Skąd więc wziął się ten wirus?   Ridley   2020-06-16
Nowe dane o tym, jak działają grzyby „mrówek zombie”   Coyne   2020-06-15
Czy brytyjski naukowy establishment popełnił największy błąd w historii?   Ridley   2020-06-13
Błysk światła w mroku   Sheagren   2020-06-12
Poczucie pewności napędza efekt potwierdzenia   Novella   2020-06-08
Czy możemy zobaczyć osobowość?   Novella   2020-06-05
Rozwiązanie dla obecnego kryzysu   Ridley   2020-06-02
Lokalizacja funkcji wykonawczych   Novella   2020-05-30
Przestańcie wierzyć w naukę   Greenfield   2020-05-28
Ewolucyjne korzenie sztuki   Koraszewski   2020-05-27
Innowacji nie można wymusić, ale można je zdławić   Ridley   2020-05-26
Stymulowanie kory wzrokowej   Novella   2020-05-23
Pora na telemedycynę   Novella   2020-05-19
Czy mrożącą krew w żyłach prawdą jest, że decyzja o zamknięciu społeczeństwa opierała się na luźnych matematycznych spekulacjach?   Ridley   2020-05-15
MMR jest bezpieczna i skuteczna   Novella   2020-05-14
Odporność stada na fakty   Koraszewski   2020-05-13
O COVID wiemy wszystko – i nie wiemy niczego   Ridley   2020-05-12
Nanotechnologia zastosowana do leczenia choroby Alzheimera   Novella   2020-05-11
COVID-19 – To są szkody   Novella   2020-05-05
Nadmiar teorii wszystkiego   Koraszewski   2020-05-04
Zawodnicy – i trudności – w wyścigu do wyleczenia COVID   Ridley   2020-04-30
Psychologia sprzeciwu wobec szczepień   Novella   2020-04-25
Prowokator czy prowokowany?   Witkowski   2020-04-24
Nauka on-line jest skuteczna   Novella   2020-04-23
Mądrość w pułapce autorytetu   Witkowski   2020-04-18
Znaleziono najstarszego “bilaterian”: odkryto podobne do robaka stworzenie wraz z jego skamieniałymi śladami   Coyne   2020-04-16
Nietoperze i pandemia   Ridley   2020-04-14
Pandemia ludzkiej głupoty   Novella   2020-04-12
W miarę postępu badań natura naszego wroga staje się coraz wyraźniejsza   Ridley   2020-04-04
Wzmacnianie układu odpornościowego podczas pandemii   Novella   2020-04-02
Dlaczego ten wirus inaczej dotyka pokolenia?   Ridley   2020-03-30
Czaszka maleńkiego dinozaura/ptaka znaleziona w bursztynie   Coyne   2020-03-27
Szczepionka na koronawirusa nie przybędzie szybko   Ridley   2020-03-25
Niebawem dowiemy się jak solidna jest nasza cywilizacja   Ridley   2020-03-23
Żywotność wirusa Covid-19 na różnych powierzchniach (rada: używaj rękawiczek, kiedy odbierasz paczki i nie otwieraj ich przez 24 godziny)   Coyne   2020-03-21
Dzień był krótszy 70 milionów lat temu   Novella   2020-03-20
Jak często powstają ptasie hybrydy?   Coyne   2020-03-18
Mózgi noworodków   Novella   2020-03-16
Twierdzenie o białku i DNA dinozaurów   Novella   2020-03-10
Porażka jest stałym elementem pracy naukowca   Konrad Bocian   2020-03-07
Jak myśleć o naszych problemach   Tupy   2020-03-03
Dlaczego tak wiele nowych wirusów pochodzi od nietoperzy?   Ridley   2020-02-29
Odkrycie antybiotyku przez AI   Novella   2020-02-27
Wizyta w Andach u łysek rogatych   Lyon   2020-02-26
Zioła nie pomagają na utratę wagi   Novella   2020-02-25
Dawkins pisze tweeta   Coyne   2020-02-24
W obronie binarności płci u ludzi   Coyne   2020-02-21
Nie palmy pieniędzy na ołtarzu zielonej manii   Lomborg   2020-02-20
Więcej dowodów ewolucji: końskie zarodki zaczynają tworzyć pięć palców, a cztery zawiązki znikają   Coyne   2020-02-18
Homeopatyczny rentgen   Novella   2020-02-14
Różnice płci w wyborze zabawek: chłopcy bawią się chłopięcymi zabawkami, dziewczynki dziewczęcymi zabawkami   Coyne   2020-02-13
Śmiertelność z powodu raka nadal spada wbrew twierdzeniom szarlatanów     2020-02-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk