Prawda

Wtorek, 7 grudnia 2021 - 12:48

« Poprzedni Następny »


Kolejny gatunek wron używa narzędzi


Jerry Coyne 2016-10-06

Definicja “używania narzędzi” przez zwierzęta jest nieco kontrowersyjna, zależnie od tego, czy przedmiot zostaje modyfikowany zanim jest użyty jako narzędzie. Na liście zwierzęcego używania narzędzi Wikipedia podaje szeroko używaną definicję, zaproponowaną przez Shumakera, Walkup i Becka w ich książce z 2011 r. Animal Tool Behavior: The Use and Manufacture of Tools by Animals:

“Zewnętrzne wykorzystanie luźnego lub dającego się manipulować przyczepionego obiektu w środowisku, by zmienić skuteczniej kształt, pozycję lub stan innego obiektu, innego organizmu lub samego użytkownika, kiedy użytkownik trzyma i manipuluje bezpośrednio narzędzie podczas lub przed użyciem i jest odpowiedzialny za prawidłowe i skuteczne nakierowanie narzędzia”.


I, według artykułu z Wikipedii, używanie narzędzi odkryto w 33 rodzinach ptaków, włącznie z tymi (mam filmy wideo dla każdego przykładu):

Jest znacznie więcej przykładów, choć autorzy artykułu, jakim zajmujemy się dzisiaj, mówią, że “widomo tylko o garści gatunków ptaków, które używają narzędzi, żerując w naturze”. Prawdą jest, że dla niektórych ptaków „używanie narzędzi” było zaobserwowane tylko w niewoli, ale artykuł Wikipedii sugeruje, że użycie narzędzi w naturze jest widziane u znacznie więcej niż „garści” ptaków.


Nie jestem pewien jak ważne jest rozróżnienie “użycie w naturze” i “użycie w niewoli”; w obu wypadkach zwierzęta mogą albo mieć wdrukowane używanie narzędzi, albo mogą nauczyć się tego od innych osobników, które same do tego doszły. I niezależnie od tego czy dzieje się to w niewoli, czy na wolności, mówi nam coś o kreatywności i inteligencji zwierząt. Przypuszczam, że biologów bardziej interesuje „naturalne” zachowanie niż zachowanie w niewoli, być może dlatego, że jest możliwość uczenia się od ludzi zamiast od innych zwierząt. Ale biolodzy są znacznie bardziej zafascynowani tym, co dzieje się w stanie dzikim niż tym, co dzieje się w zoo. Dla rzeczy takich jak zachowania godowe ma to duże znaczenie, ale nie tak duże dla używania narzędzi.


Tak czy inaczej, każdy przykład używania narzędzi przez zwierzęta zyskuje uwagę, jak ten, opisany w nowym artykule w”Nature” przez Christiana Rutza i in. (link poniżej). Niestety, nie tylko to zachowanie widziane jest tylko w niewoli, ale może być widziane tylko w niewoli, bo gatunek, który go używa, wymarł na wolności. Chodzi o wronę ogorzałą, ‘Alalā (Corvus hawaiiensis), kiedyś rdzenną na Hawajach, ale wytępioną na wolności przez grabieże myszołowów, szczurów i dzikich kotów. Ptaki te żyją obecnie tylko w niewoli i są hodowane do możliwego wypuszczenia na wolność. Jest ich 109 w trzech obiektach hawajskich i jest jeden samotny osobnik pokazywany w San Diego Zoo Safari Park.


Tutaj jest ‘Alalā; to są przystojne ptaki, a jak to krukowate, są bardzo bystre:Autorzy zbadali 104 z istniejących 109 ptaków i odkryli, że 78% z nich spontanicznie używa narzędzi (głównie patyków) do sondowania, przebijania i podważania kawałków żywności umieszczonych w eksperymentalnym pniu, pełnym dziur i szczelin. Oto jak wygląda to zachowanie, a można je także zobaczyć na filmie tuż pod zdjęciami:


(Z artykułu): a. Ptaki używają narzędzi z patyków do wyciągnięcia pokarmu z eksperymentalnych pni
(Z artykułu): a. Ptaki używają narzędzi z patyków do wyciągnięcia pokarmu z eksperymentalnych pni


Już wiedzieliśmy, że wrona brodata, Corvus moneduloides, nie tylko używa narzędzi, ale rozwiązuje wszelkiego rodzaju zagadki (patrz moje poprzednie posty tutaj, tutaj i tutaj), i mogą nawet mieć „teorię umysłu”. Wiadomo, że C. moneduloides używa narzędzi na wolności, ale nie można tego ustalić w wypadku ‘Alalā.


Obserwacja używania narzędzi wywołuje pięć pytań:


Jak wiele razy to zachowanie powstało wśród tych 108 wron w niewoli?
 Ponieważ są zamknięte w klatkach i trzymane razem (z zapisami ich historii) jako część programu hodowlanego, autorzy ustalili, że jeśli to zachowanie było wyuczone i kopiowane, mogło powstać między 1 a 8 razy. Zdaniem autorów było to więcej niż jeden raz, ponieważ „jest mało prawdopodobne, by pojedyncza ‘innowacja’ mogła wyjaśnić zaobserwowaną w całym gatunku kompetencję w posługiwaniu się narzędziami”. No cóż, można i tak, chociaż same dane nie świadczą na korzyść wielokrotnego powstawania tej innowacji.    


Czy jest to zachowanie nauczone od innych, czy też może zachowanie pojedynczych osobników? 
Zachowanie, nawet jeśli jest wyuczone od innych, musi zacząć się od jednego osobnika, a więc pytanie jest nieco mylące. Niemniej ma znaczenie dla pytania, jak wiele razy mogło “powstać” zarówno w niewoli, jak w stanie dzikim. (Ważniejszym pytaniem, a nie umiem znaleźć sposobu, w jaki można by na odpowiedzieć, jest to, czy istnieje per se skłonność genetyczna do używania narzędzi, czy też te ptaki po prostu uczą się szybko wszystkiego i wpadły na pomysł narzędzi jako wygodnego sposobu dobrania się do pokarmu.)  


W każdym razie autorzy zbadali siedem naiwnych wron, wychowanych w dwóch grupach, które nigdy nie widziały dorosłych, używających narzędzi. Wszystkie siedem zaczęły z czasem sondować dziury i szpary patykami, chociaż tylko pięciu w końcu się to udało. Są to jednak tylko dwa niezależne początki takiego zachowania, nie zaś pięć.


Czy to zachowanie zdarza się na wolności?
Tego, oczywiście, nie wiemy, ale autorzy argumentują, że kiedy ‘Alalā żyły na swobodzie, prawdopodobnie używały narzędzi. Opierają to na dwóch obserwacjach: że młode spontanicznie wpadły na pomysł używania patyków, by dostać się do żywności (dość przekonujące) i że używanie narzędzi można znaleźć u całego gatunku w niewoli (niezbyt przekonujące). Notują, że zanim gatunek wymarł na wolności w 2002 r., nie było żadnych obserwacji używania narzędzi przez dzikie osobniki, chociaż żerowały na gałęziach i pniach. Jak powiedziałem jednak, dla mnie obserwacja używania narzędzi jest fascynująca, niezależnie od tego, czy jest widziana w naturze.


Czy używanie narzędzi u wron brodatych i wron ogorzałych powstało niezależnie?
Niemal z pewnością tak,ponieważ ‘Alalā i wrony brodate są dalekimi krewnymi, a żaden gatunek pomiędzy nimi nie pokazuje tego zachowania. Jest więc nieprawdopodobne, że zostało odziedziczone od wspólnego przodka. Tutaj jest filogeneza pokazana w artykule wraz z mapą i kilkoma innymi ptakami używającymi narzędzi.Na koniec, dlaczego to zachowanie występuje tylko u tych dwóch gatunków wron? No cóż, wrony są bystre, a więc już mają skłonność do rozwijania takich zachowań, szczególnie biorąc pod uwagę ich niezwykłą zdolność do rozwiązywania skomplikowanych zagadek. Autorzy proponują następujące wyjaśnienie  używania narzędzi przez te dwa gatunki:

Możliwym bodźcem ekologicznym dla tych dwóch gatunków – jak również dla używających narzędzi kłowaczy kaktusowych – jest to, że wyewoluowały na odosobnionych wyspach tropikalnych (Fig. 1e powyżej), gdzie konkurencja o zdobycz jest zredukowana, a drapieżnicy nie stanowią wielkiego zagrożenia. Te warunki, które uprzednio uważano za sprzyjające zachowaniu używania narzędzi, mogą być różne w środowiskach wyspiarskich, ale przypuszczalnie są rzadsze w habitatach przylegających lądów, dostarczając możliwego wyjaśnienia uderzającej rzadkości ptasiego używania narzędzi.  

Drapieżnictwo nie wydaje mi się ważne i nie jest jasne, co autorzy mają na myśli: czy używanie patyków powoduje, że ptak bardziej naraża się na zjedzenie?  Ważniejszy wydaje się brak konkurencji, szczególnie dzięciołów, a nie ma ich na Galapagos, Nowej Kaledonii i Hawajach. Dzięcioły są skuteczniejsze w wydobywaniu zwierzyny niż te wrony (na przykład, dzięcioły nie muszą szukać narzędzia) i mogły wykonkurować wrony w polowaniu na owady w i na drzewach.  


To można przetestować, jeśli znajdzie się inne gatunki wron na wyspach, na których nie ma dzięciołów ani innych ptaków, które potrafią wydobywać pokarm z drzew bez narzędzi, ale wymagałoby to dużej próbki niespokrewnionych wron i nie wiem, czy mamy coś takiego. Tym co mamy, jest kolejny przykład użycia narzędzi przez ptaki i obserwację, że młode wrony mogą spontanicznie zacząć to robić. Nie wiem, czy zasługuje to na artykuł w „Nature”, chociaż z pewnością warte jest doniesienia. U podstaw całego rozgłosu leży fakt, że używanie narzędzi jest fascynujące dla ludzi, bo jesteśmy gatunkiem antropomorfizującym.


h/t: Nicole, Trevor Price

________

Rutz, C., B. C. Klump, L. Komarczyk, R. Leighton, J. Kramer, S. Wischnewski, S. Sugasawa, M. B. Morrissey, R. James, J. J. H. St Clair, R. A. Switzer, and B. M. Masuda. 2016. Discovery of species-wide tool use in the Hawaiian crow. Nature 537:403-407.


Another species of crow uses tools

Why Evolution Is True, 21 września 2016

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne


Profesor (emeritus) na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1250 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13
Czy znaleziono najstarszy dowód na istnienie zwierzęcia? Nowa gąbko-podobna skamieniałość liczy 890 milionów lat   Coyne   2021-08-11
Psy rozumieją ludzi   Novella   2021-08-06
Nowy start nauki o życiu w epoce genu   Ridley   2021-08-05
Użycie ognia przez homininy: przykład szybkiej ewolucji kulturowej?   Coyne   2021-08-04
Historia pandemii jest historią zaprzeczania   Jackoby   2021-07-27
Nieuchwytny neuron babci   Novella   2021-07-22
Cierpienie i pytanie, czy przestaniemy jeść mięso   Koraszewski   2021-07-14
Czy nadchodzi hydroponika?   Novella   2021-07-13
Raport Unii Europejskiej o glifosacie   Novella   2021-07-10
Dlaczego ideologii nie należy mieszać z nauką   Coyne   2021-06-30
Nagonka na Izrael grasuje w stowarzyszeniach nauk ścisłych, medycyny i edukacji   Chesler   2021-06-24
Szczęśliwi pracoholicy   Witkowski   2021-06-03
Propaganda w wykonaniu nauczycieli akademickich   Chesler   2021-06-02
Ewolucja wielokomórkowości   Novella   2021-05-07
Polityczna polaryzacja jest przesadzona   Novella   2021-05-04
Wrotki były kiedyś sztandarową grupą istot bez seksu, a teraz sądzi się, że ukradkiem odstawiają szybkie numerki   Coyne   2021-04-22
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Mayflower wyrusza w podróż raz jeszcze   Koraszewski   2021-04-19
Genetyczny przełącznik CRISPR   Novella   2021-04-16
Wielkie zdarzenie oksydacyjne   Novela   2021-04-09
Kiedy panika klimatyczna zlewa się z kulturą anulowania   Lomborg   2021-04-06
Czy wykształceni ludzie są bardziej antysemiccy?   Albert Cheng i Ian Kingsbury   2021-04-05
Nieoczekiwana historia i cudowny sukces szczepionek   Ridley   2021-03-31
Innowacja jest geograficznie zlokalizowanym i chwilowym zjawiskiem   Ridley   2021-03-29
Czy gąbki są najbliższymi krewnymi pozostałych zwierząt?   Coyne   2021-03-26
Kilka lekcji z rosyjskiej rewolucji. Jak kuszący radykalny nihilizm prowadzi do ekstremizmu   Geifman   2021-03-22
Wracamy do raju?   Łukaszewski   2021-03-18
Ślimakowi morskiemu odrasta tułów z odciętej głowy, czyli “autotomia z kleptoplastią”   Coyne   2021-03-15
Ewolucyjne korzyści udawania ofiary   Clark   2021-03-11
Ludzie i wymieranie megafauny   Novella   2021-03-10
Banany edytowane przez CRISPR   Novella   2021-03-02
Nikczemne grzyby naśladują kwiaty trawy, by ułatwić własne rozmnażanie się   Coyne   2021-02-26
Co zabiło megafaunę Ameryki Północnej?   Novella   2021-02-25
Stresy i nowe szczepy wirusa   Ridley   2021-02-12
EWOLUCJA wirusa Covid-19   Coyne   2021-02-10
Czy „toksyczna kobiecość” jest główną przyczyną bojów o społeczną sprawiedliwość?   Coyne   2021-02-08
Najmniejszy gad (i owodniowiec) świata: BARDZO mały kameleon   Coyne   2021-02-05
Dlaczego kocimiętka i matatabi doprowadzają koty do szaleństwa? Grupa badaczy mówi, że te rośliny mogą chronić je przed komarami   Coyne   2021-02-02
Bądźcie sceptyczni wobec wideo pokazujących “skutki uboczne” szczepionki   Novella   2021-01-28
Szaleństwo odnawialnej energii   Ridley   2021-01-23
Głębia ludzkiej historii   Novella   2021-01-19
Dlaczego szczepionki mRNA mogą zrewolucjonizować medycynę?   Ridley   2021-01-02
Szczepionka mRNA na koronawirusa: świadectwo ludzkiej pomysłowości i mocy nauki   Coyne   2021-01-01
Dziwaczny rodzaj rasistowskiego patriarchatu   Arora   2020-12-31
Centrala muszek owocowych: Bloomington Drosophila Stock Center   Coyne   2020-12-29
Pierwszy raport o używaniu narzędzi przez pszczoły: rodzimy gatunek używa grudek łajna, by odeprzeć drapieżne szerszenie   Coyne   2020-12-23
Nie – żadne chi nie istnieje   Novella   2020-12-21
Moc nauki dostarczyła najlepszej możliwej wiadomości w tym koszmarnym roku   Ridley   2020-12-18
Szczątkowa cecha ptaków, która mogła być funkcjonalna u przodków: zdalne wyczuwanie drgań dziobem (nadal czynne u kiwi)   Coyne   2020-12-16
Paradoks wielce niedoskonałego dobra   Koraszewski   2020-12-11
Nasiona roślin ewoluują, by upodobnić się odchodów antylopy, a oszukane żuki gnojowe odtaczają i zagrzebują nasiona   Coyne   2020-12-10
AI – asystent lekarza   Novella   2020-12-09
Czy problem zwijania białka został rozwiązany?   Coyne   2020-12-05
„Gryzoń skunksowy”, który żuje trujące rośliny i wypluwa truciznę na swoje futro   Coyne   2020-12-02
Intensywne zbieranie leczniczej rośliny przez ludzi prowadzi do ewolucji nowych kolorów liści i kwiatów   Coyne   2020-11-28
Jak ewoluuuje altruizm?   Coyne   2020-11-25
Filozof zainfekowany efektem potwierdzenia wyjaśnia, dlaczego ewolucja dowodzi Boga   Coyne   2020-11-23
Według nowych badań są cztery gatunki pingwinów białobrewych, a nie tylko jeden   Coyne   2020-11-19
Gra w łajdactwo, by zrozumieć łajdaków   Novella   2020-11-18
Ewolucja psów   Novella   2020-11-09
Genomowa i ewolucyjna analiza wymarłego kota szablozębnego   Coyne   2020-10-31
Zakład Simon-Ehrlich po 40 latach   Gale L. Pooley   2020-10-23
Używające narzędzi mrówki budują struktury, by spijać roztwór cukru w pojemnikach, nie topiąc się   Coyne   2020-10-22
Czego pandemia nauczyła nas o nauce?   Ridley   2020-10-19
Przeddarwinowscy “darwiniści”   Berry   2020-10-16
Covid 19 może przejmować kontrolę nad receptorami bólu, uśmierzając ból i podnosząc szerzenie się choroby: możliwy rezultat doboru naturalnego   Coyne   2020-10-15
Znowu wrzawa, że “teoria ewolucji wywrócona”, ale jak zwykle, robią z igły widły   Coyne   2020-10-13
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 4. Rzekome znaczenie dryfu genetycznego w ewolucji   Coyne   2020-10-09
Chromosomy Y ludzi, neandertalczyków i denisowian   Novella   2020-10-08
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 3. Rzekome znaczenie epigenetyki w ewolucji   Coyne   2020-10-07
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 2. Rzekome nieistnienie gatunków   Coyne   2020-10-05
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 1. Genetyczna plastyczność    Coyne   2020-10-03
“New Scientist”: Darwin jednak miał rację    Coyne   2020-10-01
Uprawy GMO i wzrost plonów   Novella   2020-09-28
Książka o psychologii ewolucyjnej, która pokazuje wartość tej dziedziny – ale nie wartość memów   Coyne   2020-09-22

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk