Prawda

Niedziela, 26 czerwca 2022 - 12:45

« Poprzedni Następny »


Jak przeciwnicy nowoczesnego rolnictwa, szerzą dezinformację o GMO w Afryce


Isaac Ongu 2016-07-22


Afryka jest atakowana. Ale kim jest napastnik i kim są ofiary?

Według Henka Hobbelinka, holenderskiego agronoma i założyciela GRAIN - organizacji non-profit, która prowadzi kampanię przeciwko biotechnologii i nowoczesnym technikom rolnym – zagrożeniem jest „Wielka Ag” z GMO jako ulubioną bronią. Hobelink, według strony internetowej GRAIN, promuje „drobnych farmerów i ruchy społeczne w ich walce o system żywnościowy kontrolowany przez społeczność i oparty na bioróżnorodności”.


Hobbelink jeździ po Ugandzie i innych krajach afrykańskich w próbie zdławienia rosnącego poparcia farmerów dla genetycznie modyfikowanych bananów, odpornych na chorobę bakteryjną BXW, która niszczy ich plony. Głosi, że kraje, które uprawiają rośliny GMO, szczególnie Stany Zjednoczone, nie odważają się karmić nimi ludzi, ale używają ich wyłącznie do karmienia zwierząt – co jest oczywistym kłamstwem.

 

W USA uprawia się dziesiątki rodzajów genetycznie modyfikowanych roślin, w tym kukurydzę, soję, buraki cukrowe i papaję, które wszystkie są do bezpośredniej konsumpcji przez człowieka.


Fałszywy obraz przedstawiany przez Hobbelinka nie powstrzymał jednak mediów lokalnych przed szerokimi informowaniem o jego podróży i przedstawianiu go jako międzynarodowego eksperta rolnictwa. Hobbelink „ujawnił” swoje twierdzenie drobnym farmerom w Masaka, gdzie choroba bakteryjna BXW dewastuje pola bananowe. Ten samozwańczy ekspert, który nie ma żadnego rozwiązania na narastającą katastrofę, mówi zrozpaczonym chłopom, że transgeniczna, odporna odmiana, jaką rozwinęli ugandyjscy naukowcy, by im pomóc, nadaje się tylko na paszę dla zwierząt. 


Hobbelink, który kieruje swoją NGO z Hiszpanii, nie uznaje tego, że Hiszpania przyjęła GMO. Hiszpania była pierwszym krajem europejskim, który uprawiał genetycznie modyfikowane rośliny, i nadal ma największe ich uprawy w Unii Europejskiej, z około 20 procentami zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy i brakiem niepokoju wśród konsumentów lub środowiskowców. Hiszpańska kukurydza używana jest zarówno w produkcji żywności, jak paszy dla zwierząt, podobnie jak w USA i innych krajach.


Hobbelink i jego grupa po serii demonizujących GMO wystąpień ogłosili ofertę 2,7 miliona dolarów w grantach dla tego, co nazwali „realnym systemem żywności, prawami ekonomicznymi dla drobnych rolników i ich społeczności i złagodzeniem zmiany klimatycznej przez niski wkład kapitału i rolnictwo ekologiczne”. Ta oferta, powiedział, jest otwarta dla organizacji, które już demonizują GMO oddolnie.


Co to jest GRAIN

 

GRAIN, skrót od Genetic Resources Action International (Międzynarodowa akcja zasobów genetycznych), została założona w latach 1980. jako koalicja europejskich agencji rozwoju z misją „opierania się korporacyjnej Zielonej Rewolucji”. Dzisiaj twierdzi, że jest „małą, międzynarodową organizacją non-profit, która działa na rzecz wspierania drobnych farmerów i ruchów społecznych w ich walce o system żywnościowy kontrolowany przez społeczność i oparty na bioróżnorodności” GRAIN działa w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej współpracując z grupami politycznymi, chłopskimi i związkami farmerskimi, które przeciwstawiają się „GMO, rolnictwu konwencjonalnemu i korporacyjnemu”, promując alternatywy organiczne i „agroekologiczne”.


Od 2001 r. GRAIN działa w partnerstwie z licznymi grupami anty-GMO, szczególnie z mającą siedzibę na Filipinach MASIPAG, która sprzeciwia się biotechnologii w rolnictwie i staraniom o wprowadzenie takich wzbogaconych w witaminy roślin, jak Złoty Ryż.   Wspólnie ogłosili opozycję wobec „tak zwanej ‘Zielonej Rewolucji’” – wysiłkom Międzynarodowego Instytutu Badań nad Ryżem, co nazywają „chemicznym przejęciem upraw ryżu” przez „zastąpienie odmian używanych przez rolników ziarnami, które wymagają kosztownego  zewnętrznego wkładu, takiego jak pestycydy, nawozy sztuczne… i przymusowe umowy kredytowe…” Koalicja pod przewodem GRAIN i MASIPAG twierdziła, że „ryż, który jest genetycznie modyfikowany, by opierać się środkom chwastobójczym lub ma toksynę Bt, prowadzi do wyższych poziomów pestycydów, nie wspominając zakłóceń ekologicznych…” Wzywają rządy do zakazania wszystkich form inżynierii genetycznej ryżu i innej żywności, także tych, które wzbogacają wartości odżywcze lub zwalczają choroby roślin, jak również zakaz wszystkich patentów na materiał genetyczny.

 

GRAIN twierdzi, że jest organizacją bazującą na oddolnych inicjatywach. Jej roczny budżet wynosi ponad milion dolarów, a wśród głównych darczyńców jest OXFAM i liczne amerykańskie fundacje anty-technologiczne. W Afryce głównym partnerem GRAIN jest


Alliance for Food Sovereignty (AFSA) [Sojusz na rzecz suwerenności żywności]. Wśród uczestników tej globalnej kampanii przeciwko GMO są: BIOTHAI (Biodiversity Action Thailand [Akcja na rzecz Bioróżnorodności Tajlandii], dawniej Thai Network on Community Rights and Biodiversity [Sieć Tajska o Prawach Społeczności i Bioróżnorodności]), CEDAC (Cambodian Center for the Study and Development of Agriculture/ Centre d’Etude et de Développement Agricole Cambodgien [Kambodżański Ośrodek Badań i Rozwoju Rolnictwa] – która sprzedaje ryż organiczny), HEKS (szwajcarska grupa Interchurch Aid, działająca w Kambodży), KMP (radykalna partia polityczna na Filipinach), Pesticide Action Network-PAN Indonesia i Filipiny, Philippine Greens (partia polityczna), UBINIG (Unnayan Bikalper Nitinirdharoni Gobeshona - Badania dla rozwoju alternatyw w Bangladeszu). Tę działalność promowała sprzeciwiająca się GMO amerykańska organizacja pozarządowa Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP).

 

GMO “niebezpieczne i niepotrzebne”

 

GRAIN w partnerstwie z AFSA prowadzi także kampanię przeciwko proponowanej ustawie o biotechnologii i biobezpieczeństwie, twierdząc, że ignoruje ona interesy „zwykłych farmerów”.

 

Przedstawicielka AFSA, Bridget Mugabe, powiedziała: “Wierzymy, że praktyki agroekologiczne, takie jak rolnictwo organiczne, konserwacja gleby i ogrodnictwo bioróżnorodności są rozwiązaniami dla problemu niepewności zaopatrzenia w żywność, biedy na wsi i degradacji środowiska, nie zaś wprowadzanie GMO”. Ponadto  stwierdziła, że “Ta (ustawa) powinno zostać wycofana i zrewidowana. Naprawdę potrzebujemy ustawy, która nie pozbawi naszych farmerów prawa upraw żywności w oparciu o agroekologię”.


W Ugandzie, jak w większości krajów Afryki, natura roślin decyduje, czy jest uprawiana organiczne, czy inaczej. Podstawowe uprawy Ugandy, banany i maniok, zawsze rosną organicznie.  W niewielu wypadkach farmerzy stosują środki owadobójcze, by zwalczyć nicienie. Dzięki inżynierii genetycznej naukowcy ugandyjscy z Narodowego Programu Bananów wypracowali rośliny, które są odporne zarówno na nicienie, jak na wołka bananowego, ale pozostają one w laboratoriach z powodu sprzeciwu GRAIN i innych grup. Farmerzy nie musieliby stosować nieorganicznych pestycydów, gdyby te zmodyfikowane rośliny zostały zatwierdzone i uprawiane. Aktywiści wrodzy wobec GMO, którzy twierdzą, że dbają o środowisko, są ślepi na wszechstronność inżynierii genetycznej, która w rzeczywistości mogłaby pomóc im osiągnąć ich cel wyeliminowania lub znacznego ograniczenia użycia środków chemicznych.


Niektórzy farmerzy, którzy uprawiają rośliny bez pestycydów i nawozów – uprawy organiczne – robią to, bo nie stać ich na nie. Ich plony są często katastrofalnie niskie oraz zniszczone przez szkodniki. Niemniej ich produkty są sprzedawane na rynku ugandyjskim, który nie rozróżnia między produktami organicznymi i konwencjonalnymi, gdzie plony są znacznie wyższe.


Uganda lata temu spróbowała organicznej uprawy bawełny, ale farmerzy otrzymali ciężki cios z powodu niskich plonów w połączeniu z obietnicą doskonałej ceny, która nigdy nie zmaterializowała się. Większość farmerów porzuciła organiczną bawełnę na rzecz innych upraw, takich jak słoneczniki. Niedawno Organizacja Bawełny znalazła się w kłopotliwej sytuacji, bo Uganda, znana kiedyś ze swojej produkcji bawełny, zaczęła importować bawełnę dla swojego niewielkiego przemysłu tekstylnego. Choć ruch organiczny w krajach rozwiniętych ma zyski, małe kraje, takie jak Uganda, których rynek nie rozróżnia między organicznym i nieorganicznym, są na zawsze skazane na minimalną produkcję, jeśli przyjmują wyłącznie organiczny model. Dla farmera amerykańskiego lub europejskiego produkcja organiczna może być zyskowna, bo otrzymuje lepszą cenę za swoje produkty. Ale namawianie ubogich farmerów w Afryce, by produkowali mniej i pozostawali biedni, podczas gdy pośrednicy wydający certyfikaty i ich panowie zafascynowani tym, co „organiczne”, ciągną z tego zyski, jest po prostu niemoralne. Przyjęcie genetycznie modyfikowanej bawełny Bt dramatycznie zredukowałoby koszty wkładu i ostro obcięłoby użycie pestycydów – i uratowałoby Ugandę przed importowaniem bawełny.


Przeciwstawianie faktów naukowych hipotetycznym zagrożeniom

 

Globalny Alliance for Science z Cornell University został oskarżony przez aktywistów wrogich GMO o szkolenie propagandzistów. Zupełnie nie to się dzieje.

 

W Ugandzie absolwenci Cornell udali się z ramienia Uganda Alliance for Science do tego właśnie regionu, gdzie Hobbelink i jego grupa zastraszali rolników. W czymś, co wyglądało na „bitwę o zwykłych farmerów”, mówili ludziom, jak inżynieria genetyczna pomogła nadać ochronę ich rdzennym uprawom i jak przepisy o biobezpieczeństwie pomogą chronić rolników, zachęcając równocześnie do innowacji. Informacje dostarczane przez Uganda Alliance for Science zawierały również fakty ekonomiczne o stratach spowodowanych chorobami głównych upraw.Ponad 10 milionów Ugandyjczyków je maniok jako główne źródło węglowodanów. Choroba brunatnych bruzd manioku powoduje rocznie szkody na sumę 24,2 miliony dolarów. Inną zaatakowaną rośliną są banany, które konsumuje 13 milionów Ugandyjczyków jako swoje główne źródło węglowodanów. Banany stanowią 22 procent dochodów z produkcji rolnej kraju. Straty spowodowane chorobą bakteryjną BXW wynoszą 299,6 miliona dolarów.

 

Te dwie choroby, bakteryjna choroba bananów BXW i choroba brunatnych bruzd manioku, dewastujące farmy ugandyjskie, są zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego narodu i regionu, ponieważ Uganda jest głównym dostawcą żywności do sąsiednich krajów, szczególnie Sudanu Południowego, który nie miał czasu na rozwinięcie systemu rolnictwa z powodu wieloletnich wojen. Metodom konwencjonalnym nie udało się zwalczyć tych zagrożeń. Dzięki inżynierii genetycznej krajowi naukowcy we współpracy z naukowcami w regionie i na świecie, byli w stanie stworzyć odmiany, które dają całkowitą odporność na te choroby.


W tej „bitwie o zwykłych farmerów”, gdzie ludność miejscowa jest bombardowana sprzecznymi informacjami, farmerzy będą musieli podjąć decyzję w oparciu o hipotetyczne twierdzenia o szkodach, wysuwane przez grupy takie jak Friends of the Earth, lub w oparciu o bardzo realne korzyści udokumentowane przez grupy naukowe, takie jak Alliance for Science. Trzeba ich będzie przekonać, że inżynieria genetyczna ochroni ich rdzenne odmiany, jak twierdzi Alliance, nie zaś, że GMO „odbierze naturalny, słodki smak odmianom naszych przodków”, jak to twierdzi GRAIN i inne grupy wrogie GMO. Ten wybór zadecyduje o dostępności żywności lub o jej braku dla obecnej i przyszłych populacji Afryki.


Anti-modern farming agroecology ngo’s spread GMO misinformation Africa

Genetic Literacy Project, 14 lipca 2016

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaIsaac Ongu


Popularyzator nauki, zajmuje się agronomią i nowymi technologiami w rolnictwie oraz wyzwaniami dla rolnictwa w krajach rozwijających się. Związany z grupą  Genetic Literacy Project


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Tekturowe banany? Zjadałbym (gdybym nie miał pieniędzy)! Maciej Motuk 2016-07-22


Nauka

Znalezionych 1306 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13
Czy znaleziono najstarszy dowód na istnienie zwierzęcia? Nowa gąbko-podobna skamieniałość liczy 890 milionów lat   Coyne   2021-08-11
Psy rozumieją ludzi   Novella   2021-08-06
Nowy start nauki o życiu w epoce genu   Ridley   2021-08-05
Użycie ognia przez homininy: przykład szybkiej ewolucji kulturowej?   Coyne   2021-08-04
Historia pandemii jest historią zaprzeczania   Jackoby   2021-07-27
Nieuchwytny neuron babci   Novella   2021-07-22
Cierpienie i pytanie, czy przestaniemy jeść mięso   Koraszewski   2021-07-14
Czy nadchodzi hydroponika?   Novella   2021-07-13
Raport Unii Europejskiej o glifosacie   Novella   2021-07-10
Dlaczego ideologii nie należy mieszać z nauką   Coyne   2021-06-30
Nagonka na Izrael grasuje w stowarzyszeniach nauk ścisłych, medycyny i edukacji   Chesler   2021-06-24
Szczęśliwi pracoholicy   Witkowski   2021-06-03
Propaganda w wykonaniu nauczycieli akademickich   Chesler   2021-06-02
Ewolucja wielokomórkowości   Novella   2021-05-07
Polityczna polaryzacja jest przesadzona   Novella   2021-05-04
Wrotki były kiedyś sztandarową grupą istot bez seksu, a teraz sądzi się, że ukradkiem odstawiają szybkie numerki   Coyne   2021-04-22
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Mayflower wyrusza w podróż raz jeszcze   Koraszewski   2021-04-19
Genetyczny przełącznik CRISPR   Novella   2021-04-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk