Prawda

Poniedziałek, 25 marca 2019 - 19:13

« Poprzedni Następny »


Czy mężczyźni są bardziej kreatywni niż kobiety?


Kh Kim 2016-11-24


 Dziewczynki i chłopcy rodzą się z równym potencjałem kreatywności. Ale to jest świat mężczyzn! – kobiety nie mają być kreatywne. Mają być „ładne i uśmiechnięte”. Ale w jaki sposób Maria Skłodowska-Curie stała się najbardziej kreatywną kobietą w historii? 


Czym jest kreatywność? Kreatywność jest procesem tworzenia czegoś wyjątkowego i pożytecznego, a udanym rezultatem tego procesu jest innowacja. Nagroda Nobla jest najwyższym symbolem osiągnięć innowacyjnych. Chociaż kobiety stanowią ponad 50% populacji świata, tylko 5% wszystkich laureatów Nagrody Nobla to kobiety. Maria Skłodowska-Curie była pierwszą kobietą, która zdobyła Nagrodę Nobla i jedyną kobietą w historii, która zdobyła ją dwukrotnie.    


Zanim Madame Curie odkryła radioaktywność, za co dostała swoją pierwszą Nagrodę Nobla w fizyce, obsesyjnie izolowała rad przez lata, mieląc i gotując blendę uranową (rudę). To był męczący proces, ponieważ można było wydobyć tylko 0,1 grama radu z tony blendy uranowej.  W cuchnącej, przeciekającej i zadymionej szopie, która była lodowata zimą i dusząco gorąca latem, uczyniła to niemożliwe zadanie możliwym dzięki samodyscyplinie, pracowitości, odporności i wytrwałości. Nie zdobyłaby jednak Nagrody Nobla bez niezachwianego poparcia swojego męża, Pierre Curie. W 1903 r. Komitet Noblowski postanowił wykluczyć Madame Curie z listy kandydatów, bo była kobietą. Pierre Curie odmówił zaakceptowania Nagrody Nobla, jeśli jego żona nie zostanie włączona. Komitet w końcu niechętnie dodał jej imię.


Moje badania pokazują, że kobiety i mężczyźni rodzą się z równym potencjałem kreatywności. Pokazują także, że zarówno ci ludzie twórczy, którzy nie osiągnęli sukcesu, jak innowatorzy, są kształtowani przez swoje środowiska. W społeczeństwie patriarchalnym kobietom pierze się mózgi, by wierzyły, że są płcią podrzędną. Kobietom nie daje się także tych samych zasobów jak mężczyznom i przedstawia się im inne oczekiwania. W oparciu o te różne oczekiwania rodzice inaczej wychowują chłopców i dziewczynki. Kobiety innowatorki, włącznie z laureatkami Nagrody Nobal, są rzadziej zamężne i mają mniej dzieci niż innowatorzy (w rzeczywistości innowatorki często są bezdzietne). Jeśli innowatorki wychodzą za mąż i/lub mają dzieci, oczekuje się, że przyjmą na siebie wszystkie obowiązki domowe. Od kobiet oczekuje się, że zatroszczą się o potrzeby innych i będą wspomagały innych członków rodziny. Normy społeczne i oczekiwania powodują, że rozwijające się innowatorki czują się winne i samolubne z powodu kultywowania własnej kreatywności; oczekuje się od nich, że będą altruistyczne i rozwiną kreatywność w innych, nie w sobie. Na początku lat 1900. sytuacja Madame Curie była wyjątkowa, miała zdecydowane wsparcie swojego męża, Pierre’a i swojego teścia, który opiekował się wnuczkami.


Wszyscy innowatorzy przypisują zasługę za swój sukces inspiracji i/lub poparciu ze strony osób będących wzorami osobowymi, mentorów i dzięki „zapylaniu krzyżowemu” (formalnym i nieformalnym współpracownikom, reakcjom innych na własne pomysły lub kolegom, którzy są specjalistami w innych dziedzinach). Dla kobiet jednak wzorami były tylko śliczne modelki zamiast inspirujących wzorów uczonych, mentorów lub zapylania krzyżowego do innowacji. Na szczęście, Madame Curie miała Pierre’a jako mentora i inspiratora, a on był ekspertem w dziedzinie elektrycznych własności kryształów. Pierre wraz z bratem wynalazł wcześniej elektrometr Curiego; to urządzenie potrafiło mierzyć niesłychanie słaby prąd elektryczny. Maria Curie użyła tego urządzenia do odkrycia radioaktywności. Pierre umożliwił rozwój jej kreatywności i promował jej dzieło, tak że zostało uznane przez społeczeństwo jako innowacja.


Świat patriarchalny nie ceni osiągnięć kobiet, a czasami wręcz umyślnie je sabotuje. Kiedy Madame Curie miała 38 lat, Pierre zginął tragicznie pod kołami konnego pojazdu, ponieważ jego kości były osłabione nadmiernym wystawieniem na radioaktywność radu. Cztery lata po jego śmierci rozpoczął się jej związek z Paulem Langevinem, jednym z byłych studentów Pierre’a, który był w separacji z żoną. Wkrótce potem, kiedy Madame Curie została nominowana do drugiej Nagrody Nobla, w chemii, w 1911 r., francuskie gazety ani nie przyznały, ani nie świętowały jej innowacji. Zamiast tego świadomie dyskredytowały jej innowację przez informowanie, że jest „żydowską uwodzicielką, która rozbija rodziny” i publikowały zdjęcia Madame Curie, które wyglądały jak zdjęcia policyjne. (W rzeczywistości była polską – nie żydowską – imigrantką we Francji). Kwestionowano decyzję Komitetu Noblowskiego i wywierano naciski na nią, by nie jechała na ceremonię rozdania nagród. Ona jednak pojechała. Zafascynowała publiczność przemówieniem akceptującym nagrodę.


Wszystko to było możliwe, ponieważ ucieleśniała postawy 4S (soil, sun, storm, and space – gleba, słońce, burza i przestrzeń), jakie wykazują wszyscy innowatorzy, co daje im umiejętność myślenia ION (inbox, outbox i newbox). Jej postawy 4S były pielęgnowane w atmosferze 4S. Była silną kobietą z powodu jej wyjątkowo mocnych postaw burzowych (prawdziwa pewność siebie dzięki poznaniu swoich mocnych stron), odporności, skłonności do podejmowania ryzyka i wytrwałości – oraz postaw przestrzennych – takich jak współczucie, marzenia na jawie, brak konformizmu, brak uprzedzeń i niepodporządkowanie się. W świecie patriarchalnym mężczyźni mają pozwolenie na większe podejmowanie ryzyka i okazywanie bardziej nonkonformistycznych postaw niż kobiety. Kobiety wychowuje się do podporządkowanie się normom i oczekiwaniom oraz zachowania w określony sposób – do bycia ładną i uśmiechniętą. Kreatywność jest jednak odwrotnością konformizmu. Innowacja jest możliwa tylko dla nonkonformistów, którzy kwestionują istniejące normy lub oczekiwania i stawiają wyzwanie status quo.


Sukces kobiet innowatorek można wyjaśnić używając CAT, co jest opartą na badaniach rozległą ramą dla kreatywności i innowacji. Obejmuje trzy kroki, które prowadzą do innowacji:


Pierwszy, kultywowanie atmosfery [Climates] 4S.

Drugi, pielęgnowanie postaw [Attitudes] 4S.

Trzeci, stosowanie umiejętności myślenia [Thinking skills] ION.

Atmosfera jest podobna do środowiska, które powoduje, że rośliny rosną szybko i są wydajne: zróżnicowana gleba, jasne słońce, silne burze i wolna przestrzeń. Dla rozkwitu kreatywności przede wszystkim potrzebna jest atmosfera 4S: Gleba dostarcza jednostkom zróżnicowanych zasobów i doświadczeń, co pozwala im na znalezienie i rozwinięcie wąskiego pola ekspertyzy (przez opanowanie wiedzy i umiejętności w konkretnym przedmiocie) w ramach szerokiego zasięgu doświadczeń.Atmosfera słońca inspiruje i zachęca ich do rozszerzania ciekawości i do wyjątkowych pomysłów.Atmosfera burzowa zakłada wysokie oczekiwania i wyzwania, co pomaga im osiągnąć ekspertyzę w ich przedmiocie z ciekawością, preferencjami lub zainteresowaniami [Curiosity, Preference, or Interest] (CPI) i zmierzyć się z nieznanym w procesie kreatywnym.

 


Przestrzeń daje im prawo do zachowania prywatności i wyjątkowości, co pomaga im odkryć i używać własnej unikatowości i rozwijać idee, wykraczające poza własną ekspertyzę i wyobraźnię innych. Postawy 4S, takie jakie wykazywała Madame Curie, są pielęgnowane przez tę atmosferę 4S.  


Odkryj jak w rzeczywistości były kultywowane postawy 4S Madame Curie i jak kreatywność kilku największych innowatorek w historii rozkwitła w patriarchalnym świecie wbrew wszystkim przeciwnościom, w książce: The Creativity Challenge: How We Can Recapture American Innovation.


(Artykuł jest streszczeniem rozdziału 7 książki The Creativity Challenge: How We Can Recapture American Innovation, która jest syntezą wyników badań. Wszystkie oryginalne źródła znajdują się w książce.)


Does Science Say  Men Are More Creative Than Women

11 października 2016

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Na poniższym filmie profesor Kh Kim mówi o kryzysie kreatywności  

https://www.youtube.com/watch?v=kBm7haoVMIwKH KIM

Profesor na wydziale Innovation & Creativity w College of
William & Mary. Wcześniej wykładała na University of Georgia and Eastern
Michigan University, a przed przyjazdem do USA przez 10 lat uczyła angielskiego w Korei. W swoich badaniach zajmuje się problemami kreatywności i innowacyjności. Jej badania nad “Kryzysem kreatywności” trafiły w 2010 toku na okładkę „Newsweeka” i wywołały dyskusję na całym świecie. Jest autorką książki   The Creativity Challenge: How We Can Recapture American Innovation,  otrzymała również szereg nagród.    


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 918 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Wzrost sektora nasiennictwa w Ugandzie demaskuje główne twierdzenie anty- GMO   Ongu   2019-03-21
Ewolucja „nieredukowalnie złożonych” białek zapobiegających zamarzaniu u ryb polarnych (i policzek wymierzony Behemu)   Coyne   2019-03-20
Złoty ryż wreszcie dopuszczony w Bangladeszu   Novella   2019-03-19
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka   Welsh   2019-03-18
Wyprane kłamstwa   Ridley   2019-03-14
Czy islamska teologia i filozofia może wzbogacić etyczną debatę wokół CRISPR?   Coyne   2019-03-06
Kacze dzioby, Umwelt i a priori Kanta   Cobb   2019-03-04
Co kręci płaskoziemców   Novella   2019-03-02
Ślimaki nagoskrzelne mają kolczaste penisy jednorazowego użytku, którymi usuwają plemniki rywala ze swojej partnerki   Coyne   2019-03-01
Zrozumienie nowoczesnych horrorów afrykańskich zakorzenionych w handlu niewolnikami przez Ocean Indyjski   Clarfield   2019-02-28
Raport z sensacyjnym twierdzeniem o ”załamaniu klimatu” jest chwytliwy, ale nieprawdziwy   Lomborg   2019-02-27
Naukowiec analizuje dwa przykłady w nowej książce Behego; stwierdza, że są głęboko błędne   Coyne   2019-02-26
Triasowy mięsak, czyli praprzodkowie żółwi też chorowali na nowotwory   Łopatniuk   2019-02-16
Co nauka może powiedzieć pani Ocasio-Cortez o klimacie   Lomborg   2019-02-15
Kury produkujące leki   Novella   2019-02-14
Rak w raku i przerzut w przerzucie   Łopatniuk   2019-02-09
Prawo niezamierzonych konsekwencji   Novella   2019-02-07
Czy świat rzeczywiście staje się biedniejszy? Odpowiedź Stevena Pinkera   Coyne   2019-02-06
Maniok o wysokiej zawartości żelaza i cynku może poprawić odżywianie i zdrowie w Afryce Zachodniej     2019-02-05
Dalszy spadek zgonów z powodu raka   Novella   2019-02-04
Dokopywanie nauce przez dwóch naukowców i filozofa   Coyne   2019-02-01
Jacy naprawdę byli neandertalczycy?   Novella   2019-01-31
Żywność GM i zmiana opinii   Novella   2019-01-29
Wojny o Oświecenie: kilka refleksji o Enlightenment Now, w rok później   Pinker   2019-01-25
Dunning Kruger a opozycja wobec GMO   Novella   2019-01-23
Nasza pamięć cofa się   Nivella   2019-01-21
Niezrozumienie efektu Dunninga-Krugera   Novella   2019-01-18
Szarlataneria finansowana przez społeczność internetową   Novella   2019-01-16
Nowa duża salamandra ze Stanów Zjednoczonych   Mayer   2019-01-10
Kwitnące rośliny pozostają zdolne do życia po przejściu przez przewód pokarmowy ptactwa wodnego   Coyne   2019-01-07
Radykalne poglądy polityczne korelują z marnym metapoznaniem   Novella   2019-01-05
Nareszcie: owocowy gospodarz dzikiej Drosophila melanogaster   Coyne   2019-01-02
Z końcem roku   Łopatniuk   2019-01-01
Psychologia globalnego pesymizmu   Ridley   2018-12-26
Wiara w Świętego Mikołaja   Novella   2018-12-25
Brudna pardwa górska   Lyon   2018-12-24
Lotosowe szaleństwo   Łopatniuk   2018-12-22
Intrygujące zajęcia na Princeton University   Coyne   2018-12-19
Aktywność umysłowa nie zapobiega osłabieniu umysłowej sprawności   Novella   2018-12-15
Musi się potępić akademicki mobbing uczonego     2018-12-14
Dlaczego sądy nie powinny rozstrzygać o nauce     2018-12-13
Dziennikarze  nie rozumieją nowego raportu USA o klimacie   Lomborg   2018-12-12
Kilka myśli o altruizmie   Coyne   2018-12-10
Nauka nie jest twoim wrogiem   Pinker   2018-12-08
Czy poparcie przez celebrytę może skłonić ludzi do zaakceptowania ewolucji?   Coyne   2018-12-07
Dominujący indyk i jego popisy   Lyon   2018-12-04
Dlaczego kocie języki są kolczaste?   Coyne   2018-12-01
Hiszpania dąży do zakazania alternatywnej medycyny   Novella   2018-11-30
Inżyneria fotosyntezy i jej przeciwnicy   Novella   2018-11-27
Mój list do Darwina   Coyne   2018-11-26
Zapuszczenie   Łopatniuk   2018-11-24
Nowa praca potwierdza sześć podgatunków tygrysa   Coyne   2018-11-21
Nawigacja może być fundamentalna dla myślenia   Novella   2018-11-20
Zrezygnowanie z hamburgerów nie uratuje planety   Lomborg   2018-11-16
Echinacea nie działa na przeziębienie   Novella   2018-11-15
Laserowe skanowanie Archeopteryxa   Novella   2018-11-10
Apoptoza całego ciała   Dennett   2018-11-09
Głębota i polityka pseudogłębi   Hughes   2018-11-08
Niewydolność wątroby spowodowana ekstraktem z zielonej herbaty   Novella   2018-11-06
Skąd wiemy, że niemal wszyscy neandertalczycy byli praworęczni?   Coyne   2018-11-05
Co nam daje psychologia ewolucyjna?   Flock   2018-11-01
Problemy z organiczną żywnością i badaniem raka   Novella   2018-10-31
Geny, które wpływają na ludzką inteligencję i osobowość   Ridley   2018-10-30
Dławiący problem   Łopatniuk   2018-10-27
Niepoprawna ludzkość znowu poprawiona   Koraszewski   2018-10-26
Neandertalskie kości w Chorwacji   Coyne   2018-10-25
Światowa Organizacja Zdrowia udziela poparcia szarlatanerii   Novella   2018-10-24
Socjologia. Uwagi o nauce zaangażowanej   Koraszewski   2018-10-22
Daj ać ja pobruszę …   Łukaszewski   2018-10-20
Opieka zdrowotna neandertalczyków   Novella   2018-10-17
Łez kamienie   Łopatniuk   2018-10-13
Akademicki skandal: troje badaczy umyślnie publikowało fałszywe artykuły o „badaniach żałości”, by pokazać fatalne standardy akademickie w naukach społecznych   Coyne   2018-10-12
Skuteczny kontra patologiczny altruizm   Anomaly   2018-10-10
Czas powiedzieć stop pseudonauce o GMO   Novella   2018-10-02
Trochę inny rak wątroby   Łopatniuk   2018-09-29
Najwcześniejsze znane zwierzę?   Coyne   2018-09-27
Organiczne rolnictwo nie jest najlepsze   Novella   2018-09-24
Ateista z chwilową luką w pamięci i w szoku niewolnictwa   Dawkins   2018-09-21
Stereotypy są często szkodliwe a zarazem poprawne   Shpancer   2018-09-21
Atak “doktorostwa Wolfson” na rodziców chłopca, który zmarł na koklusz     2018-09-20
Probiotyki – to skomplikowane   Novella   2018-09-13
Przesądy i złudzenie kontroli   Novella   2018-09-11
Antyszczepionkowcy - pielęgniarka lub lekarz nie powinni opiekować się dziećmi     2018-09-10
Francuski uniwersytet wyrzuca homeopatię   Novella   2018-09-08
Plastry uśmierzające ból z Luminas: gdzie słowa „kwantum” i „energia” w rzeczywistości znaczą „magia”     2018-09-07
Odkryto nowy rodzaj neuronów u ludzi   Novella   2018-09-06
Epigenetyka: powrót Lamarcka? Nie tak szybko!   Coyne   2018-09-05
Przejściowe formy przodków żółwia   Novella   2018-09-03
Recenzja nowej książki Davida Quammena o drzewach ewolucyjnych (i porównanie z innymi recenzjami)   Coyne   2018-09-01
Dlaczego jedne sowy mają kępki piór na uszach, a inne nie?   Lyon   2018-08-30
Psychoaktywny lek i doświadczenie śmierci   Novella   2018-08-29
Samce koników morskich, które są ciężarne, redukują inwestycję w potomstwo, jeśli widzą seksowną samicę   Coyne   2018-08-28
Uderzające podobieństwo: rewolucyjne wyniki badań nad bliźniętami   Dynesen   2018-08-27
Ale tego wija lepiej zostaw w spokoju   Łopatniuk   2018-08-24
Ile jest ziemi nadającej się pod uprawę?   Novella   2018-08-22
Więcej o szarlatanerii komórek macierzystych   Novella   2018-08-18
Kontrolowane próby szczepionek   Novella   2018-08-15
Ogniska odry w Brooklynie w 2013 r.: Badanie kosztów antyszczepionkowej pseudonauki     2018-08-14
Uprzednie doświadczenie wpływa na to, co widzimy   Novella   2018-08-11
Efekt Krugera-Dunninga, antyszczepionkowcy i arogancja ignorancji     2018-08-09

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamiki


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk