Prawda

Piątek, 13 grudnia 2019 - 23:13

« Poprzedni Następny »


Może Żydzi izraelscy są nazbyt przyzwoici


Fred Maroun 2015-10-25

Ruiny jednej z kilkudziesięciu synagog wysadzonych w powietrze przez Legin Arabski po zdobyciu Jerozolimy wschodniej w 1948 roku.
Ruiny jednej z kilkudziesięciu synagog wysadzonych w powietrze przez Legin Arabski po zdobyciu Jerozolimy wschodniej w 1948 roku.

 

 

W wywiadzie dla “Haaretz” w 2004 r. lewicowy historyk, Benny Morris, który poprzednio był ulubieńcem antysyjonistów, wyraził opinię, że założyciele Izraela byli naiwni. Jak to powiedział Morris: “Błędem było myślenie, że możliwe będzie założenie tutaj spokojnego państwa, które mogłoby żyć w harmonii ze swoim otoczeniem”.
Uważam, że założyciele Izraela nie byli naiwni, ale zdecydowali się na to, mimo że atakujący Arabowie nie mieli podobnego systemu wartości. Niemniej, gdyby Żydzi zachowywali się tak jak Arabowie, dzisiejszy Izrael byłby zupełnie inny.


Gdyby Żydzi zachowywali się jak Arabowie


Gdyby Żydzi zachowywali się jak Arabowie, po zwycięstwie 1948 r., Izrael wygnałby wszystkich mieszkańców arabskich (chociaż niektórzy Arabowie zostali wygnani, nie była to polityka oficjalna i olbrzymia większość Arabów, która chciała pozostać, mogła to zrobić). Ponieważ państwa arabskie wygnały swoich obywateli pochodzenia żydowskiego, taka akcja Izraela wydawałaby się naturalna i dzisiaj Izrael nie miałby arabskich członków parlamentu w izraelskim Knessecie, którzy atakują prawomocność istnienia Izraela i bronią palestyńskich terrorystów.


Gdyby Żydzi zachowywali się jak Arabowie, po zwycięstwie w 1967 r. i zajęciu Jerozolimy wschodniej, Izrael wygnałby wszystkich arabskich mieszkańców Jerozolimy wschodniej. To było niemal oczekiwane, ponieważ Jordania w 1948 r. wygnała wszystkich Żydów z Jerozolimy wschodniej, chociaż wówczas stanowili tam większość mieszkańców. Właściwie, gdyby Żydzi zachowywali się jak Arabowie, zaanektowaliby Zachodni Brzeg i Gazę i wygnali wszystkich ich arabskich mieszkańców.


Kiedy terroryści z Gazy atakowali Izrael, gdyby Żydzi zachowywali się jak Arabowie, Izrael nie odpowiedziałby precyzyjnymi uderzeniami, które mimo nagminnego używania ludzkich tarcz przez Hamas, spowodowały tylko parę tysięcy ofiar (włącznie z terrorystami) w ciągu tygodni intensywnych walk. Zamiast tego Izrael zabijałby Gazańczyków jak popadnie, tak samo jak prezydent Syrii Assad i prezydent Iraku Husajn zachowywali się w stosunku do swojej własnej ludności. W ciągu kilku dni zginęłyby setki tysięcy cywilów, ale Gaza przestałaby być problemem.


Ale Żydzi nie zachowują się jak Arabowie, nigdy nie zachowali się jak Arabowie i nigdy nie będą zachowywali się jak Arabowie. Żydzi izraelscy traktują Arabów izraelskich jak równych obywateli i mimo nienawiści wobec Żydów po stronie arabskiej, również obecnej wśród wielu Arabów izraelskich, Izrael ciągle dąży do lepszej integracji i lepszej równości swoich obywateli arabskich. Taki jest prawdziwy Izrael, ale nie jest on nagradzany za swoje dobre zachowanie ani przez Arabów, ani przez większość krajów, które ostro i niesprawiedliwie osądzają Izrael, ignorując równocześnie zbrodnie tych, którzy go nieustanie atakują.


Chore społeczeństwo palestyńskie


Benny Morris
podsumował w 2004 r. stan konfliktu izraelsko-palestyńskiego, mówiąc: „Nie uważam zamachów samobójczych za izolowane czyny. […] To jest bardzo chore społeczeństwo. […] Ważne jest, byśmy dążyli do rozwiązania politycznego. W ostatecznym rachunku jednak, tym, co zadecyduje o ich gotowości uznania nas, będzie tylko siła, zrozumienie, że nie są w stanie nas pokonać”.


Jedenaście lat później słowa Morrisa znajdują potwierdzenie w trwających atakach arabskich na Żydów w Jerozolimie. Prowadzi to do pytania, czy Żydzi izraelscy są zbyt przyzwoici. Choć nigdy nie będą zachowywać się jak Arabowie, byliby usprawiedliwieni podejmując pewne bardziej zdecydowane jednostronne działania.


Żydzi izraelscy byli usprawiedliwieni, zachowując się nieco mniej uprzejmie


Ponieważ:

  • Kierownictwo palestyńskie wielokrotnie torpedowało każda próbę pokojowego rozwiązania konfliktu.
  • Wszystkie wiodące postaci palestyńskie są zaangażowane albo w terroryzm, albo w podżeganie.
  • Palestyńska kultura nienawiści jest równie jadowita przez cały okres istnienia Izraela.

Izrael dzisiaj byłby usprawiedliwiony:

  • Działając jednostronnie i wprowadzając w życie nie rozwiązanie w postaci dwóch państw, ani rozwiązanie w postaci jednego państwa, ale rozwiązanie ustalone przez Izrael dla spełnienia jego legalnego prawa do istnienia w pokoju i bezpieczeństwie.
  • Anektując części Zachodniego Brzegu i ogłaszając nowe granice w oparciu o swoje potrzeby bezpieczeństwa. To prawdopodobnie obejmowałoby całą Jerozolimę wschodnią, duże bloki osiedli i części wymagane dla bezpieczeństwa lub ochrony izraelskich miejsc dziedzictwa narodowego.
  • Narzucając wzmocnione kroki bezpieczeństwa na nowo zadeklarowane granice. Może to oznaczać koniec pozwoleń na pracę w Izraelu dla Palestyńczyków, przynajmniej w przewidywalnym czasie.
  • Deportując do Gazy lub Zachodniego Brzegu każdego Araba izraelskiego, który bierze udział w działalności terrorystycznej i każdą postać publiczną, która zachęca do  terroryzmu przeciwko Izraelowi, zaczynając od polityków takich jak Haneen Zoabi i Ayman Odeh.
  • Żądając, by AP zaprzestała podżegania i sponsorowania terroryzmu, włącznie z zaprzestaniem płacenia terrorystom i indoktrynowania młodzieży antysemityzmem i gloryfikacją terroru, bo inaczej będzie traktowana jako naród wrogi i nie otrzyma więcej pomocy finansowej, elektryczności i innych dostaw z Izraela.
  • Broniąc się przy użyciu większej siły w celu ustanowienia lepszego środka odstraszającego w odpowiedzi na każdy atak z Gazy lub Zachodniego Brzegu.  
  • Wymagając, by każdy, kto mieszka w nowych granicach Izraela, albo złożył przysięgę lojalności wobec państwa żydowskiego, albo opuścił kraj.

Palestyńczycy będą musieli dokonać wyboru


Jeśli Izrael podejmie takie działania, Palestyńczycy mogliby zaapelować do Izraela o negocjacje pokojowe, mogliby poprosić ONZ o uznanie suwerenności palestyńskiej na ziemi opuszczonej przez Izrael, albo mogliby zrobić to, co robili zawsze, czyli nic konstruktywnego, i dalej obwiniać Izrael o wszystkie swoje problemy.


Którąkolwiek opcję wybiorą Palestyńczycy, nie będą już dłużej odpowiedzialnością Izraela. Jeśli zdecydują się na podpisanie porozumienia pokojowego i założenie pokojowego państwa, wówczas Izrael może mieć z nimi stosunki dyplomatyczne i ekonomiczne.


Moment prawdy dla reszty świata


Nie wiem, czy Izrael doszedł do punktu, w którym musi podjąć kroki, które – choć daleko im do nieetycznych działań, jakie podjęliby Arabowie, gdyby byli na miejscu Izraela – niemniej są ostre i surowe. Tej oceny mogą dokonać tylko służby wywiadowcze Izraela. Jeśli jednak Izrael zdecyduje się na takie posunięcia, będę go popierać.


Ale kto jeszcze go poprze? Większość reakcji świata jest wroga i przeniknięta antysemityzmem; niewiele poparcia przychodzi z Zachodu. Sukces takich działań Izraela będzie w największej mierze zależał od poparcia Zachodu, szczególnie Stanów Zjednoczonych.


Narody, które twierdzą, że popierają prawo Izraela do istnienia, będą musiały zdecydować, gdzie stoją. Czy będą stały wraz z Izraelem, czy też raz jeszcze pozostawią Żydów swojemu losowi?

 

Are Israeli Jews too nice

Time of Israel, 16 października 2015

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaFred Maroun

Pochodzący z Libanu Kanadyjczyk. Wyemigrował do Kanady w 1984 roku, po 10 latach wojny domowej. Jest działaczem na rzecz liberalizacji społeczeństw Bliskiego Wschodu. Prowadzi stronę internetową fredmaroun.blogspot.com

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Dysydenci

Znalezionych 212 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Czego mógłby dokonać świat arabski, gdyby zawarł pokój z Izraelem   Dabbas   2019-12-13
Ignoranci nazywają feminizm herezją, nie rozumiejąc, czym on jest   Al-Budair   2019-12-10
Nie zamierzam być politycznie poprawna w sprawie antysemityzmu   Raza   2019-11-27
Trzydziestu wspaniałych i inni   Koraszewski   2019-11-23
4006 Palestyńczyków, o których Europejczycy nie słyszeli   Tawil   2019-11-22
Jak przywódcy Hamasu nabierają Palestyńczyków   Tawil   2019-10-06
Świat muzułmański walczy, a Zachód kapituluje   El-Ghazzali   2019-08-17
Jak palestyńscy przywódcy masakrują prawdę   Tawil   2019-06-18
Priorytety palestyńskich przywódców   Toameh   2019-06-14
Palestyńczycy: Kogo to naprawdę obchodzi?   Tawil   2019-02-09
Arabowie są winni Żydom dużo więcej niż 250 miliardów dolarów   Maroun   2019-02-07
Zdrada irańskich dysydentów przez Zachód   Memarsadeghi   2019-01-26
Kiedy Abbas i Hamas rzucali na siebie obelgi...   Toameh   2019-01-23
Palestyńskie dzieci: ofiary arabskiego apartheidu   Toameh   2019-01-05
Prawdziwa nieproporcjonalność w konflikcie Arabów z Izraelem   Maroun   2018-12-24
Mój rok na terytorium Autonomii Palestyńskiej   Gerstenfeld   2018-12-22
Dlaczego Iran finansuje palestyńskich terrorystów?   Tawil   2018-12-15
Nowa palestyńska "troska" o międzynarodowe konwencje   Tawil   2018-11-19
Nadzieja mimo arabskiego antysemityzmu   Maroun   2018-10-31
Pokonanie terroru wymaga wszechstronnej kampanii ideologicznej, kulturowej, edukacyjnej i religijnej   Al-Ansari   2018-10-22
Musicie zakazać zarzynania ofiarnych zwierząt na ulicach   Baraka   2018-08-29
W islamie Jerozolima to nie Mekka   Mohamed   2018-08-27
Tajny powód arabskiego odrzucenia żydowskiego prawa narodowego   Tawil   2018-08-14
Pojechałam do Izraela i nie żałuję tego     2018-08-12
Dlaczego przywódcy palestyńscy sprzeciwiają się pomaganiu własnej ludności?   Tawil   2018-07-18
Jesteśmy rasistami, ale przypisujemy to Izraelowi   Al-Sa'di   2018-07-10
Palestyńczycy: jak poprawić jakość życia?   Tawil   2018-06-30
Dlaczego my, Arabowie, musimy krzyczeć   Maroun   2018-06-27
Palestyńczycy: Ofiary arabskiego apartheidu   Toameh   2018-06-25
W przyszłym roku w Jerozolimie   Eid   2018-06-22
Egipski Al-Azhar upiera się przy antysemityzmie   Mohamed   2018-06-14
O tym nie słyszeliście na Zachodzie   Tawil   2018-06-13
Tak, było mi dobrze w Izraelu, kiedy Palestyńczycy ginęli w Gazie   Maroun   2018-06-02
Obalenie 25 mitów lewicy i Arabów z prespektywy lewicowego Araba   Maroun   2018-05-05
Wciągamy religię w każdy aspekt naszego życia   Hamami   2018-04-21
Palestyńczycy torturowani; media milczą   Tawil   2018-04-21
Jestem jawnym i dumnym syjonistą, bo jestem jawnym i dumnym lewicowcem   Maroun   2018-04-11
Kiedy religię przedstawia się jako ideologię, jest bardziej niebezpieczna niż broń nuklearna     2018-03-22
Grożenie terrorem nie powinno być sposobem zarabiania na życie   Darwish   2018-01-31
Arabskie reżimy przerażone wolnością w Izraelu   Meotti   2018-01-30
Odwiedzanie Izraela jest przywilejem, a nie prawem   Maroun   2018-01-20
Witajcie na Zachodzie, ale prosimy się nie integrować …    Arbabzadah   2018-01-01
Rzeczywista reakcja palestyńska na jerozolimskie przemówienie Trumpa   Tawil   2017-12-09
Do moich rodaków Libańczyków, których gniewają izraelskie bomby   Maroun   2017-11-05
Palestyńczycy zamykają w więzieniu dziennikarzy za ujawnianie korupcji   Toameh   2017-10-02
Iracki duchowny: muzułmanie są utrapieniem świata     2017-09-29
Błędem jest ograniczanie wolności myśli obywateli   Al-Salem   2017-09-28
Popieranie Izraela jest obowiązkiem lewicy   Maroun   2017-09-24
Kiedy "progresizm" miażdży kobiety muzułmańskie   Mohamed   2017-09-23
Muzułmanie amerykańscy powinni zdemaskować imamów, którzy głoszą nienawiść   Al-Hadj   2017-09-20
Ograniczanie praw kobiet: Prawa islamskie i multikulturalizm   Khan   2017-09-16
Palestyńczycy, których zachodnie media wolą nie widzieć   Toameh   2017-09-13
Ofiary islamizacji Turcji: kobiety   Bekdil   2017-09-09
Szef ONZ Guterres, media i palestyńskie fake news   Tawil   2017-09-06
Palestyńczycy: Niszczenie sądownictwa   Toameh   2017-09-04
My, muzułmanie, jesteśmy całkowicie pozbawionymi samokrytycyzmu płaczliwymi łobuzami na szkolnym podwórku   Nawaz   2017-09-02
Uderzyć w wylęgarnie terroru   Khan   2017-09-01
Musimy podjąć stanowczą decyzję     2017-08-27
Czy było etyczne ze strony Izraela NIEdeportowanie Arabów w 1948 i 1967 r.?   Maroun   2017-08-06
Zaprzeczaj Holocaustowi, ale nigdy nie kwestionuj szariatu?   Rafizadeh   2017-07-31
Problemem z wykrywaczami metalu jest to, że są one żydowskie   Maroun   2017-07-25
Islamska koncepcja “feminizmu”   Darwish   2017-07-23
UNESCO wspiera terroryzm   Tawil   2017-07-20
Modernizacja Bliskiego Wschodu jest spektakularna   Taheri   2017-07-19
Arabowie, którzy nie cenią Izraela, są głupcami   Maroun   2017-07-16
My, Arabowie, mamy cholerne szczęście, że Żydzi nie zachowują się jak Arabowie   Maroun   2017-07-15
Nadchodzi kolejna antysemicka wojna, a świat dalej odwraca głowę   Maroun   2017-07-04
Turcja bez cenzury: wojna z mediami   Bulut   2017-07-03
Jako lekarz i muzułmanin protestuję przeciw okaleczaniu kobiet   Jasser   2017-07-01
Niewygodna prawda o konflikcie izraelsko-palestyńskim   Maroun   2017-06-30
Miękki szariat w Turcji     2017-06-29
Źli przywódcy - prawdziwa tragedia Palestyńczyków   Toameh   2017-06-24
Świat musi wygnać niszczące go fantazje   Qudosi   2017-06-11
Jako Arab wstydzę się za wojnę sześciodniową   Maroun   2017-06-07
Dorastając na północ od Izraela: Jak zostałem żarliwym syjonistą   Maroun   2017-05-31
Palestyńczycy: Groźby, które Trump powinien usłyszeć   Tawil   2017-05-22
Palestyńczycy potrzebują prawdziwego poparcia   Eid   2017-05-18
Przemysł terroryzmu   Tawil   2017-04-14
Kiedy Arabowie przestaną pozwalać, by prowadzono ich jak barany?   Maroun   2017-04-12
Proszę, czy Zachód mógłby przestać stawać po stronie zbrodniarzy?   Khan   2017-04-03
Linda Sarsour to objaw poważniejszej choroby   Maroun   2017-04-02
Gość z Czarnego Lądu   Koraszewski   2017-03-31
Palestyńczycy: Puste obietnice Abbasa   Toameh   2017-03-31
Czy twardogłowa lewica jest sprzymierzona z radykalnymi islamistami?   AlSaied   2017-03-29
Jako muzułmanka zdecydowanie popieram zakaz zakwefiania   Ahmed   2017-03-28
Czego nie mówią ci o Indonezji   Lato   2017-03-27
Palestyńczycy: fałszywe informacje i “alternatywne fakty”   Tawil   2017-03-14
Antysemityzm: wpatrywanie się w mrok   Maroun   2017-03-07
Wspieranie terroryzmu pod przykrywką dziennikarstwa   Tawil   2017-03-06
Tortury za murami Jerycha   Toameh   2017-02-08
Świat ma dość muzułmańskiego ekstremizmu religijnego     2017-01-22
Dysydenci arabscy i wojna o pokój     2017-01-19
Spojrzenie Araba na pokojowy szczyt w Paryżu   Maroun   2017-01-17
Przemówienie noworoczne do świata muzułmańskiego   Darwish   2017-01-07
Kontratak liberalnych muzułmanów   Palmer   2016-12-24
Komu po drodze z Trumpem?   Koraszewski   2016-12-09
Strach przed prezydenturą Trumpa jest  przesadny   Al-Hadj   2016-11-27
Żydzi z sześcioma ramionami   Rahola   2016-11-04
Skończcie z podżeganiem przeciwko Żydom     2016-10-23
Wywiad z francuskim eseistą, Majidem Oukacha   Canlorbe   2016-10-19

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk