Prawda

Poniedziałek, 29 listopada 2021 - 03:39

« Poprzedni Następny »


Znaleziono najstarszego “bilaterian”: odkryto podobne do robaka stworzenie wraz z jego skamieniałymi śladami


Jerry A. Coyne 2020-04-16

Jedną z wielkich tajemnic paleobiologii jest odpowiedź na pytanie, skąd pochodzi złożone życie (tj. zwierzęta) i jak wyglądały najwcześniejsze zwierzęta. Pierwsze ślady życia, jakie mamy, są sprzed około 3,7 miliarda lat, ale są to sinice. Pierwsze „prawdziwe komórki” – eukarionty - datuje się na około 1,8 miliarda lat. Potem jest jednak olbrzymia luka na 1,2 miliarda lat zanim mamy pierwsze ślady bardziej złożonego, wielokomórkowego życia (przypuszczalne gąbki,  krążkopławy i żebropławy) z początków okresu ediakaru (571-541 milionów lat temu). Ta fauna zawierała wiele dziwacznych i tajemniczych form zwierzęcych.

Miliony z nich wymarły bez potomstwa na początku kambru (około 545 milionów lat temu). Ponieważ jednak nie było osobnego i późniejszego powstania stworzeń, które prowadziły do współczesnych zwierząt (wiemy o tym z danych molekularnych), część wcześniejszej fauny, która żyła w ediakarze, musi być przodkami współczesnych zwierząt. Praca, którą dzisiaj omówię, dotyczy poszukiwania najwcześniejszych przedstawicieli  Bilateria, grupy, która obejmuje wszystkie poza najprostszymi zwierzętami. Tutaj jest ich opis z Wikipedii:

Zwierzęta dwubocznie symetryczne (Bilateria) – zwierzęta charakteryzujące się pierwotnie dwustronną (bilateralną) symetrią budowy ciała, trzema warstwami różnicującymi się w trakcie rozwoju embrionalnego oraz obecnością otworu gębowego i odbytu. Grupa ta obejmuje większość zwierząt (około 1,2 mln znanych gatunków), w tym mięczakistawonogi i strunowce.


Symetria bilateralna rozwinęła się u tych zwierząt w związku z ich zdolnością do ruchu postępowego. Aktywne poruszanie się wykształciło polaryzację ciała, które zróżnicowało się na część przednią i tylną oraz brzuszną i grzbietową. Symetria budowy ciała organizmu zwierząt o prostszej niż Bilateria morfologii – gąbek (Porifera) i promienistych (Radiata) – oparta jest na centralnie położonej jamie otoczonej ścianą ciała. Pojawienie się środkowego listka zarodkowego zwanego mezodermą doprowadziło u bardziej zaawansowanych ewolucyjnie Bilateria do powstania celomy (wtórnej jamy ciała). Prawdopodobnie był to jeden z czynników, które przyczyniły się do ich sukcesu ewolucyjnego[1]. Obecność mezodermy jest cechą charakterystyczną dla wszystkich Bilateria.

Paleobiolodzy szukają więc w zapisie kopalnym zwierząt, które są dwubocznie symetryczne, nie zaś promieniowo symetryczne, z tyłem i przodem (a więc głową i odbytem z wnętrznościami pośrodku), i z dowodem na jamę ciała. Kimberella, znaleziona zarówno w Rosji, jak w Australii (patrz skamieniałość poniżej) jest przypuszczalnie dwubocznie symetryczna, ale ludzie nadal spierają się, czy może jest jamochłonem (krewnym meduz), zwierzęciem, które nie jest dwubocznie symetryczne. (Są tam także „ślady zadrapań” z nią związane, co sugeruje, że miała radulę i mogła być rodzajem mięczaka, które są bilateralne):


Kimberalla quadrata<span>. Arkhangelsk Regional Museum Author: Aleksey Nagovitsyn (User:Alnagov)</span>
Kimberalla quadrata. Arkhangelsk Regional Museum Author: Aleksey Nagovitsyn (User:Alnagov)

Obecnie jednak czworo badaczy znalazło coś, co jednoznacznie wydaje się być skamieniałością zwierzęcia dwubocznie symetrycznego, jak również  tunelowy ślad, który prawdopodobnie robiło pod piaskiem płytkiego morza, ucztując na mikrobowej warstwie bakterii. Opublikowali o tej pracy artykuł w „Proceedings of the National Academy of Sciences (USA)”. Można zobaczyć ten artykuł przez kliknięcie na link pod zrzutem z ekranu lub w pdf tutaj (odnośnik pod spodem).https://www.pnas.org/content/early/2020/03/17/2001045117


Kilka tych stworzeń, nazwanych Ikaria wariootia, znajduje się koło „skamieniałości śladowych”: śladów lub norek, którym dano nazwę Helminthoidichnites (ślady zwierząt, takich jak ich ścieżki, dano naukowe nazwy pod nieobecność zwierząt, które je zrobiły). Są one datowane - przez użycie magmowego materiału, takiego jak popiół, obok warstwy osadowej – na około 560-551 milionów lat temu (datowanie dokonane przez skorelowanie warstw z datowanymi, podobnymi warstwami w Rosji).


Skamieniałości, zarówno zwierzęta, jak ich ślady, znajdują się w drobnoziarnistym piaskowcu ze złoża Nilpena w południowej Australii, gdzie znaleziono fantastyczne ediakarańskie stworzenia. Są to małe zwierzęta, wyglądające na dwubocznie symetrycznie, o rozmiarach 2 do 7 mm: mniej więcej wielkości ziarnka ryżu. Ponadto, co najmniej jedno z nich było powiązane z śladem bruzdy rozmiaru mniej więcej takiego, jaki zrobiłoby to stworzenie. Jest to widoczne na zdjęciu poniżej. (Zwierzę pokazane poniżej zostało prawdopodobnie wyrzucone z bruzdy przez ruch podłoża.)


<span>(from PNAS): Photograph. . . (of </span>I. wariootia<span>. (A) Specimen (white arrow) associated with </span>Helminthoidchnites<span> [JAC: the burrow]</span>
(from PNAS): Photograph. . . (of I. wariootia. (A) Specimen (white arrow) associated with Helminthoidchnites [JAC: the burrow]

A jest tam wiele okazów tego stworzenia, pokazanych przez skaning laserowy. Pokazują one stworzenie z szerokim końcem (przypuszczalnie przodem) i z wąskim końcem (przypuszczalnie tyłem), a wszystko pokazują stosunkowo podobny stosunek długości do szerokości, co sugeruje, że nie jest to jakiś geologiczny artefakt, ale prawdziwe zwierzę. Proszę zauważyć szeroki przód (ryjące zwierzęta są większe z przodu niż z tyłu, kiedy jest asymetria), jak również dwuboczną symetrię: 


(from PNAS): Type specimen of I. wariootia from Nilpena, including (A) photograph; and (B–D) 3D laser scans. Notice distinct bilateral symmetry (wider end identified by white star in C and deeper end by black star in D). P57685. (Scale bars, 1 mm.)

(from PNAS): Type specimen of I. wariootia from Nilpena, including (A) photograph; and (B–D) 3D laser scans. Notice distinct bilateral symmetry (wider end identified by white star in C and deeper end by black star in D). P57685. (Scale bars, 1 mm.)

Nie jestem paleontologiem, ale te dane i zdjęcia są całkiem przekonujące, że istotnie mamy tutaj do czynienia z bardzo wczesnym zwierzęciem dwubocznie symetrycznym, być może  bliskim „wspólnemu przodkowi” wszystkich zwierząt poza kilkoma taksonami wyliczonymi powyżej. (Oczywiście, nie możemy wiedzieć, czy to jest „wspólny przodek” bilateralnych zwierząt, mimo że nadmiernie podniecone media to sugerują. Z pewnością jednak coś, co jest bliskie wspólnemu przodkowi, mogło tak wyglądać.) 


Dowody dwubocznej symetrii są widoczne w tych skamieniałościach. Natura bruzd w osadzie prawdopodobnie zrobionych przez te stworzenia sugeruje autorom, że miały jamę ciała i muskulaturę, zaś „poprzeczne wcięcia w kształcie litery V” w bruzdach sugerują, że miały „ruch robaczkowy”, jak dżdżownice:

Ruch robaczkowy jest powszechnym wzorem poruszania się u wydłużonych bezkręgowców o miękkich ciałach, szczególnie pierścienic, takich jak dżdżownice. Obejmuje to skurcze mięśni okrężnych i podłużnych. Skurcz mięśni okrężnych wydłuża ciało i powoduje ruch do przodu; skurcz mięśni podłużnych skraca i  zakotwicza ciało.

Taki ruch nie jest płynny, ale skokowy, co dawało „wcięcia” w bruzdach. Zdaniem autorów sugeruje to „potencjalnie modularną budowę ciała” z niezbędnymi mięśniami. Autorzy sugerują także, że „ślady grzebania w osadzie ujawniają, że Ikaria prawdopodobnie miały jamę ciała, otwór gębowy, odbytnicę i przechodzące przez całość jelita” (wszystko to są cechy zwierząt dwubocznie symetrycznych).


Sprawdziłem ze znajomym paleontologiem, który mówi, że tak, to jest całkiem dobry dowód na wczesne zwierzę dwubocznie symetryczne oraz jedyny dowód, w którym przypuszczalne wczesne zwierzę bilateralne jest związane ze śladami w osadzie. Autorzy dostarczają rekonstrukcji Ikaria i jego śladów w artykule, który, po dodaniu kolorów, wygląda nieco podobnie do penisa:  


<span>(From paper): Reconstruction of </span>Ikaria<span> in life position forming a </span>Helminthoidichnites<span>-type trail.</span>
(From paper): Reconstruction of Ikaria in life position forming a Helminthoidichnites-type trail.

To jest dość ważne odkrycie, ponieważ daje nam spojrzenie na to, co może być przodkiem wszystkich dwubocznie symetrycznych zwierząt, włącznie, oczywiście, z nami.


Niestety, jak zauważyłem powyżej, niektóre media piszą, że to jest wspólny przodek, a nie mamy żadnego sposobu na dowiedzenie się tego. Tutaj jest jedna z takich błądzących organizacji (Phys.org), która poprawnie podaje większość informacji, ale ma wprowadzający w błąd tytuł (kliknij na link pod zrzutem z ekranu). Można także winić stronę informacyjną University of California at Riverside, która dostarcza artkuł skopiowany słowo w słowo przez Phys.org.https://m.phys.org/news/2020-03-ancestor-animals-australian-fossils.html?fbclid=IwAR291uq_jq9tnuQuupQlRM4hF7ey8DsMn4iLX8YvjeyoVkUWkt2FIHQZQIc

 

Zawsze bądźcie nieufni, kiedy widzicie wiadomość, że zidentyfikowano ”wspólnego przodka” albo ”brakujące ogniwo”. W tym wypadku uniwersytet, z którego pochodzi pierwszy autor, Scott Evans, wypaczył znaczenie znaleziska. Nie mamy najmniejszego pojęcia, czy I. wariootia jest „przodkiem wszystkich zwierząt”, a to twierdzenie jest fatalnie błędne pod dwoma względami. Po pierwsze, gąbki, jamochłony i inna promieniowo symetryczna fauna to są „zwierzęta”, ale nie są potomkami tego robakowatego stworzenia. Po drugie, nie mamy pojęcia, czy I. wariootia w ogóle jest przodkiem „wszystkich zwierząt dwubocznie symetrycznych”.


Sami autorzy tego nie twierdzą; wina spoczywa na mediach i na rzecznikach prasowych UCR, choć należałoby się spodziewać, że pokażą tytuł samym badaczom.  


Wszystko jedno; jest to nadal ważne odkrycie i naprawdę wspaniałe.

h/t: Hos, Latha Menon

_________________

Evans, S. D. J. V. Hughes, J. G. Gehling, and M. L. Droser. 2020. Discovery of the oldest bilaterian from the Ediacaran of South Australia. Proceedings of the National Academy of Sciences Mar early edition,; DOI: 10.1073/pnas.2001045117

 

Oldest ”bilaterian” found: wormlike creature discovered along with its tracks

Why Evolution Is True, 26 marca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1248 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13
Czy znaleziono najstarszy dowód na istnienie zwierzęcia? Nowa gąbko-podobna skamieniałość liczy 890 milionów lat   Coyne   2021-08-11
Psy rozumieją ludzi   Novella   2021-08-06
Nowy start nauki o życiu w epoce genu   Ridley   2021-08-05
Użycie ognia przez homininy: przykład szybkiej ewolucji kulturowej?   Coyne   2021-08-04
Historia pandemii jest historią zaprzeczania   Jackoby   2021-07-27
Nieuchwytny neuron babci   Novella   2021-07-22
Cierpienie i pytanie, czy przestaniemy jeść mięso   Koraszewski   2021-07-14
Czy nadchodzi hydroponika?   Novella   2021-07-13
Raport Unii Europejskiej o glifosacie   Novella   2021-07-10
Dlaczego ideologii nie należy mieszać z nauką   Coyne   2021-06-30
Nagonka na Izrael grasuje w stowarzyszeniach nauk ścisłych, medycyny i edukacji   Chesler   2021-06-24
Szczęśliwi pracoholicy   Witkowski   2021-06-03
Propaganda w wykonaniu nauczycieli akademickich   Chesler   2021-06-02
Ewolucja wielokomórkowości   Novella   2021-05-07
Polityczna polaryzacja jest przesadzona   Novella   2021-05-04
Wrotki były kiedyś sztandarową grupą istot bez seksu, a teraz sądzi się, że ukradkiem odstawiają szybkie numerki   Coyne   2021-04-22
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Mayflower wyrusza w podróż raz jeszcze   Koraszewski   2021-04-19
Genetyczny przełącznik CRISPR   Novella   2021-04-16
Wielkie zdarzenie oksydacyjne   Novela   2021-04-09
Kiedy panika klimatyczna zlewa się z kulturą anulowania   Lomborg   2021-04-06
Czy wykształceni ludzie są bardziej antysemiccy?   Albert Cheng i Ian Kingsbury   2021-04-05
Nieoczekiwana historia i cudowny sukces szczepionek   Ridley   2021-03-31
Innowacja jest geograficznie zlokalizowanym i chwilowym zjawiskiem   Ridley   2021-03-29
Czy gąbki są najbliższymi krewnymi pozostałych zwierząt?   Coyne   2021-03-26
Kilka lekcji z rosyjskiej rewolucji. Jak kuszący radykalny nihilizm prowadzi do ekstremizmu   Geifman   2021-03-22
Wracamy do raju?   Łukaszewski   2021-03-18
Ślimakowi morskiemu odrasta tułów z odciętej głowy, czyli “autotomia z kleptoplastią”   Coyne   2021-03-15
Ewolucyjne korzyści udawania ofiary   Clark   2021-03-11
Ludzie i wymieranie megafauny   Novella   2021-03-10
Banany edytowane przez CRISPR   Novella   2021-03-02
Nikczemne grzyby naśladują kwiaty trawy, by ułatwić własne rozmnażanie się   Coyne   2021-02-26
Co zabiło megafaunę Ameryki Północnej?   Novella   2021-02-25
Stresy i nowe szczepy wirusa   Ridley   2021-02-12
EWOLUCJA wirusa Covid-19   Coyne   2021-02-10
Czy „toksyczna kobiecość” jest główną przyczyną bojów o społeczną sprawiedliwość?   Coyne   2021-02-08
Najmniejszy gad (i owodniowiec) świata: BARDZO mały kameleon   Coyne   2021-02-05
Dlaczego kocimiętka i matatabi doprowadzają koty do szaleństwa? Grupa badaczy mówi, że te rośliny mogą chronić je przed komarami   Coyne   2021-02-02
Bądźcie sceptyczni wobec wideo pokazujących “skutki uboczne” szczepionki   Novella   2021-01-28
Szaleństwo odnawialnej energii   Ridley   2021-01-23
Głębia ludzkiej historii   Novella   2021-01-19
Dlaczego szczepionki mRNA mogą zrewolucjonizować medycynę?   Ridley   2021-01-02
Szczepionka mRNA na koronawirusa: świadectwo ludzkiej pomysłowości i mocy nauki   Coyne   2021-01-01
Dziwaczny rodzaj rasistowskiego patriarchatu   Arora   2020-12-31
Centrala muszek owocowych: Bloomington Drosophila Stock Center   Coyne   2020-12-29
Pierwszy raport o używaniu narzędzi przez pszczoły: rodzimy gatunek używa grudek łajna, by odeprzeć drapieżne szerszenie   Coyne   2020-12-23
Nie – żadne chi nie istnieje   Novella   2020-12-21
Moc nauki dostarczyła najlepszej możliwej wiadomości w tym koszmarnym roku   Ridley   2020-12-18
Szczątkowa cecha ptaków, która mogła być funkcjonalna u przodków: zdalne wyczuwanie drgań dziobem (nadal czynne u kiwi)   Coyne   2020-12-16
Paradoks wielce niedoskonałego dobra   Koraszewski   2020-12-11
Nasiona roślin ewoluują, by upodobnić się odchodów antylopy, a oszukane żuki gnojowe odtaczają i zagrzebują nasiona   Coyne   2020-12-10
AI – asystent lekarza   Novella   2020-12-09
Czy problem zwijania białka został rozwiązany?   Coyne   2020-12-05
„Gryzoń skunksowy”, który żuje trujące rośliny i wypluwa truciznę na swoje futro   Coyne   2020-12-02
Intensywne zbieranie leczniczej rośliny przez ludzi prowadzi do ewolucji nowych kolorów liści i kwiatów   Coyne   2020-11-28
Jak ewoluuuje altruizm?   Coyne   2020-11-25
Filozof zainfekowany efektem potwierdzenia wyjaśnia, dlaczego ewolucja dowodzi Boga   Coyne   2020-11-23
Według nowych badań są cztery gatunki pingwinów białobrewych, a nie tylko jeden   Coyne   2020-11-19
Gra w łajdactwo, by zrozumieć łajdaków   Novella   2020-11-18
Ewolucja psów   Novella   2020-11-09
Genomowa i ewolucyjna analiza wymarłego kota szablozębnego   Coyne   2020-10-31
Zakład Simon-Ehrlich po 40 latach   Gale L. Pooley   2020-10-23
Używające narzędzi mrówki budują struktury, by spijać roztwór cukru w pojemnikach, nie topiąc się   Coyne   2020-10-22
Czego pandemia nauczyła nas o nauce?   Ridley   2020-10-19
Przeddarwinowscy “darwiniści”   Berry   2020-10-16
Covid 19 może przejmować kontrolę nad receptorami bólu, uśmierzając ból i podnosząc szerzenie się choroby: możliwy rezultat doboru naturalnego   Coyne   2020-10-15
Znowu wrzawa, że “teoria ewolucji wywrócona”, ale jak zwykle, robią z igły widły   Coyne   2020-10-13
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 4. Rzekome znaczenie dryfu genetycznego w ewolucji   Coyne   2020-10-09
Chromosomy Y ludzi, neandertalczyków i denisowian   Novella   2020-10-08
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 3. Rzekome znaczenie epigenetyki w ewolucji   Coyne   2020-10-07
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 2. Rzekome nieistnienie gatunków   Coyne   2020-10-05
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 1. Genetyczna plastyczność    Coyne   2020-10-03
“New Scientist”: Darwin jednak miał rację    Coyne   2020-10-01
Uprawy GMO i wzrost plonów   Novella   2020-09-28
Książka o psychologii ewolucyjnej, która pokazuje wartość tej dziedziny – ale nie wartość memów   Coyne   2020-09-22
Przyjemności seksu i jagód   Ridley   2020-09-18
Czy można falsyfikować naukowe teorie? Naukowiec odpowiada, że “nie”   Coyne   2020-09-12

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk