Prawda

Piątek, 5 czerwca 2020 - 01:38

« Poprzedni Następny »


Znaleziono najstarszego “bilaterian”: odkryto podobne do robaka stworzenie wraz z jego skamieniałymi śladami


Jerry A. Coyne 2020-04-16

Jedną z wielkich tajemnic paleobiologii jest odpowiedź na pytanie, skąd pochodzi złożone życie (tj. zwierzęta) i jak wyglądały najwcześniejsze zwierzęta. Pierwsze ślady życia, jakie mamy, są sprzed około 3,7 miliarda lat, ale są to sinice. Pierwsze „prawdziwe komórki” – eukarionty - datuje się na około 1,8 miliarda lat. Potem jest jednak olbrzymia luka na 1,2 miliarda lat zanim mamy pierwsze ślady bardziej złożonego, wielokomórkowego życia (przypuszczalne gąbki,  krążkopławy i żebropławy) z początków okresu ediakaru (571-541 milionów lat temu). Ta fauna zawierała wiele dziwacznych i tajemniczych form zwierzęcych.

Miliony z nich wymarły bez potomstwa na początku kambru (około 545 milionów lat temu). Ponieważ jednak nie było osobnego i późniejszego powstania stworzeń, które prowadziły do współczesnych zwierząt (wiemy o tym z danych molekularnych), część wcześniejszej fauny, która żyła w ediakarze, musi być przodkami współczesnych zwierząt. Praca, którą dzisiaj omówię, dotyczy poszukiwania najwcześniejszych przedstawicieli  Bilateria, grupy, która obejmuje wszystkie poza najprostszymi zwierzętami. Tutaj jest ich opis z Wikipedii:

Zwierzęta dwubocznie symetryczne (Bilateria) – zwierzęta charakteryzujące się pierwotnie dwustronną (bilateralną) symetrią budowy ciała, trzema warstwami różnicującymi się w trakcie rozwoju embrionalnego oraz obecnością otworu gębowego i odbytu. Grupa ta obejmuje większość zwierząt (około 1,2 mln znanych gatunków), w tym mięczakistawonogi i strunowce.


Symetria bilateralna rozwinęła się u tych zwierząt w związku z ich zdolnością do ruchu postępowego. Aktywne poruszanie się wykształciło polaryzację ciała, które zróżnicowało się na część przednią i tylną oraz brzuszną i grzbietową. Symetria budowy ciała organizmu zwierząt o prostszej niż Bilateria morfologii – gąbek (Porifera) i promienistych (Radiata) – oparta jest na centralnie położonej jamie otoczonej ścianą ciała. Pojawienie się środkowego listka zarodkowego zwanego mezodermą doprowadziło u bardziej zaawansowanych ewolucyjnie Bilateria do powstania celomy (wtórnej jamy ciała). Prawdopodobnie był to jeden z czynników, które przyczyniły się do ich sukcesu ewolucyjnego[1]. Obecność mezodermy jest cechą charakterystyczną dla wszystkich Bilateria.

Paleobiolodzy szukają więc w zapisie kopalnym zwierząt, które są dwubocznie symetryczne, nie zaś promieniowo symetryczne, z tyłem i przodem (a więc głową i odbytem z wnętrznościami pośrodku), i z dowodem na jamę ciała. Kimberella, znaleziona zarówno w Rosji, jak w Australii (patrz skamieniałość poniżej) jest przypuszczalnie dwubocznie symetryczna, ale ludzie nadal spierają się, czy może jest jamochłonem (krewnym meduz), zwierzęciem, które nie jest dwubocznie symetryczne. (Są tam także „ślady zadrapań” z nią związane, co sugeruje, że miała radulę i mogła być rodzajem mięczaka, które są bilateralne):


Kimberalla quadrata<span>. Arkhangelsk Regional Museum Author: Aleksey Nagovitsyn (User:Alnagov)</span>
Kimberalla quadrata. Arkhangelsk Regional Museum Author: Aleksey Nagovitsyn (User:Alnagov)

Obecnie jednak czworo badaczy znalazło coś, co jednoznacznie wydaje się być skamieniałością zwierzęcia dwubocznie symetrycznego, jak również  tunelowy ślad, który prawdopodobnie robiło pod piaskiem płytkiego morza, ucztując na mikrobowej warstwie bakterii. Opublikowali o tej pracy artykuł w „Proceedings of the National Academy of Sciences (USA)”. Można zobaczyć ten artykuł przez kliknięcie na link pod zrzutem z ekranu lub w pdf tutaj (odnośnik pod spodem).https://www.pnas.org/content/early/2020/03/17/2001045117


Kilka tych stworzeń, nazwanych Ikaria wariootia, znajduje się koło „skamieniałości śladowych”: śladów lub norek, którym dano nazwę Helminthoidichnites (ślady zwierząt, takich jak ich ścieżki, dano naukowe nazwy pod nieobecność zwierząt, które je zrobiły). Są one datowane - przez użycie magmowego materiału, takiego jak popiół, obok warstwy osadowej – na około 560-551 milionów lat temu (datowanie dokonane przez skorelowanie warstw z datowanymi, podobnymi warstwami w Rosji).


Skamieniałości, zarówno zwierzęta, jak ich ślady, znajdują się w drobnoziarnistym piaskowcu ze złoża Nilpena w południowej Australii, gdzie znaleziono fantastyczne ediakarańskie stworzenia. Są to małe zwierzęta, wyglądające na dwubocznie symetrycznie, o rozmiarach 2 do 7 mm: mniej więcej wielkości ziarnka ryżu. Ponadto, co najmniej jedno z nich było powiązane z śladem bruzdy rozmiaru mniej więcej takiego, jaki zrobiłoby to stworzenie. Jest to widoczne na zdjęciu poniżej. (Zwierzę pokazane poniżej zostało prawdopodobnie wyrzucone z bruzdy przez ruch podłoża.)


<span>(from PNAS): Photograph. . . (of </span>I. wariootia<span>. (A) Specimen (white arrow) associated with </span>Helminthoidchnites<span> [JAC: the burrow]</span>
(from PNAS): Photograph. . . (of I. wariootia. (A) Specimen (white arrow) associated with Helminthoidchnites [JAC: the burrow]

A jest tam wiele okazów tego stworzenia, pokazanych przez skaning laserowy. Pokazują one stworzenie z szerokim końcem (przypuszczalnie przodem) i z wąskim końcem (przypuszczalnie tyłem), a wszystko pokazują stosunkowo podobny stosunek długości do szerokości, co sugeruje, że nie jest to jakiś geologiczny artefakt, ale prawdziwe zwierzę. Proszę zauważyć szeroki przód (ryjące zwierzęta są większe z przodu niż z tyłu, kiedy jest asymetria), jak również dwuboczną symetrię: 


(from PNAS): Type specimen of I. wariootia from Nilpena, including (A) photograph; and (B–D) 3D laser scans. Notice distinct bilateral symmetry (wider end identified by white star in C and deeper end by black star in D). P57685. (Scale bars, 1 mm.)

(from PNAS): Type specimen of I. wariootia from Nilpena, including (A) photograph; and (B–D) 3D laser scans. Notice distinct bilateral symmetry (wider end identified by white star in C and deeper end by black star in D). P57685. (Scale bars, 1 mm.)

Nie jestem paleontologiem, ale te dane i zdjęcia są całkiem przekonujące, że istotnie mamy tutaj do czynienia z bardzo wczesnym zwierzęciem dwubocznie symetrycznym, być może  bliskim „wspólnemu przodkowi” wszystkich zwierząt poza kilkoma taksonami wyliczonymi powyżej. (Oczywiście, nie możemy wiedzieć, czy to jest „wspólny przodek” bilateralnych zwierząt, mimo że nadmiernie podniecone media to sugerują. Z pewnością jednak coś, co jest bliskie wspólnemu przodkowi, mogło tak wyglądać.) 


Dowody dwubocznej symetrii są widoczne w tych skamieniałościach. Natura bruzd w osadzie prawdopodobnie zrobionych przez te stworzenia sugeruje autorom, że miały jamę ciała i muskulaturę, zaś „poprzeczne wcięcia w kształcie litery V” w bruzdach sugerują, że miały „ruch robaczkowy”, jak dżdżownice:

Ruch robaczkowy jest powszechnym wzorem poruszania się u wydłużonych bezkręgowców o miękkich ciałach, szczególnie pierścienic, takich jak dżdżownice. Obejmuje to skurcze mięśni okrężnych i podłużnych. Skurcz mięśni okrężnych wydłuża ciało i powoduje ruch do przodu; skurcz mięśni podłużnych skraca i  zakotwicza ciało.

Taki ruch nie jest płynny, ale skokowy, co dawało „wcięcia” w bruzdach. Zdaniem autorów sugeruje to „potencjalnie modularną budowę ciała” z niezbędnymi mięśniami. Autorzy sugerują także, że „ślady grzebania w osadzie ujawniają, że Ikaria prawdopodobnie miały jamę ciała, otwór gębowy, odbytnicę i przechodzące przez całość jelita” (wszystko to są cechy zwierząt dwubocznie symetrycznych).


Sprawdziłem ze znajomym paleontologiem, który mówi, że tak, to jest całkiem dobry dowód na wczesne zwierzę dwubocznie symetryczne oraz jedyny dowód, w którym przypuszczalne wczesne zwierzę bilateralne jest związane ze śladami w osadzie. Autorzy dostarczają rekonstrukcji Ikaria i jego śladów w artykule, który, po dodaniu kolorów, wygląda nieco podobnie do penisa:  


<span>(From paper): Reconstruction of </span>Ikaria<span> in life position forming a </span>Helminthoidichnites<span>-type trail.</span>
(From paper): Reconstruction of Ikaria in life position forming a Helminthoidichnites-type trail.

To jest dość ważne odkrycie, ponieważ daje nam spojrzenie na to, co może być przodkiem wszystkich dwubocznie symetrycznych zwierząt, włącznie, oczywiście, z nami.


Niestety, jak zauważyłem powyżej, niektóre media piszą, że to jest wspólny przodek, a nie mamy żadnego sposobu na dowiedzenie się tego. Tutaj jest jedna z takich błądzących organizacji (Phys.org), która poprawnie podaje większość informacji, ale ma wprowadzający w błąd tytuł (kliknij na link pod zrzutem z ekranu). Można także winić stronę informacyjną University of California at Riverside, która dostarcza artkuł skopiowany słowo w słowo przez Phys.org.https://m.phys.org/news/2020-03-ancestor-animals-australian-fossils.html?fbclid=IwAR291uq_jq9tnuQuupQlRM4hF7ey8DsMn4iLX8YvjeyoVkUWkt2FIHQZQIc

 

Zawsze bądźcie nieufni, kiedy widzicie wiadomość, że zidentyfikowano ”wspólnego przodka” albo ”brakujące ogniwo”. W tym wypadku uniwersytet, z którego pochodzi pierwszy autor, Scott Evans, wypaczył znaczenie znaleziska. Nie mamy najmniejszego pojęcia, czy I. wariootia jest „przodkiem wszystkich zwierząt”, a to twierdzenie jest fatalnie błędne pod dwoma względami. Po pierwsze, gąbki, jamochłony i inna promieniowo symetryczna fauna to są „zwierzęta”, ale nie są potomkami tego robakowatego stworzenia. Po drugie, nie mamy pojęcia, czy I. wariootia w ogóle jest przodkiem „wszystkich zwierząt dwubocznie symetrycznych”.


Sami autorzy tego nie twierdzą; wina spoczywa na mediach i na rzecznikach prasowych UCR, choć należałoby się spodziewać, że pokażą tytuł samym badaczom.  


Wszystko jedno; jest to nadal ważne odkrycie i naprawdę wspaniałe.

h/t: Hos, Latha Menon

_________________

Evans, S. D. J. V. Hughes, J. G. Gehling, and M. L. Droser. 2020. Discovery of the oldest bilaterian from the Ediacaran of South Australia. Proceedings of the National Academy of Sciences Mar early edition,; DOI: 10.1073/pnas.2001045117

 

Oldest ”bilaterian” found: wormlike creature discovered along with its tracks

Why Evolution Is True, 26 marca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1110 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Rozwiązanie dla obecnego kryzysu   Ridley   2020-06-02
Lokalizacja funkcji wykonawczych   Novella   2020-05-30
Przestańcie wierzyć w naukę   Greenfield   2020-05-28
Ewolucyjne korzenie sztuki   Koraszewski   2020-05-27
Innowacji nie można wymusić, ale można je zdławić   Ridley   2020-05-26
Stymulowanie kory wzrokowej   Novella   2020-05-23
Pora na telemedycynę   Novella   2020-05-19
Czy mrożącą krew w żyłach prawdą jest, że decyzja o zamknięciu społeczeństwa opierała się na luźnych matematycznych spekulacjach?   Ridley   2020-05-15
MMR jest bezpieczna i skuteczna   Novella   2020-05-14
Odporność stada na fakty   Koraszewski   2020-05-13
O COVID wiemy wszystko – i nie wiemy niczego   Ridley   2020-05-12
Nanotechnologia zastosowana do leczenia choroby Alzheimera   Novella   2020-05-11
COVID-19 – To są szkody   Novella   2020-05-05
Nadmiar teorii wszystkiego   Koraszewski   2020-05-04
Zawodnicy – i trudności – w wyścigu do wyleczenia COVID   Ridley   2020-04-30
Psychologia sprzeciwu wobec szczepień   Novella   2020-04-25
Prowokator czy prowokowany?   Witkowski   2020-04-24
Nauka on-line jest skuteczna   Novella   2020-04-23
Mądrość w pułapce autorytetu   Witkowski   2020-04-18
Znaleziono najstarszego “bilaterian”: odkryto podobne do robaka stworzenie wraz z jego skamieniałymi śladami   Coyne   2020-04-16
Nietoperze i pandemia   Ridley   2020-04-14
Pandemia ludzkiej głupoty   Novella   2020-04-12
W miarę postępu badań natura naszego wroga staje się coraz wyraźniejsza   Ridley   2020-04-04
Wzmacnianie układu odpornościowego podczas pandemii   Novella   2020-04-02
Dlaczego ten wirus inaczej dotyka pokolenia?   Ridley   2020-03-30
Czaszka maleńkiego dinozaura/ptaka znaleziona w bursztynie   Coyne   2020-03-27
Szczepionka na koronawirusa nie przybędzie szybko   Ridley   2020-03-25
Niebawem dowiemy się jak solidna jest nasza cywilizacja   Ridley   2020-03-23
Żywotność wirusa Covid-19 na różnych powierzchniach (rada: używaj rękawiczek, kiedy odbierasz paczki i nie otwieraj ich przez 24 godziny)   Coyne   2020-03-21
Dzień był krótszy 70 milionów lat temu   Novella   2020-03-20
Jak często powstają ptasie hybrydy?   Coyne   2020-03-18
Mózgi noworodków   Novella   2020-03-16
Twierdzenie o białku i DNA dinozaurów   Novella   2020-03-10
Porażka jest stałym elementem pracy naukowca   Konrad Bocian   2020-03-07
Jak myśleć o naszych problemach   Tupy   2020-03-03
Dlaczego tak wiele nowych wirusów pochodzi od nietoperzy?   Ridley   2020-02-29
Odkrycie antybiotyku przez AI   Novella   2020-02-27
Wizyta w Andach u łysek rogatych   Lyon   2020-02-26
Zioła nie pomagają na utratę wagi   Novella   2020-02-25
Dawkins pisze tweeta   Coyne   2020-02-24
W obronie binarności płci u ludzi   Coyne   2020-02-21
Nie palmy pieniędzy na ołtarzu zielonej manii   Lomborg   2020-02-20
Więcej dowodów ewolucji: końskie zarodki zaczynają tworzyć pięć palców, a cztery zawiązki znikają   Coyne   2020-02-18
Homeopatyczny rentgen   Novella   2020-02-14
Różnice płci w wyborze zabawek: chłopcy bawią się chłopięcymi zabawkami, dziewczynki dziewczęcymi zabawkami   Coyne   2020-02-13
Śmiertelność z powodu raka nadal spada wbrew twierdzeniom szarlatanów     2020-02-11
Odkrycie w immunologii, a leczenie nowotworów   Novella   2020-02-10
Ponowne psucie nauki przez ideologię: ”Slate” wypacza biologię ewolucyjną, by wyglądała na kapitalistyczną i antysocjalistyczną   Coyne   2020-02-07
Flamingi z braku łysek rogatych   Lyon   2020-02-06
Moja ostatnia praca badawcza. Część 3: Znaczenie   Coyne   2020-02-04
Moja ostatnia praca badawcza. Część 2: Wyniki   Coyne   2020-02-03
Moja ostatnia praca badawcza: Część 1: Cele i metody   Coyne   2020-02-01
Ewolucyjne wyjaśnienie nienaukowych przekonań   Bretl   2020-01-31
Zdumiewająca mimikra   Coyne   2020-01-27
Reality check: Pęd do szybkiej „zerowej” emisji to gwarancja przegranej   Lomborg   2020-01-27
Sfuszerowany artykuł o biologii w „Washington Post”   Coyne   2020-01-24
Punkty dla Ameryki w konflikcie między Iranem i USA   Destexhe   2020-01-24
Zbliżanie się do rozumienia pamięci   Novella   2020-01-22
Z perspektywy naszego kurnika   Witkowski   2020-01-16
Fałszywa pokora nie uratuje planety   Boudry   2020-01-09
Złoty ryż zatwierdzony na Filipinach   Novella   2020-01-07
Cudowna animacja DNA i komórek   Coyne   2020-01-06
Dychotomiczne myślenie, niepewność i zaprzeczanie nauce     2020-01-01
Mieliśmy najlepszą dekadę w historii. Naprawdę   Ridley   2019-12-31
Kreacjonista opowiada się za ”argumentem z niedowierzania”   Coyne   2019-12-26
Biologia męskiej agresji i dlaczego nie jest to tylko „socjalizacja”   Coyne   2019-12-24
Wydajność, wyzysk, wybory   Koraszewski   2019-12-23
Społecznościowe finansowanie szarlatanerii   Novella   2019-12-20
Wykład Dawkinsa o czerpaniu odwagi z darwinizmu   Coyne   2019-12-18
Uprawy GM, takie jak Złoty Ryż, uratują życie setek tysięcy dzieci   Ridey   2019-12-13
Darwin, lisy i inne ssaki na Falklandach   Mayer   2019-12-11
Wirtualna edukacja   Novella   2019-12-03
Teoria klasy próżniaczej Thorsteina Veblena – uaktualnienie statusu   Henderson   2019-12-02
Punkt szczytowy inteligencji   Novella   2019-11-30
Likwidowanie przeziębienia miedzią   Novella   2019-11-27
Dlaczego wyjaśnianie problemów przez biały przywilej jest niesłuszne   Rob Henderson   2019-11-25
LiveScience zachwala panpsychizm jako rozwiązanie trudnego problemu świadomości   Coyne   2019-11-22
Jak walczyć z firehosing   Novella   2019-11-19
Odwołajcie antyszczepionkową konferencję w Tel Awiwie   Blum   2019-11-15
Ewolucja dwunożności   Novella   2019-11-14
Granice „przeskoczenia” progu opłacalności   Lomborg   2019-11-13
Dlaczego nie żyjemy w epoce post-prawdy   Pinker   2019-11-11
Śledząc pochodzenie człowieka   Novella   2019-11-09
Skamieniałe trylobity idące gęsiego. Ale dlaczego to zrobiły?   Coyne   2019-11-06
Saga o złotym ryżu   Novella   2019-11-04
Kolejne badanie rolnictwa organicznego   Novella   2019-11-02
Fabrizio Benedetti pyta: “Czy badania placebo wzmacniają pseudonaukę?”     2019-11-01
Nathaniel Comfort raz jeszcze: nauka nie czyni postępów (czy może robi to?)   Coyne   2019-10-31
Pochwała jednoznaczności   Witkowski   2019-10-29
Stare i nowe  troski o bezpieczeństwo żywnościowe   Ongu   2019-10-28
Powrót Adama i Ewy jako rzeczywistych ludzi, jak proponuje kolejna pseudonaukowa teoria   Coyne   2019-10-25
Pradawne przechowywanie żywności   Novella   2019-10-24
Artykuł w naukowym piśmie ”Nature” dyskredytuje naukę i „scjentyzm”, kwestionuje wartości Oświecenia   Coyne   2019-10-22
Błogosławieni ci, którzy wycofują   Jacoby   2019-10-19
Pro-life czyli czarodziej z Krotoszyna   Koraszewski   2019-10-18
Biologia rozwoju ujawnia ewolucyjną historię   Novella   2019-10-15
Niebezpieczne życie antropologa   Blackwell   2019-10-12
Swędzikami jesień się zaczyna   Łopatniuk   2019-10-11
Jak wieloryb stracił swoje geny   Coyne   2019-10-10
Używanie sztucznej inteligencji do diagnozy   Novella   2019-10-08

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk