Prawda

Środa, 10 sierpnia 2022 - 03:52

« Poprzedni Następny »


Postmodernizm: filozofia, która stoi za naszymi wojnami kulturowymi i postępującym nihilizmem


Jason D. Hill 2020-07-02


I jak wyrzucić ją na śmietnik historii.


W moim poprzednim artykule (Postępujący nihilizm i zgnilizna postmodernizmu na Zachodzie), postawiłem tezę, że wojny kulturowe, jakie dzieją się na ulicach i na uniwersytetach w całych Stanach Zjednoczonych i w krajach Europy, są objawami większej moralnej pandemii, której filozoficzne korzenie zarówno spłodziły, jak legitymizują szaleństwo anarchicznych impulsów. Wskazałem na to, że relatywizm moralny wspiera ideę, że nie ma obiektywnych kryteriów, by rozsądzić między konkurencyjnymi twierdzeniami o prawdzie. Rządzącą zasadą jest subiektywizm. To, co człowiek czuje, że jest prawdą, stanowi prawdę. Logika i rozum, według bardziej radykalnej szkoły subiektywizmu, jest wytworem rasistowskich i imperialistycznych białych konstruktów. Jeśli jednak nihilizm logicznie idzie w parze z relatywizmem, trzeba zapytać: co jest szkołą i filozoficzną podstawą relatywizmu? Jakie fundamentalne zasady leżą u podstaw relatywizmu, którego efektem jest nihilizm na ulicach i w naszych systemach edukacyjnych?

Tą szkołą myśli jest postmodernizm. Jeśli chcesz zobaczyć związek między wezwaniami do dekolonizacji programów nauczania i masowego wandalizowania pomników, ponieważ po prostu przedstawiają one przeszłość i mężczyzn o rasistowskich poglądach; jeśli chcesz zobaczyć metafizyczną wściekłość skierowaną ogólnie na wszechświat, na wszystkich, ale na nikogo szczególnie, nie szukaj dalej niż szkoła postmodernizmu - nienawistne idee przeciwne rozumowi, a więc przeciwne życiu, które ograbiają ludzi z  jednej z metod poznania. Pozbawiają ich łączących, fundamentalnych zasad, które oferują jasne i klarowne myślenie, które prowadzi do zrozumiałych i rozsądnych działań. Postmodernizm odrzuca ideę obiektywnej rzeczywistości i zastępuje ją niepohamowanym i bezkształtnym, nekrotycznym kłębkiem uczuć, które są traktowane jako narzędzia poznania. Tymi uczuciami są jednak tylko strachy, uprzedzenia i projekcje chronicznie pełnych niepokoju ludzi, dla których prawda jest dzwonem pogrzebowym, bowiem wyzwala ich z pudełek, jakie dla siebie zbudowali, i zmusza do wyjścia do wszechświata, który dba tylko o fakty, nie zaś o uczucia i pobożne życzenia.


Bezmyślne niszczenie pomników, “dekolonizowanie programów nauczania” i wyrzucanie z list lektur martwych klasyków nie może magicznie doprowadzić do nowego porządku społecznego. I sprawcy o tym wiedzą. Uciekają się więc do bezsensownego niszczenia i nihilizmu. Idee mają konsekwencje; a wszystkie działania, także nihilistyczne, można prześledzić wstecz do jakiegoś filozoficznego zestawu zasad. Postmodernistyczny nihilizm jest panującą szkołą myśli, kierującą dzisiaj ludzkimi działaniami i niszczącą naszą cywilizację. Jej rządzące zasady zasługują na wyjaśnienie i wyraźne pokazanie.


Możemy zacząć od przedstawienia kontrastującej z nim filozofii Oświecenia. To był ruch, który starał się zrozumieć świat i ludzkość na nowej, racjonalnej podstawie. Co było jego podstawową przesłanką? Ludzkie doświadczenie, czy to w świecie przyrody, czy w życiu społecznym, jest dostępne dla ludzkiego rozumu i daje się wyjaśnić w racjonalnych kategoriach. Jest równie dostępne dla wszystkich ludzi, niezależnie od egzystencjalnych różnic między nimi. Projekt Oświecenia  głosił ideę, że rozum może zlokalizować prawdę z  wielką precyzją, że prawda jest dostępna dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich plemiennej, tożsamości. Projekt Oświecenia, którego humanistyczne systemy filozoficzne dostarczyły prawnego, moralnego i politycznego słownictwa dla zniesienia niewolnictwa i włączenia osób wykluczonych z ludzkiej społeczności w dziedzinie etycznej, pozwolił na przyznanie kolejnego truizmu: moralne uczenie się istotnie zachodzi. Motywuje etyczne zachowania mężczyzn i kobiet, którzy z determinacją dążą do zakończenia ucisku i niesprawiedliwości, gdziekolwiek je znajdą. 


Postmodernizm, z drugiej strony, jest dyscyplinarnym ruchem, który kwestionuje słuszność nowoczesnej nauki i stawia silny opór każdemu twierdzeniu o prawdzie. Jego obrońcy utrzymują, że twierdzenia o prawdzie są dyskryminujące i ciemiężące, ponieważ są totalizujące, hegemoniczne i autorytatywne. Twierdzenia o prawdzie, których prawdę dowiedziono, są jednak tym właśnie. Stają się uniwersalne i normatywne dla wszystkich ludzi w oparciu o naszą wspólną, racjonalną naturę.


Postmodernizm odrzuca humanizm, a nade wszystko odrzuca to, co nazwałbym największym moralnym i politycznym osiągnięciem w historii jak dotąd:  reprezentacyjną demokrację liberalną. Postmodernizm uznaje decentryczne podejście do wszystkich sfer życia lub wiedzy i kategorii. Decentryzm odnosi się do nieobecności wszystkiego w centrum systemu myśli lub każdej nadrzędnej prawdy. Woli koncentrowanie się na marginesach. Uprzywilejowuje rodzaj sceptycyzmu, który ma niewiele wspólnego z powstrzymaniem się od sądu, aż dalsze dowody lub rozsądna analiza i badanie dowodów ujawnią prawdę. Przyjmuje antyfundacjonalistyczną postawę, która pomija jakościowe różnice między punktami widzenia i oręduje za równym traktowaniem ich wszystkich. To jednak, oczywiście, istnieje tylko w teorii. Z histeryczną zjadliwością, niezwykłą dla tych, którzy głoszą sceptycyzm i tolerancję, napędzana emocjami frakcyjność jest logicznym rezultatem postmodernistycznego, antypojęciowego podejścia do spraw. Tak więc jego obrońcy będą twierdzić, że każda obraza ich uczuć jest złem i musi zostać wymazana z wszechświata.  Punkty widzenia i ich materializacja jako działania w rzeczywistości są uzasadnione tylko przez apele do prywatnych uczuć i osobistych doświadczeń. Postmodernizm dyskwalifikuje obiektywnych obserwatorów jako sędziów etyczności jakiegokolwiek poglądu lub działania. Postmodernistyczna rekomendacja wielu niezgodnych ze sobą logik, wszystkie w nieustannym ruchu bez możliwości trwałego rozwiązania lub zalecenia, daje w wyniku chaos. Tworzy kulturę, w której zachcianki,  kaprysy, olśnienia i uczucia służą jako jedyne fundamentalne kryterium do legitymizowania „prawdy” i działań. Na zewnętrzną ocenę patrzy się jak na makroagresję, kiedy stosuje się do działań dokonanych przez grupy, a mikroagresję, kiedy jest sformułowana wobec jednostek.


Przy wielości rozbieżnych logik, nieporównywalnych i nie do pogodzenia systemach, możemy zobaczyć, że postmodernizm dostarcza wygodnej przykrywki dla każdego subiektywnego i osobistego dążenia do władzy, łamania praw i zasadniczego ludzkiego bezprawia. Także koncepcja prawa jest uważana za ciemiężący konstrukt zaprojektowany przez tych, którzy pragną dominować nad zmarginalizowanymi. Kiedy zachowanie lub filozoficzny pogląd jednostki lub grupy zostaje ocenione przy użyciu obiektywnych kryteriów zgodnych z niezmiennymi prawami logiki, osoba wydająca ten osąd zostaje oskarżona o poznawczy imperializm, a czasami o rasizm. Nazbyt często uznaje się ich za kulturowo zdyskwalifikowanych, by mogli wydawać osądy moralne o tych, którzy nie należą do ich rasowej, etnicznej lub narodowej grupy. 


Automatycznie i planowo końcowym wynikiem tej filozofii jest nihilizm i polityczna lub psychiczna anarchia. Dzisiaj w postaci nie tylko tych wspomnianych bolączek , ale w przejawach “kultury anulowania”, w niekończących się oskarżeniach o kulturalne zawłaszczenie i udanych starań o zdławienie urażającej mowy, widzimy zabijanie naszej cywilizacji przez tę filozofię. Wynik, jeśli się nie sprzeciwimy, wykracza poza nihilizm, krótkowzroczną prowincjonalność i skurczoną wyobraźnię. Ponieważ ta filozofia jest atakiem na indywidualizm, rozum, postęp i samo pojęcie prawdy, jej najbardziej zabójczą konsekwencją jest rodzaj moralnej inwersji ludzi.  Proces tej moralnej inwersji umożliwiły dwa czynniki. Pierwszym jest świadome uciekanie się do bytu sprzed socjalizacji, co usuwa moralne przymioty, jakimi przesycona jest dusza – bez czego stajemy się dzikimi zwierzętami. Drugi jest powszechniejszy – i pojawia się automatycznie lub przez świadomy zamiar. Jest to wchłonięcie filozoficznych zasad systemu przekonań, który stanowi erozję naszej tożsamości moralnej. Postmodernizm, przez rzucanie oszczerstw i okaleczającego sceptycyzmu wobec wartości jako takich, jest filozofią śmierci.  


Na Zachodzie ważne jest nie tylko ponowne odkrycie wartości Oświecenia, które przenikały naszą republikę i kształtowały moralne osobowości nas wszystkich. Musimy świadomie odnaleźć tych, którzy są dostarczycielami tego śmiertelnego wirusa moralnego i wygasić ich w sposób, który jest legalny, ale kulturalnie i moralnie silny. Przestańmy przepraszać za wartości Oświecenia, zaszczepmy się nimi i z nieustępliwą pewnością głośmy i szerzmy te wartości, które umożliwiają nam rozwój i rozkwit. Zaskoczy nas, kiedy zobaczymy, że nasi przeciwnicy padną, głównie dlatego, że ich przetrwanie zależało od naszego milczenia i naszego świadomego sankcjonowania ich etycznie zbankrutowanego systemu. Niewielu dzisiaj walczy o zalety indywidualizmu, szacunku dla nienaruszalnych i niezbywalnych praw ludzi do suwerenności i samostanowienia o ich życiu, oraz niezbitych, uniwersalnych zasad, które stosują się do wszystkich ludzi. To jest filozofia, na której założono Stany Zjednoczone Ameryki, i trzeba trzymać się niekwestionowanego zobowiązania do respektowania nieodłącznej godności i wartości moralnej każdej osoby, która otrzymuje tę wartość od Boga.


Tych, którzy mogą nieświadomie żyć według jeszcze przez nich niezrozumianej wspaniałej filozofii założycielskiej naszej wielkiej republiki, oczekuje zdumiewająca przygoda. Zrozumieją, że jej piękno moralne jest tak wystylizowane i tak pięknie skonstruowane, że nauczenie się go będzie własną nagrodą. Ale ta nieopiewana filozofia Ameryki, do której aspirują miliony ludzi na całym świecie, którzy chcą jej doświadczyć w praktyce, kiedy jest zintegrowana z życiem człowieka i konsekwentnie praktykowana, jest także najsilniejszym sposobem wyrzucenia postmodernizmu na śmietnik historii jako niezrozumiałego, marnego śmiecia, którym jest.


Philosophy Behind Our Culture Wars and the Advancing Nihilism: Post-Modernism

Frontpage.mag, 26 czerwca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJason D. Hill


Profesor filozofii na DePaul University w Chicago. Specjalizuje się w dziedzinie etyki, filozofii społecznej i politycznej. Jest autorem wielu książek, m.in. “We Have Overcome: An Immigrant’s Letter to the American People”. Jason D. Hill przyjechał do Stanów Zjednoczonych z Jamajki w wieku 20 lat, jest krytykiem kultury cierpiętnictwa, która jego zdaniem nie sprzyja emancypacji grup dawniej dyskryminowanych.

Twitter @JasonDhill6.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1326 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk