Prawda

Poniedziałek, 3 października 2022 - 22:53

« Poprzedni Następny »


Organiczny eksperyment Sri Lanki


Steven Novella 2021-11-16


Opowieści ku przestrodze są użyteczne pod warunkiem, że wyciągamy z nich właściwe wnioski. Jak mówi przysłowie, uczymy się na błędach, ale lepiej jest uczyć się na błędach cudzych niż własnych (bo nie trzeba znosić konsekwencji). Sri Lanka jest dziś opowieścią ku przestrodze, a chcę nagłośnić nauki, jak można z tego wyciągnąć. Kiedy ideologia bierze górę nad nauką, wynik najprawdopodobniej będzie bardzo zły.

Jest tu także bardzo konkretna lekcja. Organiczne rolnictwo może brzmieć atrakcyjnie jako zasada (jeśli słuchasz tylko ideologicznego marketingu), ale w praktyce okazuje się katastrofą. Sri Lanka postanowiła zrobić to, co inne kraje robiły już wcześniej, a mianowicie narzucić odgórnie nakaz jak prowadzić całą gałąź gospodarki wyłącznie w oparciu o filozoficzne poglądy przywódcy. Najsłynniejszym przykładem jest tu łysenkizm w byłym Związku Radzieckim, gdzie pomysły agronoma, Trofima Łysenki otrzymały oficjalne wsparcie i zniszczyły sowieckie rolnictwo kosztem życia milionów ludzi.

 

Prezydent Gotabaya Rajapaksa ze Sri Lanki zrobił teraz coś podobnego – zakazał stosowania w rolnictwie środków chemicznych i zmusił wszystkich rolników do upraw organicznych. Wynik był przewidywalny: załamanie się produkcji rolnej. Choć Sri Lanka była netto importerem żywności, nadal zależy od miejscowej produkcji ryżu i innych podstawowych upraw. Ich eksport także składa się głównie z produktów rolnych, takich jak herbata, guma i wiele przypraw. Część doniesień skupia się na wyborze momentu zmiany – podczas trudnego wychodzenia z pandemii. Niektórzy wskazywali także na to, że nagłe przejście na uprawy organiczne jest problemem, ponieważ większość farmerów nie wie, jak to robić i nie było okresu przejściowego.

 

Jednak, nawet gdyby ta zmiana była najlepiej zorganizowana, nadal negatywny rezultat był nieunikniony. Unia Europejska wykonała analizy i stwierdziła, że organiczne rolnictwo nie jest zrównoważone i jest gorsze dla środowiska głównie z powodu zwiększonego użycia ziemi. Organiczna żywność nie jest także zdrowsza niż konwencjonalne produkty, jak to często zapewniają jej orędownicy. Dlaczego więc władze Sri Lanki zdecydowały się na tak zły pomysł?


Zadziałał organiczny marketing. Stworzono fałszywą opinię o rolnictwie organicznym, które w rzeczywistości opiera się na złej idei i złej nauce, ale ponieważ ta idea brzmi atrakcyjnie, wielu ludzi dało się na to nabrać. Organiczne rolnictwo wychodzi z błędu naturalistycznego, z przekonania , że coś, co jest “naturalne” (a definiuje się to bardzo arbitralnie) jest oczywiście lepsze niż cokolwiek „sztucznego”.  Co gorsza, pochodzenie organicznego rolnictwa wywodzi się z czysto magicznej pseudonauki, nawet nie odwołania się do natury, ale do magii. Nieszczęśliwie dla Sri Lanki ich prezydent uwierzył medialnej propagandzie, a ponadto ma dość władzy, by jednostronnie narzucić tę wiarę całej gałęzi gospodarki.


W efekcie farmerzy na Sri Lance mają spadek plonów przeciętnie o 19-25% (nie rozłożone równo: dla niektórych upraw był to spadek o 50% lub nawet całkowity brak plonów). Jest to zgodne z wcześniejszymi badaniami, które pokazywały podobne poziomy zmniejszonej wydajności dla organicznego rolnictwa. Jest to katastrofa dla rolnictwa, a także dla reszty społeczeństwa i doprowadziło do braków żywności w kraju oraz do gwałtownego wzrostu cen. Ponieważ uderzyło to również w eksport, jest to kolejne obciążenie dla całej gospodarki.


Problemy organicznego rolnictwa zwiększają się dramatycznie, kiedy wprowadzasz je na wielką skalę.Obecnie organiczne rolnictwo odpowiada za około 1,5% światowej produkcji żywności. W USA jest to zaledwie 0,6%, a w UE (gdzie jest bardzo popularne), jest to aż 8,5%. Kiedy próbujesz zmienić skalę całej dziedziny gospodarki, dochodzą nowe problemy i dlatego nie można po prostu ekstrapolować z niskiego poziomu penetracji rynku do bardzo wysokich poziomów. (Ten sam kłopot pojawia się, kiedy wzrasta zależność podaży elektryczności od odnawialnych źródeł energii, ciągłość i niezawodność zaopatrzenia staje się coraz większym problemem.)

 

Dla organicznego rolnictwa dużą trudnością przy jego rozszerzaniu jest dostępność organicznych nawozów. Kiedy mówisz o jednej farmie, nie musisz rozważać systemu na skalę kraju lub świata. Musisz jednak o tym pamiętać, kiedy decydujesz się przestawić cały kraj w 100% na uprawy organiczne. Organiczne rolnictwo, biorąc pod uwagę dostępność organicznego nawozu, który pochodzi albo z kompostu, albo z obornika, jest możliwe jako margines nie przekraczający 10% produkcji rolnej. To są dwa sposoby powtórnego przetwarzania azotu, ale oczywiście, nie jest to doskonałe przetwarzanie, musimy więc dodawać azot do systemu. Niektóre rośliny potrafią wiązać azot z powietrza (poprzez bakterię w glebie) i można ich używać jako roślin, które dostarczają azotu do gleby. Wszystko to działa, jeśli utrzymuje się tylko niewielki procent upraw bez dodawania azotu z zewnątrz. System załamuje się, jeśli chcesz powiększyć skalę organicznego rolnictwa.


Sri Lanka odkryła to na krajowym poziomie. Nie mają dość organicznych nawozów dla wszystkich. Wytwarzają około 2-3 milionów ton kompostu rocznie, ale sama uprawa ryżu wymaga 4 milionów ton. Mogliby próbować importować obornik lub kompost z innych krajów, ale zasoby organicznego nawozu w zasadzie już są przez kogoś zagospodarowane. Znacznemu wzrostowi popytu niekoniecznie odpowie wzrost podaży, a więc ceny pójdą w górę. A teraz wyobraźcie sobie robienie tego na większą skalę. Świat nie ma miejsca, skąd mógłby importować organiczny nawóz. System nie działa bez zewnętrznego wkładu.    


Organiczne rolnictwo jest fatalne dla środowiska, ponieważ wymaga większego użycia ziemi. Jest także kosztowniejsze, ponieważ wymaga więcej pracy (musisz ręcznie wyrwać te wszystkie chwasty, jeśli nie możesz użyć środka chwastobójczego). Ponadto organiczne rolnictwo pozwala na używanie pestycydów, ale muszą być “naturalne”. Wszystkie pestycydy, jakich używają, znajdują także zastosowanie na konwencjonalnych farmach, ale organiczne rolnictwo polega na ich podzbiorze, na tych, które uważają za „naturalne”. (Co wcale nie znaczy mniej toksyczne.) Co więcej, nie zawsze używają optymalnego dla danej sytuacji pestycydu, ponieważ sztucznie zawężają sobie wybór – idąc za mglistą ideologią zamiast iść za naukowo sprawdzonymi dowodami.


W sumie, nie ma żadnej rzeczywistej korzyści z organicznego rolnictwa, a jest wiele poważnych minusów. Obecnie organiczne produkty są opcją „butikową” dla zamożnych. Próba nakarmienia świata organicznymi produktami byłaby katastrofą – efekt Sri Lanki na globalną skalę można sobie wyobrazić.


The Sri Lanka Organic Experiment

NeuroLogica blog, 1 listopada 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSteven Novella 

Neurolog, wykładowca na Yale University School of Medicine. Przewodniczący i współzałożyciel New England Skeptical Society. Twórca popularnych (cotygodniowych) podkastów o nauce The Skeptics’ Guide to the Universe. Jest również dyrektorem Science-Based Medicine będącej częścią James Randi Educational Foundation (JREF), członek Committee for Skeptical Inquiry (CSI) oraz członek założyciel Institute for Science in Medicine. Prowadzi blog Neurologica.
 

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Pacjenci w roli dyrektorów azylu. Marek Eyal 2021-11-16


Nauka

Znalezionych 1344 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Gorzko-słodki, uzależniający lek   Tonhasca Júnior   2022-09-30
Przeciwko autentyczności   Winegard   2022-09-27
Biomedyczne znaczenie płci (i jej binarnej natury)   Coyne   2022-09-22
Mózgi neandertalczyków   Novella   2022-09-20
Oszuści i oszukani w grze w zapylanie   Tonhasca Júnior   2022-09-15
Po raz kolejny “Scientific American” wypacza biologię, a teraz także historię, by podeprzeć swoją ideologię   Coyne   2022-09-14
Upadek czasopisma “Nature”   Winegard   2022-09-08
Instynkt macierzyński i “New York Times”   Coyne   2022-09-07
Ćmy ze złym public relations   Tonhasca Júnior   2022-09-05
Studenci Uniwersytetu Ghany debatują nad wykorzystaniem upraw GMO w ich kraju   Gakpo   2022-09-02
“Scientific American” poświęca się polityce, a nie nauce; odmawia publikowania krytycznych analiz swoich fałszywych lub wprowadzających w błąd twierdzeń   Coyne   2022-09-01
Dysonansy poznawcze: czekolada a muszki, wino a osy   Júnior   2022-08-29
Patrick Matthew: prawdziwy autor idei doboru naturalnego?   Coyne   2022-08-26
Odporny na choroby, genetycznie modyfikowany maniok zapowiada przełom w Kenii   Maina   2022-08-25
Niekochane, ale czasem pożyteczne   Tonhasca Júnior   2022-08-23
Trwałość laktazy w populacjach pijących mleko: ponowna ocena klasycznej historii z ewolucji człowieka   Coyne   2022-08-19
Pierwszy znany drapieżnik: nowo opisana skamieniałość   Coyne   2022-08-16
Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk