Prawda

Niedziela, 26 czerwca 2022 - 10:25

« Poprzedni Następny »


Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB


Verenardo Meeme 2021-11-12

Zdjęcie: Dr Geraldine Mukeshimana, minister Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych Ruandy, dzieli tort podczas otwarcia oddziału Ruanda OFAB. Zdjęcie: AATF
Zdjęcie: Dr Geraldine Mukeshimana, minister Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych Ruandy, dzieli tort podczas otwarcia oddziału Ruanda OFAB. Zdjęcie: AATF

Ruanda dołączając do siedmiu innych krajów afrykańskich — Burkina Faso, Etiopii, Ghany, Kenii, Nigerii, Ugandy i Tanzanii — i tworząc krajowy oddział Open Forum on Agricultural Biotechnology (OFAB), pokazała w tym tygodniu, iż rośnie w tym kraju akceptacja biotechnologii.


“Przez przyjmowanie technologicznej modernizacji i budowanie możliwości dla naszych farmerów, otrzymują oni możliwość opartego na faktach podejmowania decyzji podobnie jak inne kraje afrykańskie, które już korzystają z biotechnologii w rolnictwie, takich jak Afryka Południowa, Kenia, Nigeria i inne – powiedziała dr Geraldine Mukeshimana, minister Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych Ruandy.  


Powiedziała następnie, że Afryka musi dopiero przyjąć biotechnologię dla rolnictwa w optymalny sposób jako jedno z rozwiązań problemów produkcji żywności.

“Jako kontynent nadal wahamy się z powodu dezinformacji w mediach o produktach GM (genetycznie modyfikowanych), szerzonej przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Warto zauważyć, że rachunek za import żywności do Afryki wzrósł do 49 miliardów dolarów w 2019 roku z 35 miliardów dolarów w 2015 roku. Musimy używać innowacji naszych naukowców, by zredukować rachunek za import i przekazać te oszczędności na inne społeczno-ekonomiczne programy”.  

Przez dołączenie do OFAB Ruanda minęła wielki kamień milowy, który pozwoli pracującym w rolnictwie dzielić się wiedzą o biotechnologii roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych, powiedziała Mukeshimana i dodała: “Ta wiedza jest niezbędna, dla ludzi zajmujących się rolnictwem, którzy muszą podejmować oparte na faktach decyzje w morzu dezinformacji o biotechnologii”.


OFAB założyła w 2006 roku Afrykańska Fundacja Rolnej Technologii (AATF) jako platformę do wspierania kontaktów między zajmującymi się rolnictwem w sprawach rolnej biotechnologii. OFAB zamierza też rozszerzyć swój zasięg przez założenie nowych oddziałów w Malawi o Mozambiku. AATF jest afrykańską NGO, która działa w 23 krajach, włącznie z Ruandą, by wzmocnić drobnych farmerów poprzez dostęp do technologii, które mogą polepszyć ich gospodarstwa.


Biotechnologia jest najbardziej odpowiednim narzędziem do pobudzenia zrównoważonego rozwoju Afryki, powiedziała Mukeshimana, podkreślając, że współpraca z OFAB stawia Ruandę na tym samym poziomie, co inne afrykańskie kraje, które używają różnych platform, by informować społeczeństwo o możliwościach biotechnologii dla przezwyciężenia trudności produkcji rolnej.


Oddział OFAB w Ruandzie będzie powiązany z Zarządem Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych Ruandy (RAB) i będzie pracował nad podniesieniem świadomości i wiedzy o opartych na nauce rolniczych innowacjach.


Tę współpracę wspiera zobowiązanie Ruandy do poprawy życia małorolnych farmerów, jak przedstawiono w Strategicznym Planie Rolniczej Transformacji  -2018-2024 (PSTA4), powiedział dr Canisius Kanangire, dyrektor wykonawczy AATF:

“Chociaż Ruanda działa na froncie biotechnologii z pracami nad hodowlą tkanek, nadal nie zajmuje się komercyjną produkcją genetycznie modyfikowanych roślin uprawnych. Rząd jednak podjął ważne kroki w celu ustanowienia niezbędnych ram prawnych i regulacyjnych dzięki Ustawie o Biobezpieczeństwie, jak również Ramom Narodowej Strategii Realizacji Biobezpieczeństwa.  


Wraz z otwarciem oddziału OFAB pracujący w rolnictwie w Ruandzie otrzymają szansę uczestnictwa w rozmowach o naukowej technologii i innowacjach, szczególnie biotechnologii, by przekształcić rolnictwo w Afryce. Założenie oddziału OFAB w Ruandzie pomoże także zamknąć lukę informacyjną dotyczącą biotechnologii i przeciwstawić się mitom i dezinformacji, jakie ją otaczają”.


<span>Uczestnicy ceremonii zbierają się na otwarciu oddziału OFAB Ruandy. Zdjęcie: AATF</span>

Uczestnicy ceremonii zbierają się na otwarciu oddziału OFAB Ruandy. Zdjęcie: AATFOtwarcie oddziału OFAB w Ruandzie ma miejsce w czasie, kiedy zależna od rolnictwa gospodarka Afryki napotyka na wiele wyzwań, włącznie ze zmianą klimatu, nowymi pasożytami i chorobami i skończonym obszarem ziemi uprawnej. Te wyzwania wymagają szczególnej uwagi, by umożliwić optymalną produkcję żywności, która jest równocześnie przyjazna dla środowiska.  


Sektor rolniczy odpowiada za 32 procent produktu krajowego brutto kontynentu, według niedawnego artykułu dra Emmanuela Okogbenina, dyrektora Programu Rozwoju i Komercjalizacji przy AATF, opublikowanego w piśmie „Afrika Focus”. Trwająca transformacja rolnictwa w Afryce zależy od systemowej zmiany od produkcji rolnej na własne potrzeby do podejścia agrobiznesowego, które zmierza do osiągniecia wysokiej wydajności dla wzmocnienia gospodarki Afryki.


Podczas “Zielonej Rewolucji” w Azji osiągnięto wzrost globalnych plonów upraw zbożowych przez kombinację hodowli i agronomii. Jednak w obliczu obecnych wyzwań, takich jak zamiana klimatu i potrzeba nowych nisz rynkowych, jest coraz większa potrzeba badania nowoczesnych metod hodowli roślin, włącznie z biotechnologią.


Nowoczesne metody mogą pomóc stworzyć nowe odmiany ze zdolnością dawania wysokich plonów przy zmniejszonym wkładzie środków chemicznych, chroniąc równocześnie genetyczną różnorodność, jaka jest potrzebna do zachowania stabilności plonów w Afryce w sytuacji zmiennych warunków klimatycznych.  


Biotechnologia, która obejmuje innowacyjne narzędzia, takie jak technologia haploidalna,  selekcja wspomagana markerem, genomika, inżynieria genetyczna i edytowanie genomu, znacznie skróciła czas potrzebny na tworzenie nowych pędów, odmian i hybryd. Te narzędzia mogą pomóc w przyspieszeniu tworzenia odpowiadających rynkowi odmian, potrzebnych dla zrównoważonego rolnictwa w Afryce.


Jednak biotechnologia potrzebuje spójnej platformy dzielenia się informacją, żeby pracujący w rolnictwie mogli zrozumieć te technologie i wybierali innowacje oparte na nauce przy całej burzy propagandy i dezinformacji, jaka otacza tę technologię.


Dr Jeremy Ouedraogo, koordynator Sieci Ekspertyzy Afrykańskiego Biobezpieczeństwa (ABNE), powiedział, że Unia Afrykańska i Agencja Rozwoju –Nowe Partnerstwo dla Afryki Unii Afrykańskiej (AUDANEPAD) uznaje nowoczesną biotechnologię za zestaw wielofunkcyjnych narzędzi, które mogą ułatwić osiągnięcie celów rozwojowych kontynentu. Dodał, że AUDA-NEPAD jest dumna z pomocy dla tych starań poprzez ABNE, który jest jej  sztandarowym programem.


Jeremy Ouedraogo powiedział:

“OFAB odgrywa zasadniczą rolę w zapewnieniu akceptacji zasad i produktów biotechnologii przez społeczeństwo i decydentów. AUDA-NEPAD jest zadowolona z porozumienia podpisanego z AATF, włącznie z OFAB, i będzie nadal wzmacniać takie partnerstwa przez wspólne działania we wszystkich państwach Unii Afrykańskiej, a szczególnie w Ruandzie”.

 

Rwanda embraces biotech through OFAB expansion

Alliance for Science, 28 października 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVerenardo Meeme


Kenijski dziennikarz naukowy.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Chapeau Marek Eyal 2021-11-12


Nauka

Znalezionych 1306 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13
Czy znaleziono najstarszy dowód na istnienie zwierzęcia? Nowa gąbko-podobna skamieniałość liczy 890 milionów lat   Coyne   2021-08-11
Psy rozumieją ludzi   Novella   2021-08-06
Nowy start nauki o życiu w epoce genu   Ridley   2021-08-05
Użycie ognia przez homininy: przykład szybkiej ewolucji kulturowej?   Coyne   2021-08-04
Historia pandemii jest historią zaprzeczania   Jackoby   2021-07-27
Nieuchwytny neuron babci   Novella   2021-07-22
Cierpienie i pytanie, czy przestaniemy jeść mięso   Koraszewski   2021-07-14
Czy nadchodzi hydroponika?   Novella   2021-07-13
Raport Unii Europejskiej o glifosacie   Novella   2021-07-10
Dlaczego ideologii nie należy mieszać z nauką   Coyne   2021-06-30
Nagonka na Izrael grasuje w stowarzyszeniach nauk ścisłych, medycyny i edukacji   Chesler   2021-06-24
Szczęśliwi pracoholicy   Witkowski   2021-06-03
Propaganda w wykonaniu nauczycieli akademickich   Chesler   2021-06-02
Ewolucja wielokomórkowości   Novella   2021-05-07
Polityczna polaryzacja jest przesadzona   Novella   2021-05-04
Wrotki były kiedyś sztandarową grupą istot bez seksu, a teraz sądzi się, że ukradkiem odstawiają szybkie numerki   Coyne   2021-04-22
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Mayflower wyrusza w podróż raz jeszcze   Koraszewski   2021-04-19
Genetyczny przełącznik CRISPR   Novella   2021-04-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk