Prawda

Czwartek, 22 lutego 2024 - 05:04

« Poprzedni Następny »


Colin Wright broni binarności płci u zwierząt


Jerry A. Coyne 2023-03-15


Biolodzy prowadzą nieustanną, żmudną walkę, by bronić prawdy, że zwierzęta mają tylko dwie płcie, określone przez to, czy mają aparat rozrodczy do wytwarzania małych, ruchomych gamet (samce), czy też dużych, nieruchomych gamet (samice). Nie będę do tego wracać, ponieważ można przeczytać moje wyjaśnienie tutaj. Mam dłuższe i bardziej popularne wyjaśnienie, które ukaże się w dużej gazecie w czerwcu.

U zwierząt (i prawie wszystkich roślin naczyniowych) występują tylko dwie płcie: męska i żeńska. Błazenki nie są trzeciej płci (zmieniają się z samca na samicę). Samce koników morskich nie są trzeciej płci (są to samce, które produkują plemniki i noszą zapłodnione jaja samic w torbie lęgowej). Hermafrodyci nie są trzecią płcią (łączą aspekty płci męskiej i żeńskiej) i znam tylko jeden przypadek, w którym człowiek-hermafrodyta, którego męskie części wytwarzały plemniki, spłodził potomstwo. Rośliny hermafrodytyczne nie są trzecią płcią; są po prostu hermafrodytami, które zawierają tkankę męską i tkankę żeńską (produkujące odpowiednio małe plemniki i duże zalążki). U zwierząt lub roślin naczyniowych nie ma osobnika, który wytwarza trzeci typ gamet. Ergo, płeć jest binarna.


To twierdzenie, akceptowane przez dziesięciolecia przez biologów, jest obraźliwe dla ideologicznych Pecksniffów*, ponieważ chcą, aby płeć była spektrum, tak jak gender. (Płeć i gender są czymś innym, a gender tak naprawdę nie jest spektrum, ale jest bimodalny, z rozkładem przypominającym grzbiet dwugarbnego wielbłąda, z jednym garbem identyfikującymi się jako istoty męskie, a drugim identyfikującym się jako istoty żeńskie.)


Zgodnie z ideologią przebudzonych to, co uważasz za dobre w społeczeństwie, musi być postrzegane jako prawdziwe w naturze, co jest odwróceniem „odwoływania się do natury”, które twierdzi, że coś, co jest naturalne, jest postrzegane jako dobre. W tym nowym błędzie logicznym, który wciąż jest błędem, coś, co jest dobre, jest postrzegane jako naturalne.


Inny przykład tego błędu pochodzi z idei, że mężczyźni i kobiety są behawioralnie identyczni, z wszelkimi różnicami w zachowaniu wynikającymi z socjalizacji. Jest to oczywiście błędne dla każdego, kto ma choćby najmniejszą znajomość danych z psychologii ewolucyjnej, na temat różnic hormonalnych, paraleli z przyrodą i tak dalej. Ale jeśli trzymasz się tego błędnego poglądu, to nie wolno ci dostrzegać wrodzonych przeciętnych biologicznych różnic między mężczyznami i kobietami w ich zachowaniu, preferencjach lub mentalności. Niech Boski Kot broni przed koncepcją, że te różnice mogą być częściowo spowodowane ewolucją, że są jednym z rezultatów tak bardzo pogardzanego pola practicum psychologii ewolucyjnej.


Wszystko to (i więcej) omawiamy w naszym (jeszcze nieopublikowanym) artykule, w którym bronimy bastionu znanej biologii przed atakami zniekształconej ideologii. Czy zapowiadam ten artykuł, żeby was zainteresować? Oczywiście, bo mieliśmy sporo problemów z jego opublikowaniem, ponieważ broni prawdy biologicznej, a nie przebudzonej ideologii.


Ale trochę odbiegam od tematu. Colin Wright, który większość swojej kariery poświęcił kompetentnej obronie paradygmatu dwóch płci przed atakiem Wybrańców, właśnie odparł kolejną próbę udowodnienia, że płeć u ludzi (i przypuszczalnie u innych zwierząt) to spektrum. Kliknij na link pod zrzutem ekranu poniżej, aby przeczytać jego artykuł z „City Journal”.


Podoba mi się odpowiedź „nie”, chociaż powinna być rozszerzona. W swoim krótkim artykule Wright zręcznie obala głęboko błędny preprint (artykuł jeszcze nie zaakceptowany do publikacji), który utrzymuje, że płeć biologiczna jest „multimodalna”. Ten preprint można znaleźć pod drugim linkiem poniżej.


Wright:

Ponieważ binarność seksualna została tak gruntownie napiętnowana jako z natury „opresyjna” i unieważniająca tożsamości i doświadczenia transpłciowe i „niebinarne” – grzechy główne naszych czasów – rozpoczął się wyścig zbrojeń wśród aktywistów-naukowców, aby stworzyć najmniej binarny model płci, jaki można sobie wyobrazić.


W dążeniu do tego celu powołano „zespół badań multimodalnej literatury dotyczącej płci”, składający się z naukowców z UC-Berkeley i Loyola University Chicago, aby „ponownie wyobrazić sobie bardziej inkluzywne ramy dla płci biologicznej”. 27 stycznia 2023 r. zespół opublikował swój pierwszy artykuł zatytułowany Multimodal models of animal sex: breaking binaries leads to a better understanding of ecology and evolution [Multimodalne modele płci zwierzęcej: łamanie układów binarnych prowadzi do lepszego zrozumienia ekologii i ewolucji]. Autorzy artykułu argumentują, że płeć najlepiej postrzegać jako „skonstruowaną kategorię działającą na wielu poziomach biologicznych”, zamiast jako bimodalną lub binarną.


W rozsądniejszych czasach taki artykuł prawdopodobnie wywołałby chichot redaktora czasopisma, zanim zostałby szybko odrzucony. Ale obecne czasy są dalekie od rozsądku, a szybki wzrost popularności pseudonauki w środowisku akademickim na temat biologii płci jest wystarczającym powodem do obaw, że ten artykuł nie otrzyma miażdżącej recenzji, na jaką zasługuje.

Artykuł jest wręcz zabawny, gdy podaje trzy przykłady rzekomo pokazujące, że płeć u zwierząt jest multimodalna. Wright z łatwością odrzuca je wszystkie w miażdżącej recenzji, na którą ten artykuł naprawdę zasługuje. Wszystkie trzy przykłady faktycznie zakładają istnienie binarnej płci. W normalnym świecie artykuł znalazłaby miejsce tylko w “The Journal of Biological Speculations That We Want to Be True, but are not” [Pismo biologicznych spekulacji, które chcielibyśmy, by były prawdą, ale nie są]Jednak wiele czasopism wydaje się być bardziej zainteresowanych tym, co jest politycznie poprawne, niż tym, co jest prawdą.


Colin najpierw ponownie wyjaśnia binarną naturę płci. Kiedy ludzie wreszcie to zrozumieją? Nie mogą, tak jak ktoś zarażony wirusem religijnej ideologii nie może pojąć, że nie ma empirycznych dowodów na istnienie boga, a nawet jeśli bóg istnieje, to albo jest złośliwy, albo leniwy, albo jedno i drugie.


Następnie Wright rozbija trzy przykłady tak zwanej „płci multimodalnej”. Oto pierwszy i trzeci:

Następnie autorzy przedstawiają trzy „studia przypadków”, które, jak twierdzą, pokazują, w jaki sposób wiele „niezależnych poziomów płci” badanych w poprzednich sekcjach można zintegrować „w ramach multimodalnych”. Każdy przykład mający na celu podważenie binarności płci w rzeczywistości ją wzmacnia. Na przykład pierwsze studium przypadku dotyczy kilku gatunków „z odwróconymi rolami płciowymi”, które „przeciwstawiają się ‘tradycyjnym’ oczekiwaniom co do społecznych ról płciowych”, takich jak „męska rywalizacja i żeńska opieka rodzicielska”. Ale prosty fakt, że autorzy są w stanie zidentyfikować system, w którym samice i samce zachowują się w sposób, który nie jest „tradycyjny”, pokazuje, że bycie samcem lub samicą jest czymś całkowicie odrębnym od posiadania cech behawioralnych, takich jak rywalizacja lub opieka rodzicielska.

Błazenki nie tylko zmieniają swoje role płciowe, ale także same płcie: kiedy samica alfa umiera, jeden z samców przekształca się w biologiczną samicę, zmieniając swój rozwój tak, że produkuje jaja, ale nie plemniki. To nie jest trzecia płeć, ale zmiana płci. Mówię wam, mam cholernie dość błazenków i koników morskich reklamowanych przez ideologiczne zombie jako posiadające „trzecią płeć”. Pamiętacie, za jaką substancją tak bardzo tęskniły zombie.


Oto trzeci przykład Colina:

Trzecie i ostatnie studium przypadku dotyczy „polimorfizmów wewnątrzpłciowych”, które opisują różnice obserwowane w obrębie  płci. „Nie wszyscy członkowie tej samej płci wyglądają i zachowują się w ten sam sposób” — twierdzą autorzy, jakby to była nowość. Jednak dalej twierdzą, że „ściąganie polimorfizmów wewnątrzpłciowych do postaci binarnej żeńsko-męskiej usuwa rozległe wielowymiarowe zróżnicowanie fenotypowe”. Sam akt nazywania tych polimorfizmów „wewnątrzpłciowymi” oznacza, że binarność płci pozostaje.

Nie tylko to, ale binarność płciowa z pewnością NIE usuwa różnic w wyglądzie między jednostkami.


Na nieszczęście dla tych ideologów zachowanie rzeczywistej binarności płci u zwierząt pomaga zrozumieć wiele zjawisk biologicznych, takich jak dobór płciowy i ostatecznie różnice w rolach rodzicielskich i zachowaniach między płciami. Powiedzenie, że płeć nie jest binarna, całkowicie eliminuje wartość wyjaśniania, dlaczego na przykład samce pawi są kolorowe i mają długie ogony, podczas gdy samice są szare i mają krótkie ogony. (To dobór płciowy, ostatecznie oparty na różnicach w wielkości gamet.)


Colin napisał dłuższą wersję tej krytyki na swojej stronie Substack, Reality's Last Stand, ale aby ją przeczytać, musisz być płatnym subskrybentem. Zostanie jednak zwolniony ze statusu płatnego za kilka tygodni.

 

  • Pecksniff  - obleśny, pompatyczny hipokryta, samolub z pełną gębą wzniosłych słów o miłości bliźniego i dobroczynności. Etym. - od nazwiska postaci z powieści Martin Chuzzlewit (1843-4) Dickensa

 

The sex binary in animals: a defense by Colin Wright

Why Evolution Is True, 8 marca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem (wydanej również po polsku przez wydawnictwo "Stapis") książki "Faith vs Fakt". Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.
 

Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj
Komentarze
1. Korekta płci. Łukasz Zagórski 2023-03-16


Nauka

Znalezionych 1461 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Ryjący w ziemi przedsiębiorcy   Tonhasca Júnior   2024-02-15
Olbrzymie armie o niezliczonych umiejętnościach    Tonhasca Júnior   2024-02-08
Wejdź, powiedziała, dam ci schronienie przed burzą   Tonhasca Júnior   2024-01-15
Czy ludzie wyewoluowali w wodzie?   Coyne   2024-01-08
Jak upadają wielcy   Tonhasca Júnior   2024-01-04
Oczy reniferów zmieniają kolor, żeby łatwiej im było dostrzec jadalne porosty   Coyne   2023-12-30
Życzliwi przestępcy   Tonhasca Júnior   2023-12-28
Conor Friedesdorf (i Alexander Barvinok) o ideologicznym przymusie na amerykańskich uczelniach   Coyne   2023-12-26
Zdumiewający manipulatorzy   Tonhasca Júnior   2023-12-25
Nie gryzie się ręki, która cię zapyla   Tonhasca Júnior   2023-10-19
Rewolucja komunikacyjna   Hannam   2023-10-18
BBC szerzy propagandę rolnictwa organicznego, a biedni na świecie cierpią   i Kathleen Hefferon   2023-10-13
Niezwykły przypadek koewolucji i specyficzności zapylacz/storczyk   Coyne   2023-10-07
Płeć męska lub żeńska: nie ma nic pomiędzy   Elliot   2023-10-03
Myślenie intuicyjne i analityczne   Novella   2023-09-29
„Kryzys klimatyczny” to mistyfikacja   Williams   2023-09-25
Jak (i dlaczego) ośmiornica edytuje swój RNA   Lewis   2023-09-23
„Najbardziej znany zabójca ludzi”: jakie są prawdziwe początki XIV-wiecznej Czarnej Śmierci?   Lewis   2023-09-15
Do jakiego stopnia pary mają wspólne cechy?   Novella   2023-09-14
Kenia daje zielone światło 58 projektom GMO – naukowcy na całym świecie kontynuują badania w dziedzinie biotechnologii, mimo procesów sądowych i dezinformacji   Ombogo   2023-09-08
Lancet atakuje anty-przebudzenie, a czytelnik odpowiada   Coyne   2023-08-24
Więcej wyrafinowanej teologii: uczony religijny zastanawia się, czy neandertalczycy mieli nieśmiertelne dusze   Coyne   2023-08-16
Aktywiści anty-GMO w Afryce szerzą mity i strach, ale nie przedstawiają żadnych naukowych dowodów   Abutu   2023-08-14
Mało znana strona ryjkowców   Tonhasca Júnior   2023-08-11
Dlaczego nie można być osobą transrasową?   Coyne   2023-08-10
Walka z malarią za pomocą inżynierii genetycznej   Novella   2023-08-08
Jak restrykcje Unii Europejskiej podsycały głosy przeciwko GMO, jak również głód na globalnym Południu, a zwłaszcza w Afryce   Oria   2023-08-02
Nieznośni mali pomocnicy   Tonhasca Junior   2023-07-29
Macedońskie skarby   Tonhasca Júnior   2023-07-26
GMO i motyle   Novella   2023-07-25
Narzucanie ideologii naturze: Kew Garden celebruje „rośliny queer”   Coyne   2023-07-24
Smak miesiąca   Tonhasca Júnior   2023-07-20
Kłopoty na wylocie   Szczęsny   2023-07-18
Ideologiczne podważanie biologii   i Luana S. Maroja   2023-07-17
Role mężczyzn i kobiet w polowaniu, raz jeszcze   Coyne   2023-07-15
David Hillis o specjacji   Coyne   2023-07-13
Niechętni dawcy i pracowici biorcy   Tonhasca Júnior   2023-07-08
Grube problemy z jelitem   Szczęsny   2023-07-07
Badaczka z Leakey Foundation twierdzi, że kości orangutanów mówią nam, że biologiczna płeć jest spektrum, a nie binarna   Coyne   2023-06-30
Przez dziurkę od klucza   Szczęsny   2023-06-24
Nowa (nie podparta żadnymi dowodami) hipoteza, która eliminuje role płciowe w społecznościach łowców-zbieraczy   Coyne   2023-06-22
Błędne wyobrażenia o ewolucji   Coyne   2023-06-16
Influencerzy z podziemia   Tonhasca Júnior   2023-06-13
Jak wyewoluowało ubarwienie ostrzegawcze?   Coyne   2023-06-12
„San Francisco Chronicle” bardzo myli się w sprawie biologicznej płci   Coyne   2023-06-09
Kolczasty problem   Tonhasca Júnior   2023-06-06
Wpaść w amok. Empiryczna analiza szaleńczych zabójstw pokazuje, że wyłaniają się dwa różne wzorce.   King   2023-06-03
Błędna krytyka genetycznych testów na pochodzenie   Coyne   2023-06-02
Zdatny do lotu   Tonhasca Júnior   2023-06-01
‘Raniąca’ idea merytorycznych podstaw nauki    i Jerry Coyne   2023-05-29
Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany   Coyne   2023-05-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Czy uprawa jabłek odzwierciedla bigoterię?   Coyne   2023-05-18
Kenia: Musimy zająć się brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale najpierw musimy położyć kres dezinformacji na temat upraw modyfikowanych genetycznie   Oria   2023-05-16
Czytanie myśli z fMRI i AI   Novella   2023-05-05
Jest lepiej niż myślisz   Lomborg   2023-05-03
Dwudziestu dziewięciunaukowców publikuje artykuł w obronie merytorycznych podstaw w nauce     2023-05-01
Niewygodna historia   Ferguson   2023-04-28
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Porywacze ciał   Tonhasca Júnior   2023-04-25
Porażka jest kluczowym składnikiem innowacji   Ridley   2023-04-22
Używanie roślin jako biofrabryk   Novella   2023-04-14
Dawno zmarli przemawiają do nas   Tonhasca Júnior   2023-04-12
Wątpliwi pomocnicy    Tonhasca Júnior   2023-04-08
Uganda: aktywiści przeciwni biotechnologii szerzą dezinformację   Wetaya   2023-04-05
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Recenzja z książki  Can “The Whole World” Be Wrong?   Rose   2023-04-01
Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16
Ewolucyjne ślepe zaułki i lepkie urządzenia: botanik Darwin   Tonhasca Júnior   2022-12-14
Ewolucja nie idzie prostą drogą   Novella   2022-12-08

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk