Prawda

Poniedziałek, 8 sierpnia 2022 - 06:25

« Poprzedni Następny »


Modlitwa to nie jest lekarstwo


Steven Nowella 2020-08-07


Najwyższy Sąd Alaski właśnie potwierdził bardzo ważną zasadę prawną i etyczną – deklarując, że modlitwa nie zastępuje medycyny. Choć dla wielu jest to oczywiste, jest to  prawna decyzja o dużym znaczeniu. Prawdopodobnie nie będzie miała takiego skutku w praktyce prawnej, jaki powinna mieć, ale naświetla niezmiernie ważną rzeczywistość.  

 

Sprawa dotyczy Rachel O., która opiekuje się swoją matką, Tiffany O. Rachel twierdzi, że ponieważ ukończyła szkołę biblijną, ma kwalifikacje do leczenia matki wyłącznie modlitwami (w tym epilepsji, na jaką cierpi matka) i pomocy w nagłych wypadkach. Orzeczenie stwierdza:


“Gdyby Tiffany wymagała natychmiastowej pomocy medycznej, wynik mógłby być fatalny  – zakończył Sąd. – Z tego powodu, choć wolność religijna jest fundamentalnym prawem według Konstytucji Alaski, działania państwa w tym wypadku są usprawiedliwione przez istotny interes”.   

Na ogół, kiedy Konstytucja lub inne prawa ustanawiają, że ludzie mają pewne prawa, państwo nie może naruszać tych praw, chyba że państwo ma “istotny interes”, który sądy oceniają jako większy od naruszenia indywidualnych praw. Jest to balansowanie na linie i może czasami prowadzić do kontrowersyjnych decyzji. Prawo państwa do wywłaszczenia na cele publiczne jest tu przykładem – mamy prawo do własności i państwo nie może odebrać naszej własności, chyba że istnieje istotny interes społeczny (na przykład muszą zbudować szosę przez twoją posiadłość). Ma to równoważyć interes publiczny z interesem jednostki. To stało się niezmiernie kontrowersyjne z powodu sprawy Kelo vs New London, w której Sąd Najwyższy rozciągnął prawo państwa do wywłaszczenia na rzecz państwa na maksymalizowanie opodatkowania.

 

Innym często cytowanym przykładem są prawa o pasach w samochodach i hełmach motocyklistów – czy państwo może żądać od ciebie podejmowania podstawowych kroków ochrony samego siebie? Jaki jest tu istotny interes państwa? Czy ochrona obywateli, nawet przed nimi samymi, jest wystarczająca? A jeśli będziesz miał wypadek, który spowoduje trwałą niepełnosprawność i staniesz się ciężarem dla państwa? Jest to uważane za wystarczająco istotne, by uzasadnić niewielkie zmniejszenie wolności reprezentowane przez obowiązek zapinania pasa w samochodzie.


Państwo ma także interes w dziedzinie zdrowia publicznego i dlatego uchwala prawa nakazujące szczepienia, noszenie maseczek lub podejmowanie wielu innych kroków w dziedzinie zdrowia publicznego. W każdym wypadku sąd decyduje o proporcjonalności między poświęconą wolnością a istotnym interesem państwa.  


W tej sprawie więc sąd musiał zdecydować proporcjonalność między ograniczeniem wolności religijnej a opieką nad tymi, którzy nie mogą funkcjonować samodzielnie, co uważa się za podstawową odpowiedzialność państwa. Ograniczenie wolności religijnej w tym wypadku wydaje się niewielkie. Rachel ma pełną swobodę modlenia się za matkę w dowolny sposób, jakiego pragnie, bez żadnych ograniczeń. Dlaczego jej wolność religijna wymaga, by ta modlitwa zastępowała opiekę medyczną? Rachel argumentowała, że ta decyzja równa się dyskryminacji religijnej, ponieważ jej opieka “opiera się na zasadach religii zamiast tego, jak państwo chce, by sprawowała tę opiekę”. Sąd jednak nie uwzględnił tego argumentu.


Nie mogłem znaleźć w doniesieniach informacji o tym, do jakiej sekty należy Rachel. Niektóre, jak Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki, nie tylko wierzą w modlitwy, ale nie wierzą w medycynę, sądząc, że reprezentuje ona brak wiary. Rachel mogła działać na bazie osobistej wiary, nie zaś żadnej konkretnej sekty. Na przykład, powiedziała: „psychiatryczne leki nie są Bogiem!; ani nie ratują życia, ani nie uzdrawiają!” Było wiele sytuacji, w których Rachel nie dostarczyła Tiffany podstawowej opieki medycznej, co doprowadziło sąd do wniosku:

W tej sprawie, choć Rachel jest córką Tiffany i opiekowała się nią przez kilka lat jako jej prawny opiekun, sąd najwyższy słusznie zauważył, że wiara i zachowanie Rachel stanowiły barierę do zaspokajania potrzeb. Sąd wskazał, że z powodu stanu zdrowia Tiffany potrzebuje opiekuna prawnego, który będzie podejmował dla niej „obiektywne decyzje”. Sąd najwyższy zauważył, że historia napięć rodzinnych i “wrogość [Rachel] granicząca z paranoją wobec zewnętrznych instytucji” spowodowały dla Tiffany “utratę wartościowych usług i zasobów, do których ma prawo”.

Ta sprawa wydaje się więc dość jasna – prawo Tiffany do “wartościowych usług” przeważają nad prawem Rachel do decydowania, jak ją traktować w oparciu o jej osobiste przekonania religijne. Jest tutaj także kolejna zasada – wolność religijna obejmuje także wolność od religii, włącznie z wolnością od religijnych wyborów, jakie podejmują inni ludzie. W wypadku Rachel było to narzucanie jej osobistej wiary religijnej na Tiffany, nawet do stopnia narażania na niebezpieczeństwo jej życia. Często widzimy te sprawy, kiedy rodzice dbają o zdrowie dzieci wyłącznie przy pomocy modlitw. W tych wypadkach jest dodatkowo wolność rodzica do dbania i wychowywania własnych dzieci. Twierdziłbym jednak, że państwo ma jeszcze bardziej istotny interes zapewnienia, że dzieci otrzymują podstawową opiekę. Zbyt często jednak sądy stają po stronie rodziców.  


I wreszcie, są tutaj głębsze implikacje, które moim zdaniem powinny wynikać z tej decyzji, ale prawdopodobnie tego nie zrobią. Sąd w zasadzie zatwierdził, że ludzie mają prawo nie tylko do dostępu do medycyny, ale do „obiektywnych decyzji”. Jest to niezmiernie ważna zasada – potrzebujemy obiektywności, żeby ustalić, co jest właściwym lekiem. Rozszerzając to nieco – aby funkcjonować obiektywnie, potrzebujemy przejrzystości, świadomej zgody i potrzebujemy faktów. Co stanowi obiektywność w medycynie? Nauka. Potrzebujemy nauki do ustalenia bezpieczeństwa i skuteczności każdej interwencji. Bez niej mamy zasadniczo uzdrawianie wiarą – poleganie na osobistej wierze lub filozofii zamiast na najlepszych dowodach dostępnych obecnie.


To ma bezpośrednie implikacje dla tak zwanej alternatywnej medycyny, z której wielka część opiera się na wierze lub co najmniej jest całkowicie subiektywna. Część z tego jest pseudonauką – próbuje być naukowa i robi to źle. Większość jednak jest oparta wyłącznie na wierze (chociaż mogą używać terminów takich jak intuicja, oparta na kulturze, tradycyjna lub innych eufemizmów dla wiary). Przez naklejanie uzdrawianiu wiarą etykietki “medycyna” (nawet z przymiotnikami) obchodzą przepisy, które służą kontroli jakości i ustanawianiu standardów w medycynie. Podważają rozdział między kościołem a państwem i rozróżnienie między obiektywną medycyną a modlitwą lub jakimkolwiek rodzajem uzdrawiania wiarą. To w oczywisty sposób osłabia możliwości państwa realizacji przez państwo jego “istotnych interesów” ochrony ludzi przed oszukańczą lub szkodliwą opieką zdrowotną lub przed zastępowaniem opieki zdrowotnej magią.


Prawo i nauka wymagają wewnętrznej konsekwencji.

 

Prayer Is Not Medicine

NeuroLogica Blog, 27 lipca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSteven Novella 

Neurolog, wykładowca na Yale University School of Medicine. Przewodniczący i współzałożyciel New England Skeptical Society. Twórca popularnych (cotygodniowych) podkastów o nauce The Skeptics’ Guide to the Universe. Jest również dyrektorem Science-Based Medicine będącej częścią James Randi Educational Foundation (JREF), członek Committee for Skeptical Inquiry (CSI) oraz członek założyciel Institute for Science in Medicine. Prowadzi blog Neurologica.
 

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1325 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk