Prawda

Wtorek, 2 czerwca 2020 - 09:08

« Poprzedni Następny »


Intelektualne danie dnia 
The Big Think


Jerry Coyne 2014-03-04


Thomas przedstawił szereg „pseudo-problemów” z teorią ewolucji, które wprowadzą w błąd zwykłego czytelnika, a większość tych pseudo-problemów zaczerpnął z instrukcji taktycznych Inteligentnego Projektu/kreacjonizmu. Ten rodzaj artykułów nie powinien mieć miejsca w Big Think.

Sądziłem, że witryna The Big Think poświęcona jest innowacyjnym, nowatorskim ideom. Kiedy jednak zajrzałem tam, zdumiała mnie dzisiejsza Wielka Myśl:


Że co? Teoria ewolucji jest dobra w wyjaśnianiu utraty różnych funkcji  (degeneracja niepotrzebnych struktur poprzez mutacje losowe lub eliminację selektywną itd.), ale nie do wyjaśnienia ich nabywania? To bardzo stara kreacjonistyczna bzdura. O co tu chodzi?


Przeczytałem artykuł ”The trouble with Darwin” [Problem z Darwinem] Kasa Thomasa. Tekst prawdziwie koszmarny, sugerujący, że coś jest bardzo nie tak z nowoczesną teorią ewolucji.


Nowoczesna teoria ewolucji w żadnym razie jednak nie jest “Darwina”, chociaż autor zlewa ją z tym, co Darwin powiedział w 1859 r. To nie jest poprawne, ponieważ Darwin, choć ogólnie rzecz biorąc miał rację, mylił się w wielu punktach (choćby w sprawie genetyki). I choć były problemy z teorią Darwina, przedstawioną w 1859 r., postępy przez ostatnich 155 lat rozwiązały wiele z nich. Tak, oczywiście, nadal są rzeczy, których nie rozumieją biolodzy ewolucyjni, ale nie znaczy to, że jest coś nie tak z podstawowymi ramami teorii.


Najpierw jednak, kim jest Kas Thomas? Nie słyszałem o nim, więc zajrzałem do biografii w Big Think. Oto ona:

Kas Thomas jest długoletnim dysydentem poznawczym i zmorą wyznawców świętych krów. Absolwent University of California at Irvine and Davis (z dyplomami z biologii i mikrobiologii) oraz były pracownik University of California, Thomas wykładał biologię, bakteriologię i fizykę laboratoryjną na poziomie uczelnianym, był członkiem Inventions Committee at Novell, Inc. i jest posiadaczem siedmiu patentów software w USA. Ma długą i zróżnicowaną przeszłość w tekstach technicznych (ostatnio pracując jako Technology Evangelist dla Adobe Systems) i jest zakochany w słowie heterodoksja.

Thomas niemal z pewnością napisał to sam i wydaje się dumny z bycia przekorą. Problem polega na tym, że kiedy stosuje swoją heterodoksję do ewolucji, produkuje nie Wielką Myśl, a Wielką Lipę. 


Jakie więc owe braki ewolucji? Okazuje się, że żaden z nich nie jest brakiem. Jedne są obszarami, gdzie już rozumiemy jak się rzeczy mają (i gdzie wydaje się, że Thomas po prostu nie zna literatury), a inne są obszarami aktywnych badań. Ponadto, twierdzenie że ewolucja nie potrafi wyjaśnić nabywania funkcji, jak napisano w tej „Wielkiej Myśli Dnia”, jest więcej niż błędne.


Oto co, zdaniem Thomasa, umyka rzekomo biologii ewolucyjnej (słowa Thomasa są wcięte).  


1. Rozumienie specjacji (i początków życia):

Przełomowa praca Darwina nosiła tytuł O powstawaniu gatunków, niemniej nie wyjaśnia właściwie, jak odbywa się specjacja (i w rzeczywistości nikt nie widział tego w laboratorium, chyba że chcesz zaliczyć tu hybrydyzację roślin i pewne anomalie rozrodcze u muszek owocowych).


Błąd. Widzieliśmy specjacje zachodzące w naturze na przestrzeni ludzkiego życia z powodu tych samych mechanizmów, których używa się w laboratorium (specjacja poliploidalna). I widzieliśmy specjację w stadium początkowym w populacjach wewnątrz gatunku (zobacz: ciernik - Gasterosteus aculeatus).


Tak, Darwin nie wyjaśnił powstawania gatunków, ponieważ nie zdefiniował poprawnie gatunku – grup izolowanych reprodukcyjnie – a więc nie mógł zająć się problemem. Ani też nie wiedział o genetyce, co jest zasadnicze dla zrozumienia specjacji. Obecnie jednak mamy zupełnie dobre pojęcie, jak działa specjacja: wiemy, że bariery reprodukcyjne, które powstają w liniach rodowych, dzielą populacje na nowe gatunki i wiemy coś o siłach ewolucyjnych i zmianach genetycznych, jakie zachodzą przy powstawaniu tych gatunków. Powinienem coś o tym wiedzieć, bo napisałem całą książkę o tym procesie (Speciation, wraz z Allenem Orrem). Thomas mówi o czymś, na czym się zupełnie nie zna. Mówi także coś takiego:

[Teoria ewolucyjna] jest także beznadziejna w wyjaśnianiu szybkości, z jaką zachodzi specjacja. (Oczywiście, O powstawaniu gatunków całkowicie milczy w sprawie tego, jak życie w ogóle powstało z warunków abiotycznych.)


No cóż, ponieważ specjacja często związana jest z pojawieniem się barier geograficznych, ze zmianami klimatycznymi lub w rzadkich wypadkach z migracją, nie jest łatwo przewidzieć jej tempo. W wielu jednak wypadkach wiemy doskonale, dlaczego specjacja jest szybsza lub wolniejsza. Na przykład, przyspiesza ją inwazja wysp, jak również powstawanie barier geograficznych takich jak powstanie gór. Powstanie Przesmyka Panamskiego promowało specjację wielu gatunków morskich przez ostatnie trzy miliony lat. Wydaje się, że dymorfizm płciowy przyspiesza specjację u ptaków, ponieważ pozwala na silniejszy dobór płciowy, który może tworzyć izolację kojarzenia się. Rozdział 12 mojej książki poświęcony jest w dużej mierze czynnikom, które przyspieszają lub zwalniają proces specjacji.


Jeśli chodzi o powstanie życia, to jest to oczywiście trudny problem, bo trudno badać coś, co zdarzyło się w zupie pierwotnej, w której nie było nawet komórek. Nie zachowało się nic, co moglibyśmy zobaczyć, poza istniejącymi potomkami Ur-organizmu. Nie jest to jednak krytyka teorii ewolucji. W rzeczywistości mamy różne teorie tego, jak rozpoczęło się życie; po prostu jeszcze nie wiemy, jak wybrać między nimi. Wiemy jednak pewne rzeczy, a jedną z nich jest to, że życie dzisiaj na ziemi pochodzi od jednego pierwotnego gatunku. (Można znaleźć dowody przez Google, a obejmują one używanie podobnego kodu genetycznego we wszystkich organizmach do wytwarzania aminokwasów, powszechne użycie L-aminokwasów, drzewa filogenetyczne i tak dalej.)


2. Jak dobór naturalny tworzy nowe cechy.

Niemal wszystko w teorii ewolucyjnej oparte jest na „przetrwaniu najlepiej przystosowanych”, tautologii, która niczego nie wyjaśnia. („Najlepiej przystosowany” to ten, który jest najbardziej zdolny do przetrwania. Przetrwanie najlepiej przystosowanych oznacza przetrwanie tych, którzy przetrwają.) Sposób, w jaki wyłaniają się nowe umiejętności przetrwania są, w najlepszym wypadku mętne. Oczywiście, nie możemy spodziewać się, by sam Darwin zaproponował szczegółowe przyczyny genetyczne lub epigenetyczne specjacji, biorąc pod uwagę, że nie był świadomy prac Mendla, ale faktem jest, że także dzisiaj mamy wielkie trudności ze zrozumieniem, jak pojawiły się takie rzeczy jak wić bakterii.


Kiedy zobaczyłem to oraz powołanie się na zarówno argument “tautologii” (stary, dawno zdyskredytowany argument kreacjonistów) oraz wić bakterii (używany przez ruch Inteligentnego Projektu [IP]), zrozumiałem, że Thomas po prostu przeżuwa „problemy” z ewolucją prezentowane przez IP i kreacjonistów. Dość to okropna rzecz jako publikacja w Big Think


W rzeczywistości mamy zupełnie dobre pojęcie o tym, jak pojawiła się wić bakterii: jest to związane z układem wydzielniczym, który już był w bakterii. Jeśli chcesz zobaczyć przekonujące wyjaśnienie, przeczytaj artykuł Pallen i Matzke w Nature Reviews Microbiology (vol 4:784-790; 2006).


Nie jestem pewien, co Thomas rozumie przez „mętność” wyjaśnień, jak powstają nowe umiejętności przetrwania, ale mamy teraz wiele setek przykładów doboru naturalnego w działaniu, co oczywiście jest wyjaśnieniem, jak powstają te umiejętności. Widzieliśmy powstanie odporności bakterii na antybiotyki, odporności owadów na środki owadobójcze, zmiany wielkości dziobów zięby, pociemnienie ubarwienia ciem z powodu doboru w nowym, zanieczyszczonym środowisku i wiele innych przykładów. (Wikipedia podaje kilka przykładów, a o znacznie większej ich liczbie można przeczytać w książce Johna Endlera Natural Selection in the Wild.) Wszystko są to oczywiście “umiejętności przetrwania” lub raczej “umiejętności reprodukcji”, ponieważ walutą doboru naturalnego jest liczba potomstwa.


3. “Nabywanie funkcji”
 

Kiedy byłem w szkole, uczono nas, że mutacje DNA są siłą napędową ewolucji i ta koncepcja jest obecnie całkowicie zdyskredytowana. Przeważająca większość nie neutralnych mutacji jest szkodliwa (redukując, nie zaś podnosząc przetrwanie). Łatwo pokazać to w laboratorium. Większość mutacji prowadzi do utraty funkcji, nie zaś do nabywania funkcji. Teoria ewolucji, okazuje się, jest wspaniała w wyjaśnianiu rzeczy takich, jak utrata wzroku przez żyjące w jaskiniach stworzenia. Jest beznadziejna w wyjaśnianiu nabywania funkcji.  


To znowu jest wzięte od kreacjonistów, co tym bardziej upewnia mnie, że Thomas po prostu przeczytał i bezmyślnie powtarza rzeczy z literatury IP (patrz również poniżej). Tak, oczywiście, większość mutacji jest szkodliwa, ale powstają nowe, które są korzystne i mogą prowadzić nie do utraty funkcji (co rozumiemy równie dobrze, jak rozumiemy mechanizm nabywania funkcji), ale do nowych funkcji.


Duplikacja genu, gdy pojedynczy gen po prostu podwaja się, czego wynikiem są jego dwie lub więcej kopii na chromosomie, jest znakomitym sposobem nabywania funkcji, jak to stało się w ludzkiej hemoglobinie (różne postaci ludzkich hemoglobin, które mają różne funkcje, powstały z duplikacji jednego locus u przodków). Mój kolega, Manyuan Long z Chicago, pokazał powstawanie nowych genów u muszek owocowych – genów z nowymi funkcjami – przed składanie razem (splicing) całkowicie różnych genów.


Ponadto Rich Lensky i inni mikrobiolodzy pokazali powstawanie nowych funkcji u bakterii zarówno w laboratorium (zdolność do trawienia cytrynianu), jak w naturze (bakterie, które wyewoluowały zdolność trawienia nylonu).


Również w materiale kopalnym widzimy powstawanie nowych funkcji. Pochodzą one z kooptowania starych funkcji, a dobór naturalny niemal zawsze tak działa. Nogi zwierząt lądowych wyewoluowały z kościstych płetw rybich przodków. Pióra rozpoczęły się jako małe włókna na dinozaurach, bezużyteczne do latania, ale może dobre do termoregulacji. Pęcherze pławne ryb wyewoluowały z płuc (ludzie na ogół sądzą, że było odwrotnie), a pęcherze pławne z pewnością reprezentują nową funkcję. Mógłbym kontynuować, ale to wystarcza, żeby pokazać, iż Thomas znowu mówi o rzeczach, o których nie ma pojęcia, powtarzając twierdzenia IP i nie wiedząc, że już są one obalone.


4. Eksplozja kambryjska, inteligencja człowieka i inne rzeczy

[Teoria ewolucji] nie wyjaśnia na przykład eksplozji kambryjskiej, ani nagłego pojawienia się inteligencji u hominidów lub szybkiego odbudowania (i ekspansji netto) biosfery po przynajmniej pięciu super-olbrzymich wydarzeniach wymierania podczas ostatnich 15% istnienia Ziemi.


Wspomnienie eksplozji kambryjskiej pochodzi oczywiście prosto z nowej książki o Inteligentnym Projekcie Stephena Meyera, który pisze, że ponieważ nie rozumiemy, w jaki sposób tak szybko („szybko” – mówimy tutaj o 20 milionach lat) powstały główne plany budowy organizmów, musiał to zrobić Jezus. Nasz brak zrozumienia nie jest jednak spowodowany niedostatkiem teorii, ale nadmiarem teorii (tlen, drapieżniki, regulacja genowa itd.) i naszą obecną nieumiejętnością rozróżnienia między nimi.


To prawda, nie rozumiemy jak powstała ludzka inteligencja: tutaj także mamy nadmiar teorii, ale niedostatek dowodów. Niektórzy naukowcy, jak Dick Wrangham, uważają, że nasze duże mózgi są rezultatem opanowania ognia, inni uważają, że rolę odegrał dobór płciowy, używanie narzędzi, dwunożność lub jeszcze coś innego. Być może któregoś dnia, kiedy odkryjemy genetyczną podstawę różnic inteligencji między ludźmi a innymi naczelnymi, zrozumiemy więcej.


Są to jednak problemy nieodłączne od każdej dyscypliny historycznej, jak nauka i kosmologia. Nauka, która rozwiązała wszystkie swoje problemy, jest martwa. Oto jeszcze kilka nierozwiązanych problemów biologii ewolucyjnej: jak powstało rozmnażanie płciowe? Jakie jest ewolucyjne znaczenie różnic morfologii ludzkiej między różnymi grupami etnicznymi? Jak działa dobór płciowy, by tworzyć różnice między samcami i samicami? Jak ważna jest „neutralna” zmienność genetyczna w ewolucji różnic cech (nie sekwencji DNA) między gatunkami i populacjami?


Na koniec Thomas oferuje kiepskie sprostowanie:


Oczywiście, fakt, że klasyczna teoria ewolucyjna nie wyjaśnia tego rodzaju rzeczy nie znaczy, że mamy porzucić całą teorię. Istnieje różnica między teorią błędną a teorią niekompletną. W nauce trzymamy się niekompletnych teorii przez cały czas. Szczególnie, kiedy alternatywą jest kompletna ignorancja.


Proszę zauważyć, że “Darwin” został teraz zastąpiony przez „klasyczną teorie ewolucji”, co, jak rozumiem, znaczy „nowoczesna teoria ewolucji” czyli neodarwinizm. Po co więc Thomas wciągnął Darwina do tytułu? Bo chciał zwrócić na siebie uwagę.


Tak, Thomas mówi, że – tylko może – może nie trzeba będzie porzucać teorii ewolucji. Szkoda jednak już została dokonana. Thomas przedstawił szereg „pseudo-problemów” z teorią ewolucji, które wprowadzą w błąd zwykłego czytelnika, a większość tych pseudo-problemów zaczerpnął z instrukcji taktycznych Inteligentnego Projektu/kreacjonizmu. Ten rodzaj artykułów nie powinien mieć miejsca w Big Think. Jest pełen błędów, pomyślany jako wzmocnienie opisanego przez samego Thomasa zamiłowania do heterodoksji i kopania świętych krów.


Problemy z Darwinem
to pokaz niezrozumienia teorii ewolucji, pełen wypaczeń w przedstawianiu tej teorii. Jest szkodliwy dla publicznego rozumienia nauki, ponieważ zwykły czytelnik nie będzie znał odpowiednich działów nauki, i jest po prostu godny pogardy. Hańba The Big Think. A Thomas powinien się wstydzić.


h/t: Ant

A big stink at The Big Think: the supposed shortcomings of Darwinism touted by a quasi-creationist “thinker”

Why Evolution Is True, 16 lutego 2014

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska Jerry A. Coyne

Profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej. 

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
3. O co tyle hałasu Ewa 2014-03-05
2. Dziękuję za b. szybką odpowiedź Ewa 2014-03-04
1. Jjednostronny przekaz Ewa 2014-03-04


Nauka

Znalezionych 1110 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Rozwiązanie dla obecnego kryzysu   Ridley   2020-06-02
Lokalizacja funkcji wykonawczych   Novella   2020-05-30
Przestańcie wierzyć w naukę   Greenfield   2020-05-28
Ewolucyjne korzenie sztuki   Koraszewski   2020-05-27
Innowacji nie można wymusić, ale można je zdławić   Ridley   2020-05-26
Stymulowanie kory wzrokowej   Novella   2020-05-23
Pora na telemedycynę   Novella   2020-05-19
Czy mrożącą krew w żyłach prawdą jest, że decyzja o zamknięciu społeczeństwa opierała się na luźnych matematycznych spekulacjach?   Ridley   2020-05-15
MMR jest bezpieczna i skuteczna   Novella   2020-05-14
Odporność stada na fakty   Koraszewski   2020-05-13
O COVID wiemy wszystko – i nie wiemy niczego   Ridley   2020-05-12
Nanotechnologia zastosowana do leczenia choroby Alzheimera   Novella   2020-05-11
COVID-19 – To są szkody   Novella   2020-05-05
Nadmiar teorii wszystkiego   Koraszewski   2020-05-04
Zawodnicy – i trudności – w wyścigu do wyleczenia COVID   Ridley   2020-04-30
Psychologia sprzeciwu wobec szczepień   Novella   2020-04-25
Prowokator czy prowokowany?   Witkowski   2020-04-24
Nauka on-line jest skuteczna   Novella   2020-04-23
Mądrość w pułapce autorytetu   Witkowski   2020-04-18
Znaleziono najstarszego “bilaterian”: odkryto podobne do robaka stworzenie wraz z jego skamieniałymi śladami   Coyne   2020-04-16
Nietoperze i pandemia   Ridley   2020-04-14
Pandemia ludzkiej głupoty   Novella   2020-04-12
W miarę postępu badań natura naszego wroga staje się coraz wyraźniejsza   Ridley   2020-04-04
Wzmacnianie układu odpornościowego podczas pandemii   Novella   2020-04-02
Dlaczego ten wirus inaczej dotyka pokolenia?   Ridley   2020-03-30
Czaszka maleńkiego dinozaura/ptaka znaleziona w bursztynie   Coyne   2020-03-27
Szczepionka na koronawirusa nie przybędzie szybko   Ridley   2020-03-25
Niebawem dowiemy się jak solidna jest nasza cywilizacja   Ridley   2020-03-23
Żywotność wirusa Covid-19 na różnych powierzchniach (rada: używaj rękawiczek, kiedy odbierasz paczki i nie otwieraj ich przez 24 godziny)   Coyne   2020-03-21
Dzień był krótszy 70 milionów lat temu   Novella   2020-03-20
Jak często powstają ptasie hybrydy?   Coyne   2020-03-18
Mózgi noworodków   Novella   2020-03-16
Twierdzenie o białku i DNA dinozaurów   Novella   2020-03-10
Porażka jest stałym elementem pracy naukowca   Konrad Bocian   2020-03-07
Jak myśleć o naszych problemach   Tupy   2020-03-03
Dlaczego tak wiele nowych wirusów pochodzi od nietoperzy?   Ridley   2020-02-29
Odkrycie antybiotyku przez AI   Novella   2020-02-27
Wizyta w Andach u łysek rogatych   Lyon   2020-02-26
Zioła nie pomagają na utratę wagi   Novella   2020-02-25
Dawkins pisze tweeta   Coyne   2020-02-24
W obronie binarności płci u ludzi   Coyne   2020-02-21
Nie palmy pieniędzy na ołtarzu zielonej manii   Lomborg   2020-02-20
Więcej dowodów ewolucji: końskie zarodki zaczynają tworzyć pięć palców, a cztery zawiązki znikają   Coyne   2020-02-18
Homeopatyczny rentgen   Novella   2020-02-14
Różnice płci w wyborze zabawek: chłopcy bawią się chłopięcymi zabawkami, dziewczynki dziewczęcymi zabawkami   Coyne   2020-02-13
Śmiertelność z powodu raka nadal spada wbrew twierdzeniom szarlatanów     2020-02-11
Odkrycie w immunologii, a leczenie nowotworów   Novella   2020-02-10
Ponowne psucie nauki przez ideologię: ”Slate” wypacza biologię ewolucyjną, by wyglądała na kapitalistyczną i antysocjalistyczną   Coyne   2020-02-07
Flamingi z braku łysek rogatych   Lyon   2020-02-06
Moja ostatnia praca badawcza. Część 3: Znaczenie   Coyne   2020-02-04
Moja ostatnia praca badawcza. Część 2: Wyniki   Coyne   2020-02-03
Moja ostatnia praca badawcza: Część 1: Cele i metody   Coyne   2020-02-01
Ewolucyjne wyjaśnienie nienaukowych przekonań   Bretl   2020-01-31
Zdumiewająca mimikra   Coyne   2020-01-27
Reality check: Pęd do szybkiej „zerowej” emisji to gwarancja przegranej   Lomborg   2020-01-27
Sfuszerowany artykuł o biologii w „Washington Post”   Coyne   2020-01-24
Punkty dla Ameryki w konflikcie między Iranem i USA   Destexhe   2020-01-24
Zbliżanie się do rozumienia pamięci   Novella   2020-01-22
Z perspektywy naszego kurnika   Witkowski   2020-01-16
Fałszywa pokora nie uratuje planety   Boudry   2020-01-09
Złoty ryż zatwierdzony na Filipinach   Novella   2020-01-07
Cudowna animacja DNA i komórek   Coyne   2020-01-06
Dychotomiczne myślenie, niepewność i zaprzeczanie nauce     2020-01-01
Mieliśmy najlepszą dekadę w historii. Naprawdę   Ridley   2019-12-31
Kreacjonista opowiada się za ”argumentem z niedowierzania”   Coyne   2019-12-26
Biologia męskiej agresji i dlaczego nie jest to tylko „socjalizacja”   Coyne   2019-12-24
Wydajność, wyzysk, wybory   Koraszewski   2019-12-23
Społecznościowe finansowanie szarlatanerii   Novella   2019-12-20
Wykład Dawkinsa o czerpaniu odwagi z darwinizmu   Coyne   2019-12-18
Uprawy GM, takie jak Złoty Ryż, uratują życie setek tysięcy dzieci   Ridey   2019-12-13
Darwin, lisy i inne ssaki na Falklandach   Mayer   2019-12-11
Wirtualna edukacja   Novella   2019-12-03
Teoria klasy próżniaczej Thorsteina Veblena – uaktualnienie statusu   Henderson   2019-12-02
Punkt szczytowy inteligencji   Novella   2019-11-30
Likwidowanie przeziębienia miedzią   Novella   2019-11-27
Dlaczego wyjaśnianie problemów przez biały przywilej jest niesłuszne   Rob Henderson   2019-11-25
LiveScience zachwala panpsychizm jako rozwiązanie trudnego problemu świadomości   Coyne   2019-11-22
Jak walczyć z firehosing   Novella   2019-11-19
Odwołajcie antyszczepionkową konferencję w Tel Awiwie   Blum   2019-11-15
Ewolucja dwunożności   Novella   2019-11-14
Granice „przeskoczenia” progu opłacalności   Lomborg   2019-11-13
Dlaczego nie żyjemy w epoce post-prawdy   Pinker   2019-11-11
Śledząc pochodzenie człowieka   Novella   2019-11-09
Skamieniałe trylobity idące gęsiego. Ale dlaczego to zrobiły?   Coyne   2019-11-06
Saga o złotym ryżu   Novella   2019-11-04
Kolejne badanie rolnictwa organicznego   Novella   2019-11-02
Fabrizio Benedetti pyta: “Czy badania placebo wzmacniają pseudonaukę?”     2019-11-01
Nathaniel Comfort raz jeszcze: nauka nie czyni postępów (czy może robi to?)   Coyne   2019-10-31
Pochwała jednoznaczności   Witkowski   2019-10-29
Stare i nowe  troski o bezpieczeństwo żywnościowe   Ongu   2019-10-28
Powrót Adama i Ewy jako rzeczywistych ludzi, jak proponuje kolejna pseudonaukowa teoria   Coyne   2019-10-25
Pradawne przechowywanie żywności   Novella   2019-10-24
Artykuł w naukowym piśmie ”Nature” dyskredytuje naukę i „scjentyzm”, kwestionuje wartości Oświecenia   Coyne   2019-10-22
Błogosławieni ci, którzy wycofują   Jacoby   2019-10-19
Pro-life czyli czarodziej z Krotoszyna   Koraszewski   2019-10-18
Biologia rozwoju ujawnia ewolucyjną historię   Novella   2019-10-15
Niebezpieczne życie antropologa   Blackwell   2019-10-12
Swędzikami jesień się zaczyna   Łopatniuk   2019-10-11
Jak wieloryb stracił swoje geny   Coyne   2019-10-10
Używanie sztucznej inteligencji do diagnozy   Novella   2019-10-08

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk