Prawda

Niedziela, 14 sierpnia 2022 - 16:49

« Poprzedni Następny »


Intelektualne danie dnia 
The Big Think


Jerry Coyne 2014-03-04


Thomas przedstawił szereg „pseudo-problemów” z teorią ewolucji, które wprowadzą w błąd zwykłego czytelnika, a większość tych pseudo-problemów zaczerpnął z instrukcji taktycznych Inteligentnego Projektu/kreacjonizmu. Ten rodzaj artykułów nie powinien mieć miejsca w Big Think.

Sądziłem, że witryna The Big Think poświęcona jest innowacyjnym, nowatorskim ideom. Kiedy jednak zajrzałem tam, zdumiała mnie dzisiejsza Wielka Myśl:


Że co? Teoria ewolucji jest dobra w wyjaśnianiu utraty różnych funkcji  (degeneracja niepotrzebnych struktur poprzez mutacje losowe lub eliminację selektywną itd.), ale nie do wyjaśnienia ich nabywania? To bardzo stara kreacjonistyczna bzdura. O co tu chodzi?


Przeczytałem artykuł ”The trouble with Darwin” [Problem z Darwinem] Kasa Thomasa. Tekst prawdziwie koszmarny, sugerujący, że coś jest bardzo nie tak z nowoczesną teorią ewolucji.


Nowoczesna teoria ewolucji w żadnym razie jednak nie jest “Darwina”, chociaż autor zlewa ją z tym, co Darwin powiedział w 1859 r. To nie jest poprawne, ponieważ Darwin, choć ogólnie rzecz biorąc miał rację, mylił się w wielu punktach (choćby w sprawie genetyki). I choć były problemy z teorią Darwina, przedstawioną w 1859 r., postępy przez ostatnich 155 lat rozwiązały wiele z nich. Tak, oczywiście, nadal są rzeczy, których nie rozumieją biolodzy ewolucyjni, ale nie znaczy to, że jest coś nie tak z podstawowymi ramami teorii.


Najpierw jednak, kim jest Kas Thomas? Nie słyszałem o nim, więc zajrzałem do biografii w Big Think. Oto ona:

Kas Thomas jest długoletnim dysydentem poznawczym i zmorą wyznawców świętych krów. Absolwent University of California at Irvine and Davis (z dyplomami z biologii i mikrobiologii) oraz były pracownik University of California, Thomas wykładał biologię, bakteriologię i fizykę laboratoryjną na poziomie uczelnianym, był członkiem Inventions Committee at Novell, Inc. i jest posiadaczem siedmiu patentów software w USA. Ma długą i zróżnicowaną przeszłość w tekstach technicznych (ostatnio pracując jako Technology Evangelist dla Adobe Systems) i jest zakochany w słowie heterodoksja.

Thomas niemal z pewnością napisał to sam i wydaje się dumny z bycia przekorą. Problem polega na tym, że kiedy stosuje swoją heterodoksję do ewolucji, produkuje nie Wielką Myśl, a Wielką Lipę. 


Jakie więc owe braki ewolucji? Okazuje się, że żaden z nich nie jest brakiem. Jedne są obszarami, gdzie już rozumiemy jak się rzeczy mają (i gdzie wydaje się, że Thomas po prostu nie zna literatury), a inne są obszarami aktywnych badań. Ponadto, twierdzenie że ewolucja nie potrafi wyjaśnić nabywania funkcji, jak napisano w tej „Wielkiej Myśli Dnia”, jest więcej niż błędne.


Oto co, zdaniem Thomasa, umyka rzekomo biologii ewolucyjnej (słowa Thomasa są wcięte).  


1. Rozumienie specjacji (i początków życia):

Przełomowa praca Darwina nosiła tytuł O powstawaniu gatunków, niemniej nie wyjaśnia właściwie, jak odbywa się specjacja (i w rzeczywistości nikt nie widział tego w laboratorium, chyba że chcesz zaliczyć tu hybrydyzację roślin i pewne anomalie rozrodcze u muszek owocowych).


Błąd. Widzieliśmy specjacje zachodzące w naturze na przestrzeni ludzkiego życia z powodu tych samych mechanizmów, których używa się w laboratorium (specjacja poliploidalna). I widzieliśmy specjację w stadium początkowym w populacjach wewnątrz gatunku (zobacz: ciernik - Gasterosteus aculeatus).


Tak, Darwin nie wyjaśnił powstawania gatunków, ponieważ nie zdefiniował poprawnie gatunku – grup izolowanych reprodukcyjnie – a więc nie mógł zająć się problemem. Ani też nie wiedział o genetyce, co jest zasadnicze dla zrozumienia specjacji. Obecnie jednak mamy zupełnie dobre pojęcie, jak działa specjacja: wiemy, że bariery reprodukcyjne, które powstają w liniach rodowych, dzielą populacje na nowe gatunki i wiemy coś o siłach ewolucyjnych i zmianach genetycznych, jakie zachodzą przy powstawaniu tych gatunków. Powinienem coś o tym wiedzieć, bo napisałem całą książkę o tym procesie (Speciation, wraz z Allenem Orrem). Thomas mówi o czymś, na czym się zupełnie nie zna. Mówi także coś takiego:

[Teoria ewolucyjna] jest także beznadziejna w wyjaśnianiu szybkości, z jaką zachodzi specjacja. (Oczywiście, O powstawaniu gatunków całkowicie milczy w sprawie tego, jak życie w ogóle powstało z warunków abiotycznych.)


No cóż, ponieważ specjacja często związana jest z pojawieniem się barier geograficznych, ze zmianami klimatycznymi lub w rzadkich wypadkach z migracją, nie jest łatwo przewidzieć jej tempo. W wielu jednak wypadkach wiemy doskonale, dlaczego specjacja jest szybsza lub wolniejsza. Na przykład, przyspiesza ją inwazja wysp, jak również powstawanie barier geograficznych takich jak powstanie gór. Powstanie Przesmyka Panamskiego promowało specjację wielu gatunków morskich przez ostatnie trzy miliony lat. Wydaje się, że dymorfizm płciowy przyspiesza specjację u ptaków, ponieważ pozwala na silniejszy dobór płciowy, który może tworzyć izolację kojarzenia się. Rozdział 12 mojej książki poświęcony jest w dużej mierze czynnikom, które przyspieszają lub zwalniają proces specjacji.


Jeśli chodzi o powstanie życia, to jest to oczywiście trudny problem, bo trudno badać coś, co zdarzyło się w zupie pierwotnej, w której nie było nawet komórek. Nie zachowało się nic, co moglibyśmy zobaczyć, poza istniejącymi potomkami Ur-organizmu. Nie jest to jednak krytyka teorii ewolucji. W rzeczywistości mamy różne teorie tego, jak rozpoczęło się życie; po prostu jeszcze nie wiemy, jak wybrać między nimi. Wiemy jednak pewne rzeczy, a jedną z nich jest to, że życie dzisiaj na ziemi pochodzi od jednego pierwotnego gatunku. (Można znaleźć dowody przez Google, a obejmują one używanie podobnego kodu genetycznego we wszystkich organizmach do wytwarzania aminokwasów, powszechne użycie L-aminokwasów, drzewa filogenetyczne i tak dalej.)


2. Jak dobór naturalny tworzy nowe cechy.

Niemal wszystko w teorii ewolucyjnej oparte jest na „przetrwaniu najlepiej przystosowanych”, tautologii, która niczego nie wyjaśnia. („Najlepiej przystosowany” to ten, który jest najbardziej zdolny do przetrwania. Przetrwanie najlepiej przystosowanych oznacza przetrwanie tych, którzy przetrwają.) Sposób, w jaki wyłaniają się nowe umiejętności przetrwania są, w najlepszym wypadku mętne. Oczywiście, nie możemy spodziewać się, by sam Darwin zaproponował szczegółowe przyczyny genetyczne lub epigenetyczne specjacji, biorąc pod uwagę, że nie był świadomy prac Mendla, ale faktem jest, że także dzisiaj mamy wielkie trudności ze zrozumieniem, jak pojawiły się takie rzeczy jak wić bakterii.


Kiedy zobaczyłem to oraz powołanie się na zarówno argument “tautologii” (stary, dawno zdyskredytowany argument kreacjonistów) oraz wić bakterii (używany przez ruch Inteligentnego Projektu [IP]), zrozumiałem, że Thomas po prostu przeżuwa „problemy” z ewolucją prezentowane przez IP i kreacjonistów. Dość to okropna rzecz jako publikacja w Big Think


W rzeczywistości mamy zupełnie dobre pojęcie o tym, jak pojawiła się wić bakterii: jest to związane z układem wydzielniczym, który już był w bakterii. Jeśli chcesz zobaczyć przekonujące wyjaśnienie, przeczytaj artykuł Pallen i Matzke w Nature Reviews Microbiology (vol 4:784-790; 2006).


Nie jestem pewien, co Thomas rozumie przez „mętność” wyjaśnień, jak powstają nowe umiejętności przetrwania, ale mamy teraz wiele setek przykładów doboru naturalnego w działaniu, co oczywiście jest wyjaśnieniem, jak powstają te umiejętności. Widzieliśmy powstanie odporności bakterii na antybiotyki, odporności owadów na środki owadobójcze, zmiany wielkości dziobów zięby, pociemnienie ubarwienia ciem z powodu doboru w nowym, zanieczyszczonym środowisku i wiele innych przykładów. (Wikipedia podaje kilka przykładów, a o znacznie większej ich liczbie można przeczytać w książce Johna Endlera Natural Selection in the Wild.) Wszystko są to oczywiście “umiejętności przetrwania” lub raczej “umiejętności reprodukcji”, ponieważ walutą doboru naturalnego jest liczba potomstwa.


3. “Nabywanie funkcji”
 

Kiedy byłem w szkole, uczono nas, że mutacje DNA są siłą napędową ewolucji i ta koncepcja jest obecnie całkowicie zdyskredytowana. Przeważająca większość nie neutralnych mutacji jest szkodliwa (redukując, nie zaś podnosząc przetrwanie). Łatwo pokazać to w laboratorium. Większość mutacji prowadzi do utraty funkcji, nie zaś do nabywania funkcji. Teoria ewolucji, okazuje się, jest wspaniała w wyjaśnianiu rzeczy takich, jak utrata wzroku przez żyjące w jaskiniach stworzenia. Jest beznadziejna w wyjaśnianiu nabywania funkcji.  


To znowu jest wzięte od kreacjonistów, co tym bardziej upewnia mnie, że Thomas po prostu przeczytał i bezmyślnie powtarza rzeczy z literatury IP (patrz również poniżej). Tak, oczywiście, większość mutacji jest szkodliwa, ale powstają nowe, które są korzystne i mogą prowadzić nie do utraty funkcji (co rozumiemy równie dobrze, jak rozumiemy mechanizm nabywania funkcji), ale do nowych funkcji.


Duplikacja genu, gdy pojedynczy gen po prostu podwaja się, czego wynikiem są jego dwie lub więcej kopii na chromosomie, jest znakomitym sposobem nabywania funkcji, jak to stało się w ludzkiej hemoglobinie (różne postaci ludzkich hemoglobin, które mają różne funkcje, powstały z duplikacji jednego locus u przodków). Mój kolega, Manyuan Long z Chicago, pokazał powstawanie nowych genów u muszek owocowych – genów z nowymi funkcjami – przed składanie razem (splicing) całkowicie różnych genów.


Ponadto Rich Lensky i inni mikrobiolodzy pokazali powstawanie nowych funkcji u bakterii zarówno w laboratorium (zdolność do trawienia cytrynianu), jak w naturze (bakterie, które wyewoluowały zdolność trawienia nylonu).


Również w materiale kopalnym widzimy powstawanie nowych funkcji. Pochodzą one z kooptowania starych funkcji, a dobór naturalny niemal zawsze tak działa. Nogi zwierząt lądowych wyewoluowały z kościstych płetw rybich przodków. Pióra rozpoczęły się jako małe włókna na dinozaurach, bezużyteczne do latania, ale może dobre do termoregulacji. Pęcherze pławne ryb wyewoluowały z płuc (ludzie na ogół sądzą, że było odwrotnie), a pęcherze pławne z pewnością reprezentują nową funkcję. Mógłbym kontynuować, ale to wystarcza, żeby pokazać, iż Thomas znowu mówi o rzeczach, o których nie ma pojęcia, powtarzając twierdzenia IP i nie wiedząc, że już są one obalone.


4. Eksplozja kambryjska, inteligencja człowieka i inne rzeczy

[Teoria ewolucji] nie wyjaśnia na przykład eksplozji kambryjskiej, ani nagłego pojawienia się inteligencji u hominidów lub szybkiego odbudowania (i ekspansji netto) biosfery po przynajmniej pięciu super-olbrzymich wydarzeniach wymierania podczas ostatnich 15% istnienia Ziemi.


Wspomnienie eksplozji kambryjskiej pochodzi oczywiście prosto z nowej książki o Inteligentnym Projekcie Stephena Meyera, który pisze, że ponieważ nie rozumiemy, w jaki sposób tak szybko („szybko” – mówimy tutaj o 20 milionach lat) powstały główne plany budowy organizmów, musiał to zrobić Jezus. Nasz brak zrozumienia nie jest jednak spowodowany niedostatkiem teorii, ale nadmiarem teorii (tlen, drapieżniki, regulacja genowa itd.) i naszą obecną nieumiejętnością rozróżnienia między nimi.


To prawda, nie rozumiemy jak powstała ludzka inteligencja: tutaj także mamy nadmiar teorii, ale niedostatek dowodów. Niektórzy naukowcy, jak Dick Wrangham, uważają, że nasze duże mózgi są rezultatem opanowania ognia, inni uważają, że rolę odegrał dobór płciowy, używanie narzędzi, dwunożność lub jeszcze coś innego. Być może któregoś dnia, kiedy odkryjemy genetyczną podstawę różnic inteligencji między ludźmi a innymi naczelnymi, zrozumiemy więcej.


Są to jednak problemy nieodłączne od każdej dyscypliny historycznej, jak nauka i kosmologia. Nauka, która rozwiązała wszystkie swoje problemy, jest martwa. Oto jeszcze kilka nierozwiązanych problemów biologii ewolucyjnej: jak powstało rozmnażanie płciowe? Jakie jest ewolucyjne znaczenie różnic morfologii ludzkiej między różnymi grupami etnicznymi? Jak działa dobór płciowy, by tworzyć różnice między samcami i samicami? Jak ważna jest „neutralna” zmienność genetyczna w ewolucji różnic cech (nie sekwencji DNA) między gatunkami i populacjami?


Na koniec Thomas oferuje kiepskie sprostowanie:


Oczywiście, fakt, że klasyczna teoria ewolucyjna nie wyjaśnia tego rodzaju rzeczy nie znaczy, że mamy porzucić całą teorię. Istnieje różnica między teorią błędną a teorią niekompletną. W nauce trzymamy się niekompletnych teorii przez cały czas. Szczególnie, kiedy alternatywą jest kompletna ignorancja.


Proszę zauważyć, że “Darwin” został teraz zastąpiony przez „klasyczną teorie ewolucji”, co, jak rozumiem, znaczy „nowoczesna teoria ewolucji” czyli neodarwinizm. Po co więc Thomas wciągnął Darwina do tytułu? Bo chciał zwrócić na siebie uwagę.


Tak, Thomas mówi, że – tylko może – może nie trzeba będzie porzucać teorii ewolucji. Szkoda jednak już została dokonana. Thomas przedstawił szereg „pseudo-problemów” z teorią ewolucji, które wprowadzą w błąd zwykłego czytelnika, a większość tych pseudo-problemów zaczerpnął z instrukcji taktycznych Inteligentnego Projektu/kreacjonizmu. Ten rodzaj artykułów nie powinien mieć miejsca w Big Think. Jest pełen błędów, pomyślany jako wzmocnienie opisanego przez samego Thomasa zamiłowania do heterodoksji i kopania świętych krów.


Problemy z Darwinem
to pokaz niezrozumienia teorii ewolucji, pełen wypaczeń w przedstawianiu tej teorii. Jest szkodliwy dla publicznego rozumienia nauki, ponieważ zwykły czytelnik nie będzie znał odpowiednich działów nauki, i jest po prostu godny pogardy. Hańba The Big Think. A Thomas powinien się wstydzić.


h/t: Ant

A big stink at The Big Think: the supposed shortcomings of Darwinism touted by a quasi-creationist “thinker”

Why Evolution Is True, 16 lutego 2014

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska Jerry A. Coyne

Profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej. 

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
3. O co tyle hałasu Ewa 2014-03-05
2. Dziękuję za b. szybką odpowiedź Ewa 2014-03-04
1. Jjednostronny przekaz Ewa 2014-03-04


Nauka

Znalezionych 1327 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk