Prawda

Wtorek, 10 grudnia 2019 - 07:50

« Poprzedni Następny »


Czy wyrostek robaczkowy jest narządem szczątkowym?


Jerry A. Coyne 2016-05-21


Jednym z głównych błędów, jakie popełniają kreacjoniści, jest twierdzenie, że jeśli jakaś cecha szczątkowa jest używana do czegoś, to nie jest ani szczątkowa, ani nie stanowi świadectwa na rzecz ewolucji. (Takie cechy świadczą o wspólnym pochodzeniu.) Oba te twierdzenia kreacjonistów są błędne. Opierają się na fałszywym argumencie, że jeśli, na przykład, wyrostek robaczkowy w istocie ma jakąś użyteczną funkcję, to nie można powoływać się na niego jako na dowód ewolucji – czyli bezużyteczną resztkę znacznie większej części jelita, które kiedyś było użyteczne u naszych przodków.

Dlaczego jest to fałszywy argument? Ponieważ, jeśli cecha jest modyfikacją ewolucyjną oczywistej cechy u przodków, jak płetwy pingwinów (które ewidentnie wyewoluowały ze skrzydeł), to może być zarównoużyteczna, jak szczątkowa, a więc świadczyć o ewolucji. Ważne jest, by czytelnicy o tym pamiętali, bo kreacjoniści wygodnie zapominają.


Takim narządem, który może być zarówno szczątkowy, jak użyteczny, jest wyrostek robaczkowy u ludzi. Kiedyś sądzono, że jest nie tylko bezużyteczny, ale zdecydowanie szkodliwy (nasi przodkowie umierali na zapalenie wyrostka robaczkowego), obecnie jednak odkrywamy, że są z niego jakieś pożytki, ponieważ zawiera komórki układu odpornościowego, które mogą służyć jako schronienie dla pożytecznych bakterii, które mogą zasiedlić na nowo nasze wnętrzności, jeśli wymiecie je choroba taka jak cholera. Artykuł z lutego na stronie internetowej Cosmos – nieszczęśliwie zatytułowany “The Appendix—Darwin’s Mistake“ – wskazuje na narastające dowody tego, że wyrostek robaczkowy spełnia pewne funkcje.


Autor, lekarz Norman Swan pisze:

. . . przez ostatnich kilka lat nastąpiła zmiana w myśleniu. Wyrostek robaczkowy okazał się nie być dziwactwem ewolucyjnym, ale małym, przydatnym narządem o potencjale  wskrzeszenia jelit. W 2007 r. badacze z Duke University w North Carolina wysunęli tezę, że wyrostek robaczkowy jest w rzeczywistości “kryjówką” normalnych bakterii jelitowych, których można użyć, kiedy jelita zostały spustoszone przez infekcję taką jak, na przykład, cholera, i trzeba je ponownie zasiedlić zdrowymi bakteriami.


Zespół z Duke odkrył, że wyrostek robaczkowy tworzy nieproporcjonalnie dużo kolonii chroniących mikrobów, znanych jako biofilmy. Jak na ironię, komórki układu odpornościowego znajdowane w śluzie wyściełającym  wyrostek robaczkowy i jelito pomagają w tworzeniu się tych biofilmów.


Jeśli ta hipoteza jest prawdziwa, to ludzie bez wyrostka robaczkowego mogą być bardziej narażeni na niebezpieczne infekcje jelit. Wykonane kilka lat później badanie znalazło na to dowody. Ludzie z usuniętym wyrostkiem robaczkowym mieli znacznie większe prawdopodobieństwo wielokrotnego zapadania na poważną i potencjalnie zagrażającą życiu infekcję Clostridium difficile.


. . . wyściółka wyrostka robaczkowego zawiera nowo odkrytą klasę komórek limfatycznych odporności nieswoistej. Inne komórki limfatyczne muszą być specjalnie dostrojone do atakowania najnowszego szczepu bakterii lub wirusów, ale te komórki są gotowe do reagowania na szeroki wachlarz ataków biologicznych, które przepływają codziennie przez nasz przewód pokarmowy.   


Eksperymentując na myszach badacze odkryli, że te komórki limfatyczne odporności nieswoistej są zasadnicze dla utrzymywania tkanki kątnicy. Kiedy usuwali te komórki, kątnica kurczyła się, co sugeruje, że odgrywają żywotną rolę w utrzymaniu jej integralności. Odkryli również, że myszy bez tych komórek limfatycznych odporności nieswoistej były bardziej narażone na patologiczne infekcje jelit. Popiera to badanie, które wspomniałem wcześniej, pokazujące, że pacjenci z usuniętymi wyrostkami robaczkowymi częściej zapadali na infekcje C. difficile.

Darwin wspomniał w O pochodzeniu człowieka, że wyrostek robaczkowy jest “bezużyteczny” i jest “szczątkiem”, jak również, że jest jego duża zmienność, a więc ludzie mają wyrostki robaczkowe różnych rozmiarów, a niektórzy w ogóle go nie mają.


Czy nie miał racji, że wyrostek robaczkowy jest dowodem ewolucji? Nie. Mylił się, pisząc, że wyrostek robaczkowy jest “bezużyteczny”, ale nie mylił się w sprawie zmienności ani statusu szczątka po większych wyrostkach u naszych roślinożernych krewnych.


Oczywiście, powyższe dane  mogą być prawdziwe, nie szkodzi to jednak używaniu wyrostka robaczkowego jako dowodu na ewolucję. Niemniej kreacjoniści uwielbiają odkrycia, że narządy szczątkowe nadal mogą do czegoś służyć, bo myślą (jak zwykle, niezbyt jasno), że jeśli coś się przydaje do czegoś, to w żaden sposób nie może być szczątkowe.


Jedna z internetowych stron kreacjonistycznych
bierze nawet ten cytat z Ewolucja jest faktem dla pokazania słabości dowodu na ewolucję:

My, ludzie, mamy narządy szczątkowe, które dowodzą, że ewoluowaliśmy. Najpopularniejszy jest wyrostek robaczkowy… nasz wyrostek jest po prostu resztką narządu, który był bardzo istotny dla naszych jedzących liście przodków, ale dla nas nie ma prawdziwej wartości.


W całym omówieniu jednak, które znajduje się na stronach 60 i 61, notuję, że wyrostek robaczkowy może mieć funkcję:

My, ludzie mamy narządy szczątkowe, pokazujące, że ewoluowaliśmy. Najsłynniejszym jest wyrostek robaczkowy. Spójrzmy na niego bliżej. Jest to cienki cylinder rozmiarów ołówka zbudowany z tkanki, która kończy kątnicę czyli jelito ślepe i siedzi na skrzyżowaniu jelita grubego i cienkiego. Podobnie jak z wieloma narządami szczątkowymi jego rozmiary i stopień rozwoju są wysoce zmienne: u ludzi może mieć od około trzech do ponad 30 centymetrów długości. Jest nawet niewielu ludzi, którzy rodzą się bez niego.


U zwierząt roślinożernych, takich jak koala, króliki i kangury, kątnica i jej wyrostek są dużo większe od naszych. Tak samo jest u naczelnych, które odżywiają się liśćmi, takimi jak lemury, lorisy i czepiaki. Ten spory woreczek służy im jako miejsce fermentacji (jak „dodatkowe żołądki” u krów), zawierające bakterie, które pomagają zwierzęciu w rozkładzie celulozy na użyteczne cukry. U naczelnych, których dieta zawiera mniej liści, takich jak orangutany i makaki, kątnica i wyrostek robaczkowy są zredukowane. U ludzi, którzy nie jedzą liści i nie mogą trawić celulozy, wyrostek niemal zanikł. Im mniej roślinożerne jest zwierzę, tym mniejszą ma kątnicę i wyrostek robaczkowy. Innymi słowy, nasz wyrostek robaczkowy jest po prostu pozostałością narządu, który był bardzo ważny dla naszych jedzących liście przodków, ale dla nas nie ma prawdziwej wartości.  


Czy wyrostek robaczkowy w ogóle nam się do czegoś przydaje? Jeśli tak, to z pewnością nie jest to oczywiste. Usunięcie go nie daje złych skutków ubocznych ani podwyższonej śmiertelności (w istocie, usunięcie wydaje się redukować wypadki zapalenia okrężnicy). Omawiając wyrostek robaczkowy w słynnym podręczniku The Vertebrate Body, paleontolog  Alfred Romer zauważył oschle: “Wydaje się, że jego głównym znaczeniem jest wsparcie finansowe dla zawodu chirurgów”. Uczciwie trzeba jednak przyznać, że może być z niego jakaś niewielka korzyść. Wyrostek robaczkowy zawiera płaty tkanki, które mogą działać jako część układu odpornościowego. Stawiano także tezę, że dostarcza schronienia użytecznym bakteriom jelitowym, kiedy infekcja usuwa je z reszty naszego przewodu pokarmowego.


Z pewnością jednak poważne problemy z ludzkim wyrostkiem robaczkowym przeważają jednak nad tymi niewielkimi korzyściami. Jego cienkość powoduje, że łatwo się zatyka, co może prowadzić do infekcji i zapalenia, znanego jako zapalenie wyrostka robaczkowego. Jeśli nie jest leczony, pęka i może spowodować śmierć. Prawdopodobieństwo zapalenia wyrostka robaczkowego w życiu człowieka wynosi 1:15. Na szczęście, dzięki ewolucji chirurgii, prawdopodobieństwo śmierci z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego wynosi tylko 1%. Zanim jednak chirurdzy zaczęli wycinać chore wyrostki robaczkowe pod koniec XVIII wieku, śmiertelność prawdopodobnie przekraczała 20%. Innymi słowy, przed dniami chirurgicznego usuwania wyrostka, ponad jedna osoba na sto umierała z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego. To jest całkiem silny dobór naturalny.

A więc tak, wyrostek robaczkowy może spełniać jakąś funkcję, niemniej nadal jest narządem szczątkowym i dowodem na ewolucję. Jedynym pozostałym pytaniem jest: czy jest to narząd szkodliwy? No cóż, dzięki lekarzom już nie jest, ale mógł być przez większość ewolucji człowieka, jak to opisałem powyżej. I to może być przyczyną, że nie tylko jest mały, ale także odznacza się zmiennością. Narządy, które są istotne dla naszego przeżycia i rozmnażania, nie różnią się nawet w przybliżeniu tak bardzo. Być może marginalna korzyść wyrostka jako kryjówki dla bakterii, nie była wystarczająca, by przezwyciężyć jego wady, czyli skłonność do infekcji.


Powiedzenie, że istnieje jakaś “funkcja” wyrostka nie wystarcza. Dla wykazania, że jego obecność jest (lub była) adaptacyjna w porównaniu do jego nieobecności, musisz pokazać, że korzyści  posiadania schronienia dla bakterii przeważają (w kategoriach przyszłej reprodukcji) problemy z posiadaniem skłonnego do infekcji narządu. A tego nikt nie pokazał. Nadal jest więc możliwe, że wyrostek robaczkowy, choć szczątkowy i rudymentarny (i bardzo zmienny: oznaka narządów, jak zęby mądrości, które zanikają) mógł być szkodliwy dla naszych przodków i jest szkodliwy obecnie.


Niemniej kreacjoniści nie przestają mówić o funkcjonalności wyrostka robaczkowego, co jakoby obala ewolucję. Pamiętaj: TO NIE JEST PRAWDA.


Załóżmy jednak na moment, że wyrostek robaczkowy nie jest szczątkiem kiedyś użytecznego narządu, ale narządem, który wyewoluował lub jest utrzymywany przez korzyści reprodukcyjne netto dla jego nosiciela. Czy to obala ewolucję? W żadnym razie, biorąc pod uwagę moc dowodów na ewolucję z niezliczonych innych dziedzin.


Istnieją także cechy, które nawet po dokładnym badaniu nie wydają się mieć żadnego pozytywnego wpływu na reprodukcję. Jeśli chcesz czegoś, co naprawdę nie ma żadnej pozytywnej wartości adaptacyjnej, weź nasze szczątkowe mięśnie uszne (także zmienne wśród ludzi), albo, jeszcze lepiej, setki „martwych genów”, które przechowujemy w genomie: geny, które pełniły funkcję u naszych przodków, ale zostały wyciszone. (Geny receptorów węchowych i protein żółtek u ludzi są dwoma przykładami.) Niech kreacjoniści wyjaśnią, dlaczego Stwórca włożył niefunkcjonujące, „martwe” geny w nasz DNA i to te właśnie geny, które są aktywne i adaptacyjne u naszych przodków. 


I na już poważnie, doktorze Swan: “Błąd Darwina”? Co chce pan zasugerować? Jak powiedziałem, może być prawdą, że przez większość ewolucji człowieka posiadanie wyrostka robaczkowego było szkodliwe. „Szkodliwe” jest „gorsze niż bezużyteczne”, więc Darwin mógł się nie tak bardzo mylić.


h/t: Barry

Is the appendix a vestigial organ

Why Evolution Is True, 15 maja 2016

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne


Profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
2. Wyrostek Aneta 2016-12-01
1. Wyrostek jest potrzebny. MrMotuk 2016-05-28


Nauka

Znalezionych 1039 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Wirtualna edukacja   Novella   2019-12-03
Teoria klasy próżniaczej Thorsteina Veblena – uaktualnienie statusu   Henderson   2019-12-02
Punkt szczytowy inteligencji   Novella   2019-11-30
Likwidowanie przeziębienia miedzią   Novella   2019-11-27
Dlaczego wyjaśnianie problemów przez biały przywilej jest niesłuszne   Rob Henderson   2019-11-25
LiveScience zachwala panpsychizm jako rozwiązanie trudnego problemu świadomości   Coyne   2019-11-22
Jak walczyć z firehosing   Novella   2019-11-19
Odwołajcie antyszczepionkową konferencję w Tel Awiwie   Blum   2019-11-15
Ewolucja dwunożności   Novella   2019-11-14
Granice „przeskoczenia” progu opłacalności   Lomborg   2019-11-13
Dlaczego nie żyjemy w epoce post-prawdy   Pinker   2019-11-11
Śledząc pochodzenie człowieka   Novella   2019-11-09
Skamieniałe trylobity idące gęsiego. Ale dlaczego to zrobiły?   Coyne   2019-11-06
Saga o złotym ryżu   Novella   2019-11-04
Kolejne badanie rolnictwa organicznego   Novella   2019-11-02
Fabrizio Benedetti pyta: “Czy badania placebo wzmacniają pseudonaukę?”     2019-11-01
Nathaniel Comfort raz jeszcze: nauka nie czyni postępów (czy może robi to?)   Coyne   2019-10-31
Pochwała jednoznaczności   Witkowski   2019-10-29
Stare i nowe  troski o bezpieczeństwo żywnościowe   Ongu   2019-10-28
Powrót Adama i Ewy jako rzeczywistych ludzi, jak proponuje kolejna pseudonaukowa teoria   Coyne   2019-10-25
Pradawne przechowywanie żywności   Novella   2019-10-24
Artykuł w naukowym piśmie ”Nature” dyskredytuje naukę i „scjentyzm”, kwestionuje wartości Oświecenia   Coyne   2019-10-22
Błogosławieni ci, którzy wycofują   Jacoby   2019-10-19
Pro-life czyli czarodziej z Krotoszyna   Koraszewski   2019-10-18
Biologia rozwoju ujawnia ewolucyjną historię   Novella   2019-10-15
Niebezpieczne życie antropologa   Blackwell   2019-10-12
Swędzikami jesień się zaczyna   Łopatniuk   2019-10-11
Jak wieloryb stracił swoje geny   Coyne   2019-10-10
Używanie sztucznej inteligencji do diagnozy   Novella   2019-10-08
Niespodzianka! Koty są tak samo przywiązane do swojego personelu jak psy i niemowlęta   Coyne   2019-10-05
Oburzenie, stronniczość i niestabilność prawdy   Novella   2019-10-04
O zmianie klimatu: ludzkość nie jest „nikczemna”   Lomborg   2019-10-03
Postmodernizm wyjaśniony i krytykowany   Coyne   2019-09-30
Uzdrawianie kryształami   Novella   2019-09-26
Kolejna rewolucja w rolnictwie   Novella   2019-09-24
Opory przeciwko szczelinowaniu są oparte na ideologii, a nie na nauce   Jacoby   2019-09-23
St Paul Island część 5   Lyon   2019-09-21
Co to jest czerwona rtęć?   Novella   2019-09-20
Jaka sztuka siedzi w naszych genach i czy to aby nie kicz?   Koraszewski   2019-09-19
Fałszywe wspomnienia i Fake News   Novella   2019-09-18
Kolejna próba odrzucenia teorii Darwina   Coyne   2019-09-17
Choroba zielonych mięśni   Łopatniuk   2019-09-14
”Sygnalizowanie cnoty” może nas irytować. Cywilizacja byłaby jednak bez niego niemożliwa    Miller   2019-09-13
Foka Weddela wygryza w lodzie otwory do oddychania   Coyne   2019-09-12
DNA i Loch Ness   Novella   2019-09-11
Nowa i ważna czaszka hominina z Etiopii   Coyne   2019-09-10
St Paul Island, Część 4   Lyon   2019-09-06
Biały jak śnieg, żółciutki jak kaczuszka   Łopatniuk   2019-09-04
Pingwiny geje? Nie tak szybko   Coyne   2019-09-03
Czego może nas nauczyć była zwolenniczka antyszczepionkowców, Kelley Watson-Snyder     2019-08-30
Bezzbożowa karma dla psa   Novella   2019-08-29
Odrażające życie płciowe pingwinów białookich   Coyne   2019-08-28
Badanie akupunktury jako terapii na dławicę piersiową   Novella   2019-08-23
Pradawna gigantyczna papuga z Nowej Zelandii: metr wysokości i waga 7 kilogramów!   Coyne   2019-08-22
Alaska — nurniczki i obopólny dobór płciowy   Lyon   2019-08-20
Zła nauka promuje organiczne jabłka   Novella   2019-08-19
Gąsienica zmienia kolor, żeby dopasować się do podłoża nie używając oczu: potrafi widzieć skórą!   Coyne   2019-08-16
Pseudonaukowa histeria to nie jest dobra odpowiedź na klimatyczne wyzwania   Lomborg   2019-08-14
GMO i model deficytu wiedzy   Novella   2019-08-12
Po raz pierwszy użyto edytowania genów CRISPR do leczenia zaburzenia genetycznego – anemii sierpowatej   Coyne   2019-08-08
Maskonury z wyspy St. Paul na Alasce   Lyon   2019-08-07
Zbieg okoliczności czy prawo wielkich liczb?   Novella   2019-08-06
I pijcie łzy moje, czyste rzęsiste   Łopatniuk   2019-08-03
Kształtowanie opinii o nauce i medycynie   Novella   2019-08-02
Nowe badanie dotyczące zwrotu zgubionych portfeli: ludzie na świecie są uczciwsi niż myślisz, ale czytelnik wyliczył, że uczciwość jest większa w mniej religijnych krajach   Coyne   2019-08-01
Praktykowanie medycyny bez uprawnień nie jest wolnością słowa   Novella   2019-07-31
Radujcie się, Ziemia staje się zieleńsza   Ridley   2019-07-30
Spiski wokół ptaków   Novella   2019-07-29
Matt Meselson opisuje swój najsłynniejszy eksperyment (z Frankiem Stahlem)   Coyne   2019-07-26
Niemający rozeznania filozof twierdzi, że gatunki nie istnieją   Coyne   2019-07-23
Więcej złych wiadomości dla dilerów witamin   Novella   2019-07-22
Starożytny ptak z nadzwyczaj długim palcem   Coyne   2019-07-19
YouTube i szarlataneria leczenia raka dietą   Novella   2019-07-18
“Współczesny” Homo sapiens mógł być w Eurazji aż 210 tysięcy lat temu   Coyne   2019-07-17
Hodowanie mini-mózgów z komórek macierzystych   Novella   2019-07-15
Szczepionka HPV działa. Koniec kropka     2019-07-13
Efekt przechodnia   Novella   2019-07-11
Prątkiem w raka, czyli co ma gruźlica do raka pęcherza   Łopatniuk   2019-07-06
Opowieści o nauce zastępują fikcję w Teatrze Narodowym Ugandy   Ongu   2019-07-05
Pleśń w przestrzeni kosmicznej   Novella   2019-07-03
Pterozaury: Czy umiały latać od razu po wykluciu się?   Coyne   2019-07-02
Ludziom rosną rogi? – Złe informowanie o nauce   Novella   2019-07-01
Przemysł ”wellness”   Novella   2019-06-28
Nazywanie zmiany klimatu ”katastrofalną” utrudnia znalezienie realnych odpowiedzi   Lomborg   2019-06-26
Olbrzymie straszyki mają zostać ponownie wprowadzone na wyspę Lord Howe   Coyne   2019-06-25
Amonit (i masa innych stworzeń) znaleziona w birmańskim bursztynie   Coyne   2019-06-21
Ślubowanie o zniesieniu grzechu   Ridley   2019-06-20
Nowe informacje o dzieciach CRISPR   Novella   2019-06-17
Słonie mają fantastyczny węch (lepszy niż psy): są jedynymi zwierzętami, które potrafią rozróżnić inne ilości pokarmu tylko po zapachu   Coyne   2019-06-14
Indyjscy farmerzy wysiali ziarna GMO w proteście obywatelskiego nieposłuszeństwa     2019-06-13
Chcąc zadowolić antyaborcjonistów administracja Trumpa tnie finansowanie badań medycznych przy użyciu tkanki płodowej   Coyne   2019-06-11
Triumf Mao: Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie akceptuje szarlatanerię tradycyjnej chińskiej medycyny     2019-06-04
Ale jak to bezbarwnikowy?   Łopatniuk   2019-06-01
Na zdrowie: izraelscy naukowcy warzą piwo na ”wskrzeszonych” drożdżach sprzed 5000 lat     2019-05-31
Skąd wiemy to, co wiemy?   Novella   2019-05-28
Samice bonobo (ale nie samice szympansów) pomagają swoim synom w zdobywaniu partnerek   Coyne   2019-05-25
Dlaczego ludzie sprzeciwiają się technologiom, które zmniejszają szkody?   Ridley   2019-05-24
Nowa praca o nielotnych chruścielach rażąco przesadzona i wypaczona w popularnych mediach   Coyne   2019-05-22
Trenowanie sztucznej inteligencji, żeby widziała jak człowiek   Novella   2019-05-21
A polać wielką wodą…   Cipiur   2019-05-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk