Prawda

Piątek, 3 lipca 2020 - 19:09

« Poprzedni Następny »


Czy wyrostek robaczkowy jest narządem szczątkowym?


Jerry A. Coyne 2016-05-21


Jednym z głównych błędów, jakie popełniają kreacjoniści, jest twierdzenie, że jeśli jakaś cecha szczątkowa jest używana do czegoś, to nie jest ani szczątkowa, ani nie stanowi świadectwa na rzecz ewolucji. (Takie cechy świadczą o wspólnym pochodzeniu.) Oba te twierdzenia kreacjonistów są błędne. Opierają się na fałszywym argumencie, że jeśli, na przykład, wyrostek robaczkowy w istocie ma jakąś użyteczną funkcję, to nie można powoływać się na niego jako na dowód ewolucji – czyli bezużyteczną resztkę znacznie większej części jelita, które kiedyś było użyteczne u naszych przodków.

Dlaczego jest to fałszywy argument? Ponieważ, jeśli cecha jest modyfikacją ewolucyjną oczywistej cechy u przodków, jak płetwy pingwinów (które ewidentnie wyewoluowały ze skrzydeł), to może być zarównoużyteczna, jak szczątkowa, a więc świadczyć o ewolucji. Ważne jest, by czytelnicy o tym pamiętali, bo kreacjoniści wygodnie zapominają.


Takim narządem, który może być zarówno szczątkowy, jak użyteczny, jest wyrostek robaczkowy u ludzi. Kiedyś sądzono, że jest nie tylko bezużyteczny, ale zdecydowanie szkodliwy (nasi przodkowie umierali na zapalenie wyrostka robaczkowego), obecnie jednak odkrywamy, że są z niego jakieś pożytki, ponieważ zawiera komórki układu odpornościowego, które mogą służyć jako schronienie dla pożytecznych bakterii, które mogą zasiedlić na nowo nasze wnętrzności, jeśli wymiecie je choroba taka jak cholera. Artykuł z lutego na stronie internetowej Cosmos – nieszczęśliwie zatytułowany “The Appendix—Darwin’s Mistake“ – wskazuje na narastające dowody tego, że wyrostek robaczkowy spełnia pewne funkcje.


Autor, lekarz Norman Swan pisze:

. . . przez ostatnich kilka lat nastąpiła zmiana w myśleniu. Wyrostek robaczkowy okazał się nie być dziwactwem ewolucyjnym, ale małym, przydatnym narządem o potencjale  wskrzeszenia jelit. W 2007 r. badacze z Duke University w North Carolina wysunęli tezę, że wyrostek robaczkowy jest w rzeczywistości “kryjówką” normalnych bakterii jelitowych, których można użyć, kiedy jelita zostały spustoszone przez infekcję taką jak, na przykład, cholera, i trzeba je ponownie zasiedlić zdrowymi bakteriami.


Zespół z Duke odkrył, że wyrostek robaczkowy tworzy nieproporcjonalnie dużo kolonii chroniących mikrobów, znanych jako biofilmy. Jak na ironię, komórki układu odpornościowego znajdowane w śluzie wyściełającym  wyrostek robaczkowy i jelito pomagają w tworzeniu się tych biofilmów.


Jeśli ta hipoteza jest prawdziwa, to ludzie bez wyrostka robaczkowego mogą być bardziej narażeni na niebezpieczne infekcje jelit. Wykonane kilka lat później badanie znalazło na to dowody. Ludzie z usuniętym wyrostkiem robaczkowym mieli znacznie większe prawdopodobieństwo wielokrotnego zapadania na poważną i potencjalnie zagrażającą życiu infekcję Clostridium difficile.


. . . wyściółka wyrostka robaczkowego zawiera nowo odkrytą klasę komórek limfatycznych odporności nieswoistej. Inne komórki limfatyczne muszą być specjalnie dostrojone do atakowania najnowszego szczepu bakterii lub wirusów, ale te komórki są gotowe do reagowania na szeroki wachlarz ataków biologicznych, które przepływają codziennie przez nasz przewód pokarmowy.   


Eksperymentując na myszach badacze odkryli, że te komórki limfatyczne odporności nieswoistej są zasadnicze dla utrzymywania tkanki kątnicy. Kiedy usuwali te komórki, kątnica kurczyła się, co sugeruje, że odgrywają żywotną rolę w utrzymaniu jej integralności. Odkryli również, że myszy bez tych komórek limfatycznych odporności nieswoistej były bardziej narażone na patologiczne infekcje jelit. Popiera to badanie, które wspomniałem wcześniej, pokazujące, że pacjenci z usuniętymi wyrostkami robaczkowymi częściej zapadali na infekcje C. difficile.

Darwin wspomniał w O pochodzeniu człowieka, że wyrostek robaczkowy jest “bezużyteczny” i jest “szczątkiem”, jak również, że jest jego duża zmienność, a więc ludzie mają wyrostki robaczkowe różnych rozmiarów, a niektórzy w ogóle go nie mają.


Czy nie miał racji, że wyrostek robaczkowy jest dowodem ewolucji? Nie. Mylił się, pisząc, że wyrostek robaczkowy jest “bezużyteczny”, ale nie mylił się w sprawie zmienności ani statusu szczątka po większych wyrostkach u naszych roślinożernych krewnych.


Oczywiście, powyższe dane  mogą być prawdziwe, nie szkodzi to jednak używaniu wyrostka robaczkowego jako dowodu na ewolucję. Niemniej kreacjoniści uwielbiają odkrycia, że narządy szczątkowe nadal mogą do czegoś służyć, bo myślą (jak zwykle, niezbyt jasno), że jeśli coś się przydaje do czegoś, to w żaden sposób nie może być szczątkowe.


Jedna z internetowych stron kreacjonistycznych
bierze nawet ten cytat z Ewolucja jest faktem dla pokazania słabości dowodu na ewolucję:

My, ludzie, mamy narządy szczątkowe, które dowodzą, że ewoluowaliśmy. Najpopularniejszy jest wyrostek robaczkowy… nasz wyrostek jest po prostu resztką narządu, który był bardzo istotny dla naszych jedzących liście przodków, ale dla nas nie ma prawdziwej wartości.


W całym omówieniu jednak, które znajduje się na stronach 60 i 61, notuję, że wyrostek robaczkowy może mieć funkcję:

My, ludzie mamy narządy szczątkowe, pokazujące, że ewoluowaliśmy. Najsłynniejszym jest wyrostek robaczkowy. Spójrzmy na niego bliżej. Jest to cienki cylinder rozmiarów ołówka zbudowany z tkanki, która kończy kątnicę czyli jelito ślepe i siedzi na skrzyżowaniu jelita grubego i cienkiego. Podobnie jak z wieloma narządami szczątkowymi jego rozmiary i stopień rozwoju są wysoce zmienne: u ludzi może mieć od około trzech do ponad 30 centymetrów długości. Jest nawet niewielu ludzi, którzy rodzą się bez niego.


U zwierząt roślinożernych, takich jak koala, króliki i kangury, kątnica i jej wyrostek są dużo większe od naszych. Tak samo jest u naczelnych, które odżywiają się liśćmi, takimi jak lemury, lorisy i czepiaki. Ten spory woreczek służy im jako miejsce fermentacji (jak „dodatkowe żołądki” u krów), zawierające bakterie, które pomagają zwierzęciu w rozkładzie celulozy na użyteczne cukry. U naczelnych, których dieta zawiera mniej liści, takich jak orangutany i makaki, kątnica i wyrostek robaczkowy są zredukowane. U ludzi, którzy nie jedzą liści i nie mogą trawić celulozy, wyrostek niemal zanikł. Im mniej roślinożerne jest zwierzę, tym mniejszą ma kątnicę i wyrostek robaczkowy. Innymi słowy, nasz wyrostek robaczkowy jest po prostu pozostałością narządu, który był bardzo ważny dla naszych jedzących liście przodków, ale dla nas nie ma prawdziwej wartości.  


Czy wyrostek robaczkowy w ogóle nam się do czegoś przydaje? Jeśli tak, to z pewnością nie jest to oczywiste. Usunięcie go nie daje złych skutków ubocznych ani podwyższonej śmiertelności (w istocie, usunięcie wydaje się redukować wypadki zapalenia okrężnicy). Omawiając wyrostek robaczkowy w słynnym podręczniku The Vertebrate Body, paleontolog  Alfred Romer zauważył oschle: “Wydaje się, że jego głównym znaczeniem jest wsparcie finansowe dla zawodu chirurgów”. Uczciwie trzeba jednak przyznać, że może być z niego jakaś niewielka korzyść. Wyrostek robaczkowy zawiera płaty tkanki, które mogą działać jako część układu odpornościowego. Stawiano także tezę, że dostarcza schronienia użytecznym bakteriom jelitowym, kiedy infekcja usuwa je z reszty naszego przewodu pokarmowego.


Z pewnością jednak poważne problemy z ludzkim wyrostkiem robaczkowym przeważają jednak nad tymi niewielkimi korzyściami. Jego cienkość powoduje, że łatwo się zatyka, co może prowadzić do infekcji i zapalenia, znanego jako zapalenie wyrostka robaczkowego. Jeśli nie jest leczony, pęka i może spowodować śmierć. Prawdopodobieństwo zapalenia wyrostka robaczkowego w życiu człowieka wynosi 1:15. Na szczęście, dzięki ewolucji chirurgii, prawdopodobieństwo śmierci z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego wynosi tylko 1%. Zanim jednak chirurdzy zaczęli wycinać chore wyrostki robaczkowe pod koniec XVIII wieku, śmiertelność prawdopodobnie przekraczała 20%. Innymi słowy, przed dniami chirurgicznego usuwania wyrostka, ponad jedna osoba na sto umierała z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego. To jest całkiem silny dobór naturalny.

A więc tak, wyrostek robaczkowy może spełniać jakąś funkcję, niemniej nadal jest narządem szczątkowym i dowodem na ewolucję. Jedynym pozostałym pytaniem jest: czy jest to narząd szkodliwy? No cóż, dzięki lekarzom już nie jest, ale mógł być przez większość ewolucji człowieka, jak to opisałem powyżej. I to może być przyczyną, że nie tylko jest mały, ale także odznacza się zmiennością. Narządy, które są istotne dla naszego przeżycia i rozmnażania, nie różnią się nawet w przybliżeniu tak bardzo. Być może marginalna korzyść wyrostka jako kryjówki dla bakterii, nie była wystarczająca, by przezwyciężyć jego wady, czyli skłonność do infekcji.


Powiedzenie, że istnieje jakaś “funkcja” wyrostka nie wystarcza. Dla wykazania, że jego obecność jest (lub była) adaptacyjna w porównaniu do jego nieobecności, musisz pokazać, że korzyści  posiadania schronienia dla bakterii przeważają (w kategoriach przyszłej reprodukcji) problemy z posiadaniem skłonnego do infekcji narządu. A tego nikt nie pokazał. Nadal jest więc możliwe, że wyrostek robaczkowy, choć szczątkowy i rudymentarny (i bardzo zmienny: oznaka narządów, jak zęby mądrości, które zanikają) mógł być szkodliwy dla naszych przodków i jest szkodliwy obecnie.


Niemniej kreacjoniści nie przestają mówić o funkcjonalności wyrostka robaczkowego, co jakoby obala ewolucję. Pamiętaj: TO NIE JEST PRAWDA.


Załóżmy jednak na moment, że wyrostek robaczkowy nie jest szczątkiem kiedyś użytecznego narządu, ale narządem, który wyewoluował lub jest utrzymywany przez korzyści reprodukcyjne netto dla jego nosiciela. Czy to obala ewolucję? W żadnym razie, biorąc pod uwagę moc dowodów na ewolucję z niezliczonych innych dziedzin.


Istnieją także cechy, które nawet po dokładnym badaniu nie wydają się mieć żadnego pozytywnego wpływu na reprodukcję. Jeśli chcesz czegoś, co naprawdę nie ma żadnej pozytywnej wartości adaptacyjnej, weź nasze szczątkowe mięśnie uszne (także zmienne wśród ludzi), albo, jeszcze lepiej, setki „martwych genów”, które przechowujemy w genomie: geny, które pełniły funkcję u naszych przodków, ale zostały wyciszone. (Geny receptorów węchowych i protein żółtek u ludzi są dwoma przykładami.) Niech kreacjoniści wyjaśnią, dlaczego Stwórca włożył niefunkcjonujące, „martwe” geny w nasz DNA i to te właśnie geny, które są aktywne i adaptacyjne u naszych przodków. 


I na już poważnie, doktorze Swan: “Błąd Darwina”? Co chce pan zasugerować? Jak powiedziałem, może być prawdą, że przez większość ewolucji człowieka posiadanie wyrostka robaczkowego było szkodliwe. „Szkodliwe” jest „gorsze niż bezużyteczne”, więc Darwin mógł się nie tak bardzo mylić.


h/t: Barry

Is the appendix a vestigial organ

Why Evolution Is True, 15 maja 2016

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska



Jerry A. Coyne


Profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj




Komentarze
3. Nauko, gdzie jesteś? Michał 2020-04-14
2. Wyrostek Aneta 2016-12-01
1. Wyrostek jest potrzebny. MrMotuk 2016-05-28


Nauka

Znalezionych 1121 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Postmodernizm: filozofia, która stoi za naszymi wojnami kulturowymi i postępującym nihilizmem   Hill   2020-07-02
Bodźce do innowacji w końcu pokonają COVID-19   Ridley   2020-06-27
Maleńkie stworzenia morskie budują olbrzymie, fantastyczne domy, by chronić się i zdobywać pokarm   Coyne   2020-06-25
Rośliny uprawne z edytowanym genomem pomagają farmerom i środowisku   Ridley   2020-06-20
Czy klucz do COVID można znaleźć w rosyjskiej pandemii?   Ridley   2020-06-18
Skąd więc wziął się ten wirus?   Ridley   2020-06-16
Nowe dane o tym, jak działają grzyby „mrówek zombie”   Coyne   2020-06-15
Czy brytyjski naukowy establishment popełnił największy błąd w historii?   Ridley   2020-06-13
Błysk światła w mroku   Sheagren   2020-06-12
Poczucie pewności napędza efekt potwierdzenia   Novella   2020-06-08
Czy możemy zobaczyć osobowość?   Novella   2020-06-05
Rozwiązanie dla obecnego kryzysu   Ridley   2020-06-02
Lokalizacja funkcji wykonawczych   Novella   2020-05-30
Przestańcie wierzyć w naukę   Greenfield   2020-05-28
Ewolucyjne korzenie sztuki   Koraszewski   2020-05-27
Innowacji nie można wymusić, ale można je zdławić   Ridley   2020-05-26
Stymulowanie kory wzrokowej   Novella   2020-05-23
Pora na telemedycynę   Novella   2020-05-19
Czy mrożącą krew w żyłach prawdą jest, że decyzja o zamknięciu społeczeństwa opierała się na luźnych matematycznych spekulacjach?   Ridley   2020-05-15
MMR jest bezpieczna i skuteczna   Novella   2020-05-14
Odporność stada na fakty   Koraszewski   2020-05-13
O COVID wiemy wszystko – i nie wiemy niczego   Ridley   2020-05-12
Nanotechnologia zastosowana do leczenia choroby Alzheimera   Novella   2020-05-11
COVID-19 – To są szkody   Novella   2020-05-05
Nadmiar teorii wszystkiego   Koraszewski   2020-05-04
Zawodnicy – i trudności – w wyścigu do wyleczenia COVID   Ridley   2020-04-30
Psychologia sprzeciwu wobec szczepień   Novella   2020-04-25
Prowokator czy prowokowany?   Witkowski   2020-04-24
Nauka on-line jest skuteczna   Novella   2020-04-23
Mądrość w pułapce autorytetu   Witkowski   2020-04-18
Znaleziono najstarszego “bilaterian”: odkryto podobne do robaka stworzenie wraz z jego skamieniałymi śladami   Coyne   2020-04-16
Nietoperze i pandemia   Ridley   2020-04-14
Pandemia ludzkiej głupoty   Novella   2020-04-12
W miarę postępu badań natura naszego wroga staje się coraz wyraźniejsza   Ridley   2020-04-04
Wzmacnianie układu odpornościowego podczas pandemii   Novella   2020-04-02
Dlaczego ten wirus inaczej dotyka pokolenia?   Ridley   2020-03-30
Czaszka maleńkiego dinozaura/ptaka znaleziona w bursztynie   Coyne   2020-03-27
Szczepionka na koronawirusa nie przybędzie szybko   Ridley   2020-03-25
Niebawem dowiemy się jak solidna jest nasza cywilizacja   Ridley   2020-03-23
Żywotność wirusa Covid-19 na różnych powierzchniach (rada: używaj rękawiczek, kiedy odbierasz paczki i nie otwieraj ich przez 24 godziny)   Coyne   2020-03-21
Dzień był krótszy 70 milionów lat temu   Novella   2020-03-20
Jak często powstają ptasie hybrydy?   Coyne   2020-03-18
Mózgi noworodków   Novella   2020-03-16
Twierdzenie o białku i DNA dinozaurów   Novella   2020-03-10
Porażka jest stałym elementem pracy naukowca   Konrad Bocian   2020-03-07
Jak myśleć o naszych problemach   Tupy   2020-03-03
Dlaczego tak wiele nowych wirusów pochodzi od nietoperzy?   Ridley   2020-02-29
Odkrycie antybiotyku przez AI   Novella   2020-02-27
Wizyta w Andach u łysek rogatych   Lyon   2020-02-26
Zioła nie pomagają na utratę wagi   Novella   2020-02-25
Dawkins pisze tweeta   Coyne   2020-02-24
W obronie binarności płci u ludzi   Coyne   2020-02-21
Nie palmy pieniędzy na ołtarzu zielonej manii   Lomborg   2020-02-20
Więcej dowodów ewolucji: końskie zarodki zaczynają tworzyć pięć palców, a cztery zawiązki znikają   Coyne   2020-02-18
Homeopatyczny rentgen   Novella   2020-02-14
Różnice płci w wyborze zabawek: chłopcy bawią się chłopięcymi zabawkami, dziewczynki dziewczęcymi zabawkami   Coyne   2020-02-13
Śmiertelność z powodu raka nadal spada wbrew twierdzeniom szarlatanów     2020-02-11
Odkrycie w immunologii, a leczenie nowotworów   Novella   2020-02-10
Ponowne psucie nauki przez ideologię: ”Slate” wypacza biologię ewolucyjną, by wyglądała na kapitalistyczną i antysocjalistyczną   Coyne   2020-02-07
Flamingi z braku łysek rogatych   Lyon   2020-02-06
Moja ostatnia praca badawcza. Część 3: Znaczenie   Coyne   2020-02-04
Moja ostatnia praca badawcza. Część 2: Wyniki   Coyne   2020-02-03
Moja ostatnia praca badawcza: Część 1: Cele i metody   Coyne   2020-02-01
Ewolucyjne wyjaśnienie nienaukowych przekonań   Bretl   2020-01-31
Zdumiewająca mimikra   Coyne   2020-01-27
Reality check: Pęd do szybkiej „zerowej” emisji to gwarancja przegranej   Lomborg   2020-01-27
Sfuszerowany artykuł o biologii w „Washington Post”   Coyne   2020-01-24
Punkty dla Ameryki w konflikcie między Iranem i USA   Destexhe   2020-01-24
Zbliżanie się do rozumienia pamięci   Novella   2020-01-22
Z perspektywy naszego kurnika   Witkowski   2020-01-16
Fałszywa pokora nie uratuje planety   Boudry   2020-01-09
Złoty ryż zatwierdzony na Filipinach   Novella   2020-01-07
Cudowna animacja DNA i komórek   Coyne   2020-01-06
Dychotomiczne myślenie, niepewność i zaprzeczanie nauce     2020-01-01
Mieliśmy najlepszą dekadę w historii. Naprawdę   Ridley   2019-12-31
Kreacjonista opowiada się za ”argumentem z niedowierzania”   Coyne   2019-12-26
Biologia męskiej agresji i dlaczego nie jest to tylko „socjalizacja”   Coyne   2019-12-24
Wydajność, wyzysk, wybory   Koraszewski   2019-12-23
Społecznościowe finansowanie szarlatanerii   Novella   2019-12-20
Wykład Dawkinsa o czerpaniu odwagi z darwinizmu   Coyne   2019-12-18
Uprawy GM, takie jak Złoty Ryż, uratują życie setek tysięcy dzieci   Ridey   2019-12-13
Darwin, lisy i inne ssaki na Falklandach   Mayer   2019-12-11
Wirtualna edukacja   Novella   2019-12-03
Teoria klasy próżniaczej Thorsteina Veblena – uaktualnienie statusu   Henderson   2019-12-02
Punkt szczytowy inteligencji   Novella   2019-11-30
Likwidowanie przeziębienia miedzią   Novella   2019-11-27
Dlaczego wyjaśnianie problemów przez biały przywilej jest niesłuszne   Rob Henderson   2019-11-25
LiveScience zachwala panpsychizm jako rozwiązanie trudnego problemu świadomości   Coyne   2019-11-22
Jak walczyć z firehosing   Novella   2019-11-19
Odwołajcie antyszczepionkową konferencję w Tel Awiwie   Blum   2019-11-15
Ewolucja dwunożności   Novella   2019-11-14
Granice „przeskoczenia” progu opłacalności   Lomborg   2019-11-13
Dlaczego nie żyjemy w epoce post-prawdy   Pinker   2019-11-11
Śledząc pochodzenie człowieka   Novella   2019-11-09
Skamieniałe trylobity idące gęsiego. Ale dlaczego to zrobiły?   Coyne   2019-11-06
Saga o złotym ryżu   Novella   2019-11-04
Kolejne badanie rolnictwa organicznego   Novella   2019-11-02
Fabrizio Benedetti pyta: “Czy badania placebo wzmacniają pseudonaukę?”     2019-11-01
Nathaniel Comfort raz jeszcze: nauka nie czyni postępów (czy może robi to?)   Coyne   2019-10-31
Pochwała jednoznaczności   Witkowski   2019-10-29

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowego



Wykluczenie Tajwanu z WHO



Drzazgę źle się czyta



Sześć lat



Pochodzenie



Papież Franciszek



Schadenfreude



Pseudonaukowa histeria...


Panstwo etc



Biły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,



Radykalne poglądy polityczne


Einstein



Socjologia



Allah stworzyl



Uprzednie doświadczenie



Żydowski exodus



PRL Chrystusem narodów



Odrastające głowy hydry nazizmu



Homeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDF



Prawo powrotu



Mózg i kodowanie predyktywne



Nocna rozmowa



WSzyscy wiedza



Nieustający marsz



Oświecenie Pinker



Alternatywna medycyna zabija



Kobiety ofiarami



Prometeusz



modyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk