Prawda

Niedziela, 28 maja 2023 - 01:53

« Poprzedni Następny »


Czy mizoandria może być zakaźna?


Athayde Tonhasca Júnior 2022-10-24


JK Rowling i jej sojusznicy walczą ostro z tłuszczą na Twitterze, wściekłymi aktywistami i płaszczącymi się, nieuczciwymi naukowcami, aby zapobiec zastąpieniu słowa kobiety przez „rodzących ludzi” lub „osoby z szyjką macicy”, których przestrzenie są atakowane przez  nierodzące osoby z penisami. Ale przynajmniej samice Homo sapiens nie mają bakterii jako wrogów.

Bakterie to organizmy jednokomórkowe, które można znaleźć praktycznie na całym świecie: samo twoje ciało zawiera ich miliony, głównie żyjące spokojnie na skórze i w jelitach. Ale bakterie z rodzaju Wolbachia* mają specyficzną niszę: spędzają życie w komórkach owadów i innych stawonogów i są przenoszone wyłącznie przez żeńską linię zarodkową – komórki, które przekazują swój materiał genetyczny potomstwu.To dobra strategia dla tych bakterii żyjących wewnątrz samicy żywiciela, ponieważ są one przenoszone na jej potomstwo przez odżywczą i chronioną cytoplazmę jaja (lepki roztwór wypełniający każdą komórkę). Ale bakterie w męskim gospodarzu są praktycznie skazane na zagładę: mają niewielkie szanse na przeniesienie, ponieważ plemniki prawie nie mają cytoplazmy. Z perspektywy Wolbachii gospodarze płci męskiej są niebezpieczną perspektywą. Ale te bakterie bezlitośnie i skutecznie radzą sobie z problemem: sprawiają, że samce stają się nieistotne lub po prostu się ich pozbywają.


Bakterie Wolbachia (jasne plamy) wewnątrz jaja pasożytniczej osy Trichogramma kaykai © Merijn Salverda i Richard Stouthamer , Microbe Wiki.W przypadku niektórych much, chrząszczy, os, ciem, roztoczy i równonogów (pokrewnych stonogom) samce zakażone Wolbachią, kojarzące się z niezarażonymi samicami, nie są w stanie rozmnażać się, ponieważ bakterie zakłócają chromosomy ojcowskie, co skutkuje śmiercią embrionów. Nie ma tych konsekwencji przy kojarzeniem się z samicami noszącymi ten sam szczep Wolbachia. W rezultacie samice wolne od Wolbachii mają mniejsze szanse na reprodukcję, podczas gdy zakażone samice mogą rozprzestrzeniać bakterie w populacji. Ten proces, znany jako niezgodność cytoplazmatyczna, jest najczęstszym skutkiem wywoływanym przez Wolbachię.


Jest w tym jednak coś więcej. W przypadku niektórych motyli, pluskwiaków (Hemiptera) i równonogów bakterie zamieniają genetyczne samce w bezpłodne lub funkcjonalne samice, hamując produkcję hormonów, które wyzwalają rozwój męskich cech płciowych, proces znany jako feminizacja. Co ciekawe, feminizację można „wyleczyć” antybiotykami, które zabijają Wolbachię (np. Narita i in. , 2007. Applied and Environmental Microbiology 73: 4332–4341 ).


Sprytowi Wolbachii nie ma końca: wykorzystują one układ rozrodczy błonkoskrzydłych (pszczoły, osy i mrówki), w którym zapłodnione jaja zawierają dwie pary chromosomów i rozwijają się w samice, podczas gdy niezapłodnione jaja mają po jednej kopii każdego chromosomu i rozwijają się w samców. U niektórych pasożytniczych os liczba chromosomów w zakażonych męskich komórkach jajowych podwaja się. A więc voila, te jaja rozwijają się w samice, które rozmnażają się bezpłciowo, dając początek nowej generacji zakażonych klonów żeńskich, które mogą przenosić bakterie. I podobnie jak feminizację, aseksualność można „wyleczyć” traktując osy antybiotykami lub ciepłem, które zabija bakterie. W laboratorium podawanie antybiotyków przez kilka pokoleń powoduje, że populacje os powracają do trybu rozrodu płciowego (np. Stouthamer i in., 1990. Proceedings of National Academy of Sciences 87: 2424-2427).


Maleńka osa Trichogramma dendroliti składająca jaja w jajku ćmy. Niektóre gatunki z tego rodzaju są całkowicie żeńskie © Victor Fursov, Wikimedia Commons.Wreszcie Wolbachia może uciekać się do zwykłego zabójstwa: zakażone samce niektórych chrząszczy i motyli giną w stadiach embrionalnych lub larwalnych, co powoduje, że populacje mają znaczną przewagę samic.


Mechanizmy wykorzystywane przez Wolbachię do manipulowania gospodarzami pozostają w dużej mierze nieznane i spekulacyjne, mimo że jest to gorący temat badawczy. Wolbachia przejmuje kontrolę nad rozmnażaniem swoich gospodarzy dla własnej korzyści, więc szybko rozprzestrzenia się w populacji, gdziekolwiek zostanie wprowadzona. 


To uczucie nienawiści do samców: populacje biedronki dwukropki (Adalia bipunctata) i omacnicy (Ostrinia furnacalis) składają się w większości z samic, ponieważ większość samców jest zabijana lub sfeminizowana przez Wolbachię © Entomart (L) i Kembangraps, Wikimedia Commons.Możecie pomyśleć, że takie nagonki na samców to osobliwość; ale mylicie się. Szacuje się, że od 40 do 60% wszystkich gatunków stawonogów jest zarażonych Wolbachią. To niezwykłe liczby, biorąc pod uwagę, że bakterie te były nieznane do 1924 r., kiedy po raz pierwszy zidentyfikowano Wolbachia pipientis. A są tylko jednym z wielu mikroorganizmów powodujących aberracje płciowe u owadów.


Te fakty i liczby brzmią niepokojąco; czy Wolbachia może stanowić zagrożenie dla bezkręgowców? Silnie zniekształcone proporcje płci mogą zagrozić populacjom, a nawet całym gatunkom. Jednak dane z różnych badań sugerują, że te bakterie są symbiontami, co oznacza, że nawiązały bliski i trwały związek ze swoimi gospodarzami. I choć brzmi to nieprawdopodobnie, te żeńskie, szowinistyczne bakterie mogą być dobre: zdarzają się przypadki zwiększonej płodności, sprawności i odporności na niektóre wirusy u żywicieli zarażonych Wolbachią. Wolbachia może nawet być czynnikiem specjacji owadów (kiedy populacje ewoluują, stając się odrębnymi gatunkami). Jeśli dwie populacje zostaną zarażone różnymi typami Wolbachii, samce z jednej populacji mogą nie być w stanie zapłodnić samic z drugiej; z czasem te dwie populacje dzielą się na różne gatunki (Campbell i in., 1994. Insect Molecular Biology 2: 225-237).


Wpływ tych bakterii na ich gospodarzy został wykorzystany dla naszej korzyści. Wirusy takie jak denga, Zika, chikungunya i żółta febra mają trudności z namnażaniem się w komarach Aedes aegypti zarażonych Wolbachią. Tak więc naukowcy i organizacje zajmujące się zwalczaniem komarów hodują komary zakażone Wolbachią i wypuszczają je na obszary, na których występuje choroba przenoszona przez komary. Testy ze zmodyfikowanymi komarami wykazały znaczne zmniejszenie częstości występowania dengi w Singapurze, Brazylii i Indonezji. Potencjał zarządzania lub kontroli innych szkodników jest ogromny.


Gdy zarażone samce komara Aedes aegypti łączą się z dzikimi samicami, które są wolne od Wolbachii, ich jaja nie wykluwają się © Singapore National Environment Agency.Biorąc pod uwagę powszechność występowania Wolbachii, nie można oczekiwać, że zapylacze wyjdą bez szwanku. Rzeczywiście, pszczoły miodne, trzmiele, kilka pszczół samotnic, osy i bzygi są nosicielami bakterii. Dane dla tych grup są wciąż skąpe, ale 66% rodzimych pszczół w Niemczech może być zarażonych (Gerth i in., 2011. Systematics and Biodiversity 9: 319-327). Bardzo niejasno rozumiemy implikacji zakażenia Wolbachią u zapylaczy, ale możemy założyć, że są one podatne na te same skutki, które występują u innych bezkręgowców, tj. niezgodność cytoplazmatyczną, feminizację, indukowaną partenogenezę i zabijanie samców. Tak wiele cech naszych gatunków zapylających, takich jak proporcje płci, biologia, ekologia, zachowanie, rozmieszczenie i filogeneza (ich historia ewolucyjna) mogło zostać ukształtowanych przez bakterie, a co najmniej bakterie, których działanie dopiero zaczynamy rozumieć, mogły wywierać na nie wpływ. Wolbachia jest dobrym przykładem ogromnego obszaru znanych niewiadomych w dziedzinie nauk przyrodniczych.


Gatunki amerykańskie N. giraulti i N. longicornis zakażone Wolbachią nie mogą się ze sobą rozmnażać, ale kiedy oba gatunki były leczone antybiotykami, kojarzenie międzygatunkowe dało potomstwo hybrydowe. Wynik ten sugeruje początkową specjację: izolacja reprodukcyjna jest już widoczna, podczas gdy bariery genetyczne nie zostały jeszcze utworzone (Bordenstein i in ., 2011. Nature 409: 707-710)


Samica pasożytnicza osa Nasonia. © ME Clark, Wikimedia Commons. Readers’ wildlife lesson

Why Evolution Is True, 14 października 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

*Żyjące w owadach Wolbachia składają się z dziesięciu grup filogenetycznych i nie ma zgody co do tego, czy są to rody, czy gatunki. Dlatego zwykle określa się je zbiorowo nazwą: Wolbachia. Zielone kropki pokazują rozmieszczenie Wolbachii w tkankach niektórych bezkręgowców © Pietri et al., 2016. MicrobiologyOpen 5: 923–936 .

 

Athayde Tonhasca Júnior jest brytyjskim entomologiem.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1411 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany   Coyne   2023-05-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Czy uprawa jabłek odzwierciedla bigoterię?   Coyne   2023-05-18
Kenia: Musimy zająć się brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale najpierw musimy położyć kres dezinformacji na temat upraw modyfikowanych genetycznie   Oria   2023-05-16
Czytanie myśli z fMRI i AI   Novella   2023-05-05
Jest lepiej niż myślisz   Lomborg   2023-05-03
Dwudziestu dziewięciunaukowców publikuje artykuł w obronie merytorycznych podstaw w nauce     2023-05-01
Niewygodna historia   Ferguson   2023-04-28
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Porywacze ciał   Tonhasca Júnior   2023-04-25
Porażka jest kluczowym składnikiem innowacji   Ridley   2023-04-22
Używanie roślin jako biofrabryk   Novella   2023-04-14
Dawno zmarli przemawiają do nas   Tonhasca Júnior   2023-04-12
Wątpliwi pomocnicy    Tonhasca Júnior   2023-04-08
Uganda: aktywiści przeciwni biotechnologii szerzą dezinformację   Wetaya   2023-04-05
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Recenzja z książki  Can “The Whole World” Be Wrong?   Rose   2023-04-01
Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16
Ewolucyjne ślepe zaułki i lepkie urządzenia: botanik Darwin   Tonhasca Júnior   2022-12-14
Ewolucja nie idzie prostą drogą   Novella   2022-12-08
Geny i języki   Novella   2022-11-26
Uporczywa obecność religijnego mitu   Winegard   2022-11-24
Znaleziono skrytkę posągów z brązu   Novella   2022-11-23
W oparach zrównoważonej ignorancji   Koraszewski   2022-11-21
10 twierdzeń działaczy walczących w Afryce z GMO o tym, dlaczego postępy w biotechnologii upraw powinny zostać odrzucone – i dlaczego są one błędne   Maina   2022-11-17
List otwarty do wszystkich oszołomów   Novella   2022-11-03
Po prostu nie mogę się doczekać, aby znów wyruszyć w trasę   Tonhasca Júnior   2022-10-27
Czy mizoandria może być zakaźna?   Tonhasca Júnior   2022-10-24
Niezwykła fizjologia hibernujących niedźwiedzi   Coyne   2022-10-22
Cuchnąca pułapka i przytulna kryjówka   Tonhasca Júnior   2022-10-21
Obraz Izraela na amerykańskich uniwersytetach   Mansour   2022-10-19
Kenia aprobuje GMO po 10 latach zakazu   Maina   2022-10-18
Pangenom jedwabnika morwowego   Novella   2022-10-14
Czy Samolubny gen zaszkodził publicznemu rozumieniu biologii?   Coyne   2022-10-13
Nieokrzesani goście   Tonhasca Júnior   2022-10-11
Niezrozumienie równości   Winegard   2022-10-07
Zyski klimatyczne to „niewygodna prawda” — nie wszystkie wiadomości o środowisku są złymi wieściami   Lomborg   2022-10-06
Gorzko-słodki, uzależniający lek   Tonhasca Júnior   2022-09-30
Przeciwko autentyczności   Winegard   2022-09-27
Biomedyczne znaczenie płci (i jej binarnej natury)   Coyne   2022-09-22
Mózgi neandertalczyków   Novella   2022-09-20
Oszuści i oszukani w grze w zapylanie   Tonhasca Júnior   2022-09-15
Po raz kolejny “Scientific American” wypacza biologię, a teraz także historię, by podeprzeć swoją ideologię   Coyne   2022-09-14
Upadek czasopisma “Nature”   Winegard   2022-09-08
Instynkt macierzyński i “New York Times”   Coyne   2022-09-07
Ćmy ze złym public relations   Tonhasca Júnior   2022-09-05
Studenci Uniwersytetu Ghany debatują nad wykorzystaniem upraw GMO w ich kraju   Gakpo   2022-09-02
“Scientific American” poświęca się polityce, a nie nauce; odmawia publikowania krytycznych analiz swoich fałszywych lub wprowadzających w błąd twierdzeń   Coyne   2022-09-01
Dysonansy poznawcze: czekolada a muszki, wino a osy   Júnior   2022-08-29
Patrick Matthew: prawdziwy autor idei doboru naturalnego?   Coyne   2022-08-26
Odporny na choroby, genetycznie modyfikowany maniok zapowiada przełom w Kenii   Maina   2022-08-25
Niekochane, ale czasem pożyteczne   Tonhasca Júnior   2022-08-23
Trwałość laktazy w populacjach pijących mleko: ponowna ocena klasycznej historii z ewolucji człowieka   Coyne   2022-08-19
Pierwszy znany drapieżnik: nowo opisana skamieniałość   Coyne   2022-08-16
Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk