Prawda

Piątek, 23 lutego 2024 - 21:48

« Poprzedni Następny »


Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych


Joshua R. Muhumuza 2022-06-09


Przeciwstawianie biotechnologii agroekologii — jak miało to miejsce w długotrwałej debacie na temat żywności i rolnictwa   jest podstawowym błędem. Biotechnologia to zestaw narzędzi, które można wykorzystać do ulepszania roślin uprawnych i zwierząt, a agroekologia to podejście do rolnictwa, które ma różne znaczenia dla różnych grup.


Rozpiętość pojęciowa terminu agroekologia ułatwia różnym grupom wykorzystywanie go dla własnych interesów ideologicznych. Obecnie jest powszechnie używany jako termin zastępczy dla zwalczania organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) i konwencjonalnych praktyk rolniczych.


`Ta walka toczyła się na Szczycie Systemów Żywnościowych ONZ, który odbył się jesienią ubiegłego roku. Zwolennicy agroekologii krytykowali każdego, kto wspierał oferowane interwencje, takie jak biotechnologia, które nazywali „fałszywymi rozwiązaniami” zagrażającymi bezpieczeństwu żywnościowemu, demokratycznej odpowiedzialności i zrównoważonemu rozwojowi.


Taka polityczna retoryka sama w sobie jest problematyczna; przesłania pilną potrzebę poprawy bezpieczeństwa żywnościowego i rozwiązywania problemów środowiskowych, jednocześnie negując rolę nauki i dowodów w rozwiązywaniu rzeczywistych wyzwań. Ponadto, promując agroekologię jako uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich problemów, jej zwolennicy ignorują i podważają złożone wyzwania i kompromisy związane z tworzeniem zrównoważonych systemów rolno-spożywczych, których orędownikami się mienią. Co najważniejsze, agroekologia ma przedłużyć status quo rolników — zwłaszcza w Afryce — utrzymując ich w błędnym kole mniej produktywnego rolnictwa i ubóstwa.


Biotechnologia rolnicza jest zgodna z agroekologią, chociaż jej krytycy zazwyczaj ignorują ten fakt, jednocześnie potępiając uprawy GM i rolnictwo przemysłowe jako jeden wielki, nieudany projekt, odpowiedzialny za braki w zorientowanych na rynek systemach żywnościowych, jak również za liczne niesprawiedliwości. W niedawnym eseju twierdzono, że „uprawy GMO są zakorzenione w kolonialno-kapitalistycznym modelu rolnictwa opartym na kradzieży rdzennej ziemi i wyzyskiwaniu pracy rolników i robotników w przemyśle żywnościowym, ciał kobiet, rdzennej wiedzy i samej sieci życia”.


Podczas gdy gloryfikują praktyki agroekologiczne jako drogę do zrównoważonego rozwoju, nie dostrzegają kolonialnego wpływu tych darczyńców z dobrze odżywionych krajów europejskich, którzy głównie finansują obecną promocję agroekologii w Afryce Subsaharyjskiej. Jeśli już, to agroekologia może utrwalać istniejące nierówności w systemie żywnościowym, ponieważ konserwatywna wersja stara się całkowicie zablokować nowoczesne innowacje rolnicze, nie dając rolnikom szansy decydowania, co działa w ich warunkach rolniczych.


Zwolennicy agroekologii dziwnie milczą na temat wad rolnictwa ekologicznego — najpowszechniej przyjętego standardu agroekologicznego na świecie. Wykazano, że rolnictwo ekologiczne daje mniej plonów na jednostkę ziemi w porównaniu z produkcją konwencjonalną, a ostatnie badania wskazują, że różnice w plonach sięgają nawet 35 procent. 35-procentowa luka w plonach wymagałaby 50 procent więcej gruntów ornych, aby wyhodować taką samą ilość żywności, co prowadziłoby do większej utraty bioróżnorodności, gdy lasy i inne dzikie ekosystemy zostaną zamienione na grunty rolne. Dodanie 50% ziemi uprawnej na świecie odpowiada 600 milionom hektarów, czyli ponad połowie powierzchni Stanów Zjednoczonych.


Dla ubogich w zasoby drobnych rolników w Afryce,  których plony są już znacznie niższe niż w pozostałych częściach świata, przejście na wyidealizowane praktyki produkcji agroekologicznej nie jest zbyt obiecujące.


Poza tym ponad 33 miliony drobnych rolników w Afryce, którzy uprawiają mniej niż hektar ziemi, stosuje już większość tych samych praktyk agroekologicznych (uprawy współrzędne, mulczowanie, agroleśnictwo itp.), które zalecają agroekolodzy. Sugerowanie, że ci rolnicy nie powinni korzystać z technologii, takich jak biotechnologia i cyfryzacja, które mogłyby radykalnie poprawić ich sytuację, oznacza zobowiązanie ich na zawsze do tego samego łamiącego karku, bezproduktywnego rolnictwa, które już uprawiają.


Co więcej, rośnie obawa, że w miarę jak kraje rozwinięte zmierzają w kierunku zwiększonego rolnictwa ekologicznego, produkcja żywności będzie eksportowana za granicę, aby zrekompensować niedobory w dostawach krajowych. Niedawne badanie pokazuje, że zjawisko to z pewnością doprowadzi do wzrostu netto emisji gazów cieplarnianych, dalszego zwiększania śladu ekologicznego rolnictwa i wystawiania narażonych systemów rolniczych opartych na drobnych rolnikach na kaprysy zmian klimatycznych.


Jeszcze bardziej zdumiewający jest sprzeciw wobec badań biotechnologicznych w sektorze publicznym, które przyniosły lub mogą przynieść liczne korzyści dla mających ograniczone zasoby drobnych rolników w krajach rozwijających się. Zwolennicy agroekologii są zdecydowanie przeciwni Złotemu Ryżowi jako części rozwiązania problemu szerzącego się niedoboru witaminy A (VAD) w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, nawet jeśli przyznają, że do rozwiązania tego problemu zdrowia publicznego będzie potrzebne wiele metod (edukacja żywieniowa, suplementy w kapsułkach itp.).


Ponadto sprzeciwiają się bakłażanom Bt, odpornej na owady genetycznie zmodyfikowanej odmianie bakłażana, która została skomercjalizowana w Bangladeszu w 2013 roku. Rolnicy, którzy uprawiali bakłażany Bt uzyskali sześciokrotny wzrost dochodów netto w porównaniu do odmian niezmodyfikowanych genetycznie oraz 61-procentowe zmniejszenie wydatków na pestycydy – a są to znaczące zyski dla ubogich w zasoby rolników w Bangladeszu. Dlatego trudno jest zrozumieć niechęć do takich technologii — zwłaszcza ze strony tych, którzy twierdzą, że opowiadają się za bardziej zrównoważonym, sprawiedliwym i zorientowanym na ludzi rolnictwem.


Wszystko to nie oznacza, że praktyki agroekologiczne nie mają żadnych zalet. W pewnych okolicznościach mogłyby uzupełniać inne nowoczesne rozwiązania rolnicze, które przynoszą realne korzyści rolnikom. Co więcej, stawiając czoła podwójnemu wyzwaniu, jakim jest wyżywienie rosnącej globalnej populacji przy jednoczesnym zachowaniu bioróżnorodności, musimy przezwyciężyć ograniczenia dualizmów, które kodyfikują systemy produkcyjne, takie jak organiczne i konwencjonalne, jako byty statyczne. Zamiast tego powinniśmy szukać rozwiązań korzystnych dla obu stron, które łączą to, co najlepsze z obu światów. Na przykład, uprawy GM odporne na owady można zintegrować z systemami organicznymi — co dodatkowo zmniejsza potrzebę stosowania opryskiwania pestycydami — lub uzupełniać zróżnicowane systemy zintegrowanej ochrony przed szkodnikami.


Idąc dalej, nie możemy w znaczący sposób rozwijać debaty na temat produkcji żywności bez przełamania dogmatycznych fiksacji na temat technologii i praktyk produkcyjnych. Musimy ponownie skoncentrować się na inkluzywnych, pragmatycznych rozwiązaniach, które nie są zakorzenione w restrykcyjnych ideologiach żywnościowych i rolniczych.


Ustanowienie zrównoważonych i solidnych systemów żywnościowych będzie wymagało więcej opcji, a nie mniej — zwłaszcza dla najbiedniejszych rolników na świecie. Problemy, które staramy się rozwiązać, są złożone i wymagają pokory zrozumienia, że nie ma jednego idealnego sposobu podejścia do nich. Co ważne, powinniśmy porzucić paternalistyczną retorykę, która blokuje drobnym rolnikom z globalnego Południa dostęp do technologii i praktyk, oferujących im drogę wyjścia z głodu i ubóstwa.


Zdjęcie: Mieszkańcy miast, tacy jak ci zwolennicy agroekologii w Buenos Aires w Argentynie, mogą nie zdawać sobie sprawy ze społeczno-ekonomicznych skutków narzucania rolnikom swojej ideologii. Zdjęcie: Shutterstock/ Karolina Jaramillo

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w Success Afrika .


Agroecology will make poor farmers poorer

Alliance for Science, 3 czerwca 2022

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJoshua Raymond Muhumuza

Badacz na University of Manchester (UK), zajmuje się strategią popularyzacji nauki i technologii, biotechnologią, rozwojem rolnictwa w pracach instytucji międzynarodowych.


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1462 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Kolejna błędna próba skorygowania ewolucji   Coyne   2024-02-22
Ryjący w ziemi przedsiębiorcy   Tonhasca Júnior   2024-02-15
Olbrzymie armie o niezliczonych umiejętnościach    Tonhasca Júnior   2024-02-08
Wejdź, powiedziała, dam ci schronienie przed burzą   Tonhasca Júnior   2024-01-15
Czy ludzie wyewoluowali w wodzie?   Coyne   2024-01-08
Jak upadają wielcy   Tonhasca Júnior   2024-01-04
Oczy reniferów zmieniają kolor, żeby łatwiej im było dostrzec jadalne porosty   Coyne   2023-12-30
Życzliwi przestępcy   Tonhasca Júnior   2023-12-28
Conor Friedesdorf (i Alexander Barvinok) o ideologicznym przymusie na amerykańskich uczelniach   Coyne   2023-12-26
Zdumiewający manipulatorzy   Tonhasca Júnior   2023-12-25
Nie gryzie się ręki, która cię zapyla   Tonhasca Júnior   2023-10-19
Rewolucja komunikacyjna   Hannam   2023-10-18
BBC szerzy propagandę rolnictwa organicznego, a biedni na świecie cierpią   i Kathleen Hefferon   2023-10-13
Niezwykły przypadek koewolucji i specyficzności zapylacz/storczyk   Coyne   2023-10-07
Płeć męska lub żeńska: nie ma nic pomiędzy   Elliot   2023-10-03
Myślenie intuicyjne i analityczne   Novella   2023-09-29
„Kryzys klimatyczny” to mistyfikacja   Williams   2023-09-25
Jak (i dlaczego) ośmiornica edytuje swój RNA   Lewis   2023-09-23
„Najbardziej znany zabójca ludzi”: jakie są prawdziwe początki XIV-wiecznej Czarnej Śmierci?   Lewis   2023-09-15
Do jakiego stopnia pary mają wspólne cechy?   Novella   2023-09-14
Kenia daje zielone światło 58 projektom GMO – naukowcy na całym świecie kontynuują badania w dziedzinie biotechnologii, mimo procesów sądowych i dezinformacji   Ombogo   2023-09-08
Lancet atakuje anty-przebudzenie, a czytelnik odpowiada   Coyne   2023-08-24
Więcej wyrafinowanej teologii: uczony religijny zastanawia się, czy neandertalczycy mieli nieśmiertelne dusze   Coyne   2023-08-16
Aktywiści anty-GMO w Afryce szerzą mity i strach, ale nie przedstawiają żadnych naukowych dowodów   Abutu   2023-08-14
Mało znana strona ryjkowców   Tonhasca Júnior   2023-08-11
Dlaczego nie można być osobą transrasową?   Coyne   2023-08-10
Walka z malarią za pomocą inżynierii genetycznej   Novella   2023-08-08
Jak restrykcje Unii Europejskiej podsycały głosy przeciwko GMO, jak również głód na globalnym Południu, a zwłaszcza w Afryce   Oria   2023-08-02
Nieznośni mali pomocnicy   Tonhasca Junior   2023-07-29
Macedońskie skarby   Tonhasca Júnior   2023-07-26
GMO i motyle   Novella   2023-07-25
Narzucanie ideologii naturze: Kew Garden celebruje „rośliny queer”   Coyne   2023-07-24
Smak miesiąca   Tonhasca Júnior   2023-07-20
Kłopoty na wylocie   Szczęsny   2023-07-18
Ideologiczne podważanie biologii   i Luana S. Maroja   2023-07-17
Role mężczyzn i kobiet w polowaniu, raz jeszcze   Coyne   2023-07-15
David Hillis o specjacji   Coyne   2023-07-13
Niechętni dawcy i pracowici biorcy   Tonhasca Júnior   2023-07-08
Grube problemy z jelitem   Szczęsny   2023-07-07
Badaczka z Leakey Foundation twierdzi, że kości orangutanów mówią nam, że biologiczna płeć jest spektrum, a nie binarna   Coyne   2023-06-30
Przez dziurkę od klucza   Szczęsny   2023-06-24
Nowa (nie podparta żadnymi dowodami) hipoteza, która eliminuje role płciowe w społecznościach łowców-zbieraczy   Coyne   2023-06-22
Błędne wyobrażenia o ewolucji   Coyne   2023-06-16
Influencerzy z podziemia   Tonhasca Júnior   2023-06-13
Jak wyewoluowało ubarwienie ostrzegawcze?   Coyne   2023-06-12
„San Francisco Chronicle” bardzo myli się w sprawie biologicznej płci   Coyne   2023-06-09
Kolczasty problem   Tonhasca Júnior   2023-06-06
Wpaść w amok. Empiryczna analiza szaleńczych zabójstw pokazuje, że wyłaniają się dwa różne wzorce.   King   2023-06-03
Błędna krytyka genetycznych testów na pochodzenie   Coyne   2023-06-02
Zdatny do lotu   Tonhasca Júnior   2023-06-01
‘Raniąca’ idea merytorycznych podstaw nauki    i Jerry Coyne   2023-05-29
Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany   Coyne   2023-05-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Czy uprawa jabłek odzwierciedla bigoterię?   Coyne   2023-05-18
Kenia: Musimy zająć się brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale najpierw musimy położyć kres dezinformacji na temat upraw modyfikowanych genetycznie   Oria   2023-05-16
Czytanie myśli z fMRI i AI   Novella   2023-05-05
Jest lepiej niż myślisz   Lomborg   2023-05-03
Dwudziestu dziewięciunaukowców publikuje artykuł w obronie merytorycznych podstaw w nauce     2023-05-01
Niewygodna historia   Ferguson   2023-04-28
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Porywacze ciał   Tonhasca Júnior   2023-04-25
Porażka jest kluczowym składnikiem innowacji   Ridley   2023-04-22
Używanie roślin jako biofrabryk   Novella   2023-04-14
Dawno zmarli przemawiają do nas   Tonhasca Júnior   2023-04-12
Wątpliwi pomocnicy    Tonhasca Júnior   2023-04-08
Uganda: aktywiści przeciwni biotechnologii szerzą dezinformację   Wetaya   2023-04-05
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Recenzja z książki  Can “The Whole World” Be Wrong?   Rose   2023-04-01
Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16
Ewolucyjne ślepe zaułki i lepkie urządzenia: botanik Darwin   Tonhasca Júnior   2022-12-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk