Prawda

Czwartek, 27 kwietnia 2017 - 07:18

« Poprzedni Następny »


Youtube

Najnowsze filmy
Najczęściej oglądane
youtube - ikona

Żydzi z sześcioma ramionami


Pilar Rahola 2016-11-04


Pilar Rahola, katalońska polityk, dziennikarka i pisarka, niegdyś reprezentująca radykalną lewicę, przemawiała na spotkaniu prawników i sędziów w Barcelonie, 16 grudnia 2009 roku r. podczas Konferencji Globalnego Forum o zwalczaniu antysemityzmu w Jerozolimie. Przypominamy ten tekst sprzed sześciu lat ponieważ nie tylko nie stracił aktualności, przeciwnie, ukazuje problemy dzisiejszej zachodniej sceny politycznej wyraziściej niż robią to inni.

Zebraliście się, żeby posłuchać mojej opinii o konflikcie na Bliskim Wschodzie. Wiecie, że na tej rzece „jednolitego myślenia” o Izraelu, jestem łodzią płynącą pod prąd. Chcecie mnie wysłuchać, bo zadajecie sobie pytanie: skoro Pilar jest poważną dziennikarką, czy zaryzykuje utratę wiarygodności broniąc czarnych charakterów, broniąc winnych? Odpowiadam prowokacyjnie – wszyscy wierzycie, że jesteście ekspertami w sprawach polityki międzynarodowej, kiedy mówicie o Izraelu, ale w rzeczywistości nie wiecie nic. Czy ośmielilibyście się mówić o konflikcie w Ruandzie, w Kaszmirze? W Czeczenii? – Nie.

 

Jesteście prawnikami, geopolityka nie jest waszą specjalnością. W sprawie Izraela jednak odważacie się wygłaszać opinie, podobnie jak robią to wszyscy inni. Dlaczego? Ponieważ Izrael jest permanentnie pod powiększającym szkłem mediów i jego wypaczony wizerunek okupuje  mózgi mieszkańców świata. A ponieważ stanowi to część tego, co jest politycznie poprawne, wydaje się być częścią ogólnoludzkiej solidarności, bo występowanie przeciwko Izraelowi jest dozwolone. Tak więc, kulturalni ludzie czytają o Izraelu i są gotowi wierzyć, że Żydzi mają sześć ramion, w ten sam sposób, w jaki ludzie w Średniowieczu wierzyli w najrozmaitsze absurdalne rzeczy.

Pierwszym pytaniem jest więc, dlaczego tak wielu inteligentnych ludzi, kiedy mówią o Izraelu, nagle staje się idiotami? Problemem dla nas, którzy nie demonizujemy Izraela, jest to, że nie ma debaty o tym konflikcie. Istnieją tylko hasła; nie ma wymiany myśli. Rzucamy w siebie wzajem sloganami, nie mamy poważnej informacji, cierpimy na syndrom „dziennikarstwa obywatelskiego”, pełnego uprzedzeń, propagandy i uproszczeń. Myśliciele i dziennikarze międzynarodowi machnęli ręką na Izrael. Nie istnieje. Dlatego, jeśli ktoś próbuje wyjść poza „jednolite myślenie” krytykowania Izraela, staje się podejrzany i nielojalny, i natychmiast zostaje izolowany. Dlaczego?

Od lat próbuję znaleźć odpowiedź na to pytanie: dlaczego?

Dlaczego ze wszystkich konfliktów na świecie interesuje ich tylko ten jeden?
Dlaczego maleńki kraj, walczący o przeżycie, jest oczerniany?
Dlaczego zmanipulowana informacja triumfuje z taką łatwością?
Dlaczego wszyscy ludzie w Izraelu zostają zredukowani do zwykłej masy morderczych imperialistów?
Dlaczego nie ma żadnej winy Palestyńczyków?
Dlaczego Arafat jest bohaterem, a Szaron potworem?

Wreszcie, dlaczego, kiedy Izrael jest jedynym krajem na świecie, któremu grozi się unicestwieniem, jest to także jedyny kraj, którego nikt nie uważa za ofiarę?

Nie wierzę, że istnieje jedna odpowiedź na te pytania. Tak samo jak jest niemożliwe pełne wyjaśnienie historycznego zła antysemityzmu, jest także niemożliwe całkowite wyjaśnienie obecnego debilnego antyizraelizmu. Oba piją z fontanny nietolerancji i kłamstw. A także, jeśli akceptujemy, że antyizraelizm jest nową formą antysemityzmu, wnioskujemy, że okoliczności mogły się zmienić, ale najgłębsze mity, zarówno średniowiecznego antysemityzmu chrześcijańskiego, i nowoczesnego antysemityzmu politycznego, nadal są nienaruszone. Te mity są częścią kronik Izraela.

Na przykład, średniowieczny Żyd oskarżony o zabijanie chrześcijańskich dzieci, by pić ich krew, wiąże się bezpośrednio z izraelskim Żydem, który zabija palestyńskie dzieci, by ukraść ich ziemię. To zawsze są niewinne dzieci i mroczny Żyd. Podobnie, żydowscy bankierzy, którzy chcieli zdominować świat poprzez europejskie banki, według mitu z Protokołów mędrców Syjonu, wiąże się bezpośrednio z koncepcją, że Żydzi z Wall Street chcą zdominować świat poprzez Biały Dom. Panowanie nad prasą, panowanie nad finansami, spisek wszechświatowy, wszystko to, co tworzyło historyczną nienawiść wobec Żydów, znajdujemy dzisiaj w nienawiści wobec Izraelczyków. W podświadomości pulsuje więc DNA zachodniego antysemity, co daje skuteczną pożywkę kulturową. Co jednak pulsuje w świadomości? Dlaczego odnowiona nietolerancja wzbiera z taką zjadliwością, skoncentrowana teraz nie na narodzie żydowskim, ale na państwie żydowskim? Moim zdaniem są tu motywy historyczne i geopolityczne, między innymi, dziesięciolecia łajdackiej sowieckiej propagandy, europejski antyamerykanizm, zależność energetyczna Zachodu i rosnące zjawisko islamizmu.

Ale wyłania się to także z serii porażek, jakich doznaliśmy jako wolne społeczeństwa, które prowadziły do silnego relatywizmu etycznego.

Moralna porażka lewicy

Przez dziesięciolecia lewica podnosiła flagę wolności, gdzie tylko była niesprawiedliwość. Była depozytariuszem utopijnych nadziei społeczeństwa. Była wielkim budowniczym przyszłości. Mimo morderczego zła stalinizmu, topiącego tę utopię, lewica zachowała nienaruszoną aurę walki i nadal udaje, że to ona wskazuje na dobro i zło na świecie. Także ci, którzy nigdy nie głosowaliby na lewicę, przyznają wielki prestiż lewicowym intelektualistom i pozwalają im na monopolizowanie pojęcia solidarności. Jak to zawsze robili. Tak więc ci, którzy walczyli przeciwko Pinochetowi, byli bojownikami o wolność, ale ofiary Castro zostają wygnane z raju bohaterów i zamienione w skrytych faszystów.

Ta historyczna zdrada wolności powtarza się dzisiaj z matematyczną precyzją. Na przykład, przywódcy Hezbollahu są uważani za bohaterów ruchu oporu, podczas gdy pacyfiści, tacy jak piosenkarka izraelska Noa, są obrzucani obelgami na ulicach Barcelony. Dzisiaj, tak samo jak wczoraj, lewica  kupczy ideologiami totalitarnymi, zakochuje się w dyktatorach, w ofensywie przeciwko Izraelowi ignoruje niszczenie podstawowych praw. Nienawidzi rabinów, ale kocha imamów; wrzeszczy przeciwko Izraelskim Siłom Obronnym, ale oklaskuje terrorystów Hamasu; łka nad ofiarami palestyńskimi, ale gardzi ofiarami żydowskimi, a wzruszają ją dzieci palestyńskie tylko wtedy, kiedy może obwiniać Izraelczyków.

Nigdy nie potępi kultury nienawiści ani jej przygotowań do mordów. Rok temu na konferencji AIPAC w Waszyngtonie zadałam następujące pytania:

Dlaczego nie widzimy w Europie demonstracji przeciwko dyktaturom islamskim?

Dlaczego nie ma żadnych demonstracji przeciwko zniewoleniu milionów kobiet muzułmańskich?

Dlaczego nie ma żadnych deklaracji przeciwko dzieciom niosącym bomby w konfliktach, w które zamieszany jest islam?

Dlaczego lewica ma obsesję jedynie na punkcie walki przeciwko dwóm solidnym demokracjom na naszej planecie, tym, które doznały najkrwawszych zamachów terrorystycznych, Stanom Zjednoczonym i Izraelowi?

Ponieważ lewica nie ma dłużej żadnych ideałów, a tylko slogany. Nie broni dłużej praw, a tylko przesądów. A jej największe uprzedzenie ze wszystkich jest skierowane przeciwko Izraelowi. Stawiam zatem formalne oskarżenie, że główna odpowiedzialność za nową nienawiść antysemicką przebraną za antysyjonizm ponoszą ci, którzy powinni bronić wolności, solidarności i postępu. Zamiast tego jednak bronią despotów, zapominają o ich ofiarach i zachowują milczenie wobec średniowiecznych ideologii, których celem jest zniszczenie wolnych społeczeństw. Zdrada lewicy jest autentyczną zdrada nowoczesności.

Porażka dziennikarstwa

Mamy więcej informacji w świecie niż kiedykolwiek wcześniej, ale nie mamy lepiej poinformowanego świata. Wręcz odwrotnie, autostrady informacji łączą całą planetę, ale nie łączą nas z prawdą. Dzisiejsi dziennikarze nie potrzebują map, ponieważ mają Google Earth, nie potrzebują znajomości historii, bo mają Wikipedię. Dziennikarze „historyczni”, którzy znają korzenie konfliktu, istnieją nadal, są jednak zagrożonym gatunkiem, pochłanianym przez dziennikarstwo „fast food”, które oferuje hamburgerowe wiadomości czytelnikom, którzy chcą informacji fast food. Izrael jest najbardziej na świecie obserwowanym miejscem, ale mimo tego jest najmniej zrozumianym miejscem na świecie. Oczywiście trzeba pamiętać o nacisku wielkich lobby petrodolarowych, których wpływ na dziennikarstwo jest subtelny, ale głęboki. Środki masowego przekazu wiedzą, że jeśli mówią przeciwko Izraelowi, nie będą miały żadnych problemów. Co jednak może się zdarzyć, jeśli skrytykują kraj islamski? Bez wątpienia skomplikuje to ich życie. Pewne części prasy, która pisze przeciwko Izraelowi, mogłaby zobaczyć siebie w ironicznym zdaniu Marka Twaina: „Najpierw zdobądź fakty, a potem możesz je wypaczać jak ci się podoba”.


Porażka krytycznego myślenia
.


Do tego wszystkiego musimy dodać relatywizm etyczny, który definiuje czasy obecne: opiera się nie na zaprzeczaniu wartościom cywilizacji, ale raczej na ich skrajnej banalności. Czym jest nowoczesność?

Wyjaśnię to tą opowiastką: gdybym była zgubiona na nieznanej wyspie i chciała założyć demokratyczne społeczeństwo, potrzebowałabym tylko trzech dokumentów: Dziesięciu Przykazań (które ustanowiły pierwszy kodeks nowoczesności. „Nie będziesz zabijał” założyło nowoczesną cywilizację.); rzymskie prawo; i Powszechną Deklarację Praw Człowieka. I z tymi trzema tekstami moglibyśmy zacząć od nowa. Te zasady są codziennie relatywizowane, także przez tych, którzy twierdzą, że ich bronią.

“Nie będziesz zabijał” ... zależnie od tego, kto jest celem – muszą myśleć ci, którzy, jak demonstranci w Europie, entuzjastycznie popierający Hamas.

“Hurra dla wolności słowa!”..., albo nie. Na przykład, kilka hiszpańskich organizacji lewicowych próbowało pozwać mnie do sądu, oskarżając, że jestem negacjonistką, jak naziści, bo zaprzeczam „palestyńskiemu holokaustowi”. Próbowali zabronić mi pisania artykułów i posłać mnie do więzienia. I tak dalej… Społeczna masa krytyczna straciła wagę, a równocześnie dogmatyzm ideologiczny zyskał na wadze. Przy takim podwójnym zwrocie silne wartości nowoczesności zostały zastąpione przez „płytkie myślenie”, narażone na manipulacje i manicheizm.

Porażka Organizacji Narodów Zjednoczonych

A wraz z nią ciężka porażka organizacji międzynarodowych, które powinny bronić praw człowieka. Zamiast tego stały się popsutymi marionetkami w rękach despotów. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest użyteczna tylko dla islamofaszystów, takich jak Ahmadineżad, lub niebezpiecznych demagogów, takich jak Hugo Chavez, oferując im planetarny głośnik, gdzie mogą pluć swoją nienawiścią. I, oczywiście, regularnie atakować Izrael. ONZ istnieje, by walczyć z Izraelem.

Na koniec, porażka islamu

Tolerancyjny i kulturalny islam cierpi dzisiaj z powodu gwałtownego ataku wirusa totalitaryzmu, który próbuje zatrzymać jego rozwój etyczny. Ten wirus używa imienia Boga, by dokonywać najkoszmarniejszych horrorów: kamienować kobiety, zamieniać je w niewolnice, używać młodzieży jako ludzkich bomb. Nie zapominajmy: zabijają nas telefonami komórkowymi połączonymi z Średniowieczem. Jeśli Stalin zniszczył lewicę, a nazizm zniszczył Europę, fundamentalizm islamski niszczy islam. I także ma antysemicki DNA. Prawdopodobnie antysemityzm islamski jest najpoważniejszym objawem nietolerancji w naszych czasach; zakaża ponad 1400 milionów ludzi, którzy otrzymują masywną edukację nienawiści do Żydów.

Na skrzyżowaniu tych porażek jest Izrael. Osierocony i zapomniany przez rozsądną lewicę, osierocony i porzucony przez poważne dziennikarstwo, osierocony i odrzucony przez przyzwoitą ONZ i odrzucony przez tolerancyjny islam, Izrael cierpi z powodu paradygmatu XXI wieku: braku solidnego oddania wartościom wolności. Nic nie wydaje się dziwne. Kultura żydowska reprezentuje, jak żadna inna, metaforę koncepcji cywilizacji, atakowanej dzisiaj ze wszystkich stron. Żydzi są termometrem zdrowia świata. Kiedy tylko świat miał totalitarną gorączkę, oni cierpieli. W hiszpańskim Średniowieczu, w chrześcijańskich prześladowaniach, w rosyjskich pogromach, w europejskim faszyzmie, w islamskim fundamentalizmie. Zawsze pierwszym wrogiem totalitaryzmu był Żyd. A w tych czasach zależności energetycznej i niepewności społecznej Izrael ucieleśnia wiecznego Żyda.

Parias wśród narodów i lud pariasów wśród ludów. To dlatego antysemityzm XXI wieku przebrał się, maskując skutecznie, w antyizraelizm lub jego synonim antysyjonizm. Czy każda krytyka Izraela jest antysemityzmem? NIE. Ale dzisiejszy antysemityzm zamienił się w uprzedzenie wobec państwa żydowskiego i w demonizowanie go. Nowy strój, stara nienawiść.

Benjamin  Franklin powiedział: “Gdzie jest wolność, tam jest mój kraj”. A Albert Einstein dodał: „Świat jest niebezpiecznym miejscem. Nie dlatego, że ludzie są źli; ale dlatego, że ci, którzy nie są, niczego przeciwko temu nie robią”. To jest podwójne zobowiązanie, tutaj i teraz: nigdy nie pozostawaj bierny wobec działającego zła i broń krajów wolności.

 

Jews with Six Arms

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Dysydenci

Znalezionych 136 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Przemysł terroryzmu   Tawil   2017-04-14
Kiedy Arabowie przestaną pozwalać, by prowadzono ich jak barany?   Maroun   2017-04-12
Proszę, czy Zachód mógłby przestać stawać po stronie zbrodniarzy?   Khan   2017-04-03
Linda Sarsour to objaw poważniejszej choroby   Maroun   2017-04-02
Gość z Czarnego Lądu   Koraszewski   2017-03-31
Palestyńczycy: Puste obietnice Abbasa   Toameh   2017-03-31
Czy twardogłowa lewica jest sprzymierzona z radykalnymi islamistami?   AlSaied   2017-03-29
Jako muzułmanka zdecydowanie popieram zakaz zakwefiania   Ahmed   2017-03-28
Czego nie mówią ci o Indonezji   Lato   2017-03-27
Palestyńczycy: fałszywe informacje i “alternatywne fakty”   Tawil   2017-03-14
Antysemityzm: wpatrywanie się w mrok   Maroun   2017-03-07
Wspieranie terroryzmu pod przykrywką dziennikarstwa   Tawil   2017-03-06
Tortury za murami Jerycha   Toameh   2017-02-08
Świat ma dość muzułmańskiego ekstremizmu religijnego     2017-01-22
Dysydenci arabscy i wojna o pokój     2017-01-19
Spojrzenie Araba na pokojowy szczyt w Paryżu   Maroun   2017-01-17
Przemówienie noworoczne do świata muzułmańskiego   Darwish   2017-01-07
Kontratak liberalnych muzułmanów   Palmer   2016-12-24
Komu po drodze z Trumpem?   Koraszewski   2016-12-09
Strach przed prezydenturą Trumpa jest  przesadny   Al-Hadj   2016-11-27
Żydzi z sześcioma ramionami   Rahola   2016-11-04
Skończcie z podżeganiem przeciwko Żydom     2016-10-23
Wywiad z francuskim eseistą, Majidem Oukacha   Canlorbe   2016-10-19
Świat jest jeden i trzeba do niego dołączyć     2016-10-17
Długa walka dra Turkiego Al-Hamada   Fernandez   2016-10-13
Złe wiadomości dla nienawidzących Izraela   Toameh   2016-09-24
Wzrastające szeregi muzułmańskich syjonistów   Koraszewski   2016-08-20
Terror jest produktem ekstremizmu w mediach, meczetach i szkołach   Al-Rashed   2016-08-15
Kampania „antynormalizacji” i prawo Izraela do istnienia   Toameh   2016-08-14
Arabowie muszą otworzyć nowy rozdział w kontaktach z Izraelem   Maroun   2016-08-12
Arabscy dziennikarze o kryzysie islamu i kultury arabskiej     2016-07-29
Historyczne błędy Arabów w relacjach z Izraelem   Maroun   2016-07-20
Terroryzm i muzułmańska hipokryzja – list otwarty muzułmanki     2016-07-18
Kiedy rasiści oskarżają o rasizm...     2016-07-02
"Sprzedanie domu Żydowi jest zdradą Allaha”   Toameh   2016-06-30
Czego spodziewać się od niepodległego państwa palestyńskiego   Maroun   2016-06-28
Pogrzebane nadzieje na europejski islam     2016-06-21
Jako Arab oniemiałem widząc reakcję Bliskiego Wschodu na zamach w Orlando     2016-06-19
Dostarczając usługi religijne państwo tworzy ekstremizm i marnuje fundusze publiczne   Ghuraibeh   2016-05-25
Historyczna zdrada Palestyńczyków   Tawil   2016-04-16
List od Araba do Żyda, który popiera BDS   Maroun   2016-04-10
Kampusy palestyńskie "bardziej hamasowskie niż Hamas"   Toameh   2016-04-05
Najlepszą nadzieją Arabów na przyszłość jest państwo Izrael   Maroun   2016-04-01
Musimy przyznać, że terroryzm jest dziś głównie dziełem muzułmanów   Charbel   2016-03-31
Przywódcy palestyńscy: kogo oszukują?   Toameh   2016-02-27
Muzułmanie, których nie znamy   Koraszewski   2016-02-26
Izrael prześcignął nas we wszystkim     2016-02-22
Palestyńczycy chcą godności przed tożsamością   Eid   2016-02-20
Egipcjanin broni Izraela i spotyka się z odrzuceniem   Pine   2016-02-11
Szkoły państwowe powinny znieść naukę religii     2016-02-06
Kto zdradza Palestyńczyków?   Tawil   2016-01-27
Odbudujemy wasze spalone kościoły   Koraszewski   2016-01-12
Uratujcie nas przed poczciwymi ludźmi Zachodu!     2016-01-12
Tylko Palestyńczycy są “męczennikami”     2016-01-03
Noże Fatahu i noże ISISPalestyńskie składanie ofiar z dzieci   Tawil   2015-12-20
ISIS wyłoniło się z ksiąg naszego dziedzictwa; jeśli nie zreformujemy naszego nauczania,  wymrzemy     2015-12-03
Terroryści finansowani przez Zachód   Tawil   2015-12-02
Czego Francja i Europa mogłyby się nauczyć   Tawil   2015-11-27
Wyznania politycznego uchodźcy z Egiptu   Koraszewski   2015-11-26
Rozpaczliwy krzyk liberałów arabskiego świata     2015-11-18
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą kamer na Wzgórzu Świątynnym   Toameh   2015-11-17
Lekcja historii   Bellerose   2015-11-14
Palestyński dżihad: kłamstwa, kłamstwa i więcej kłamstw To nie jest "Intifada"   Tawil   2015-11-10
Popieram Palestyńczyków więc popieram Izrael   Maroun   2015-11-05
Zbirokracja w Turcji i zbliżające się wybory   Bekdil   2015-10-29
Czego chcą palestyńscy terroryści?   Tawil   2015-10-26
Może Żydzi izraelscy są nazbyt przyzwoici   Maroun   2015-10-25
Izrael ma prawo do obrony przeciwko palestyńskiemu terroryzmowi   Al-Hadlak   2015-10-21
Kryzys migracji: "Islam podbije Europę bez jednego wystrzału"   Tawil   2015-10-18
Dwugłos muzułmańskiego zażenowania   Kasim Hafeez   2015-10-11
Ajatollah-dysydent pisze z irańskiego więzienia   Boroudżerdi   2015-09-02
Pocałunek śmierci dla liberalizmu na Bliskim Wschodzie     2015-09-01
Jestem syjonistą, ponieważ jestem Arabem   Maroun   2015-08-17
Arabska dziennikarka do kobiet arabskiego Wschodu   Al-Budair   2015-08-11
Czy Izrael uratuje świat po raz trzeci?   Zahran   2015-07-30
Światło w samym środku piekła   Maroun   2015-07-25
Kto jest odpowiedzialny za potworności w świecie muzułmańskim?   Bulut   2015-07-24
Jeśli zniknie Izrael, inni znikną także   Zahran   2015-07-12
Problem z nieba rodem. Dlaczego USA powinny poprzeć islamską reformację.   Hirsi Ali   2015-06-27
Reżimy arabskie nie zapłacą za swoje zbrodnie przeciwko Palestyńczykom   Maroun   2015-06-20
Wezwanie do obudzenia się sumienia: Palestyńczycy są realnymi ludźmi   Fred Maroun   2015-06-13
Egipski historyk chce normalizacji z Izraelem     2015-06-06
Anioł pokoju i dysydenci   Koraszewski   2015-05-18
Przestępstwa zdrady stanu w Autonomii Palestyńskiej   Toameh   2015-05-16
Postępowi, osamotnieni muzułmanie   Fatah   2015-05-14
Izraelski Arab o arabskiej nadziei   Deek   2015-05-09
Ludobójstwo Ormian: przywódcy kurdyjscy dają przykład moralny Turcji przez przyznanie się do swoich zbrodni   Bulut   2015-05-05
Tracąc moją religię?   Fellah   2015-04-30
Reżim irański i ISIS są dwiema stronami tej samej średniowiecznej monety     2015-04-29
Co Żydzi robią źle   Bellerose   2015-04-27
Hołd muzułmanina dla syjonistycznego tworu     2015-04-24
Francuski imam czeka na twoją pomoc     2015-04-19
Polityka Obamy przynosi plon przemocy   Ghaddar   2015-04-01
Dlaczego islam potrzebuje reformacji   Hirsi Ali   2015-03-30
O bluźnierstwie, wartościach i wielokulturowości   Nawaz   2015-03-04
Muzułmanie, których nie znamy   Koraszewski   2015-02-25
Lekcja historii   Bellerose   2015-02-24
My, Palestyńczycy, trzymamy klucz do lepszej przyszłości   Eid   2015-02-15
Dysydenci muzułmańskiego świata     2015-02-14
Ameryka zdradza umiarkowanych Arabów i kolaboruje z terrorystami   Toameh   2015-02-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Drugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubicReligia piekloNienawiscNiedożywienie w UgandzieEwolucja nieuniknionaStarty z powierzchniNiewolnictwo seksualneMiłość teoretycznie przyzwoitychPsy nie idą do NiebaProblem zielonych strachówAntysemiccy ŻydziNowy gatunek homininów na czołówkach gazet.Moc Chrystusa zmusza cię


Technika, konsumeryzm i papież


W obronie pesymizmuTracąc moją religię?Ewolucja pomogła im...Konstytucyjni demokraci