Prawda

Czwartek, 4 czerwca 2020 - 07:07

« Poprzedni Następny »


Wojna o Adama i Ewę


Jerry Coyne 2014-05-25

Rektor mający krzyż pański z Adamem i Ewą.
Rektor mający krzyż pański z Adamem i Ewą.

Bryan College jest małą konserwatywną uczelnią chrześcijańską w Dayton w Tennessee, specjalnie założoną w mieście, w którym w 1925 r. odbywał się Proces Scopesa i gdzie patron tej uczelni, William Jennings Bryan (który był jednym zeznających przeciwko oskarżonemu o nauczanie o ewolucji człowieka Scopesowi) zmarł wkrótce po tym procesie.

Ci, którzy twierdzą, że nie ma żadnej niezgodności między nauką a religią koniecznie powinni przeczytać tę opowieść.  


Jak już pisałem o tym tutaj i tutaj, w College’u wrze spór wokół tematu szczególnie bliskiego mojemu sercu: historyczności Adama i Ewy. Okazuje się, że niedawne żądanie uczelni, by personel składał przysięgę potwierdzającą tę historyczność, rozdziera uczelnię. Wygląda na to, że nawet konserwatywni chrześcijanie mają kłopoty z uwierzeniem, iż Adam i Ewa rzeczywiście byli przodkami ludzkości. Ta historyczność stała się coraz bardziej problematyczna od czasu pojawienia się nowych prac w dziedzinie genetyki populacyjnej, które pokazują, że przez ostatnich kilkaset tysięcy lat populacja Homo sapiens w żadnym momencie nie mogła być mniejsza niż około 12250 (10 tysięcy, które pozostało w Afryce i 2250, którzy wyruszyli z Afryki, by zaludnić resztę globu).


Innymi słowy, populacja ludzka nigdy nie obejmowała tylko dwojga ludzi. A jeśli Adam i Ewa nie byli rzeczywistymi przodkami ludzkości, to krytyczna część Księgi Rodzaju jest błędna: nabycie Grzechu Pierworodnego było niemożliwe. Jeśli zaś biblijni Adam i Ewa nie dorobili się Grzechu Pierworodnego, to my wszyscy – ich domniemani potomkowie – nie jesteśmy grzeszni z urodzenia i powrót Jezusa nie był konieczny.


Teolodzy zawzięcie pracują, starając się pokazać, że Adam i Ewa tak naprawdę są metaforyczni (oczywiście nie robili tego zanim nauka nie pokazała, że n>2), ale to rozwiązanie pociąga za sobą własne problemy. Znaczy to, że Jezus umarł za metaforę – jakąkolwiek, jaką uda im się upichcić. Jeśli, na przykład, „Grzech Pierworodny” znaczy po prostu – jak uważają niektórzy teolodzy – odziedziczoną „samolubną” naturę wypływającą z ewolucji, to Jezus umarł, żeby nas zbawić od tego, co wpoiła nam ewolucja. Ponieważ Bryan College nie akceptuje ewolucji, to wyjaśnienie i tak nie działa.


Albo też można twierdzić, że Adam i Ewa nominalnie stali na czele ludzkości, ale było wokół nich wielu innych ludzi, których nie skaził Grzech Pierworodny. Tu jednak także kryją się problemy. Księga Rodzaju nie wspomina o żadnych innych ludziach, a jeśli Grzech Pierworodny dziedziczony jest od rodziców do dzieci, to potomkowie tych innych ludzi nie byli nim dotknięci. W jaki więc sposób wszyscy staliśmy się grzesznikami?


Ponieważ boskość i zbawicielskie przymioty Jezusa nie podlegają dyskusji i są podstawowym twierdzeniem prawd wiary każdego niemal chrześcijanina, metaforyczni Adam i Ewa stanowią poważny problem dla chrześcijaństwa, jako że rola Jezusa staje się niejasna. Niewątpliwie teolodzy na swoje sprytne i podstępne sposoby potrafią obejść ten problem, ale jest to problem oczywisty dla każdego myślącego (i wierzącego) chrześcijanina.


I to właśnie rozdziera Bryan College. Nauka nie ma tu wątpliwości: Adam i Ewa nie byli jedynymi przodkami ludzkości. (Nawiasem mówiąc, Kościół katolicki, akceptujący podobno naukę, nadal utrzymuje, że byli.) Ale Biblia jest także wyraźna: to było dwoje historycznych przodków i ich wykroczenie spowodowało, że niezbędne było pojawienie się Jezusa na Ziemi. Dla konserwatywnych chrześcijan jest to dysonans poznawczy w jego najbardziej bolesnej postaci i powoduje olbrzymie problemy w Bryan College.


Dla uporania się z nimi w listopadzie zeszłego roku College dodał aneks do istniejącego od dawna wyznania wiary, na które musi przysięgać każdy wykładowca uczelni:



Z powodu tego dodatku część kadry nauczycielskiej opuściła uczelnię (lub została zwolniona), a studenci protestują. Bardzo wielu spośród nich po prostu nie podoba się dodatek o Adamie i Ewie.


Trwającą od pewnego czasu awanturę opisuje artykuł w “New York Times”: Bryan College is torn: Can Darwin and Eden coexist? [Bryan College jest rozdarty: czy Darwin i Raj mogą koegzystować?]  Już tytuł artykułu pokazuje trwającą w umysłach wielu ludzi niezgodę między nauką i religią. Jak pisze „NYT”:

Od chwili założenia Bryan College w 1930 r. jego wyznanie wiary, które muszą podpisywać profesorowie jako część kontraktu o zatrudnienie, zawiera liczącą 41 słów część, podsumowującą konserwatywne poglądy na stworzenie i ewolucję, w tym zdanie: „Człowiek powstał przez fiat Boga”. Ale w lutym zarząd uczelni zdecydował, że profesorowie muszą zgodzić na dodatkowe uściślenie, oświadczając, iż Adam i Ewa „są osobami historycznymi stworzonymi przez Boga w specjalnym akcie twórczym, nie zaś z uprzednio istniejących form życia”.

Dla administracji i wielu członków zarządu uczelni nowy język jest zaporą przed tym, co uważają za wyraźny zanik chrześcijańskich wartości i wiary w całym kraju. Dla krytyków jednak to uściślenie jest równoznaczne z atakiem na osobiste poglądy religijne, jak również na historię uczelni i poczucie wspólnoty jej społeczności.


“To zmienia charakter Bryan College” – mówi Allison Baker, która ukończyła uczelnię w tym miesiącu i była wiceprezeską zarządu studenckiego, który zakwestionował szybkie wprowadzenie w życie tego uściślenia. „Twierdziłabym, że ta zmiana czyni uczelnię miejscem, w którym jest nam za ciasno”.

Jest wiele mówiącym faktem, że niektórzy ludzie uważają to nowe oświadczenie za “atak na osobiste poglądy religijne”, jak również uczynienie z uczelni “zaścianka”. Można to zrozumieć tylko jako konflikt między przekonaniami religijnymi a nową nauką, która mówi nam, że Adam i Ewa są całkowicie fikcyjni. (Oczywiście, prywatnie wielu uważało tak już wcześniej, zanim nauka to potwierdziła.) A „zaścianek” znaczy, jak sądzę, „miejsce, gdzie odrzuca się naukę i rozum”. Dziwi mnie to w świetle poprzedniej wersji wyznania wiary, która zatwierdza, że ludzie zostali stworzeni przez Boga, zgrzeszyli i w ten sposób „sprowadzili na siebie śmierć duchową”. To w równym stopniu zaprzecza ewolucji i rozumowi, ale zakładam, że może być widziane jako bardziej metaforyczne.

Ale Adam i Ewa byli ostatnim kamykiem: kamykiem, który pogrąża Bryan College. Religia załamuje się w obliczu porządnej nauki. Wynika to wyraźnie z postawy profesora biologii Briana Eisenbacka, który złożył rezygnację z pracy w Bryan College.

Dla dra Eisenbacka, który pisze książkę z poparciem organizacji, która nazwała postawę college’u za “naukowo nie do obrony”, nauczanie o różnych punktach widzenia jest samo w sobie aktem wiary. 

“Z powodu wojny kulturowej w sprawie Pisma Świętego, wieku Ziemi i tak dalej, sądzę, że ważne jest, bym uczył studentów tego samego materiału, jaki usłyszeliby na każdym uniwersytecie państwowym” – powiedział dr Eisenback, który przyjął posadę w Milligan College, w tym samym stanie. „Ale także, jako chrześcijanin, który uczy w chrześcijańskim college’u liberalnym, uważam za ważne, by studenci znali różne sposoby, na jakie ludzie odczytują istotne tutaj fragmenty Pisma Świętego”. Inni z Bryan twierdzą, że doktrynalna postawa college’u powinna mieć pierwszeństwo.

Trwającą walkę między naukowym faktem a wiarą widać także w niezłomnym stanowisku College’u, że kiedy są w konflikcie, wiara jest ważniejsza niż fakty:

„Wolność akademicka nie jest święta” - napisał Kevin L. Clauson, profesor politologii w liście do redaktora “Bryan Triangle”, magazynu kampusu. “Na uczelni chrześcijańskiej ona także musi podporządkować się Bogu”.

. . . Często mamy takie debaty, powiedział dr [William] Ringenberg, kiedy uczelnie próbują  znaleźć równowagę między wiarą i edukacją. “Zderzą się one nieuchronnie, jeśli poważnie traktujesz naukę i poważnie traktujesz biblijne poglądy chrześcijaństwa”.

Stephen Livesay, biedny rektor uczelni, w dziwaczny sposób bronił dodatku o Adamie i Ewie:

Dr Livesay powiedział, że kierownictwo Bryan jest zdecydowane wymagać tego uściślenia.

“Nie uważam, że musisz wierzyć w sposób, w jaki wierzył Bryan, by być silnym ewangelikiem – powiedział. – Ale to jest Bryan College i to jest coś, co jest dla nas ważne. To jest w naszym DNA. To jest tym, czym jesteśmy”.  

W rzeczywistości w naszym DNA jest dowód, że wszyscy pochodzimy od co najmniej 12250 przodków. Jakże zabawne i ironiczne jest, że mówią, iż ich odrzucenie tego faktu także jest w ich DNA! Ale oczywiście, dla biblijnej dosłowności DNA jest metaforą.

Niektórzy akomodacjoniści, jak ci z National Center for Science Education, będą twierdzić, że ten problem można rozwiązać, jeśli inni chrześcijanie powiedzą administratorom Bryan College, że ewolucja po prostu nie znajduje się w konflikcie z ich wiarą. Problem polega jednak na tym, że oni już odrzucili ten pogląd, są bowiem częścią tych 64% Amerykanów, którzy – kiedy zasada ich wiary jest sprzeczna z nauką – po prostu odrzucają naukę.  Tak więc mamy kolejny przykład porażki akomodacjonizmu.


h/t: William


The Adam and Eve war continues at Bryan College

Why Evolution Is True, 21 maja 2014

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska



Jerry A. Coyne

Profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj






Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 629 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu   Pandavar   2020-06-03
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja (III)   Ferus   2020-05-31
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Knesset.   Pandavar   2020-05-27
Męczeństwo w obronie niezmiernej głupoty   Koraszewski   2020-05-25
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja. II   Ferus   2020-05-24
Nie ma boga nad Boga   Koraszewski   2020-05-18
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości - fikcja   Ferus   2020-05-17
Naprawdę świat chce być oszukiwany?   Ferus   2020-05-10
Usunięcie „Izraela” z duńskiej Biblii   Jacoby   2020-05-05
Fikcja uznawana za Prawdę (VIII)   Ferus   2020-05-03
Fikcja uznawana za Prawdę (VII)   Ferus   2020-04-26
Fikcja uznawana za Prawdę (VI)   Ferus   2020-04-19
Fikcja uznawana za Prawdę (V)   Ferus   2020-04-11
Fikcja uznawana za Prawdę (IV)   Ferus   2020-04-05
Oderwanie charedim   Rosenthal   2020-04-01
Fikcja uznawana za Prawdę (III)   Ferus   2020-03-29
Pandemia i muzułmańskie priorytety   Pandavar   2020-03-26
Fikcja uznawana za Prawdę (II)   Ferus   2020-03-22
Fikcja uznawana za Prawdę   Ferus   2020-03-15
Uciekłaś od wojny, a oni przyjęli cię      2020-03-13
Najdłużej trwająca mistyfikacja. Podsumowanie.   Ferus   2020-03-08
Religie usprawiedliwiają zabijanie, kradzież i inne przestępstwa   Al-Tamimi   2020-03-06
Credo islamu z ust autorytetu     2020-03-02
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (IX)   Ferus   2020-03-01
Francja po cichu wprowadza z powrotem przestępstwo bluźnierstwa   Meotti   2020-02-27
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (VIII)   Ferus   2020-02-23
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (VII)   Ferus   2020-02-16
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (VI)   Ferus   2020-02-09
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (V)   Ferus   2020-02-02
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (IV)   Ferus   2020-01-26
Nie, islamofobia nie jest tym samym co antysemityzm   Bulut   2020-01-26
Niepowodzenie islamistycznej kampanii Erdogana w Turcji   Bekdil   2020-01-25
Najbardziej szalony grant Templetona jak dotąd: Ewolucja i “ofiarna miłość”   Coyne   2020-01-20
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości. Suplement „B”.   Ferus   2020-01-19
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości. Suplement „A”.   Ferus   2020-01-12
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (III)   Ferus   2020-01-05
Murem za czarną zarazą   Koraszewski   2019-12-30
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (II)   Ferus   2019-12-29
Jak Bóg stworzyl kiłę i dlaczego było to dobre   Kruk   2019-12-28
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości   Ferus   2019-12-22
Moje ostatnie jasełkowe refleksje   Ferus   2019-12-15
Papież Franciszek, „Pieśń o Rolandzie” i imam Al-Tayeb   Meotti   2019-12-12
Refleksje sprzed lat: Podstępna działalność Szatana i inne.   Ferus   2019-12-08
Chrześcijaństwo, Zagłada i syjonizm   Koraszewski   2019-12-02
Bajka-nie bajka o powstaniu religii   Ferus   2019-12-01
Wskrzeszenie Józefy K.   Koraszewski   2019-11-26
Refleksje sprzed lat: Wartości chrześcijańskie   Ferus   2019-11-24
Byli ateiści, obecnie wierzący   Ferus   2019-11-17
Dewocja to pobożność? Czyli wizyta u starszej pobożnej pani.   Ferus   2019-11-10
Biskupa czerep rubaszny   Koraszewski   2019-11-08
Sen mara, Bóg wiara, nieśmiały głos podświadomości, czy bezsensowne rojenia senne?   Ferus   2019-11-03
Refleksje sprzed lat: „Proporcje krzyku i smaku”   Ferus   2019-10-27
Trudne początki mitu   Ferus   2019-10-20
Jak Bóg ogarnia swoje dzieło   Ferus   2019-10-13
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (V)   Ferus   2019-10-06
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców IV   Ferus   2019-09-29
Katolicka Afryka i jej niepokoje   Igwe   2019-09-27
Turcja: ucieczka od religii?   Bulut   2019-09-25
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (III)   Ferus   2019-09-22
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (II)   Ferus   2019-09-15
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców   Ferus   2019-09-08
Zlecenie walki z szatanem   Koraszewski   2019-09-02
Mrówki i ludzie. Czyli niepokojące podobieństwo „korony stworzenia” do bezrozumnych owadów.   Ferus   2019-09-01
Jabłko, które jabłkiem nie było   Ferus   2019-08-25
Ta miłość zaczęła się od strachu   Koraszewski   2019-08-24
Problem „ukrywającego się Boga”.   Ferus   2019-08-18
Hipoteza Boga kontra nauka (IV)   Ferus   2019-08-11
Na początku był jakiś Jezus   Koraszewski   2019-08-05
Hipoteza Boga kontra nauka (III)   Ferus   2019-08-04
Hipoteza Boga kontra nauka (II)   Ferus   2019-07-28
Hipoteza Boga kontra nauka   Ferus   2019-07-21
Apostołowie Nowego Ładu (II)   Ferus   2019-07-14
Bóg bez państwa i państwo bez Boga   Koraszewski   2019-07-12
Apostołowie Nowego Ładu. Czyli ludzie pogodzeni z nieubłaganymi prawami natury.   Ferus   2019-07-07
Pamięć i odrzucona tożsamość   Koraszewski   2019-06-27
O znaczeniu świeckich usług medycznych   Igwe   2019-06-22
Bezlitosne Miłosierdzie Boże   Ferus   2019-06-16
Dziecko i jego I Komunia Święta   Ferus   2019-06-09
Tajemnica zawodowa duchownych   Ferus   2019-06-02
Rozmyślając nad sensem życia (VIII)   Ferus   2019-05-26
Rozmyślając nad sensem życia (VII)   Ferus   2019-05-19
Rozmyślając nad sensem życia (VI)   Ferus   2019-05-12
De non existentia Dei   Koraszewski   2019-05-06
Rozmyślając nad sensem życia (V)   Ferus   2019-05-05
Nieszczęsny ateizm. List do przyjaciela   Koraszewska   2019-05-04
Ewangelia według pana Jeża   Koraszewski   2019-05-02
Biły się dwa bogi   Koraszewski   2019-04-29
Rozmyślając nad sensem życia IV.   Ferus   2019-04-28
Ani nie manifest, ani nie tak nowego ateizmu   Koraszewski   2019-04-26
Wzrastająca obecność boga   Koraszewski   2019-04-22
Rozmyślając nad sensem życia (III)   Ferus   2019-04-21
Dziękujmy Panu, korona cierniowa ocalona   Koraszewski   2019-04-19
Czary, zagrożenie bezpieczeństwa i prawo szariatu   Igwe   2019-04-16
Rozmyślając nad sensem życia (II).   Ferus   2019-04-14
Dlaczego ateiści walczą o prawo wyjścia z cienia w Afryce i nie tylko w Afryce?   Igwe   2019-04-10
Rozmyślając nad sensem życia   Ferus   2019-04-07
Krzywdy wyrządzone ludzkości przez naukę   Ferus   2019-04-01
Zdobywca nagrody Templetona i jego nonsensy w „Scientific American”   Coyne   2019-03-28
Mały Traktat o duszy dziecka poczętego tak lub inaczej   Koraszewski   2019-03-26
Czy religijne prawdy są zbyt trudne do zrozumienia? (II)   Ferus   2019-03-24

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowego



Wykluczenie Tajwanu z WHO



Drzazgę źle się czyta



Sześć lat



Pochodzenie



Papież Franciszek



Schadenfreude



Pseudonaukowa histeria...


Panstwo etc



Biły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,



Radykalne poglądy polityczne


Einstein



Socjologia



Allah stworzyl



Uprzednie doświadczenie



Żydowski exodus



PRL Chrystusem narodów



Odrastające głowy hydry nazizmu



Homeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDF



Prawo powrotu



Mózg i kodowanie predyktywne



Nocna rozmowa



WSzyscy wiedza



Nieustający marsz



Oświecenie Pinker



Alternatywna medycyna zabija



Kobiety ofiarami



Prometeusz



modyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk