Prawda

Niedziela, 27 wrzesnia 2020 - 22:57

« Poprzedni Następny »


Hiszpania deportuje byłego muzułmanina za krytykowanie islamu


Jerry Coyne 2014-06-20

Zdjęcie z Gatestone Institute
Zdjęcie z Gatestone Institute

To jest dopiero stawanie na głowie, by ugłaskać islam! Hiszpanie, macie powód do gniewu na swój kraj. Gatestone Institute (a także Jihad Watch) informują, że Hiszpania ma deportować legalnego imigranta, któremu udzielono prawa pobytu w kraju w 2006 r. na podstawie obaw o prześladowanie. Imran Firasat z Pakistanu, ożeniony z nie-muzułmanką z Indonezji, otrzymał zwyczajowe groźby śmierci za apostazję zarówno z Pakistanu, jak z Indonezji.

Firasat uciekł do Hiszpanii, ale nie był spokojnym obywatelem: nadal występował przeciwko islamowi i Koranowi, który jego zdaniem powinien zostać zakazany, bo podżega do nienawiści. Nawet poprosił, by Koran spalono publicznie.

No cóż, to nie przeszło, ale Firasat nie przestawał krytykować islamu. W 2012 r. nakręcił film, “Niewinny Prorok”, który możecie zobaczyć na YouTube, ale oczywiście jest tam obowiązkowe ostrzeżenie:


Zastanawiam się, kto złożył zażalenie, że jest on obraźliwy?
Zastanawiam się, kto złożył zażalenie, że jest on obraźliwy?

Tutaj jest film Firasata, (godzina i 11 minut):


Według Gatestone ten film był gwoździem do trumny Firasata, chociaż jego wzór, “Niewinność islamu”, był naprawdę okropny i, moim zdaniem, autentycznie islamofobiczny w tym sensie, że był anty-muzułmański:

Władze hiszpańskie podjęły jednak kroki, by deportować Firasata w grudniu 2012 r., po tym jak ogłosił swój godzinny film amatorski zatytułowany: “Niewinny Prorok: Życie Mahometa z innego punktu widzenia”. Film, który został zamieszczony na YouTube ma na celu podnieść świadomość o zagrożenia ze strony islamu dla cywilizacji Zachodu.

Film pokazuje zdjęcia ataków terrorystów muzułmańskich na World Trade Center w Nowym Jorku, na autobusy w Londynie i pociągi w Madrycie. Film, który pokazuje wiele wersetów z Koranu, które nawołują do przemocy wobec nie-muzułmanów, obiecuje odpowiedź na pytanie: „Czy Mahomet był natchnionym prorokiem Boga, czy też był szaleńcem motywowanym wewnętrznymi demonami, tworząc w ten sposób religię przemocy i tyranii?”


Firasat, który prowadzi witrynę internetową MundoSinIslam.com (Świat bez islamu), mówi, że zainspirował go inny film amatorski “The Innocence of Muslims,” który przedstawił proroka islamu Mahometa jako kobieciarza i pedofila. Opublikowany w grudniu 2012 r. film wywołał falę zamieszek w całej Europie i na Bliskim Wschodzie, której wynikiem była śmierć ponad 30 ludzi.


Nie oglądałem całego filmu, ale te urywki, które oglądałem, pokazują, że jest to ostry materiał i w niektórych miejscach zahacza o autentyczną islamofobię. Na przykład, Mahomet nazywany jest szefem „mafii” i pokazywany z bronią automatyczną. Ogólnie jednak film podkreśla, że nie jest to „pokojowa” religia, pokazując pełne nienawiści wersety z Koranu i krytykując zasady wiary. Większość filmu jest krytyką religii i na koniec Firasat mówi, że jego celem nie jest skłonienie ludzi do porzucenia wiary, ale po prostu do przeanalizowania jej i przynajmniej pójścia „drogą miłości i człowieczeństwa”, która może tkwić w nowym islamie. 


No cóż, być może jest to “mowa nienawiści” w Hiszpanii, która nie ma tych samych reguł wolności słowa, jakie mają USA. Nie ma to jednak znaczenia, przynajmniej pod względem moralnym. Tym, co ma znaczenie, jest fakt, że hiszpański Sąd Najwyższy zdecydował deportować Firasata i, zależnie od tego, dokąd, może to być równoznaczne z wyrokiem śmierci.


Ponadto, nakaz deportacji nie wynika z oceny samego filmu Firasata, ale ze strachu, że film ten wywoła przemoc ze strony muzułmanów:

Wkrótce po opublikowaniu filmu Firasata hiszpański minister spraw zagranicznych,  José Manuel García-Margallo i hiszpański minister spraw wewnętrznych, Jorge Fernández Díaz rozpoczęli proces rewizyjny jego statusu uchodźcy.  


Dokument ministerstwa spraw zagranicznych z 27 listopada 2012 r. stwierdza, że “konsekwencje upublicznienia wideo z takimi [antyislamskimi] cechami, są wysoce niepokojące i stanowią rzeczywiste zagrożenie dla interesów hiszpańskich, ponieważ autor tego wideo identyfikuje się jako ‘obywatel hiszpański’”.


Dokument stwierdza ponadto, że działania Firasata, włącznie z groźbami spalenia Koranu, są “destabilizujące” i “podnoszą ryzyko ataków na interesy hiszpańskie za granicą, szczególnie w obecnym kontekście skrajnej drażliwości i oburzenia w świecie muzułmańskim”.


Fernández wydał 21 grudnia 2012 r. nakaz deportacji Firasata w oparciu o Artykuł  44 Prawa o azylu i ochronie, które pozwala państwu unieważnić status uchodźcy „osobom, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Hiszpanii”. Nakaz deportacji stwierdzał, że Firasat stanowi „trwałe źródło problemów z powodu jego nieustających gróźb wobec Koranu i ogólnie islamu”.


Firasat odwołał się od nakazu deportacji do Sądu Krajowego, argumentując, że wyrażanie poglądów o islamie nie narusza konstytucyjnego prawa do wolności słowa.

Sąd Krajowy odrzucił odwołanie Firasata. Orzeczenie z 3 października 2013 r. stwierdzając:

“Prawo do wolności słowa może być przedmiotem pewnych formalności, warunków, restrykcji lub sankcji, które stanowią niezbędne kroki w społeczeństwie demokratycznym, by zachować bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne i porządek konstytucyjny”.


Innymi słowy, krytyka islamu stanowi zagrożenie bezpieczeństwa i porządku narodowego!  


A Najwyższy Sąd Hiszpanii w pokazie totalnego tchórzostwa, podtrzymał to orzeczenie:


Teraz Sąd Najwyższy nie tylko podtrzymał orzeczenie Sądu Narodowego, ale poszedł o krok dalej. Jego orzeczenie stwierdza:


“Prawo do wolności słowa nie gwarantuje prawa do nietolerancyjnych przejawów lub wyrażeń, które naruszają wolność religijną, mają charakter bluźnierstwa lub starają się obrazić przekonania religijne i nie stanowią wkładu do debaty publicznej” .

Ten paragraf jest dziwnie podobny do międzynarodowego prawa o bluźnierstwie  promowanego przez Organizację Współpracy Islamskiej, blok 57 krajów muzułmańskich, poświęconego zaprowadzeniu na całym świecie zakazu “szerzenia negatywnych stereotypów o islamie”.

Spójrzcie na inicjatywę 16/18 ONZ-u, przedstawioną przez kraje muzułmańskie próbujące skodyfikować prawo o bluźnierstwie. Została ona przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2011 r. – z poparciem administracji Obamy.


Zwalczanie nietolerancji, negatywnych stereotypów i stygmatyzacji, dyskryminacji, podżegania do przemocy oraz przemoc przeciwko osobom na podstawie religii lub wiary
Zwalczanie nietolerancji, negatywnych stereotypów i stygmatyzacji, dyskryminacji, podżegania do przemocy oraz przemoc przeciwko osobom na podstawie religii lub wiary

Rada Praw Człowieka,


Potwierdzając
zobowiązanie uczynione przez wszystkie Państwa zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych do promowania i zachęcania uniwersalnego szacunku  i przestrzegania wszystkich praw człowieka i fundamentalnych wolności bez różnicy, między innymi religii lub wiary,


Potwierdzając także
obowiązki Państw zakazania dyskryminacji na podstawie religii lub wiary i ustanowienia mechanizmów gwarantujących równą i skuteczną ochronę prawa,


Potwierdzając następnie
,  że Międzynarodowa Konwencja Praw Obywatelskich i Politycznych przewiduje, między innymi, iż każdy ma mieć prawo do wolności myśli, sumienia i religii lub wiary, które ma obejmować wolność posiadania lub przyjęcia religii lub wiary z własnego wyboru, oraz wolność, albo indywidualnie, albo w społeczności z innymi, publicznie i prywatnie, przejawiania swojej religii lub wiary w oddawaniu czci, obrządku, praktyce i nauczaniu,


Potwierdzając
pozytywną rolę, jaką korzystanie z prawa do wolności opinii i wyrazu oraz pełen szacunek dla wolności poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji może odgrywać we wzmocnieniu demokracji i zwalczaniu nietolerancji,


Głęboko zatroskani incydentami nietolerancji, dyskryminacji i przemocy przeciwko osobom w oparciu o ich religie lub wiarę we wszystkich regionach świata,


To, oczywiście, naprawdę znaczy: “jesteśmy zobowiązani do unikania krytyki islamu”. Nie ma to mocy prawa, ale kraje islamskie promują egzekwowanie tego jak prawa.


Ironią w tym wszystkim jest fakt, że Hiszpania dała Firasatowi i jego rodzinie prawo pobytu, by ochronić go przed perfidią islamu, ale teraz chce go wydalić, ponieważ wypowiada się publicznie o tej perfidii. A prawdziwą przyczyną deportacji nie są jego działania, ale strach przed zemstą muzułmanów. Wynika to zupełnie wyraźnie z orzeczenia Sądu Najwyższego.


Firasat może nadal odwołać się od tego “wyroku” do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a rząd Hiszpanii zapowiedział, że nie deportuje go do kraju, w którym będzie zagrożony. Wspaniale: oddaj problem komuś innemu.


Oskarżam rząd hiszpański o tchórzostwo i hipokryzję zrodzone ze strachu przed przemocą muzułmańską. Zrzekają się prawa oświeconych demokracji do krytyki, woląc narazić na niebezpieczeństwo życie (i rodzinę) działacza.


Ostateczną ironią jest to, że rząd hiszpański boi się tej właśnie przemocy, którą Firasat krytykuje w swoim filmie, za którą to krytykę ma zostać deportowany.  Jeśli Firasat myli się i Islam w rzeczywistości jest pokojową religią, to czego boi się Hiszpania?


Choć Firasat może jest nieco radykalny w swoich poglądach (kto nie byłby, gdyby musiał opuścić swój dom z powodu idiotycznych reguł religijnych o apostazji?), jest on także bardzo odważnym człowiekiem. I powiedział:


 “Kiedy usłyszałem, że ambasador USA [w Libii] został zamordowany, powiedziałem, no dobrze, wy, muzułmanie używacie przemocy, ale my będziemy nadal robić filmy. Któregoś dnia jeden z nas przegra”.


Miejmy nadzieje, że tym przegranym nie będzie krytyka przemocy.


Spain deports ex-muslim for criticizing islam

Why Evolution Is True, 11 czerwca 2014

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne

Profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 657 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Beczka dziegciu i łyżka miodu   Ferus   2020-09-27
Refleksje sprzed lat: „Głęboka wiara” i inne.   Ferus   2020-09-20
Zamordowanie amerykańskiego “bluźniercy” w Pakistanie   Ibrahim   2020-09-16
Czy istnieją „głęboko niewierzący”?   Ferus   2020-09-06
Ludzie są grzeszni, ale Kościół (na pokaz) jest święty   Kruk   2020-09-03
Kogo bije dzban?   Koraszewski   2020-08-31
Refleksje sprzed lat: „Łaska boska” i inne   Ferus   2020-08-30
Ignorowane ludobójstwo chrześcijan w Nigerii    Ibrahim   2020-08-25
Egocentryzm religijny   Ferus   2020-08-23
Quo vadis religio?   Ferus   2020-08-16
Palestyńczycy: Priorytety muzułmańskich “uczonych” podczas COVID-19   Toameh   2020-08-04
Ituriel – elektroniczny bóg. Czyli książka, której nie napisałem.   Ferus   2020-08-02
Porwanie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-07-08
Dlaczego nauki i religii nie można ze sobą pogodzić   Koraszewski   2020-07-05
Palestyńczycy: Nieislamskie prawo o ochronie rodziny   Toameh   2020-07-02
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-07-01
Pochwała parlamentarnego ateizmu   Koraszewski   2020-06-28
Palestyńczycy: Czy rzeczywiście chodzi o “aneksję”?   Toameh   2020-06-26
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i KnesetCzęść 5: Wbijanie noża   Pandavar   2020-06-24
Przerażająca prawda o dziewicach z raju   Koraszewski   2020-06-24
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja (VI)   Ferus   2020-06-21
Turcja: Uczniowie czytają Koran i porzucają islam   Bulut   2020-06-19
Wiara, nauka i umiłowanie bzdury   Koraszewski   2020-06-17
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-06-17
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja. V   Ferus   2020-06-14
Dżihadystyczne narracje i islamskie fobie w Nigerii   Igwe   2020-06-11
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu (3)   Pandavar   2020-06-10
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja. IV   Ferus   2020-06-07
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu   Pandavar   2020-06-03
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja (III)   Ferus   2020-05-31
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Knesset.   Pandavar   2020-05-27
Męczeństwo w obronie niezmiernej głupoty   Koraszewski   2020-05-25
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości – fikcja. II   Ferus   2020-05-24
Nie ma boga nad Boga   Koraszewski   2020-05-18
Najskuteczniejsze narzędzie ludzkości - fikcja   Ferus   2020-05-17
Naprawdę świat chce być oszukiwany?   Ferus   2020-05-10
Usunięcie „Izraela” z duńskiej Biblii   Jacoby   2020-05-05
Fikcja uznawana za Prawdę (VIII)   Ferus   2020-05-03
Fikcja uznawana za Prawdę (VII)   Ferus   2020-04-26
Fikcja uznawana za Prawdę (VI)   Ferus   2020-04-19
Fikcja uznawana za Prawdę (V)   Ferus   2020-04-11
Fikcja uznawana za Prawdę (IV)   Ferus   2020-04-05
Oderwanie charedim   Rosenthal   2020-04-01
Fikcja uznawana za Prawdę (III)   Ferus   2020-03-29
Pandemia i muzułmańskie priorytety   Pandavar   2020-03-26
Fikcja uznawana za Prawdę (II)   Ferus   2020-03-22
Fikcja uznawana za Prawdę   Ferus   2020-03-15
Uciekłaś od wojny, a oni przyjęli cię      2020-03-13
Najdłużej trwająca mistyfikacja. Podsumowanie.   Ferus   2020-03-08
Religie usprawiedliwiają zabijanie, kradzież i inne przestępstwa   Al-Tamimi   2020-03-06
Credo islamu z ust autorytetu     2020-03-02
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (IX)   Ferus   2020-03-01
Francja po cichu wprowadza z powrotem przestępstwo bluźnierstwa   Meotti   2020-02-27
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (VIII)   Ferus   2020-02-23
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (VII)   Ferus   2020-02-16
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (VI)   Ferus   2020-02-09
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (V)   Ferus   2020-02-02
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (IV)   Ferus   2020-01-26
Nie, islamofobia nie jest tym samym co antysemityzm   Bulut   2020-01-26
Niepowodzenie islamistycznej kampanii Erdogana w Turcji   Bekdil   2020-01-25
Najbardziej szalony grant Templetona jak dotąd: Ewolucja i “ofiarna miłość”   Coyne   2020-01-20
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości. Suplement „B”.   Ferus   2020-01-19
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości. Suplement „A”.   Ferus   2020-01-12
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (III)   Ferus   2020-01-05
Murem za czarną zarazą   Koraszewski   2019-12-30
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (II)   Ferus   2019-12-29
Jak Bóg stworzyl kiłę i dlaczego było to dobre   Kruk   2019-12-28
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości   Ferus   2019-12-22
Moje ostatnie jasełkowe refleksje   Ferus   2019-12-15
Papież Franciszek, „Pieśń o Rolandzie” i imam Al-Tayeb   Meotti   2019-12-12
Refleksje sprzed lat: Podstępna działalność Szatana i inne.   Ferus   2019-12-08
Chrześcijaństwo, Zagłada i syjonizm   Koraszewski   2019-12-02
Bajka-nie bajka o powstaniu religii   Ferus   2019-12-01
Wskrzeszenie Józefy K.   Koraszewski   2019-11-26
Refleksje sprzed lat: Wartości chrześcijańskie   Ferus   2019-11-24
Byli ateiści, obecnie wierzący   Ferus   2019-11-17
Dewocja to pobożność? Czyli wizyta u starszej pobożnej pani.   Ferus   2019-11-10
Biskupa czerep rubaszny   Koraszewski   2019-11-08
Sen mara, Bóg wiara, nieśmiały głos podświadomości, czy bezsensowne rojenia senne?   Ferus   2019-11-03
Refleksje sprzed lat: „Proporcje krzyku i smaku”   Ferus   2019-10-27
Trudne początki mitu   Ferus   2019-10-20
Jak Bóg ogarnia swoje dzieło   Ferus   2019-10-13
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (V)   Ferus   2019-10-06
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców IV   Ferus   2019-09-29
Katolicka Afryka i jej niepokoje   Igwe   2019-09-27
Turcja: ucieczka od religii?   Bulut   2019-09-25
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (III)   Ferus   2019-09-22
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (II)   Ferus   2019-09-15
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców   Ferus   2019-09-08
Zlecenie walki z szatanem   Koraszewski   2019-09-02
Mrówki i ludzie. Czyli niepokojące podobieństwo „korony stworzenia” do bezrozumnych owadów.   Ferus   2019-09-01
Jabłko, które jabłkiem nie było   Ferus   2019-08-25
Ta miłość zaczęła się od strachu   Koraszewski   2019-08-24
Problem „ukrywającego się Boga”.   Ferus   2019-08-18
Hipoteza Boga kontra nauka (IV)   Ferus   2019-08-11
Na początku był jakiś Jezus   Koraszewski   2019-08-05
Hipoteza Boga kontra nauka (III)   Ferus   2019-08-04
Hipoteza Boga kontra nauka (II)   Ferus   2019-07-28
Hipoteza Boga kontra nauka   Ferus   2019-07-21
Apostołowie Nowego Ładu (II)   Ferus   2019-07-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk