Prawda

Piątek, 24 stycznia 2020 - 19:29

« Poprzedni Następny »


Czy ktokolwiek chce
dyskutować o nagich faktach?


Andrzej Koraszewski 2015-04-04


Ryan Bellerose, kanadyjski Indianin, jest nie tylko działaczem na rzecz praw Indian, ale również syjonistą. Jak pisze, oznacza to, że uważa iż Żydzi mają prawo do życia, do posiadania swojego kraju i do bezpieczeństwa w tym kraju. Wyjaśnia dlaczego jest równocześnie propalestyński.  Palestyńczycy mają prawo życia w bezpieczeństwie obok Żydów.

W artykule wyjaśniającym co to znaczy, że jest propalestyński Ryan pisze: „Jeśli czasami używam mocnego języka, to dlatego, że wierzę w mówienie prawdy i, co ważniejsze, w doprowadzenie prawdy do umysłów pewnych ludzi.”

 

Argumenty kanadyjskiego autora wywołały szok u polskiej czytelniczki, Beaty P., która orzekła, że „I jedni i drudzy mają prawo do autonomii, w tym i państwowości. Ten tekst uważam w tym miejscu za obłudny, że odmawia Palestyńczykom tego, czego sam chce dla Izraela- państwowości właśnie. Nie ma jednego bez drugiego.”

 

Trudno podejrzewać, żeby Beata P. nie wiedziała, że istnieje Autonomia Palestyńska, mająca swój parlament, swoje sądownictwo, swoją prasę, policję, więzienia. Trudno podejrzewać, żeby nie wiedziała, że rząd jedności w owej Autonomii składa się z Fatahu (OWP) i Hamasu. Trudno podejrzewać, żeby nie wiedziała, że Karta (konstytucja) Hamasu stanowi, że Hamas nigdy nie uzna Izraela, a pokój nastąpi, kiedy ostatni Żydzi będą się chowali za drzewami i skałami, a te będą ludzkim głosem przywoływać muzułmanów, by ich zabili. Pani Beata P. zna ludobójcze deklaracje Hamasu, ale je ignoruje. Wie, że logo Hamasu to Palestyna bez Jordanii, ale i bez Izraela. Pani Beata P. wie również, że identyczne logo ma Fatah (OWP), że wykształcony przez KGB Abbas co innego mówi po angielsku, a co innego po arabsku, że w wypowiedziach przedstawicieli Fatahu słyszymy te same ludobójcze deklaracje. Pani Beata  P. wie, że Autonomia Palestyńska płaci za zabijanie Żydów (a nawet za próby ich zabijania) i że na rzekomo okupowanych terytoriach w wielu miastach place i ulice noszą imiona terrorystów. Pani Beata P. wie również, że uznana za przedstawicieli Palestyńczyków OWP, wielokrotnie odmawiała zgody na powstanie państwa palestyńskiego gwarantującego uznanie Izraela i spełniającego warunki bezpieczeństwa Izraela.

 

Czym zatem kieruje się pani Beata P.?  Dlaczego propalestyńskość kanadyjskiego Indianina wywołuje w niej tak wielkie oburzenia i dlaczego uważa, że jest obłudny? 

                      

Podobnie jak Ryan nie mam obyczaju owijania niczego w bawełnę. Odpowiedziałem gniewnie: ”Mydli Pani oczy udając solidarność. Ten rodzaj instrumentalnej ‘solidarności’ wyklucza świadomość, że państwo Palestyńczyków jest starsze od Izraela i nazywa się Jordania. (Walka o prawa Palestyńczyków w Jordanii byłaby kontrproduktywna.) Pozwoli Pani, że będziemy nadal preferowali informację o tym jak działa taka ‘solidarność’. Jesteśmy propalestyńscy, ale tak jak Ryan Bellerose, a jeśli to panią boli, trudno.”

 

Kanadyjski autor pisze:

 

”Dla każdego, kto jest prawdziwie propalestyński, bycie propalestyńskim oznacza mówienie o tym, jak Palestyńczycy są traktowani w Jordanii, Libanie i w Syrii. Oznacza rzeczywistą troskę o ludzi, którzy są torturowani i zabijani, nie zaś wykorzystywanie śmierci jako narzędzia propagandy. Smutną prawdą jest to, że olbrzymia większość tych tak zwanych „działaczy na rzecz Palestyńczyków” po prostu używa tego, jako zasłony dla swojej nienawiści do Żydów. Łatwo jest przejrzeć tych ludzi. Poskrob tylko takiego, a usłyszysz, że wszystko jest winą Żydów.”

 

Pani Beata P. wyraziła zdziwienie i przekonanie, że przypisuję jej poglądy wzięte z sufitu. Ona również jest zagniewana, że nie dopuszczam innych poglądów niż własne.

 

Chętnie zmienię moje poglądy, jeśli jestem w błędzie, ale nie na zasadzie uprzejmej towarzyskiej wymiany. Nie zmuszam do przyjęcia moich poglądów, proszę o pełną dokumentację poglądów, które mamy porównać i rzeczowe rozważenie argumentów stanowiących podstawę tych poglądów, które jak dotąd uważałem za słuszne, a które bez żalu zmienię, jeśli okażą się błędne.

 

Pani Beata P. nie zaprzecza, że Hamas i OWP deklarują ludobójcze zamiary, nie próbuje mnie również wyprowadzić z mniemania, że Jordania jest częścią Palestyny i że jej większość stanowią Palestyńczycy (ergo jest to państwo palestyńskie). Nie próbuje mnie również przekonać, że Palestyńczycy nie są pozbawieni praw w Jordanii, Syrii, Libanie i innych krajach arabskich włącznie z Zachodnim Brzegiem i Gazą.    

W czym się zatem nie zgadzamy?

 

Podobnie jak Ryan Bellerose uważam, że solidarność z Palestyńczykami wymaga dostrzeżenia, że są ludźmi i że ich los jest straszny.   

 

Próbuję sprawdzać i proszę o odpowiedź na kilka prostych pytań: Ilu Palestyńczyków zmarło w wyniku tortur w więzieniach syryjskich w 2014 roku? Ilu Palestyńczyków zmarło z głodu w obozie Yarmuk? Ilu uchodźców palestyńskich z Syrii wyrzucono ponownie do Syrii z Jordanii w ciągu ostatnich 6 miesięcy?

 

Pani Beata P. pisze, że są to pytania stronnicze, że jest zaszokowana moją erystyką i dyskursywną ciasnotą, pisze że nie umiem zrozumieć, że ludzie mogą inaczej patrzeć, że ma wrażenie jakby rozmawiała z ciasnym umysłowo religiantem.  

 

Ryan pisze o palestyńskich dysydentach, o ludziach, którzy nawet jeśli nie są proizraelscy, to nie są antyizraelscy. Nie wymienia ich z nazwiska, chociaż ja akurat wiem, że ma na myśli ludzi takich jak Bassem Eid, który mieszka we Wschodniej Jerozolimie i prowadzi organizację obrony praw człowieka, tropi łamanie tych praw niezależnie przez kogo są one naruszane. Otrzymał dziesiątki gróźb śmierci, grożono również jego rodzinie. Tam bowiem taka „stronniczość” grozi śmiercią. Dlatego też, jeśli jestem w błędzie szukając ludzi takich jak Bassem Eid, to poproszę o inne zarzuty niż tylko ciasnota poglądów i erystyka.

 

Ryan o takich ludziach jak Bassem Eid pisze:

„Bez nich przypuszczałbym, że Palestyńczykom nie przeszkadza Hamas i Fatah mówiący w ich imieniu, nie przeszkadza korupcja, która jest endemiczna w rządzie palestyńskim i nie przeszkadzają nieustanne próby zabijania Żydów”.

 

Podzielam poglądy Ryana, a co więcej zacząłem śledzić to co pisze, właśnie dlatego, że jego poglądy są mi bliskie. Oczywiście, że wszyscy mamy tendencję do poszukiwania ludzi, którzy myślą podobnie jak my. Ta tendencja zwiększa prawdopodobieństwo wpadnięcia w pułapkę utwierdzania się w błędnym poglądzie. Kryje się tu podwójna pętla. Nie tylko ludzie, których lubię, potwierdzają moje przekonania, ale gdybym doszedł do wniosku, że jestem w błędzie, narażam się na konflikt z bliskimi, a w szczególnych przypadkach na utratę przyjaciół lub potępienie ze strony rodziny. Logika nie jest przyjaciółką więzi społecznych, zgoła przeciwnie. Akceptacja zasady, że nikt nie jest autorytetem, że interesują nas fakty, a nie opinie, że bez trudu porzucimy nasze dotychczasowe opinie docierając do nowych faktów, brzmi zachęcająco, ale okazuje się praktycznie bardzo trudna. Naszą wiedzę o świecie opieramy na źródłach, do których mamy zaufanie, ale również na informacji, którym źródłom nie powinniśmy ufać. Jest to jednak kolejny etap systematycznego wzmacniania naszych poglądów, niezależnie od tego, czy są one słuszne czy błędne.

 

Czy możemy się dziwić pani Beacie P. jeśli szacowne źródła potwierdzają jej opinie?  To, co ja nazywam kłamstwami o Izraelu, czytelnik znajdzie w dokumentach ONZ, Amnesty International, HRW, Czerwonego Krzyża, w oświadczeniach kościołów, Unii Europejskiej, w tysięcznych artykułach w prasie. Twierdzenie, że to my mamy rację, zakrawa na absurd. Właściwie  trudno się ludziom dziwić. Jak zauważają z radością przywódcy Hamasu, Hezbollahu, Fatahu, świat jest dziś nastawiony wrogo wobec Izraela. Nie po raz pierwszy świat okazuje nieskrywaną sympatię dla ludobójców. Kiedy przeglądam prasę zachodnią z lat 50. ubiegłego wieku znajduję w niej sympatię do Stalina. Prasa amerykańska i brytyjska z początku lat 30. ubiegłego wieku pełna była sympatii do pana Hitlera. Chamberlain oddający w imię pokoju Czechosłowację Niemcom, cieszył się pełnym poparciem zdecydowanej większości mieszkańców Europy Zachodniej. Kiedy na początku lat 70. przyjechałem do Szwecji większość młodych ludzi patrzyła z nadzieją na Mao Zedonga, a profesorowie socjologii biegali w maoistowskich czapkach. Większość lubi być ślepa, a prawdziwie postępowy człowiek nie może dawać wiary reakcjonistom mówiącym jakieś straszne rzeczy, o tych, którzy przecież są po stronie ludu i są nadzieją ludzkości.

 

Zapowiedzi ludobójstwa można wymazać, ukryć, zastąpić udawanym współczuciem dla rzekomo słabszego, winę za wszystkie grzechy świata można dyskretnie uplasować tam, gdzie plasowano ją od początków chrześcijaństwa.


Kiedy Zbigniew Brzeziński pisał swoją monumentalną pracę o nieuniknionej konwergencji Związku Radzieckiego i Ameryki, trudno było przypuszczać, że jego mentor i pracodawca, prezydent Carter, będzie w kilkadziesiąt lat później siedział w głównej kwaterze Hamasu, pod mapą Palestyny bez Izraela, uczestnicząc w pobożnych rozmowach o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. 

 

Być może jestem w błędzie patrząc ze zdumieniem jak Sekretarz Generalny ludzkości, pan Ban Ki-moon w przesłaniu do Ligi Arabskiej, której przywódcy spotkali się w końcu marca w Egipcie, żeby połączyć siły przeciwko perskiej agresji i rozpocząć te wspólne działania od interwencji w Jemenie, mówił:         

 

"Dziś wojna i przemoc w regionie, naganne akty terroryzmu i na pozór niekończąca się izraelska okupacja Palestyny powodują niezwykłe cierpienia. Wpływ tego wszystkiego zagraża przemianom arabskiego świata. Stanowi bezpośrednie zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa...”

 

Sekretarz Generalny Organizacji Opieki Nad Ludzkością nie mógł dostrzec, że na tym spotkaniu Ligi Arabskiej, prezydent-dyktator Autonomii Palestyńskiej, a zarazem jego osobisty przyjaciel, pan Abbas (dla przyjaciół Abu Mazen), wezwał kraje arabskie do zbrojnego uderzenia na swojego koalicjanta z Gazy. Trudno dostrzec takie szczegóły jeśli stoi się na czele organizacji, która, kiedy Chiny anektowały Tybet, potępiała Izrael, kiedy popełniano ludobójstwo w Ruandzie, potępiała Izrael, kiedy Sudan popełniał ludobójstwo w Darfurze, jego organizacja potępiała Izrael, kiedy w Kongo wymordowano 5 milionów ludzi,  jego organizacja potępiała Izrael, kiedy w Syrii zamordowano 100 tysięcy ludzi, jego organizacja potępiała Izrael, kiedy Rosja zagarnęła Krym, jego organizacja potępiała Izrael. Co ma mówić pan Ban Ki-moon, kiedy w narastającym konflikcie szyicko-sunnickim giną dziesiątki tysięcy muzułmanów zabijanych przez muzułmanów i w Egipcie zbiera się Liga Arabska? Musi potępić Izrael, to chyba oczywiste. Moje zdziwienie nie wygląda na rozsądne.

 

Mogę być w błędzie dziwiąc się, jak świat może nie słyszeć gromkich okrzyków „Śmierć Ameryce”, „Śmierć Izraelowi” docierających do nas z Teheranu. Ciekawą ilustracją tego problemu była dyskusja pod artykułem na stronie Jerry’ego Coyne’a o wątpliwej misji Johna Kerry’ego doprowadzenia do porozumienia z Iranem. Część komentujących czytelników tej strony (a nie jest to strona skupiająca byle jakich czytelników) wyrażała zdumienie i oburzenie podobne jak oburzenie Beaty P.. Przekonywali, że Iran jest w mniejszym stopniu teokracją niż Izrael, że nikomu nie zagraża, że przecież Irańczycy to normalni ludzie, którzy chcą normalnych relacji ze światem, że Iran może przynieść stabilizację tego niespokojnego regionu.

 

Czytając tak poważny dziennik jak „New York Times” właściwie nie powinienem być zdziwiony. Krótka notka Coyne’a kończy się stwierdzeniem, że  nie widzi rozsądnego rozwiązania wobec perspektywy, iż bandyckie teokratyczne państwo wejdzie w posiadanie broni nuklearnej. „To się dzieje na naszych oczach – pisze Coyne - i wszystko co możemy to mieć nadzieję, że będzie miało dość rozsądku, żeby jej nie użyć lub nie przekazać w ręce fanatyków, dla których własna śmierć nie ma znaczenia, jeśli tylko będą mogli zabić jak najwięcej innych.”  

 

Większość komentatorów na tej ściśle ateistycznej i racjonalistycznej stronie wydaje się ufać w rozsądek irańskich przywódców, wierzyć w sens pokojowych negocjacji i podejrzewać, że jednak wszystkiemu winni Żydzi. Narracja ONZ, Amnesty International, HRW, Czerwonego Krzyża, „New York Timesa”, „Guardiana”, „Haaretz” i setek innych szacownych źródeł jest tak dominująca, że trzeba heroizmu, żeby stwierdzić, iż fakty jej przeczą. Dokumentacja filmowa wywołuje wzruszenie ramion. Jak napisał pewien czytelnik: “Mam wierzyć temu filmikowi, a nie poważnym mediom?

 

 

Chciałoby się odpowiedzieć – nie wierzmy nikomu, spróbujmy samodzielnie wyciągać wnioski z dostępnych informacji. Jeśli jednak ktoś zaprasza mnie do swojego intelektualnego getta na jedynie słuszne widzenie świata, odpowiadam gniewnie, że z zaproszenia na ucztę solidarności z piewcami ludobójstwa nie zamierzam skorzystać.

 

Moja żona, Małgorzata, jest znacznie uprzejmiejsza i tym czytelnikom Jerrego, którzy byli skłonni dopatrzeć się większej teokracji w Izraelu niż w Iranie odpowiedziała:

 

„Czytam te komentarze i nie mogę wyjść ze zdumienia – teokratyczny Izrael i demokratyczny Iran – nawet mylące doniesienia mediów tego nie wyjaśniają. Nazwa kraju ISLAMSKA REPUBLIKA IRANU; najwyższa władza jest w ręku Najwyższego Przywódcy Ajatollaha Chameneiego. Rada Ekspertów składa się wyłącznie z ajatollahów. Obok regularnej armii istnieje (prawdopodobnie potężniejszy) Korpus Strażników Islamskiej Rewolucji (IRCG). Chociażby to powinno wskazywać, że jest to teokracja, bardzo brutalna teokracja. Od czasu wyboru Hassana Rouhaniego na stanowisko prezydenta w czerwcu 2013 roku do lutego 2015 roku wykonano w Iranie 1193 wyroki śmierci, przeciętnie więcej niż dwie egzekucje dziennie. Te egzekucje wykonuje się wieszając skazanych na dźwigach budowlanych na publicznych placach. Wśród skazanych są homoseksualiści (ponieważ bycie homoseksualistą jest w Iranie przestępstwem zagrożonym karą śmierci) obrońcy praw człowieka, blogerzy, nieletni, kobiety, które broniły się przed gwałcicielami. Hasła najbardziej popularne w Iranie i skandowane przez miliony na każdym wiecu to „Śmierć Ameryce”, ”Śmierć Izraelowi”. Są to hasła powtarzane przez najwyższych dygnitarzy rządowych, przez generałów armii, Korpusu Strażników Rewolucji, którzy obiecują wymazanie Izraela z mapy świata, zmianę porządku na świecie pokonanie „arogancji”, jak określa się Stany Zjednoczone. Jest to kraj, którego celem jest eksport islamskiej rewolucji, który już dominuje nad czterema krajami arabskimi: Syrią, Irakiem, Libanem i Jemenem.Ten kraj zbroi ugrupowania terrorystyczne na całym świecie. Proponuję lekturę dramatycznego artykułu libańskiej dysydentki, Hanin Ghaddar Polityka Obamy przynosi plon przemocy. (Jeśli was dziwi, że jej artykuł opublikowała żydowska prasa, może skłoni was to do refleksji nad wolnością prasy.)  Jest wielu Arabów, którzy są liberałami i demokratami i którzy podzielają jej obawy.”

 

Dyskusja o faktach wydaje się być z góry skazana na niepowodzenie. Dyskusji po prostu nie ma. Pozostaje niemal  beznadziejna próba prezentowania faktów i żądania, by wyprowadzono mnie z błędu, jeśli te fakty nie zgadzają się z rzeczywistością, ale jeśli ktoś chce mnie przekonywać, że Khaled Abu Toameh nie może mieć racji, bo jego  artykuł ukazał się w Gatestone Institute, to reaguję gniewnie jak kanadyjski Indianin i odczuwam satysfakcję, że jestem dla tych  ludzi „fanatykiem jednej opcji”. Tej opcji uczył nas kiedyś Tadeusz Kotarbiński. Jest to opcja, która każe ignorować autorytety i związki przyjaźni, jeśli  alternatywą ma być akceptacja uprzedzeń i fałszu.  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Gdzie ta Pani się ujawnia Andrzej K. 2015-04-05


Notatki

Znalezionych 1462 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Polityczne gry w Hadze   Steinberg   2020-01-21
Polityka wokół Holocaustu jest błędna   Tobin   2020-01-20
Potomkinowskie wsie polityków i historyków   Koraszewski   2020-01-19
Kieruneki Madagaskar   Garczyński-Gąssowski   2020-01-18
Putinowskie wsie   Garczyński-Gąssowski   2020-01-17
Obłuda zachodnich postępowców   Yemini   2020-01-17
Bałkanizacja humanistycznych umysłów   Koraszewski   2020-01-15
Zachodnie feministki zdezerterowały z frontu wspierającego uciemiężone muzułmańskie kobiety   Chesler   2020-01-15
Szukając drogi przez Brexit Unia Europejska może spojrzeć na rok 1783   Ridley   2020-01-14
Osmanowie wrócili   Frantzman   2020-01-13
Co było wspaniałe w latach 2010.   Jackoby   2020-01-11
Dlaczego mówienie o „żydowskim geniuszu” jest kontrowersyjne   Tobin   2020-01-11
Czy trup generała jest dobrym papierkiem lakmusowym?   Koraszewski   2020-01-10
Promowanie błędnego przekonania o ”Palestyńczykach”   Oz   2020-01-09
Szaleństwo tłumów - nowa rewolucja kulturalna   Koraszewski   2020-01-08
Dlaczego prezydent Trump spełnia obietnicę daną w San Remo w 1920 roku   Kontorovich   2020-01-06
Dlaczego atakują Żydów w Nowym Jorku   Rosenthal   2020-01-05
„Niebezpiczna i głupia eskalacja”   Koraszewski   2020-01-04
My, ”krytyczne wobec gender” feministki, płacimy cenę za głośne mówienie. Ale cena milczenia jest wyższa   Emmons   2020-01-03
ONZ i Wielka Brytania traktują prześladowanych chrześcijan jak „wrogów”   Ibrahim   2020-01-02
Groźna prawda o BDS i antysemityzmie na kampusach   Tobin   2020-01-01
Kampania kłamstw ICC   Yemini   2019-12-30
Raport Davida Colliera o Amnesty International oraz jej toksyczności i nienawici   (Varda Epstein)   2019-12-28
Amnesty International – od uprzedzeń do obsesji   Collier   2019-12-26
Absurdalna niechęć UE do ryzyka dławi nowe idee   Ridley   2019-12-26
BBC potrafi znaleźć choinki tylko w Palestynie    Collier   2019-12-25
Despoci imperiów na swoim kilometrze kwadratowym   Taheri   2019-12-25
Opowieść wigilijna i wojna narracji   Koraszewski   2019-12-24
Obłędne tango islamofobii     2019-12-23
Kto będzie decydował?   Novella   2019-12-21
Uwiecznianie kłamstwa o palestyńskich uchodźcach   Yemini   2019-12-20
Turcja: Zabójstwa kobiet stają się epidemią   Bulut   2019-12-19
Plan Iranu udaremnienia zawieszenia broni w Gazie   Toameh   2019-12-19
Dyskusja o antysemityzmie w czarnej społeczności jest bardzo spóźniona     2019-12-18
Zanikająca woda i energetyczna apokalipsa   Koraszewski   2019-12-17
Europa nie ukrywa dłużej swojej wrogości wobec Izraela   Destexhe   2019-12-17
Zwróćcie uwagę, naiwni zachodni dobro-czyńcy   Chesler   2019-12-11
Hopium czyli stan umysłów   Koraszewski   2019-12-09
Spisek przeciwko szczelinowaniu   Ridley   2019-12-07
W studio aktorów uświadomionych: jak szkoliłam przyszłych lekarzy, by pilnowali swoich zaimków   Slatz   2019-12-06
Antysyjonizm na kampusie widziany oczyma syryjskiego uchodźcy    Dandachi   2019-12-06
Pies Pawłowa wiecznie żywy   Koraszewski   2019-12-05
Elizabeth Warren gra kartą ”seksizmu”   Jacoby   2019-12-04
Irańczycy: “Dlaczego świat milczy, kiedy nasz rząd nas morduje?”   Bulut   2019-11-30
Zerwana zasłona zniewolenia   Koraszewski   2019-11-28
Socjalizm stał się antysemityzmem oświeconych   Tobin   2019-11-28
Dokąd zmierzają ludowe powstania na Bliskim Wschodzie?   Fernandez   2019-11-23
Socjalizm? Nie, dziękuję.   Koraszewski   2019-11-20
Hańba Europie     2019-11-19
Izrael nie może pozwolić tym, którzy wzywają do jego zniszczenia, na pozostawanie w kraju   Yemini   2019-11-18
”Guardian” nie kwestionuje kłamstw Omara Shakira z HRW   Levick   2019-11-17
Aktywiści klimatyczni koncentrują się na złych rozwiązaniach   Lomborg   2019-11-16
Spirala islamskiego terroru   Koraszewski   2019-11-14
Żelazna Kopuła przechwytując rakiety zamyka usta uprawnionej krytyce Izraela     2019-11-11
Kiedy spotkania z historią gubią się w cyberprzestrzeni   Collins   2019-11-10
Niezrozumiana Palestyna   Marquardt-Bigman   2019-11-09
Coolidge i FDR mieli rację w sprawie pracowników państwowych i związków zawodowych   Jacoby   2019-11-07
Zakaz mowy nienawiści nie chroni Żydów ani przed jej przyczynami, ani skutkami   Amos   2019-11-07
Rozkład normalny i paranormalny   Koraszewski   2019-11-05
Milczący świadkowie w wojnie przeciwko Żydom   Chesler   2019-11-05
Pochowajcie Baghdadiego, ale nie jego zbrodnie   Collins   2019-11-03
Straszna wrzawa na ulicy Żydowskiej   Koraszewski   2019-11-02
Autonomia Palestyńska i jej pieniądze   Bedein   2019-11-01
Obwiniony przez fałszywe skojarzenie: Izrael ”w szczególności”   Plosker   2019-10-30
Kościół, który szerzy nienawiść   Pour   2019-10-26
Nie, Omar Barghouti nie jest współzałożycielem ruchu bojkotu, BDS   Steinberg   2019-10-25
Netanjahu, media i los izraelskiej demokracji   Glick   2019-10-23
Dlaczego nauki ścisłe są ścisłe, a nauki społeczne rozwiązłe?   Koraszewski   2019-10-23
Kolejny cios zadany przez ONZ prawom człowieka   Neuer   2019-10-21
Ogórkowi Żydzi w Paryżu   Lewin   2019-10-19
Palestyńczycy kradną elektryczność, a potem winią Izrael   Tawil   2019-10-18
Syryjskiej wojny domowej nie wywołała zmiana klimatu   Lomborg   2019-10-17
Syzyf znowu marzy   Landes   2019-10-16
Gra Teheranu w ciuciubabkę   Taheri   2019-10-15
BDS: odporny na rozsądek i wiedzę   MacEoin   2019-10-14
ISIS wraca pod skrzydła Turcji   Coughlin   2019-10-13
Pierwsze dymy w następnej wojnie bliskowschodniej   Frantzman   2019-10-12
Walczyli obok USA przez pięć lat, żeby zbombardował ich sojusznik USA z NATO   Frantzman   2019-10-11
Powrót nieumiarkowanych katolików i innych   Koraszewski   2019-10-09
Lekcje z północnej Syrii   Spyer   2019-10-09
Czy palestyńscy przywódcy chcą lepszego życia dla swojej ludności?   Toameh   2019-10-08
Rosjanie i Polacy raz jeszcze   i Andrzej Koraszewski   2019-10-07
Trzech skrajnie prawicowych przywódców zamierza stworzyć telewizję „zwalczającą islamofobię”   Frantzman   2019-10-07
Czy regulowanie antysemityzmu na kampusach jest cenzurą?   Tobin   2019-10-05
Turcja: Alarmująca rozprawa z dziennikarzami, rozpaczliwy apel do ONZ   Bulut   2019-10-03
Co następne dla Turcji? Broń jądrowa!   Bekdil   2019-10-01
Kolejne palestyńskie oszczerstwo o Izraelu i Żydach   Tawil   2019-09-29
Dlaczego Egipt nie chce pomóc Gazie   Toameh   2019-09-25
Kiedy muzułmanie prześladują gejów, jest to wina Żydów   Greenfield   2019-09-24
Jak despoci interpretują umowy z Zachodem   Tawil   2019-09-22
Dlaczego Arabowie nienawidzą Palestyńczyków   Toameh   2019-09-20
Brexit i jego efekty na Bliskim Wschodzie   Gross   2019-09-17
Dlaczego Izraelczycy nigdy nie zapomnieli swojego 9/11   Tobin   2019-09-16
Palestyńczycy: ofiary arabskiej dyskryminacji i rasizmu   Toameh   2019-09-09
Izraelczycy, Palestyńczycy i ”Love Island”   Tsalic   2019-09-08
Negocjacje USA-Taliban: śmiertelna pułapka Kataru   Carmon   2019-09-07
Niebezpieczny stalinizm „przebudzonych” na skrajnej lewicy   Dershowitz   2019-09-07
Czego amerykańscy Żydzi nie rozumieją o BDS   Greenfield   2019-09-06
Odwaga twierdzenia, że nie wszystkie kultury są równe   Hill   2019-09-05
Globalna nieodpowiedzialność: brak procesów ISIS za zbrodnie wojenne   Frantzman   2019-09-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Sześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczy


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk