Prawda

Niedziela, 19 stycznia 2020 - 15:41

« Poprzedni Następny »


Wzrost sektora nasiennictwa w Ugandzie demaskuje główne twierdzenie anty- GMO


Isaac Ongu 2019-03-21


Obawa o utratę “lokalnych” odmian, przejęcie przez międzynarodowe korporacje lokalnego sektora nasiennictwa i uzależnienie farmerów od kupowanych nasion są głównymi propagandowymi hasłami, jakimi szermują aktywiści anty-GMO, kiedy próbują zablokować przyjęcie genetycznie modyfikowanych roślin uprawnych w Ugandzie i innych krajach Afryki.  


Analiza rynku konwencjonalnej kukurydzy w Ugandzie, dokonana na podstawie istniejących statystyk i doświadczeń z krajowego sektora nasiennictwa, pokazuje jednak, że te czynniki pojawiły się około 60 lat temu, na długo przed rozwojem biotechnologii. Wtedy naukowcy w Ugandzie i innych krajach Afryki zaczęli wprowadzać ulepszone odmiany hybrydowe wielu powszechnie uprawianych roślin. Z czasem zagraniczne firmy zaczęły brać udział w przemyśle nasienniczym i rolnicy, na których lepsze plony i inne korzystne cechy zrobiły duże wrażenie, coraz częściej każdego roku kupowali ziarno. 


Krótko mówiąc, aktywiści anty-GMO podnoszą alarm w sprawie praktyk, które już są powszechne w sektorze rolnym Ugandy, a wynikiem tych praktyk są wyższe plony i większy wybór tego, co będą uprawiać nie tylko więksi ale i drobni farmerzy.


Według Krajowej listy odmian roślin uprawnych Ministerstwa Rolnictwa w Ugandzie, badacze w Ugandzie wprowadzili pierwszą odmianę już w 1960 roku, a do 2017 roku stworzyli 89 nowych odmian kukurydzy dla farmerów. Większość tak zwanych lokalnych odmian, jakie są uprawiane obecnie, są w rzeczywistości produktami badań naukowych, które zaczęły się zanim Uganda zdobyła niepodległość w 1962 roku.  


Wcześniejsze programy badawcze skupiały się na polepszeniu plonów i przeciętne plony kukurydzy wzrosły z 2,5 tony na hektar w latach 1960. do ponad ośmiu ton na hektar w 2012 roku. W ostatnim dziesięcioleciu naukowcy skupili się na ochronie plonów, co doprowadziło do stworzenia odmian, które są odporne lub tolerują wyłaniające się wyzwania, takie jak wirus pasiastości kukurydzy, żółta plamistość liści kukurydzy, susza, nieefektywne używanie wody, adaptacyjność do terenów górskich, akumulacja aflatoksyn i śmiertelna martwica kukurydzy.


Obecnie naukowcy w Ugandzie stosują biotechnologię jako dodatkową technikę do nadawania istniejącym odmianom użytecznych cech, takich jak odporność na pasożyty i tolerancja na suszę. Tę postępową rolę nauki – nieustannego reagowania na problemy dotykające istniejące odmiany – hamują jednak propagowane fałszywe twierdzenia, że istnieje „odwieczna  odmiana autochtoniczna”, która w jakiś sposób nie wymaga żadnych ulepszeń, a już szczególnie nie przez stosowanie nowoczesnej biotechnologii.   


Zagraniczne firmy już są na rynku nasion


Formalny sektor nasienniczy Ugandy rozpoczął się w 1986 r. jako plan oferowania lepszych nasion pod auspicjami Ministerstwa Rolnictwa. Później zamienił się w Projekt Nasion Ugandy, a następnie, w 1999 r., w Uganda Seed Ltd. Uganda w końcu zliberalizowała swoją gospodarkę i położyła nacisk na wzrost sektora prywatnego. Przy tej polityce zamiast jednej firmy, Uganda Seed Ltd., która była własnością rządu, obecnie działają na rynku 24 firmy nasiennicze, które są własnością prywatną, a wśród nich są międzynarodowe giganty, takie jak Syngenta, Monsanto (Bayer), Pioneer (Corteva) i Pannar. Z 89 odmian, jakie Uganda wpuściła na rynek między 1960 a 2017 rokiem 38 (42,7 procent) przyszły od zagranicznych firm. Pozostałe odmiany stworzono w ugandyjskim systemie publicznych badań. Tylko dwie prywatne firmy nasienne w Ugandzie mają własne odmiany, dokładając się mizernym 0,08 procenta do całości. Inne lokalne firmy nasienne jedynie namnażają i sprzedają nasiona, które są własnością sektora publicznego lub firm zagranicznych.  


Międzynarodowe firmy nasienne nie różnią się od innych firm zagranicznych, które działają w innych sektorach, takich jak finanse, hotele, telekomunikacja, energia i transport, a które przybyły do Ugandy w następstwie programu uzdrowienia gospodarki (EPR) rozpoczętego już w 1987 roku. Wynikiem tego programu uzdrowienia była polityka Reformy i dywestycji publicznych przedsiębiorstw (PERD) z 1991 roku, która nakreśliła strategię prywatyzacji w kraju. Celami PERD było zmniejszenie roli sektora publicznego i wspieranie rozwoju wydajnego, nakierowanego na rynek sektora prywatnego. Ta polityka stworzyła środowisko umożliwiające bezpośrednie zagraniczne inwestycje, dzięki którym międzynarodowe firmy nasienne zaczęły działać w Ugandzie.


Przeciwnicy GMO, którzy twierdzą, że nowa ustawa Ugandy o biobezpieczeństwie otworzy kraj na międzynarodowe firmy, takie jak Monsanto, mogą nie znać faktu, że ugandyjscy farmerzy od ponad dziesięciu lat kupują nasiona od tych firm. Na ugandyjski rynek nasion firma Monsanto wprowadziła hybrydowe nasiona kukurydzy DK 8051 i DK 8071 w 2003 roku i DK 8031 w 2004; Pannar wprowadziła 11 różnych odmian w 2002, 2010, 2011 i 2016 roku; Pioneer wprowadził dwie odmiany w 2007 roku; a Syngenta wprowadziła dwie odmiany w 2017 roku.


Farmerzy porzucają przechowywanie ziarna


Statystyka ze Stowarzyszenia Ugandyjskich Kupców Nasion (USTA), parasolowej organizacji firm nasiennych, które mają licencję na działanie w kraju, pokazuje bardzo szybki wzrost sprzedaży nasion kukurydzy między 2014 a 2017 rokiem. Sprzedaż hybryd wzrosła z 309 ton w 2014 do 10 721 ton w 2017 roku —  97 procentowy wzrost. Sprzedaż odmian populacyjnych wzrosła 81 procent, z 835 ton w 2014 do 4 339 w 2017 roku.


Dane USTA pokazują także, że farmerzy coraz częściej wybierają hybrydowe nasiona kukurydzy zamiast odmian populacyjnych, które są zazwyczaj przechowywane i sadzone w kolejnym sezonie. Chociaż w 2014 roku firmy nasienne sprzedały o 526 ton więcej nasion odmian populacyjnych niż hybrydowych, ten trend radykalnie odwrócił się w 2017 roku, kiedy sprzedaż hybryd przewyższyła sprzedaż odmian populacyjnych o 6382 ton. Innymi słowy, coraz więcej farmerów porzuca przechowywane w domu nasiona i woli kupować co roku nasiona hybrydowe.  


Nelson Masereka, sekretarz Stowarzyszenia Ugandyjskich Kupców Nasion, sądzi, że sektor nasiennictwa w kraju nadal będzie rósł wykładniczo. „Ten wzrost sprzedaży nasion to zaledwie kropla w morzu, ponieważ  krajowe oszacowanie wynosi 140 tysięcy ton” – powiedział.


Henry Kunguvu, farmer uprawiający kukurydzę ze Stowarzyszenia Farmerów w okręgu Mityana-Mubende w środkowej Ugandzie, jest jednym z tych, którzy wolą hybrydy od odmian populacyjnych. 


Dawniej uprawiałem odmianę Longe 5, która mogliśmy sadzić ponownie z własnego ziarna, ale kiedy zacząłem uprawiać hybrydy w 2007 roku, plony były tak wysokie, że nigdy nie wróciłem do przechowywania ziarna w domu – powiedział. – Obecnie mam pięć akrów Longe 10H. Rośnie dłużej, ale plony są dużo wyższe”.


Ostatnio jednak plaga gąsienic Spodoptera frugiperda spowodowała problemy, bo musiał kupić środki owadobójcze, co podniosło koszty. „To zmniejszyło zysk” – powiedział.  


Herbert Okello, dyrektor wykonawczy Farmers Services (U) Ltd., firmy, która sprzedaje nasiona hybrydowej kukurydzy Monsanto w Ugandzie, potwierdził, że sprzedaż wzrosła na przestrzeni lat.


Popyt na wysokiej jakości ziarno nadal rośnie co roku – powiedział. – Zacząłem 10 lat temu jako mały sprzedawca, a teraz urosłem do punktu, w którym muszę rejestrować pełnoprawną firmę nasienniczą, licencjonowaną przez Ministerstwo Rolnictwa”.


Dostawcy nasion w Ugandzie nadal mają zyski ze rosnącej sprzedaży nasion, ale zwykli farmerzy, którzy kupują ulepszoną hybrydę kukurydzy, tacy jak Kunguvu, tracą z powodu nowych trudności w postaci długiej suszy lub owadzich szkodników. Niemniej biotechnologia, szeroko uważana za narzędzie do zwalczenia tych nowych zagrożeń dla rolnictwa, nadal jest hamowana w Ugandzie, częściowo z powodu wypaczonych twierdzeń jej przeciwników. Gdyby Kunguvu mógł sadzić genetycznie modyfikowane nasiona kukurydzy Bt – których odporność na Spodoptera frugiperda  udowodniono na polach Ugandy i Mozambiku – uniknąłby kosztów ekonomicznych, zdrowotnych i środowiskowych, jakie pociąga za sobą stosowanie pestycydów.  


W Afryce na poziomie kontynentalnym i narodowym istnieje uznanie roli biotechnologii w polityce nasiennictwa. W 2007 roku Unia Afrykańska przyjęła Program Afrykańskich Nasion i Biotechnologii (ASBP) jako wszechstronnej strategii rozwoju sektora nasiennictwa i biotechnologii w Afryce, biorąc pod uwagę różne potrzeby różnych krajów i regionów. Także Uganda uznaje specjalną rolę biotechnologii w swojej krajowej strategii nasiennictwa (2014/2015-2019/2020), która ma na celu „zapewnienie dostępności do bezpiecznych i wysokiej jakości nasion oraz materiału sadzeniowego w pluralistycznym systemie nasiennictwa”.


Mimo tych pięknie brzmiących oświadczeń i  mimo istnienia ”pluralistycznego systemu nasiennictwa”, który powinien reagować na nowe problemy, takie jak Spodoptera frugiperda, zwykli farmerzy nadal będą ponosić koszty, jeśli ustawodawcy będą uchwalać bardzo restrykcyjne prawa oparte na fałszywych twierdzeniach i nieuzasadnionym strachu.


Growth of Uganda’s seed sector exposes major anti-GMO claims

Alliance for Science,  5 lutego 2019

Malgorzata Koraszewska

 

 Growth of Uganda’s seed sector exposes major anti-GMO claims

Alliance for Science, 5 lutego 2019

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaIsaac Ongu


Popularyzator nauki, zajmuje się agronomią i nowymi technologiami w rolnictwie oraz wyzwaniami dla rolnictwa w krajach rozwijających się. Związany z grupą  Genetic Literacy Project.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1052 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Z perspektywy naszego kurnika   Witkowski   2020-01-16
Fałszywa pokora nie uratuje planety   Boudry   2020-01-09
Złoty ryż zatwierdzony na Filipinach   Novella   2020-01-07
Cudowna animacja DNA i komórek   Coyne   2020-01-06
Dychotomiczne myślenie, niepewność i zaprzeczanie nauce     2020-01-01
Mieliśmy najlepszą dekadę w historii. Naprawdę   Ridley   2019-12-31
Kreacjonista opowiada się za ”argumentem z niedowierzania”   Coyne   2019-12-26
Biologia męskiej agresji i dlaczego nie jest to tylko „socjalizacja”   Coyne   2019-12-24
Wydajność, wyzysk, wybory   Koraszewski   2019-12-23
Społecznościowe finansowanie szarlatanerii   Novella   2019-12-20
Wykład Dawkinsa o czerpaniu odwagi z darwinizmu   Coyne   2019-12-18
Uprawy GM, takie jak Złoty Ryż, uratują życie setek tysięcy dzieci   Ridey   2019-12-13
Darwin, lisy i inne ssaki na Falklandach   Mayer   2019-12-11
Wirtualna edukacja   Novella   2019-12-03
Teoria klasy próżniaczej Thorsteina Veblena – uaktualnienie statusu   Henderson   2019-12-02
Punkt szczytowy inteligencji   Novella   2019-11-30
Likwidowanie przeziębienia miedzią   Novella   2019-11-27
Dlaczego wyjaśnianie problemów przez biały przywilej jest niesłuszne   Rob Henderson   2019-11-25
LiveScience zachwala panpsychizm jako rozwiązanie trudnego problemu świadomości   Coyne   2019-11-22
Jak walczyć z firehosing   Novella   2019-11-19
Odwołajcie antyszczepionkową konferencję w Tel Awiwie   Blum   2019-11-15
Ewolucja dwunożności   Novella   2019-11-14
Granice „przeskoczenia” progu opłacalności   Lomborg   2019-11-13
Dlaczego nie żyjemy w epoce post-prawdy   Pinker   2019-11-11
Śledząc pochodzenie człowieka   Novella   2019-11-09
Skamieniałe trylobity idące gęsiego. Ale dlaczego to zrobiły?   Coyne   2019-11-06
Saga o złotym ryżu   Novella   2019-11-04
Kolejne badanie rolnictwa organicznego   Novella   2019-11-02
Fabrizio Benedetti pyta: “Czy badania placebo wzmacniają pseudonaukę?”     2019-11-01
Nathaniel Comfort raz jeszcze: nauka nie czyni postępów (czy może robi to?)   Coyne   2019-10-31
Pochwała jednoznaczności   Witkowski   2019-10-29
Stare i nowe  troski o bezpieczeństwo żywnościowe   Ongu   2019-10-28
Powrót Adama i Ewy jako rzeczywistych ludzi, jak proponuje kolejna pseudonaukowa teoria   Coyne   2019-10-25
Pradawne przechowywanie żywności   Novella   2019-10-24
Artykuł w naukowym piśmie ”Nature” dyskredytuje naukę i „scjentyzm”, kwestionuje wartości Oświecenia   Coyne   2019-10-22
Błogosławieni ci, którzy wycofują   Jacoby   2019-10-19
Pro-life czyli czarodziej z Krotoszyna   Koraszewski   2019-10-18
Biologia rozwoju ujawnia ewolucyjną historię   Novella   2019-10-15
Niebezpieczne życie antropologa   Blackwell   2019-10-12
Swędzikami jesień się zaczyna   Łopatniuk   2019-10-11
Jak wieloryb stracił swoje geny   Coyne   2019-10-10
Używanie sztucznej inteligencji do diagnozy   Novella   2019-10-08
Niespodzianka! Koty są tak samo przywiązane do swojego personelu jak psy i niemowlęta   Coyne   2019-10-05
Oburzenie, stronniczość i niestabilność prawdy   Novella   2019-10-04
O zmianie klimatu: ludzkość nie jest „nikczemna”   Lomborg   2019-10-03
Postmodernizm wyjaśniony i krytykowany   Coyne   2019-09-30
Uzdrawianie kryształami   Novella   2019-09-26
Kolejna rewolucja w rolnictwie   Novella   2019-09-24
Opory przeciwko szczelinowaniu są oparte na ideologii, a nie na nauce   Jacoby   2019-09-23
St Paul Island część 5   Lyon   2019-09-21
Co to jest czerwona rtęć?   Novella   2019-09-20
Jaka sztuka siedzi w naszych genach i czy to aby nie kicz?   Koraszewski   2019-09-19
Fałszywe wspomnienia i Fake News   Novella   2019-09-18
Kolejna próba odrzucenia teorii Darwina   Coyne   2019-09-17
Choroba zielonych mięśni   Łopatniuk   2019-09-14
”Sygnalizowanie cnoty” może nas irytować. Cywilizacja byłaby jednak bez niego niemożliwa    Miller   2019-09-13
Foka Weddela wygryza w lodzie otwory do oddychania   Coyne   2019-09-12
DNA i Loch Ness   Novella   2019-09-11
Nowa i ważna czaszka hominina z Etiopii   Coyne   2019-09-10
St Paul Island, Część 4   Lyon   2019-09-06
Biały jak śnieg, żółciutki jak kaczuszka   Łopatniuk   2019-09-04
Pingwiny geje? Nie tak szybko   Coyne   2019-09-03
Czego może nas nauczyć była zwolenniczka antyszczepionkowców, Kelley Watson-Snyder     2019-08-30
Bezzbożowa karma dla psa   Novella   2019-08-29
Odrażające życie płciowe pingwinów białookich   Coyne   2019-08-28
Badanie akupunktury jako terapii na dławicę piersiową   Novella   2019-08-23
Pradawna gigantyczna papuga z Nowej Zelandii: metr wysokości i waga 7 kilogramów!   Coyne   2019-08-22
Alaska — nurniczki i obopólny dobór płciowy   Lyon   2019-08-20
Zła nauka promuje organiczne jabłka   Novella   2019-08-19
Gąsienica zmienia kolor, żeby dopasować się do podłoża nie używając oczu: potrafi widzieć skórą!   Coyne   2019-08-16
Pseudonaukowa histeria to nie jest dobra odpowiedź na klimatyczne wyzwania   Lomborg   2019-08-14
GMO i model deficytu wiedzy   Novella   2019-08-12
Po raz pierwszy użyto edytowania genów CRISPR do leczenia zaburzenia genetycznego – anemii sierpowatej   Coyne   2019-08-08
Maskonury z wyspy St. Paul na Alasce   Lyon   2019-08-07
Zbieg okoliczności czy prawo wielkich liczb?   Novella   2019-08-06
I pijcie łzy moje, czyste rzęsiste   Łopatniuk   2019-08-03
Kształtowanie opinii o nauce i medycynie   Novella   2019-08-02
Nowe badanie dotyczące zwrotu zgubionych portfeli: ludzie na świecie są uczciwsi niż myślisz, ale czytelnik wyliczył, że uczciwość jest większa w mniej religijnych krajach   Coyne   2019-08-01
Praktykowanie medycyny bez uprawnień nie jest wolnością słowa   Novella   2019-07-31
Radujcie się, Ziemia staje się zieleńsza   Ridley   2019-07-30
Spiski wokół ptaków   Novella   2019-07-29
Matt Meselson opisuje swój najsłynniejszy eksperyment (z Frankiem Stahlem)   Coyne   2019-07-26
Niemający rozeznania filozof twierdzi, że gatunki nie istnieją   Coyne   2019-07-23
Więcej złych wiadomości dla dilerów witamin   Novella   2019-07-22
Starożytny ptak z nadzwyczaj długim palcem   Coyne   2019-07-19
YouTube i szarlataneria leczenia raka dietą   Novella   2019-07-18
“Współczesny” Homo sapiens mógł być w Eurazji aż 210 tysięcy lat temu   Coyne   2019-07-17
Hodowanie mini-mózgów z komórek macierzystych   Novella   2019-07-15
Szczepionka HPV działa. Koniec kropka     2019-07-13
Efekt przechodnia   Novella   2019-07-11
Prątkiem w raka, czyli co ma gruźlica do raka pęcherza   Łopatniuk   2019-07-06
Opowieści o nauce zastępują fikcję w Teatrze Narodowym Ugandy   Ongu   2019-07-05
Pleśń w przestrzeni kosmicznej   Novella   2019-07-03
Pterozaury: Czy umiały latać od razu po wykluciu się?   Coyne   2019-07-02
Ludziom rosną rogi? – Złe informowanie o nauce   Novella   2019-07-01
Przemysł ”wellness”   Novella   2019-06-28
Nazywanie zmiany klimatu ”katastrofalną” utrudnia znalezienie realnych odpowiedzi   Lomborg   2019-06-26
Olbrzymie straszyki mają zostać ponownie wprowadzone na wyspę Lord Howe   Coyne   2019-06-25
Amonit (i masa innych stworzeń) znaleziona w birmańskim bursztynie   Coyne   2019-06-21
Ślubowanie o zniesieniu grzechu   Ridley   2019-06-20

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk